ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väversunda socken : Dals härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 424
Väversunda sn Anudden udde Väversunda sn sn Alkärret kärr
Väversunda sn /Se Anudden udde Väversunda sn sn Alkärret kärrmark
Väversunda sn Anudden udde Väversunda sn Alvastra hygget hygge
Väversunda sn Anudden udde Väversunda sn Amerika gärde
Väversunda sn Anudden udde Väversunda sn Amerika gärde
Väversunda sn Blankebergen berg Alhem lht Andersalyckan bete
Väversunda sn *Diurgården Omberg terräng Alnäs stuga Annehagen utjord
Väversunda sn Fläskhålet grotta Alnäs lht Anudden udde
Väversunda sn /Se Gråkarlen ö Anderstorp stuga Anudden udde
Väversunda sn Gråkarten bergformation Anderstorp lht Anudden udde
Väversunda socken *Gråkarlen bergsformation Berglunda stuga Banatlovan gärde
Väversunda socken Jungfrun bergformation Berglunda lht Benstreta stig
Väversunda sn *Jungfrun bergstopp Björkelund lht Björkekullen kulle?
Väversunda sn *Jut vik? /Se Björkslund bebyggelse Björkfallet björkbeväxt trakt
Väfversunda sn Kyrkröret gravröse /Se Bladatorpet arb.bost. Björkkullen hage
Wänarsund by o. sn Lunnagärdet ägomark /Se Borg = Charlotenborg bebyggelse Blankebergen höjdsträckning
Väversunda by o. sn Lunnahagen ägomark /Se Bäcken stuga Blankebergen bergsträcke
Väversunda sn Lunnaveken ägomark /Se Bäcken lht Blankebergen del av berg
Väversunda sn Mullskräden terräng Charlottenborg = Borg bebyggelse Blekinges hygge hygge
Väversunda sn Måkebergen berg Charlottenborg gård Blöta kärrmark
Väversunda sn Måkebergen bergsparti Charlottenborg herrgård Bockkyrkogården begravningsplats
Väversunda sn Måkebergen berg Charlottenborg gd Bondepallen klippa
Väfversunda Saknas Omberg berg Charlottenborg gd Bondepallen udde
Väversunda sn Omberg berg Charlottenborg gd Borgaliden väg
Väversunda sn Omberg berg /Se Dalhem stuga Borgaskogen skog
Väversunda sn Omberg berg Dalhem lht Borgaskogen, se Charlottenborgskogen Saknas
Väversunda sn Omberg berg Djurkälla by Borghamns udde udde
Väversunda sn Omberg berg /Se Djurkälla by Borgaskogen skog
Väversunda sn Omberg berg Djurkälla by Borgs udde udde
Väversunda sn Omberg berg Djurkälla gård Borgs udde udde
Väversunda sn /Se Omberg berg Djurkälla gd Borgs udde udde
Väversunda by o. sn /Se Omberg berg Djurkälla grenadjärtorp, se Skedalund Saknas Borgs udde udde
Väversunda by och socken /Se Omberg berg /Se Djurledet, Norra plats och hus Borgs udde udde
Väversunda sn /Se Omberg berg /Se Djurledet Norra lht Bremsabackarna backar
Väversunda sn /Se Omberg berg /Se Djurledet Norra lht Bremsabacken backe
Väversunda sn /Se Omberg berg /Se Ekhaga bebyggelse Bremsabäcken bäck
Väversunda sn /Se Omberg berg /Se Ekstorp stuga Bremsabäcken bäck
Väversunda sn /Se Omberg bergshöjd /Se Ekstorp lht Bremsabäcken bäck
*Botagården gd Omberg berg /Se Ektorp bebyggelse Bremsalyckan gärde
Djurkälla by Ombergs Diurgård kronopark /Se Ektorpet stuga Bremobackarna backar
