ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sya socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 266 Naturnamn : 13
Sya sn Brahus ägomark? Sya socken Faluns fälla äng
Sya socken Fagerhult ägomark Sya sn Faluns hage hage
Sya sn Tallmon skogsmark Sya socken Gladhemslyckan gärde
Sya sn   Algutstorp gård Gölmosse, se Sya mosse mosse
Sya sn   Algutstorp gård Hydingebäcken bäck
Sya sn   Algotstorp bebyggelse Ladulyckan gärde
Sya sn   Almstad lht Långlyckan gärde
Sya sn   Almstad lht Nydalsberget berg
Sya sn   Alorp avs Pestkyrkogården gärde
Sya sn   Alorp = Hydinge bebyggelse Pilkällan källa
Sya sn   Anderstorp lht. Prästtorpmaden bäck (dike)
Sya sn   Asplund = Hydinge bebyggelse Svartån å
Sya sn   Asplund lht Sya mosse mosse
Sya sn   Back = Hydinge bebyggelse  
Sya sn   Back = Hydinge bebyggelse  
Sya sn   Back lht  
Sya sn   Back lht.  
Sya sn   Backgården, se Västergården = Sya bebyggelse  
Sya sn   Berga bebyggelse  
Sya sn   Berget lht  
Sya sn   Bergslund lht  
Sya sn   Bergslund = Hydinge bebyggelse  
Sya sn   Bergsäter lht.  
Sya sn   Bergsäter lht  
Sya sn   Bergsäter lht  
Sya sn /Se   Björkdala lht  
Sya sn /Se   Björklund lht  
Sya sn /Se   Björklund = Hydinge bebyggelse  
Sya sn /Se   Björklund rivet torp  
Sya sn /Se   Björklund lht  
Sya sn /Se   Björkstugan lht  
Sya sn /Se   Brahus t  
Sya sn /Se   Brahus rivet torp  
Alarp gd /Se   Brunstorp avs.  
?Algutstorp gd   Brunnstorp lht  
»bærgha» gd el. by   Brunsvik = Hydinge bebyggelse  
Grimstorp gd   Brunnsvik lht  
Grimstorp gd /Se   Brunnsvik lht  
Hydinge by   Bäck lht  
Hydinge by   Bäck = Hydinge bebyggelse  
Hydinge by   Bärsebo lht  
Hydinge by   Börsbo lht.  
Hydinge by   Börsbo, se Bärsbo lht  
Hydinge by   Dala, se Grankulla bebyggelse  
Hydinge by   Dala bebyggelse  
Hydinge by   Dalen bebyggelse  
Hydinge by   Dalen lht  
Hydinge by /Se   Dalhem bebyggelse  
Hydinge by /Se   Dalhem lht  
Hydinge by /Se   Eketorp lht.  
Hydinge södergård skattegård   Eketorp lht  
Hydinge södergård by   Eketorpet torp  
Hödhinge, se Hydinge by   Eketorpet utjord  
Karstorp gd /Se   Ektorpet t  
?Lindhult lht   Enigheten lht  
?Lindhult lht   Enigheten lht  
Lund t o. flera lhtr /Se   Eriksberg lht.  
Nybble gd   Eriksberg lht  
Nybble gd   Erikslund lht  
?Nybble gd   Erikslund lht.  
Nybble gd   Fagerhult rivet torp  
Nybble gd   Fagerhult t  
Nybble gd   Fagersberg lht  
Nybble gd   Fagersberg lht.  
Nybble gd   Fridensborg lht  
Nybble gd   Fridhem lht  
Nybble gd   Fridhem lht  
Nybble gd   Fällerna bebyggelse  
Nybble g   Fällorna t  
Nybble g   Gatan, se Rosenborg lht  
Nybble gd   Gladhem lht  
Nybble gd   Gladhemmet Saknas  
Nybble by   *Gläntan lht  
Nybble gd   Godhem lht.  
Nybble gd   Grankulla lht  
Nybble gd   Grankulla bebyggelse  
Nybble by   Grimstorp gårdar  
Nybble by   Grindstugan lht.  
Nybble by   Grindstugan lht  
Nybble by   Grönlund lht  
?Nybble gd   Haga bebyggelse  
?Nybble gd   Haga lht  
?Nybble gd   Hagalund bebyggelse  
Nybble gd   Hagalund avs  
?Nybble gd   Haganäs lht  
Nybble by /Se   Hagen lht  
Nybble by /Se   Hagen lht.  
Peplinge by   Hagstugan lht.  
Peplinge by   Hagstugan lht  
Peplinge by   *Hallen bs  
Pepplinge gd:ar /Se   Hassla bebyggelse  
Pepplinge by /Se   Hassla se Storgården bebyggelse  
Pepplinge by /Se   Hultet lht  
Päpplinge by /Se   Hultet lht  
Peplinge by /Se   Hultet lht.  
