ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värna socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 429 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 260 Naturnamn : 355
Värna sn Asphagen hage /Se Värna sn Saknas Nummerförteckning förteckning
Värna sn Baronhagen terräng Värna sn Adelswärdska schaktet gruvhål
Värna sn Bersbo koppargruvor Saknas /Se Värna sn Andersbobacken vägbacke
Värna sn Bondgruvan gruva Wärna sn Asptäppan gärde
Värna sn Bondgruvan gruva /Se Värna Socken socken Asptäppan gärde
Värna sn Bondkroken terräng Bårnäsarn inbyggarbeteckning Bakugnen odling
Värna sn Brink terräng Saxtorparen inbyggarbeteckning Baronhagen beteshage
Värna sn Brink terräng /Se Andersbo bs Baronlyckan, Lilla gärde
Värna sn /Se Brinkabacken backe /Se Arrgården bebyggelse Baronlyckan, Stora gärde
Värna sn Brohagen terräng Arrgården gård Baronkällan källa
Värna sn Bårnäseviken vik Bersbo gård Berghagen beteshage
Värna sn Bäckvik vik Bersbo gård Bergslyckan odling
Värna sn Dammängen ägomark Bersbo gård Bjursbybäcken å
Värna sn Djurgården ägomark /Se Bersbo Gruvområde bebyggelse Björkelid gruvhål
Värna sn Dyveln sjö Björkhult lht Björkelidgärdet gärde
Värna sn Dyveln sjö /Se Björsbo gård Blacken berg i sjö
Värna sn Eksätter terräng Björsbo, se Bersbo Saknas Blackens fölungar berg
Värna sn Flaskmyren ägomark Björsbo, se Bersbo gård o gruva Blybacken bergbacke
Värna sn Fågeleke ägomark Björsbo [Bersbo] gård Bokärret kärr
Värna sn Gruvmossen ägomark Borghamra lht Bondgruvan gruvhål
Värna sn Gruvsjön sjö Botorp lht Bondkroken gärde
Värna sn Herrhagen skogsmark Botorp lht Brinkbacken stig
Värna sn Hultbacken äng Botorp lht Brinkebacken vägbacke
Värna sn *Hultbacken äng /Se Brink lht Brinkerna backar
Värna sn Hyltskogen skogsmark Brink bs Brobacken vägbacke
Värna sn /Se Hästhagsmossen ägomark Bårnäs gård Brohagen skogshage
Värna socken Högloftet terräng Bårnäs gård Brohagsgärdet gärde
Värna socken Högmanskälla källa /Se Bårnäs by Brunnskällan källa
Värna socken *»Högmanskälla» källa /Se Bårnäs gård Brytgropen linbrytningsgrop
Värna sn /Se Karlingsslätten terräng Bårnäs Höglada gård Bymossen mosse
Värna sn Karlskogen terräng Bårnäs Norrgård gård Byxor-och-väst gärdesbitar
Värna by ?Katrinebergs malmfält Saknas Bårnäs Östergård gård Bårnäseberg berg
Värna sn /Se *Kattgruvan gruva /Se Dalen bs Bårnäseviken vik
Värna sn *Kittelgruvan gruva /Se Ekbacken lht Bäcktorpegärdet gärde
Värna sn Krabbkärr terräng Eksätter lht Dalflotten gärdesskift
Värna sn Kungshageviken vik Eksäter avs.lht Dammängen gärde
Värna sn Kvarnbäcken bäck Ekängen lht Djupängen gärde
Värna by o. sn Kvarnvik vik Ekängen grenadjärstorp Djurgården gärde
Värna sn Kårtorp terräng Fagerdal lht Dränggråten del av Skrikgärdet
Värna sn Kårtorpegölen göl Fagerdal lht Dränglåten del av Skrikgärdet
