ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skeda socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 465 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 740 Naturnamn : 23
Skeda sn Asksätter terräng Skeda sn Allmänningen skog
Skeda sn Besan ägomark Skeda sn (Borgön) berg
Skeda sn Björnkällegärdet ägomark Skeda socken (Borgön) berg
Skeda sn Björnmossen ägomark Skeda rackare inbyggarbeteckning Flådrasjön sjö
Skeda sn Bogsättersängen ägomark Skeda stackare inbyggarbeteckning Flådrasjön sjö
Skeda sn Borgareön ö /Se Adolfsberg lht Gårasjön sjö
Skeda sn Borgarö fornborg Adolfsberg lht Gårasjön sjö
Skeda sn Borgarö, (Borgön) berg /Se Alarp gård Gårasjön sjö
Skeda sn Boselyckan ägomark Alorp gård Kojtsjön sjö
Skeda kyrkby och sn Bromskullen ägomark Alorp gård Lökebosjön sjö
Skeda sn Dalgärdet ägomark Alsund hmd Målasjön sjö
Skeda sn Dallyckan ägomark Alsund avs. (hmd) Målasjön sjö
Skeda sn Danielstorpet f.d. torp Alsund gård Målasjön sjö
Skeda sn Fläckan ägomark Alsäter lht (f.d. knektt.) *Mörbygraven Saknas
Skeda sn Fäktan ägomark Alsäter lht Siktesbo mosse mosse
Skeda sn Gluggen skogsmark Andersbo t Siktesbo mosse mosse
Skeda sn Gluggen utjord /Se Anderstorp bs Skålebosjön sjö
Skeda sn Gråkällegärdet ägomark Anderstorp bs Skålebosjön sjö
Skeda sn Gubbrunn göl Anderstorp t Slakaån å
Skeda sn Gårasjön sjö Anderstorp t Slakaån å
Skeda sn Gårasjön sjö Arboga gård Syrorpsån å
Skeda sn Gårasjön sjö Arboga gård Syrorpån å
Skeda sn Gåren sjö Asksäter lht Vedtorget skogsglänta
Skeda sn Hagalund ägomark Asksäter lht  
Skeda sn *Hästsäter förr äng Aspbråten t  
Skeda sn Kallerstad park skogsmark Aspholmen lht  
Skeda sn *Kantogren äng Aspholmen avs  
Skeda socken Kedjehagen skogsmark Asplund backstuga  
Skeda sn Klinten skogsmark Asplund bs  
Skeda socken Knagersten terräng Asplund bs  
Skeda sn Knatterstenslyckan ägomark Asplund lht  
Skeda socken Knipan utjord /Se Asplund lht  
Skeda socken Kolhyttemon allmänning /Se Asplund bs  
Skeda sn Krogstorp ägomark Asplund riven lht  
Skeda sn Kvarnfallet ägomark Asplunda gård  
Skeda sn Kvarnsgärdet åker /Se Asplunda gård  
Skeda sn Kyrkkullen höjd Aspnäs lht  
Skeda sn Källsätter ägomark Aspnäs lht  
Skeda sn Loviseberg berg Batthem hmd  
Skeda sn Långsättra ägomark Batthem hmd  
Skeda sn Lärkan ägomark Besan utjord  
Skeda sn Lövsätter sankmark Besseboda utjord  
Skeda sn Mantorp terräng Besseboda utjord  
Skeda sn Måhle Giöl sjö Betleberga utjord  
Skeda sn Målasjön sjö Betleberga utjord  
Skeda socken Målasjön sjö Betleberga (Besan) skatteutjord  
Skeda sn Nydalen ägomark Björkliden lht  
Skeda sn Nylandstorpet terräng Björkliden lht  
Skeda sn Persbo allmänning Saknas /Se Björklund t  
Skeda sn Prästhultet skogsstycke /Se Björklund t.  
