ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björsäters socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 261 Naturnamn : 431 Bebyggelsenamn : 788 Naturnamn : 861
Björsäter sn Abrahamshagen skogsmark Nummerförteckning förteckning Abborreberget berg
Björsäter sn Adelsvärdsschaktet gruvschakt(?) Nummerförteckning förteckning Abborregrytet berg
Björsäter sn *Alkärr sankmark Nummerförteckning förteckning Abrahamshagen skogshage
Björsäter sn Alkärr ägomark Nummerförteckning förteckning Alhålan gärde
Björsäter sn Alkärr kärr Björsäters sn sn Alkärr gärde
Björsäter sn Alkärret ägomark Björsäter sn Alkärr mosse
Björsäter sn Auktionsbitarna ägomark + terräng Björsäter sn Alkärr gärde
Björsäter sn Axkärren ägomark Björsäter sn Andersbobäcken bäck
Björsäter sn Axsjön sjö Björsäter sn Annelundhagen skogshage
Björsäter sn Axsjön sjö Björsäters Socken sn Annstinas undantag beteshage
Björsäter sn Baggemad ägomark Björsäters Socken socken Axdalegölen göl
Björnsäter sn Bakugnen ägomark Björsäter Socken socken Axdalsgölen sjö
Björsäter sn Berglyckan ägomark Björsäter sn Axdalsgölen göl
Björsäter sn Bergmossen ägomark Björsäters björnar inbyggarbeteckning Axhagen skogshage
Björsäter sn Bergmossen ägomark Albäcken lht Axkärren gärden
Björsäter sn Biberget berg Albäcken avs. lht Axsjön sjö
Björnsäter Saknas Björkelid terräng Alvik lht Axsjön sjö
Björsäter Saknas Björkkärret ägomark Alviken avs. lht Axsjön sjö
Björsäter sn Björksvedsudden udde Andersborg lht Axsjön sjö
Björsäter sn Björnkärr kärr Andersborg lht Axsjön sjö
Björsäter sn Björnängen ägomark Andersborg t. Baggemad gärde
Björsäter sn Björsäter triangelpunkt Andersborg avs. lht Baktråget gärde
Björsäter sn Blomsängen ägomark Annelund lht Bakugnen gärde
Björsäter sn Blomtorpet ägomark Annelund torp Baldersbergen berg
Björsäter sn Bockön ö Annero avs. lht Banvaktaregärdet gärde
Björsäter sn Bockön udde Arstugan bondstuga Banvaktaregärdet gärde
Björsäter sn Bockön ö Axdalen t. Bastuegärdet gärde
Björsäter sn Bodamossen ägomark Axdalen gård Bastvegärdet gärde
Björsäter sn Borgsberg berg Backasand lht Bergfallsbotten plant område
Björsäter sn Borgsviken vik Backasand lht Berggrens grindar grindar
Björsäter sn Borken sjö Backvalsinge gård Bergmossen gärde
Björsäter sn Borken sjö Back-Valsinge gård Bergmossen gärde
Björsäter sn Borken sjö Back Valsinge gård Bergsveden inhägnad äng
Björsäter sn Borken sjö Back Valsinge by Bersboön ö
Björsäter sn Borken sjö Banvaktarestugan Saknas Billbacken vägbacke
Björsäter sn /Se Borken sjö Banvaktens lht Björkkärr gärde
Björsätter sn /Se Borken sjö /Se Berg lht Björksvedsudden udde
Björsätter sn /Se Borken sjö /Se Berg villa Björndalen sänka
Björsäter sn /Se Borken sjö /Se Berget t Björnängen gärde
Björsäter sn /Se Borkgärdet ägomark Berget lht Blomtorpefållan betesfålla
Björsäter sn /Se Breddalsgölen göl Bergkullen lht Bockö ö
Björsäter sn /Se Bredviken vik Bergkullen avs. lht Bockön ö
Björsäter sn /Se Brinkabackarna backar /Se Lilla Berghagen t Bockön udde
?Albäcken lht Brinkhagen skogsmark Bergshagen, Lilla lht Bodamossen gärde
Berke gd Brinkmogärdet ägomark Berghagen, Nedre torp Bondskogen stor skog
Björksveden torp Brinkmon backe /Se Bergshagen, Stora torp Bondskogen skogsmark
Björksveden tp /Se Brinkmon skogsmark Store Bergshagen t Borken sjö
?Björkö gd Bromshålet ägomark Bergshagen, Övre lht Borken sjö
?Björkö gård Brudbrink backe /Se Bergslund lht Borken sjö
Björkö gård Brunnsängen ägomark Bergslund lht Borken sjö
Björkö gd Bråtgölen göl Bergtuna lht Borstomtebergen höjdsträckning
Björkö g Bråtkärret ägomark Billan nu riven bs Borsviken del av sjö
Björkö g Brände mon skogsmark Björkbacken lht Borsvikesundet smal passage
Björkö gd Brännvinshålet vik Björkhult lht Borsvikgärdet gärde
Björkö gård Bylemossen ägomark Björkhult lht Bosbyggemossen gärde
Björkö gd /Se Bysjön sjö Björklid koppargruva Bosmossen betesmark
Björkö gd /Se Bysjön sjö Björkliden villa Bosmossen mosse o. gärde
Blidsäter prästgård /Se Byängen ägomark Björklund mangårdsbyggning Botten gärde
Blidsäter prästgård /Se Båstorp ägomark Björksveden torp Bottna gärde
?Bomelstorp gård Båtviken vik Björksveden t Bredalsgölen göl
Bommelstorp gård /Se Båtviksgölen göl Björksäter t Brinkbackarna vägbackar
Brånstorpet tp Bäckfall terräng Björksäter rivet torp Brinkgärdet gärde
Brånstorpet lht Bäcktorplyckan ägomark Björktuna lht Brinkmon skogshage
?Bråntorpet lht Bäcköö ö Björkö gård Brohagen skogshage
Brånetorpet lht Börstomtebergen triangelpunkt Björkö gård Brohagslyckan gärde
Brånstorpet lht /Se Börstomteberget triangelpunkt Björkö gård Bromshagsgärdet gärde
Bråta gård Dallyckan ägomark Björkö gård Bromshålet gärde
Bylan t. /Se Dallyckan ägomark Björntorp lht Brudbrinken skogsbacke
Byrum gård Dalssved ägomark Björntorp arbetarebostad Brunnbykällan källa
Byrum gd Dammkärret ägomark Björsäter, en utjord gård Brunnskällan källa
Byrum g Dammkärret ägomark Björsäters utjord utjord Brunnskällan källa
Byrum gd /Se Dammvik betesmark Black-Valsinge, se Valsinge Saknas Brunnskällan källa
Byrum gd /Se Davids Mosse ägomark Blidhem lht Brunnsängen gärde
Byrum gd /Se Djupendal terräng Blidhem lht Bruntan gärde
