ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Tollstads socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : 507 Naturnamn : 37
?Tollstad, Östra sn Aspenäs ägomark Tollstad, Östra sn Asphagen hage o. gärde
?Tollstad, Östra sn Bjälkarpet skogsmark Östra Tollstad socken Frukullen kulle
Tollstad, Östra sn Bockskogen skogsmark Tollstad, Östra socken Fällebacken hage
Tollstad, Östra sn Bråtängarna ägomark Anderstorp lht Gatebacken backe
Tollstad, Östra sn Bulten ägomark Anderstorp lht Gubb-kullen Saknas
?Tollstad, Östra sn Ekekullen terräng Asplund lht Gubbkullen kulle
Tollstad, Östra sn *Fiestad haghörnet gränsmärke Asplund lht Hacket gärde
Ö. Tollstad sn Frukullen höjd Asplund lht Harbergsskogen skog
Tollstad, Östra sn Gastebacken terräng Asplund lht Hultet hage
Tollstad, Östra sn Griskulla äng Saknas Aspnäs lht Humpängen äng
Östra Tollstad sn Gubbekullen gråberg /Se Aspnäs riven lht Helgdan äng
Tollstad, Östra socken Hacket ägomark Axelsro lht Jättestenen sten
Östra Tollstad sn Hagsbacken triangelpunkt Backgården hmd Jättetallegölen göl
Tollstad, Östra sn Hallarna ägomark Backgården bebyggelse Käll-lyckan lycka
Tollstad, Östra sn Heemelsbo skogh se Himmelsby by Backhem lht Kärret utäga
Tollstad, Östra sn Himmelsby äng, rusthåll Backhemmet lht Ladusätersbäcken bäck
Ö. Tollstad sn Hybblehagen skogsmark? Berget riven lht Lillån å
Tollstad, Östra sn Jättekullen stensättning /Se Berget lht Lillån å
Ö Tollstad sn Kolbacken ägomark Berget lht Mathemskärren kärr
Tollstad, Östra sn Ladhagen ägomark Berget utj. Nackebosjön sjö
Ö Tollstad sn Ladhagen ägomark Berget bebyggelse Nackebosjön sjö
Ö. Tollstad socken ?Lillån å Bergsbo lht Nederbergsberget berg
Ö. Tollstad socken Lillån å Bergsbo lht Nederbergsängen äng
Tollstad, Östra sn Lillån å Bergsbo lht Pirumsbäcken bäck
Tollstad, Ö. sn Ljusnehagen terräng Bergsäter bebyggelse Rulleberget berg
Tollstad, Östra sn Målhagen ägomark? Bergsäter lht Sjömon hage
Tollstad, Östra sn Nackebosjön sjö Bergsäter utj. Skathällsberget berg
Tollstad, Östra sn Nackebosjön sjö Bergsäter lht Smoget hage o. mosse
Tollstad, Östra sn Nysätter ägomark? Björkhaga, se Pussen Saknas Snudderna ängsbacke
Tollstad, Östra sn Pirumsbäcken bäck Björkhult lht Snusberget berg
Östra Tollstad sn *Rappesta ån å Björkhult bebyggelse Staverydängarna äng
Tollstad, Östra avs Rulleberget berg Björkliden lht Tollstad-ån å
Tollstad, Östra sn Sillhagen terräng Björkliden lht Torpa mosse mosse
Östra Tollstad sn Skathällsberget berg Björklund lht Viveln sjö
Tollstad, Östra sn Skogen ägomark Björklund lht Viveln sjö
Tolffstadha Saknas Snusberget berg Björklund lht Vällingsberget berg
Ö. Tollstad Saknas *Speringetomta äng Saknas Björklund lht Västerängarna ängar
Tollstad, Östra sn Stockeby äng Björkö lht  
Tollstad, Östra sn Stockeby by /Se Björsbo gård  
Östra Tollstad sn Stockeby by /Se Björsbo bebyggelse  
Tollstad, Östra sn Strömkullen terräng Bombedal lht  
Tollstad, Östra sn *Tollstad lycka Saknas Bommedal lht  
Tollstad, Östra sn Torpa äng Saknas Bostället bebyggelse  
Tollstad, Östra sn +Trolltallen tall /Se Bostället korporalboställe  
Tollstad, Östra sn Viveln sjö Braberg torp  
Tollstad, Östra sn Viveln sjö /Se Braberg t  
Tollstad, Östra sn Västerängen ägomark Brabergshagen t  