Skeda sn Rösslemossen mosse Björklund t  
Skeda sn Sandbäcken ägomark Björklund f.d. knekttorp  
Skeda sn Skeda udd ägomark Björklund bs  
Skeda sn Slättbacka triangelpunkt Björklund t  
Skeda sn Smedshagen terräng Björklund lht  
Skeda sn Snurran skogsmark Björklund bs  
Skeda sn Spräckgärdet ägomark Björklund t  
Skeda sn Storskogen skogsmark Björklund lht  
Skeda sn Stångfall triangelpunkt Björklunda hmd  
Skeda sn Stångfallsgärdet ägomark Björklunda hmd  
Skeda sn Tobogölen göl Björklunda lht  
Skeda sn /Se Torrberga utjord ägomark Björksäter utjord  
Skeda sn /Se Vallahumpen ägomark Björksäter utjord  
Skeda sn /Se *Visätter äng Björksäter lht  
Skeda beb. och sn /Se Våmmen ägomark Björksäter lht  
Skeda sn /Se Åbylund ägomark Björnhallen gd  
Skeda sn /Se Äskebäcken triangelpunkt Björnhallen by  
Skeda sn /Se Örebro sankmark? Björnhallen gård  
Skeda sn /Se   Björnhallen gård  
Skeda sn /Se   Björnstugan utjord  
Skeda sn /Se   Björnstugan utjord  
Skeda kyrka k:a   Björnstugan t  
Alarp gd   Björnstugan lht  
Anbege, se Ånvåga Saknas   Blackebo gård  
Andveye, se Ånväga herrg.   Blackebo gård  
Asp(e)lund rivet torp /Se   Blackebo f.d. regementspastorsboställe, gård  
Asplunda hmd /Se   Blackeboliden lht  
Björnstugan lg /Se   *Blackeboliden lht  
Björnstugan lht /Se   Brink lht  
*Bredasäter gd?   Brink lht  
*Brostorp Saknas   Bristalund riven lht  
Dimitathorp by   *Bristalund Saknas  
Dymansztorp, se Dömestorp by   Brostugan rivet t  
Dömastorp by   Brostugan t  
Dömestorp by   Buskstugan t  
Dömestorp by   Buskstugan avs  
Dömestorp by   Bygget t  
Dömastorp by   Bygget t  
Dömestorp by   Byttsäter bs  
Dömestorp by   Byttsäter avs. bs.  
Dömestorp, L. o. St. gdr   Bäck lht (hmd)  
Dömestorp by   Bäck gård (hmd)  
Dömestorp by   Bäcksäter t  
Dömestorp by   Bäcksäter t  
Dömestorp by   Carlsbo gård  
Dömestorp by /Se   Dalen avs lht  
Dömestorp by /Se   Danielstorp t  
Eskebäcken Saknas   Danielstorp t  
Fillingstomta äng   Djupdalen t  
Fillingstomta el. Pillerstorp äng   Djupdalen t  
Flådra gård   Draktorpet t  
Gatan by   Draktorpet t  
Gummetorp gård /Se   Dykällan lht  
Gåra by   Dykälla lht  
Gällringe gård   Dykälla äng  
Gällringe gd   Dykälla äng  
Gällringe gd   Dömestorp by  
Gällringe gd   Dömestorp gårdar  
Gällringe gd   Dömestorp, Västergård gård  
Gällringe gd   Dömestorp, östergård gård  
Gällringe gd   Dömestorp, Lilla gård  
Gällringe gård   Dömestorp, Stora gård  
Gällringe gård   Ekeberget lht  
Gällringe gård   Ekeberget lht  
?Gällringe gård   Ekhult lht  
Gällringe gd   Ekhult lht  
Gällringe gård   Eklund avs.  
