ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Viby socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 449 Naturnamn : 35
Viby sn /Se Bossgärdet ägomark /Se Viby socken Färnen äng
Viby sn Brynstorp äng Viby sn Gråtarvrån äng
Viby sn *Brändaberget berg /Se Viby sn Haget betesmark
Viby sn Färnan ägomark Viby socken Hagsbacken backe
Viby sn Färnan äng /Se Adolfshem avs Harberget höjd
Viby sn Hagen ägomark Alicedal avs Harbergskogen skog
Viby Saknas Högmarken skogsparti /Se Alkarp gård(ar) Harbergsskogen skog
Viby sn Kapptomten ägomark /Se Alkarp by Härodsmossen mosse
Viby sn Korsgölsängen ägomark /Se Alkarp by Häradsvallen område
Viby sn *Kårarp Utmarker terräng /Se Alkevid avs. Högmarken sandtag
Viby sn Liden terräng Alkevid avs Källgårdsmosse mosse
Viby sn Ljungen skogsmark Almedal lht Liljersberget berg
Viby sn Möllers Brunn göl Almedal lht. Ljungen torvmosse
Viby sn Mörby äng Saknas Alsborg avs. Lundskogen skog
Viby sn Olovstorp äng Alsborg avs Mahagen hage
Viby sn Prästtegen ägomark Annelund avs Mossen, se Ljungen torvmosse
Viby sn Salberget ägomark Annelund avs. Mossfota gärde
Viby sn Sanket ägomark Asplund lht Möllers brunn källa
Viby sn Sjöhall ägomark Asplund rivet ställe Mörbykärret utj.
Viby sn Skabo ägomark Augmentet bebyggelse Mörbyåsen ås
Viby sn Trøioborgh ägo- eller terrängnamn /Se Augmentet bebyggelse Pannkakebacken gärde
Viby sn /Se Ulinsgärdet uljeberg Backasand lht. Pinan gärde
Viby sn /Se *Valkeberget berg /Se Backasand lht Ostkakebacken gärde
Viby sn /Se Ybromossen ägomark Backen lht Rangshagen hage
Viby sn /Se Österskog skogsmark Backen lht. Sandhålekällan källa
Viby by och sn /Se   Baggegården bebyggelse Sanket betesvall
Viby sn /Se   Baggegården bebyggelse Sjuhall berg
Viby sn /Se   Berga avs Skabbo bäck bäck
Viby sn /Se   Berga avs. Torparhagen skog
Viby sn /Se   Berget bebyggelse Uljaskogen skog
Viby sn /Se   Berget bebyggelse Vallgatan bygata
Viby sn /Se   Berget lht. Vibylöten område
Viby sn /Se   Berget bebyggelse Västerhagen hage
Viby Kyrka Saknas   Berget bebyggelse Österhagen hage
Viby Skurusten. (numera Viby) sn   Berget avs Österskog skog
Viby Skurusten. (numera Viby) sn   Björklund lht  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Björklund avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bleckhem lht.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bleckhem lht  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Blåsbo utjord utjord  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Blåsbo lht  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bosgården bebyggelse  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bosgård[en] bebyggelse  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bostället länsmansboställe  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bostället länsmansboställe  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Brunnstorp avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Brunnstorp avs  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Brynstorp äng  
Viby Skurusten (numera Viby) by, sn   Brynstorp Saknas  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bränngården bebyggelse  
Viby Skurusten (nu Viby) sn   Bränngården bebyggelse  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bränntomten, Lilla, se Lillgården bebyggelse  
Viby Skurusten (numera Viby) Saknas   Bränntomten, Lilla bebyggelse  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bäck avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bäck avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bäck utjord  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Bäck avs  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Dalhem avs  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Dalhem t  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Dalhem lht  
Viby Skurusten (numera Viby) sn /Se   Dalhem avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Diket avs  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Diket avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   +Dragkistan bs  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Eketorpet avs.  
Viby Skurusten (numera Viby) sn   Eketorpet avs  
Viby Skurusten sn   Ekäng avs  
*Viby Skurusten = Viby sn /Se   Ekäng bebyggelse  
Viby Skurusten by, Viby sn /Se   Eriksberg avs  
Vibyskurusten = Viby sn /Se   Eriksberg lht  
Viby skorsten sn /Se   Eriksdal lht  
Alikatorppe se Alkarp Saknas   Erikslund lht  
Alkarp gd   Erikslund avs.  
Alkarp gd   Fridhem avs.  