Tollstad, Östra sn Ängstugan terräng Brabergshagen t  
Tollstad, Östra sn Ön terräng Braxstad gårdar  
Tollstad, Östra sn   Braxstad herrgård  
Tollstad, Östra sn   Braxstad by  
Tollstad, Östra sn   Brink gård  
Tollstad, Östra sn /Se   Brink gård  
Tollstad, Östra sn /Se   Brink bebyggelse  
Tollstad, Ö. sn /Se   Bron lht  
Tollstad, Ö. sn /Se   Brostugan, se Bron bebyggelse  
Tollstad, Östra sn /Se   Brostugan lht  
Tollstad, Östra sn /Se   Bråtängarna riven lht  
Tollstad, Östra sn /Se   Bråtängarna lht  
Alebäcks kvarn Saknas   Bröt gård  
*Algunstorp Saknas   Bröt bebyggelse  
Björsbo gd   Brötstugan lht  
Björsbo gd   Brötstugan lht  
Björsbo gård   Bulten jordområde  
Braberg torp   Bygget lht  
?Braxstad hg   Bygget Saknas  
Braxstad hg   Dalen lht  
Braxstad hg   Dalen jord  
?Braxstad hg   Dalhem bebyggelse  
Braxstad by   Duvedalen t  
?Braxstad hg   Duvedalen torp  
Braxstad hg   Dövehus gård  
Braxstad gd   Dövehus bebyggelse  
Braxstad herrg.   Ekbacken lht  
Braxstad gd   Ekdala avs  
Braxstad hg   Ekdala lht  
Braxstad gd   Ekebacken lht  
Braxstad gd   Ekeberg lht  
Braxstad hg   Ekeberg lht  
Braxstad gd   Ekelund lht  
Braxstad gd   Ekelund lht  
Braxstad gd   Ekenäs bebyggelse  
Braxstad gd   Ekholmen avs.  
Brink gd   Eksberg lht  
Braxstad herrgård /Se   Enelund lht  
Brink gd   Enelund avs  
Brink by /Se   Fagerdal torp  
*Brobo Saknas   Fagerdal torp  
*Broka herrg.   Fiestad by  
Bröt hg /Se   Fiestad gårdar  
Bröt hgd /Se   Fogdegården, se Rusthållet Saknas  
Bröt herrgård /Se   Fogdegården bebyggelse  
Fiestad by   Fogdetorpet lht  
Fiestad by   Franksäter äng  
Fiestad by   Fridensborg lht  
Fiestad by   Fridensborg lht  
Fiestad by   Fridhem lht  
Fiestad by   Fridhem lht  
Fiestad by   Fridhem lht  
Fiestad by   Fridhem bebyggelse  
Fiestad by   Fridhem lht  
Fiestad by   Fridhem lht  
Fiestad by   Frälsegården Saknas  
Fiestad by   Frälsegården bebyggelse  
Fiestad by   Fröstad by  
Fiestad by   Fröstad gårdar  
Fiæstada Saknas   Fröstad utjord  
Fiestad by   Fröstnäs avs  
Fiestad by /Se   Furubo lht  
Fiestad by /Se   Fällorna riven lht  
Fiestad by /Se   Gagnarp bebyggelse  
Fiestad by /Se   Gagnarp gård(ar)  
Fröstad by /Se   *Galtbäcken t  
Fröstads rättaredöme Saknas   Gatan lht  
Gagnvidhathorp, se Gagnarp gård   Gatan lht  
Gagnarp gd   Gatekulla gård  
Gagnarp gd   Gatekulla hmd  
Gagnarp gdr   Gatekulla bebyggelse  
Gagnarp gd   Granlund lht  
Gagnarp gård   Granlund lht  
Gagnarp gd   Granlund lht  
Gagnarp gd /Se   Granlund lht  
Gagnarp gd /Se   Gransbo bebyggelse  
Gransäter gd /Se   Gransäter gård  
Griskulla indr. militieboställe   Gransäter bebyggelse  
Hag gd   Gransäter hmd  
*Hemisby, se Himmelsby by   Griskulla gård  
Himmelsby by   Griskulla bebyggelse  
Himmelsby by   Grönlund riven lht  
Himmelsby by   Grönlund lht  
Himmelsby by   Grönlund lht  
Himmelsby by   Grönlund lht  
Himmelsby by   Grönlund lht  
Himmelsby Saknas   Grönlund riven lht  
Himmelsby by   Grönsved t  
Himmelsby by   Gustavsberg lht  
Himmelsby gd /Se   Gustavsberg lht  
Himmelsby by /Se   Gärdet bebyggelse  
Himmelsby by /Se   Gärdstugan lht  
Himmelsby by /Se   Hag bebyggelse  
Himmelsby by /Se   Hag gård  
*Hundawadh Saknas   Hagaberg t  
»hundhavad» beb.   Hagaberg t.  
