ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grebo socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 571 Naturnamn : 142 Bebyggelsenamn : 444 Naturnamn : 740
Grebo sn Ammenesten sten? Grebo sn sn Aftaglädja backe
Grebo sn Arvidsängen sankmark Grebo sn sn Alléhagen hage
Grebo sn Asketorpegölen göl Grebo sn Almhultet åker
Grebo sn Asphagen hage /Se Grebo socken Almhultshagen hage
Grebo sn Badhusviken vik Grebo sn Alsveden hage
Grebo sn »biornathorpa vadha» vadställe? Grebo grin se Grebo grisar inbyggarbeteckning Alängen åker
Grebo sn Björkkärret kärr Grebo grin inbyggarbeteckning Amenesten sten
Grebo sn *Björntorpa vad naturnamn? Grebo grisar inbyggarbeteckning Amenesten sten
Grebo sn *Björntorpa äng äng? Grebo gryn innbyggarebeteckning Apellyckan åker
Grebo sn Bonäsudden udde Asketorp torp Arvidsängen åker
Grebo sn Botorp terräng Asktorp t. Asktorpelyckan åker
Grebo sn Brinkebackarna Saknas /Se Aspelund stuga Asktorpegärdet åker
Grebo sn Brunn skogsmark Asplund lht Aspbackarna hage
Grebo sn /Se Brusmossen mosse Aspviken torp Asphagen hage
Grebo sn Dalamon mo Aspviken lht Aspö ö
Grebo sn Dala udde udde Aspviken t. Aspöna ö
Grebo sn Dalkarlskärren kärr Back lht Barnkilsviken vik
Grebo sn Eklunden hage /Se Backen avs. lht Baskeboängen äng och delvis åker
Grebo sn »Eklunden» hage /Se Backen lht Backe hage hage
Grebo sn Eksjön sjö Baskebo gård Backlyckan åker
Grebo sn Erlången sjö /Se Baskebo kronotorp Baggbergslyckan åker
Grebo sn Erlången sjö /Se Baskebo t Baggbergsmon skogsområde
Grebo sn Fagerhultsgölen göl Berga avs. lht Baskebolyka åker
Grebo sn Fiskarön udde Bergbacka stuga Bastulyckan åker
Grebo sn Fågelsvedsgölen göl Bergbacke lht Bastukällan källa
Grebo sn Följaren sjö /Se Berget stuga Berghagen hage
Grebo sn Galgbacken terräng Berget lht Berghybbeln åker
Grebo sn Gallsjön sjö Bergshybbeln rivet torp Bergmossen åker
Grebo sn Grebovallen terräng Björkekrog gård Bergö ö
Grebo sn Helenaön ö Björkkro lht Bergöna ö
Grebo sn »hulw» naturnamn? Björkliden avs.lht /Se Bjursbäcken Saknas
Grebo sn »hulu» naturnamn? Björklund avs. lht Björkkärrsviken vik
Grebo sn Höga kullen skogsmark Björklund lht Björklundslyckorna åkrar
Grebo sn Intermossen mosse Björklund torp Björklundshagen hage
Grebo sn Ingmarkärret ägomark Björklund t. Björklundsmossen åker
Grebo sn Jungfrukullen kulle Björksved Lilla torp Björkkärr åker
Grebo sn Kalvudden udde Lilla Björksved f.d. soldattorp Blåbärsmossarna mossar
Grebo sn Kilängen terräng Björksved Stora torp Blåsippeberget berg
Grebo sn Klintmon terräng Stora Björksved torp Bockhagen hage
Grebo sn Kommehavsgölen göl Björksäter lht Bolyckan åker
Grebo socken Korpberget berg Björksäter avs. lht Bonäset åker
Grebo sn Krogareviken vik Björndalen f.d.gren.torp Bonnängen åker
Grebo socken Kråkdalen terräng Björndalen f.d. soldattorp Boshålet ängsområde
Grebo socken Kräplingeån å Björntorp gård Boslid åker
Grebo socken *Käggehängsberget Saknas /Se Björntorp gård Botten kärr
Grebo socken Käringeberget berg Björntorp gård Botorpemossen mosse
Grebo socken Käringberget berg Bostorp avs.lht Brabergslyckan åker
Grebo socken Käringberget berg /Se Bostorp lht Bredängsgärdet åker
Grebo sn Lillö ö Braberg lht Brinken backe
Grebo sn Lindholmen, Lilla holme Brink nu rivet torp Brinklyckan åker
Grebo sn Lindholmen, Stora holme Brink lht Brokärret kärr
Grebo sn Lund ägomark Brostugan Saknas Brokärret åker
Grebo sn Långholmen terräng Brunn lht Brokärrsskogen skog
Grebo sn Långkärret kärr Brunn nu riven stuga Brolyckan åker
Grebo sn Långkärret odlat kärr Bryggartorpet Saknas Brostugulyckan åker
Grebo sn Långkärret odlat kärr Bäck lht Brudbacken backe
Grebo sn Milmossen ägomark Bäck stuga Brunnlyckan åker
Grebo sn Muggehult skogsmark? Bäckfall t Brunnslyckan åker
Grebo sn Måltorp ägomark Bäckfall torp Brunnmossen mosse
Grebo sn Märrkärret ägomark Bäcktorp t Brännerit stenröse
Grebo sn Mörtsjön sjö Bäcktorp torp Brännmon hage
Grebo sn Nilses kärr kärr Dal lht Busmossen mosse
Grebo sn Norrbyön ö Dal avs. lht Busmossen mosse
Grebo sn Norrbyön ö Dala herrgård Bykhällorna bykplats
Grebo sn Nyhägn ägomark Dala gård Bykareviken vik
