ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gammalkils socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 379 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 314 Naturnamn : 242
Gammalkil sn Betlehemshagen skogsmark Gammalkil sn Aspdungen kulle
Gammalkil sn Björksätters äng terräng Asplund bs. Berghumpen gärde
Gammalkil sn Blågölen sankmark Asplund, se Källgården Saknas Berglundaskiftet gärde
Gammalkil sn »bonda øø» äng Backen avs. Bergsgärdet gärde
Gammalkil sn *Bondaö äng Bengtstorp t. Bergströmsgärdet gärde
Gammalkil sn *Bondhaöö äng Bengtstorp grenadj.t. Betlehemshagen hage
Gammalkil sn *Bondaö förr äng Berget stuga Björkhagen hage
Gammakil sn Brännskogen skogsmark Berglunda stuga Björkhagen hage
Gammalkil sn Bröten terräng Bergstugan t. Björkhagen hage
Gammalkil sn /Se Bulten ägomark Bergstugan t. Björkhultsgärdet gärde
(Gammal)kil el. (Ny)kil sn Bålberget berg Bergsätter stuga Björkhultsskogen skog
Gammalkil sn Duseborgssjön, se Lillsjön sjö /Se Billa gård Björkhultåna å
Gammalkil sn *Fettjestads skog skog Björkhult gård Björkängen hage
Gammalkil sn Fettjestadån å Björkhult gård Blågöl mosse
Gammalkil sn Fettjestadån å /Se Björklund bs Blågölen göl
Gammalkil sn Flatberget berg Björksnäs t. Blågölsmossarna mossar
Gammalkil sn Fogdeängen ägomark Blackstorp Norrgård gd Bockhagen hage
Gammalkil sn Fröknehagen, Stora skogsmark Blackstorp Mellangård gd Bränneriet, se Käringberget höjd
Gammalkil sn Gluggsmon skogsmark Blackstorp Södergård gd Brännskogen skog
Gammalkil sn Gransjön sjö Blackstorp by Bröten äng
Gammalkil sn Gråtarevrån ägomark Blaxtorp by Byängen äng
Gammalkil sn Gröndalsviken vik Blaxtorp by Bålberget höjd
Gammalkil sn Hallonmon mo Blekinge bs Dammkärret odl. kärr
Gammalkil sn Hultsumpen ägomark Bommedal by Dammkärret odl. kärr
Gammalkil sn Humpebacken ägomark Bommedal hmd Djupedalsvägen väg
Gammalkil sn Humpån å Bonnorp äng Djurstocken igenväxt göl
Gammalkil sn »Häradskärr f. äng Bostället gård Dränggråten gärde
Gammalkil sn Hökön ö Bostället komministerboställe Ekbacken hage
Gammalkil socken Igelpotten göl Bostället gård Ekbacken äng
Gammalkil sn Jungfruhallarna berg Broby, Lilla by Ekhagsgärdet gärde
Gammalkil sn Kalven sjö /Se Broby, Lilla gård Ekholmsgärdet gärde
Gammalkil sn Kalven sjö Broby, Stora by Eklundsgärdet gärde
Gammalkil sn Kanberget berg Broby, Stora gård Eklundshagen hage
Gammalkil sn Karsötabäcken bäck Brobytorp gd Eklundslyckan gärde
Gammalkil sn Karsötaviken vik Brobytorp gd Eklundsängen äng
Gammalkil sn Kräpplan skogsmark Brogården gård Ekängen hage
Gammalkil sn Kräpplan skogsmark /Se Brotorp t Elofshagen hage
Gammalkil sn Kvistlyckan ägomark Brånstad by Elofsskiftet gärde
Gammalkil sn Kölbäcken bäck Brånstad gård Entorpegärdet gärde
Gammalkil sn Lillsjön sjö Bröten bs Fallsbergslyckan åker
Gammalkil sn Lillsjön sjö /Se Bulten jord Fettjestadån å