Gällringe gård   Eklund avs  
gerlinge gård   Ekstugan bs  
?Gällringe gd   Ekstugan bs  
Gällringe gd   Enelund bs  
Gällringe gd   Eriksborg lht  
Gällringe gd   Eriksborg lht  
Gällringe gd   Erikslund gård  
Gällringe gd   Erikslund gård  
Gällringe g   Erstorpet gård  
Gällringe gd   Erstorpet gård  
Gällringe gd   Erstorpet gård  
Gällringe gd /Se   Fagerdal lht  
?Haddorp gd   Fagerdal lht  
?Holvarbo by   Fillingatomta eller Pillerstorp äng  
Holvarbo by /Se   Fillingstomta eller Pillerstorp äng  
Hugasta gd   Flådra gård  
Hukarstada gd   Flådra gård  
Hultsäter lht   Flådra rivet torp  
Humptorpet t.   Fogelkulla Saknas  
Håckerstad g   Fredriksberg gård  
Håckerstad, se Åkerstad gård   Fredriksberg gård  
Håckerstad gård   Fredriksborg lht  
Håckerstad gd   Fredriksborg lht  
Håckerstad gd   Fredriksborg t  
Håckerstad by   Fredriksborg t  
Håckerstad by   Fredriksdal bs  
Håckerstad gd   Fredriksdal bs  
Håckerstad gd   Fridhem frälseutjord  
Håckerstad gd   Fridhem lht  
Håckerstad gd   Fridhem frälseutjord  
Håckerstad gd   Fridhem lht  
Håckerstad hg   Fridhem lht  
Håckerstad gd   Fridhem lht  
Åkerstad gård   Fridhem lht  
Håckerstad gd   Fridhem lht  
Håckerstad gd   Furudal lht  
Håckerstad gård   Furudal lht  
Håckerstad gd   Fågelkulle gård  
Håckerstad gd   Fågelkulla gård  
Håckerstad g   Gata gård  
Håckerstad gd   Gatan gård  
(Håckerstad) g   Gatan gård  
Håckerstad gd   Gatan t  
Håckerstad gd   Gatan t  
(Håckerstad) g   Gategrind rivet t  
Håckerstad herrg   Gategrind riven lht  
Håkerstad, (Åkerstad) gd /Se   Gluggen utjord  
Håckerstad gd /Se   Gluggen riven lht  
?Hässleberg by   Granlund avs  
Hässleberg gd   Granlund avs  
Hässleberg by   *Grindstugan Saknas  
Hässleberg by   Grönlund t  
Hessleberg by   Grönlund (t), numera avs.  
Hässleberg gd   Grönsved lht  
Hässlekulla gd   Grönsved t  
Ingebo by   Grönsved lht  
Ingebo by   Grönsved t  
Ingebo by   Gåra, Lilla gård  
*Ingabodha gods   Gåra, Lilla gård  
Ingebo gd   Gåra, Lilla gård  
Ingebo by   Gåra, Lilla gård  
Ingebo by   Gåra, Stora gård  
Ingebo by   Gåra, Stora gård  
Ingebo by   Gällringe gd  
Ingebo by   Gällringe gård  
*Joansbodha Saknas   Gällringe gård  
*Joansbodha Saknas   Gärdsäter t  
»kaalbytta moo» Saknas   Gärdsäter t  
»kantogren» Saknas   Gärdsäter bs.  
Kerstinsbo g   Gärdsäter bs  
Kerstinebo gd   Hacklösa lht.  
Kilen gd   Hacklösa lht  
[Kilen) gd   Haddorp gård  
Krogstorp gd   Haddorp gårdar  
Krogstorp gd   Hagaberg bs  
Krogstorp gd   Hagaberg bs  
Krogstorp gd   Hagaberg bs  
Krogstorp gd /Se   Hagalund lht  
Krogstorp f.d. torp /Se   Hagalund lht  
Kullstad gård   Hagalund bs  
Kullstad by   Hagalund t  
Kullstad by   Hagalund riven lht.  
