ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Appuna socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 2
Appuna by o. sn Guldgruvekullen kulle /Se Appuna sn Petlingahagen hage
Appuna by och sn *»guldgrufvekullen» kulle /Se Altorp avs. Älven damm
Appuna socken Guldgruvekullen ås /Se Amerika bebyggelse  
Appuna by o sn Hygnestadbäcken bäck Apelhem stuga  
Appuna sn Kungsängen ägomark Appuna by  
Appuna sn Pettingahagen skogsmark Appuna delat hemman  
Appuna by o. sn Utterstad äng f. äng Appuna delat hemman  
Appuna by Vallaslätten slättmark Appuna utjordar  
Appuna by o. sn Wallslätten, Se Vallaslätten slättmark Asphem avs.  
Appuna sn Varnäsängen ägomark Betlehem riven stuga  
Appuna sn Älvagården ägomark Brusarp utjord  
Appuna sn   Dalstorp stuga  
Appuna sn   Eriksberg avs.  
Appuna sn   Fridhem = Grindstugan Saknas  
Appuna sn   Glättis = Lunna urfjell  
Appuna sn   Grindstugan ställe  
Appuna sn   Grönlund stuga  
Appuna sn   Gustafsberg stuga  
Appuna sn   Hagalund f.d. jt  
Appuna sn   Hengården bebyggelse  
Appuna sn   Karlebytorp gård  
Appuna sn   Karlstorp avs.  
Appuna sn   Kyrkjorden jord  
Appuna sn   Källeryd = Utterstad utjord  
Appuna sn   Lunna gård  
Appuna sn   Lunna urfjell= glättis  
Appuna by o. sn   Luntorp stuga  
Appuna gård och socken   Lyckhem avs.  
Appuna sn   Löfsberg avs.  
Appuna socken   Mellangården = Appuna bebyggelse  
Appuna sn   Norrgården bebyggelse  
Appuna socken   Norrgården bebyggelse  
Appuna socken   Olofstorp lht  
Appuna socken   Orregården = Appuna bebyggelse  
Appuna sn   Pilatastugan rivet ställe  
Appuna sn   Prestorp stuga  
Appuna sn   Prästgården = Appuna bebyggelse  
Appuna sn   Sandbacken stuga  
Appuna sn   Skrämma stuga  
Appuna sn   Stallet stuga  
Appuna sn   Stålagården = Trumpetaregården Saknas  
Appuna sn   Södergården bebyggelse  
Appuna sn   Södergården Saknas  
Appuna by   Trumpetaregården = Appuna bebyggelse  
Appuna sn   Törnevalla bebyggelse  
Appuna sn   Utterstad by  
Appuna sn   Utterstad uppdelat hemman  
Appuna sn   Utterstad, Stora = Utterstad bebyggelse  
Appuna sn   Valby utjord  
Appuna sn   Valla bebyggelse  
Appuna by o. sn   Valla by  
Appuna sn   Vallaslätten jord  
Appuna sn   Valltorp gård  
Appuna sn   Varnäsängen = Karlebytorp bebyggelse  
Appuna sn   Älvagården = Appuna bebyggelse  
Appuna sn   Östergården bebyggelse  
Appuna sn      
Appuna sn      
Appuna sn      
Appuna sn /Se      
Appuna sn /Se      
Appuna sn /Se      
Appuna sn /Se      
Appuna rättaredöme f. rd      
Altorp gd /Se      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by, sn      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
Appuna by      
*Herstadha Saknas      
Karlebytorp gård      
Karlebytorp gd      
Karlebytorp gd      
?Karlebytorp gd      
»lundom», Se Lunna gd      
Lunna gd      
Lunna gd      
Lunna g.      
Lunna hg      
Lunna gd      
Lunna gd /Se      
Olovstorp gd /Se      
Oppunda rättaredöme Saknas      
Otherstadha by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad by      
Utterstad gård      
Utterstad by      
Utterstad by /Se      
Utterstad by /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla [Östra] by      
Valla gd      
Valla gd      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd      
Valla, lilla t      
*Walla, Lilla t.      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd      
Valla gd /Se      
Valltorp gd      
Valltorp gd /Se      
Östravalla se Valla by      
»østrawallom», Se Valla gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.