Värna sn *Käringgruvan gruva /Se Fridhem lht Dyvelmossen mosse
?Värna socken Larssveden ägomark Fridhem lht Dyveln sjö
Värna sn Lillkärr triangelpunkt Fågeleke lht Dyveln sjö
Värna sn Långkärr terräng Fågeleke bs Dyveln göl
Värna sn Långvik vik Fågelsången lht Dyvelsbro vägbro
Värna sn Markärr ägomark Fågelsången torp Dyvelsbromossen mosse
Värna sn Midsommarkullen fornlämning Gamlakasern gruvarbetarbostad Dyvelskullen gärde
Värna sn Modigskullen terräng Granhult lht Dyvelslöten gärde
Värna sn Myren myr Grindstugan t. Ekhagen hage
Värna sn Månsaskogen skogsmark Grindstugan lht Eksäterslyckorna gärde
Värna sn Nergårdsmossen ägomark Hagen lht Fallängen gärde
Värna sn /Se Norrberga ägomark Hagtorp bs Flakmyrekällan källa
Värna sn /Se Nysätter terräng Hagtorpet lht Flakmyren odling
Värna sn /Se Näsudden udde Herrsätter gård Flintbacken backe
Värna sn /Se Pettersäng ägomark Herrsäter herrgård Flogen gärde
Värna sn /Se Rabbantorp terräng Herresäter gård Flogen gärde
Värna sn /Se Rangle mosse ägomark + terräng Herrsäter gård Flotterna gärde
Arrgården Saknas /Se Rasbacken ägomark Holmen gård Fräknevik gärde
Bersbo gd Ryttarhagen skogsmark Hultsäter by Fröjerum gärde
Bersbo gd o gruvort Sandvik vik Hultsäter Saknas Fåfängan hage
Bersbo gd Sjöbergagölen göl Hultsäter by Fågelekebacken skogsbacke
Bersbo samh. /Se Sjögruvan f.d. gruva Hultsätter Mellangård gård Fågelekelyckan gärde
Bersbo samh. /Se Sjökullen höjd Hultsäter Mellangård gård Fårbetet betesbacke
Bersbo gd /Se Skatbergen berg Hultsätter Norrgård gård Fårhällarna berg
Bergsbo gd /Se Skräddaremossen mosse Hultsäter Norrgård gård Fårkullen betesbacke
Birgisbotha, se Bersbo gd Skärsjön sjö Hultsätter Södergård gård Gamla schaktet gruvhål
Bjärgvidgården gd Slättdal ägomark Hultsäter Södergård gård Gastpålarna ekstockar
Borghands, se Bårnäs gd.ar *Smedjegruvan gruva /Se Hylta t Gatkällan källa
*Bredegarden gd Speckes hage sankmark? Hylta torp Gethagen skogshage
Bårnäs by Steffenburg gruva Hästhagen lht Gropkullen betesbacke
Bårnäs by *Stollgruvan gruva Hästhagen t Gruva gruva
Bårnäs gd Storgruvan gruva Hästhagen f.d. knekttorp, nu lht Gruvberget berg
Bårnäs by Storängen sankmark? Hästhagshumpen bebyggelse Gruvgärdet gärde
Bornäs Saknas Storön ö Högla lht Gruvhålan gruvhål
Bårnäs gdar /Se Strålången sjö Högladan gård Gruvmossen gärde
Bårnäs by Strålången sjö /Se Högloftet lht Gruvsjön sjö
Bårnäs gd:ar Strålången sjö /Se Högloftet bs Gruvsjön sjö
Bårnäs by Strålången sjö /Se Jonstorp torp Gubbens håla källa
Bårnäs by Strålången sjö /Se Karlsberg lht Gubberget berg
*Doterröslo äng ängsmark? Sveden skogsmark Karlsholm lht Guppkärr kärr
Erikxsäter, se Herresäter gd Taforsaån å Klockarebostället gård Gubblyckan odling
*Harsäbro = Herrsäter? gd Vargmon skogsmark Kolbotten lht Gubblyckan odling
Herrsäter Saknas Varpen terräng Kolbotten avs. lht Gubbåkern gärdeskulle
