ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovs socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 299 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 11
Hov sn Björnnacken udde Hov sn sn Dalahagen hage
Hov sn Björnnacken terräng Hov sn Domahagen hage
Hov sn Brunnskällan fornlämning Hov by o. sn Fårapinan bete
Hov sn Bygget terräng Annelund gård Getabrunnen brunn
Hov sn Hovs mosse f.d. mosse Aplegården bebyggelse Hyvelsängen äng
Hov sn Hovs mosse mosse Aspegården bebyggelse Kråksvängen vägkrök
Hov sn Hovsvägen väg Bond-Orlunda by Kungslyckan gärde
Hov sn Klosterkullen kulle /Se Bond-Orlunda Lilla stuga Ottekällan källa
Hov sn *»klosterkullen» kulle /Se Botorp torp Torgabrunnen brunn
Hov sn Kolfaten kullar /Se Brunnstorp f.d. stp. Vargehall flyttblock
Hov sn Kungslyckan gärde /Se Busegården bebyggelse Väderkvarnsbacken sluttning
Hov sn Lilludden udde Bygget, Gamla riven stuga  
Hov sn Sandbyheden ägomark Bygget, Nya f.d. t.  
Hov sn Stor Måsen f.d. mosse Flottegården, Lilla bebyggelse  
Hov sn Storudden udde Flottegården, Stora bebyggelse  
Hov sn Säbyheden ägomark Fridhem lht.  
Hov sn Säbyön ö Frälsegård bebyggelse  
Hov sn Tooken sjö Frälsehumpen jord  
Hov sn *Tåcken sjö Furåsa by  
Hov sn Tåkern sjö Fyrlådorna t.  
Hov sn Tåkern sjö Gubbegården bebyggelse  
Hov sn Tåkern sjö Hagatorpen f.d. jt  
Hov sn Tåkern sjö Hofgårdstorpen f.d. t.  
Hov sn Tåkern sjö Holken bs.  
Hov sn Tåkern sjö Hov by  
Hov sn Tåkern sjö Hov by  
Hov sn Tåkern sjö Hovetorp avs. fr.  
Hov sn Tåkern sjö Hovgården herrgård  
Hov sn Tåkern sjö Hovgården hg  
Hov sn Tåkern sjö Hovsnäs kyrkoherdebost.  
Hov sn Tåkern sjö Hovsslätt lht.  
Hov sn Tåkern sjö Hunnerstorp gård  
Hov sn Tåkern sjö Hygnestad gård  
Hov sn Tåkern sjö Jarlbolund bebyggelse  
Hov sn   Judegården bebyggelse  
Hov socken   Karlstorp avs. fr.  
Hov sn   Kloster-Orlunda gård  
Hov sn   Kokalyckan rivet t.  
Hov sn   Korreholmen bebyggelse  
Hov sn   Kråkvilan riven stuga  
Hof sn   Kulastugan område och lht.  
Hov sn   Kåreholmen bebyggelse  
Hov sn   Lillhem lht.  
Hof sn   Mellangården bebyggelse  
Hof sn   Mjölnahumpen område och lht.  
Hov sn   Mosstorpet rivet jt  
?Hov sn   Norrgården bebyggelse  
Hov sn   Norrgården bebyggelse  
Hov sn   Nyboda stuga  
Hov sn   Oskarsberg avs.  
Hov sn   Oxelgården bebyggelse  
Hov socken   Palsgården del av bebyggelse  
Hov sn   Pryssegården bebyggelse  
Hof Saknas   Puttebo statstuga  
Hov sn   Ringsholmen del av bebyggelse  
Hof sn   Rosenlund avs.  
Hov (numera Hovgården) gd   Röhus rivet torp  
Hof Saknas   Sandby gård  
Hov sn   Sandstugan t.  
Hov sn   Skogslund avs.  
Hov sn   Skräddaregården bebyggelse  
Hof sn?   Skåningstorp gård  
Hof sn   Snickaregården bebyggelse  
Hov sn   Spåbacken rivet t.  
Hov sn   Storgården bebyggelse  
Hov sn   Storgården bebyggelse  
Hov sn   Stranevid lht.  