Grebo sn Nåtvin sjö Dala säteri Byxlyckan åker
Grebo sn Nåtvin sjö /Se Lilla Dala t. Byängen åker
Grebo sn Nåtvin sjö /Se Dala, lilla torp Bäckgraven bäck
Grebo sn *Olofsmossen numera odlad mosse /Se Dalshult stuga Bäcklyckan åker
Grebo sn Olofsmålen triangelpunkt /Se Dalshult lht Dalbomon skog
Grebo sn Oren, Store, se Ören sjö Dalslund stuga Dalen åker
Grebo sn ?*Rislehagen hage Dalslund lht Dalgåmon backe
Grebo sn Rislehagen f. hage? /Se Dalslund lht Dalgärdet åker
Grebo sn Rothuggarekärret ägomark Dammen lht Dalkarlskärren mosse
Grebo sn Rudberg berg? Dammen gård Dalmansliden åker
Grebo sn Rudsjön sankmark Dammen Saknas Dalmon skog
Grebo sn Ryttarängen ägomark Ebbantorp f.d. gren.torp Dalmonsliden backe
Grebo sn *Röken åker /Se Ebbantorp f.d. soldatt. Dalslundshagen hage
Grebo sn Röken sjö Ekdalen f.d. soldattorp Dalslundsliden backe
Grebo sn *Rökmosseskälet hornskäl Ekeberg lht Dalssveden åker
Grebo sn Rös(s)lebro bro /Se Ekeberg avs. lht Dammgärdet åker
Grebo sn Röstensgubben fornlämning(?) Ekhult avs. lht Dammkärret förr kärr, nu uppodlad åker
Grebo sn Röstenssjön sankmark Ekstugan lht Damkärret kärr
? Grebo sn /Se Sandvik vik Ekstugan arbetar-bostad Dannsmossen åker
Grebo sn »Scrifuara vadha» naturnamn? Eriksberg riven stuga Domaresten sten
Grebo sn »scrifuara wadha» markområde? Erlandslund torp Djupgölen annat namn på »Måltorpsgölen»
Grebo sn /Se Skandalen ägomark Eskilstuna förr stuga Dränggråten lycka
Grebo sn /Se Skutthagen terräng Fagerdal lht Dränggråten åker
Grebo sn /Se Skälstorp terräng Fagerdal stugubyggnad Drängsorgen åker
Grebo sn /Se Skärsjön sjö Fagerhult t. Dungskiftet åker
Grebo sn /Se Sommehav göl Fagerhult torp Dytaget Saknas
Grebo sn /Se Spången skogsmark Fagerhult torp Dösedal åker
Grebo sn /Se Spökarebacken terräng Finnkärr t. Ebohuse åker
Baskebo kronotorp Stenhagen hage Finnkärr torp Ekkullegärdet åker
Baskebo kronotorp Stenhagen hage /Se Finnkärr torp Ekkällssveden åker
Baskebo kronotorp Stentomta ägomark Fogeleke bebyggd utjord Eksjön sjö
Björntorp by Stockmossen mosse Fredriksdal avs. lht Eksjön sjö
?Björntorp by Stolpantorp terräng Fridhem avs. läg Eksjön sjö
Björntorp by Storö ö Fridhem lht Erlången sjö
Björntorp by Stäcke triangelpunkt Frälsegården Saknas Eriksons mosse åker
Björntorp by *Stänget hage /Se Fågeleke gård Fagerdalslyckan åker
Björntorp by Sundsjön sjö Fågelsmålen torp Fagerhultsängen slåtteräng
Björntorp by Sunnebo ägomark Fågelsmålen torp Falleberg berg
Björntorp by /Se Svangölen göl Fågelsveden t. Fanjunkarns mosse mosse
Dala hg Sveden åkerbitar /Se Fågelsveden torp Farfarslyckan åker
Dala hg *Svineryggen bergsrygg /Se Fågelsången lht Farfarslyckan åker
Dala hg Sågarbrinken backe /Se Fågelsången lht Farmorsåkern åker
Dala gd Sågarviken vik Föltorp gård Finkan trädgårdstäppa
Dala hg Sågarviken vik Föltorp gård Finnlyckan åker
Dala gd Taforsaån å Föltorp gård Fiolbacken backe
Dala gd Tollstorpegölen göl Föltorp gård Fiskarelyckan igenlagd lycka
Dala hg Tyskmossen ägomark Getingekullen förr stuga Fiskarön ö
Dala herrgård Ungen sjö Getingekullen lht Fiskenslyckan åker
Dala hg Vargtorget skogsmark Getingkullen riven bs Flinkarehagen hage
Dala hgd Vien sjö /Se Golvsätter gd Flintberget berg
Dala hg Vin sjö Golvsäter gård Flogen källa
Dala herrg Vin sjö Golvsäter gård Flåbusa kolbotten
Dala g Vien sjö /Se Golfsäter gård Flåhackan åker
Dala hrgd.? Vångsviken vik Gottfridsberg avs. lht Flåhackan åker
Dala hg Åsveden ås Granlund stuga Fräkenviken vik
Dala gd /Se Ärlången sjö Granlund torp Fyrkanten åker
Dala gd /Se Ärlången sjö Grindstugan stuga Fåfängan åker
Fågelsmålen torp Ärlången sjö Grindstugan lht Fåfängan åker
Fågelsveden torp Ärlången sjö Gropen Saknas Fågeldalslyckan åker
Föltorp by Äskängen ägomark Gropa lht Fågelekeskogen Saknas
Föltorp by »øbo mo» naturnamn? Gruvstugan stuga Fågelsmålagölen göl
Golvsäter gd »øbo mo» naturnamn? Gruvstugan lht Fågelsmålegölen göl
Golvsäter gd Ögat göl Grönlund stuga Fågelsmåleängen äng
Golvsätter gd Örbågen sjö Grönlund torp Fållen hage
Golvsätter gd Örbågen sjö Gölkullen f.d. soldattorp Fårbacken hage
Golfsäter g Örbågen sjö /Se Haga avs. lht Fårbacken hage
