ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vikingstads socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 347 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 392 Naturnamn : 170
Vikingstad sn Bankeberg berg /Se Vikingstad sn Allégärdet gärde
Vikingstad sn Berget ägomark Vikingstad sn Allésliden gärde
Vikingstad sn Bredsätter ägomark Vikingstad socken Amerika utj.
Vikingstad sn Brännorna skogsmark Vikingstad sn Amerikahagen hage
Vikingstad sn *Byängen förr äng Vikingstads Kyrka traktnamn Aspbacken hage
Vikingstad sn Gismestad byängen *Askelyckan lht Backgärdet gärde
Vikingstad sn Ekängarna terräng *Asken, se *Askelyckan Saknas Bjönera gärde
Vikingstad sn Fyrsängen ägomark Aspegården bebyggelse Boobacken hage
Vikingstad sn Fällan ägomark Aspegården, se 3 Gustad Saknas Booberget berg
Vikingstad sn Gatan ägomark Asplund lht Boogärdet gärde
Vikingstad stad Grantoppen ägomark Asptorpet t Brantsonshagen hage
Vikingstad sn Gubbhagsgärdet ägomark Backen avs Bredsältert gärde
Vikingstad sn Hultet terräng Backgården, se 5 Bankeberg Saknas Brinkgärdet gärde
Vikingstad sn Kappelån å Backgården, se 1 Bo Saknas Brännerna hagmark
Vikingstad sn Klofsten utj /Se Backgården bebyggelse Broberget berg
Vikingstad sn Kollinsgärdet ägomark Backgården Saknas Bäckgärdsgärdet gärde
Vikingstad sn Kråkan ägomark Bankeberg by Dalgärdet gärde
Vikingstad socken Kvällvippan skogsmark Bankeberg by Ekbacken hage
Vikingstad sn Kättlaberget berg Bankeberg, gästgivaregård gård Eklyckan gärde
Vikingstad sn Gismestad lillaängen Bankeberg, mellangård gård Eklundshagen hage
Vikingstad sn *Litlaäng äng Bankeberg, Östergård gård Ekängen hage
Vikingstad sn *Litla äng äng Bankeberg, Västergård gård Ellan gärde
Vikingstad sn Mossen ägomark Bankeberg, bankegård gård Experimentet gärde
Vikingstad (Rakered) sn Myrgärdet ägomark Bankeberg jord Fittan gärde
Vikingstad sn *Nybble äng Saknas Bankeberg jord Fjärdedelsgärdet gärde
Vikingstad sn Nystugan ägomark Bankeberg by Fridhemslyckan gärde
Vikingstad sn *Nörra skogen skog Bankeberg, se Vikingstad jvt Fyrsängen gärde
Vikingstad sn *Nörra skogen skog Berga, kyrkoherdeboställe gård Fårbackarna gärde
Vikingstad sn Oxekullen terräng *Berga, se 1 Tillorp Saknas Fibungehagen hage
Vikingstad sn Pilberget fornlämning Berga gård Granbacken gärde
Vikingstad sn Skaftkärret ägomark Berget avs Granlundsgärdet gärde
Vikingstad sn Skruttsmosse mosse Berget avs Gråtorna gärde
Vikingstad sn Stensättret terräng Berget torp Grönhagen hage
Vikinstada Saknas Tusätter ägomark Berggården, se 1-2 Ånestad Saknas Grönlandsängen äng
Vikingstad sn Tyrsplöjan ägomark Berggården bebyggelse Gubbehagen hage
Vikingstad sn Ugglekullgärdet ägomark Bergsätter lht *Gustadsån, se Kapellsån Saknas
Vikingstad sn Åttingen ägomark Bergsäter avs Gärdestorpeskiftet gärde