Herrsäter gd Veen sjö /Se Korsväga handelsbod Gärdesbotten gärde
Herrsäter gård Vien sjö /Se Krabbkulla t. Gölen vid alen håla
Herrsäter gd Vin sjö Krabbkullen lht Gölhagen skogsbacke
Herrsäter gd Vin sjö Krakestad backstugeområde Gölhagen beteshage
Herrsäter gd *Värna bys gärde gärde /Se Kristinalund lht Göllyckan gärde
Herrsäter gd Värnasjön sjö Kristinelund avs. lht Gölmossen skogsmark
Herrsäter gd Värnasjön sjö Kungsberg t Gölmossen mosse
Herrsäter gd Värnasjön sjö /Se Kungsberg torp Hagberget berg
Herrsäter gd Värnässjön sjö Kungsbäck t Haglyckan gärdesbit
Herrsäter gd *Österbogruvan gruva /Se Kungsbäck torp Haglyckan odling
Herrsäter hg Översjön sjö /Se Kungshagen torp till kungsvik Hagkärret kärr
Herrsäter gd   Kungsvik by Hagkällan källa
Herrsäter hg   Kungsvik by Hagmossen mosse
Herrsäter hg   Kungsvik gård Hagtorpegärdet gärde
Herrsäter gd   Kungsvikstorp gård Hagängen gärde
Herrsäter gd   Kungsvikstorp gård Hasslebacken skogsbacke
Herrsäter gd   Kungsvikstorp gård Hasselsveden gärde
Herresäter gd   Kuntebo lht Hemflotterna gärden
Herresäter gd   Kuntebo Nya Saknas Hemhagen hage
Herrsäter gd   Kyrkeby gård Hemhagen hagmark
Herrsäter gd   Kyrkeby gård Hemgärdet gärde
Herrsäter hgd   Kyrkhagen t Herrhagen skogshage
Herrsäter gd   Kyrkhagen torp Herrsäterssjön sjö
Herrsäter gård   Kyrkogården begravningsplats Herrsäterssjön sjö
Herrsäter gd   Kårtorp lht Herrsäterssjön sjö
Herresäter g   Kårtorp bs Holkkällan källa
Herrsäter gd   Laholm lht Holmen terräng
Herrsäter gd   Laholm avs. lht Hultbacken gärde
Herrsäter gd   Laxgården gård Hultbackeliden gärde
Herrsäter gd   Laxgården gård Humparna gärde
Herrsäter hg   Laxgården gård Hyttgärdet gärde
Herresäter g   Lillkärr t. Hyltskogen skog
Herrsäter gd   Lillkärr t. Hästhagen skogshage
Herrsäter gård   Lillkärr backstugeområde Hästhagen hage
Herrsäter gd   Loviselund t. Hästhagen hage
Herrsäter gd   Lovisalund torp Hästhagen skogshage
Herrsäter gd   Långkärr t. Hästhagen hage
Herrsäter gd   Långkärr torp Hästhagen lht
Herrsäter gd   Lövdalen t Hästhagskärren nu åker
Herresäter gd   Lövdalen f.d. grenadjärstorp Hästhagsmossen gärde
Herresäter gd   Lövdalen f.d. knekttorp Hästängen äng
Herresäter gd   Lövvik gård Högloftegärdet gärde
Herresäter gd   Lövvik gård Jonsgärdet gärde
Herrsäter hg   Löfvik gård Jungfrukullen backe
Herresäter gd   Lövvik gård Jättsten flyttblock
Herresäter gd   Lövvikstorp utjord med torp Jöransschakt gruvhål
Herresäter gd   Löfvikstorp utjord med t. Karlgärdet gärde
Herresäter gd   Mellangården bebyggelse Karlingsslätten betesmark
Herresäter gd   Mellangården gård Karlsholm lht
Herresäter gd   Modigskullen knekttorp Karlskogelyckan odling
Herresäter gd   Mosshult lht Karlskogen skog
Herresäter gd   Mosshult bs. Karlskogen skog
Herresäter hg   Myrbäck bs Klockarns äng Saknas