Kullstad by   Hagalund bs  
Kullstad by   Hagalund t  
Kullstad by   Hagen utjord  
Kullstad gd   Hagen utjord  
Kullstad gd   Hagen utjord  
Kullstad by   Hageryd bs  
Kullstad by   Hagsäter t  
Kullstad by   Hagsäter t  
Kullstad by   Hagsäter avs  
Kullstad by   Hessleberg gård  
Kullstad by   Hessleberg gård  
Kullstad by   Hessleberg gård  
Kullstad by   Hesslekulla gård  
Kullstad by   Holvarbo by  
Kullstad gd   Holvarbo gård  
Kullstad by   Holvarbo gård  
Kyrkoherdebostället Saknas /Se   Hult gård  
Laggarebo gd /Se   Hult gård  
Lövingsborg gd /Se   Hultet rivet t  
Mannebo gd   Hultet t, numera rivet  
Mannebo g   Hultsäter gård  
Mannebo gd /Se   Hultsäter gård  
??Melsbo f. beb?   Humpen t  
Mo gd   Humpen t  
?Munkebo hg   Humpen utjord, lht  
Munkebo gd /Se   Humpen utjord  
Munkebo gd /Se   Humpen utjord  
?Mutebo gd   Humpen lht  
?Mutebo gd   Humpen lht  
?Mutebo gård   Humptorpet t  
Mutebo by /Se   Humptorpet t  
Mutebo gdr /Se   Håckerstad gd  
?Målbäck gård   Håckerstad herrgård  
Målbäck gd   Håckerstad gård  
mardzbæk Saknas   Håckerstad gård  
?Målbäck by   Häradet allmänning  
Målbäck gd /Se   Häradsmossen äng  
Målbäck by   Häradsmossen äng  
Mörby by   Häradsmossen äng  
Mörby by   Hässleberg gd  
Mörby by   Hässlekulla gd  
Mörby gd:ar   Högby lht  
Mörby g   Högby lht  
Mörby gdr   Högloftet t  
Mörby by   Högloftet t  
Mörby komministerboställe /Se   Högmo lht  
*Nybblinga sætær by   Högmo lht  
*Nybblingesäter ?gd   Högmo lht  
*Nyblinghasæter gd?   Högmo lht  
*Nyblingasäter säter till gd   Högstorp t  
Nybblingasæter Saknas /Se   Högstorp t  
»Oderlundh», se Orlunda by   Högsätter avs.  
Odhelunda by   Högsäter avs  
?Orlunda socken   Högsäter avs.  
Orlunda by   Hökhult gård  
Orlunda by   Hökhult gård  
Orlunda by   Hökhult gård  
Orlunda by   Hönsbäcken Saknas  
?Orlunda by   Hörnet bs  
Orlunda by   Hörnet bs  
Orlunda by   Ingebo by  
Orlunda by   Ingebo gård  
Orlunda by   Ingebo gårdar  
Orlunda by   Ingebo gårdar  
Orlunda by   Jansberg lht  
Orlunda by   Jansberg lht  
Orlunda by   Johannesberg lht  
Orlunda by   Johanstorp t  
Orlunda by   Johanstorp t  
Orlunda by   Jonstorp t  
Orlunda by /Se   Jonstorp t  
Orlunda by /Se   Karlsberg bs  
Orlunda by /Se   Karlsberg bs  
Persbo gd   Karlsberg t  
Persbo gd   Karlsberg t  
Persbo gd   Karlsberg lht  
Persbo gd   Karlsberg lht  
Persbo by   Karlsbo gård  
Persbo gd   Karlsbo gård  
Pillerstorp, se Fillingstomta, el. Pillerstorp äng   Karlsbo gård  
Prästängen torp /Se   Karlsborg lht  
*Råbäcksäter äng   Karlsborg lht  
Sanden torp   Karlslund lht  
Siktesbo by   Karlslund avs  
Siktesbo by   Karlstorp t  
Siktesbo by   Karlstorp t  
Siktesbo by   Karstorp riven gård  
Siktesbo by   Karstorp f.d. gård  
Siktesbo by   Karstorp, Lilla gård  
?Siktesbo by   Kerstinebo gård  
Siktesbo by   Kilen t  
Siktesbo by   Kilen frälseutjord, f.d. klockarebost.  