Båtvik gård Djupgärdet ägomark Blidsäter prästgård Brygghusegärdet gärde
Båtvik by Djupkärret ägomark Blidsäter kyrkoh.bost Bråtegölen göl
Båtvik gd Djupsundet sund Blidsäter gård Bråtgölen göl
Drängsbo by Djurängen ägomark Blidsäter Prästgård kyrkoherdeboställe Bråtkärr gärde
?Ekhult hg Duvdalarna terräng Blidsäter prästgård Brända mon mosse
?Ekhult hg Dyngviken vik Blidsätter gd Brännorna skogsmark
?Ekhult by Döskullen ägomark Blomtorpet t Brännkärregärdet gärde
?Ekhult gd *Ekhammarsnäset näs Blomtorpet torp Brännkärrehagen skog
?Ekhult hg Ekhammarsviken vik Blåberg t Bussen gärde
?Ekhult hg Ekhammarsviken vik Blåberg frälsetorp Byggärdet gärde
?Ekhult hg Eklundsklint udde Blåborg torp Bylan gärde
?Ekhult hg Ekängen betesmark Boda lht Bylmossen gärde
(?)Ekhult gd Fruns Kärr kärr Boda hus Bylskogen skog
Ekhult hg Fåfängan skogsmark Bomelstorp gård Bymossen gärde
?Ekhult hg Fänerna ägomark Bomelstorp gård Byrumebacken vägbacke
?Ekhult hg Fänerna ägomark Bomelstorp gård Bysjön sjö
?Ekhult hg Fäntorp ägomark Bomelstorp gård Bysjön sjö
?Ekhult hg Garpmossen mosse Bondskogen lht Byängen gärde
?Ekhult hgd Gatan terräng Borg t. Byängen gärde
?Ekhult herrgård Gatekärret ägomark Borg lht Byängen gärde
?Ekhult herrgård Germundskärr kärr Bostorp riven bs Båtviksgölen göl
Ekhult hgd Gersken sjö Bostället bebyggelse Bäckfallelyckan gärde
?Ekhult hg Gersken sjö /Se Bredablick lht Bräcklyckeeken stor ek
?Ekhult hg Gersken sjö /Se Bredal lht Bäcktorpegärdet gärde
?Ekhult herrgård Getberget triangelpunkt Bredal lht Båtviken vik
?Ekhult herrgård Gethagen berg Brotorp lht Båtviksgölen, se Axdalsgölen Saknas
?Ekhult herrgård Gisslöten ägomark Brotorp bs Båtviksgölen göl
?Ekhult hg /Se Grodgöl göl Brunnby lht Båtviksudde udde
Ekhult hg *Grytkullabergen höjd Brunneby lht Båtviksudden udde
Ekhult hg Gräshagen terräng Brånstorpet lht Dallyckan gärdesstycke
Ekhult herrg Grässveden ägomark Brånstorpet lht Dalsmossen skogsmark
Ekhult herrg Grässveden terräng Bråta gård Dalsved gärde
Ekhult gd /Se Grässveden skogsmark Bråta gård Dalsvedsmilan kolbotten
Elltorp hg Gröndalsmosse ägomark Bråta gård Dammhagen skogshage
?Elltorp hg Grönhult ägomark Brännkärr t Dammkärr gärde
Elltorp Saknas Grönhögsgölen göl Brännkärr f.d. torp Dammkärr gärde
Elltorp hg Grönhögsgölen göl Brännvinsvalsinge inbyggarbeteckning Dammkärr gärde
Elltorp gd Gubblyckan ägomark Bygget lht Danielsmossen mossmark
Elltorp hg Gubblyckan ägomark Bygget lht Dikstorpgärdena gärden
Elltorp hgd /Se Gubblyckan ägomark Bygget lht Djupendal betesmark
Elvstorp gd Gubbängen ägomark Bylan stuga Djupgärdet gärde
Fruvalsinge gd /Se *Gälleklint berg Byrum herrgård Djupkärret gärde
Fru-Valsinge by /Se Gärdeskullen berg Byrum herrgård Djupvik gärde
Frängsbo gård Göstorp terräng Byrum gård Dränggråten kjusa mellen backar
Frängsbo g Hagalund ägomark Byrum gård Dunkbackarna vägbackar
Frängsbo gd Haglyckan ägomark Båtstorp lht Dunkebacke vägbacke
Frängsbo by /Se Hallonsveden skogsmark Båtvik by Duvdalen gärde
Fränixbodhum gd Hallonsveden terräng Båtvik gård Döpelseklunsen berg
Germundebo by Hamborg terräng Båtvik gård Döskullen hagbacke
Germundebo by Hammarkullen berg Båtvik, Södra gård Ekbackeskiftet gärde
Germundebo by Hammarsjön sjö Bäckfall t Ekhammarshagen skogshage
Germundebo by /Se Hammarsjön sjö Bäckfall torp Ekhammarsviken vik
Germundebo by /Se Hammarsjön sjö /Se Charlottenberg lht Eklundsklint udde
*Grönewiick gårdar Hattberget triangelpunkt Dammvik torp Eklundsklint bergshöjd
Grönhög gd Hemmingstorp terräng Damvik t. Æltorpegärdet gärde
Grönhög gd /Se Hemsjön sjö Damvik t Æltorpehagen skogshage
Grönhög gd /Se Hemwijken vik Dickstorp t Eknäsehugget slätt
Grönhög gd /Se *Hemviken vik Dikstorp torp Ekängen gärde
Hemsjö gdr Henriksberg terräng Djupendal t Ekängsgärdet gärde
Hemsjö by Herrängen ägomark Djupendal torp Ekängshagen skogshage
Högboda gd Hjortronmossen mosse Drängsbo by Fagerdalsgärdet gärde
*Högsbol Saknas Holmtorpviken vik Ekbacken lht Finebergsbacken vägbacke
*Högsbol Saknas Hultelycka ägomark Ekbacken avs. lht Forsbäcken bäck
Höstbäck gård Hundkärret terräng Ekenberg lht Fridhemmelyckan gärde
Höstbäck gd Hundsmossen ägomark Ekhammar gård Frunkärr kärr
Höstbäck gd Hundsmosseviken vik Ekhammar gård Fåfängsslätterna betesfålla
Höstbäck gd Huwdkran sjö Ekhammar gård Fåraberget bergshöjd
Hästbäck Saknas Hägn ägomark Ekhammarsnäs t Fårhagen beteshage
Kaxtorp gd Hägnan ägomark Ekhammarsnäs lht Fårhagslyckan åkerskift
Klacketorp by Hägnsvederna skogsmark Ekhult herrgård Fårhagslyckan gärde
Klocktorp by Hämtegiölen sankmark Ekhult gård Fäholmarna holmar
Klacketorp gd *Hästbäcksviken vik Ekhult gård Fäholmen ö
Klacketorp by Hästhagen skogsmark Ekliden villa Fänera åkerstycke
Kvarntorp gd Hästhagsgölen göl Eklund lht Fängärdet gärde
Lakvik gd Hästhagsmossen ägomark Eklund lht Garpemosse kärr
Lakvik gd Hästhuvudet udde Eklunden lht Garpe mosse skogbevuxen mosse
Lakvik gd Hästhuvudsviken, Stora vik Eksäter lht Gastekarna ekar
Lakvik gd Hästhuvudängen äng Eksäter bebyggelse Gastkullen beteshage
?Lugna lht Hästskon ägomark Ektorp lht Gathagen skogshage
?Lugna lht Högboda Storäng äng Ektorpet lht Gatkärren hage