Herresäter gd   Myrlyckan bs Kohagen beteshage
Herresäter hg   Nedergården gård Kohagen beteshage
Herresäter hg   Nergården bebyggelse Kohagen skogshage
Herresætter Saknas   Nergården bebyggelse Kohagen hage
Herresäter gd   Norrberge lht Kohagen skogshage
Herresäter gd   Norrberga torp Kohagen hage
Herresäter hg   Norrgård gård Kolbottengärdet gärde
Herresäter hg   Norrgården bebyggelse Kolbottnegärdet gärde
Herresäter hg   Norrgård(en) gård Korphålet bergsskreva
Herresäter hg   Norrgården bebyggelse Korphålet vik
Herresäter gd   Norrgård(en) gård Korphålsviken vik
Herresäter gd   Nyborg lht Kosvederna skogshage
Herresäter gd   Nyborg lht Knulan bergsplatå
Herresäter hg   Nybäck lht Krabbkärr betesmark
Herresäter gd   Nybäck bs Krämarebrinken plats på väg
Herresäter gd   Nysätter lht Kuntbogruvan gruvhål
?Herresäter gård   Nysäter bs Kuntbomossen gärde
Herresäter hg /Se   Nysätter lht Kungsbergsgärdet gärde
Herresäter gd   Nysäter torp Kungshageåkern gärde
Herresäter gd   Nysätter lht Kungsvikegärdet gärde
Herresäter gd   Nysäter lht Kvarnbäcken bäck
Herresäter hg   Nytorp lht Kvarnvik vik
Herrsäter gd   Nytorp lht Kvarnvikeberget berg
Herrsäter gd   Oskarsberg lht Kvarnvikehagen beteshage
Herrsäter gd   Pälsärmen bs Kyrksjön sjö
?Herrsäter gd   Rabbantorp torp Kyrkslätten terräng
Herresäter gård /Se   Rebbantorp t. Kyrkängen gärde
Herrsäter gd /Se   Rättvisan f.d. stp Kårtorpehagen skogshage
Herresätter gd /Se   Rättvisan f.d. grenadjärtorp Kårtorpegärdet gärde
Herresäter gd /Se   Röbäck by Kårtorpegölen skogsgöl
Hiriksæter gd   Röbäck gård Källaregärdet gärde
Hirixæter, se Herresäter Saknas   Röbäck gård Källgärdet gärde
?Hultsäter gdr   Röbäck, Lilla gård Kärrkällan källa
Hultsäter by   Röbäck, Stora gård Lagårdsgärdet gärde
Hultsäter by   Sadelmakare avs. lht Lagårdsgärdet gärde
Hultsäter by   Salmakaretorpet t. Lammungekullen kulle
Hultsäter by   Sadelmakaretorp, Lilla lht Larssveden gärde
Hultsäter by   Sadelmakaretorp, Stora avs. lht Larssvedsberget berg
Hultsäter by   Sandstugan lht Laxgårdsgärdet gärde
Hultsäter by   Lilla Sandstugan lht Lillängen gärde
Hultsäter by   Sandstugan, Lilla bs Lillängen gärde
Hultsäter by   Stora Sandstugan lht Lillängen gärde
Hultsäter by   Sandstugan, Stora lht Lillängsgärdet gärde
Hultsäter by   Sandö lht Lindängen äng
Hultsäter gdar /Se   Sandö avs. lht Livsfaran vägstycke
Hultsäter by   Saxtorp gård Loggärdet gärde
Hultsäter by   Saxtorp gård Loggölen håla
Hultsäter by   Saxtorp gård Loglyckan gärde
Hultsäter by   Sjöbacke lht Loglyckan gärde
Hultsäter by   Sjövalla lht Lunna björkhage
Hultsäter by   Skogstorp t. Lunna lund och hage
Hultsäter by   Skogstorp torp Långdalseken ek
?Hylta torp   Slutorp lht Långängen gärde
Hylta tp   Slutorp lht Lövgallarn udde
Hylta lht   Sluttorp lht Lövhagen beteshage