Siktesbo by   Kilen t  
Siktesbo by /Se   Klinten riven lht  
Siktesbo by /Se   Klinten riven lht  
Siktesbo by /Se   Klockarebostället Saknas  
Skankerstad by   Knipan gård  
Skankerstad by   Knipan gård  
Skankerstad by   Knubblyckan kronofjärdingsmansboställe  
Skankerstad gdr   Knubblyckan kronofjärdingsmansboställe  
Skankerstad f.d. by   Kolbyttan äng  
Skankerstad by   Kolbyttan äng  
Skankerstad gdr   Kolbyttemon f.d. häradsallmänning  
Skankerstad (Erikslund) by   Kolbyttemon f.d. häradsallmänning  
Skankerstad gdr   Korset t  
Skankerstad by   Korset t  
Skankerstad by /Se   *Kovelan (?) Saknas  
Skeda by   Kristinebo gård  
Skeda by o. sn   Kristinebo gård  
Skeda by o. sn   Kristinebo äng och utjord  
Skeda by o. sn   Krogstorp gård  
Skeda by o. sn   Krogstorp utjord  
Skeda by o. sn   Krogstorp gård  
Skeda by   Krogstorp t  
Skeda by, sn   Krogstorp t  
Skeda by   Krontallen t  
Skeda by   Krontallen torp  
Skedagården gd   Krontallen t  
Skedagården gd   Kulla lht, avs  
Skedagården gd   Kulla gård  
Skedevi by /Se   Kulla avs lht  
Skedevid gd /Se   Kulla gård  
Skedevid gd /Se   Kullstad gårdar  
Skedevid by /Se   Kullstad gårdar  
Skedevid by /Se   Kullstad, Stora gård  
Skedevid gd /Se   Kullstad, Lilla gård  
Skedevid gd /Se   Kullstad, mellangård gård  
Skedevid gd /Se   Kullstad, storgård gård  
Skeninge bebyggelse /Se   Kvarnfallet rivet t  
Skinnarbo gd /Se   Kvarnfallet rivet t  
?Skälsäter gård   Kyrkoherdebostället Saknas  
Slätbacka gd   Källhagen bs  
Slättbacka gd   Källhagen riven bs  
Slättbacka g   Källstugan eller Källtorpet, se Källtorpet utjord  
Slättbacka g   Källstugan utjord  
Slättbacka gd   Källstugan utjord  
Slättbacka gd   Källtorpet utjord  
Slätbacka gd   Källtorpet utjord  
Slättbacka gd   Källtorpet utjord  
Slättbacka gd   Laggarbo äng  
Slättbacka gd   Laggarbo lht  
Slättbacka gd   Laggarbo äng  
?Slättbacka gd   Lagmansätter utjord  
Smacka gård   Lagmansäter utjord  
Smacka gård   Lagmansäter utjord  
Smacka gd   Landstorp lht  
Smedstorp gd   Landstorp lht  
Strängnäs f.d. torp /Se   Lansborg lht  
Sundsholm gård   Lansborg avs lht (f.d. knektt.)  
Sundsholm gård /Se   Lillgården Saknas  
*Swens sætir skogslott   Lillgården Saknas  
*Svensäter Saknas   Lillskogen rivet t  
*Swens sætir Saknas /Se   Lillskogen t  
Syftesboda, se Siktesbo by   Ljungsberg t  
*Syftesbodhom by /Se   Ljungsberg t  
?Syrorp by   London t  
Syrorp by   London t  
?Syrorp by   Loviseberg lht  
?Syrorp by   Loviseberg lht  
?Syrorp gd   Lugnet lht  
Syrorp by   Lugnet lht  
Syrorp gd   Lund lht  
Syrorp by   Lund avs. lht  
Syxterbo, se Siktesbo by   Lyckhem lht  
Thyrbiergha, se Torrberga by   Lämbo äng  
Tolebo by   Lämbo gård  
Tolebo by   Lämbo gd  
Tolebo gd   Lärkan lht  
Tolebo gård   Lärkan lht  
Tolebo gd /Se   Lövingsborg avs.  
Torrberga by   Lövingsborg avs.  