Golfsäter Saknas Ören sjö Hagen torp Fårfållsviken vik
Golvsäter gd /Se Ören sjö Hagen lht Fårhagen hage
Golvsäter gård /Se Örkälla källa Hagen lht Fårhagen hage
Golvsäter gd /Se Örkällegärdet gärde Hagen t. Fårhagen hage
Grebo gruva Saknas Örn sjö /Se Hagsberg lht Fårhagsliden åker
Hedingstorp gd /Se Örn sjö /Se Hagsäter stuga Fähuslyckan åker
Hedingstorp gd /Se Örsnäsviken vik Hagtorp stuga Följaren sjö
Hedingstorp gd /Se *Östra äng äng? Hagtorpet lht Följaren sjö
Hedingstorp gd /Se »østra æng» naturnamn? Hagtorp lht Getvedsmossen åker
Hedingstorp gd /Se Naturnamn förteckning Halvgården bebyggelse Getsvedshagen hage
Hammingstorp herrgård Naturnamn förteckning Haraldshus f.d. gren.torp Getvedshagen hage
»Hemmingstorp» gård   Haraldshus f.d. soldattorp Gottliden åker
Hemmingstorp hg /Se   Hedingstorp by Grandalsmon hage
Horn gd   Hedingstorp gård Grebo kök åker
Horn g   Hedingstorp gård Grindlyckan åker
Horn gård   Hedingstorp gård Grindstugugärdet Saknas
Horn gd   Hedingstorp gård Grindtegen åker
Horn gd   Hedingstorp bebyggelse Gropkullen kulle
Horn gd   Hemmingstorp gård Groplyckan åker
Horn gd   Hemmingstorp gård Gruvängen åker
Horn gd   Holmtorp torp Gruvängen hage
»hulw» beb?   Holmtorp torp Grytbäcken bäck
»hulu» beb?   Holmtorp t. Grytkärret förr kärr, nu åker
?»Hustomten» gd   Ham gård Gräshagen åker
*Ingmundatorp Saknas   Horn gård Gräshagen åker
Kanashåll torp   Horn gård Gubbens Svedan åker
Katrineberg gd   Kammarbo lht Gubbhumpen slåtteräng
Katrineberg gd /Se   Kammarbo lht Gubbgärdet åker
Katrineberg gd /Se   Karlsborg avs. lht Gubblyckan åker
Katrineberg gd /Se   Karlsborg lht Gubblyckan åker
Kattorp gård   Karlsholm avs. lht Gubbmossen uppodlad mosse
Kattorp g   Karlsholm lht Gärdesbacken backe
Kattorp gd   Kassingstorp gd Gärdesbackhumpen åker
Kattorp gd   Kassingstorp gård Gärsbäcken bäck
Kattorp gd /Se   Kassingstorp gård Gölbäcken bäck
Kattorp gd /Se   Kassingstorp gård Gölen göl
Kattorp gd /Se   Katrineberg gård Gölen eller Bäckströmsgölen göl
Kungshäll, lilla = Kungshäll? bebyggd utj. /Se   Katrineberg gård Gölen göl
Kungshäll, Stora gd /Se   Katrineberg el Wibbantorp gård Gölhagen hage
Kyrkoherdebostället Saknas /Se   Kattorp gård Gölhagslyckan lycka
?Lundby by   Kattorp gård Gölkullen kulle
? Lundby by   Kattrop gård Gölkullen kulle
? Lundby by   Klint torp Gölkärret åker
Lundby by   Klint f.d. soldatt. Gölkärret åker
Lundby by   Klintstugorna lhtr Gölmossen åker
Lundby gd   Klockaregarden gård Hagalund åker
Lundby by   Klostergården Saknas Haglyckan åker
Lundby by   Knaggelhyttan Saknas Haglyckan åker
Lundby by   Koppardy lht Haglyckan åker
Lundby Saknas /Se   Koppardy lht Haglyckan åker
Marbek se Målbäck Saknas   Koppardy lht Haglyckan åker
»mardhbæk» se Målbäck Saknas   Kungshäll gård Hagplöjan åker
[Martbek] = Målbäck? Saknas   Kongshäll utjord Galgbacken hage, förr avrättningsplats
Martbræng se Målsäng by   Kyrkoherdebostället el. Prestgården bebyggelse Gallsjön sjö
?Melby gård   Käggehägn utjord Gallsjömossen mosse
Melby gd   Käggehägn torp Gallsjön sjö
Melby gd   Källmo torp Gatan backe
Melby gd   Källmo t. Getkällan källa
Målby gd   Källmo torp Halsen åker
Melby gd   Källvik avs,lht Helenaön ö
Melby gd   Källvik lht Helena ö ö
Melby gd   Kärrhagen rivet knekttorp Helvetes portar stenar
Melby gd   Kärrhagen lht Hemgärdet åker
Melby gård   Lagerlunda avs. lht Hemgärdet åker
Melby gård   Lagerlunda lht Hemgärdet åker
Melskog gd   Leonardsberg avs. läg Hemgärdet gärde
Melskog gd   Liljedalen stuga Hemlyckan åker
Melskog g   Lillgården Saknas Hemlyckan åker
Melskog gd   Linneberga avs. lht Hemängen åker
midhalskoghe se Melskog gd   Linnberga lht Hemängen åker
»mindragarden» Saknas   Lugnet stuga Hemsveden hage
Målbäck by   Lugnet lht Hemängslyckan åker
Målbäck by   Lundbjörke torp Hemmingstorpegärdet åker
Målbäck by   Lundbjörke torp Hemmingstorpeviken vik
Målbäck by   Lundby gård Hinkkällan källa
Målbäck by   Lundby gård Hobo åker
Målbäck by   Lundby gård Hobobacken backe
Målbäck by   Lundstorp lht Hobohugget hygge
Målbäck by   Lundstorp lht Holkhagen hage
Målbäck by   Lyckås Saknas Holkkällan källa
