ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slaka socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 420 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 377 Naturnamn : 16
Slaka sn Bergsängen äng Slaka sn Granatkullen höjd
Slaka sn Bodlyckan åker Slaka socken Granatkullen kulle
Slaka sn Bosgårds backe backe Slaka rackare inbyggarbeteckning Slakaån å
Slaka sn Bottenlösan kärr Slaka stackare inbyggarbeteckning Slakaån å
Slaka sn Dalgärdet ägomark Anderstorp lht Snusgärdet gärde
Slaka sn Eldsberget berg Anderstorp lht Snusgärdet gärde
Slaka sn *Eldsberget berg /Se Aska by Tinnerbäcken å
Slaka sn Galgbacken ägomark Aska by Tinnerbäcken å
Slaka sn Getaberget berg Aska, nedergård gårdar Trollberget berg
Slaka sn Elänslätten Saknas Acka, nedergård (änggård) gård Trollberget höjd
Slaka sn Kramsberget ås Aska, nedergård gård Trollbergsliden gärde
Slaka sn *Kramsberget ås /Se Aska, Lilla gård Trollbergsliden gärde
Slaka sn Kullstad, Lilla ägomark Aska gårdar Åbyån namn på å
Slaka sn Kyrkobacken ås Aska gårdar Åby-ån å
Slaka sn *Kyrkobacken ås /Se Aska, norrgård gård Ås-dymlingen åker
Slaka sn Laduängen äng Aska, norrgård gård Åsmestad-ån Saknas
Slaka sn Laduängen äng Aska, Stora gård  
Slaka sn Laduängen ägomark Aska, södergård gård  
Slaka sn Lambohovs backe Saknas Aska, södergård gård  
Slaka sn Lillskogsbacken backe Aska, östergård gård  
Slaka sn Midsommarskullen berg Aska, östergård gård  
Slaka sn Midsommarkullen kulle /Se Aspegården Saknas  
Slaka sn Mörkkärr ägomark Aspetorpet avs  
Slaka sn Nasen ängar /Se Asplund lht  
Slaka sn Norrbacka ägomark(?) Asplund lht  
Slaka sn Norrängsberget berg Asplunda lht  
Slaka sn Nyhagen terräng Asplunda lht  
Slaka sn Pilgårdshagen hage Augustberg lht  
Slaka sn Roten ägomark Augustberg lht  
Slaka sn Rödbergsmossen ägomark Berga by  
Slaka sn Sadelsten bortsprängt berg Berga by  
Slaka sn Skatgatan ägomark(?) Berga, rusthåll gård  
Slaka sn Skorpan ägomark Berga, pantegård gård  
Slaka sn Skräddarebacken sandkulle Berga, östergård gård  
Slaka sn Skrämman terräng Berga, frälsegård gård  
Slaka sn Slaka backe ägomark Bergelund lht  
Slaka sn Slakaån å Bergsäter lht  
Slaka sn Slak(a)ån å /Se Björklund lht  
Slaka sn Snusgärdet gärde Björklund lht  
Slaka sn Snusgärdet åker /Se Björklund lht  
Slaka socken Solbacka triangelpunkt Björklund lht  
Slaka socken Spånghagen hage Björklund lht  
Slaka socken Stryklodet terräng Björklund lht  
Slaka socken Sundet ägomark Björksäter t  
Slaka socken Syltbyttan ägomark Björksäter t  
Slaka sn /Se Tegelhagen terräng Björnstugan torp  
Slaka sn Timmerbäcken bäck Björnstugan torp  
Slaka sn Timmerbäcken å *Blovom riven lht(?)  