Djurkälla by Ombergs Kronopark kronopark Eriksberg stuga Bremsabäcken bäck
Djurkälla by Ombergs kronopark kronopark Eriksberg lht Bremsbäcken bäck
Djurkälla by Predikestolen klippö Erikslund lht Brobyhygget hygge
Djurkälla by Predikstolen sten Fridened stuga Bromsabacken el. -backarna backe
Djurkälla by Predikstolen bergsparti Fridened lht Bromsabäcken bäck
Djurkälla by Predikstolen berg (?) Fridensborg stuga Brottsledet lht
Djurkälla by Skedet ägomark Fridensborg ödetorp Brottsledet lht
Djurkälla by *Skråerne el. Slutteberg berg Fridensborg lht Birsehov trädgård
Djurkälla by *Slutteberg el. Skråerne berg Fridensborg stuga Bäckmanohygget hygge
Djurkälla gd Tooken sjö /Se Fridensborg stuga Bäckmanshygget hygge
Djurkälla gd Tåkern sjö Fridensborg lht Charlottenborgsskogen skog
Djurkälla by Tåkern sjö Fridhem stuga Dagsmosse mosse
Djurkälla gd Tåkern sjö Fridhem stuga Dagsmosse Saknas
Djurkälla by Tåkern sjö Fridhem bebyggelse Dankwald till Rensta skog
Djurkälla by Tåkern sjö Fridhem småbruk Dankwald skogen, se Dankwald till Rensta Saknas
Djurkälla gd Tåkern sjö Fridhem Saknas Davids lyckor åkerlyckor
Djurkälla by Tåkern sjö Granhagen stuga Davids lyckor förr svinbete
Djurkälla by Tåkern sjö Granhagen småbruk De rikes soffa berghäll
Djurkälla gd /Se Tåkern sjö Grisaboet kåk Djupa liden lid
Djurkälla gd /Se Tåkern sjö Grönlund stuga Djupa liden lid
Djurkälla by /Se Tåkern sjö Grönlund lht Djurgårdsvägen väg
Djurkälla gd /Se Tåkern sjö Gruntorp förr gård Djurskällabergen berg
Djurkälla gd /Se Tåkern sjö Guntorps utjord Saknas Djurskällaliden lid
Djurkälla gd /Se Tåkern sjö Gustavsberg stuga Djurskällaskogen skog
Djurkälla gd /Se Värmslehagen hage /Se Gustavsberg lht Duvelund gärde
Djurkälla by /Se Väruslehagen, se Värmslehagen hage Gåvetorp stuga Duvelund uppodlad mark
Djurkälla by /Se Västra väggar klippvägg /Se Gåvetorp lht Duvelundslyckan åkerlycka
Domedals ängh äng /Se Västra Väggar berg Haga lht Dälden åker
Gullkullen kulle /Se Västra väggar bergsstup Hagaberg lht Ekhagabergen berg
Holmseryd försvunnen beb /Se Västra Väggar berg Hagaborg stuga Ekhagaskogen skog
Jutzkella, se Djurkälla by Västra väggar skogsmark Hansgården hmd Engmanshygget hygge
Lundtorp gd Västra väggars udde udde Hansagården bebyggelse Fläskahålet grotta
Lundtorp gd *Väversunda äng ägomark Hansagården gd Fläskhålorna grottor
?Lundtorp g   Hansagården Röde gd Fläskhålorna grottor
Lundtorp gd   Hansagården Röde Saknas Frebergaskogen skogsmark
Lundtorp gd /Se   Hasselbacken stuga Frebergasläporna gammal upplagsplats för timmer
*Lunna försvunnen beb. /Se   Hasselbacken lht Frebergasläporna släpor
Nyabygdh by   Heleneborg lht Fålla skift
Nyby by   Hässleby utjord Fårapina betesmark
Nyby by /Se   Hässleby, se Skyllern utjord Galgbacken, se Spöhålan Saknas
Nyby by   Höghult torp Galgbacken avrättningsplats
Nyby by /Se   Höghult bebyggelse Galgbacken avrättningsplats
Nyby by   Jarlstorp stuga Galten gärde