?Lugna lht Högmon ägomark Ektuna villa Gatkärret gärde
?Lugna lht *Höstbäckswjken vik Ekängen t Gatmossen gärde
?Lugna lht Höstbäcköhn ö Ekängen bs Germundskärr betesmark
?Lugna lht *Höven sjö Elltorp gård Gerskan gärde
Långedal gård Hövern sjö Elltorp t. Gersken sjö
Långedal gd Hövern sjö Elltorp lht Gersken sjö
Långedal gd Hövern sjö Elltorp gård Gersken sjö
Långedal gd Hövern sjö Elltorp bs Gersken sjö
Långedal gd Hövern sjö Elltorp gd Getberget berg
Lögna lht Hövern sjö Eriksberg lht Getön ö
Masten gd Hövern sjö Eriksborg lht Gisslöten högt belägen, sluttande åker
Mastena gd Hövern sjö Eriksborg avs. lht. Gravkärret vattensjuk gärdesbit
Missmyra by Hövern sjö Erikslund lht Grindhagslyckan gärde
Missmyra by Hövern sjö Erikslund lht Grogöl göl
Missmyra by Hövern sjö /Se Erkas riven bs Groplyckan gärde
Missmyra by Jakobslund ägomark Evelund lht Grusmilan milbotten
Missmyra by Johannesberg terräng Fagerdal t Grusmileberget höjd
Missmyra by Johans Slätt ägomark Fagerdal lht Gruvhålan brunnshål
Missmyra by /Se Jättebro udde Fagerhult t Grytbergen stengryt
Mulstad by Jättebro udde Fagerhult lht Grytviken vik
Mulstad by Kabblyckan ägomark Fattighuset lht Gråterna åkerremsor
Mulstad by Kaleeijken vik Fineberg bs Gräseklev höjdsträckning
Mulstad gd Kalvkärret ägomark Finneberg lht Gräshagelyckan gärde
Mulsta by /Se Kalvkärret ägomark Fläskhällen backstuga Gräshagen gärde
Målen gård Karlsudd udde Forsbäcken lht Grässvedskiftet gärde
Målen gd Karstorpemosse ägomark Forsbäcken lht Grässvedsskogen skogsmark
Målen g Klöva ägomark Fredrikslund lht Grönavägen skogsväg
Målstena gd Knuts mosse ägomark Fredrikslund lht Gröndalsgärdet gärde
Målstena gd Koberget berg Fridensborg villa Gröndals mosse mosse
Målstena gd Kogölen göl Fridhem lht Grönhult gärde
Målstena gd Komossen ägomark Fridhem lht Grönhögsgölen sjö
Målstena gd Komossen ägomark Fridsäter lht Grönhögsgölen göl
Målstena gd Kopparudden udde Fridsäter bebyggelse Grönhögsgölen göl
Målstena gd Korpudden udde Fridtuna avs. lht Grönängen, Lilla gärde
Målstena gd Kovik sankmark Fruvalsinge gård Grönängen, Stora gärde
Målstena gd Koviken vik Fruvalsinge gård Gubb-backen gärdesbacke
Målstena gd Kronborg ägomark Fru-Valsinge by Gubblyckan gärdesbit
Mörkedal gård Kuntebomossen ägomark Fru-Valsinge gård Gubblyckan skogslycka
Mörkedal gd Kvarnkärr ägomark Fru-Valsinge gård Gubblyckan gärde
Odensgöl hg Kvarntorpsgölen göl Frälsgården bebyggelse Gubbängen gärde
Odensgöl hgd /Se Kvarnängen terräng Frängsbo by Gulemosse mosse
Odensgöl hgd /Se Kyrksundet ägomark Frängsbo gård Gullringsvattnet sjö
Odensjö gd /Se Kyrkängslyckan terräng Frängsbo gård Gunbäcken gärde
*Rumpokar Saknas Källtorp terräng Frängsbo by Gunnängen, Lilla gärde
Sjöberga gd Källviken vik Frängsbo by Gunnängen, Stora gärde
Sjöberga hg Källviken vik Frängsbo skola lht Gunnängsskogen skogshage
Sjöberga gd Käringgölen sankmark Furuliden villa Gustensviken vik
Solvik by Käringholmen udde Fäntorp lht Gåsdalen skogshage
Solvik by Käringtrötteberget berg Fäntorpet lht Gåsdalsgärdet gärde
Solvik by Käringängen ägomark Gammelgården f.d. ålderdomshem Gåsdalskällan källa
Solvik by Kävelkärret ägomark Garagevillan kontorsbyggnad Gåskärret gärdesskift
Solvik by Kävelkärret ägomark Gastorp lht Gölhagen skogshage
Solvik by Lakviken vik Gatan t Gölmossen gärde
Solvik gdar Larssonsängen ägomark Gatan nu rivet torp Gölmossen gärde
Solvik by /Se Lerviksmon terräng Germundebo by Gölängen lht
Sunnebo by Lerviksmon skogsmark Germundebo by Gölängehagen skogshage
?Sunnebo by Liden terräng Germundebo gård Göstorpegölen göl
Sunnebo by Likvråsberget berg Germundebo gård Hagalund åker
Sunnebo by Lilla näset udde Germundebo gd Haglyckan gärde
Sunnebo by Lilla Näset näs Granliden villa Haglyckan gärdesstycke
Sunnebo by Lillängen ägomark Grindstugan t Haglyckan gärde
Sunnebo by Lisas Hål vik Grindstugan t Haglyckan gärde
Sunnebo by Losjön sjö Grindstugan riven bs Hagtorpegärdet gärde
?Sunnebo by Lotjust ägomark Grindstugan lht Hagtorpegölen göl
Sunnebo Saknas Lotjust ägomark Grindstugan lht Hagtorpeskiftet gärde
Sätra el. Säter gård Lugnet ängslador? Gropen lht Hagängen gärde
Tagelsäter, se Tegelsäter gd Lugnviken vik Grässveden t. Hallonsvederna gärde
*Tangasætter Saknas Lugnviken vik Grässveden torp Hammarekullen bergshöjd
Tegelsäter gård Lustholmen udde Grönborg lht Hammarliden del av gärde
Tegelsäter gd Långalyckan ägomark Grönborg rivet torp Hammarsjön sjö
Tegelsäter gd Långdalsgölen göl Gröndal t. Hammarsjön sjö
Tegelsäter gd Långedalsholmen holme Gröndalen lhtr Hammarsjön sjö
Tegelsäter gd Långedalslyckan ägomark Gröndalen torp Hammergölsängen gärde
Tegelsätter gd /Se Lången sjö Grönhult riven bs Hamra gärde
Tegelsäter gd /Se Lången sjö Grönhög by Hamrahagen skogshage
Tegelsäter gd /Se Lången sjö Grönhög gård Hansberg gärde
Tegelsäter gd /Se Lången sjö /Se Grönhög gård Hansberggärdet gärde
Tidhibøter gd Långesved ägomark Grönhögsgruvan lht Hanskärret skogsmark
Ubbetorp gård Långmossen mosse Grönhögsgruvan lht Hattberget berg
Ubbetorp gd Långö ö Grönsveden riven bs Hattberget Saknas
Ubbetorp gd Madgöl göl Gustorp t Hattberget bergshöjd
Ubbetorp gård Madgöl göl Gustorp torp Hemgärdena gärden