?Hylta t   Sluttorp avs. lht Lövhagsgrinden borttagen grind
Hylta lht   Sofielund lht Lövvikemossen mosse
Hylta tp   Sofielund lht Lövvikelyckan odling
Hylta lht   Solbacken lht Lövikeskog skog
?Hylta t   Solbacka bebyggelse Markärr gärde
Hylte Saknas   Solbacka lht Markärrsgraven dike
Hylta lht   Solvik lht Mellanflotten gärdesskift
Hylte Saknas   Stensäter lht Mellangårdshagen skogshage
Hylta lht   Stensäter lht Mellangärdet gärde
Hylta tp   Stensätter lht Mellangärdet gärde
?Hylta t   Storgården bebyggelse Melsängen gärde
Hylte tp   Storgården gård Melsängen gärde
?Hylta t   Storkärr t. Midsommarkullen kulle
Hylta tp   Storkärr torp Milbotten gammal kolmila
?Hylta t   Strålsäter t. Milbotten odling
Hylta tp   Strålsäter lht Missmyra kärr mossmark
Hylta tp   Strålsätter Västra lht Mjölkkällan källa
Hylta t   Stålsätter, Östra lht Mossen gärde
Hyraksætre Saknas   Södergård gård Mossraddan gata
Häradssäter, se Herrsäter gd /Se   Sörgården bebyggelse Myrhage beteshage
*Krakaflatene Saknas   Tafossa kvarn torp och kvarn Myrhagen myrmark
Kungsberg t /Se   Taforssa kvarn Målegärdet gärde
Kungsbäck t /Se   Talludden lht Måleskog skog
Kungshagen t /Se   Taskböta lht Nedre ängen gärde
Kongsvik by   Tyskgården bs Nergårdshagen skogshage
Kongsvik by   Uppgården bebyggelse Nergårdsmossen gärde
Kungsvik by   Vadstorp bs Nisses näverstege bergsskreva
Kungsvik by   Vedgården gård Nybygget bs
Kungsvik by   Vienhagen t. Nybyggegärdet gärde
Kungsvik by   Vinhagen t. Nygärdet gärde
Kongsvik by   Vienhagen lht Nyröa betesmark
Kungsvik by   Vinbergshemmet t. Nyröjan gärde
Kungsvik gd   Vintergata gård Nyröjan gärde
Kungsvik by   Wintergata gård Nyröskällan källa
Kungsvik by   Wintergata gård Nysätershagen skogshage
Kungsvik by   Vittvassa gård Nysäterslyckan gärde
Kungsvik by   Wittvassa gård Näsudden udde
Kungsvik by   Vitvassa gård Odonmossen sankmark
Kungsvik by   Wärmanstorp utjord Oxbacken betesbacke
Kungsvik by /Se   Värmanstorp gård Oxhagen beteshage
Kungsvik gd /Se   Värna Norra by Oxhagen skogshage
Kungsvik by /Se   Värna, Norra by Oxhagen skogshage
Kungsvik gd /Se   Wärma, Norra Saknas Oxhagen skogshage
Kungsvik gd /Se   Wärna, Södra Saknas Oxhagsgärdet gärde
Kungsvikstorp gd   Värna, Södra by Pers gubbkärr kärr
Kongsvikstorp g   Värna by Petters äng odling
Kungsvikstorp torp /Se   Värna Nedergård gård Piplipen bit av gärde
Kungsvikstorp gd /Se   Värna Norrgård gård Prästgårdsgärdet gärde
»kunungxwi» by   Värna prästgård gård Prästgårdskällan förr gemensam bykälla
Kyrkeby by   Värna Storgård gård Prästgårdsängen äng
?Kyrkeby by   Värna Södra gård Punnängen gärdesbit
?Kyrketorp gd   Värna Södra by Päronliden vägbacke
Lövvik by   Värna Södra gård Rabbantorpsgärdet gärde
Lövvik by   Värna Ved- eller Arrgård gård Rangle mosse gärde
Lövvik by   Värna Ved- eller Arrgård gård Redingeån å