Nyby gd   Jarlstorp lht Gapaliden lid
Nyby gd   Johanneslund stuga Gapaliden lid
Nyby gd   Johanneslund bebyggelse Getryggen bergsträcka
Nyby by   Johanneslund bebyggelse Getryggen bergsparti
Nyby by /Se   Karlsbo stuga Gladberget höjd
Nyby by /Se   Karlsbo lht Glaberget berg
Skogsby by   Karlsborg stuga Glora äng
Skogsby gd   Karlsborg lht Glora område vid mosse
Skogsby gd   Karlsgården hmd Glora område vid mosse
Skogsby gd   Karlsgården bebyggelse Granbacken sluttning i skog
Skogsryd beb. /Se   Karlsgården bebyggelse Granbacken tomt
Tingsliden brant skogsväg /Se   Karlshem stuga Gretas trädgård trädgård
Tingslyckan betesmark /Se   Karlshem småbruk Gretas trädgård fruktbestånd
Tingslyckevägen, se Tingsliden brant skogsväg (lid)   Karlslund stuga Gretes trädgård fälla
Tingstorp lht /Se   Karlslund lht Grevillius grotta grotta
Tyskeryd gd /Se   Karlslund lht Grisabackarna backar
Vänarsund, se Väversunda by   Karlsro stuga Grisbackarna backar
Väversunda by o. sn   Karlsro lht Grisbackarna backar
Väversunda by   Karlsro lht Grisabackarna backar
Väversunda by   Karlsro lht Grågubbe klippformation
Väversunda by o. sn   Kvarntorpet stuga Gråkarlen, se Grågubbe Saknas
Väversunda gårdar och sn   Kvarntorpet lht Gröna stigen skogsstig
Väversunda by   Källstads utjord utjord Gubbaro granbestång
Väversunda by, sn   Larsgården hmd Gubbaro granbestånd
Väversunda by   Lassagården bebyggelse Gubbarå plats i Ombergs Kronopark
Väversunda by, sn   Lassagården gd Gubben ängsmark
Väversunda by   Linddalen stuga Gubbrå plats på Omberg
Väversunda gd   Linddalen lht Gullkullen kulle
Väfversunda by   Lindesborg lht Gullkullen kulle
Väversunda by /Se   Lindhem stuga Gullkullen kulle
Väversunda kyrkby   Lindhem lht Göteborgshygget hygge
Väversunda by /Se   Ljungsbo stuga Göteborgshygget hygge
Väversunda by /Se   Ljungsbo lht Hagaberg tomter
Väversunda by och sn /Se   Lugnet stuga Hallen berg
    Lugnet stuga Hallen bergsparti
    Lugnet lht Hansagårdsbäcken bäck
    Lugnet lht Hansagårdsbäcken bäck
    Lundtorp fastighet Hansgårdsskogen skog
    Lundtorp gård Hansagårds skog skog
    Lundtorp gård Hansagårdsskogen skog
    Lundtorp utjord Hednakullen stenrös
    Lundtorp gd och utjord Hesslebyhagarna skogsmark
    Lyckan stuga Hesslebysläporna släpa
    Lyckan lht Hesslebyliden lid
    Lyckhem stuga Holmserydet gärde
    Lyckhem lht Holmsryt gärde
    Lövensborg stuga Hålmossebergen berg
    Lövensborg lht Hålmossebackarna, se Hålmosseliden Saknas
    Lövensborg lht Hålmosseliden lid
    Lövingsborg bebyggelse Hålmosseliden lid
    Mariedal lht Hålmossen mosse
    Mio Nido villa Hålmossen mosse
    Mossebo tomt Hålmossen Saknas
    Myrbo lht Hägneden gärde
    Norrgården hmd Hägnen odlad jord
    Norrgården = Pankegården (ä) bebyggelse Hälsa stubbe Saknas
    Norrgården gd Hälsas stubbe, se värmsla Saknas
    Nyby by Hässlebyliden lid
    Nyby gård Hässlebysläporna upplagsplats för timmer