Valsinge by Manstorp betesmark Gåstorp torp Hemgärdena gärden
Valsinge gd Matmoran ägomark Gärmundebo gård Hemgärdet gärde
Vallsinge gd Mellangärdet ägomark Gölhem lht Hemhagen skogsmark
Valsinge gd Mellankärret ägomark Gölhem bs Hemlyckan gärdeslycka
Valsinge by Midsommarsbacken ås Gölängen t Hemsjön sjö
Vallinge g *Miskärrviken vik Gösstorp t Hemsjön sjö
Vallsinge gård Mormorslyckan ägomark Göstorp riven bs Hemsjön sjö
Vallinge gård Mossen mosse Hagaborg lht Hemängen gärde
Valsinge gd Mossen ägomark Hagaborg avs. lht Hulten skogshage
Vallsinge g *Mossviken vik Hagalund t. Hultelycka gärde
Valsinge by /Se Målen berg Hagalund lht Hultelycka skogsgärde
Valsinge by /Se Målstena näs näs Hagalund t Humpen gärde
Valsinge gd /Se *Målstensfjärden fjärd Hagalund riven bs Humpkullen gärde
Valsinge by /Se Märrsveden skogsmark Hagalund lht Humpsveden hage
Vissevik gd Märrsveden terräng Hagen lht Hundsmossen gärde
Vissvik, Stora gd Mögöl göl Hagen lht Hundsmosseviken vik
Vissvik, Stora gd Mögöl göl Hagsäter lht Hyltskogegärdet gärde
Vissevik, Stora gård Mörkkärret ägomark Hagsäter lht Håkanslyckan gärde
Vissvik by Nedre mossen ägomark Hagsäter lht Hägn gärde
Vissvik by Norrviken vik Hagtorp lht Hägna gärdeslycka
gd Norrviken vik Hagtorp lht Hägnsvederna skogsmark
Ö gd Nybygget ägomark Hagtorp riven bs Hämningshagen skogshage
Ö gd Nybygget ägomark Hagtorpet t Hämningslyckan skogsgärde
Ö gd Nyckelmossen ägomark Hamborg lht Hämtgölen göl
Överbylan t. /Se Nygärdet ägomark Hamburg rivet torp Hästhagen skogshage
  Nyhägn ägomark Hammantorp avs lht Hästhagsberget berg
  Nyhägn ägomark Hammaren lht Hästhagsgärdet gärde
  Nyhägn ägomark Hammarn t Hästhagsgölen göl
  Nyodlingen ägomark Hammartorp lht Hästhagslyckan gärde
  Näset udde Hammartorp avs. lht Hästhagslyckan gärde
  Näset näs Hamra lht Hästhuvudet udde
  Näshagen skogsmark Hamra lht Hästhuvudsberget berg
  Nässjöviken vik Handelsboden lht Hästhuvudsviken, Lilla vik
  Näsudden udde Handelsboden lht Hästhuvudsviken, Stora vik
  Nötebogölen göl Hansberg rivet torp Högalidbacken vägbacke
  Odensgölen göl Hasselbacken avs. lht Högasved gärde
  Odensgölen sjö Hasselbacken lht Högasvedbacken vägbacke
  Odensgöl göl /Se Helenelund riven bs Högberget berg
  Odensgöl sjö /Se Hemmingsberg lht Höglikällan källa
  *Odensjö=Odensgöl göl /Se Hemmingsborg lht Högmon skogsmark o. gärde
  *Odenskällare källare /Se Hemsjö by Högmonsberget berg
  Odlingen ägomark Hemsjö by Högmonskällan källa
  Ommen sjö Hemsjö by Högsgårdsmosse gärde
  Ommen sjö /Se Hemsjö by Högö ö
  Omsängen ägomark Hemsjö Boställsgård gård Höstbäckeänden gärde
  Orrholmen ö Hemsjö Uppgård gård Hövern sjö
  Orrholmen holme Hemsjö Västergård gård Hövern sjö
  Orrholmen holme Hemsjö Östergård gård Hövern sjö
  Oxekrog terräng Hemsjö, Lilla lht Hövern sjö
  Oxtorpet terräng Lilla Hemsjö lht Hövershagen skogshage
  Predikstolen udde Henriksberg lht Igelgölen göl
  Pråmviken vik Henriksberg lht Jakobsfälla plant område
  Pukängen skogsmark Herrgården gård Jakobslund gärde
  Pytthagen terräng Herrstorp arrendegård Jakobslundsgölen göl
  Pålsbäcken Lilla terräng Hillersdal lht Jordbrolyckan gärde
  Pålbäcken Stora sankmark Hillersdal villa Järnvägslyckan gärde
  Pälsholmarna f.d. holmar Himmelstalund lht Jättebro udde
  Pälsholmarna holmar Himmelstalund avst. Kabblyckan gärdesstycke
  Renneklevsberget berg Hjalmarstugan sommarvilla Kallevråsudden udde
  Risten sjö Hjälmsveden rivet torp Kallevråsviken vik
  Risten sjö Hjälmsäter lht Kalskogsgärdet gärde
  Risten sjö Hjälmsäter lht Kalvhagen betesmark
  Risten sjö Hobbo gård Kalvkärret gärde
  Risten sjö /Se Holmtorp lht Karlebolyckan gärde
  Risten sjö /Se Holmtorp riven stuga Karstorpemosse gärde
  Risten sjö /Se Hult riven bs Kattlyckan gärdeslycka
  Rostmossen ägomark Hulthagen torp Kattlyckan inhägnad lycka
  Rotkärret ägomark Hulthagen, Lilla avs. Kattlyckebacken vägbacke
  Rotkärreviken vik Stora Hulthagen t Kindlundsbacken gärde
  *Rumpokar Saknas /Se Lilla Hulthagen t Kippesved plant område
  Ryppjan sjö Humpen rivet torp Klockarebacken skogsbacke
  Ryppjan sjö Hyddan lht Klåvberget berg
  Ryppjan sjö /Se Hyddan riven bs Klövbergen berg
  Rännklevsberget berg Hägn lht Knaperebergen berg
  Ränneklevsberget berg Hägn nu rivet torp Knapra åkerlycka
  Ränneklevsberget berg /Se Hällevik avs. Knoppö ö
  Rännklevsviken vik Hämningstorp riven bs Knoppö ö
  Rävkärr ägomark Härstorp t Knutsmosse gärde
  Röberget berg Härstorp arrendegård Kodalen skogshage
  Rögölen göl Hästbäck gård Kodalsliden gärde
  Rögölen göl Hästbäck gård Kogölen göl
  Rögölen sjö Hästebäck gård Kohagen beteshage
  Rökärret ägomark Hästhuvud utj Kohagsliden gärde
  Römossen ägomark Högalid t Kohagsmosse gärde
  Römossen ägomark Högalid lht Kokärret gärde
  Sakristian ägomark Högboda gård Kolbotten öppen plats i skogen
  Sandgölen sankmark Högboda gård Komossen mosse
  Sandgölen sankmark Högboda gård Kornsved dalsänka
  Sandgölsmossen mosse Högboda gård Korpbergen skogklädda kullar
  Sankt Ola ö Högmark lht Korpberget bergklabb
  Saxmossen ägomark Högmark lht Koskogen skogshage
  Sidhorven sjö Lilla Högsgård t Kovikskärret gärde