Vikingstad sn Östkullen kulle(?) Bergsäter lht Haggärdet gärde
Vikingstad sn   Björklund torp Haddorpegärdet gärde
Vikingstad sn   Björklund avs Hasselbacken gärde
Vikingstad sn   Bo gårdar (by) Hasselbacken gärde
Vikingstad sn   Bo, back- eller övergård gård(ar) Hemmgärdena gärden
Vikingstad sn   Bo, mellangård gård Hemmhagen hage
Vikingstad sn   Bo, västergård gård Holmegärdet gärde
Vikingstad socken   Bo stuga Humpen, se Trälsehumpen Saknas
Vikingstad sn /Se   Bo by Humpen gärde
Vikingstad sn /Se   Bo gårdar Humpen gärde
Vikensta, Vikingsta sn /Se   Bolunden kyrkoutjord Humpegärdet gärde
Vikingsta, Vikensta sn /Se   Brestorp Saknas Hästgölshagen hage
Vikingstad sn /Se   Brestorp, se 1-2 Åsarp Saknas Jakobshagen hage
Vikingstad by /Se   Brestorp gård *Jätteberget, se Kittelberget Saknas
Vikingstad sn /Se   Brink gård Kalingärdet gärde
Vikingstad sn /Se   Brink gård Karusegärdet gärde
Vikingstad sn /Se   Brink Saknas Kankeruk öppen plats
Vikingstad sn   Bråstorp, se 1-2 Åsarp Saknas Kaukerukehage hage
Vikingstad sn /Se   Bråtorp eller Brånstad, se 1 Brestorp Saknas Kapellsån å
Vikingstad sn /Se   Buskgården, se 1-2 Harg Saknas *Kittelberget berg
Vikingstad sn /Se   Bygget lht Kittelberget berg
Vikingstad sn /Se   *Bygget, se *Nybygget t Klockarevrån gärde
Vikingstad sn /Se   Bäck avs Knekthagen hage
Vikingstad sn /Se   Bäckgården, se 3 Gunnorp Saknas Knåpet gärde
Vikingstad sn /Se   Bäckgården bebyggelse Kohagslyckan gärde
Vikingstad sn /Se   Bäckhemmet utjord Kråkan gärde
Vikingstad sn /Se   Bäckhemmet utj. Kråkhuvudet gärde
Vickensta, se Vikingstad sn   Dalen se Lundstorp avs Kvarngärdet gärde
Wickenstad se Vikingstad sn /Se   Den blå gård Kvarngärdet gärde
Anundstadhum, se Ånestad hg   Den röde gård Kvarnholmen holme
Bankeberg by   *Dubbeltorpen, se Fridhem Saknas Kvarnskiftet gärde
Bankeberg by   Ekbacken, se Jungfruhemmet lht Kvarstadholmen holme
Bankeberg by   Ekeberga avs Kvarstadhörnet gärde
Bankeberg by   Eklund avs Kvittorpvrån gärde
Bankeberg by   *Eklund torp Kvällvippan hage
Bankeberg by   Eldlösa, se 6 Harg Saknas Kyrkgärdet gärde
Bankeberg by   Eldlösa jord Kyrkhagen hage
Bankeborg by   *Enebacken torp Kyrkhumpen gärde
Bankeberg by   Eriksberg torp Källsäter gärde
Bankeberg by   Eriksberg torp Ladugårdsskiftet gärde
Bankeberg by   Frackstad hump t Lillgärdet gärde
Bankeberg by   Fredriksberg lht Lilla helvetet gärde
Bankeberg by /Se   Fredriksberg lht Lilla snippen, se Snippslna Saknas
Bankeberg by /Se   Fridhem t Lilla tomten hage
?Berga kyrkoherdeboställe   Frälsegården, se 5 Rankered Saknas Lillån å
Berga kyrkoherdeboställe   Frälsegården bebyggelse Lillängen hage
Berga kyrkoherdebost.   *Gatan, se 1 Gunnorp Saknas Lindgrenshagen hage
Berga by   Gatan lht Lunnera gärden