Gammalkil sn Lillsjön sjö Bäcken bs Filixliden sluttning
Gammalkil sn Lockehagen ägomark Didrikslund lht Fotängen, se Ekbacken äng
Gammalkil sn Lundegärdet ägomark Drättinge by Fårbackarna gärde
Gammalkil sn Långeviksviken vik Drättinge by Fårbacken äng
Gammalkil sn Långmon skogsmark Duseborg säteri Fårhagen hage
Gammalkil sn Lötegärdet ägomark Dövehus jord Fårhagen hage
Gammalkil sn Mobacken skogsmark Ekbacken eget hem Fårpinan hage
Gammalkil sn Mormorskullen skogsmark Ekeberg bs Fällgrinden grind
Gammalkil sn Myrkällegärdet ägomark Ekholmen utjord Gatebacken sluttning
Gammalkil sn Norrbacken skogsmark Ekelund lht Gateträdgården rester av trädgård
Gammalkil och Nykil snr Norrekällegärdet ägomark Eklund avs. Gatgärdet gärde
Gammalkil sn Notholmen udde Ekäng lht Getberget höjd
Gammalkil sn Nykvarnsån å Emilsberg bs Getbergsgärdet gärde
Gammalkil sn Orgelverket ägomark Entorpet t. Gluggsmon skogsmark
Gammalkil sn Pissefors fors Fagerdal t. Godegårdsmaden skog
Gammalkil sn Rapphagen terräng Fagerhult gårdar Granbackegärdet gärde
Gammalkil sn /Se Rossviken vik Fallsberg, se Fanntorp gd Granhagen hage
Gammalkil sn /Se Ryssens kyrka terräng Fallsberg gård Granlundsgärdet gärde
Gammalkil sn /Se Rävsveden terräng Fanntorp gd Gransjön sjö
Gammalkil sn /Se Skattetorpet ägomark Fantorp, se Fallsberg gård Gråtarevrån gärde
Gammalkil sn /Se Skiestad Mellangård triangelpunkt Fallsberg gård Gräshagen hage
Gammalkil sn /Se Skogsberg triangelpunkt Fettjestad by Gräshagen hage
Gammalkil sn /Se Skrängbo skog skog Fettjestad by Grönlundshagen hage
Gammalkil sn /Se *Skrængbo skog skogslott Fläckterbo avs. lht Grönlundsmossen odl. mosse
Gammalkil sn /Se Släntoms allmänning häradsallm. /Se Fridhem bs Gullbron bro
Gammalkil sn /Se Släntomviken vik Fridhem bs Gullbron bro
Gammalkil sn /Se Smalhagen terräng Fridhem lht Gärdstugegärdet gärde
Gammalkil sn /Se Snatterstenarna skär Fridsborg lht Gölmossen åker
Billa gd Stavsätter terräng Frälsegården bebyggelse Gölsgårdsviken vik
Billa gd Storsjön sjö Frälsegården gård Hagalundslyckan åker
Billa g Storsjön sjö /Se Frälsegården gård Hagdalslyckan åker
Billa gd Storsjön sjö Gammalkil, se Prästgården kyrkoh.bost. Haglyckan gärde
Billa g Storsjön sjö Gatan lht Hasselbacken hasselbeväxt sluttning
Björkhult by Storsjön sjö Gatan lht Hemgärdet gärde
Björkhult gd Strutarna ägomark Gatan lht Hjälmens skog skog
Björkhult gd /Se Surlandet ägomark Godegård t Holmagärdet gärde
Blackstorp by Svartvadskärret kärr Godegårdskärret äng Hultsumpen gärde
Blackstorp by Torpängen ägomark Granhult avs. Humpbacken gärde
Blackstorp by Traslyckan ägomark Gransätter bs Humplyckan gärde
Blackstorp by Trehörnasjön sjö Grindstugan bs Högstorplyckan åker
Blaxtorp by Trippfällan terräng Grindstugan stuga Högstorpsmossen odl. mosse
Blackstorp by /Se Trossboängen terräng Grönlund bs Högtomta bs
Blackstorp by /Se Ullstorp äng Grönlund bs Intaget gärde