Slaka sn Trollstenen stenblock Boarp gård  
Slaka sn *trollstenen sten /Se Boarp gård  
Slaka sn Trollstenen sten /Se Bröttjestad herrgård  
Slaka sn *Wardha Saknas Brötjestad gård  
Slaka sn Vardån å /Se Ebbe- Saknas  
Slaka sn Värmland ägomark Ebbekulla Saknas  
Slaka sn Åsdymla backe Saknas Ekelund lht  
Slaka sn Åsdymlingen el. Åsdömlan f.d. häradsallmänning Erikstorp t  
Slaka sn Åsdymlingen allmänning /Se Fredriksberg lht  
Slaka sn Åsdömlan Saknas Fredriksdal lht  
Slaka sn Örkällan källa Fredriksdal lht  
Slaka sn Örkällan källa Fridhem lht  
Slaka sn   Fridhem avs  
Slaka sn   Fridhem lht  
Slaka sn   Fridkullan lht  
Slaka sn   Fridkullen lht  
Slaka sn   Frälsegården Saknas  
Slaka sn   Granåsen t  
Slaka sn   Granåsen t  
Slaka sn   Grindtorpet t  
Slaka sn   Gröndalen torp  
Slaka sn   Gröndalen lht  
Slaka sn   Gröndalen torp  
Slaka sn   Gröndalen lht  
Slaka sn   Gröndalen lht  
Slaka sn   Gröndalen lht  
Slaka sn   Gröndalen, Häradslyckor äga  
Slaka sn   Grönlund lht  
Slaka sn   Grönlund lht  
Slaka sn   Grönlund hmd  
Slaka sn   Gyllengården Saknas  
Slaka hd   Gålstad by  
Slaka sn   Gålstad by  
Slaka sn   Gålstad, Lilla gårdar  
Slaka sn   Gålstad, Lilla, komministerboställe gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Lilla, komministerboställe gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Lilla, ödegård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Lilla, ödegård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora gårdar  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora, aspegård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora, apegård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora, kronogård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora, källgård gård  
Slaka sn /Se   Gålstad, Stora, mellangård gård  
Aska by   Gålstad, Stora, mellangård gård  
Aska by   Gålstad, Stora, storgård gård  
Aska by   Gålstad, Stora, storgård gård  
Aska by   Gålstad, Stora, västergård gård  
Aska by   Gålstad, Stora, västergård gård  
Berga by   Gålstad, Stora, östergård gård  
Berga by   Gålstad, Stora, östergård gård  
Berga by   Gåvodal lht  
Berga by   Gåvodal lht  
Berga by   Göklund t  
Berga by   Haddorp gård  
Berga by   Haddorp herrgård  
Berga by   Hag gård  
Berga by   Hag gårdar  
Berga by   Hag gård  
Berga by   Hag, Lilla gård  
Berga by   Hag, Stora gård  
Berga by   Haga lht  
»Bosgård» förr by /Se   Haga lht  
Bosgård, se Lambohov gd /Se   Hagaberg lht  
*Bosgården, se *Slaka bosgård gd   Hagaberg lht  
Brötjestad gd   Hagadal lht  
Bröttjestad gd   Hagadal lht  
Bröttjestad gård   Hagalund t  
Bröttjestad gård   Hagalund lht  
?Bröttjestad gd   Hagalund lht  
Bröttjestad gd   Hagalund lht  
Bröttjestad gd   Hagalund lht  
Bröttjestad g   Hagstorp lht  
Bröttjestad gd   Hagstorp lht  