Alkarp gd   Fridhem avs.  
Alkarp gd   Fridhem lht  
Alkarp gd   Fridhem avs  
Alkarp gd   Fridhem lht  
Alkarp gd   Fridhem avs  
Alkarp gd   Fridhem lht  
Alkarp gd   Fridhem avs.  
Alkarp gd   Friggestorp lht  
Alkarp gård   Friggestorp lht.  
Alkarp by   Frälsegården = 4 Luntan bebyggelse  
Alkarp gdr   Frälsegården = 4 Luntan bebyggelse  
Alkarp gd   Frälsegården, se Storgården bebyggelse  
Alkarp by   Frälsegården = 4 Mörby bebyggelse  
Alkarp gd:ar   Furuträd gård  
Alkarp by   Furuträd bebyggelse  
Alkarp gd   Färna avs.  
Alkarp gård   Färna lht  
Alkarp gd /Se   Gatan lht  
Bosgård gd /Se   Gottfridshem lht  
*Bosgårdarna Saknas   Granlund avs  
Bosgården gd   Granlund avs.  
Bosgården hemman /Se   Grindstugan avs  
Furuträd gd /Se   Grindstugan lht  
Furuträd gd /Se   Gropegården bebyggelse  
Kappegården hemman /Se   Gropegården bebyggelse  
Klämmestorp gd   Grönlund avs.  
Kårarp gård   Grönlund avs.  
Kårarp gd /Se   Grönlund avs  
Kårarp gd /Se   Grönlund avs  
Källgården gd   Grönlund avs  
Källgården gd   Grönlund avs  
Källgården gd   Grönlund avs.  
Lund gd /Se   Grönlund bebyggelse  
Luntan by   Götvik avs  
Luntan by   Götvik avs.  
Luntan by   Hagaberg bebyggelse  
Luntan by   Hagaberg avs  
Luntan by   Hagaberg bebyggelse  
Luntan by   Hagaberg avs.  
Luntan by   Hagalund lht  
Luntan by   Hagalund lht  
Luntan by   Hagalund stuga  
Luntan by   Hagen avs.  
Luntan by   Hagen avs  
Luntan by /Se   Haget avs  
Luntan by /Se   Haget lht  
Lunta by /Se   Hagsberg avs  
Luntan by /Se   Hagsberg bebyggelse  
Luntan by /Se   Hagstugan lht  
Luntan by /Se   Hagsäter avs  
Lunta by /Se   Hagsäter avs.  
Luntan by /Se   Halleby avs  
Mantorp samh /Se   Halleby lht  
?Mörby by   Harberget stuga  
?Mörly by   Harbergskogen skog  
Mörby(?) by   Harbergstorpen t  
Mörby by   Heden lht  
Mörby by   Heden stuga  
Mörby by   Herrgården rusthållsgård  
Mörby by   Herrgården bebyggelse  
Mörby by /Se   Hildenäs avs  
Norget hemman /Se   Hildenäs avs.  
Olovstorp gård   Himmelsby utjord  
Olovstorp gd /Se   Hjälmestad, se Krösahagen Saknas  
Olofstorp gd /Se   Hjälmstad lht  
*Ryd försv. torp   Hultsfrid lht  
*Ryd förr torp   Hultsfrid lht  
*Ryd torp   Hyddan avs.  
Rydja gd /Se   Hyddan avs  
Scurosten, se Viby Scurosten Saknas   Hålet lht  
Skorteby by   Häradsmossen utjord  
Skorteby by   Häradsvallen, se Högmarken Saknas  
Skorteby by   Högmarken sandtag  
Skorteby by   Högstorp avs  
Skorteby by   Högstorp avs.  
Skorteby by   Högsäter lht  
Skorteby by   Högsäter lht  
Skorteby by   Högsäter avs  
Skorteby by   Högsäter avs.  
Skorteby by   Högsäter avs  
Skorteby by   Högtomta avs  
Skorteby by   Högtomta avs.  
Skorteby by   Hörnet lht  
Skorteby by   Hörnet lht  
Skorteby by   Irisborg lht  
Skorteby by   Irisborg lht  
Skorteby by   Kappegården bebyggelse  
Skorteby by   Kappegården bebyggelse  
Skorteby by   Karlsro lht  
Skorteby by   Karlsro lht  
Skorteby by   Karlsro lht  
Skorteby by   Karlstorp avs  
Skorteby by   Karstorp lht  
Skorteby by   Kil, se Grönlund avs  
Skorteby by /Se   Klockarhemmet lht  
Skorteby by /Se   Klockhem lht  
Skorteby gd /Se   Klockhem avs.  