Blackstorp by /Se Uvberget berg Gäfbo by Jordbrokärret kärr
Blekinge bs /Se Verkbäcken å /Se Gäddnäs t. Jonstorpshagen hage
Bommedal by Vikarn, se Storsjön sjö /Se Gärdstugan bs Jumfruhallarna höjd
Broby by Vikarn, Storsjön sjö /Se Gärdstugan bs Kalven sjö
Broby by Vikern lacus se Storsjön sjö Gäsbo gård Kalven sjö
?Broby by *Vilaren se Storsjön sjö Göklund bs Kalvhagen hage
Broby by *Vinässjön se Lillsjön sjö Gölsgården gård Kanberget kulle
(?)Broby by Vången ägomark Hackstad gd Kidmossen mosse
Broby by Ånneboån å Hackstad, se Skräddarehemmet utjord Klumpgrinden grind
Broby by /Se Ön halvö Haga bs Kronhumpen gärde
Broby hg   Hagaborg stuga Kronrumporna gärde
Broby, Lilla by   Hagalund lht Kråkkullen höjd
Brobytorp (numera Broby, Lilla) gd   Hagalund t. Kråklyckan åker
[Brobytorp] (numera Broby, Lilla) by   Hagalund avs. Krångestadgärdet gärde
Brobytorp (numera Broby, Lilla) by   Haganäs bs Kräpplan skogsmark
Brobytorp (numera Broby, Lilla) by   Hagen bs Kvarngärdet gärde
Brobytorp (nuv. Broby, Lilla) by   Hagen t. Kvarngärdet gärde
Brobytorp (numera Broby, Lilla) by   Hagstorp avs. Kvarngärdet gärde
Brobytorp beb. /Se   Hagstugan lht Kyrkohallsmossen mosse
Brånstad gård   Hagsäter lht Kyrkmarksmossen mosse
?Brånstad gd   Hagsätter lht Källarlyckan åker
Brånstad by /Se   Hallsberg lht Källbacken gärde
Brånstad beb. /Se   Hermanstorp livgrenadjärtorp Käringberget höjd
Drättinge by   Holma utj. Kärrgärdet gärde
?Drättinge by   Humpen utj. Kättestadgärdet gärde
Drättinge by   Häggebo by Ladugårdsgärdet gärde
Drättinge by   Häggebo gårdar Laggarehagen hage
Drättinge by   Häradsö Saknas Lilla Toborgshagen hage
Drättinge by   Högstorp by Lilla-Winnebergsskiftet gärde
Drättinge by /Se   Högstorp t. Lillsjön sjö
Drättinge by /Se   Högstorp rusthåll Lillsjön sjö
Drättinge by /Se   Högstorp, Lilla gård Lillängen gärde
Duseborg hg   Jonstorp gård Lillängen gärde
Duseborg säteri /Se   Kapperstad by Lillängen gärde
Duseborg gd /Se   Kapperstad by Lockhagen hage
Duseborg gd /Se   Karlsberg bs Lockhagen gärde
*Fagredal Saknas   Karlsberg bs Loddstugulyckan åker
Fettjestad by   Karlslund lht Lundgärdet gärde
Fättjestad by   Karlslund jord.-lht Lusthusberget höjd
Fettjestad by   Karlstorp bs Lyckorna åker
Fettjestad by   Karstorp Saknas Långe Majberget höjd
Fettjestad by   Karstorp, se Ludderhumpen utj. Långlyckan åker
Fettjestad by   Kibbelsbo t. Långmon skog
Fettjestad by   Kilebo gård Lötgärdet gärde
Fettjestad by   Klockhemmet utj. Lötsgärdet gärde
Fettjestad by   Kottsäter avs. Lötsmaden skog
Fettjestad by   Krongården gård Lötsmaden skog
Fettjestad by   Krongården gård Mammonsgärdet gärde
Fettjestad by   Kronoberg utj. Mellangårdsgärdet gärde
Fettjestad by   Krångstad by Mellangårdsgärdet gärde
Fettjestad by   Krångestad by Mellangärdet gärde
Fettjestad by   Krångestad, Västra bebyggelse Mellanhagsmossen mosse
