ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjälbo socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 10
Bjälbo sn *Bjälbo kärr förr kärr Bjälbo sn Betan område
Bjälbo sn *Brotorpsängen ängsområde Bjälbo sn Frulyckan åker
Bjälbo sn ElgSiön, Se Älgsjösjön sjö Bjälbo socken Kycklingen gärde
Bjälbo sn Ingridsdal ägomark? Bjälbo sn sn Marstadbackarna höjd
Bjälbo socken Marstadsjön sjö Apettorp lht Marstadsjön sjö
Bjälbo sn Middagsbetet terräng Aplegården bebyggelse Middagsbetet höjd
Saknas Saknas Norrsjön sjö Axeliners avs. Norrsjön sjö
Bjälbo sn Norrsjön sjö Baggegården bebyggelse Rödåkrarna åker
Bjälbo socken Norrsjön sjö Bjälbo by Svämbrobäcken bäck
Bjälbo by o. sn waster Elgsiöö, Se Älgsjösjön sjö Bjälbo by Älgsjösjön sjö
Bjälbo sn Älgsjön o. Norrsjön sjöar Bjälbo by  
Bjälbo sn Älgsjösjön sjö Bjälbo tomt  
Bjälbo sn Älgsjösjön sjö Björktorpet avs.  
Bjälbo sn Älgsjösjön sjö Björkudden avs.  
Bjälbo sn Vargehall ägomark? Blakagården bebyggelse  
Bjälbo sn Övertorps äng äng Blockhusgården = Blackagården bebyggelse  
Bjälbo sn   Bostället = Marstad bebyggelse  
Bjälbo sn   Bostället = Älgsjö, Östra bebyggelse  
Bjälbo sn   Brestorp, Se Bjälbo sn gd  
Bjälbo sn   Brestorp gård  
Bjälbo sn   Bristorp gd  
Bjälbo sn   Brogården bebyggelse  
Bjälbo socken   Brunnstorp avs.  
Bjälbo sn   Bäckdalen avs.  
Bjälbo socken   Eketorp avs.  
Bjälbo sn   Elgsjö, Vestra, se Älgsjö Saknas  
Bjälbo socken   Fogdegården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Fridhem lht  
Bjälbo sn   Frälsegården = Älgsjö, Östra bebyggelse  
Bjälbo socken   Gottorp lht  
Bjälbo sn   Grimskumla utjord  
Bjälbo socken   Gustafsberg lht.  
Bjälbo by, socken   Hagalund stuga  
Bjälbo by, socken   Hagen f.d. jt.  
Bjälbo sn   Haget lht  
Bjällbo sn sn   Haggården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Hermansborg avs.  
Bjälbo sn   Hillebrandsgården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Hilltorp gård  
Bjälbo sn   Hilltorp, Lilla stuga  
Bjälbo sn   Hofsflotten lht.  
Bjälbo sn   Hovaregården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Hörntorp avs.  
Bjällbo sn   Impagården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Ingridsdal=Stationen järnvägshållplats  
Bjälbo sn   Johannedal avs.  
Bjälbo sn   Jämtegård(en) = Prästegården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Kallstorp lht.  
Bjälbo sn   Karlsborg lht  
Bjälbo sn   Karlslund avs.  
Bjälbo sn   Karlsro lht  
Bjälbo sn   Karstorp avs.  
Bjälbo sn   Knapagården = Ramstad bebyggelse  
Bjälbo sn   Källgården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn   Kämphem avs.  
Bjälbo sn   Landstorp stuga  
Bjälbo sn   Lunnarp lht  
Bjälbo sn   Lyckhem avs.  
Bjälbo sn   Länsmansgården = Marstad bebyggelse  
Bjälbo gd   Marstad by  
Bjälbo by   Marstad bebyggelse  
Bjälbo by o. sn   Mellangården = Marstad bebyggelse  
Bjälbo gd   Mellangården = Ramstad bebyggelse  
Bjälbo by   Norrgården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo by   Norrgården = Marstad bebyggelse  
Bjälbo by   Norrgården = Älgsjö, Västra bebyggelse  
Bjälbo folkungaättens stamgods   Oxelgården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo by   Perstorp avs.  
Bjälbo by, sn   Perstorp avs.  
Bjälbo by   Pilgården = Ramstad bebyggelse  
Bjälbo by, sn   Porskärret avs.  