Lövvik by   Värna Ved- eller Arrgård gård Rua gärde
Lövvik gd   Värnamo avs. lht Rua gärde
*Makärr gd? /Se   Värnäs hg Ryttarehagen skogshage
[Mahungsäter] Saknas   Värnäs herrgård Rängorna gärde
[Mölmessaboda] Saknas   Wärnäs gård Rävkullen odlad backe
Norra Värna storgård gd   Värnäs Säteri gård Röbäckemossen mosse
qyringxsæter hg   Ytterby by Salmenslyckan gärde
Rabbantorp t   Ytterby gård Sandflotterna gärde
?Rabbantorp tp   Ytterby by Sarpebotegarna gärde
Rabbantorp torp   Ängsund t Sibiriemossen nu odlad kärrmark
Röbäck by   Ängsund torp Sjunk-eller Särkmossen utjord
Röbäck by   Ängtorp lht Sjöbergegöl göl
Röbäck by   Ängtorp lht Sjöbergegölen göl
Röbäck by   Östergård gård Sjöhagen skogshage
Röbäck by     Sjöhagen beteshage
Röbäck by     Sjöhagen skogshage
Röbäck by     Sjölyckan gärde
Röbäck by     Sjöängen gärde
Röbäck by     Skagerströmsmossen mosse
Röbäck by     Skarbrunnen nu gärde
Röbäck by /Se     Skatbergen berg
Röbäck gd /Se     Skogslyckorna gärde
Röthæbek by     Skrikgärdet gärde
Saxtorp gd     Skrubbmossen gärde
Saxtorp gd     Skräddaremossen gärde
Saxtorp gd     Skärsjön sjö
Saxtorp g     Skärsveden, Lilla gärde
Storegården gd     Skärsveden Stora gärde
Strålsätter tp     Slättdal gärde
?Strålsäter t     Slättängen gärde
Strålsäter lht     Smedgärdet gärde
?Strålsäter t.     Smedmossen mosse
Strålsäter ? tp     Snippen gärde
?Strålsäter t     Steffenburg gruvhål
Strålsätter tp     Stenberget berg
?Strålsäter t     Stenkällan källa
Strålsätter tp     Stenstolpegrinden grind
Strålsäter torp     Stensvederna skogsbacke
Strålsäter gd     Stentomten strandterräng
Strålsätter lht /Se     Sticksängen äng
Strålsäter tp /Se     Stora kärret kärr
Strålsäter gd /Se     Storgruvan gruvhål
Taforsa kvarnar o. såg     Storkärregärdet gärde
Taforsa kvarn     Storkärrehagen skogshage
Taforsa kvarn kvarn     Storskogen skog
Taforsa kvarn kvarn     Storskogen skogshage
Taforsa qvarn     Storskogen skog
Tafors kvarn     Storskogen skogshage
Taforsa kvarn     Storskogen skogshage
Tafors kvarn /Se     Storängen hage
»tagforsæqwern», se Taforsa kvarn kvarn     Storö ö
*Torp gd     Storöna ö
Wermantorp Saknas     Strålången sjö
Vernanäs hg     Stuthagen beteshage
Vinbergstorpet f.d. torp     Svartagrinden nu borttagen grind
Vintergatan gd     Svartkärr gärde
Vintergata gd     Sveden beteshage
Vintergata gd     Svederna skogshage
Vintergata gd     Svinluggen gärdesbit
Vintergata gd     Svinvallen betesbacke
Vintergata gd     Särkmossen utjord
Vintergata by     Sörvärnagärdet gärde
Vintergata Saknas     Sörängen gärde
Vintergata gd     Sörängen gärde
Vintergata gård     Tackkärren kärrmark
Vintergata g     Tackkärren kärrmark
Vintergata gd     Tackkärren kärrmark
Vintergata gård     Tackkärrsflotten äng
?Vintergata gd     Taforsagrinden grind
Vintergata gd     Taforsaån å
