ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Landeryds socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 386 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 308 Naturnamn : 15
Landeryd sn Bergdalen ägomark? Landeryd sn Erlången sjö
Landeryd sn Bergsätter terräng Landeryd sn Hultskogen skog
Landeryd sn Djulsbo backe Saknas Landeryd sn *Kaggeforsströmmen parti av å
Landeryd sn /Se Djäknebacken terräng Landeryd sn Kummelbacken gärdesbackar
Landeryd sn Edsberga triangelpunkt Alphyddan lht *Mellanberg berg
Landeryd sn Erlången sjö /Se Alphyddan lht Olsmark skogsbacke
Landeryd sn Fågelkullen terräng Asplund lht Rävkullen kulle
Landeryd sn *Hackefors ström Saknas Bergdalen t Salbergs ek ek
Landeryd sn *Hackefors ström del av å Bergdalen t Salbergs ek ek
Landeryd sn Rävbacken terräng Bergsäter lht Stormossen mosse
Landeryd sn *Smörkulla höjd /Se Björklund t Stormossen mosse
Landeryd sn Smörkulla Saknas /Se Björklund Saknas Stångån å
Landeryd sn Smörkulla höjd /Se Blidsäter avs. (f.d. gren. torp) Stångån å
Landeryd sn Smörkullen höjd /Se Bogestad gårdar Uveberg berg
Landeryd sn *Stokkamyr Saknas Bogestad by Uveberg berg
Landeryd sn Stångvallsudde udde Bogestad gårdar  
Landeryd sn Stångån å Bogestad östergård gård  
Landeryd by o. sn Stångån å Bogestad, västergård gård  
Landeryd sn Sundsbro bro Bränngården, se Edsberga bebyggelse  
Landeryd sn Svinstad hgd /Se Bygget bebyggelse  
Landeryd sn Tallberga terräng Börstorp lht  
Landeryd socken Uveberget berg Börstorp lht  
Landeryd sn Uveborg fornborg Docketorp gård  
Landeryd sn Uveborg fornborg /Se Docketorp gård  
Landeryd socken Uveborg fornborg /Se Edsberga by  
Landeryd socken Vasslöten terräng Edsberga by  
Landeryd sn Ålskog skogsmark Edsberga, mellan- o. östergård gård  
Landeryd socken Ärlången sjö Edsberga, mellan- och östergård bebyggelse  
Landeryd by Ärlången sjö Edsberga, västergård gård  
Landeryd by, sn   Edsberga, västergård gård  
?Landeryd sn   Edsberga kronodomän gård  
Landeryd sn   Edsberga, f.d. löjtnantsboställe gård  
Landeryd sn   Ekbacken t  
Landeryd socken   Ekbacken t  
Landeryd socken   Ekbacken t  
Landeryd socken   Ekdalen avs  
Landeryd socken   Ekdalen hmd  
Landeryd sn   Ekholmen = (Kvinneby) gård  
Landeryd sn   Ekholmen = Kvinneby bebyggelse  
Landeryd sn   Ekholmen gård  
Landeryd sn   Ekhult avs (f.d. gren.t.)  
Landeryd sn   Eklund t  
Landeryd sn   Eklund t  
Landeryd Saknas   Eklund Saknas  
Landeryd sn   Eknäs lht  
Landeryd sn   Eknäs lht  
Landeryd sn   Flitinge, se Ljungsborg t  
Landeryd sn /Se   Flitinge t  
Landeryd sn   Flygelgården, se Landeryd bebyggelse  
Landeryd sn   Fredrikslund lht  
Landeryd sn   Fredrikslund lht  
Landeryd sn   Frälsgården, se Edsberga bebyggelse  
Landeryd sn   Gatan lht(?)  
Landeryd Saknas   Glanshammar lht  
Landeryd sn /Se   Glanshammar lht  
Landeryd sn   Glänta lht  
Landeryd sn /Se   Grindstugan lht  
Landeryd sn   Grindstugan smedja  
Landeryd sn   Gräslösa lht  
Landeryd sn   Grönlöten t  
Landeryd sn   Grönlöten t  
Landeryd sn   Hackefors lht:er  
Landeryd sn   Hackefors by  
Landeryd sn   Hackefors gårdar  
Landeryd sn   Hackefors hlp  
Landeryd sn   Hackefors pst  
Landeryd sn   Hagalund t  
Landeryd sn /Se   Hagalund t  
Landeryd sn /Se   Hageby kyrkoh. bost.  
