ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Veta socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 209 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 354 Naturnamn : 26
Veta sn Fällorna ägomark Veta socken Aspdungen hage
Veta sn Hoberget berg /Se Veta sn Dragestadskogen skog
Veta sn Hultet skogsmark Veta socken Fallsbackarna höjder
Veta sn Hårköpan ägomark Allund lht Flotten gärde
Veta sn Kilängen terräng Altona lht Fällorna hage
Veta sn »koladywpa skogh» skog Altona avs Getflottarna gärde
Veta sn »koladywpa skogh» skog Anneberg avs Granmarken hage
Veta sn [Koladywpa skogh] Saknas Anneberg lht Gudhems hag skog
Veta sn Ljunga Tall tall /Se Arnhem lht Holkberg berg
Veta sn Lustigkulle höjd Arnhem avs Hårköpa gärde
Veta sn Orrhagen terräng Aspudden lht Kilängen äng
Veta sn Präståsen berg Aspudden lht Kårarpskullen berg
Veta sn *Stenbro kvarnström Backgården bebybbelse Lustigkulle berg
Veta sn Sundet ägomark? Backgården bebyggelse Lustigkulle kulle
Veta sn Svartån å Backgården bebyggelse Ormkullen kulle
Veta sn Svartån å Backgården, se Åsa utjord Saknas Orrhagen hage
Veta socken Svältan ägomark Berget lht Prästgården skog
Veta sn Veta prästäng äng Bergstugan, se Berget lht Rikängen äng
Veta sn Vimne spång Saknas Bergstugan lht Rismarken skog
Veta sn Åsarum terräng Björklund lht Sankhagen hage
Veta sn   Björklund avs Solbergshultet skog
Veta sn   Björklund lht Solbergahultet skog
Veta sn sn   Björnlund bebyggelse Svartån å
Veta sn   Björnlund hmd Utjordsängen äng
Veta sn   Blåsbo gård Valfisken sten
Veta sn   Blåsbo gård Åsarna ås(ar)
Veta sn   Blåsebo, se Häggarp gd  
Veta sn   Bondbacka lht  
Veta sn   Bondbacka avs  
Veta sn   Bostället f.d. kaptensboställe  
Veta sn   Bostället Saknas  
Veta sn   Boklund lht  
Veta sn   Bostället f.d. kaptensboställe  
Veta sn   Bredgården bebyggelse  
Veta sn   Bredgården, se Postgården bebyggelse  
Veta sn   Bredgården bebyggelse  
+Veta sn   Bredgården bebyggelse  
Veta sn   Britthamra lht  
Veta sn   Bromma gård  
Veta sn   Bromma gård  
Veta sn   Bromma bebyggelse  
Veta sn   Brunsvik lht  
Veta sn   Bränngården bebyggelse  
Veta sn   Bränngården bebyggelse  
Veta sn   Böttestad gårdar  
Veta sn   Böttestad by  
Veta sn   Böttestad by  
Veta sn   Dansbo lht  
Veta sn   Dansbo lht  
?Veta sn   Dragestad by  
Veta sn   Dragestad gårdar  
Veta sn   Dragestad by  
Veta sn   Dragestadlund bebyggelse  
Veta sn   Dragestadlund lht  
Veta sn   Elielund avs  
Veta sn   Fall gård  
Veta sn   Fall gård  
Veta sn /Se   Fall Saknas  
Veta sn /Se   Fridhem lht  
Veta sn /Se   Fridhem avs  
Veta sn /Se   Fridhem lht  
Veta sn /Se   Frälsegården bebyggelse  
Veta sn /Se   Frälsegården bebyggelse  
Veta sn /Se   *Glasskåpet hmd  
Veta sn /Se   Gotthem t  
Bredgården gård /Se   Gotthem lht  
Bromma gd   Gottlösa by  
Bromma gd   Gottlösa gårdar  
Bromma gd /Se   Gottlösa bebyggelse  
Böttestad by   Gottlösakrog krog  
Böttestad by   Granlund lht  
Dragstad by   Granlund lht  
Dragstad by   Grimstorp by  
Dragstad by   Grimstorp gårdar  
Dragestad by   Grinden, se Aspudden lht  
Dragestad by   Grindstugan lht  
?Dragstad by   Grindstugan lht  
Fall gd   Gränsnäs avs  
Fall gd   Grönlund lht  
Fall gd   Grönlund lht  
Fall ortnamn /Se   Grönlund lht  
Gottlösa by   Grönlund lht  
Gottlösa by   Grönsnäs lht  
Gottlösa by   Gudhem gård  
Gottlösa by   Gudhem gård  
Gottlösa by   Gudhem gård  
Gottlösa by   Haga lht  
Gottlösa by   Haga lht  