Berga kyrkoherdebost. /Se   Gatan stuga Lunnera pl åkrar
?Bo by   Gismestad skola Saknas Lushagen hage
Bo by   Gismestad by Lushagegärdet gärde
Bo by   Gismestad, nygård gård Lusklämmegärdet gärde
Bo by   Gismestad gård(ar) Magafineberg berg
Bo hg, by   Gismestad by Masslätten gärde
Bo by /Se   Gismestad gård Mellanhagen hage
Bo by /Se   Gismestad gårdar Mellanskiftet gärde
*Brakastadha mark Saknas   Granlund t Mossen gärde
»brasskastadhe» beb. /Se   Granlund torp Myrgärdet gärde
*Brasskastadh Saknas   Grantoppen avs Målarängen gärde
Brasskastadh Saknas   Grantoppen lht Nybyggegärdet gärde
*Bras..stada Saknas   Greby, Lilla länsmansboställe Nylingshagen hage
Gismestad by /Se   Greby, Stora gård(ar) Nygårdshagen hage
Gismestad by   Greby, Lilla och Stora byar Nyängen hage
Gismestad by   Greby, Lilla gård Oxplågorna gärde
Gismestad gd   Greby, Lilla gård Parkgärdet gärde
Gismestad by   Greby, Lilla gård Petersbergshagen hage
Gismestad by   Greby, Stora herrgård Pilberget, se Tångberget Saknas
Gismestad by   Greby, Stora gårdar *Rakeredsån, se Kapellsån Saknas
Gismestad by   Greby, Stora gård Rangen gärde
Gismestad by   Grindstugan avs Ryttarbacken gärde
Gismestad by   Grindstugan lht Rävegryt stenrevel
Gismesta by   Grönlund avs Rävgrytsgärdet gärde
Gismestad by   Gunnars lht Sandgärdet gärde
Gismestad by   Gunnorp gårdar Sinhagen hage
Gismestad by   Gunnorp, mellangård gård(ar) Sjuan gärde
Gismestad gd   Gunnorp, Västergård gård Skattegårdsgärdet gärde
Gismestad by   Gunnorp, bäckgård gård(ar) Skillbergs backe backsluttning
Gismestad by   Gunnorp by Skaftkärret gärde
Gismestad by   Gunnorp gårdar Skrattorna gärde
Gismestad by   Gustad gårdar *Skrutts mosse mosse
Gismestad by   Gustad, Södergård gårdar Skrutts mosse mosse
Gismestad by   Gustad, käll- eller korporalsgård gård Skumningen gärde
Gismestad Saknas   Gustad, aspegård gård Skyllbergsgärdet gärde
Gismestad by   Gustad, pilgård gård Skölstadgärdet gärde
Gismestad by   Gustad, norrgård gård Slänten gärde
Gismestad by   Gustad, mellangård gård Smedgårdshagen hage
Gismestad by   Gustad by Smedgärdet gärde
Gismestad by /Se   Gustad by Smedliden gärde
Gismestad by /Se   Gustad gårdar Snipporna gärden
Gismestad gd /Se   Gustenborg avs Solmarkehagen hage
Gismestad gd /Se   Gustensborg Saknas Stallsskiftet gärde
Gismestad gd /Se   Gärdestorpet lht Starrhagen hage
Gismestad by /Se   Gästgivaregården, se 1 Bankeberg gästgivaregård Stensäter gärde
Gismestad gd /Se   Gästgivaregården gästgivaregård Stensättert hage
Gismestad by /Se   *Göklund lht Stora tomten hage
*Gopstapa, se Gustad by   Hagaberg avs Storängen hage
Greby by   Hagen avs Storskogen skog
Greby by   Hagen t Stora lyckan gärde
Greby by   Hagen lht Stora snippen, se Snipparna Saknas
Greby by   Hagen lht Storskogen skog
