ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högby socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 9
Högby sn Borghagen skogsmark Högby sn Enekullen ouppodlad kulle
Högby sn Egeby backe ägomark Alorp = Hackegården bebyggelse Gölen = Skogsjökärret sjö
Högby sn Fällorna ägomark Anetorp utjord Hallvadet lht?
Högby sn Gullstigskorset ägomark Askegården bebyggelse Häradsvägen landsväg
Högby sn Huljeskogen skog Aspegården bebyggelse Kungshögarna höjd
Högby sn Humpen ägomark Aspegården bebyggelse Sjögarpssjön sjö
Högby sn Högbymon terräng Aspetorpet lht Skogsjökärren sankmark
(?)Högby sn Kungshögabacken ås Asplund lht Skogsjökärret = Gölen sjö
Högby sn Kungshögarna fornlämning Asplund lht. Skogsjösjön sjö
Högby sn Kungshögarna triangelpunkt Axstad by  
Högby sn Kyrkosten runsten Axstad åker  
Högby sn *Kyrkosten runsten /Se Bakvändan lht.  
Högby sn Ryttarehagen hage Berggården bebyggelse  
Högby sn Sjögarpasjön sjö Björklund lht.  
Högby socken Skogsjökärret göl Björkudden lht.  
Högby socken Skogsjösjön sjö Björnsnäs lht.  
Högby by Skogsjön (resp. Skogsjön, St.) sjö Blixtorp by  
Högby sn Skogsjösjön sjö Blixtorp by  
Högby förs. Tillbedjarstenen sten /Se Blixtorp äng  
Högby sn »Tyvidsjord» äga /Se Bondegården bebyggelse  
Högby förs. Ullekalvs äng f. äng Bostället bebyggelse  
Högby sn Vammelby äng, rusthåll Bostället bebyggelse  
Högby sn   Bostället bebyggelse  
Högby förs.   Bostället danmarksgården  
Högby sn   Brännarp f.d. jt  
Högby sn   Bränntorp utjord  
Högby sn   Dalhem lht  
Högby sn   Dalstorp lht.  
Högby sn   Danmark uthusbyggnad  
Högby sn   Danmark lht  
Högby sn   Danmarksgården = Bostället bebyggelse  
Högby sn   Elinsberg lht.  
Högby sn   Fredriksberg lht.  
Högby sn   Fridensborg lht.  
Högby sn   Fridhem lht.  
Högby sn   Fridhem lht.  
Högby sn   Fridhem lht.  
Högby sn   Fridhem lht.  
Högby sn   Fridsdal lht.  
Högby by o. sn /Se   Fridslund lht.  
Högby sn /Se   Frälsegården bebyggelse  
Högby förr sn /Se   Frälsegården = Vammelby bebyggelse  
Högby sn /Se   Gatan lht.  
Högby sn /Se   Gilleberget lht.  
Högby sn /Se   Gisselarp gård  
Högby by o. sn /Se   Gisslarp gd  
Högby sn /Se   Glashemmet stuga  
Högby sn /Se   Gransvik lht  
Högby sn /Se   Granudden lht  
*Akstadha, se Axstad by   Grustaget, se Skrukeby grustag Saknas  
Alarp gd /Se   Grönlund lht  
Axstad by   Gullringstorp gård  
Axstad by   Gullringstorp gård  
Axstad by   Gullringstorpet lht.  
Axstad by   Gullstigen, Lilla gård  
Axstad by   Gullstigen, Lilla gård  
Axstad by   Hackegården = Alorp bebyggelse  
Axstad by   Hagadal lht.  
Axstad by   Hagalund lht?  
Axstad by   Hagalund lht.  
Axstad by   Hagalund lht.  
Axstad by   Hagalund lht.  
Axstad by   Hagalund lht  
Axstad by   Hagen = Holstein torp  
Axstad by   Hagstugan lht.  
Axstad by   Hallevadet lht.  
Axstad by   Hallingeberg lht.  
Axstad by   Hammaren, Lilla skattetorp  
Axstad by   Hammaren, Stora skattetorp  
Axstad by   Herrgården bebyggelse  
Axstad by   Holstein torp  
Axstad by   Hulje by  
Axstad by   Hulje by  
Axstad by /Se   Hultegården bebyggelse  
?Blixtorp by   Hålagården, Lilla del av bebyggelse  
Blixtorp by   Hålagården, Stora del av bebyggelse  
?Blixtorp by   Hälltorp lht  
Blixtorp by   Höganäs avs.  
Blixtorp by   Högbo lht.  
Blikstorp by   Högby by  
Blixtorp by   Högby = Prästgården kyrkoherdeboställe  
Blixtorp by   Höglid gård  
Blikstorp by   Höglid lht.  
Blixtorp by   Höglid lht.  
Blixtorp by   Höglundstorp lht.  
Blixtorp by /Se   Högstorp lht.  
Blixtorp by /Se   Högstorp lht.  
Blixtorp by /Se   Jakobsberg lht.  
