ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ringarums socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Målsjön f.d. sjö    
  Rölången sjö    
  Sollidssjön sjö    
  Övergölen göl    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.