Landeryd sn /Se   Hageby kyrkoherdeboställe  
Landeryd sn /Se   Hagen lägenhet  
Landeryd sn /Se   Hagen t  
Landeryd by o. sn /Se   Hagen t  
Landeryd sn /Se   Hagstugan Saknas  
Landeryds kyrka Saknas   Hagstugan avs  
Landeryd sn /Se   Hagtorpet t  
*Blacke Saknas   Hamra lht  
*Blacke Saknas   Harvestad säteri  
Bogestad gård   Harvestad gård  
Bogestad gård   Harvestad herrgård  
Bogestad gd /Se   Hjulsbro gård  
Bogestad gård   Hjulsbro gård  
Bogestad gård   Hjulsbro gård  
Bogestad gd /Se   Holmen lht  
Bogestad gård   Holmlyckan lht  
Bogestad gdr   Holmlyckan avs  
Bogestad gd   Hultet t  
Bogestad gd   Högobacken, se Östangärdet lht  
Bogestad gdr   Högsbacken lht  
Bogestad gd   Karlberg lht  
Bogestad gd   Karlberg lht  
Bopestad gård   Karlsberg lht, avs  
Bogestad by   Karlsberg avs  
Bogestad gård   Karlslund urfjäll  
Bogestad gård /Se   Klippan lht  
Bogestad gård /Se   Klockarehumpen frälseäng  
Bogestad gård   *Kohäll, se Nystugan avs  
Bogestad gd /Se   Komministergården, se Landeryd bebyggelse  
Bogesta gd /Se   Kristineberg avs  
Bogestad gd /Se   Kula rivet knekttorp  
Bogestad gd /Se   Kula nu rivet torp  
*Booænger Saknas   *Kullen riven (?) lht  
»booænger» beb.   Kungshagen lht  
*Brytiagandenom Saknas   Kungshäll f.d. gren.t.  
»brytiagardenom» beb.   Kvinneby gårdar  
Docketorp gd   Kvinneby gårdar  
Docketorp gd /Se   Kvistrum t  
Docketorp gd /Se   Källsäter lht  
Edsberga g   Källsäter, Stora lht  
Edsberga hg /Se   Källsäter, Lilla lht  
Edsberga gård   Laholm avs. (f.d. gren.t.)  
Edsberga by   Landeryd by  
Edsberga gd   Landeryd by  
?Edsberga gård   Landeryd (Landeryds flygelgård) gård  
Edsberga gd   Landeryd, norrgård gård  
Edsberga gdar   Landeryd, komministerboställe gård  
Edsberga gd   Landerydshagen med Åtorpet, se 1 Åhagen gd  
Edsberga g   Landerydshagen, se Åhagen Saknas  
Edsberga gd   Lenastugan lht  
Edsbärga g   Lenastugan lht  
Edsberga gdr   Lillgården, se Harvestad bebyggelse  
Edsberga gd   Lillgården, se Månestad bebyggelse  
Edsberga gård   Lindå lht  
Edsberga gd   Lindå lht  
Edsberga gd   Ljungsborg t  
Edsberga gd   Ljungsborg t  
Edsberga gd /Se   Lugnet avs  
Edsberga gd:ar /Se   Lugnet, se Udderstorp Saknas  
Ekholmen gd /Se   Lund gårdar  
»esbergum» gdar /Se   Lund gård  
*Estbærgha skogh(e) lokalitet /Se   Lund gård  
Fors, se även Slattefors hg   Lundängen t  
Forsa, Slattefors hgd   Lundängen t  
Forsa, Slattefors Saknas   Långkärr avs., f.d. gren.t.  
Forsa Saknas   Lönnsberg avs  
Forsa se Slattefors Saknas   Lötaborg lht  
Forsa, se Slattefors hg   Lötaborg lht  
*Forsa, nu Slattefors hg   Lövsäter t  
Forsa, se Slattefors hg   Magistergården, se Ullstämma bebyggelse  
(i)*Forssom Saknas   Marieberg lht  
»giwrd-broo»´, se Hjulsbro samh. /Se   Marieborg lht  
*Gunnarsmala Saknas   Mariedal lht  
*Gunnarsmåla beb.   Mariedal lht  
*Gunnarsmala Saknas /Se   Mellangården, se Edsberga bebyggelse  
Hackefors by   Mellangården, se Landeryd bebyggelse  
Hackefors by   Mellangården, se Månestad bebyggelse  
Hackefors samh.   Mellangården, se Skonberga bebyggelse  
Hackefors by   Mellangården, se Sviestad bebyggelse  
Hackefors by   Mellangården, se Sörby bebyggelse  
Hackefors samh.   Mellangården, se Ullstämma bebyggelse  
Hackefors by   Mitten t  
Hackefors by   Mitten t  
Hackefors by   Mossen t  
Hackefors samh.   Mossen t  
Hackefors by   Månestad by  
Hackefors by   Månestad gårdar  
Hackefors samhälle   Månestad gårdar  
Hackefors by   Månestad by  
Hackefors samh.   Möjtorp gård  