Torrberga by   Lövingsborg herresäte  
Torrberga by   Lövnäs t  
Torrberga by   Lövnäs t  
Torrberga by   Lövsäter t  
Torrberga by   Lövsäter t  
Torrberga by   Maden, se Åkerslund lht  
Torrberga by   *Maden lht  
Torrberga by   Mannebo gård  
Torrberga by   Mannebo gård  
Torrberga by   Mantorp »öde, rivet» t  
Torrberga by   Mantorp numera rivet t  
Torrberga by   Mantorp t  
Torrberga by   Mantorp t  
Torrberga by   Marielund lht  
Torrberga by   Mellangården Saknas  
Torrberga by   Mellangården Saknas  
Torrberga by   Mellangården Saknas  
Torrberga by   Melsbo utjordar  
Torrberga by   Melsbo utjord  
Torrberga by   Mo gård  
Torrberga by   Mo gård  
Torrberga by   Mo utjord  
Torrberga gd   Mo allmänning Saknas  
Torrberga by   Mo, Björnstugan utjord  
Torrberga by   Mon, se Kolhyttemon f.d. häradsallmänning  
Torrberga gd   Mosshult utjord  
Torrberga by   Mossänden gd  
Torrberga gd   Mostugan bs  
Torrberga by   Mostugan bs  
Torrberga by   Munkebo herrgård  
Torrberga by   Munkebo gård  
Torrberga by   Munkebo gård  
Torrberga by   Mutebo by  
Torrberga by   Mutebo gårdar  
Torrberga by   Mutebo gårdar  
Torrberga by   Målbäck gd  
Torrberga by   Målbäck gård  
Torrberga by   Målbäck f.d. gästgivaregård  
Torrberga by /Se   Målbäck gård (f.d. gästgivaregård)  
Torberga Saknas /Se   Målhagen t  
*Uggletorp utjord   Målhagen t  
Vargsäter hg /Se   Månstorp t  
Vargsätter gd /Se   Månstorp t  
Vargsätter gd /Se   Måshult utjord  
Vargsäter hg /Se   Måshult utjord  
Visäter by   Måsändan gård  
Visäter by   Måsändan gård  
Visäter by   Måsändan gård  
Visäter by   Måsänder, se Mossänden gd  
Visäter gd   Mörby gårdar  
Wisäter by   Mörby gårdar  
Visäter by   Mörby, norrgård gård  
Visäter gd   Mörby, södergård gård  
Visäter by   Mörby äng, utjord  
Visäter by   Mörbyhagen t  
Visäter by   Mörbyhagen t  
Visäter by /Se   Mörlunda t  
Visätter, Lilla o. Stora gdr /Se   Mörlunda t  
Visätter, Lilla o. Stora gdr /Se   Nagelspräcken, se Spräcken t  
Visäter gd /Se   Norrgården Saknas  
Åbysätter utj /Se   Norrgården Saknas  
Åkerstad, se Håckerstad gd   Norrgården Saknas  
Åkerstad (Håckerstad) hg /Se   Norrgården Saknas  
Åkerstad gd /Se   Norrgården Saknas  
Ånväga hg   Norrgården Saknas  
Ånväga hg   Norrgården Saknas  
Ånväga hg   Norrsäter lht  
Ånväga hg   Norrsäter lht  
Ånväga hg   Nybygget t  
Ånväga herrg   Nybygget t  
Ånväga gd   Nydal numera rivet t  
Ånväga gd   Nydal numera rivet t  
Ånväga hg   Nyhagen t  
Ånväga hg   Nyhagen t  
Ånväga gd   Nyholm bs  
Ånväga hg   Nyholm bs  
Ånväga gd   Nyland torp  
Ånväga hg   Nyland t  
Ånväga hg   Nynäs t  
Ånväga hg   Nynäs t  
Ånväga by   Nysäter lht  
Ånväga hg   Nysäter lht  
Ånväga gd /Se   Nysäter lht  
Ånväga gd /Se   Nysäter lht  
Ånväga herrgård /Se   Orlunda by  
Ånväga gd /Se   Orlunda gårdar  
Ånväga ortnamn /Se   Orlunda gårdar  
*Ængnumasæthir utjord /Se   Orlunda, norrgård gård  
?Ängsäter utjord   Orlunda, södergård gård  
