ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjögestads socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 86
Sjögestad sn *Brändaberget berg Sjögestad socken Alhagen hage
Sjögestad sn Bäckgärdet ägomark Sjögestad socken Asphagen hage
Sjögestad sn *Fiestad haghörnet gränsmärke Alorp by Asplundshagen hage
Sjögestad sn Galgbacken terräng Alorp gårdar Aspängen gärde
Sjögestad sn Hacket ägomark Alorp gårdar Baggbacken gärde
Sjögestad sn Hagh skogslott Alorp, norrgård gård Bangärdet gärde
Sjögestad sn Hag skog Alorp, södergård gård *Betsvallen berg
Sjögestad sn Humpån å Asplund bkst. Belesvallen Saknas
Sjögestad sn *Hunnevads hage terräng Asplund bkst Brunnsgärdet gärde
Sjögestad sn Kapellån å Asplund avs Bäckegärdet gärde
Sjögestad socken *Kringeln udde /Se Asplund lht Dalen gärde
Sjögestad sn Laggarehagen terräng Backen bkst. Ekbacken hage
Sjögestad sn ?Lillån å Backen t Ekhagen hage
Sjögestad sn Lillån å Berget bkst. Fyrkanten hage
Sjögestad sn Lillån å Berget lht Fördärvet gärde
Sjögestad sn Lustigkulle ägomark Bergsäter bkst Galgbacken utj.
Sjögestad Saknas Lustigkulle hög /Se Bergsäter lht Gastlyckan gärde
Sioalstada sn, se Sjögestad sn sn Löten skogsmark Betsleberg bebyggelse Gastlyckan betesmark
Sjögestad sn Maskersten terräng Betsleberg Saknas Gubbholmen holme
Sjögestad sn Maskerstensgärdet ägomark Björklund avs *Gölstadsån se Kapellsån å
Sjögestad sn Myren ägomark Bonnorp äng Harket gärde
Sjögestad sn *Pilhagen utjord Bonnorp äng Hackstadsån se Kapellsån å
Sjögestad sn Rismarken terräng Bostället, se Prästtorp bebyggelse Haglyckan gärde
Sjögestad sn Sjögestads bro Saknas Bostället, se Trollstad, Lilla bebyggelse Harggärdet gärde
Sjögestad sn Sjögestad bro triangelpunkt Bostället bebyggelse Hasselbacken hage
Sjögestad sn Sjögestad bro bro Bostället fjerdingsmansboställe Höjdsängen? gärde
Sjögestad sn *Sjögestads hagar terräng Brok gård Höjdsängen? gärde
Sjögestad sn *Sållas utjord terräng Brok gård Kanberget berg
Sjögestad sn *Lilla Tollstads hagar terräng Brokilen stuga Kapellsån å
Sjögestad sn /Se *Rappesta ån å *Brokilen, se Sjögestad bebyggelse *Kapperstadsån se Kapellsån å
Sjögestad sn /Se *Valkeberget berg Brostugan avs Knektlyckan gärde
Sjögestad sn /Se Varggårdsgärdet ägomark *Bron, se Sjögestad bebyggelse Kohagslyckan gärde
Sjögestad sn /Se Varggårdsgärdet gärde /Se Christineberg, se Kristineberg avs *Kullen hög
Sjögestad sn /Se Varggårdsskogen skogsmark Ekvik avs. Kullgärdet gärde
Sjögestad sn /Se Varggårdsskogen skog /Se Enebacken lht Kvarngärdet gärde
Sjögestad sn /Se Varggärdet ägomark Enebacken bkst. Kvarnängen hage
Sjögestad sn /Se Vargskogen skogsmark Eriksberg lht Kärleksgången skogsbacke
Sjögestad sn /Se   Eriksberg avs. Kärret gärde
Sjögestad sn /Se   Erikslund lht Laggarehagen hage
Sjögestad sn /Se   Erikslund bkst. Lamhagen hage
Sjöwallstad, se Sjögestad sn /Se   *Flotten, se Klockareflotten Saknas Landsvägsgärdet gärde
Syawalstad, se Sjögestad sn /Se   Frackstad gårdar Lillån å
Alorp by   Frackstad by Lillån å
Alorp by   Frackstad gårdar Lillgärdet gärde
Alorp by   Frackstad, rusthåll gård Löten gärden
Alorp by   Frackstad, frälse- eller nygård gård Mantorpeängen hage
Alorp by   Frackstad jord Maskesten flyttblock
Alorp by   Frackstad jord Maskestensgärdet gärde
Alorp by   Fridensborg lht Missionshushagen hage
Alorp gdar   Fridensborg avs. Myren gärde
Alarp by   Fridhem avs Myren gärde
Alorp by   Frälsegården, se Frackstad bebyggelse Nyhagen utj.