Målbäck by   Lyckås torp Holmkärr åker
Målbäck by   Löten torp Hophagen hage
Målbäck by   Löta lht Horven hage
Målbäck by   Löten torp Horvsbäcken bäck
Målbäck by   Melby gård Horvsplöjan åker
Målbäck by   Melby gård Hultet åker
Målbäck gd /Se   Melby gård Humlegården hage
Målbäck by   Melbystugorna lhtr *Humpen äng
Målsäng by   Melskog gård Humpliden åker
Mårsäng gd   Melskog gård Hultet hage
Målsäng by   Melskog gård Huseån å
Målsäng by   Mossen rivet torp Häggbomslyckan åker
Målsäng by   Mossen torp Häggbomskällan källa
Målsäng gd /Se   Mossen lht Hästhagen hage
Målsäng by /Se   Mossen torp Hötorgsmossen mosse
? Norrby by   Mossen lht Höga bergen berg
? Norrby by   Muggebo torp *Hönshorfvellyckan åker
Norrby by   Muggbo torp Inhägn åker
Norrby by   Målbäck gård Ingmar kärret mosse
Norrby by   Målbäck by Jonsberg eller Jonsbergsäng åker
Norrby by   Målbäck gård Jonsbergskärret kärr
Norrby by   Målen lilla torp Jonslyckan åker
Norrby by   Målen, Lilla t. Jordbrovägen väg
Norrby by   Lill-Målen t. Jordtaget hage
Norrby by   Målen stora torp Jungfrukullen kulle
Norrby by   Målen, stora torp Jungfruön ö
Norrby by   Målen, Stora t. Jättens säng urhålkning i Käringberget
Norrby by   Stor-Målen t. Kabyssan täppa
Norrby by   Måltorp torp Kakbackarna backar
Norrby by   Måltorp lht Kakbackarna backar
Norrby by   Mårsäng gård Kalvbacken hage
Norrby by   Mårdsäng gård Kalvbacken kulle
Norrby by   Mårsäng gård Kalvhagen hage
Norrby by   Mörtsveden torp Kalvkällan källa
Norrby by   Mörtsveden t. Kalvtomten hage
Norrby by   Mörtsveden t. Kalvtäppan åker
Norrby by   Norrby by Kammera skogsbacke
Norrby by   Norrby gård Kammerbogärdet åker
Norrby by   Norrby by Kargbergslyckan åker
Norrby by   Norrby Saknas Kargården trädgårdstäppa
Norrby by   Norrbyholm lht Kargårdslyckan trädgårdstäppa
Norrby by   Norrbyholm lht Kassingstorpebäcken bäck
Norrby by   Nyhägn rivet torp Kassingstorpehagen hage
Norrby by   Nyhägn lht Kattbacken backe
Norrby by   Nystugan stuga Kattorpegärdet åker
Norrby by   Nystugan lht Kilen åker
Norrby by   Nysäter torp Kilen äng
Norrby by   Nytorp lht Kilängen åker
Norrby by   Nytorp Saknas Klintegöl göl
Norrby by   Notsbo torp Klintmon skog
Norrby by   Nåtsbo torp Klockarehagen hage
Norrby by   Nåtsbo t. Klockarejorden åker
Norrby by   Nåtsbo torp Knekthagen hage
Norrby by   Olofsmålen torp Kohagen hage
Norrby by   Olofsmålen torp Kohagslyckan åker
Norrby by   Olsmålen torp Kohagslyckan åker
Norrby by   Olsmålen hmd Kokärr åker
Norrby by   Orrholmen torp Kommehagsgölen Saknas
Norrby by   Orrholmen t. Koppardy äng
Norrby by   Orrholmen t. Korpberget berg
Norrby by   Orrtorpet f.d. soldattorp Korslyckan åker
Norrby by   Orrtorpet f.d. soldatt. Koven täppa
Norrby by?   Orräng gård Krigaregropen grop
Norrby by   Orräng by Kristinalunds lyckan lycka
Norrby by   Orräng Saknas Krogareviken vik
Norrby by   Oxhagen torp Krokliden åker
norrby by   Oxhagen t. Krokmossen mosse
Norrby by   Petersburg avs. lht Kråkvilan åker
Norrby by   Petersborg lht Kråkdalen utjord
Norrby by   Petersburg riven stuga Kullåkern åker
Norrby by   Prästemåla t. Kullgärdet åker
norrby by   Prästhumpen utjord Kungshälläng utjord
Norrby by   Redinge by Kuttingen backe
Norrby by   Redinge by Kvarnbäcken bäck
Norrby by   Redinge Saknas Kvarnbäcken bäck
Norrby by   Redingsborg avs. läg. Kvarngärdet åker
Norrby by   Rosendal torp Kvarnhumpen äldre namn på Kvarngärdet
Norrby by   Rosendal lht Kvarnliden åker
Norrby by   Rödkrog riven stuga Kvarnängen äng
Norrby by   Rödsten gård Kyrkberget berg
Norrby by   Rödsten gård Kyrkgärdet åker
Norrby by   Rödsten gård Kyrkgärdet åker
Norrby by   Röken rivet torp Kyrklyckan åker
Norrby by   Röksbro torp Kyrklyckan åker
Norrby by   Sakrisstugan stuga Kyrkmossen mosse
Norrby by   Sand avs. lht Kyrkogården litet område
Norrby by   Sand lht Källartomten äng
Nåtsbo torp   Sandhem avs. lht Källarelyckan åker
Nåtsbo tp /Se   Sandsäter lht Källbacken hage
Orräng gd   Sandsäter stuga Källgärdet åker
Orräng gd   Sandvik avs. läg. Källgärdet åker
Orräng gd   Sandvik lht. Källyckan åker
Orräng by   Sandängen riven stuga Källyckan åker