    Nyby gd och utj. Hästen sten
    Nyby jr Hästen sten
    Nybylund stuga Jans hål kärr håla
    Nybylund lht Jans hål vattensaml
    Nyhaga stuga Jumfrun sten
    Nyhaga, se Nyhagen Saknas Jungfrun bergformation
    Nyhagen bebyggelse Kalkugnsbackarna backar
    Olsson(a)-stället lht? Kalkugnsliden lid
    Ombergs kronopark Saknas Kalugnsliden lid
    Ostmossen två t. Kalkugnsbacken backe
    Pankegården = Norrgården bebyggelse Kalvhagen gd
    Postgården hmd Karlsgårdsberget berg
    Postegården bebyggelse Karlsgårdsskogen skog
    Postgården gd Kalvhagen hage
    Prästgården Saknas Kalvhagen, i Karlsgårdsfjärdingarna Saknas
    Prästgården bebyggelse Klejsabäcken bäck
    Prästgården bebyggelse Klejsabäcken, se Bremsabäcken bäck
    Rosenborg stuga Knektarenen gärdesväg
    Rosenborg lht Kobetet betesmark
    Rosenlund stuga Kolbotten plats i Renstaskogen på Omberg
    Rosenlund lht Krabatabackarna backar
    Schwartzwald el. Svartzvald bebyggelse Krabatbackarna backar
    Schwartgwald tp Krabataliden lid
    Schwartzwald egendom Krabatertomten jord
    Simmagården gd Krabatliden lid
    Simmagården Saknas Krokhagen äng
    Simonsgården hmd Kronparken skog
    Simmagården t Krusakärr kärrmark
    Sjöbergs Saknas Krusakärret kärr
    Sjöby stuga Kulturhygget hygge
    Sjöby bebyggelse Kyrkröret stenrör
    Sjön stuga Källekärret kärr
    Sjön lht Källstads utjord Saknas
    Sjötorp tomt Larsgårdsskogen skogsmark
    Skattegården bebyggelse Lassatorget öppen plats i skog
    Skattegården bebyggelse Lilla hygget hygge
    Skattegården bebyggelse Lillejonsliden lid
    Skattegårdsfjärdingarna fjärdingshemman Lille Jons liden lid
    Skattegårdfjärdingarna hemman Lilla björkfallet, se Björkfallet Saknas
    Skedalund lht Lilla hygget hygge
    Skogen stuga Lilla måkeberget, se Måkebergen Saknas
    Skogsby gård Lindbergslyckan gärde
    Skogsby gård Lundtorpsskogen skog
    Skogsby gd och utj Lundtorpaskogen skog
    Skogshall stuga Lunnagärdet åker
    Skogshall lht Lunnagärdet Saknas
    Skogshyddan stuga Lunnahagen äng
    Skogshyddan lht Långa Kärr kärr
    Skogslund stuga Långakärr kärrmark
    Skogslund stuga Långa kärret Saknas
    Skogslund bebyggelse Långbergsvägen väg
    Skogslund lht Långbergsvägen väg
    Skogslyckan stuga Långbergsvägen väg
    Skogslyckan lht Långmossen mosse
    Skogstorp stuga Långmossen mosse
    Skogstorp lht Lönnbergs grotta grotta
    Skolhustomten, se Väversunda skola Saknas Maderna sankmark
    Smedstorp stuga Markskiftet gärde
    Smedstorp = Smedstorpet bebyggelse Marsabäcken bäck
    Sofiero lht Marsabäcken bäck
    Solbacken lht Marsaliden lid
    Solhaga lht Marsaliden lid
    Solhem tomt Marsasläpan släpa
    Stenkullen stuga Marsasläpan upplagsplats för timmer
    Stenkullen gd Marsasläpan timmersläpa
    Stenseryd lht Marsasten flyttblock
    Steneryd stuga Mellangärdet skift
    Stenseryd lht Middagsbetet åker