*Hundhavad Saknas   Hagaborg bebyggelse  
Hundhavad Saknas   Hagalund lht  
*Hundavadh gård   Hagalund lht  
Himmelsby by   Hagalund bebyggelse  
Himmelsby by   Hagalund lht  
Himmelsby by /Se   Hagalund lht  
?*Hundavad Saknas   Hagalund avs  
Hyppinge gd   Haganäs lht  
Hyppinge gd   Haganäs lht.  
Hyppinge gd   Hagstugan lht  
Hyppinge gd   Hagsberg riven lht.  
Hyppinge gård   Hagsäter lht.  
Hyppinge gd   Hallerna rivet torp  
Hyppinge gd   Hallerna lht  
Hyppinge gd /Se   Hallerna lht.  
Hyppinge gd /Se   Halvgården bebyggelse  
Hyppinge gd:ar /Se   Harberget gård  
Hyppingstorp gd /Se   Harberget gård  
?Hökö gård   Harbergstorpen t  
?Höke gd   Hasselbacken lht  
Hökö gd   Hasselbacken lht.  
Höke gd   Herrgården bebyggelse  
Hökö gd   Hildingsborg bebyggelse  
Hökö gård   Hildingsborg lht  
Hökö gd   Himmelsby gård  
Hökö gd   Himmelsby by  
Hökö gd?   Himmelsbylund lht.  
Hökö gd   *Himmelsbylund lht  
Hökö gd   Hultet lht  
Hökö g   Hultet bebyggelse  
Hökö gd   Humpen gård  
Höke Saknas   Humpen gård  
*Klostergården försv. beb.   Hyppinge gård  
*Klostergården Saknas   Hyppinge by  
*Klostergardhen Saknas   Hyppinge by  
*Klostergården Saknas   Hyppingstorp gård  
*Klostergården Saknas   Hyppingstorp bebyggelse  
*Krakastada Saknas   Hyppingstorp gård  
Krakastada, Brakastada, se Braxstad gd   Högaö lht  
Ladusäter gd   Högaö t.  
Ladusäter gd   Höjstorp lht.  
Ladusäter gd   Högstorp lht  
Ladusäter gd   Högstorp lht  
Ladusäter gd   Högsäter lht  
Ladusäter gd   Höke gd  
Ladusäter gd /Se   Hökö gård  
Lund gd /Se   Höke gård  
?Lunnevad folkhögskola   Hökö bebyggelse  
Mathem by   Hököstorp lht  
Mathem by   Ingestorp lht  
Mathem by   Ingelstorp t.  
Mathem by   Jonstorp lht.  
Mathem by   Jonstorp lht  
Mathem by   Karlinge bebyggelse  
Mathem by   Karlinge lht  
Mathem by   Karlsberg, Lilla lht  
Mathem by   Karlsberg lht.  
Mathem by   Karlslund utj.  
Mathem by   Karlslund lht.  
Mathem by   Karlslund lht  
Mathem by   Karlslund lht  
Mathem by   Karlslund, se Mathems utjord Saknas  
Mathem by   Karlstorp lht  
Mathem by   Karlstorp lht.  