  Simonstorp terräng Högsgård, Nedre f.d. knektställe Kovikslyckan gärde
  Sjöbergagölen göl Stora Högsgård t Krongrundet stengrund
  Sjösved terräng Högsgård, Övre torp Kråkkärr gärde
  Skarpan ägomark Högsäter torp Krösakärret kärr
  Skiren Lilla sjö Högtomta t. Kungshatt hög tall
  Skiren Lilla sjö Högtomta, Lilla avs. lht Kvarnbron bro
  Skiren Stora sjö Lilla Högtomta lht Kvarnbäcken bäck
  Skiren L:a o. St:a sjöar /Se Högtomta, Stora avs. Kvarnkärr gärde
  *Skirskogslandet skogsområde Stora Högtomta lht Kvarnflotten gärde
  Skirsvederna skogsmark Höstbäck gård Kvarnkärregraven grävt dike
  Skvackramossen mosse Höstbäck, se Hästbäck Saknas Kvarnkärret gärde
  Smörputtekärret kärr Höstbäck gård Kvarnlyckan gärde
  Snoken ägomark Höstbäck gård Kvarntorpsgölen göl
  Solviken vik Höstbäck gd Kvarntorpsgölen göl
  Solviken vik Jaans stuga arbetarbostad Kvarnängen hage
  Stakplöjan ägomark Jakobslund bs, riven Kvarnängen beteshage
  Stjärten udde Johannesberg rivet torp Kvickstorpelyckorna gärden
  Stjärten udde Kabbens riven bs Kvigberget berg
  Stora näset udde Kalingstugan bs Kvistparken skog
  Stora Näset näs Karlbo t Kyldalshagen beteshage
  Stormeholm holme Karlebo torp Kyrkberget berg
  Storängen ägomark Karlsborg lht Kyrkmossen gärde
  Storängen ägomark Karlsborg bebyggelse Kyrkmossen förr odlat, nu skog
  Storön ö Karlsdal lht Kyrkogården backe
  Strålången sjö Karlsdal avs. Kyrkogården gärde
  Sundshumpen ägomark Karlsdal avs. Kyrksandet glänta i skog
  Sundshumpen ägomark Karlsholm t Kyrkängen gärde
  Storön ö Karlsholm lht Kyrkängen gärde
  Strålången sjö /Se Karlshov lht Källgärdet gärde
  Sundsjön sjö Karlshov lht Käll-liden gärde
  Sundsjön sjö Karlslund lht Källtorpegärdet gärde
  Sundsjön sjö Karlslund bs Källviken vik
  *Sunnebosten gränsmärke Karlslund lht Källviken Saknas
  *Sunnemosberget höjd Karlsnäs t Källåkern gärde
  Svanevik vik Karlsnäs lht Källängen gärdeslycka
  Svartmossen ägomark Karlsnäs avs. lht Källängen gärde
  Svedlöt skogsmark Karlsnäs lht Käringgölen göl
  Svingbordet ägomark Karlsnäs lht Käringholmen udde
  Syltkärret ägomark Karlssved lht Käringkärrslyckan gärde
  Sågviken vik Karlsten lht Käringtröttan backe
  Sågviken vik Karlsten lht Käringtröttan lång vägbacke
  Sänkepuss sankmark Karlstorp t Käringtröttan vägbacke
  Sätersviken vik Karlstorp torp Käringtrötteberget berg
  Sätersviken vik Karlsudd lht Käringtrötteberget höjd
  Sätersöarna holmar Karlsudd lht Käringängen gärde
  Sätersöarna öar Karlsved egna hemslägenhet Lagårdsgärdet gärde
  Sätersöarna öar Karstorp gård Lagårdsgärdet gärde
  Sörängen ägomark Karstorp gård Lagårdsgärdet gärde
  Tackkärren ägomark Karstorp gd Lahagarna förr gärde nu skogshage
  Tackkärret kärr Karstorp gård Laklöva, -en slätt
  Tackkärret gärde /Se Katrinaberg t Laklöva, -en slätt
  Tackkärret kärr /Se Katrineberg lht Lakviken vik
  Teden sjö Klacketorp gård Landsvägshagen skogshage
  Teden, Södra sjö Klacksäter by Larssonsängen gärde
  Teden, Södra sjö Klacksäter gård Lervik betesmark
  Teden Södra sjö Klacksäter gård Lervikskogen skogsmark
  Teden, Norra sjö Klacksäter gård Lida betesfålla
  Teden N:a o. S:a sjöar /Se Klacksäter by Lidahagen beteshage
  Torpängsgölen göl Klacktorp by Lidamossen mosse
  Trasnisse udde Klacktorp gård Likfrossbacken backe
  Trollberget berg Klacktorp gård Likkistetorpet berg
  Trollgölen göl Klingstorp lht Likvrån vägbit
  Tvillingbottnarna ägomark Klingtorp lht Likvråsberget berg
  Ubbetorpabäck bäck Klockaregården lht Lillbork sjö
  Utskogen skogsmark Klockarejorden utjord Lillehagen beteshage
  Valberget berg Klockarejorden Saknas Lilla hagen beteshage
  Valberget berg Klöva backstuga Lillgärdet gärde
  Valberget fornlämning Kolarenisses lht Lillskogen skogshage
  Valberget berg Kontorsvillan kontorsbyggnad Lillängen gärde
  Valberget berg /Se Koppar lht Ljussundet sund
  Valberget berg /Se Korpudden lht Loglyckan skogslycka
  Valberget berg /Se Korset lht Logmossen åker
  Valberget berg /Se Krakestad stugor Lokjus gärde
  Valdeck ägomark Kristinaberg riven bs Lokjustbacken vägbacke
  Valsinge triangelpunkt Kro(g) gårdsdel Losjön sjö
  Valsinge skog skog Kronborg t Losjön sjö
  Vargåkrarna ägomark Kronborg riven bs Losjön sjö
  Vattenmossen mosse Kuntebo lht Losjön sjö
  Vedkärret ägomark Kvarntorp t Luffarebacken backe
  Vegallaviken vik Kvarntorp gd Luffaregranen gran
  Verksgärdet ägomark Kvarntorpet avst. Luffaretallen tall
  Vidmossen ägomark Kvarnängen lhtr Lugngärdet gärde
  Vidmossen ägomark Kvarnängen lägenheter Lugnhagen skogshage
  Vikänghagen skogsmark Kvickstorp lht Lugnviken vik
  Vångeslätt sankmark(?) Kvickstorp lht Lundgrenslyckan gärde
  Vånggrundet ö Kyrkängen lhtr Lurflotten gärde
  Vångtorpet terräng Kyrkängen avs. Lurgärdet gärde
  Värnässjön sjö Källmo lht Lycksalighetens ö ö
  Älgberget berg Källmo avs. lht. Långdalsgölen göl
  Ämtgölen sankmark Källtorp t Långdalsgölen göl
  Ämtgölen sankmark Källtorp nedbrunnen bs Långdalsholmen ö
  Ändtorpeberget berg Lakvik gård Långdalslyckan gärde
  Ändtorpeberget berg Lakvik gård Långdalsmossen mosse
  Ängen ägomark Lakvik gård Långedalsgraven grävd vattenled
  Ängmossen ägomark Lakvik gård Långedalsholmen holme