Orräng gd   Sandänga lht Källmohugget hygge
Orräng by   Sarpebo gård Kallunken åker
Orräng gd   Sarpebo gård Källslätten åker
Orräng gd   Sarpebo gård Käringarnas trädgård liten lund
Orräng gd   Sarpebo Lilla stuga Käringberget berg
Orräng gård   Sarpebostugan stuga Käringberget berg
Orräng gd   Seminoff stuga Käringberget berg
Orräng gd   Simonoff lht Käringberget berg
Orräng g   Sjöbacka f.d. gren. torp Käringknekebacken backe
Orräng, Stora g   Sjöbacka f.d. soldatt. Käringlyckan åker
Orräng by   Sjöberga t. Käringmossen mosse
»redhungom» se Redinge Saknas   Sjöberga t. Kärret åker
Redinge by   Sjöberga förr torp, nu arrendegård Kärrhaggärdet åker
Redinge by   Sjövik avs. lht Kärrhagkullarna åker
Redinge by   Sjövik lht Kärrslyckan åker
Redinge by   Skandalen stuga Kärrdalslyckan åker
Redinge by   Skandalen lht Ladbackarna brant
Redinge by   Skarpa Saknas Ladkärret åker
Redinge by   Skogeholm torp Ladkärrsviken vik
Redinge by   Skogeholm skogsv. bost. Ladlyckan åker
Redinge by   Skogeholm torp Ladmossen åker
Redinge by   Skogen annat namn på Nysäter Ladugårdsflotten åker
Redinge by   Skogen torp Ladugårdsgärdet åker
Redinge by   Skogen t. Ladugårdskärret kärr
Redinge by   Skogen torp Ladugårdslyckan åker
Redinge by   Skogen t. Ladåkern åker
Redinge by   Skogstorp avs. lht Lammungelyckan åker
Redinge by   Skogstorp t. Landsvägsgärdena åkrar
Redinge by   Skrotbo öknamn på Stålsäter Landsvägsgärdena åkrar
Redinge by   Skälstorp rivet torp Landsvägslyckan åker
Redinge by   Skälstorp torp Lasses kärr mosse
Redinge by   Skälstorp t. Lasses lycka åker
Redinge by   Slängen riven krog Lillmålehage hage
Redinge by   Solbaddet Saknas Lillängen åker
Redinge by   Solbaddet lht. Lillängen åker
Redinge by   Solliden avs. lht Lillöna ö
Redinge by   Solliden skola Lillö ö
Redinge by   Solvik lht Lillö ö
Redinge by   Solvik torp Lillö ö
Redinge by   Spångerum stuga Lindholmen holme
Redinge by   Spångerum t. Lindholmen ö
Redinge by   Stavsäter f.d. gren. torp Lismon skog
Redinge by   Stavsäter f.d. soldatt. Livranken åker
Redinge by   Stenberga stuga Logflotten åker
Redinge by   Stensborg stuga Loggärdet åker
Redinge by   Stensborg lht Loglyckan åker
Redinge by   Stensäter riven stuga Logåkern åker
Redinge by   Stensäter lht Logåkrarna åkrar
Redinge by   Stentomta prästgård Lugnegärdet åker
Redinge by   Stolpantorp rivet torp Lund åker
Redinge by   Stolpantorp lht. Lundgrenskullen kulle
Redinge by   Storgården gård i Norrby Lusbrinken backe
Redinge by   Storgården gård i Redinge Långa Back backe
Redinge by   Strängnäs lht Långa mossen mosse
Redinge by   Strömsbro lht Långa mossen mosse
Redinge by   Strömsbro lht Långhagen hage
Redinge by   Strömshult stuga Långholmen Saknas
Redinge by   Strömshult lht Långholmen uppodlad mosse
Redinge by   Stupkulla äldre namn på Dalslund Långkällan källa
Redinge by   Stupkulle lht Långkärret odlat kärr
Redinge by   Stålsäter lht Långlyckan åker
Redinge by   Stålsätter lht. Långmossen förr mosse nu åker
Redinge by   Stäcke gd Långåkern åker
Redinge by   Sträckö gård Långåkrarna åkrar
Redinge by   Stäckö gård Löthagen hage
Redinge by   Stäckö gård Lötlyckan åker
Redinge by   Stämmantorp gård Lövdungen hage
Redinge by   Stämmantorp gård Lövhagen hage
Redinge by   Stämmantorp gård Maj Gretas lyckan åker
Redinge by /Se   Sunnebo avs. lht Meddassörga backe
Redinge by /Se   Sundbo lht Melbygärdet åker
Redinge by /Se   Sundbo torp Mellangärdet åker
Rödsten gd   Sundtorp avs.lht Mellangärdet åker
Rödsten gård   Sundtorp lhtr Mellanhackan åker
Rödsten gd   Svängen lht Mellanhagen hage
Rödsten gd   Sågaremon mo Mellanlyckan åker
Rödsten gd   Sågen lht Middagssorgen backe
Rödsten gd   Sågen lht Milbotten åker
Rödsten gd   Strängnäs Saknas Millyckan åker
Rödsten gd   Taforsa kvarn och f.d. gren. torp Milmossen åker
Rödsten gd   Taforsa kvarn Mjälten åker
Rödsten gd   Taforssa såg Molanders åkern åker
Rödsten gd   Tallåsa stuga Morgonsorgen backe
Rödsten gd   Tillorp arbetarbostad Mörasörga backe
Rödsten gd   Tillorp lht Mose backe backe
Rödsten gd   Tjusentorp gård Mossen åker
Rödsten gd   Tjusentorp gård Mossen förr mosse, nu åker