Fettjestad by   Krångestad, Östra bebyggelse Mellanlyckan åker
Fettjestad by   Kuggorp stuga Mobacken skog
Fettjestad by   Kuggorp utjord Mosskiftet gärde
Fettjestad by   Kullen eget hem Myrkällegärdet gärde
Fettjestad by /Se   Kullen stuga Månshagen hage
Fettjestad by   Kyrkohall, Lilla bs Norra gärdet gärde
?Fettjestad by   Kyrkohall, Stora stuga Norrbacken skog
?Fettjestad by   Källeberg lht Norrbacken gärde
Fettjestad by /Se   Källgården gård Norrgårdsberget berg
Fettjestad by /Se   Källstorp lht Norrgårdsgärdet gärde
Fettjestad by /Se   Kärrbo bs Norgårds mader skog
Fettjestad by /Se   Labacken t. Norrkällegärdet gärde
Fettjestad by /Se   Lillgården = Krångestad gård Oceanen gärde
Fettjestad by /Se   Lillgården gård Orgelverket åker
Fettjestad by /Se   Lillsätter avs. Orgeverket gärde
Fitiastadha, se Fettjestad by   Lindhem bs Oxkullarna åker
Gebbabodha, se Gävbo gård   Lindhem avs. Pissefors bäck
*Gäddenäs Saknas   Ljungsberg stuga Potten göl
Gävbo gd   Ljungsberg bs Profossgårdslyckan åker
Gävbo gård   Lodda gård Rallan, se Djupedalsvägen väg
Gävbo gård   Lodda gård Rapphagen hage
Gävbo gd /Se   Ludderhumpen eller Karstorp, se Karstorp Saknas Rapphällshagen hage
Gävbo gd /Se   Ludderhumpen gd Rapphällslyckan åker
Gävbo gd /Se   Ludderhumpen utj. Rislyckan gärde
Högstorp by   Lugnet bs Rossviken vik
Högstorp by   Lyckohem avs. Rudgölstorpsmossen mosse
Högstorp gd   Lystorp bs Rusthållsgärdet gärde
Högstorp, (Lilla o. Stora) gdr   Långevik gd Ryssens kyrka grotta
Högstorp by   Löt, se Mosshult gd Ryttarholmen holme
Högstorp by   Löt gård Rävkärret odl. kärr
Högstorp by   Löt by Rävsveden hage
Högstorp by   Löt gårdar Sanden gärde
Högstorp by   Lövingsborg bs Sandflottan åkerlapp
Högstorp by   Lövsätter bs Sandlyckegärdet gärde
Högstorp by   Mellangården gård Sandlyckehagen hage
Högstorp by /Se   Mellangården gård Sjöfällehagen hage
Kapperstad by   Mellangården gård Sjöfällemossen odl. mosse
Kapperstad by   Mellangården gård Sjögärdet gärde
Kapperstad by   Mellangården gård Sjöhagsängen äng
Kapperstad by   Mellangården gård Sjökärret kärr
Kapperstad by   Mossen t. Sjösätersgärdet gärde
Kapperstad by   Mosshult gd Skogmossen odl. mosse
Kapperstad by   Mosshult häradsskogvaktarboställe Skogsbergsgärdet gärde
Kapperstad by   Mosshult hump, utjord Skrängegärdet gärde
Kapperstad by   Nordvallen avs. Smalliden gärde
Kapperstad by   Norrgården gård Smedgärdet gärde
Kapperstad by   Norrgården, se Broby, Lilla bebyggelse Smedgärdet gärde
Kapperstad by   Norrgården, se Södergården gård Smedhumpen gärde
Kapperstad by   Norrgården gård Smålyckeskiftet gärde
Kapperstad by   Norrgården gård Snatterstenarna stenar
Kapperstad by   Norrgården gård Snårtäppan gärde
Kapperstad by   Norrgården gård Stallsgärdet gärde
Kapperstad by   Norrgården, se Stillinge gård Stillinge berg höjd
Kapperstad säteri /Se   Norrgården gård Stora Toborgshagen hage