Skorteby by /Se   Klämmestorp gård  
Skurusten, Viby Skurusten sn /Se   Klämmestorp bebyggelse  
Skurusten, Viby Skurusten by /Se   Klämmestorp gård  
Skurusten (Skorsten) flyttblock (?) /Se   Konradsborg lht  
Skwrasten, se Vyby Skwrasten kyrkby   Krongården hmd  
Stålarp by   Krösahagen gård  
Stålarp by   Krösahagen Saknas  
Stålarp by   Kullen lht.  
Stålarp gd   Kullen lht  
Stålarp by   Kyrkans jord Saknas  
Stålarp gd   Kårarp gård  
Stålarp gd   Kårarp bebyggelse  
Stålarp gd   Kårarp gård  
Stålarp gd   Källgården bebyggelse  
Stålarp gd /Se   Källgården bebyggelse  
Stålarp Saknas /Se   Kärr Saknas  
Trojenborg, se Trögenborg gd   Kärr utjord  
Trojenborg gd /Se   Kärr utjord  
[Trøioborgh] park   Kärr avs  
*Trögiaborg gårdar   Lagertorpet avs.  
*Tröyaborgh försv. gårdar   Lagertorpet lht  
*Tröjaborg Saknas   Liden lht  
*Tröjaborg gdar /Se   Liden lht  
Tröghiaborgh gdar /Se   Liden t  
Trögenborg gd /Se   Liden lht  
(Trojenborg), Trögenborg gd /Se   Liden t.  
Trögenborg, (Trojenborg) gd /Se   Lilla Häggarp lht  
Trögenborg, (Trojenborg) gd /Se   Lilla Lund avs.  
*Thröghiaborgh gd /Se   Lillgården bebyggelse  
Ubbarp gd /Se   Lillgården bebyggelse  
Ulja el. Uljeberg hg   Lillgården bebyggelse  
Uljeberg el. Ulja hg   Lillgården bebyggelse  
Uljeberg hg   Lillsäter avs.  
Uljeberg hg   Lillsäter avs  
Ulja el. Uljeberg hg   Lindhem lht  
?Uljeberg hgd   Lindesborg avs  
Uljeberg el. Ulja hg   Lindhem lht  
Uljeberg hg   Lund gård  
Uljeberg hg /Se   Lund t.  
Uljeberg hgd /Se   Lund t  
Viby by   Lund lht  
Viby by   Lund bebyggelse  
Viby by   Lund, Södra avs.  
Viby by o. sn   Lund, Lilla lht  
?Viby by   Lund, Södra avs  
Viby by   Lund, Västra avs  
Viby by   Lundsberg avs.  
Viby by   Lundstorp avs  
Viby by   Luntan by  
Viby by   Luntan by  
?Viby gd   Luntan gårdar  
Viby by /Se   Lunttorpen t  
Viby by o. sn /Se   Lyckan lht  
Viby by /Se   Lyckan lht  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckan lht  
Viby Skurusten (numera Viby) kyrkoby   Lyckebo lht.  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckebo, se Haget avs  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckhem lht  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckhem avs  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckhem lht.  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lyckhem lht.  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lövsberg lht.  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lövsberg avs  
Viby Skurusten (numera Viby) by   Lövsäter lht  
Viby Skurusten, Viby by   Lövsäter avs  
Vyby Skwrasten kyrkby /Se   Lövsäter lht.  
*Västra gården gd   Lövsäter stuga  
Åbäcken (bäck)   Majtuna avs  
*Ålbäcken, se Åbäcken Saknas   Mantorp Saknas  
*Ålbäcken försv. ort   Marielund lht  
*Ålebäckslet Saknas   Marielund lht.  
Österskog skog   Mariedal avs.  
*Östra gården gd   Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Målebo lht  
    Mörby by  
    Mörby by  
    Mörby gårdar och utjordar  
    Mörbykärret, se 1 Kärr utjord  
    Mörbykärret, se Kärr Saknas  
    Mörbylund bebyggelse  
    Mörbylund avs  
    Mörbymossen utjordar  
    Mörbytorp avs  
    Nordberg avs  
    Norget bebyggelse  
    Norget bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Nybo avs.  
    Nybo avs  
    Nybäck avs  
    Nybäck avs.  