Danmark uthusbyggnad /Se   Jaredsberg lht.  
Danmarksgården = 4 Vammelby bebyggelse   Jennylund lht.  
Danmarksgården = 4 Vammelby gd /Se   Johannesberg lht.  
»Forsella quern» Saknas   Jordberget stuga  
Fröslunda by /Se   Karlsberg lht.  
Gistorp f.d. gård   Karlslund lht.  
Gistarp gd /Se   Karlslund avs. lht.  
Gullringstorp by   Karlslund lht.  
Gullringstorp by   Karlstorp lht.  
Gullringstorp by   Karlsvik lht  
Gullringstorp by   Klastorp lht.  
Gullringstorp by   Korset lht.  
Gullringstorp by /Se   Krongården bebyggelse  
Gullringstorp by /Se   Kronängen f.d. t.  
Gullstigen, L. gd /Se   Kullen lht.  
Hulje by   Kungshögarna Saknas  
Hulje by   Kungshögarna lht.  
Hulje by   Kvistrum lht.  
Hulje by   Källgård = 3 Ullekalv Saknas  
Hulje by   Källgården bebyggelse  
Hulje by   Källstorp lht.  
Hulje by   Källstugan lht.  
Hulje by   Källtorp lht.  
Hulje by   Kärret f.d. t.  
Hulje by   Kärret lht.  
Hulje by   Lillgården bebyggelse  
Hulje by   Lillgården bebyggelse  
Hulje by   Lindbo = Oxelgården bebyggelse  
Hulje by   Lindsnäs lht.  
Hulje by   Lindstorp lht.  
Hulje by   Lindå lht  
?Hulje by   Lindås lht.  
Hulje by /Se   Linneberg gård  
Hulje by /Se   Linneberg gård  
Hulje by /Se   Lockarp gård  
Hulje gd /Se   Lockarp gård  
Hulje by /Se   Lotten lht.  
Högby by o. sn   Lugnet avs. lht.  
Högby by   Lugnet lht.  
Högby by   Luisebo= Lindbo = Oxelgården bebyggelse  
Högby by   Lundås lht.  
Högby by   Lyckan avs. lht.  
Högby by   Lyckan stuga  
Jonstorp gd /Se   Lycketorp jvgsstat. och lht.  
Klastorp gd /Se   Lycketorp avs. lht.  
Linneberg gård   Lyckhem lht.  
Linneberg gd   Lyckhem lht.  
Linneberg g   Lyckhem lht.  
Linneberg gd   Lyckås lht.  
Lycketorp by   Lönnhult lht.  
Lycketorp by   Löta torp  
Lärketorp gd   Lövkullen lht.  
Lärketorp by   Margården bebyggelse  
Lärketorp gdr   Margårdsängen bebyggelse  
Lärketorp by   Marielund lht.  
Lärketorp by   Mellangården bebyggelse  
Lärketorp by   Mellangården bebyggelse  
Lärketorp by   Mellangården, Lilla bebyggelse  
Lärketorp by   Mellangården, Nedre bebyggelse  
Lärketorp by   Mellangården, Övre bebyggelse  
Lärketorp by   Mjölarp lht.  
Lärketorp by   Molyckan lht.  
Lärketorp by   Mon, Lilla f.d. torp  
Lärketorp by   Mosstugan lht.  
Lärketorp by   Nordhem lht.  
Lärketorp by   Norrby by  
Lärketorp by   Norrby by  
Lärketorp by   Norrby äng  
Norrby by   Norrby bebyggelse  
Norrby by   Norrbylund lht.  
Norrby by   Norrgård = 5 Vammelby bebyggelse  
Norrby by   Norrgården bebyggelse  
Norrby by   Norrgården bebyggelse  
Norrby by   Norrgården bebyggelse  
Norrby by   Nydala lht.  
Norrby by   Nygården bebyggelse  
Norrby by   Nyhagen lht  
Norrby by   Näslösegården = Näsvisegården bebyggelse  
Norrby by   Näsvisegården = Näslösegården bebyggelse  
Norrby by   Oxelgården bebyggelse  
Norrby by   Oxelgården = Lindbo bebyggelse  
Norrby by   Pilgården bebyggelse  
Norrby by   Poststugan stuga  
Norrby by   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Raboaland Saknas   Prästtorp lht.  
Roxtorp gd   Ramstalyckorna ort  
Roxtorp gd   Ramstadlyckorna frälseutjord  
Roxtorp gd   Ramstadlyckorna frälseutjord  
*Rumpan gd?   Ramstorp avs. lht.  
?Sjögarp gård   Rosenlund lht.  
Sjögarp gd /Se   Rosenlund avs. fr.  
Skogsjö by   Rostorpet avs. lht.  
Skogsjö gd   Roxtorp gård  
Skogsjö gd   Rusthållet bebyggelse  
Skogsjö g   Rusthållet bebyggelse  
Skogsjö gd   Rälleholm lht.  
Skogsjö gd   Rönneberget lht.  
?Skrukeby, Västra f. sn   Sandkulla lht.  