Rödsten gd   Tjusentorp gård Mosskällan källa
Rödsten gd   Tolltorp gård Muggebogärdet åker
Rödsten gd   Tollstorp gård Muggebolyckan åker
Rödsten gd   Tollstorp gård Muggehult åker
Rödsten gd   Torpa gård Myren bykälla
Rödsten gård   Torpa gård Myrön ö
Rödsten gd   Torpa gård Måltorpsgölen göl
Rödsten gård   Torstorp torp Målängslyckan åker
Rödsten gd   Torstorp lht Mårsängsstruten hage
Rödsten gård   Trill-in annat namn på Dalshult Måsses lycka åker
Rödsten gd   Tälltorpet avs. lht Märrkärret åker
Rödsten indr. mil.bost.   Tälltorpet torp Märrkärret åker
Rödsten g   Tälltorpet lht Märrkärret mosse
Rödsten gd   Vadstorp lht Mölille åker
Rödsten indr. militieboställe   Vallmo f.d. kronotorp Mölilleviken vik
Rödsten gd   Vallmo f.d. kronotorp och fjärdingsmansboställe Mörka hål dalsänka
Rödsten gd   Valdemo kronotorp Mörtens hage hage
Rödsten gd   Vallmo stuga Mörtsjön sjö
Rödsten gd   Waldemo hmd. Mörtsjön sjö
Rödsten indr. mil.bost.   Vaskbo lht Mörtsjön sjö
Rödsten gd   Vassmålen f.d. torp Mörtsjön sjö
Rödsten gd   Wassmålen lht Nils´ kärr kärr
Rödsten gd   Vasstorp lht Nilsas kärrsmossen åker
Rödsten gd /Se   Vibbantorp se Katrineberg Saknas Nisses mosse åker
Rödsten gd /Se   Vennersberg stuga Norrbyöna ö
Rödsten gd /Se   Vessentorp torp Norrbyöna ö
Rödsten gd /Se   Viborg f.d. gren.torp Notviken vik
Rödsten lht /Se   Viborg f.d. soldattorp Nybygg gärdet åker
Sarpebo gård   Viggebyholm gård Nyhägnslyckan åker
Sarpebo gd   Viggeby el. Wiggebyholm gård Nylyckan åker
Sarpebo gd /Se   Viggebyholm gård Nyrödjan åker
Sarpebo gd   Vilhelmsro lht Nystugugärdet åker
Sarpebo gd   Vänersberg lht Nyängen åker
Sarpebo gd   Vässentorp torp Nyängen åker
Sarpebo g   Åhagen avs. lht Nyängsviken vik
Sarpebo gård   Åhagen lht Nåtvin sjö
Sarpebo gd   Åndebäck gård Nåtvin sjö
Sarpebo gd   Åndebäck gård Nåtvin sjö
Slætamo medeltida tingsplats /Se   Åndebäck gård Nåtvin sjö
»sonatorpe» beb.   Ängfall torp Nämmans mosse mosse
»sonathorp» beb.   Ängfall torp Osterigärdet åker
Stäckö gård   Ängstugan läg. Oxhagen hage
»stiækkio» se Stäcke Saknas   Ängstugan lht Oxhagen hage
Stäckö gd   Ängtorpet torp Oxhagen hage
Stäckö gd   Ängtorpet torp Oxhagen hage
Stäckö gd   Önstorp gård Pappas lycka åker
Stäckö gd   Önstorp gård Pelles backe backe
Stäckö gd   Önstorp gård Pers mosse åker
Stäckö g   Örsnäs gård Per Svensas trädgård skogsområde
Stäcke gd   Örsnäs gård Per Svensas trädgård skogsområde
Stäckö gd   Örsnäs gård Per Svensas trädgård skogsområde
Stäckö gd /Se   Örnäs gård Pikhacket åker
*Sylte, Lilla Saknas   Östergården gård i Norrby Pissmyreön ö
Sæwadalum gd /Se     Plöjan åker
Tafors kvarn     Plöjan åker
»thoresthorp» se Tollstorp Saknas     Plöjan åker
Tollstorp gård     Plöjan stora och lilla åkrar
Tollstorp gård     Plöjorna utjord
Tollstorp gd     Porskärrslyckan åker
Tollstorp gd     Prästbäcken bäck
Tollstorp gd     Prästhumpen åker
?Tollstorp gd     Prästmossen mosse
Tollstorp gd     Pålgastekärret mosse
Tollstorp gd     Pälsärmen åker
Tollstorp gd     Pättkullebackarna kuperad terräng
Tollstorp gd     Ragga åker
Tollstorp gd /Se     Redingeån å
Torpa gd     Redingeån å
Torpa gård     Rekrokällan källa
Vallmo f. kronotorp o. fjärdingsmansboställe /Se     Rosendalsängen åker
Vebbantorp by     Rotas rester efter en stenkoja
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Rothuggarekärret kärr
Vebbantorp by /Se     Rudberg åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Rudbergskärren kärr
Vebbantorp by     Rudbrunn damm
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Rudbrunnsgärdet åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Rudsjön sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Rudsjön förr sjö, nu kärr
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Ryttaremossen åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Ryttareängen åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) (?)     Råbeten utjord, betesmark
Vebbantorp by     Råbockeslätten slätt område
Vebbantorp by /Se     Rängan åker
Vebbantorp by     Rännan del av Bäckgraven
Vebbantorp by /Se     Räven åker
Vebbantorp gd     Rävkullen kulle
Vebbantorp by /Se     Rävkullestycket åker