Greby (numera Lilla o. Stora) gdar /Se   Hagsäter t Surklevet hage
Greby by   Haninge utjord Surrehagen hage
Greby by   Haninge utj. Sveden hage
Greby by   Haninge avs. Svennsängen gärde
Greby by   Haninge, Lilla avs Sörstagärdet gärde
Greby by   Harg gårdar (by) Tillorpsgärdet gärde
Greby, Lilla o. Stora gdr /Se   Harg, busk- och mellangård gård(ar) Tittuthagen hage
Gridhby by   Harg, Lilla gårdar Torpgärdet gärde
Gudhinestathum by   Harg, västergård gård Trollhagsskiftet gärde
*Gunnar gård, by   Harg, östergård gård Trädgårdsliden gärde
Gunnorp by   Harg, Komministerboställe gård Trätarhumpen hage
Gunnorp by   Harg jord Tusäter gärde
Gunnorp by   Harg eller Klofsten, se Klovsten Saknas Tusätershagen hage
Gunnorp by   Harg gårdar Tyroplöjan gärde
Gunnorp by   Harg bebyggelse Tångberget berg
Gunnorp by   Hasselbacken avs. Ugglekullen gärde
Gunnorp by   Hasselbacken avs Ungnölehagen hage
Gunnorp by   Herrgården, se 2-4 Gismestad Saknas Utskogen skog
Gunnorp by   Herrgården, se 1-7 Nybble Saknas Vilevrån gärde
Gunnorp by   Hjälmsäter t Västergårdshagen hage
Gunnorp by   Hjälmsäter torp Västerängen gärde
Gunnorp by   Holmen avs Åskiftet gärde
Gunnorp by   *Holmtorpet t Åttingen hage
Gunnorp by   Hullet torp Åttingshagen hage
Gunnorp by   Hultet t Änga gärde
Gustad by   Humpen, se Humpsäter utjord. Ängarna gärde
Gustad by   Humpsäter lht Ängarna gärden
Gustad by   *Högkullen t Ängarna gärden
Gustad by   Högstorp avs Änghagen gärde
Gustad by   *Högstorp lht Östergårdsgärdet gärde
?Gustad by   Hökhult avs Östkullehagen hage
Gustad by   Jonasberg avs Östkullegärdet gärde
Gustad by   Jonsberg lht Östkullen bergkulle
Gustad by   Jonstorp avs  
Gustad by   Jungfruhemmet lht  
Gustad by   Kalvhagen torp  
Gustad by   Kalvhagen lht  
Gustad by   *Kammaren lht  
Gustad by   Karlsro avs.  
Gustad by   Karlstorp avs  
Gustad by   *Karus lht  
Gustad by /Se   *Klintorp lht  
Gustad by /Se   Klovsten gård  
Gustad by /Se   Klovsten utjord  
Gustad by /Se   *Knopet lht  
»gysmundestadi», se Gismestad by   Kohagen t  
Hag, se Harg by   Kohagen t  
Harg by   *Kråksången, se 4 Harg Saknas  
Harg by   Kvarnen, se 6-7 Rankered Saknas  
Harg by   Kvarnstugan, se 6-7 Rankered Saknas  
Harg byar   Kvarstad by  
?Harg by   Kvarstad gårdar  
Harg by   Kvarstad gård(ar)  
Harg by   Kvarstad, rusthåll gård  
Harg byar   Kyrkogården fastighet  
Harg by   Källgården, se 2 Gustad Saknas  
Harg by   Källgården, se 3 Rakered Saknas  
Harg by   Källgården bebyggelse  
Harg, Västra gd el. by   Källsäter torp  
Harg by   Lilla Harg bebyggelse  
Harg by   Lilla Harg bebyggelse  
Harg, Västra beb.   Lillgreby, se 1-2 Greby, L Saknas  
Harg, Lilla o. Stora byar   Lillgården, se 1-5 Sörstad Saknas  
Harg by   Lillharg, se 3-4 Harg Saknas  
Harg, Stora hg   Linghem avs  
Harg by   Lotlenborg avs.  