Skrukeby, Västra förr sn   Sandkulletorp lht.  
Skrukeby by   Sandliden stuga  
Skrukeby, Västra förr sn   Sandstorp lht.  
Skrukeby, Västra förr sn, nu sammansl. med Högby sn   Sandstorp lht.  
Skrukeby, Västra gård   Sandstorp lht.  
Skrukeby gd   Sjögarp gård  
Skrukeby, Västra förr sn, nu sammansl. m. Högby sn   Sjögarp gård  
V. Skrukeby förr sn   Sjögarp, Lilla utjord  
Skrukeby by (förr egen sn)   Skate-Stina-stället lht  
V. Skrukeby by   Skattegården bebyggelse  
Skrukeby by   Skogalund lht.  
Skrukeby by   Skogalund lht.  
Skrukeby by   Skoghem lht.  
Skrukeby by   Skoghem avs. lht.  
Skrukeby by   Skogshyddan lht.  
Skrukeby by   Skogsjö, Lilla utjord  
Skrukeby by   Skogsjö, Lilla gd  
Skrukeby by   Skogsjö, Stora gård  
Skrukeby by   Skogsjö, Stora löneboställe  
Skrukeby by   Skogsjö, Stora gd  
Skrukeby by   Skogslund lht.  
Skrukeby by   Skogslund lht.  
Skrukeby by   Skogsnäs lht.  
Skrukeby by   Skogstorp lht.  
Skrukeby gd   Skrukeby by  
Skrukeby by   Skrukeby by  
Skrukeby by   Skrukeby by  
Skrukeby by   Skrukeby tomter  
Skrukeby by   Skrukeby, Vestra f.d. sn  
Skrukeby, Västra f. sn, nu sammansl. med Högby sn   Skrukeby grustag Saknas  
Skrukeby by   Skrukeby hålagård hmd  
Skrukeby, Västra förr egen sn   Snippen lht.  
Skrukeby Saknas   Solbacka avs.  
V. Skrukeby Saknas   Solhem lht.  
Skrukeby by   Solvik lht.  
?Skrukeby gd   Stenstorp f.d. t.  
Skrukeby, Västra förr sn, ingår nu i Högby sn   Strömsnäs lht.  
Skrukeby, Västra förr egen sn, nu by i Högby sn   Svenstorp lht.  
Skrukeby, Västra f. egen sn, nu del av Högby sn   Södergård = 2 Vammelby bebyggelse  
Skrukeby, Västra förr sn, nu by   Södergården bebyggelse  
Skrukeby förr sn, ingår nu i Högby sn   Södergården bebyggelse  
Skrukeby, Västra f. egen sn, nu del av Högby sn   Söderströmstorpet lht.  
Skrukeby by   Tiven rivet torp  
Skrukeby, Västra f. egen sn, nu del av Högby sn   Torkorna avs. lht.  
Skrukeby by   Torslund lht.  
Skrukeby by   Trädgården lht.  
Skrukeby, Västra f. egen sn, nu del av Högby sn   Ullekalv by  
Skrukeby by och tidigare sn /Se   Ullekalv by  
Skrukeby by /Se   Ullekalv utjord  
Skrukeby, Västra förr sn, nu sammansl. med Högby sn /Se   Ullsäter avs. fr.  
Skrukeby by /Se   Ullsätter gd  
Slomarp gd   Utorp lht.  
Slomarp gd   Vammelby by  
Slomarp gd   Vammelby jord  
?Slomarp g   Vammelby = Frälsegården bebyggelse  
Slomarp gd   Viringe gård  
Slomarp gd   Viringe gård  
Slomarp gd   Visshemmet grenadjärt.  
Slomarp gd   Vågagården bebyggelse  
Slomarp gd   Vännäs lht.  
Slomarp gd   Västergården bebyggelse  
Slomarp gd   Västergården bebyggelse  
Slomarp gd   Västergård bebyggelse  
Slomarp gd   Ånetorp utjord  
Slomarp gd   Ängaryd lht.  
Torslunda by /Se   Ängen lht.  
Ullekalv by   Ängshult lht.  
Ullekalv by   Ängsnäs avs. lht.  
Ullekalv by   Ängstorp lht.  
Ullekalv by   Ängsäter lht.  
Ullekalv by   Ödegården bebyggelse  
Ullekalv by   Östergården bebyggelse  
Ullekalv by   Östergården bebyggelse  
Ullekalv by   Östergården bebyggelse  
Ullekalv by   Östergården bebyggelse  
Ullekalf g   Östergården bebyggelse  
Ullekalv by      
Ullekalv by      
Ullekalf by      
Ullekalv by      
Ullekalv by      
Ullekalv by      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv by /Se      
Ullekalv gd(?) /Se      
Ullekalv by /Se      
»wnatorp» Saknas      
»vnatorp» Saknas      
»vnatorp» Saknas      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby by      
Vammelby hg      
Vammelby by      
Vammelby by /Se      
Vammelby by /Se      
Viringe gd /Se      
?Ånetorp gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.