  Ängwijken vik Lakvik gd Långelycka förr gärde nu betesmark
  »øbo mo» naturnamn? Lida t. Lången sjö
  Öbosjön sjö Lida t Lången sjö
  Öjsjön sjö Lida nu rivet torp Långesved gärde
  Öjsjön sjö Liljedalen lht Långevråhagen skogshage
  Öjsjön sjö Liljedalen avs. lht Långkärrebacken vägbacke
  Österängen ägomark Ljungberga lht Långmossen mosse
  Övre mossen ägomark Ljung-berga avst. Långåkern del av gärde
    Loberg lht Långängslyckan gärde
    Lorans riven bs Långö ö
    Loviselund lht Lätt-igens-backen backe
    Loviselund lht Lötkärr gärde
    Lugna lht Madgöl göl
    Lugnet obebott torp Magölen sjö
    Lund lht Ma(d)gölen göl
    Lura lht Magasinsgärdet gärde
    Luran f.d. knekttorp Majlenaskälla källa
    Lyckebo villa Majsmossen gärde
    Långdal gård Mangelbodlyckan gärde
    Långedal gård Manstorpehagen skogshage
    Långedal Saknas Marockogärdet gärde
    Långdal gård Marockokällan källa
    Långängen lht Maskingärdet gärde
    Långängen utjord Matmoran strandområde
    Långängen torp Medvekällan gårdskälla
    Lövenberg lht Mellangärdet gärde
    Lövenborg lht Mellangärdet gärde
    Lövensborg lht Mellangärdet gärde
    Lövsved lht Mellanhagen gärde
    Lövsveden torp Mellanhagen skogshage
    Lövängen lht Mellankärret gärde
    Lövängen avs. lht Mellanliden del av gärde
    Manstorp lht Mellanskogen skogshage
    Mantorp bs Melsängen åkerstycke
    Marieberg lht Messbringsberget berg
    Marieberg lht Mespingsberget berg
    Marieborg lht Mettkärr betesmark
    Marieborg lht Midsommarsbacken vägbacke
    Mariero lht Midsommarsgrinden förr grind
    Mellangården gård Milbottenslyckan gärde
    Meltorp avs. lht Millyckan gärde
    Milltorp lht Miskärsholmen Saknas
    Missmyra gård Mittkärret kärr
    Missmyra by Mittkärrsholmen ö
    Missmyra gård Mjölkfållslyckan skogslycka
    Missmyra by Morfarsäng hage
    Missmyra, Östra gård Mormorslyckan gärde
    Missmyra, Övre gård Mossen gärde
    Mitten lht Mossen gärde
    Mitten avs, lht Mosslyckan till beteshage utlagd åker
    Morstugan avs, lht Mulstadhagen skogshage
    Mossen t Mulstadviken vik
    Mossen rivet torp Målplöjan gärde
    Muggbo t Målsten sten
    Muggebo avs, lht Målstenaviken vik
    Mulstad by Målviken vik
    Mulstad gård Märrsvederna gärde
    Mulstad gård Möjgöl göl
    Mulstad gård Mörkdalsviken vik
    Mulstad, Lilla lht Mörkebacken vägbacke
    Lilla Mulstad lht Mörkkärr gärde
    Mulstads skola lht Mörtklinteberget berg
    Målen gård Mörtvik vik
    Målen gård Nedre hagen skogshage
    Målen torp Nergårdsgärdet gärde
    Målen bebyggelse Norreskuta gärdesskift
    Målstena gård Norrviken vik
    Målstena gård Norrviken vik
    Målstena gård Nyamossen gärde
    Målstena gård Nyaängen gärde
    Målstena skola Saknas Nybyggsskiftet gärde
    Målstena, Lilla lht Nyckelmossen odlat kärr
    Lilla Målstena lht Nygärdet gärde
    Målstena skola lht Nygärdet gärde
    Mörkedal gård Nyhagsgölen göl
    Mörkedal gård Nyhultemosse gärde
    Mörkedal gård Nyhägn gärde
    Mörkedal gård Nyhägn inhägnat gärde
    Nergården bebyggelse Nyröjan hagmark
    Nilssonskullen bs Nyslyckan gärde
    Nissebo lht Nyängen gärde
    Nissebo villa Näsberget berg
    Norrgården gd, Näset skogshage
    Norrgården = Fruvalsinge Saknas Näshagen skogshage
    Norrgården bebyggelse Näshagen beteshage
    Nybacka lht Nässjöberget berg
    Nybacka lht Nässjöskogen skogshage
    Nybacka riven bs Nässjöviken vik
    Nyborg lht Nässjöäng äng
    Nyborg bebyggelse Näsudden udde
    Nybygget lht Näsviken vik
    Nybygget rivet torp Nöjesfältet kalhygge
    Nyhaga lht Nötbogärdet gärde
    Nyholm lht Nötbogölen göl
    Nyholm bs Nötbogölen göl
    Nyhult t. Odensgöl göl
    Nyhult t, Odensgöl mindre sjö
    Nyhult gårdsdel Odensgölhagen skogshage
    Nyhult gård Odenshögar jordhögar
    Nyset t Olstorpe backe vägbacke
    Nyset riven nybacks Omgärdet gärde
    Nytorp lht Ommen sjö
    Nyttorp lht Ommen sjö
    Näset t Ommen sjö
    Näset lht Ommen sjö
    Nässja torp Ommen sjö
    Nässjö t. Omängen gärde
    Nässjö t Onsängarna gärde
    Nässjö lht Orrholmen ö
    Nötebo t Orrholmen udde
    Nötebo obebodd bs Oxhagelyckan gärde
    Odensgöl herrgård Oxhagen skogshage
    Odensgöl herrgård Oxhagsmossen, Lilla gärde
    Odensgöl gård Oxlabrink backe
    Odensgöl gård Oxtorpehagen skogshage
    Olstorp t Oxviken vik
    Olstorp riven bs Paviljongsbacken skogsdunge
    Ommen t Pelleigatan vik
    Ovansjö villa Pelsholmarne Saknas
    Oxtorpet brunnet torp Pettersbacke backe
    Paradiset lht Pettersbacke backe
    Paradiset villa Piglipen backe
    Pensionatet lht Postmossen mosse
    Perstorp lht Predikstolen bergsudde
    Perstorp avs lht Prästgölen göl
    Peterslund lht Prästgölen göl
    Peterslund lht Prästtjärn göl
    Prästgården gård Pukängen dalgång
    Prästgården Saknas Pumpgärdet gärde
    Pålstorp t. Putten gärde
    Pålstorp t Puttlyckan beteshage
    Pålstorp lht Puttlyckorna förr odling nu skogshage
    Rollgen t Pålbäcken vattendel med pålverk
    Rosendal t. Pälsholmarna öar
    Rosendal t Pälsärmen gärde
    Rosendal lht Rallarehagen skogshage
    Rosenhill lht Ralsta vik
