ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Herrberga socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 164 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 25
Harbergha, se Herrberga sn Brunnstorp ägomark Herrberga sn Aspgårdslyckan gärde
[Harnäs sn], se Herrberga sn sn Bäck ägomark Herrberga sn Backgårdsbackarna backar
Herrberga sn Drakegärdet ägomark Herrberga socken Drakegärdet gärde
Herrberga sn *Grotzäng äng Herrberga sn Ekholmen ö
Herrberga socken Hospitalhumpen ägomark Annelund lht Gråterna gärde
Herrberga sn Karlshäll ägomark(?) Annelund avs Hårköpan utjord
Herrberga sn Klockareflotten ägomark(?) Aspegården = Öjebro bebyggelse Klämman gärde
Herrberga sn Lillgården ägomark Aspegården = Öjebro bebyggelse Knutsbrohagen hage
Herrberga sn Långholmen ö Asplund lht Kokärret gärde
Herrberga sn *Langholm holme(?) Asplund lht Kokärret äng
Herrberga sn Majorshagen terräng Backekvarn = Öjebro kvarn Kungsängen äng (utjord)
Herrberga sn? Prästberget berg Backekvarn = Öjebro bebyggelse Kyrkgärdet gärde
Herrberga sn /Se Skarpan ägomark Backgården = Öjebro bebyggelse Långholmen ö
Herrberga sn Skrukeby äng f. äng Backgården = Öjebro bebyggelse Majorshagen hage
Herrberga sn [Stenabro] Saknas Berga = Öjebro bebyggelse Mosslyckan lycka
Herrberga socken *Stenbrothet äng Berget lht. Prästberget hage
Herrberga sn Svartån å Berget lht Prästberget berg
Härberga sn Öjebro bro /Se Berget lht Skarperna gärden
Herrberga sn Öjebro bro Berghäll lht Storebro bro
Herrberga sn Öjebro bro Biskopskvarn = Öjebro bebyggelse Storebro backe landsvägsbacke
Herrberga sn   Biskopskvarn = Öjebro kvarn Storebrogärdet gärde
Herrberga sn   Björklund lht Storskogen skog
Herrberga sn   Bostället = Böttestad boställe Svalliden gärde
Herrberga sn   Brotorp lht Svartån å
Herrberga sn   Brotorp lht Sågarholmen ö
Harberga Saknas   Broändan avs.  
Herrberga sn   Brunnstorp lht  
Herrberga sn   Brunnstorp gt.  
Herrberga sn   Bäck avs.  
Härberga Saknas   Bäck avs  
Herrberga sn   Böttestad gård  
Herrberga sn   Böttestad bebyggelse  
Herrberga sn   Böttestadtorp gd  
Herrberga sn   Böttestadstorp gård  
Herrberga sn   Dalhem avs.  
Herrberga sn   Dalhem avs  
Herrberga sn   Djupedal avs.  
Herrberga sn   *Doven, se Lycketorp lht  
Herrberga sn   Drakegården lht  
Herrberga sn /Se   Eklundshov bs  
Herrberga by o. sn /Se   Fetsarhumpen Saknas  
Herrberga sn /Se   Fettsarehumpen hump  
Herrberga sn /Se   Fjärdedelen hmd  
Härberga sn /Se   Fjärdedelen = Karleby bebyggelse  
Herrberga sn /Se   Fläckvik = Öjebro bebyggelse  
?Aspegården = Öjebro bebyggelse   Fläckvik = Öjebro kvarn  
?Fläckvik = Öjebro kvarn   Forsa gårdar  
?Forsa gård   Forsa herrgård  
Forsa gård   Forsa by  
Forsa gd   Forsa, Lilla = Forsa bebyggelse  
Forsa gd   Forsa, Stora bebyggelse  
Forsa gd   Forshem t  
Forssa by   Forshem t.  
Forsa by   Fridhem lht  
*Forsa Saknas   Fridhem lht  
[Fors] Saknas   Fridhem lht  
?Forsa by   Frälsegården = Herrberga bebyggelse  
Forsa by   Frälsegården = Karleby bebyggelse  
?Forsa gd   Frälsegården bebyggelse  
Forsa gd   Frälsegården, se Lillgården bebyggelse  
?Forsa gd   Frälsegården = Karleby bebyggelse  
Forsa gd   Frälsegården = Herrberga bebyggelse  
?Forsa gd   Gotthem lht  
Forsa gd /Se   Gotthem lht  
Forsa kvarn Saknas   Gottorp avs  
Forssa rättaredöme f. rd   Gottorp lht  
?Herrberga by   Grentorp gt.  