?Solberga hg   Hultet torp  
Solberga hg   Hydinge by  
Sya by o. sn   Hydinge by  
Sya samh.   Hydinge by  
Sya by   Hydingsberg lht.  
Sya samh.   Hydingsberg lht  
Sya by   Högstorp lht  
Sya samh.   Högstorp avs.  
Sya samh.   Karlsberg lht.  
Sya samh.   Karlsberg utj.  
Sya samh.   Karlsberg utjord  
Sya by   Karlslund lht.  
??Sya samh.   Karlslund lht  
Sya by   Karlslund lht  
»syio» Saknas   Karlstorp lht  
Uddarp g   *Kilen lht  
Uddarp gd   Klubbarp gård  
    Klubbarp bebyggelse  
    Kyrkhumpen lht  
    Kyrksätter utjord  
    Kyrksäter utj.  
    Kyrksäter utjord  
    Landstorp lht.  
    Landstorp lht  
    Lillgården bebyggelse  
    Lindhem lht  
    Lindhem bebyggelse  
    Lindhult Saknas  
    Lindhult lht  
    Lindsborg lht  
    Lindsborg lht.  
    Luud lht.  
    Lund lht  
    Lund torp  
    Lund lht  
    Lunnarp by  
    Lunnarp gård  
    Lunnarp bebyggelse  
    Lunnarpstugan avs.  
    Långhagen Saknas  
    Långhagen, se Karlsberg Saknas  
    Lövsberg avs  
    Lövsberg bebyggelse  
    Marieberg bebyggelse  
    Marieborg lht  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mogarp gård  
    Mogarp gård  
    Mogarp bebyggelse  
    Mossebo bebyggelse  
    Mossebo lht  
    Mälltorp bebyggelse  
    Nordensborg lht  
    Norrgården rusthåll  
    Norrgården, se Grimstorp bebyggelse  
    Nybble gård  
    Nybble gård  
    Nybble by  
    Nybygget lht.  
    Nybygget lht.  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydal lht  
    Nydal bebyggelse  
    Nygården bebyggelse  
    Nygården hmd  
    Nystugan lht  
    Nystugan lht.  
    Nysätter lht.  
    Nysäter lht  
    Nytorp lht  
    Peplinge gårdar  
    Pepplinge by  
    Peplinge by  
    Päpplinge gdar  
    Päpplinge snöskärmsjord Saknas  
    Prästtorp lht  
    Prästorp bebyggelse  
    Prestorp lht  
    Rosenborg torp  
    Rosenborg lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal bebyggelse  
    Rosenholm lht.  
    Rosenholm riven lht.  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm lht  
    Rundstorp avs  
    Ruudstorp lht.  
    Rusthållet rusthåll  
    Sandlyckan Saknas  
    Sandlyckan lht  
    Sandstugan lht  
    Sandstugan lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården skattegård  
    Skogen lht  
    Skogen lht.  
    Skogsberg torp  
    Skogsberg lht  
    Snarbygget riven lht.  
    Snarbygget lht  
    Snipan utjord  
    Snipan gård  
    Snipan utj.  
    Solberga gårdar  
    Solhäll lht  
    Solvik lht  
    Sommarre lht  
    Stallsberg gård  
    Stallsberg gård  
    Stallsberg bebyggelse  
    Stenhagen lht  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen lht  
    Stensätter lht.  
    Stensätter lht  
    Storgården bebyggelse  
    *Stupebo lht  
    Svartfors lht  
    Svartfors lht  
    Svartfors lht.  
    Svartfors lht.  
    Svartå lht.  
    Svartå lht  
    Sveden lht  
    Sveden lht.  
    Svängen lht  
    Sya by  
    Sya gård(ar)  
    Sya dubbelspår Saknas  
    Sya snöskärmsjord Saknas  
    Sya stationsområde Saknas  
    Sya tomtområde Saknas  
    Sya vaktstugujord Saknas  
    Södergården = Hydinge bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Söderäng lht.  
    Söderängen lht  
    Södralund bebyggelse  
    Södralund avs  
    Tallemon bebyggelse  
    Tallmon lht  
    Tallmon bebyggelse  
    Tallmon lht.  
    Trädgårdslund lht  
    Uddarp gård  
    Uddarp by  
    Uddarp gård  
    Vrån lht  
    Vrån rivet torp  
    Vägstorp lht.  
    Vägstorp lht  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården, se Storgården bebyggelse  
    Västerskog lht  
    Västerskog torp  
    Åhyddan lht.  
    Åhyddan lht  
    Årum lht  
    Åvik lht  
    Ängland lht  
    Ängsbo lht  
    Ängsbo bebyggelse  
    Österskog torp  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.