Bröttjestad gd   Hagsäter lht  
Bröttjestad gd   Hagsäter lht  
Bröttjestad gd   Hagsäter lht  
Bröttjestad gd   Halshöga gårdar  
?Bröttjestad gd   Halshöga gård  
Bröttjestad gd   Halshöga Storgård gd  
Bröttjestad gd /Se   Halshöga gårdar  
[Gwnnekil] Saknas   Halshöga, storgård gård  
»gulstadhum», se Gålstad by   Halshöga Lillgård gd  
Gålstad by   Halshöga, lillgård gård  
Gålstad by   Harsbo t  
Gålstad by   *Hyttan Saknas  
Gålstad by   Hyttan Saknas  
Gålstad, Lilla o. Stora gårdar   Häradsjorden äga  
Gålstad by   Häradslyckor äga  
Gålstad by   Häradslyckor[na] äga  
Gålstad by   Högdal lht  
Gålstad by   Högdal lht  
Gålstad by   Högdal lht  
Gålstad by   Höghult lht  
Gålstad by   Höghult lht  
Gålstad by   Högstorp lht  
Gålstad by   Högstorp lht  
Gålstad by   Högtomta lht  
Gålstad by   Högtomta lht  
Gålstad by   Hörnet lht  
Gålstad by   Johanstorp lht  
Gålstad by   Johanstorp lht  
Gålstad by   Kaptensbostället Saknas  
Gålstad by   Karlsfrid lht  
Gålstad by   Karlsfrid lht  
Gålstad by   Karlslund t  
Gålstad, Lilla komministerboställe /Se   Karlslund lht  
Gålstad by /Se   Karlstorp lht  
Gålstad by /Se   Karlstorp lht  
Gålstad by /Se   Karstorp gård  
Haddorp herrgård   Karstorp gård  
Haddorp herrgård   Klockarejorden Saknas  
Haddorp herrgård   Klockarejorden Saknas  
Haddorp herrgård   Kristinelund lht  
Haddorp hgd   Kristinelund lht  
?Haddorp gd   Kronogården Saknas  
Haddorp hg   Kullstad, Norr gård  
Haddorp hg   Kyrkoherdebostället gård  
Haddorp hg   Kyrkoherdebostället gård  
Haddorp g   Kåparp gård  
Haddorp hgd   Kåparp gård  
Haddorp hg   Kåparp gård  
Haddorp hg   Källgården Saknas  
Haddorp hg   Källgården gård  
Haddorp gd /Se   Källgården gård  
Haddorp hg /Se   Källhagen lht  
Haddorp hg /Se   Källsäter lht  
Hag gd   Källsäter lht  
Hag gd   Källsäter lht  
Hag gd   Källsäter lht  
Hag by   Kärorps utjord utjord  
Hag gd   Kärorps utjord utjord  
Hag by   Laduängen äng  
Hag gd   Laduängen äng  
Hag gård   Lageraberg t  
Hag gd   Lamboholm, Lambohov säteri  
Hag g   Lambohov gd  
Hag gd   Lambohov gård  
Hag gd /Se   Lambohov gård  
Halshöga herregård   Lambohov herrgård  
Halshöga hg   *Landbotorp, Lambohov säteri  
Halshöga herrgård   Lambohov herrgård  
Halshöga gd   Lambohov säteri  
Halshöga hg   Lillgården Saknas  
Halshöga hg   Lillgården Saknas  
Halshöga gd   Lillgården gård  
Halshöga hg   Lillgården gård  
Halshöga hg   Lillhem lht  
Halshöga hg   Lillhem lht  
Halshöga herrg   Lillskogen lht(avs)  
Halshöga gd /Se   Lingstugan rivet(?) t  
Halshöga by /Se   Lingstugan rivet t  
Halshöga gd /Se   Ljungstorp gård  
Hyttan lht /Se   Ljungstorp torp  
Kullstad gd   Lund, södra lht  
Kullstad gd   Lyckhem lht  
Kullstad gd   Lyckhem lht  
Kullstad by   Lämningssäter avs  
Kullstad by   Länningsätter avs.  