Vebbantorp se Katrineberg Saknas     Rödgybben stenstaty
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Rödgubbegärdet åker
Vebbantorp se Katrineberg by     Rävängsgärdet åker
Vebbantorp (numera Katrineberg by /Se     Rävängskärret kärr
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Rödstens sjön sänkt sjö
?Vebbantorp gd     Rödstenssjön sjö
Vebbantorp by /Se     Röken sjö
(?)Vebbantorp gd     Röken sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg Saknas     Röken sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Röken sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Röksbro landsvägsbro
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     *Rödskärret, se Röksmossen mosse
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Röksmossen mosse
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Rökssjön sjö
Vebbantorp, nu Katrineberg by     Rökssjön, se Röken sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Rökssveden svedja
Vebbantorp, nu Katrineberg by     Röslebro bro
Vebbantorp by?     Samuelshagen hage
Vebbantorp (numera Katrineberg) by     Sandflotten åker
Vebbantorp, nu Katrineberg by     Sandflottegärdet åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) by     Sandgärdet åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Sandliden åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Sandlyckan åker
Vebbantorp (numera Katrineberg) by     Sandlyckorna åkrar
Vebbantorp (nu Katrineberg) by     Sandströmsudden åker
Vebbantorp (numera Katrineberg gd     Sandvik vik
Vebbantorp (numera Katrineberg) by     Sankhagen hage
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Sankängen kärr
Vebbantorp (numera Kareineberg) by     Sankängen sank äng
Vebbantorp, nu Katrineberg by     Sandsjön sjö
Vebbantorp (numera Katrineberg) by     Sarpebogärdet åker
Vegganborp (numera Katrineberg) by     Sillfisket damm
Vebbantorp by     Sjunkmossen mosse
Vebbantorp (numera Katrineberg) gd     Sjöbackegatan backe
Vebbantorp (numera Katrineberg) by /Se     Sjöbergalyckan åker
»wibernathorpe» gd     Sjöbergalyckan, förr kallad *Sjöberget lycka
»wibiørna thorpe» by     Sjöbergasjön, se Röken sjö
Vibjörnaby by     *Sjöberget, äldre namn på Sjöbergalyckan lycka
Vibiörnatorp se Vebbantorp Saknas     Sjögärdet åker
Vieby, Vigby, Vikby, se Viggbyholm gård     Sjögärdet åker
»wicby» gd     Sjögärdet åker
*»Wienäs» herrgård eller slott     Sjöhagen hage
*»Wienäs» herrgård eller slott     Sjöhagen hage
*Wienäs t     Sjöhagen hage
Vigbi gd     Sjöhagskällan källa
»wigby», se Viggebyholm gd     Sjöhagslyckan lycka
Viggeby (numera Viggebyholm) gd     Sjökullen kulle
Viggeby (numera Viggebyholm) gd     Sjökullen kulle
Viggeby (numera Viggebyholm gd     Sjökärret kärr
Viggeby gd     Sjölyckan åker
Viggeby, nuv. Viggebyholm gd     Sjölyckan åker
Viggeby (nu Viggebyholm) gd     Sjölyckan lycka
*Viggeby gd     Sjöplöjan åker
Viggby gd     Sjöplöjan, förr kallad *Sjöängen gärde
»Vigby» gård     Sjötegen åker
Viggeby (nu Viggebyholm) gd     Sjöängen äng
Viggebyholm gd     Sjöängen äng
Viggbyholm gd /Se     »Sjöängen, se Sjöplöjan gärde
Viggebyholm hg     Sjunkmossen åker
Viggebyholm hg     Skandalskärret mosse
Viggbyholm gd     Skandalslyckan åker
Viggebyholm gd     Skarpkällan förr bykälla
Viggbyholm gd     Skarphagen hage
Viggebyholm gd     Skogsholmsmossen åker
Viggebyholm gd     Skogen hage
Viggbyholm gård     Skogslyckan åker
Viggebyholm gd     Skogsängen åker
Viggbyholm g.     Skogsängskullarna kullar
Viggbyholm gd     Skolkullen kulle
Viggbyholm gd     Skrivarekärret åker
Viggbyholm gd     Skrotbolyckorna åkrar
Viggbyholm gd     Skräddarelyckan åker
Viggbyholm gård     Skräddarejorden mosse
Viggbyholm gd     Skutthagen hage
Viggbyholm g     Skvackeramossen mosse
Viggbyholm gd     Skvalbäcken bäck
Viggebyholm (förr Viggeby) gd     Skullslyckan åker
Viggbyholm gd /Se     Skyttlesundet Saknas
Viggebyholm gd /Se     Skälbergen berg
Viggbyholm gd? /Se     Skälstensplöjan åker
Viggebyholm hg /Se     Skälstensviken vik
Vikby se Viggbyholm gd     Skärsjön sjö
Åndebäck gd     Skärsjön sjö
Åndebäck by     Skärsjön sjö