Alorp gd /Se   Frälsegården, se Sålla bebyggelse Nyhägnet Saknas
Alorp gd /Se   Frälsegården bebyggelse Piggölen göl
*Betzlaberg försvunnen gård   *Fräsan, se Sålla kvarn bebyggelse Pilängen gärde
Betsleberg försvunnen gd   Granstugan lht Posttomten Saknas
Bessleberg försv. beb.   Granstugan torp Ormkullen kulle
Betzlabærgh försvunnen gd   Grubbegården, se Tollstad, Stora bebyggelse Pölhagen hage
Betsleberg Saknas   *Grålus, se Tollstad, Lilla bebyggelse *Rappestadslöten Saknas
Betzlobærgh försvunnen gd   Grönhagen avs Ringströmsjorden gärde
Bessleberg försv. beb.   Grönhagen avs. Rismarken gärde och hage
*Betsleberg gd?   Grönlund avs. *Rismarkerna äng
Betsleberg försvunnen gd   Gustavsberg avs. Rismarkerna gärden
Betsleberg Saknas   Gällstad gård Rundelsgärdet gärde
Brok gd   Gälstad gårdar Sjättingen gärde
?Brok gd   Gälstad gård Skräddarängen hage
?Brok gd   Gälstad rusthåll Smedgärdet gärde
Brok gd   Gälstad jord Smedgärdet gärde
Brok gd   Gälstadkvarnen, se Gälstalund bebyggelse Smedgärdet gärde
Brok g   Gälstalund kvarn Smedlyckan gärde
Brok gd   Gälstad-Lundby gård Sommen gärde
Brok beb. /Se   Hackstad gårdar Stenkullen hage
Brok gd /Se   Hackstad by Stolpängen hage
Brok gd /Se   Hackstad gårdar Storängen gärde
Brok gd /Se   Hackstad, skattegård gård Storängen gärde
Galgbacken f.d. avrättningsplats /Se   Hackstad, kullen gård Striden gärde
Gälstad gård   Hackstad jord Sveden hage
Gälstad gård   Hackstadkullen bebyggelse Sällheten skogsbacke
Gälstad by   Hackstad åtting, se Tollstad [Stora] bebyggelse Vargen gärde
Gälstad gd   Haga, se Gälstad gård Varggårdshagen hage
Gällstad gd   Haga bebyggelse Varggårdsgärdet gärde
Gälstad g   Hagalund bkst. Varggårdsberget berg
Gällstad gd   Hagsäter lht Viströnsberget berg
Gälstad by   Hagsäter t Ågärdet gärde
Gälstad gd /Se   Hagsäter bkst. Åliden gärde
Hackestad by /Se   Herrgården, se Sålla bebyggelse Ölstorpsgärdet gärde
Hackstad by   Holma stuga  
Hackstad by   Holmvik lht  
Hackstad by   Holmvik lght  
Hackstad by   Hundevad, se Lunnevad gd  
Hackstad by   Högen, se Sjögestad bebyggelse  
Hackstad by   Högen bebyggelse  
Hackstad by   Högstorp avs  
Hundavad gd /Se   Högstorp avs.  
Hundavad gd /Se   Högvakten, se Strömkullen avs  
Hundevad, nu: Lunnevad gd /Se   Högvakten bkst  
kwlstadom Saknas /Se   Jonstorp lht  
Lundby hmd /Se   jonstorp bkst.  
?Lunnevad gd (nu folkhögskola)   Karlsberg avs  
?Lunnevad gd   Karlsberg bkst.  
?Lunnevad gård   Karlsborg lht  
?Lunnevad gd   Klockareflotten Saknas  
Lunnevad gd /Se   Klockareflotten Saknas  
Lunnevad gd, skola /Se   Kristineberg avs  
Lunnevad folkhögsk., gd /Se   Kristineberg bkst.  
Lunnevad gd m.m. /Se   Kullen, se Hackstad gård  
Nässja by   Kvarnstugan lht  
Nässja by   Kvistrum, se Sjögetorp bebyggelse  
Nässja Saknas   Kvistrum, se Sjögetorp Saknas  
Nässja by   Landsjö bkst.  