    Steneryd lht Midsommarkällan, se värmsla Saknas
    Stenseryd lht Missunnaslätten öppen plats i Ombergs Kronopark
    Stugan lht Missunnaslätten slätt på norra Omberg
    Sundstorp stuga Mjölkbacken f.d. mjölkplats
    Sundstorp lht Mjölkbacken mjölkplats
    Svartzvald, se Ombergs kronopark Saknas Mjölkbacken Saknas
    Svartzvald mark Mormorskälla källa
    Svenstorp stuga Mormors källa källa
    Svenstorp lht Mormors källa vänsel
    Södergården bebyggelse Mossen, se Dagsmosse Saknas
    Södergården gd Mullskräerna berg
    Södergårdsvänseln, se Hälsa Stubbe Saknas Mullskräerna sluttning mot Vättern
    Sörgården hmd Mullsksräerna Saknas
    Tingshuset, se Tingstorp lht Myra skogsmarker
    Tingstorp stuga Måkebergen bergssluttning
    Tingstorp lht Måkebergen berg
    Tingstorp lht Måkebergen branter på Ombergs västsida
    Tingstorp lht Munken, se Grågubbe Saknas
    Torestad tomt Måsbergen, se Måkebergen Saknas
    Trehörna stuga Mörka hål kärr
    Trehörna lht Nittionio års hygge hygge
    Tyskeryd gård Norra Planteringen skogsparti
    Tyskeryd gård Norra planteringen skogsplantering
    Tyskeryd gård Norrgårds hagmosse mosse
    Tyskeryd gd Norrgårdsodlingen skogsplantering
    Villa Omberg bebyggelse Norrgårds skog=Norrgårds hage hage
    Vitlockagården = Simmagården bebyggelse Norrgårdsskogen skog
    Vitlockegården, se Simmagården Saknas Nya vägen, se Strandvägen Saknas
    Värmslehagen stuga Nyby hage Saknas
    Vänselhagen lht Nyby hage Saknas
    Vätterslund lht Nylyckan Saknas
    Vävergården lht Nylyckegärdet gärde
    Väversunda skola Saknas Nylyckeliden lid
    Väversunda by Nylyckevägen väg
    Väversunda sn och by Nylyckevägen väg
    Väversunda by Nylyckorna gärden
    Väversunda by Nylyckorna gärde
    Väversunda by Nylyckorna Saknas
    Väversunda by Nyängen skogsbacke
    Väversunda utjord Nöttahagen ängsmark
    Väversunda utjord Obytingen betesmark
    Väversunda tomt Obytingen sank betesmark?
    Åsby utjord Omberg berg
    Ängagården gd Omberg Saknas
    Ängen bebyggelse Ombergs Kronopark skogsmark
    Änggårda lht Ombergsliden skidbacke
    Änghem stuga Ostmossagatan väg
    Änghem lht Ostmossegatan väg
      Ostmosseliden lid
      Ostmossen mosse
      Ostmossen Saknas
      Ostmossen lht
      Oxbetet hage
      Oxsumparna sank mark
      Oxsumpen kärr
      Oxsumpen sumpmark
      Pellas pall, se Bondepallen Saknas
      Pellaspall klippa
      Pellas palle bergsparti
      Pellas palle bergsparti
      Pers sten Lille stenblock
      Peters pall, se Bondepallen Saknas
      Peterspall klippa
      Postegårdsbäcken bäck
      Postgårdsskogen skog
      Predikstolen sten
      Prästgårdsskogen skog
      Prästgårdsskogen skog
      Puckeln klippa
      Puckeln sten
      Renstaskogen, se Dankwald till Rensta Saknas
      Renstadvägen väg
      Rävabo rävlyor
      Rörbonkarna sankmarkerna
      Rörbonkarna Saknas
      Rödja uthuggning?