Gottlösa by   Hagalund avs  
Gottlösa by   Hagalund bebyggelse  
Gottlösa by   Hagstorp lht  
Gottlösa by   Hagstorp lht  
Gottlösa by   Hagstugan avs  
Gottlösa by   Hagstugan lht  
Gottlösa by   Hamburg lht  
Gottlösa by   Hamburg t  
Gottlösa by /Se   Herrgården, se Bostället Saknas  
Gottlösa by /Se   Hoberget bebyggelse  
Gottlösa by /Se   Hyddan lht  
Gottlösa by /Se   Hyddan avs  
Gottlösa by /Se   Häggarp gd  
*Gottlösa kvarn Saknas   Häggarp gård  
Grimstorp g   Häggarp gård  
Gudheløso, se Gottlösa by   Häggarp Saknas  
Gudhem by   Häggarp Saknas  
Gudhem gd   Högalid lht  
Gudhem gård /Se   Högalid lht  
Gudhem gd   Jonslund avs  
Gudhem gd   Jonslund lht  
Gudhem by /Se   Josefsro avs  
Gudhem by /Se   Josefsro lht  
Gudhem bebyggelse /Se   Karleby, Norra Saknas  
Gudhem gd /Se   Karlsberg lht  
Gudhem gd /Se   Karlsberg lht  
Gudhem gd /Se   Karlsbo lht  
Gudhem gd /Se   Karlsbo lht  
Gudhem gd /Se   Karlsborg avs  
Kavelbäck gd /Se   Karlsborg lht  
Kavlebäck gd /Se   Karlshem avs  
Klubbarp beb. /Se   Karlslund lht  
Kårarp gård   Karlslund avs  
Kårarp gd   Karlslund lht  
Kårarp gd   Karlslund lht  
Kårarp gd   Karlsro avs  
Kårarp gd   Karlsro lht  
Kårarp gd   Karlstorp avs  
Kårarp gd   Karlstorp lht  
Kårarp gd   Kasen t  
Kårarp gd   Kavlebäck gård  
Kårarp gd   Kavlebäck gård  
Kårarp gd /Se   Kilandersstugan lht  
Kårarp gd /Se   Kilanderstugan lht  
Ljunga by   Kilarp avs  
Ljunga by   Kilarp lht  
?Ljunga by   Kilen lht  
Ljunga by   Kilen avs  
Ljunga by   Klockaregården hmd  
Ljunga by   Klubbarp avs  
Ljunga by   Klubbarp lht  
Ljunga by   Krallen lht  
Ljunga by   Krallen lht  
Ljunga gd   Krongården bebyggelse  
Ljunga by   Krongården bebyggelse  
Ljunga Saknas   Krongården bebyggelse  
Ljunga by   Krongården bebyggelse  
Ljunga by   Kyrkorp gd  
Ljunga by, /förr tingsställe/   Kyrkarp gård  
Ljunga f. tingsställe, nu by   Kyrkarp gård  
Ljunga by (förr med tingsställe)   Kyrkarp bebyggelse  
Ljunga f. tingsställe, nu by   Kårarp gård  
Ljunga f. tingsställe, nu by   Kårarp gård  
Ljunga by (förr med tingsställe)   Källstorp avs  
Ljunga f. tingsställe, nu by   Källstorp lht  
Ljunga f. tingsställe, nu by   Lillgården bebyggelse  
?Ljunga by   Lindsborg lht  
Ljunga by   Lindsborg lht  
Ljunga, Stora o. (el.) Lilla by(ar)   Lindsnäs lht  
Ljunga by   Lindsnäs avs  
Ljunga by   Lindå avs  
Ljunga by   Lindå lht  
Ljunga by   Ljunga, Stora by  
Ljunga by   Ljunga by  
Ljunga by   Ljunga, Lilla gårdar  
Ljunga by   Ljunga, Lilla by  
Ljunga, Stora by   Ljunga, Stora gårdar  
Ljunga, Stora by   Lugnet lht  
Ljunga, Stora by /Se   Lugnet lht  
Ljunga by /Se   Lugnet lht  
Ljunga by /Se   Lund avs  
Ljunga, L:a o. St:a byar /Se   Lund bebyggelse  
Ljunga L:a o. St:a byar /Se   Lunden lht  
?Lunden lht   Lund lht  
Mantorp gd   Lycke avs  
Mantorp by   Lyckhem lht  
Mantorp hg   Lyckorna avs  
Mantorp hg   Lyckorna lht  
?Mantorp hg   Löt lht  
?Mantorp hg   Löt lht  
Mantorp hg /Se   Mantorp gård  
Mantorp samh. /Se   Mantorp gård  
Mantorp by /Se   Mariehill avs  
Mark gård   Mariehill lht  
Mark gd /Se   Mark gård  
Rödhälla gd   Mark gård  
Rödhälla gd   Mellangården, se Södergården Saknas  
*Rövaregården förr gd   Mellangården bebyggelse  
Smedstorp gd /Se   Mellangården bebyggelse  
Solberga by /Se   Mellangården bebyggelse  
Solberga gods /Se   *Nain t  
Spångsholm bruk /Se   Norrgården bebyggelse  
»Stenabro» kvarnställe   Norrgården bebyggelse  