Nässja gd   Landstorp lht  
Näsja gd   Landstorp bkst  
Nässja by /Se   Lillsäter avs  
?Prästtorp by   Lillsäter avs.  
Siørstade, se Sjögestad by o. sn   Lilltollstad, se Tollstad, Lilla bebyggelse  
?Sjögestad by   Lugnet t  
?Sjögestad by   Lugnet bkst.  
?Sjögestad by   Lundby, se Gälstad gård  
Sjögestad by o. sn   Lunnevad gd  
?Sjögestad kyrkby   Lunnevad gård  
Sjögestad? Saknas   Lunnevad herrgård  
Sjögestad, Östra beb   Lunnevad gård  
?Sjögestad Saknas   *Luren lht  
?Sjögestad by o. sn   Lura stuga  
Sjögesta by o. sn   Lyckan avs.  
Sjögestad by o sn   Lyckhem avs  
Sjögestad by   Lötaborg avs  
Sjögestad by o sn   Lötaborg avs.  
Sjögestad by   Löten, seTollstad, Stora bebyggelse  
Sjögestad gd   Löten bebyggelse  
Sjögestad by   Lövingsborg avs.  
Sjögestad skattegård /Se   Mantorps, se Sjögestad utäng  
Sjögestad Saknas /Se   Mantorpängen, se Sjögestad bebyggelse  
Sjögestad by /Se   Marieborg bebyggelse  
Sjögestad by /Se   Marieberg, se Tollstad, Lilla bebyggelse  
Sålla gård   Marielund lht  
Sålla gd   Marielund bkst.  
Sålla gd   Mellangården, se Sjögestad bebyggelse  
Sålla by   Mellangården, se Tollstad, Lilla bebyggelse  
Sålla gård   Mellangården, se Ölstorp bebyggelse  
Sålla gd   Mellangården bebyggelse  
Sålla gd   Mellangården bebyggelse  
Sålla gård med kvarn o. såg   Mellangården bebyggelse  
Sålla gård m. kvarn o. såg   Norrgården, se Alorp bebyggelse  
Sålla by   Norrgården, se Sjögestad bebyggelse  
Sålla g   Norrgården, se Sålla bebyggelse  
Sålla by   Norrgården, se Tollstad, Lilla bebyggelse  
Solla Saknas   Norrgården, se Ölstorp bebyggelse  
Sålla gd   Norrgården bebyggelse  
Sålla g   Norrgården = Sjögestad bebyggelse  
Sålla gd   Norrgården bebyggelse  
Sålla gd /Se   Norrgården bebyggelse  
Sålla by /Se   Norrgården bebyggelse  
Tollstad by   Nybygget lht  
Tollstad by   Nybygget torp  
Tollstad by   Nyborg bkst  
Tollstad by   Nygården, se Frackstad bebyggelse  
Tollstad by   Nygården, se Ölstorp bebyggelse  
?Tollstad (numera Lilla o. Stora) byar   Nygården bebyggelse  
?Tollstad by   Nygården bebyggelse  
Tollstad by /Se   Nyhagen lht  
Tollstad gd /Se   Nysäter avs  
»tørgilstadom» Saknas   Nysäter lht  
Valkeberget berg /Se   Nysäter stuga  
Ölstorp by   Nysäter bkst.  
Ölstorp by   Nytorp lht  
Ölstorp by   Nytorp torp  
Ölstorp by   Nässja gård  
Ölstorp by   Nässja bebyggelse  
Ölstorp by /Se   Pilhagen, se Sjögestad bebyggelse  
Ölstorp by /Se   *Plågan, se Nysäter avs  
    Plågan mindre ställe  
    Plågaborna inbyggarbeteckning  
    Presttorp (Prestorp), se Prästtorp Saknas  
    Prästtorp gd  
    Prästtorp gårdar  
    Prästtorps bandel Saknas  
    Prästtorp Östergård gd  
    Prästtorp, östergård gård  
    Prästtorp Västergård gd  
    Prästtorp, västergård gård  
    Prästtorp, f.d. fjärdingsmansboställe gård  
    Prästtorp by  
    Prästorp gårdar  
    Rosendal bkst.  