Vintergata gd     Talluddegärdet gärde
Vintergata gd /Se     Tittuten gärde
Vintergata gd /Se     Tjärdalsbotten gärde
Vintergata gd /Se     Torpängsgölen göl
Vitvassa gd /Se     Trollberget berg
Vitvassa g     Tvinnbrunn skogslycka
Vitvass gd     Ugglas-kana berghäll
Vitvass gd /Se     Undantaget gärde
Vitvassa gård /Se     Utmålen gärde
Vårdsberg hg     Vadstorp gärde
Värmantorp (utjord), förr gd     Vallgatan skogshage
Värmantorp utjord     Varpen slagghögar
Värmantorp utjord     Vien sjö
Värna by     Vienhagsviken vik
Värna by     Vinhagen beteshage
Värna by     Vintergataviken vik
Värna by     Värmanstorp gärde
Värna by     Värmantorpsgölen göl
Värna by o. sn     Värnamogärdet gärde
Värna by o. sn     Värnamomossen mosse
Värna by     Värnasjön sjö
Värna by     Värn-sjön sjö
Värna by     Värnasjön sjö
Värna by o. sn     Värnässjön sjö
Värna by     Värnässjön sjö
Värna by     Yttre gärdet gärde
Värna by o. sn     Yttre hagen skogshage
Värna by     Ågärdet gärde
Värna by o. sn     Ågärdet gärde
Värna by     Åhagemossen mosse
Värna by     Åhagen beteshage
Värna by o. sn     Åkärret gärde
Värna by o. sn     Ängberget berg
Värna by o. sn     Ängsundsgärdet gärde
Värna by o. sn     Översjön,se Värnässjön Saknas
Värna by     Översjön sjö
Värna by o. sn     Över sjön sjö
Värna by, sn     Övre radden gata
Värna by o. sn     Övre ängen gärde
Värna by      
Värna by o. sn      
Värna by      
Värna by, sn      
Värna by o. sn      
Värna by, sn      
Värna by o. sn      
Värna by      
Värna, Södra o. Norra byar      
Värna by /Se      
Värna by /Se      
Värna gård      
Värna gård      
Värna by      
Värna by      
Värna by /Se      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by      
Värna by /Se      
Värna kyrkby      
Värna by      
?Värna by o. sn /Se      
Värna by      
Värna, Södra gd /Se      
*Värnbo skog Saknas      
*Värnboskog Saknas      
*Värnboskog Saknas      
Værnboscoghe Saknas      
*Värnbosäter Saknas      
*Værnbosætra Saknas /Se      
*Värnbosäter Saknas      
*Værnæbosäter Saknas /Se      
*Värnbosäter Saknas      
*Vernbosæter Saknas      
*Värnbosäter Saknas      
*Vernbosæter Saknas /Se      
*Värnbosäter Saknas      
*Vernbosæter Saknas /Se      
*Värnbosäter Saknas      
*Vernbosæter Saknas /Se      
Värnbosäter Saknas      
*Værnbosæter Saknas /Se      
»værnæbosæter» Saknas      
*Værnæbosæter Saknas /Se      
*Värnbosäter f. gd      
*Värnbosäter gd /Se      
?Värnäs hg      
?Värnäs hg      
Värnäs gd      
Värnäs hg      
Värnäs, se även Värna by      
Värnäs hg      
?Värnäs hg      
Värnäs hg      
Värnäs hg      
?Värnäs hg      
Värnäs gd /Se      
Värnäs gd /Se      
Ytterby gård      
Ytterby Saknas      
Ytterby gd      
Ytterby gd      
Ytterby g      
»øffragarden» gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.