Hov sn   Stånggården bebyggelse  
Hov sn   Stångsgården, Lilla bebyggelse  
Hov sn   Stångsgården, Stora bebyggelse  
Hov sn   Surbo stuga  
Hov sn   Säby by  
Hov sn   Säby bebyggelse  
Hov sn   Säbystugan f.d. t  
Hov sn   Södergården bebyggelse  
Hov sn   Vadstenahumpen område  
Hov sn /Se   Vernersborg avs.  
Hov sn /Se   Vilhelmsslätt rivet ställe  
Hov sn /Se   Vinbergsgården bebyggelse  
Hov sn /Se   Väderkvarnsstugan f.d. t  
Hov sn /Se   Västergården bebyggelse  
Hov sn /Se   Ängstugan lht  
Hov sn /Se   Örsbacken riven stuga  
Hov sn /Se   Östergården bebyggelse  
Hov sn /Se      
Bondorlunda by      
?Bondorlunda by      
?Bondorlunda by      
?Bond-Orlunda by      
?Bond-Orlunda by      
Bond-Orlunda by      
Bondorlunda gd      
Bondorlunda by      
Bondorlunda by      
Bondorlunda by      
?Bondorlunda by      
?Bondorlunda by      
Bondorlunda by      
Bond-Orlunda by      
?Bondorlunda by      
?Bondorlunda by      
Bondorlunda by      
Bond-Orlunda by /Se      
»Flåttegården» förr hemman /Se      
Fwressiøø by      
*Furusa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Furåsa by      
Hov, numera Hovgården gd      
Hov, (numera Hovgården) gd      
Hov, se Hovgården Saknas      
Hov hg o.sn      
Hov by      
Hov by, socken      
?Hov by o sn      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by /Se      
Hov sn /Se      
Hovgården gård      
Hovgården f.d. kungsgård      
Hovgården f. kungsgård      
Hovgården kungsgård      
Hovgården kungsgård      
Hovgården kungsgård      
?Hovgården hg      
Hovgården gd      
Hovgården gd      
Hofgården by      
Hovgården gd      
Hovgården hg      
?Hovgården förr kungsladugård      
Hovgården gd      
Hovgården gd      
Hov, (numera Hovgården) gd      
Hovgården gd      
Hovgården egendom      
Hov, (numera Hovgården) gd      
Hovgården hg      
Hofgården Saknas      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården gd      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården f. kungsgård, nu hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården gd      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården f. kungsgd      
Hovgården f. kungsgård      
Hovgården hg      
Hovgården hg      
Hovgården gd      
Hovgården hg /Se      
Hovgården hg /Se      
Hovgården hg /Se      
Hovgården hgd /Se      
Hovgården gd /Se      
Hwndistorp, se Hunnerstorp Saknas      
*Hundilsthorp försvunnen gård      
Hunnerstorp gd      
Hunnerstorp gd      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad gd      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by      
Hygnestad by /Se      
Hygnestad by /Se      
*Høghnestadha by      
Høgnestad by      
Högnistada by      
Klosterorlunda gård      
Klosterorlunda gd      
?Klosterorlunda gd      
?Klosterorlunda gd      
Klosterorlunda gård      
Klosterorlunda gd      
Kloster-Orlunda gd      
Klosterorlunda gd      
Kloster-Orlunda gd      
Klosterorlunda by      
?Kloster-Orlunda gård      
?Klosterorlunda gd      
Kloster-Orlunda gd      
Klosterorlunda gd      
Klosterorlunda gd      
Klosterorlunda gd      
Klosterorlunda gd      
?Klosterorlunda hg      
?Klosterorlunda hg      
?Klosterorlunda hg      
?Klosterorlunda hg      
Klosterorlunda hg      
Klosterorlunda gård /Se      
Kloster-Orlunda gd /Se      
Kloster-Orlunda gd /Se      
Kloster-Orlunda gd /Se      
Orlunda, Östra by      
Orlunda by      
Orlunda by o. gd      
Orlunda by      
Orlunda, Östra by      
Orlunda, Östra gd      
Sandby by      
Sandby gd      
?Sandby gd      
?Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gård      
Sandby gård      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby g      
Sandby by      
?Sandby gd      
Sandby g      
Sandby g      
Sandby by      
Sandby gd      
Sandby gd /Se      
Skåningstorp by      
Skåningstorp by /Se      
Skåningstorp gdr /Se      
Säby by      
?Säby by      
?Säby gdr      
Säby by      
Säby by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.