Harg by /Se   Lugnet lht  
Harg komministerboställe /Se   Lugnet torp  
Harg by /Se   Lunden avs  
Harg, Stora gd /Se   Lundstorp avs  
Harg by /Se   Lunnegårdarna Aspegård  
Harg by /Se   Lyckhem bebyggelse  
Harg by /Se   Löt gård  
Harg by /Se   Löt gård  
Harg, Stora by /Se   Lövhult lht:er  
Kvarstad gd   Mellangården, se 2 Bankeberg Saknas  
Quarstad g   Mellangården, se 2 Bo Saknas  
Qvarstad g   Mellangården, se 2-4 Gismestad Saknas  
Kvarstad gd /Se   Mellangården, Se 1 Gunnorp Saknas  
Kvarstad gd /Se   Mellangården, se 6 Gustad Saknas  
Kvarstad gd /Se   Mellangården, se 1-2 Harg Saknas  
?Löt gd   Mellangården, se 4 Tillorp Saknas  
Löt gd   Mellangården, se 1-2 Ånestad Saknas  
?Löt gd   Mellangården bebyggelse  
Löt by   Mellangården bebyggelse  
?Löt gd   Mellangården Saknas  
?Löt by   Mellangården Saknas  
Nybble herrgård   Mellangården bebyggelse  
Nybble gd   *Moritstorpet? t  
?Nybble hg   *Muckegrinden lht  
Nybble gd   Nedergården, se 1 Bo Saknas  
Nybble hg   Norrgården, se 5 Gustad Saknas  
Nybble herrgård   Norrgården, se 1-7 Nybble Saknas  
Nybble herrgård   Norrgården, se 4 Rakered Saknas  
Nybble hg   Norrgården bebyggelse  
Nybble gd   Nybble gårdar  
Nybble g.   Nybble herrgård  
Nybble gd   Nybble gård  
Nybble hg   Nybble gårdar  
?Nybble hg   Nybygget avs  
?Nybble hg   *Nybygget t  
?Nybble hg   Nygården, se 1 Gismestad Saknas  
?Nybble hg   Nygården bebyggelse  
Nybble hg   *Nyhagen t  
Nybble hg   Nystugan lht  
Nybble hg   Nysätter lht  
Nyble gd /Se   Nysäter lht  
Nybble by /Se   Nysäter avs  
Opplunda gård   Nysäter lht  
Opplunda gd   Nysäter lht  
Opplunda gd   Nysäter torp  
Opplunda g   Nysäter torp  
Opplunda gd   Opplunda gård  
Opplunda gd /Se   Opplunda gård  
Opplunda gd /Se   Opplunda gård  
Opplunda gd /Se   Opplunda gård  
Rakered, se Vikingstad Saknas   Oxkullen t  
Rakered f. sn   Oxkullen avs.  
Rakered by   Petersborg t  
Rakered fordom socken, nu by   Petersborg torp  
Rakered förr sn, nu by   Pilgården, se 4 Gustad Saknas  
Rakered by, förr sn   Pilgården, se 2 Rakered Saknas  
Rakered by   Pilgården bebyggelse  
Rakered by   Prästgården, se 5 Harg Saknas  
Rakered förr egen sn, nu by   Prästtomten lht  
Rakered förr sn, num. by   Qvarstad, se 1-4 Kvarstad Saknas  
Rakered förr sn, nu by   Rakered gårdar (by)  
Rakered by (förr sn)   Rakered, Skattegård eller rusthåll gård  
Rakered förr sn,   Rakered, nil- eller skattegård gård  
Rakered förr sn, nu by   Rakered, Käll- eller storgård gård  
Rakered by   Rakered,norr- eller Östergård gård  
Rakered by   Rakered, väster- eller frälsegård gård  
Rakered by   Rakered jord  
Rakered by   Rakered by  
Rakered by   Rakered gårdar  
Rakered förr sn   *Rakereds holmgårdar Saknas  
Rakered förr sn   Rappestad, se 1 Rundelen äng  
Rakered f.d. sn   Rundelen äng  
Rakered fordom sn, nu by   Rundelen äng  
Rakered f. sn, nu by   Rundelen gård  
Rakure, se Rakered fordom sn, nu by   Rusthållet, se 1-2 Harg Saknas  
Rakered by   Rusthållet, se 1 Kvarstad Saknas  
Rakered by   Rusthållet, se 1 Rakered Saknas  
Rakered f. sn, nu by   Rusthållet, se 1 Tillorp Saknas  
Rakered f. sn, nu by   Rusthållet Saknas  
Rakered förr sn, nu by   Rusthållet Saknas  
Rakered by   *Sanden lht  
Rakered by /Se   Sandtorp avs  
Rakered by (f.d. sn) /Se   Skattegården, se 1 Rakered Saknas  
Rakered by /Se   Skattegården, se 2 Rakered Saknas  
(Rakurö) Saknas   Skattegården, se 1-5 Sörstad Saknas  