Strömsnäs gd /Se   Norrgården bebyggelse  
Svås by   Norrgården gårdar  
Svås by   Norrgården bebyggelse  
Svås by   Norrgården bebyggelse  
Svås by   Norrgården bebyggelse  
Tingskälla källa /Se   Norrgården bebyggelse  
Tingsåker lht /Se   Norrgården bebyggelse  
Tingsåkra åker /Se   Nyborg lht  
Vasa gd   Nyborg avs  
Vasa by /Se   Nybygget lht  
Vasa gd /Se   Nybygget lht (avs)  
Veta by   Nybygget lht  
Veta by   Nysäter lht  
Vimne by   Nysäter lht  
Vimne by   Paris t  
Vimne by   Paris lht  
Vimne by   Pergården, se Postgården bebyggelse  
Vimne by /Se   Perstorp avs  
    Perstorp lht  
    Petersborg lht  
    Petersborg avs  
    Postgården bebyggelse  
    Postgården bebyggelse  
    Prästgården kyrkoherdebost.  
    Riket lht  
    Riket lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal avs  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rothemmet lht  
    Rothemmet lht  
    Råckarp gård  
    Råckarp gård  
    Rödhälla gård  
    Rödhälla gård  
    Sandhem avs  
    Sandhem lht  
    *Sandhålan hmd  
    Sandstorp rivet torp  
    Sandstorp lht  
    Sandstugan lht  
    Sandstugan lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogen lht  
    Skogen riven lht  
    Skoglund lht  
    Skoglund lht  
    Skogshyddan lht  
    *Smedstugan lht  
    Snippen avs  
    Snippen lht  
    Solberga gd  
    Solberga gård  
    Solberga by  
    Solberga herrgård  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Spångsholm kvarn  
    Spångsholm gård (bruk)  
    Spångsholm fabrik  
    Stenkulla lht  
    Stenkulla lht  
    Stenkumla lht  
    Stensäter lht  
    Stensäter lht  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Strömsborg lht  
    Strömsborg lht  
    Strömsnäs bebyggelse  
    Strömsnäs bebyggelse  
    Strömsnäs bebyggelse  
    Sundby bebyggelse  
    Sundby bebyggelse  
    Sundet lht  
    Sundet lht  
    Sundstorp lht  
    Svenstorp avs  
    Svenstorp lht  
    Svås by  
    Svås by  
    Svås gårdar  
    Svängen avs  
    Svängen lht  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gårdar  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Tallhagen lht  
    Tallhagen lht  
    Tingsåker lht  
    Tingsåker lht  
    Tullen lht  
    Tullen avs  
    Turebo lht  
    Tvärbo lht  
    Tvärbo lht  
    Uddevalla lht  
    Uddevalla avs  
    Valvet lht  
    Valvet rivet torp  
    Vasa gård  
    Vasa gård  
    Vasa gård  
    Veta gårdar  
    Veta, kyrkoherdeboställe kyrkoherdebostäle  
    Veta by  
    Veta utjord utjord  
    Vilhelmslund avs  
    Vilan lht  
    Vimne by  
    Vimne gårdar  
    Vimne by  
    Visshem avs  
    Visshemmet lht  
    Vråna riven lht  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp lht  
    Västanå avs  
    Västanå lht  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården, se Södergården Saknas  
    Ågården lht  
    Ågården t  
    Ågården lht  
    Ålbacken avs  
    Åsa utj.  
    Åsa utjord  
    Åsarum avs  
    Åsarum lht  
    Åtomta, se Solberga gd  
    Åtomta, se Solberga gd  
    Åttingen hmd  
    Åttingen lht  
    *Älgebo lht  
    *Ängarna hmd  
    Ängland bebyggelse  
    Ängsnäs lht  
    Ängsnäs lht  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Örsbo lht  
    Örsbo lht  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården, se Södergården Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.