Mathem by   Karlstorp lht  
Mathem by /Se   Kasa lht  
Mathem by /Se   Kassa torp  
?Mogestad by   Klintorp lht.  
Mogestad by   *Klinttorp t  
Mogestad by   Klockarehemmet lht  
*Mungulstadha Saknas   Klockarehemmet t.  
Nackebo gd /Se   Klockareutjorden Saknas  
Persbo gd /Se   Kolbacken lht  
Rotebo gd /Se   Kolbacken lht  
*Skelingha Saknas   Kolsarp gd  
Smedstorp gd /Se   Kolsarp by  
Stockeby gd /Se   Kolsarp gård  
Stockeby indr. militieboställe /Se   Kålsarp bebyggelse  
*Storgården förr gd   Kongsäter lht  
»tolfstadha», se Tollstad, Östra Saknas   Kongsätter rusth.  
Tollstad, Östra by o. sn   Kongsäter utjord  
Tollstad by   Kronogården = 3 Braxstad bebyggelse  
Tollstad by   Krongården bebyggelse  
Tollstad by   Krongården gård  
Tollstad by   Krongården bebyggelse  
Tollstad by   Kulla lht.  
Tollstad by   Kulla lht  
?Tollstad gd   Kvarnstugan lht.  
Tomta by   Kvarntorpet torp  
?Tomta by   Kvarntorpet lht  
Torpa by   Källgården gård  
Torpa by   Källhagen lht  
Torpa by   Källgården bebyggelse  
Valkeberget berg /Se   Källhagen rivet ställe  
Åkebo gd /Se   Källsveden lht.  
Ålstad by   Källsveden lht  
Åkerbo torp   Källsäter t  
Åkerbo torp   Källsäter lht.  
Åkerbo torp   Kärrbo t.  
Ålstad by   Kärrbo lht  
Ålstad by   Kärret utj.  
Ålstad by   Ladusätter gd  
Ålstad by /Se   Ladusäter gård  
gd /Se   Ladusäter gård  
    Ladusäter bebyggelse  
    Ladusäterstorp gård  
    Ladusäterstorp gård  
    Lerbäck utjord (gård)  
    Lerbäck utjord (gård)  
    Liden lht.  
    Liden lht  
    Liam, se Daun jord  
    Lillgården Saknas  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillgården Saknas  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillskogen lht.  
    Lillskogen lht  
    Lindhem lht  
    Lindhem lht.  
    Lotten bebyggelse  
    Lotten lht.  
    Lotten lht.  
    Lotten lht  
    Lotten lht  
    Lotten lht(:er)  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet utj.  
    Lugnet lht.  
    Lund gård  
    Lund bebyggelse  
    Lund gård  
    Lötaborg lht  
    Löten lht  
    Lövingsborg = Fröstad utjord utjord  
    Lövrummet lht  
    Lövrummet lht  
    Lövrummet lht.  
    Löfsberg lht.  
    Lövsberg lht  
    Lövsäter lht  
    Lövsätter lht  
    Mathem by  
    Mathem gårdar  
    Mathem by  
    Mathems utjord utjord  
    Mellangården = 2 Braxstad gård  
    Mellangården gård  
    Mellangården gård  
    Mellangården Saknas  
    Mogestad gård(ar)  
    Mogestad by  
    Mogestad by  
    Mossebo bebyggelse  
    Nackebo gård  
    Nackebo gård  
    Nackebo bebyggelse  
    Nederberg bebyggelse  
    Nederberg gård  
    Norrgården gård  
    Norrgården Saknas  
    Norrgården gård  
    Norrgården Saknas  
    Norrgården Saknas  
    Norrgården gård  
    Norrgården = 1 Åkebo gård  
    Norrgården gård  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården gård  
    Norrgården gård  
    Nydal lht.  
    Nydal lht  
    Nygården hmd  
    Nygården bebyggelse  
    Nysäter lht  
    Nysätter lht.  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht.  
    Nöjet lht.  
    Nöjet lht  
    Nötebron lht  
    Nötebron lht.  
    Olstorp riven lht.  
    Olstorp lht  
    Opphem bebyggelse  
    Persbo lht.  
    Persbo lht  
    Petersborg t  
    Petersburg lht.  