Kappstad, se Kapperstad säteri /Se   Nyborg lht Storsjön sjö
Krankstadha, se Krångstad by   Nyby lht Storsjön sjö
Krångstad by   Nybygget stuga Storängen gärde
Krångestad by   Nybygget lht Storängen äng och hage
Krångestad by   Nydal t. Stridlyckan åker
Krångestad by   Nygård, Lilla lht Strutarna gärde
Krångstad by   Nysätter lht Strutarna gärde
Krångestad by   Perstorp lht Strömskogen hage
Krångestad by   Pirum änghump Sundstorpsgärdet gärde
Krångestad by   Profossgården gård Surlandet gärde
Krångstad by   Prästgården kyrkoh.bost. Svartvadskärret kärr
Krångestad by   Pukegården gård Svinlidberget höjd
Krångestad by   Påtorp gård Sågarelyckan åker
Krångstad by   Påtorp gård Sällheten ekbevuxen backe
Krångestad by   Raelstorp utj. Södergårdslyckan åker
Krångestad by   Ralstorp gd Sörkullskärret odl. kärr
Krångestad by   Rosenberg avs. Tjärdalarna gärde
Krångestad by   Rosendal, se Snår bs Toborgsgärdet gärde
Krångestad by   Rosenlund lht Torpängen åker och äng
Krångestad by   Rossvik t. Traslyckan gärde
Krångestad by   Rudgölstorp stuga Trehörnesjön sjö
Krångestad by   Rusthållet gård Trehörnasjön sjö
Krångestad by   Rusthållet, se Mellangården bebyggelse Trehörnasjön sjö
Krångestad by /Se   Rysshemmet utj. Trehörnasjön sjö
Krångestad by /Se   Rysshemmet utj. Tripfälla skog
*Kycklinstorp Saknas   Ryttartorpet t Trossbohumpen gärde
Lodda gård   Råå lht Trossboängen äng
Lodda gård   Sandlyckan bs Tällstugehagen hage
Ludda, se Lodda gård   Sixtorp gård Tällstugelyckan gärde
?Löt by   Sixtorp gård Uggletomet skogsmark
Löt gd   Sjöfällan bs Unnerstadgärdet gärde
Löt by   Sjöhagen, Lilla bs Uvberget höjd
?Löt gd   Sjöhagen, Stora t. Vadbackegärdet gärde
?Löt by   Skattegården gård Vadbron bro
Näs g   Skattegården gård Vången gärde
Profossgården gd /Se   Skattegården gård Åbacken gärde
Påtorp by   Skattetorpet t. Åfällehagen hage
Påtorp by   Skiestad by Åfällelyckan, se Lågarelyckan åker
Påtorp by   Skiestad by Ågärdena gärden
Påtorp by   Skogen avs. Ågärdet gärde
Raelstorp utj.   Skogsberg bs Åhagsängen äng
Raelstorp torp /Se   Skogstorp bs Ånnströmskärret kärr
Sixtorp g   Skogstorp stuga Ängarna gärde
Sixtorp gård   Skräddarehemmet, se Hackstad gd Ängen gärde
Sixtorp gd   Skräddarehemmet utj. Ängen gärde
Sixtorp by   Skränge by Ängen gärde
Sixtorp gd   Skränge, se Lillgården bebyggelse Ängsskiften gärde
Sixtorp by   Slanten bs Ängstugelyckan gärde
Sixtorp gd   Släntom allmänning Ön gärde
Sixtorp gd   Släntom kärr Öna gärde
Sixtorp gd   Släntomkärret, se Släntom kärr Övra hagen hage
Sixtorp by   Släntoms allmänning häradsallm. Övra lyckan åker
Sixtorp gd   Smedhemmet lht  
Sixtorp gd   Smedstorp utj.  
Sixtorp gård   Smårå torp  
Sixtorp gd   Snickarhemmet bs  
Sixtorp tp   Snår bs  
Sixtorp gd /Se   Snårbacken grenadj: t.  
Sixtorp gd /Se   Soldattorpet t.  
Sixtorp gd /Se   Sonstorp avs.  