?Ängsäter utjord   Orlunda utjord  
Ängsätter gd   Orlunda utjord  
Ängsäter utjord   Orlunda, Lilla lht  
»angunna sæthir» gd   Persbo gdr  
*Ængunnasatyr, Sydra o. Norra utjord   Persbo gård  
Äskebäck gd   Persbo gårdar  
    Persbo utgård  
    Persbo allmänning  
    Persbo allmänning häradsallmänning  
    Perstorpet numera rivet t  
    Perstorpet numera rivet t  
    Petersborg bs  
    Petersborg bs  
    Peterslund bs  
    Peterslund bs  
    Pillerstorp, se Fillingstomta äng  
    Prestgården Saknas  
    Prestkilen utjord  
    Prästgården kyrkoherdeboställe  
    Prästängen utjord  
    Prästängen utjord  
    Qvarnfallet t  
    Qvarnfallet t  
    Ramsborg lht  
    Ramsborg avs  
    Rinnareängen äng  
    Riskällan bs  
    Riskällan bs  
    Rosenborg lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rudegården Saknas  
    *Rössle Saknas  
    Samuelsborg bs  
    Samuelsborg bs  
    Sanden numera rivet t  
    Sanden lht  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp t  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp t  
    Sandstugan t  
    Sandstugan t  
    Sandtorp t  
    Sandtorp t  
    Sicktesbo by  
    Siktesbo, norrgård gård  
    Siktesbo gård  
    Siktesbo gårdar  
    Siktesbo, södergård gård  
    Sjölund bs  
    Sjölund bs  
    Sjöstugan bs  
    Sjöstugan t  
    Skankerstad gårdar  
    Skankerstad gårdar  
    Skeda skola avs.  
    Skedagården kyrkoh. bost.  
    Skedagården kyrkoherdeboställe  
    Skedagården gård  
    Skedevid gård  
    Skedevid gård  
    Skedevid gård  
    Skeninge gård  
    Skeninge gård  
    Skinnarebo gård  
    Skinnarebo gård  
    Skogsborg t  
    Skogsborg t  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skogstorp t  
    Skullebo gård  
    Skullebo gård  
    Skullebo gård  
    Skålebo by  
    Skålebo gård  
    Skålebo gård  
    Skälsätter gd  
    Skälsäter gård  
    Skälsäter gård  
    *Skärpa Saknas  
    Skärpängen utjord  
    Skärpängen utjord  
    Slättbacka gård  
    Slättbacka gård  
    Slättbacka gård  
    Slätten, se Österslätt t  
    Smacka gård  
    Smacka gård  
    Smacka gård  
    Smedshemmet torp  
    Smedshemmet torp  
    Smedslund lht  
    Smedslund lht  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Snabben t  
    Snabben t  
    Snurran numera riven lht  
    Snurran numera riven lht  
    Sofielund t  
    Sofielund bs  
    Sofielund t  
    Sofielund bs  
    Solbacka t  
    Solbacka t  
    Solhaga lht  
    Spräcken numera rivet t  
    Spräcken t  
    Spångkärr lht  
    Spångkärr lht  
    Spångtorp numera rivet t  
    Spångtorp numera rivet t  
    Stenkulla utjord  
    Stenshäll lht  
    Stenshäll åbyggnad  
    Stensäter utjord  
    Stensäter gård  
    Storgården Saknas  
    Storgården Saknas  
    Storgården Saknas  
    Storskogen t  
    Storskogen t  
    Strängnäs rivet torp  
    Stubbetorp t  
    Stubbetorp t.  