    Pettersborg lht  
    Petterslid lht  
    Petterslid riv. lht.  
    Prästgården bebyggelse  
    Pussen lht.  
    Pussen lht  
    Pölstugan bs  
    Ringås lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht.  
    Rosendal lht.  
    Rosenlund lht.  
    Rosenlund lht.  
    Rosenlund lht  
    Rotebo gård  
    Rotebo gård  
    Rotebo bebyggelse  
    Rusthållet rusth.  
    Rusthållet bebyggelse  
    Sand lht.  
    Sand lht  
    Sandstugan riven lht.  
    Sjöhagen lht.  
    Sjöhumpen bebyggelse  
    Sjöhumpen lht  
    Sjölund lht.  
    Sjölund lht  
    Sjölunda lht  
    Sjölunda bebyggelse  
    Sjöstugan riven lht.  
    Sjöstugan lht  
    Sjösätter gd  
    Sjösäter lht.  
    Sjösäter lht  
    Skathället lht.  
    *Skathället Saknas  
    Skogen lht  
    Skogen torp  
    Skogen lht  
    Skogen lht  
    Skogen lht.  
    Skuru bebyggelse  
    Skuru gård  
    Smedstorp lht.  
    Smedstorp lht  
    Smedstugan lht  
    Smedstugan riven lht.  
    Solgården lht  
    *Spångstugan lht  
    Stenelund lht  
    Stenelund lht.  
    Stenkulla utj.  
    Stenkullen bebyggelse  
    Stenkullen lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht.  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht.  
    Stensäter lht.  
    Stensätter lht.  
    Stensätter bebyggelse  
    Stensätter lht  
    Stensäter lht  
    Stockeby gård  
    Stockeby gård  
    Stockeby bebyggelse  
    Stockebyhagen lht  
    Stockhemmet lht  
    Storgården Saknas  
    Storgården gård  
    Strömmen bebyggelse  
    Strömmen hmd  
    Strömkullen lht.  
    Strömskullen lht  
    Svanegården bebyggelse  
    Svanegården bebyggelse  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp t  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården Saknas  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården, se Krongården gård  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    *Söderstugan, se Ekholmen bebyggelse  
    Tallemon lht  
    Tallmon t.  
    Toklyckan Saknas  
    Tollstad, kyrkoherdeboställe Saknas  
    Tollstad gårdar (by)  
    Tollstad by  
    Tollstadberg utjord  
    Tollstadberg utj.  
    Tollstadlotten lht.  
    Tollstorp riven lht.  
    Tollstorp lht  
    Tomta by  
    Tomta by  
    Tomta gårdar  
    Torpa gårdar  
    Torpa, Norra gård  
    Torpa, Norra bebyggelse  
    Torpa, Södra bebyggelse  
    Torpa, Södra gård  
    Trädgårdslund lht  
    Trädgårdslund lht.  
    Täpparp bebyggelse  
    Täpparp gård  
    Udden lht  
    Udden riven lht.  
    Utjorden bebyggelse  
    Utjordsstugan lht.  
    Utjordsstugan lht  
    Vallstorp lht  
    Vidmanstorp torp  
    Vidmanstorp lht  
    Vilstad utj.  
    Vägstorp gård  
    Vägstorp gård  
    Vägstorp bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västrum lht  
    Västrum t  
    Vestrum lht  
    Åbacka lht  
    Åbacka lht  
    Åbo t  
    Åbonäs lht  
    Åbonäs lht  
    Åhaga bebyggelse  
    Åkebo gård  
    Åkebo gård(ar)  
    Åkebo bebyggelse  
    Ålstad by  
    Ålstad gårdar  
    Ålstad by  
    Ålstadshagen lht  
    Ålstadskogen t.  
    Åstugan t.  
    Åstugan lht  
    Åttingen hmd  
    Åttingen bebyggelse  
    Ängstugan bebyggelse  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan lht  
    Ängsätter bebyggelse  
    Ö bebyggelse  
    Ö gård  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården Saknas  
    Örstorp gård  
    Örstorp lht  
    Östergården Saknas  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården Saknas  
    Östergården Saknas  
    Överberg gård  
    Överberg gård  
    Överberg bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.