Sköldstad hg   Skiestad utäga  
Sköldstad gd /Se   Skogaholm avs  
Sköldstad hg   Skogen lht  
Sköldstad hg   *Skogen lht  
Sköldstad hg   *Skogen lht  
Sköldstad herrg.   *Skräddarhemmet lht  
Sköldstad herrgård   *Skräddarstugan, se *Skräddarhemmet Saknas  
Sköldstad hg   *Skären, se Fredriksberg Saknas  
?Sköldstad hg   Sköldstad gd  
Sköldstad gd /Se   Skölstad herrgård  
Sköldstad Saknas /Se   Sköldstad gård  
Solmark by   Sköldstad säteri l. gård  
Solmark by   *Slanten lht  
Solmark by   Smedgården, se 2 Tillorp Saknas  
Solmark by   Smedstorp avs  
Solmark gd   Smedstorp avs  
Solmark by   *Snurren lht  
Solmark by   Solbacken torp  
Solmark by   Solbacken avs  
Solmark gd   Solmark by  
Solmark by   Solmark bebyggelse  
Solmark by   Solmark gård  
Solmark by   Stenkullen torp  
Solmark by   Skattegården bebyggelse  
Solmark by   Stenkullen t  
Solmark gd /Se   Stenkullen lht  
Storgården hemman   Stenkullen torp  
Sörstad hg   Stensberg t  
Sörstad hg   Stensberg torp  
Sörstad hgd   Stenstugan avs  
Sörstad herrg.   Storgreby, se 1-3 Greby, St. Saknas  
Sörstad rättaredöme Saknas   Storgården, se 3 Rakered Saknas  
Sörstad hg   Storgården bebyggelse  
Sörstad gd /Se   Stora Harg bebyggelse  
Sörstad herrgård /Se   Storharg, se 1-2 Harg Saknas  
Sörstad gd /Se   Striden lht  
Tillorp by /Se   Stridlund, se Striden Saknas  
Tillorp by   Stugrummet, se 3 Bäckgården Saknas  
Tillorp by   Södergården, se 1 Gustad Saknas  
Tillorp gd /Se   Södergården bebyggelse  
Tillarp Saknas /Se   Sörstad gård(ar)  
Vickenstad Saknas   Sörstad herrgård  
Vikingstad by /Se   Sörstad gård  
Ån(n)estad gård och by   Tillorp by  
Ånestad gd   Tillorp, rusthåll gård  
Ånestad g.   Tillorp, smedgård gård  
Ånestad hg   Tillorp, öster- och mellangård gård(ar)  
?Åsarp by   Tillorp jord  
Åsarp by /Se   Tillorp herrgård  
?Åsarp by /Se   Tillorp gård  
?Åsarp gd /Se   Tingshusplanen Saknas  
Åsarp by /Se   Tollstad, Stora äng  
?Åsarp gård   Toppen torp  
Åsarp gd   Trollhagen lht (avs)  
?Åsarp gd   Trollhagen avs.  
Åsarp by   Trädgårdstorp t  
Åsarp gd /Se   Trädgårdstorp, se Smedstorp Saknas  
?Åsarp by /Se   *Ugglekullen lht  
Åsorp gdr /Se   Varghagen t  
    Varghagen torp  
    Vikingstad utjord  
    Vikingstad jvt  
    Vikingstad dubbelspår Saknas  
    Vägstorp avs  
    Vägstorp lht  
    Västergården, se 4 Bankeberg Saknas  
    Västergården, se 3 Bo Saknas  
    Västergården, se 2-4 Gismestad Saknas  
    Västergården, se 1-3 Greby Saknas  
    Västergården, se 2 Gunnorp Saknas  
    Västergården, se 1-7 Nybble Saknas  
    Västergården, se 5 Rakered Saknas  
    Västergården, se 1-5 Sörstad Saknas  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Ånestad gårdar  
    Ånestad gårdar  
    Ånestad gård  
    Åsarp gård(ar)  
    Åsarp by  
    Åsarp gård  
    Åttingen t  
    Åttingen, se 5 Tillorp Saknas  
    Åttingen t.  
    Åttingen utj.  
    Åttingen torp  
    Ängen t  
    Ängen torp  
    Ängsveden torp  
    Ängsveden t  
    Östergården, se 3 Bankeberg Saknas  
    Östergården, se 1 Bo Saknas  
    Östergården, se 1-3 Breby, St. Saknas  
    Östergården, se 4 Rakered Saknas  
    Östergården, se 1-5 Sörstad Saknas  
    Östergården, se 3 Tillorp Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Österhagen avs  
    *Österkullen t  
    Övergården, se 1 Bo Saknas  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.