Hackefors by   Möjtorp gård  
Hackefors by   Mörttorpet lht  
Hackefors by   Nain t  
Hackefors Saknas   Nain t  
Hackefors by   Nedergården, se Lund bebyggelse  
Hackefors by   Nedergården, se Månestad bebyggelse  
Hackefors by   Nedergården, se Sörby bebyggelse  
Hackefors by   Norrgården, se Landeryd bebyggelse  
Hackefors samh. /Se   Norrgården, se Månestad bebyggelse  
Hackefors by /Se   Norrgården, se Ullstämma, Övre bebyggelse  
Hackefors by /Se   Nybro gård  
Hackefors kvarn Saknas   Nybro gård  
?Hageby gd   Nybygget lht  
?Hageby gd   Nybygget lht  
?Hageby gd   Nybygget lht  
Hageby kyrkoherdeboställe /Se   Nybygget t  
?Harvestad hg   Nybygget lht  
?Harvestad gd /Se   Nygrannegården, se Sörby bebyggelse  
Harvestad by   Nyhagen t  
Harvestad hg   Nyhagen t  
Harvestad hg   *Nypan riven bs  
Harvestad gd   Nypan riven bs  
Harfvestad g   Nystugan avs  
Harvestad gd   Nysäter t  
Harfvestad hg   Nysäter t  
Harvestad herrg.   Nysäter t  
Harfvestad Saknas   Olandersstället f.d. grenadjärtorp  
Harvestad hg   Olandersstället t  
Harvestad by   Oskarsberg lht  
Harfvestad hg   Oskarsberg lht  
Harfvestad hg   Plöjan t  
Harvestad gd   Qvinneby gård  
Harvestad herrg.   Qvinneby gårdar  
Harvestad gd /Se   Ryttarhagen lht(?)  
Hjulsbro samh. /Se   Sadelmakaregården, se Sörby bebyggelse  
Hjulsbro gård /Se   Sand lht  
Hjulsbro gård /Se   Sandbakken avs  
Hjulsbro gård /Se   Sandsäter lht  
Hjulsbro gård /Se   Sandsäter lht  
Hjulsbro gd   Skogeholm rivet t  
Hjulsbro samh. /Se   Skogen t  
Hjulsbro samh. /Se   Skogen t  
?Hjulsbro samhälle /Se   *Skogsholm rivet t  
?*Kabbefors beb?   Skogsstugan f.d. t  
?*Kabbefors beb?   Skogstorp t  
*Kabbefors Saknas   Skonberga by  
[Kabbefors] Saknas   Skonberga gårdar  
*Kabbefors Saknas   Skonberga, mellangård gård  
»kabbafors» beb.? /Se   Skonberga, västergård gård  
Komministergården Saknas /Se   Skonberga, östergård gård  
Kvinneby gård   Slattefors lht:er, järnvägsanhalt  
Kvinneby gd   Slattefors gård[ar]  
Kvinneby gd /Se   Slattefors herrgård  
Kvinneby gård   Slattefors kraftstation Saknas  
Kvinneby gård   Smatten, se Hagtorpet Saknas  
Kvinneby gd   Smedjebacken lht  
?Kvinneby gd   Smedjebacken lht  
Qvinneby g   Smedjegården, se Sörby bebyggelse  
Kvinneby gd   Smedstorpet rivet t  
Kvinneby gd   *Snåret riven statarestuga  
Qvinneby g   Snåret riven statarestuga  
*Kvinneby förr gd /Se   Sofialund Saknas  
Landeryd by, sn   Spången Saknas  
Landeryd gård   Spången brovaktsstuga  
Landeryd by   Spången lht (brovaktsstuga)  
Landeryd by, sn   Stensnäs lht  
Landeryd gård   Stensäter lht  
Landeryd by o. sn /Se   Stensäter lht  
»lannarø», se Landeryd sn /Se   Stensäter, Lilla lht  
»lannarø», se Landeryd by, sn /Se   Stensäter, Stora avs  
»lannarø», se Landeryd sn /Se   Stjärnevik lht  
?Lund gård   Stjärnevik lht  
Lund gd   Stjärnkikeriet lht  
Lund gd   Stockmyra t  
Lund gd   Storgården, se Harvestad bebyggelse  
Lund gård   Storgården, se Månestad bebyggelse  
Lund by /Se   Stubbetorp frälseutjord  
*Lunds kvarn Saknas   Sundet lht  
»mala» beb.   Sundet lht  
*Måla Saknas   Sundsbro lht  
Månestad by   Sveden t  
Månestad by   Svennersborg t  
Månestad by   Svennersborg t  
Månestad by   Svistad herrgård  
Månestad by   Svistad gård(ar)  
Månestad by   Svängen, Svängom lht  
Månestad by   Sågen lht  
Månestad by /Se   Sågen lht  
Månestad by /Se   Sången riven bs  
Månestad gd:ar /Se   Södergården, se Landeryd bebyggelse  
Möjetorp gd   Sörby by  
Möjetorp gd   Sörby by  
Möjetorp gård   Sörby, smedjegård gård  