      Sakristian klippa
      Salongen lada
      Salongen lada
      Salongsgärdet gärde
      Samuelsbacken backe
      Simonsgårdskogen skog
      Sjöbergen berg
      Sjöbetet betesmark
      Sjöledsvägen väg
      Sjöledsvägen väg
      Sjölidsvägen väg
      Sjövägen väg
      Skattegårdsfjärdingarna skogar
      Skedagatan väg
      Skedet höjd
      Skedet förr enbacke
      Skedet villasamhälle
      Skedsbacken, se Skedet höjd
      Skena plats vid skolhus
      Skenavägen gärdesväg
      Skenavägen gärdesväg
      Skillingavägarna vägar
      Skogsbyskiftet område
      Skogsbysläpan upplagsplats
      Nedre Skillingavägen väg
      Nedre Skillingavägen, se Skillingavägarna Saknas
      Övre Skillingavägen, se Skillingavägarna Saknas
      Skogsbysläporna släpor
      Skräddarebacken backe
      Stinnaberget Saknas
      Släporna branta timmersläpor
      Smaltaberget berg
      Smalten passage mellan berg
      Smedgärdet skift
      Smedhygget hygge
      Smedjebacken sluttning
      Smehygget hygge
      Sotrynet udde
      Spektorns berg höjd
      Spektorns berg berg
      Spjällen tegar
      Springkälla bäck
      Springkällan källa
      Springkällan källa
      Spöhålan stenrös
      Spöpålen Saknas
      +Spöpålen försvunnen spöpåle
      Stavbäcks grotta grotta
      Stormkappan skogsparti
      Stora björkfallet, se Björkfallet Saknas
      Stora Makersbergen bergshöjd
      Stora Måkeberget, se Måkebergen Saknas
      Storgatan, se Skedagatan Saknas
      Stormkappan skyddsskog
      Storängen gärde
      Storängen äng
      Strandvägen väg
      Svartbergen berg
      Svartebergen bergsträcka
      Svartebergen stup
      Swartzwald Saknas
      Svartzvald skogsmark
      Svartzvald skogsmark
      Swartzwaldbergen berg
      Swartzvald källa källa
      Swartzwaldskogen skog
      Svällängen äng
      Svängen åkerparti
      Sågarebacken äng och kulle
      Södergårds hage hage
      Södra liden lid
      Sörgårdskällan, se värmsla Saknas
      Sörgårdsskogen skog
      Tallfyrekanten fyrkant
      Tingsliden lid
      Tingsliden, se Tingslyckan skogsväg
      Tingsliden skogsväg
      Tingsliden skogsväg
      Tingsliden skogsväg
      Tingslyckan öppen plats vid väg
      Tingslyckan plats å ägor
      Tingslyckan bete
      Tingslyckan betesmark
      Tingslyckan betesmark
      Tingslyckevägen skogsväg
      Tittebergen bergvägg
      Tittebergen berg
      Tittebergen utsiktspunkt
      Tjuren betesmark
      Torpareskogen skogsmark
      Tralisumpen kärr
      Tralisumpen sumpmark
      Tralisumpen kärr
      Tresnipen åker
      Trillebergen bergekäcka
      Trinda kän kän
      Trinna kärr kärrmark
      Trinna kärr kärr
      Tyskehalla berg
      Tyskerydliden lid
      Tyskerydliden lid
      Tyskerydsbordet utjord
      Tyskerydsbordet utjord
      Tyskerydskogen skog
      Tyskerydskogen skog
      Tyskhallen lid
      Tåkern sjö
      Tåkern Saknas
      Utsikten hög plats
      Utsikta bergshöjd
      Utsiktsbergen el. Utsikten, se Tittebergen Saknas
      Vallgatan del av Långbergavägen
      Vallgatan väg
      Vallgatan, se Långbergsvägen Saknas
      Varggroparna hålor
      Vasaparken aldunge
      Vilsebergaskogen skog
      Vitlersbäcken bäck
      Vitlersbäcken, se Bremsabäcken Saknas
      Vitlersbäcken bäck
      Vännslan källa
      Värmsla källa
      Värmslehagen hage
      Värmslehagen hage
      Värmselhagen, se Sörgårdsskogen Saknas
      Västerlösahagarna skogsmark
      Västerlösasläporna släpor
      Västerlösagatan väg
      Västra Väggan brant sluttning
      Västra väggar stup
      Wästre wägge udd udde
      Västra väggar bergsparti
      Västra väggar del av Omberg
      Vättern insjö
      Väversundaskogarna skogparker
      Ängagärdet åker
      Engmanshygget hygge
      Övre Skillingavägen väg

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.