    Nydala lht.  
    Nydala lht  
    Nygården bebyggelse  
    Nygården bebyggelse  
    Nystad lht  
    Nysäter lht  
    Nysäter avs  
    Nysäter avs  
    Nysäter lht.  
    Nysäter lht.  
    Nysäter avs.  
    Nysäter lht.  
    Nytorp avs.  
    Nytorp avs  
    Olofsborg lht  
    Olofstorp gård  
    Olovstorp gård  
    Olofstorp bebyggelse  
    Oxelgården bebyggelse  
    Oxelgården bebyggelse  
    Paris t  
    Petersburg lht  
    Petersburg lht.  
    Plågan stuga  
    Plågan jordområde  
    Pockebo lht  
    Postgården bebyggelse  
    Postgården bebyggelse  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgården komministerboställe, löneboställe  
    Prästtorp lht  
    Prästtorp lht.  
    Ragnhildshage avs.  
    Ragnhildshage lht  
    Riddarängen äng  
    Riddarängen äng  
    Riddarängen Saknas  
    Rom t.  
    Rom t  
    Rosendal avs  
    Rosendal lht  
    Rosendal avs.  
    Rosendal lht.  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund avs  
    Rosenlund lht.  
    Rosenlund avs.  
    Rosenlund lht  
    Ruda avs  
    Ruda avs.  
    Rydja bebyggelse  
    Rydja gård  
    Rydja gård  
    Rödjan, Lilla avs.  
    Rödjan, Lilla avs  
    Rönnebo lht  
    Rönnebo lht  
    Salberget avs  
    Sandhem avs.  
    Sandhem avs  
    Sandgropen sandtag  
    Sandliden lht  
    Sandstorp avs  
    Sandstorp lht.  
    Sandstorp avs  
    Sandstorp avs.  
    Simonstorp avs.  
    Simonstorp avs  
    Sjöhall Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogsfrid lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht.  
    Skogslund t.  
    Skogslund t  
    Skogsudden lht  
    Skogsudden lht.  
    Skorteby by  
    Skorteby gårdar  
    Skorteby by  
    Solgläntan avs  
    Solhaga lht  
    Solhaga avs.  
    Solliden lht  
    Sollstorp lht  
    Sollstorp lht  
    Soltorp avs.  
    Soltorp lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Sperringetorp utjord  
    Sperringetorp utjord  
    Spärringetorp bebyggelse  
    Stenkullen avs  
    Stenkullen avs.  
    Stensnäs lht.  
    Stensnäs lht  
    Stenstorp gård  
    Stenstorp Saknas  
    Stensäter avs.  
    Stensäter avs  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Strängen avs.  
    Strängen lht  
    Strömslund lht  
    Strömslund avs.  
    Stålarp by  
    Stålarp gårdar  
    Stålarp by  
    Stålarp, Lilla bebyggelse  
    Stålarp, Stora bebyggelse  
    Svarvaregården hmd  
    Svenstorp avs  
    Svenstorp lht  
    Svängen lht  
    Svängen lht  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Tallemon avs  
    Tallemon avs.  
    Tomtebo avs.  
    Tomtebo lht  
    Tomten lht  
    Trädgårdsholm avs.  
    Trädgårdshem lht  
    Trädgårdstorp avs.  
    Trädgårdstorp avs  
    Törneborg lht  
    Törneborg lht.  
    Ubbarp bebyggelse  
    Ubbarp gård  
    Uddarp avs  
    Uddarp avs.  
    Udden avs  
    Uljeberg herrgård  
    Uljeberg säteri  
    Uljeberg by  
    Uljeberg gd  
    Vallby gård  
    Vallby avs  
    Vallgatan avs  
    Vallsnäs avs.  
    Vallsnäs avs  
    Vallstorp avs  
    Vallstorp t.  
    Varghagen lht.  
    Varghagen t  
    Viby by  
    Viby by (gårdar)  
    Vibylöten lht:s-område  
    Vigstorp avs  
    Villan lht  
    Vägstorp avs  
    Vägstorp avs.  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp lht.  
    Vägstorp lht.  
    Vägstorp lht (avs)  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp avs  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västerhagstorpet rivet t.  
    Västerhagstorpet t  
    Västra Lund avs.  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Örn avs  
    Örn avs  
    Österhagstorpet t  
    Österhagstorpet t.  
    Österskog avs  
    Österskog lht.  
    Österskogstorpen bebyggelse  
    Övralid lht  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.