Möjetorp gd   Sörby, nedergård gård  
Möjktorp g   Sörby, mellangård gård  
Nybro gård   Sörby, sadelmakaregård gård  
Nybro gd   Sörby, Nygrannegård gård  
Nybro gd   Sörholmen avs lht  
Nybro gd   Tobo t  
Nybro gård   Tobo t  
Nybro gård   Tobo riven bs  
Nybro Saknas   Trädgårdstorp gård  
Nybro gård   Tysklyckan t  
*Næsberghum hg   Udderstorp skatteäng  
Rogestad by   Uggletorp gård  
Rogestad by   Uggletorp gård  
?Rogestad by   Ulleberg t  
Rogestad Saknas /Se   Ulleberg t  
Skonberga by   Ullstämma by  
Skonberga by   Ullstämna by  
Skonberga by   Ullstämma by  
Skonberga by   Ullstämma, Nedre gård  
?Skonberga gdar   Ullstämma, Övre gårdar  
Skonberga by   Ullstämma, Övre södergård gård  
Skonberga gdr   Ullstämma, Övre gård  
Skonberga by   Ullstämma, Övre, mellangård gård  
Skumbergha, se Skonberga by   Ullstämma, Övre, mellangård gård  
Slattefors hg   Ullstämma, Övre, norrgård gård  
Slattefors hg /Se   Ullstämma, Övre, norrgård gård  
Slattefors hg   Ullstämma, Nedre gård  
Slattefors hg   Uppgården, se Lund bebyggelse  
Slatte(fors) fideikommissegendom   Vinstorp torp  
Slattefors hg   Vinstorp t  
Slattefors hgd   Vång hemman  
Slattefors hg   Västergården, se Bogestad bebyggelse  
Slattefors hg /Se   Västergården, se Edsberga bebyggelse  
?Slattefors hg   Västergården, se Skonberga bebyggelse  
Slattefors hg /Se   Västergården, se Sviestad bebyggelse  
Slattefors hgd   Åhagen gd  
Slattefors hgd   Åhagen gård  
?Slattefors gd   Åhagen Saknas  
Slattefors hg   Åkerslund lht  
?Slattefors hg   Åkerslund lht  
Slattefors fideik.   Åtorpet, se Åhagen Saknas  
Slattefors hg   Åvik lht  
Slattefors hg /Se   Åvik lht  
Slattefors hgd   Ängstugan Saknas  
Slattefors hg   Ängstugan rivet t  
Slattefors hg   Ängstugan rivet t  
?Slattefors herrg.   Ängtorpet t  
Slattefors hgd   Östangärdet lht  
Slattefors hg   Östangärdet lht  
Slattefors säteri /Se   Östergården, se Bogestad bebyggelse  
Slattefors hg   Östergården, se Edsberga bebyggelse  
Slattefors herrg   Östergården, se Harvestad bebyggelse  
Slattefors hg   Östergården, se Skonberga bebyggelse  
Slattefors hg   Östergården, se Sviestad bebyggelse  
Slattefors gd /Se   Östergården, se Sörby bebyggelse  
Slattefors gd /Se   Östergården, se Ullstämma, Övre bebyggelse  
Slattefors gd /Se      
»stokkamyr» beb.      
Sviestad hg      
Sviestad hg      
Sviestad by      
Sviestad gd      
Sviestad hg      
Sviestad herrgård      
Sviestad herrgård      
Sviestad gd      
Sviestad herrgård      
Sviestad hg      
Sviestad hg      
Sviestad hg      
Sviestad hg      
Sviestad gd      
?Sviestad hg      
Sviestad gd      
?Sviestad gd      
Sviestad g.      
Sviestad hg      
Sviestad g      
Sviestad gd      
Sviestad hg /Se      
Sviestad gd /Se      
Sviestad gd /Se      
Sviestad gd /Se      
Sviestad gård /Se      
?Sörby gård      
Sörby gård      
?Sörby gd      
?Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
?Sörby gd /Se      
Sörby gd      
Sörby gd      
?Sörby gd      
?Sörby gd      
?Sörby gd      
Sörby gd      
Sörby gd      
Sörby gd?      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby gd      
Sörby gård      
Sörby gård      
Sörby by      
Sörby hg      
Sörby gård      
Sörby hg      
Sörby gård      
?Sörby gd      
Sörby gd      
Sörby gd /Se      
Ullstämma by      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
»wædralidh» beb.      
*Wædralidh Saknas      
Vång stomlägenhet      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.