    Rundelen gård  
    Rundelen, se Tollstad bebyggelse  
    Rundelen äng  
    Rusthållet, se Frackstad bebyggelse  
    Rusthållet, se Hackstad bebyggelse  
    Rusthållet rusthåll  
    Rusthållet bebyggelse  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp bkst.  
    *Sandstugan, se Sandstorp lht  
    Sandstugan torp  
    Sjögestad by  
    Sjögestad, skattegård gård  
    Sjögestad, högen gård  
    Sjögestad, mellangård gård  
    Sjögestad, södergård gård(ar)  
    Sjögestad, norrgård gård  
    Sjögestad utjord  
    Sjögestad utjord  
    Sjögestad utjord  
    Sjögestad utjord  
    Sjögestad gårdar  
    Sjögestadbro, se Sjögestad bebyggelse  
    Sjögestadbro herrgård  
    Sjögestabro, se Högen Saknas  
    Sjögetorp avs  
    Sjögetorp avs.  
    Sjösätter, se Sjögestad bebyggelse  
    Sjösäter bkst.  
    Skattegården, se Hackstad bebyggelse  
    Skattegården, se Sjögestad bebyggelse  
    Skattegården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården skattegård  
    Skogshyddan stuga  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp avs  
    Skogstorp torp  
    Smedshemmet lht  
    Smedshemmet avs.  
    Solliden lht  
    Solliden avs.  
    Solvik, se Smedshemmet Saknas  
    Sten lht  
    Sten bkst  
    Stenkullen, se Frackstad bebyggelse  
    Stenkullen avs  
    Stenkullen bkst.  
    Stensberg avs  
    Stensberg avs.  
    Stensäter avs  
    Stensäter avs.  
    *Stolpängen, se Tollstad, [St.] bebyggelse  
    Stolpängen avs.  
    Stortollstad, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    *Striden, se Fridensborg lht  
    Strömkullen (Högvakten) avs  
    Sveden lht  
    Sveden bkst.  
    Sågstugan lht  
    Sålla by  
    Sålla, herrgård gård  
    Sålla, norrgård gård  
    Sålla, söder- eller frälsegården gård  
    Sålla by  
    Sålla gårdar  
    Sålla Frälsegård bebyggelse  
    Sålla herrgård herrgård  
    Sålla kvarn bebyggelse  
    Sålla Norrgård bebyggelse  
    Södergården, se Sjögestad bebyggelse  
    Södergården, se Sålla bebyggelse  
    Södergården, se Tollstad, Lilla bebyggelse  
    Södergården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Södergården, se Ölstorp bebyggelse  
    Södergården, se Alorp bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södralund lht  
    Södralund avs.  
    Sörby, se Sjögestad bebyggelse  
    *Tallkottskrogen t  
    Tollstad, Lilla (gårdar) by  
    Tollstad, Lilla norrgård gård(ar)  
    Tollstad, Lilla, södergård gård  
    Tollstad, Lilla, mellangård gård  
    Tollstad, Lilla by  
    Tollstad, Lilla gårdar  
    Tollstad Stora gd  
    Tollstad, Stora by  
    Tollstad, Stora, skattegård ell. södergård gård  
    Tollstad, Stora, varggård gårdar  
    Tollstad, Stora, öde- eller grubbegård gård  
    Tollstad, [Stora] utjord  
    Tollstad [Stora] äng  
    Tollstad äng  
    Tollstad, Stora by  
    Tollstad, Stora gårdar  
    Tollstorp avs  
    Tollstorp bkst.  
    Tordstorp torp  
    Tröstorp t  
    Tröstorp torp  
    *Vakten, se Strömkullen avs  
    Varggården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Varggården bebyggelse  
    Viby utj.  
    Visäter avs  
    Visäter avs.  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp avs.  
    Västergården, se Prästtorp bebyggelse  
    Västergården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Västergården, se Ölstorp bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västralund avs  
    Västralund bkst.  
    Åhagen avs  
    Åhyddan avs.  
    Åsen lht  
    Åttingen, se Tollstad [Stora] bebyggelse  
    Åviken lht  
    Åviken, se Brostugan Saknas  
    Ödegården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Ögården, se Tollstad, Stora bebyggelse  
    Ölstorp (gårdar) by  
    Ölstorp södergård (nygård) gård(ar)  
    Ölstorp, mellangård gård(ar)  
    Ölstorp, norrgård gård  
    Ölstorp by  
    Ölstorp gårdar  
    Östergården, se Prästtorp bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.