    Rosenlund lht Rankullen gärde
    Sandbäcken t Risten sjö
    Sandstugan lht Risten sjö
    Sandstugan lht Risten sjö
    Sandsäter lht Risten sjö
    Sandsäter lht Rockström gärde
    Sibirien t. Rolgsjön dygöl
    Sibirien lht Rollsjön sjö
    Sibirien torp Rostmossen gärde
    Simonstorp t Rotkärr gärde
    Simonstorp riven bs Rudbrunn göl
    Sjöbacka t Runnskälla källa
    Sjöbacka jordtorp Ryppjan sjö
    Sjöbacka lht Ryppjan sjö
    Sjöberga herrgård Ryppjan sjö
    Sjöberga herrgård Ryppjekärren gärde
    Sjöberga gård Ränneklevsberget bergshöjd
    Sjöberga gd. Rännklevsberget berg
    Sjöberga el Elltorp / bek gård Ränneklevsgärdet gärde
    Sjönäs t Ränneklevsudden udde
    Sjötorp lht Ränneklevsviken vik
    Sjöstugan lht Rännkleven hage o. gärde
    Sjöstugan lht Rännklevshagen skogshage
    Sjötorp lht Rävberget berg
    Sjövalla lht Rävgrytet vik
    Sjövalla lht Rävskallen hagmark
    Sjövik lht Rävtången gärde
    Sjövik avs lht Röberget berg
    Sjöände bebyggelse Rödaberget berg
    Skarpan t. Rödaskälet skäl
    Skarpan ödetorp Rödgöl göl
    Skatt Valsinge by. Rödgölen göl
    Skattvalsinge by Rödgölsbacken Saknas
    Skattvalsinge gård Rödgälsmossen gärde
    Skatt Valsinge gård Römossen gärde
    Skatt Valsinge f.d. gård Römossen gärde
    Skogsfrid bebyggelse Röttkärret gärde
    Skogstorp egnahemslht Sandflotten sandslätt
    Lilla Skogstorp t Sandgropen grustag
    Stora Skogstorp t Sandgölen göl
    Skolhuset lht Sandhöjderna gärde
    Skräddarns riven bs Sandsten sten
    Skälstorp t Sandstensviken vik
    Skälstorp riven lht Sandvik vik
    Skärdola barnvaktsställe Sandvik vik
    Skärdala t Sandvikslyckan gärde
    Skärdela jordlott Sankehål åkerbit
    Skärstorp t Sankhagen skogshage
    Slanten lht Sankt Ole ö
    Slanten lht Sankt Olovs holme ö
    Smebacken lht Sant Oler ö
    Smedjebacken lht Saxbergsmossen mosse
    Smedstorp lht Saxmossen gärde
    Smedstorp t. Setlyckan gärdeslycka
    Smedstorp lht Sibiriemon skogshage
    Smedstorp torp Simonslyckorna gärde
    Sofialund lht Sjungareberget berg
    Sofielund lht Sjöbergagölen göl
    Sofiero villa Sjöbergagölen göl
    Solbacka lht Sjögärdet gärde
    Solbacka lht Sjögärdet gärde
    Solbacka lht Sjöhagen skogshage
    Solberga lht Sjöhagen skogshage
    Solberga lht Sjöhagsgärdet gärde
    Solhaga lht Sjölyckan gärde
    Solhem lht Sjöskogen skogshage
    Solhem avs lht Sjöstyckena gärden
    Solhult t Sjösved åkerstycke
    Solhult torp Sjötorpsmossen gärde
    Solliden lht Sjövallagärdet gärde
    Solvik by Sjöviken vik av sjö
    Solvik by Sjöviken vik
    Solvik by Sjöåkern gärde
    Solvik by Sjöängen gärde
    Solvik östergård gård Skallborane gärde
    Solviks Östergård gård Skamsträdgård gärdesskift
    Solvik Västergård gård Skankärr gärde
    Staltorpet avs lht Skarnkärr gärde
    Stationen jv.st Skattgårdsgärdet gärde
    Stationen jv.st Skattgårdshagen skogshage
    Stenby t Skireklint berg
    Stenby avs lht Skiren Lilla sjö
    Stenbäcken soldattorp Lilla Skiren sjö
    Stensjö avs lht Skiren Stora sjö
    Stensnäs lht Stora Skiren sjö
    Stensnäs lht Skirsvederna skogshage
    Storgården bebyggelse Skjortåkern gärde
    Strandtomten gd. Skogslyckan gärde
    Strålsborg lht Skogstorpeberget berg
    Strängnäs t Skogstorpehagen skogshage
    Strängnäs bs Skogstorpelyckan gärde
    Strömsborg lht Skogvaktaregubben träfigur
    Strömsborg lht Skomakarelyckorna gärde
    Stålsborg lht Skomakarnsbacke backe
    Ståltorpet lht Skyttevallen ängsbacke
    Ståltorpet avs lht Skålmosses källa källa
    Sundsnäs lht Skäludden udde
    Sunnebo by Skärdagärdet gärde
    Sunnebo by Skäret ö
    Sunnebo by Slanteäng hagmark
    Sunnebo by Slantgärdet gärde
    Sunnebo Nedergård gård Slanthagen skogsbacke
    Sunnebo Norrgård gård Slåhagarna gärde
    Sunnebo Uppgård gård Slåhagen skogshage
    §unnebo Storgård gård Slåhagslyckan gärde
    Sunnebo Västergård gård Smedgärdet gärde
    Sunnebo Övergård gård Smedgärdet gärde
    Sunneborg lht Smedgärdet gärde
    Sunneborg lht Smedgärdet gärde
    Sundsnäs avs lht Smedgärdet gärde
    Sundxvall rivet soldattorp Smedgärdet gärde
    Sveden t Sonelhagen skogshage
    Sveden lht Smedhagen skogshage
    Sveden t Smedhagen skogshage
    Sveden avs lht Snickarnsbacke backe
    Sveden riven bs Snokön holme
    Svenstorp t Sockertoppen berg
    Svenstorp rivet torp Solviken vik
    Sågen lht Solvikeänden gärde
    Sågen lht Sotarebacken vägbacke
    Sågen lht Sotarebacken backe
    Sågen lht Spånglyckan gärde
    Sågen t Spärsängen gärde
    Sågen torp Stallet vik
    Säter gård Stallsgärdet gärde
    Säter gård Stallsgärdet gärde
    Säter gård Stationen vägmöte
    Säter gd. Stationsgärdet gärde
    Sätersbacka lht Stavelkärr förr åker nu skogsmark
    Sätershagen lht Stensäters bro vägbro
    Sätershagen lht Stenåkern gärde
    Sätersholm lht Stjärten udde
    Sätersholm lht Stjärtudden udde
    Sätra el. Säter gård Stjärtön holme
    Sätra gård Stockvedslyckan gärdeslycka
    Sörgården bebyggelse Stockvedslyckan gärde
    Sörstad lht Storbork sjö
    Sörstad lht Stormeholm ö
    Tallhagen villa Stormeholm holme
    Teden villa Stormossen gärde