    Stutekulla gård  
    Stutekulla gård  
    Stångfall t  
    Stångfall t  
    Sundet lht, avs  
    Sundet t  
    Sundet t  
    Sundet avs lht  
    Sundet t  
    Sundet lht  
    Sundsholm gård  
    Sundsholm gård  
    Sundsholm gård  
    Sundstorp t  
    Sundstorp lht  
    Svanhemmet, se Lövingsborg herresäte  
    Sveden lht  
    Sveden lht  
    Svinelund lht  
    Svinelund lht  
    Syrorp gård  
    Syrorp gård  
    Syrorp gård  
    Syrorp bro bs  
    Sågtorpet bs  
    Sågtorpet bs  
    Sållarbo gård  
    Sållarbo gård  
    Sållarbo gård  
    Södergården Saknas  
    Södergården Saknas  
    Södergården Saknas  
    Södergården Saknas  
    Södergården Saknas  
    Södergården Saknas  
    Söderhult t  
    Söderhult t  
    Söderhult el. Sörhult torp  
    Sör Kullstad gård  
    Sörmlandsskatten utjord  
    Sörmlandsskatten utjord  
    Tolebo gård  
    Tolebo gård  
    Tolebo gård  
    Tollstorp lht  
    Tollstorp lht  
    Torrberga by  
    Torrberga gårdar  
    Torrberga, lillgård gård  
    Torrberga, lillgård gård  
    Torrberga, mellangård gård  
    Torrberga, mellangård gård  
    Torrberga, norrgård gård  
    Torrberga, norrgård gård  
    Torrberga, rudegård gård  
    Torrberga, rudegård gård  
    Torrberga, storgård gård  
    Torrberga, storgård gård  
    Torrberga, utjord utjord  
    Torrberga utjord  
    Tossebo t  
    Tossebo t  
    Trädgårdstorpet t  
    Trädgårdstorpet t  
    Trädgårdstorpet t  
    Trädgårdtorpet t  
    Udden t  
    Udden t  
    Uddevalla utjord  
    Uddevalla utjord  
    Uddisvall lht, avs  
    Uddisvall lht  
    Uggletorp utjord  
    Uggletorp utjord  
    Ulvhagen rivet t  
    Ulvhagen rivet t  
    Valla hump äng  
    Vallahumpen äng  
    Vargsätter gd  
    Vargsäter herrgård  
    Vargsäter gård  
    Vargsäter gård  
    Viktorsberg lht  
    Viktorsberg lht  
    Visätter, Lilla gd  
    Visäter, Lilla gård  
    Visäter, Lilla gård  
    Visätter, Stora gd  
    Visäter, Stora gård  
    Visäter, Stora gård  
    Vårbo t  
    Vårbo t  
    Våtebo utjord  
    Våtebo utjord  
    Vägstorp rivet t  
    Vägstorp rivet t  
    Västergården Saknas  
    Västergården Saknas  
    Västra Lund lht  
    Västra Lund lht  
    Åby utjord  
    Åby utjord  
    Åbysätter gd  
    Åbysäter utjord  
    Åbysäter utjord  
    Åkerslund lht  
    Åkerstad, se Håckerstad gård  
    Åkerstad gård  
    Ån-väga hgd  
    Ånväga herrgård  
    Ånväga gård  
    Ånväga gård  
    Ånväga gd  
    Åsmehagen lht  
    Åsmedshagen lht  
    Åsmedshagen lht  
    Ändbacka t  
    Ändbacka t  
    Ängdalen avs  
    Ängdalen avs  
    Ängen t  
    Änglund t  
    Änglund t  
    Änglund bs  
    Änglund bs  
    Ängstugan t  
    Ängstugan t  
    Ängstugan avs  
    Ängstugan avs  
    Ängsund lht  
    Ängsätter utjord  
    Ängsäter utjord  
    Ängsäter utjord  
    Äskebäck gård  
    Äskebäck gård  
    Äskebäcken gård  
    Äskebäcken gd  
    Ölsbo gård  
    Ölsbo gård  
    Ölsbo gård  
    Örebro t  
    Örebro t  
    Örsäter avs  
    Örsäter avs  
    Östergården Saknas  
    Östergården Saknas  
    Österslätt t  
    Österslätt t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.