Skiestad by   Sperringstorp äng  
Skiestad by   Slaveryd gård  
Skiestad by   Stavsätter lht  
Skiestad by   Stensholm bs  
Skiestad by   Stensätter bs  
Skiestad by   Stillinge by  
Skiestad by   Stillinge by  
Skiestad by   Stillinge gård  
Skiestad by   Storgården gård  
Skestad by /Se   Storgården gård  
Skiestad (Skesta) by /Se   Striden bs  
Skiestad by /Se   Sundstorp bs  
*Skindynohagh förr tingsställe   Svartvad stuga  
*Skindynohagh tingsställe   Sveden avs.lht  
Skindynohagh tingsplats /Se   Svenstorp lht  
*Skindynohagh förr tingsställe /Se   Svängen bs  
Skränge by   Säteriet gård  
Skränge by   Södergården gård  
Skränge by   Södergården gård  
Skränge by   Södergården gård  
Skränge by   Södergården bebyggelse  
Skränge by   Södergården, se Skattegården bebyggelse  
Skränge by   Sörstugan stuga  
Skränge by   Sörvallen avs.  
Skränge by   Söräng lht  
Skränge by   Tiggesbo gård  
Skränge by   Tiggesbo gård  
Skränge by   Toborg bs  
Skränge by   Tomtegården bebyggelse  
Skränge by   Torpa äng  
Skränge by   Tusätter, se Smedstorp utj.  
Skränge by   Tyskgården gård  
Skränge by   Tällstugan t.  
Staveryd gd   Tällstugan t.  
Staveryd gd /Se   Ulfsberg gård  
Stillinge by   Ullstorp äng  
Stillinge by   Unnerstad grenadjärtorp gd  
Stillinge by   Unnerstad by  
Stillinge by   Unnerstad by  
Stillinge by   Vinneberg by  
Stillinge by   Winneberg gård  
Stillinge by   Winneberg, Lilla bs  
Stillinge by   Västergården bebyggelse  
Stillinge by   Västergården gård  
Stillinge by   Västergården gård  
Stillinge by   Västergården gård  
Stillinge by   Åbacka hmd  
Stillinge by   Åbacka hmd  
Stillinge by /Se   Åfällan avs.  
Stillinge gd /Se   Åfällan lht  
*Sätra, Västra säter   Ågården gård  
*Västra Sätra säter   Ånnebo gård  
*Sæter, V. och Ö. säter   Ängstugan livgrenadj. t.  
*Sätra, Östra säter   Ängstugan stuga  
*Östra Sätra säter   Ängsäter stuga  
Ulvsberg gd /Se   Ödegården gård  
?Ulvsberg gård   Ödegården gård  
?Ulvsberg gård   Ödegården gård  
?Ulvsberg gård   Ödegården gård  
?Ulvsberg gd   Örsätter utj.  
Ulvsberg gd   Östergården gård  
Ulvsberg gård   Östergården gård  
Ulfsberg g   Östergården gård  
Ulvsberg gd   Östergården gård  
?Ulvsberg gd /Se      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
ondistadhom Saknas      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
[Önderstad] Saknas      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad grenadjärtorp /Se      
Unnerstad by /Se      
Unnerstad by /Se      
Unnerstad by /Se      
?Vinnebeg by      
Vinneberg by      
Vinneberg gd      
Vinneberg by      
Vinneberg by      
Vinneberg by      
Vinnberg by      
Vinneberg by      
Vinneberg by      
Vinäs (numera Dudeborg) hg      
Vinäs (numera Duseborg) gd      
Vinäs (numera Duseborg) gård      
Vinäs (numera Duseborg) g      
Vinäs (numera Duseborg) gd      
Vinäs (nu Duseborg) gd      
Vinäs (nu Duseborg) gd      
Vinäs (nu Duseborg) gd      
Vinäs (nu Duseborg) gd      
Vinäs (nu Duseborg) gd      
Vinäs, se Duseborg säteri /Se      
Vinäs hgd /Se      
Vinäs by /Se      
*Vinäs, num. Duseborg gård /Se      
Vinäs gd      
*Värnaberga = Vinneberg? by      
Ågården regementsskrivareboställe /Se      
Ånnebo by      
Ånnebo by /Se      
Öndastad, se Unnerstad by      
Øndastadhum, se Unnerstad by      
Öndherstada, se Unnerstad by      
»øndistadhom» se Unnerstad Saknas      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.