Bjälbo by o. sn   Prästegården = Jämtegård(en) = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo by   Prästegården = Marstad bebyggelse  
Bjälbo by   Ramstad, Se Bjälbo sn by  
Bjälbo by   Ramstad by  
Bjälbo gd   Ramstadlyckan avs.  
Bjälbo by   Rothemmet avs.  
Bjälbo by   Rumpegården = Östergården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo gd   Sjudarelöten=Svämbron utjord  
Bjälbo by   Sjuntorp, Se Bjälbo sn by  
Bjälbo by   Sjuntorp by  
Bjälbo by   Skattegården = Älgsjö, Östra bebyggelse  
Bjälbo gd   Skogstorp avs.  
Bjälbo by   Sköntorp, Se Sjuntorp by  
Bjälbo by   Slättäng avs.  
Bjälbo by   Snoppetorp gård  
Bjälbo by   Solhem lht  
Bjälbo by   Stationen=Ingridsdal järnvägshållplats  
Bjälbo by   Stavlösa utjord  
Bjälbo sn /Se   Stålagården bebyggelse  
Bjälbo sn /Se   Svämbron=Sjudarelöten utjord  
Bjälbo sn /Se   Svämbron lht  
Bjälbo sn /Se   Södergården bebyggelse  
Bjälbo sn /Se   Trädgården = Bjälbo bebyggelse  
Bjälbo sn /Se   Utposten avs.  
Appelby by /Se   Västergården = Ramstad bebyggelse  
Bjälbo gd /Se   Västergården = Sjuntorp bebyggelse  
Bjälbo rättaredöme f. rd   Västergården = Övertorp bebyggelse  
Bjälbo sn sn   Västernorrgård = Marstad bebyggelse  
Bjälbo sn sn   Västersödergård = Marstad bebyggelse  
?Brestorp gd   Västralund lht  
Brestorp gd   Älgsjö, Se Bjälbo sn by  
Brestorp gd   Älgsjö, Västra by  
?Brestorp gd /Se   Älgsjö, Västra utjord  
Grimskulla gd /Se   Älgsjö, Västra utjord  
Hilltorp, Stora hospitalshemman   Älgsjö by  
Hilltorp gd   Älgsjö, Östra by  
Hilltorp gd   Älgsjö, Östra åkrar  
Hilltorp gd   Älvsjö, Se Älgsjö by  
Hilltorp, Stora hospitalshemman /Se   Önstorp gård  
Hilltorp gd /Se   Östergården = Rumpegården = Bjälbo bebyggelse  
Hilltorp L:a o. St:a gd:ar /Se   Östergården = Elgsjö, Östra bebyggelse  
Jarlbo Saknas /Se   Östergården bebyggelse  
Jarlbolund Saknas /Se   Östergården = Sjuntorp bebyggelse  
Karstorp gd /Se   Östergården = Öfvertorp bebyggelse  
Lagmanstorp Saknas /Se   Övertorp, Se Bjälbo sn by  
?Marstad by   Övertorp by  
Marstad by      
Marstad by      
Marstad by?      
Marstad by      
Marstad by      
Marstad by      
Marstad by      
Marstad by      
Marstad by      
Marstad g      
Marstad by      
?Marstad by      
?Marstad by      
?Marstad by      
?Marstad by      
?Marstad by      
Marstad by /Se      
Marstad by /Se      
Marstad by /Se      
Marstad by /Se      
Porskärret gd /Se      
?Ramstad by      
Ramstad by /Se      
Ramstad by      
Ramstad by      
Ramstad by      
Ramstad by      
Ramstad by      
Ramstad by      
Ramstad by      
?Ramstad by /Se      
Ramstad by /Se      
Sjuntorp gård      
Sjuntorp gård      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gård      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gård      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp g.      
?Sjuntorp gd      
[Sjuntorp] Saknas      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp by      
Sjuntorp gd      
Sjuntorp gd /Se      
Sjuntorp gd /Se      
Sjuntorp gd /Se      
Sjuntorp gd /Se      
Sjuntorp Saknas /Se      
Sjuntorp gd /Se      
Sjuntorp gd /Se      
[Valla] by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
?Älgsjö, Västra o Östra byar      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Älgsjö by      
Övertorp gård      
Öfvertorp g.      
Övertorp gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.