Herrberga by   Grentorp lht  
?Herrberga by   Grindstugan t  
Härberga by   Grindstugan t  
Herrberga by   Grindstugan riven stuga  
Herrberga by   Grindstugan riven stuga  
?Herrberga by   Gropekvarn = Öjebro bebyggelse  
Herrberga by   Gropekvarn = Öjebro kvarn  
Herrberga by   Gropen lht.  
Herrberga by   Hagalund t  
Karleby by   Hagalund avs.  
?Karleby by   Hagvallen t.  
Karleby gd   Hagvallen t  
Karleby by   Hallsberg lht  
Karleby by   Hallsberg lht  
Karleby by   Hamburg lht.  
Karleby by   Hamberg lht  
Karleby by   Herrberga gd  
Karleby Mellangård gd   Herrberga gdar  
Karleby by   Herrberga by  
Karleby gårdar   Herrberga gårdar  
Karleby by   Herrberga Klockargård Saknas  
Karleby, Södra by   Herrberga Västersödergård gd  
Karleby by   Herrgården bebyggelse  
Karleby,Mellan- gdar   Herrgården, se Norrgården = Karleby bebyggelse  
Karleby by   Hospitalskvarnen Saknas  
Karleby, Mellan- gdar   Hultet lht.  
Karleby, Norra o. Södra byar   Hultet lht  
Karleby, Södra by   Hålan kvarn  
Karleby by   Hålan bebyggelse  
Karleby, Mellan- gård   Högalid lht.  
Karleby by   Högalid lht  
Karleby, Södra by   Höganäs lht  
Karleby by   Höganäs lht.  
Karleby byar   Högalid lht  
MellanKarleby by   Höjden lht  
Karleby by /Se   Höjden lht.  
Karleby by /Se   Intagan gårdsdel  
Karleby by /Se   Intagan = Öjebro bebyggelse  
Knutsbro kraftstation   Intagan avs (hmd)  
Knutsbro kraftstation   Intagan, se Storgården = Öjebro bebyggelse  
?Knutsbro (förr kvarn) numera kraftstation   Johannisborg avs  
?Knutsbro (förr kvarn) numera kraftstation   Kammarkvarn kvarn  
Knutsbro gd   Kammarkvarn f. d. kvarn  
Knutsbro gd   Karleby, Mellan by  
Knutsbro gd /Se   Karleby, Mellan by  
Knutsbro kvarn f. kvarn   Karleby, Mellan- gårdar  
Knutsbro kvarn f. kvarn   Karleby, Södra gårdar  
[Långholmen] Saknas   Karleby, Södra by  
*Unatorp nybygge   Karleby, Södra by  
*Unatorp nybygge /Se   Karlshäll = Karleby hmd  
*Æsee ödetp   Karlslund avs  
Öjebro by   Karlsro lht  
Öjebro by   Klockaregården = Herrberga bebyggelse  
Öjebro by med kvarnar   Klockaregården = Herrberga bebyggelse  
Öjebro by   *Knispen t  
Öjebro by   Knutsbro gård  
Öjebro by   Knutsbro Saknas  
Öjebro by   Knutstorp lht  
Öjebro by   Knutstorp lht  
Öjebro by   Lerhålan lht  
Öjebro by   Lerhålan lht.  
Öjebro by   Lillgården = Forsa bebyggelse  
Öjebro by   Lillgården = Forsa bebyggelse  
Öjebro by?   Lillhem lht  
Öjebro by   Lillhem lht  
Öjebro by   Lindö lht  
Öjebro by   Lugnet bs.  
Öjebro by   Lugnet lht  
Öjebro by   Lundsbo avs.  
Öjebro by   Lundsbo avs  
Öjebro by   Lycketorp lht  
Öjebro by   Lycketorp lht  
Öjebro by   Lyckobacken lht.  