Åndebäck by     Slantbacken backe
Åndebäck gd     Slantbacken backe
Åndebäck by     Slanten kulle
Åndebäck by /Se     Slantkällan igenlagd källa
Øndatorp Önstorp by /Se     Slantkällegärdet åker
?Önstorp by     Slänge ekar ekar
?Önstorp by /Se     Slätten åker
Örsnäs by     Smalhagen hage
Örsnäs by     Smalängen åker
      Smedhagen hage
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedmossen åker
      Smedmossen odlad mosse
      Smitts kärr mosse
      Snapan utjord
      Snipan förr slåtteräng, nu åker
      Solbergahagen hage
      Solbergaflotten åker
      Solvikegärdet åker
      Spångrumsgärdet åker
      Statgärdet åker
      Stathagen hage
      Statkällsåkrarna åkrar
      Staversbacken hage
      Stingeludden skogsmark
      Stenhagen hage
      Stenlyckan åker
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenmossen åker
      Stenmossen åker
      Stensäterskärret förr kärr nu åker
      Stenåkern åker
      Stockholm åker
      Stockmossen mosse
      Stocksundet åker
      Stolplyckan åker
      Stormehål åker
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skogsmark
      Storsveden svedja
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängsliden åker
      Storängsmossen åker
      Storsvedslyckan åker
      Storöna ö
      Storö ö
      Stubbängsbacken hage
      Ståls kärr mosse
      Stämmantorpsgärdet åker
      Sumpholmen ö
      Sumpholmen ö
      Sumpholmen holme
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Svangölen göl
      Svarta hålet åker
      Svarvarehulten åkrar
      Sveden åker
      Svedlandet del av udde
      Sågarebacken backe
      Sågarebrinken backe
      Sågaremon skog
      Sågaremon mo
      Sågareviken vik
      Sågareviken vik
      Sågareviken vik
      Sågareäng uppodlad äng
      Sätran åker
      Sävängsmon hage
      Taforsaån å
      Tegelverkshagen hage
      Tillorpelyckorna åkrar
      Tingshagen hage
      Tingstadsberget berg
      Tingstadsberget berg
      Tjuvgrytet stenröse
      Tjuvlyckan åker
      Tjuvändan åker
      Tjursundsmossen mosse
      Tjärdalslyckan åker
      Tjärdalslyckan åker
      Tjärdalsgropen grop
      Tobakstorget åker
      Tolvmannaberget berg
      Tollstagärdet åker
      Tollstorpsgölen göl
      Tollstorpsgölen göl
      Tomten äng
      Torpamossen åker
      Torpareängen åker
      Torpe-berg berg
      Torstorpeliden åker
      Tresnibben åker
      Tresibben åker
      Tresnippen åker
      Trinta kullen kulle
      Trinta mossen mosse
      Trintbacken backe
      Trintmossen mosse
      Trädgårdsflotten åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdstorpsgärdet åker
      Tupplyckan åker
      Tyskmossen åker
      Tågmossen mosse
      Täckdikena åker
      Tärne-sten sten
      Uggeleken ek
      Ulriksdalsmossen mosse
      Ungen sjö
      Ungen sjö
      Utmålen åker
      Utskogen skog
      Valdemogärdet åker
      Varggropen grop
      Vargkärret mosse
      Vargkärret mosse
      Vargtorget betesmark
      Vetlyckan åker
      Viborgängen åker
      Viggby sjöäng äng
      Vien sjö
      Vin sjö
      Vingärdet åker
      Vitmossen mosse
      Vångslyckan åker
      Vångsviken vik
      Vångsvik vik
      Vångsvik vik
      Vädurestycket åker
      Värmantorpsgölen göl
      Värmantorpsgölen göl
      Västerängen åker
      Västgötasäcken åker
      Åbrohagen hage
      Åbromossen åker
      Åbrosveden åker
      Ågärdet åker
      Åhagemon hage
      Åkersveden åker
      Ånnbäckebacken backe
      Åndebäcksängen åker
      Åndbäckekärret kärr
      Åängen åker
      Änglyckan åker
      Ängkällan källa
      Ängplöjan åker
      Ängtorpehultet skog
      Ärlången sjö
      Äskängen uppodlad äng
      Ändlösa åker
      Äskviken vik
      Ängen slåtteräng
      Ängslyckan åker
      Ängfallslyckan åker
      Ögat sjö
      Ögat sjö
      Ökällan källa
      Ökällegärdet åker
      Öndalsbacken backe
      Örbågen sjö
      Örbågen sjö
      Örbågen sjö
      Örn sjö
      Örn sjö
      Österskogen skog
      Österängen åker
      Överskogen skog

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.