Kullstad gd   Löteborg lht  
Kullstad gd   Löteborg lht  
Kullstad gd   Löten t  
Kullstad by?   Löten t  
Kullstad gd   Lövsäter lht  
Kullstad gd   Lövsäter lht  
?Kullstad gd   Lövsäter lht  
Kullstad by   Manhem lht  
Kullstad gd   Manhem lht  
Kullstad gd   Mantorp lht  
Kullstad gd   Mantorp lht  
Kullstad gd   Mellangården Saknas  
Kullstad gd   Mellangården Saknas  
Kullstad g   Mjärdevi Västergård gd  
Kullstad gd   Mjärdevi Lillgård gd  
Kullstad gd   Mjärdevi Mellangård gd  
Kyrkoherdebostället Saknas /Se   Mjärdevi gdr  
Kåparp gd /Se   Mjärdevi gdr  
Lambohov hg   Mjärdevi by  
Lambohov hg   Mjärdevid by  
Lambohof hg   Mjärdevi gårdar  
Lambohov hg   Mjärdevi, västergård gård  
Lambohov hg   Mjärdevi, lillgård gård  
Lambohov gd /Se   Mjärdevi, mellangård gård  
Lambohov gd /Se   Mjärdevi, kaptensboställe gård  
Lambohov gd /Se   Mjärdevi, kaptensboställe gård  
Lambohov hgd /Se   Månstorp torp  
*Landbotorp, se Lanbohov hg   Naterstad gård  
Lingstugan f.d. torp el. lada   Månstorp torp  
?Mjärdevid by   Naterstad gård  
Mjärdevid by   Nedergården Saknas  
Mjärdevi by   Nilslund lht  
Mjärdevi by   Nilslund lht  
Mjärdevid by   Normstorp herrgård  
Mjärdevi by /Se   Normstorp gård(ar)  
Mjärdevid by   Norrgården Saknas  
Mjärdevi by   Norrgården Saknas  
?Mjärdevid by   Norrgården Saknas  
Mjärdevi by   Norrgården Saknas  
Mjärdevid by   Nyborg avs  
Mjärdevid by   Nybygget (Löten) t  
Mjerdevid by   Nybygget t  
Mjärdevi by   Nydal lht  
Mjärdevid by   Nydal lht  
Mjärdevi by /Se   Nylund lht  
Mjärdevi by /Se   Nylund lht  
Mjärdevi by /Se   Nysäter lht  
Mjärdevid by /Se   Nysäter lht  
Mjärdevi by /Se   Odlingstorp lht  
Mjärdevi by /Se   Odlingstorp lht  
Mjärdevi by /Se   Pantegården Saknas  
Mjärdevid by /Se   Pilgården Saknas  
Mjärdevid by /Se   Prästgården Saknas  
Mjärdevi by /Se   Prästgården Saknas  
Mjärdevi by /Se   Prästgården Saknas  
Mjärdevi by /Se   Rusthållet Saknas  
Mjärdevid by /Se   Röby herrgård  
Mjärdevi by /Se   Röby gård  
Naterstad gård   Sanden Saknas  
Naterstad gård   Sanden Saknas  
Naterstad gård   Sandsäter lht  
Naterstad gd   Sandsäter lht  
Naterstad gd   Sankesund t  
Naterstad gd   Skogenslund lht  
Naterstad g   Skogenslund lht  
Naterstad gd   Skogetorp t  
Normestorp gd /Se   Skogetorp lht  
Nyørdhavi by   Skogetorpet t  
Persbo gård   Skrämma lht  
Röby hgd   Slakabacke (rivna) tomter  
Röby hg   Slakabacke tomter  
Röby hg   Slestad by  
Röby gd   Slestad gårdar  
Röby hg   Slestad gårdar  
?Skogstorp t   Slestad, västergård gård  
*Slaka förr gd (Prästgården?)   Slestad, norrgård gård  
Slaka by   Slestad, östergård gård  
Slaka gård   Snarbacken lht  
Slaka by   Snusstugan riven lht  
Slaka by   Snusstugan riven lht  
Slaka by   Snuten t  
Slaka by   Snuten lht  
*Stakw b[ak]gard? gd   Snuthagen utjord  
*Slakabosgård gd   Sofiaberg lht  
Slestad by   Sofiaberg lht  
Slestad by   Solbacken lht  
Slestad by   Solbacken lht  
Slestad by   Solberga avs.  