Öjebro by   Lyckobacken lht  
Öjebro by   Löten = Karleby bebyggelse  
Öjebro by   Lövsberg lht.  
Öjebro by   Lövsberg lht  
Öjebro by   Majorshäll lht  
Öjebro by   Majorskvarn = Öjebro bebyggelse  
Öjebro by   Majorskvarnen = Öjebro kvarn  
Öjebro by   Mantorp kvarn  
Öyabro Saknas   Marieberg avs  
Öjebro by   Marieborg = Herrberga bebyggelse  
Öjebro by   Mariehill lht  
Öjebro by   Mellangården = Forsa bebyggelse  
Öjebro by   Mellangården gård  
Öjebro by   Mellangården = Karleby bebyggelse  
Öjebro by   Mellangården = Karleby bebyggelse  
?Öjebro by   Mellangården = Karleby bebyggelse  
Öjebro by   Mellangården, se Storgården bebyggelse  
Öjebro by   Mellangården = Karleby bebyggelse  
Öjebro by   Mellangården = Forsa bebyggelse  
Öjebro by /Se   Norrgården = Forsa bebyggelse  
Öjebro kvarnar Saknas   Mitt i byn = Herrberga bebyggelse  
Öjebro by   Norrgården = Forsa bebyggelse  
Öjebro by /Se   Norrgården = Herrberga bebyggelse  
Öjebro kvarnar Saknas   Norrgården = Karleby bebyggelse  
    Norrgården = Herrberga bebyggelse  
    Norrgården = Karleby bebyggelse  
    Norrgården = Karleby bebyggelse  
    Norrgården = Karleby bebyggelse  
    Norrgården = Karleby bebyggelse  
    Nyckelforsen = Öjebro kvarn  
    Nyckelforsen lht.  
    Nygård avs  
    Nygården avs.  
    Nynäs lht  
    Nynäs lht.  
    Parkvillan lht  
    Pilkvarn kvarn  
    Pilkvarn Saknas  
    Pinan = Öjebro kvarn  
    Pinan = Öjebro riv. kvarn  
    Prästgårda = Karleby bebyggelse  
    Prästgården = Karleby bebyggelse  
    Prästtorp t  
    Prästtorp t  
    Sandkulla lht  
    Sandkulla lht.  
    Skarpan torp  
    Skarphem lht  
    Skarphem lht.  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht.  
    Solberga = Öjebro kvarn  
    Spetalskvarn = Öjebro kvarn  
    Spetalskvarn = Öjebro bebyggelse  
    Storgården = Öjebro gård  
    Storgården = Öjebro bebyggelse  
    Storgården = Öjebro bebyggelse  
    Strömsberg lht  
    Strömsberg lht  
    Surland gd  
    Surland utjord  
    Surland gård  
    Surland lht.  
    Svängen avs  
    Svängen lht.  
    Svängom avs  
    Svängom avs.  
    Svärtsarelöten äng  
    Svärtsarelöten äng  
    *Syholm t  
    Sågareholmen, se Pinan bebyggelse  
    Sågarestugan, se Karlsro lht  
    Sällstugan lht  
    Sällstugan lht.  
    Södergården = Karleby bebyggelse  
    Södergården = Forsa bebyggelse  
    Södergården = Karleby bebyggelse  
    Södergården = Herrberga bebyggelse  
    Södergården = Forsa bebyggelse  
    Södergården = Karleby bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Tellkullen lht.  
    Tellkullen, se Tällekullen bebyggelse  
    Tällekullen lht  
    Uddnäset lht  
    Uddnäset lht.  
    Vägen = Öjebro bebyggelse  
    Vägen = Öjebro bebyggelse  
    Västergården = Herrberga bebyggelse  
    Väster södergård, se Södergården = Herrberge bebyggelse  
    Åtorp t  
    Åvik lht  
    Åvik bebyggelse  
    Älekvarn = Öjebro kvarn  
    Åhlekvarn = Öjebro bebyggelse  
    Öjeberg avs  
    Öjebro gårdar  
    Öjebro by  
    Öjebro by  
    Öjebro by  
    Öjebro by  
    Öjebro by  
    Öjebro by  
    Öjeberg avs.  
    Ön(a), se Berget lht  
    Öna = Öjebro kvarn  
    Öna lht.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.