    Tegelbruket Saknas Storskogen skogshage
    Tegelbruket Saknas Storskogen skogshage
    Tegelbruket torp Storskogen skogshage
    Tegelsäter gård Storskogen skogshage
    Tegelsäter gård Storängen äng
    Tegelsäter gård Storängen gärde
    Tegelsäter gård Storängsgärdet gärde
    Tegelsäter gd. Storö ö
    Tobbo stuga Storön ö
    Torpängen gårdsdel Stuglyckan gärde
    Torpängen avs lht Stutgmidan backe
    Trädgårdslund lht Stutmossen skogshage
    Tyrsons smedja Saknas Stånggrindsbacken vägbacke
    Tysktorpet lht Stånggrindsgärdet gärde
    Tysktorpet lht Stånggrindskällan källa
    Törnsberg lht Sund sjö
    Törnsberg lht Sundsjön sjö
    Ubbetorp gård Sunneborgskiftet gärde
    Ubbetorp gård Sunnshumpen gärden
    Ubbetorp t Svarta berget bergshöjd
    Ubbetorp gård Svartagrinden borttagen grind
    Uppgården bebyggelse Svartebacken vägbacke
    Uppgården bebyggelse Svarteportseken ek
    Ursäter lht Svarteportsgärdet gärde
    Ursäter arbetarbostad Svartgöl göl
    Valldäck rivet torp Svartgölen göl
    Valinge gård Svartkärr gärde
    Valsinge by Sveden gärde
    Valsinge by Svedlyckan gärde
    Valsinge by Svedlöt slätt
    Valsinge gård Svedlöt strandremsa
    Valsinge by Svenbergs backe vägbacke
    Valsinge Östra gård Svingbodal skogslycka
    Viken lht Svälthålen vik
    Vilan lht Svälthåleön holme
    Vilan villa Syltkärr gärde
    Vilhem avs lht Sågarebacken vägbacke
    Villa - Teden villa Sågarebäcken bäck
    Villsjö gård Sågarelyckan gärde
    Villsjö gård Sågbäcken bäck
    Vissevik by Såghagen skogshage
    Vissevik Nergård gård Sågmon skog
    Vissevik Övergård gård Såken sjö
    Wissvik by Sätersholmsgärdet gärde
    Vissvik by Sätersviken vik
    Vissvik gård Sätersöarna öar
    Vissvik, Stora gård Sätersöarna öar
    Stora Wissvik bebyggelse Sätersön ö
    Vissvik Stora gård Sävkärr gärde
    Övre Wissvik gård Söremo ås
    Visäter lht Sörgärdet gärde
    Visäter lht Sörkullen lövskogsbacke
    Vånga riven bs Sörmon skogshage
    Västergården bebyggelse Sörviken vik
    Västergården bebyggelse Sörängen gärde
    Västergården bebyggelse Tackkärren gärde
    Västmansstugan bs Tackkärret gärde
    Åketorp gård Tackkärrsflotten kärr
    Åktorp gård Tackkärrsflotten kärrmark
    Årdsveden t Takåkern gärde
    Ändtorp t Tallrikedansen hagbacke
    Ändtorp rivet torp Tallyckeåkern gärde
    Ängstugan lht Teden sjö
    Ängstugan lht Teden sjö
    Lilla Ängstugan lht Teden sjö
    Stora Ängstugan lht Teden sjö
    Ängsviken avst. Tjäderebacken vägbacke
    Ängviken lht Tjärdalslyckan gärde
    Ö gård Tjärsten sten
    Ö gård Tjärviken vik
    Ö gård Tobbogärdet gärde
    Ö gård Tolsjön sjö
    Ösjö t. Torparehagen skog
    Ösjö t. Torparjorden gärde
    Ösjö lht Torpängegölen göl
    Ösjö avs lht Torpängen äng
    Östantorp lht Torpängsgölen göl
    Östantorp lht Trasnisse udde
    Östergården bebyggelse Tresnippen gärdesbit
    Östergården bebyggelse Trintlyckan gärde
    Östergården bebyggelse Trollbergen berg
    Överbylan lht Trollgöl göl
    Överbylan stuga Trollgölen sjö
    Övergården bebyggelse Trollgölsmossen gärde
    Övertorp avst. Tvillingsbottnarna gärden
    Lilla Övertorp lht Tvinnbrunn dyhåla
    Överås lht Tvinnbrunn ängsmark
    Överås avs. lht Tvistmossen mosse
      Tvistparken skog
      Tyskängen gärde
      Tärnstenarna kummel
      Ubbetorpemossen gärde
      Ullhorva plant område
      Utskogen beteshage
      Utskogsskiftet gärde
      Valberget berg
      Valberget berg
      Valbergshagen skogshage
      Valldäck gärde
      Valsingelyckan gärde
      Varggrytet varggrop
      Vargåkrarna gärde
      Vattningen vik
      Vekärret betesfålla
      Verksbackarna skogshage
      Verksgärdet gärde
      Vibrunn skogshage
      S. Viken vik
      Vikängshagen skogshage
      Villmossen mosse
      Vimossen gärde
      Vinndommen gärde
      Vitvassegölen göl
      Vånglyckan skogsgärde
      Vällingsberget berg
      Värnässjön, se Översjön Saknas
      Värnässjön sjö
      Värnässjön sjö
      Värpängskullarna gärde
      Vässmansliden backe
      Västerhagen skogshage
      Västerodlingen gärde
      Västerängen gärde
      Västerängsbacken vägbacke
      Västerängsberget berg
      Västmansgärdet gärde
      Y-sjön sjö
      Åkermossen gärde
      Åkermossen mosse
      Åtvidsgärdet gärde
      Älgberget berg
      Älgkleven klyfta i berg
      Ändtorpebergen höjdströckning
      Ändtorpeskogen skogsmark
      Ängen gärde
      Ängskällan källa
      Ängmossehalsen bit av mosse
      Ängmossen gärde
      Ängvikshagen skogshage
      Ängvikslyckan gärde
      Öbosjön sjö
      Öbosjön sjö
      Öbosjön sjö
      Öbosjön sjö
      Öbosjön torrlagd sjö
      Öj-sjön sjö
      Öjsjömossen gärde
      Ökudden udde
      Ölkärret gärde
      Ösjögärdet gärde
      Ösjön torrlagd sjö
      Östantorpelyckan gärde
      Östantorpelyckan gärde
      Österhagen skogshage
      Österängen gärde
      Österängsberget berg
      Österängshagen skogsmark
      Österängskolbotten kolmila
      Ösängskärret kärr
      Översjön sjö
      Över sjön sjö

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.