Slestad by   Sten lht  
Slestad by   Sten lht  
Slestad by   Sten lht  
Slestad by   Stensäter rivet t  
Slestad by   Stensäter rivet t  
Slestad by   Storgården Saknas  
Slestad by   Storgården Saknas  
Slestad by   Storgården Saknas  
Slestad by   Storgården Saknas  
Slestad by   Storgården Saknas  
Slestad by   Sundsdal lht  
Slestad by   Sundsdal lht  
Slestad gd   Svistads utjord äga  
Slestad by   Svistads utjord äga  
Slestad by   Södergården Saknas  
Slestad gd   Södergården Saknas  
Slestad gd   Södergården Saknas  
Slestad gd   Södra Lund Saknas  
Slestad by   Tollstorp gård  
Slestad gd   Tollstorps, Nedre gård  
Slestad by   Tollstorp, Övre gård  
Slestad gd   Trädgårdstorp t  
Slestad gd   Uddevalla Saknas  
Slestad gd   Uggletorp gård  
Slestad by   Uggletorp gård  
Slestad by   Uggletorp gårdar  
Slestad gd, by   Vägstorp lht  
Slestad by   Vägstorp lht  
Slestad by   Västergården Saknas  
Slestad by   Västergården Saknas  
Slestad gd   Västergården Saknas  
Slestad by   Västergården Saknas  
Slestad by   Västergården Saknas  
Slestad by   Västergården Saknas  
Slestad gd   Västergården Saknas  
Slestad by   Västralund lht  
Slestad by   Åby, Lilla by  
Slestad gd   Åby, Lilla by  
Slestad by   Åby, Lilla by  
Slestad gdr   Åby, Lilla, östergård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, östergård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, södergård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, södergård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, norrgård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, norrgård gård  
?Slestad by   Åby, Lilla, västergård gård  
Slestad by   Åby, Lilla, västergård gård  
Slestad by   Åby, Stora gårdar  
Slestad by   Åby, Stora by  
Slestad gd /Se   Åby, stora, storgård gård  
Slestad gd /Se   Åby, stora, lillgård gård  
Slitstada, se Slestad by   Åby, stora, västergård gård  
Slyttstade gd   Åby, stora, norrgård gård  
Smestad gd /Se   Åby, stora jord  
Tollstorp by   Åby, stora, gyllengård gård  
Tollstorp by   Åby, stora, källgård gård  
Tollstorp gd   Åby, stora, södergård gård  
Tollstorp by   *Åbykvarnen kvarn  
Tollstorp by   Åbylund lht  
?Tollstorp by   Åbylund lht  
Tollstorp by   Åbysäter lht  
Tollstorp by   Åbysäter lht  
Tollstorp by   Åsdymlingen häradsallmänning  
Tollstorp by   Åsdymlingen f.d. häradsallmänning  
Tollstorp gdr   Åsdymlingen häradsallmänning  
Tollstorp by   Åsmestad gårdar  
Tollstorp by   Åsmestad by  
Tollstorp by   Åsmestad gård(ar)  
Tollstorp by   Äbbelyckan utjord  
Tollstorp gd /Se   Äbbelyckan utjord  
Torrberga by   Änggården gård  
Uggletorp gd:ar   Änggården gård  
*Vestraby Saknas   Ödegården Saknas  
*Västraby Saknas   Ölyckan stor del rivna lht:er  
Åby, Västra gd   Ölyckan lht:er  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby by?   Östergården Saknas  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby by   Östergården Saknas  
Åby, Stora by      
Åby, Stora by      
Åby, Lilla by      
Åby, Lilla by      
Åby, Lilla by      
Åby, Västra by      
Åby by      
Åby by      
Åby (Västra och Östra) byar      
Åby (Västra o. Östra) byar      
Åby by      
Åby, Stora by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby, Lilla by      
Åby, Lilla, västergård gd      
Åby, Lilla, östergård gd      
Åby by      
Åby, Stora el. Lilla gd      
Åby, Lilla gd      
Åby, Västra, se Åby, Lilla, västergård gd      
Åby, Västra, Östra, nu St. och L. åby byar      
Åby by      
Åby by      
Åby östergård gd /Se      
Åby, Östra by      
Åby, Östra se, Åby, Lilla, östergård gd      
?Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by      
Åsmestad by /Se      
Åsmestad gd /Se      
Åsmestad by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.