ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Börrums socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 156
Börrum sn /Se Abbegöl göl Börrum sn Abbegöl göl
Börrum sn Albegöl göl Börrum socken Albegöl, se Abbegöl göl
Björksätter tp Albegöl göl Börrum sn Bastvebacken vägbacke
Brotorp tp Albegöl göl Altorpet gärde Bastvebacken landsvägsbacke
»byarum», Se Börrum gd Beningedal Saknas /Se Andragården = Högmark eller Olofsgården gård Bastvegärdet gärde
Byrum, se Börrum hg Björksätter ägomark Back t Blötkärr gärde
Byarum, se även Börrum hg Blötkärr ägomark Back torp Bondskogen skog
*Byarums kloster Saknas /Se Bocktäppan täppa Backen, se Back t Bortmålen gärde
Börrum (Borrum) hg Bollplanen ägomark? Berget = Fjällstugan statarebostad Brinktäppan täppa
Börrum gd Brinktäppan ägomark Berget = Rothult lht Brolöten gärde
Börrum hg Brosvederna Nedre ägomark Bi-Pers-Stugan riven bs Brosvederna, Nedre åkrar
Börrum gd Brosvederna Övre ägomark Björklund = Björkudden villalht Brosvederna, Övre åkrar
Börrum hg Brännerislätten terräng Björklund lht Brotag gruvhål
Börrum by Butvegsskälet råskäl Björksveden rivet t Brädstället område
Börrum hg Båtmålen ägomark Björksvedjan nu rivet torp Bykgruvorna nedlagda gruvor
Börrum gd Diamanten ägomark Björksäter nu rivet torp Bäcksnäset gärde
?Börrum hg Ekdalen terräng Björksätter rivet t Diamanten gärde
Börrum hg o. sn Falbråten äng Björksätter torp Diamantsidan = Diamanten gärde
Börrum by Falbråteskälet rågångsskäl Björksätter t Ekdalen gärde
?Börrum hg Falbråtstäppan åker Björkudden villalht Ermedalsängen gärde
Börrum hg Flisan rågångsmärke Borrum, se Börrum säteri Fiskarns mosse mosse
Börrum gd Flygarnskärr kärr Borrum säteri Frostabråten gärde
Börrum sn /Se Frostabråten ägomark Brinken t Fruns udde udde
Börrum sn /Se Fruns udde udde Brinken torp Fällbacken landsvägsbacke
Börrum sn /Se Fällgärdet ägomark Brotorp lht Fällgärdet gärde
Börrum sn /Se Fängesvederna terräng Brotorp torp Fängesvederna hage
Börrum gd o. sn /Se Glutthagen skogsområde Brusmansstugan = Gropstugan t Gropskogen skog
Börrum sn. /Se Gropviken vik Bäcken t Gruvtäpporna åkrar
Börrum sn /Se Gropstugan terräng Bäcken torp Gräskärr kärr
Börrum gd /Se Gropviken vik Bäcktorpet = Bäcken t Grönslund gruvhål
Falkbygget tp Gruvstugan terräng Börrum säteri Gältrum gärde
Falkbygget tp Gruvtäpporna ägomark Börrum säteri Hagplöjorna åkrar
Försök tp Hagplöjorna ägomark Börrums kyrka Saknas Hammarklint berg
Försök tp Hagtorpet ägomark Dammsätter lht Hemgärdet = Källgärdet gärde
Glapptorpet tp Hamburgertäppan åker Dammsätter lht Hultgärdet gärde
Glapptorpet tp Hammarbacken triangelpunkt Dammsätter gd Humpen gärde
Gluttan tp Hjortmossen mosse Ekeberg nu rivet torp Husängen gärde
Grentisnes, se Gränsnäs gd Hollstenssved svedje Ekeberg lht Hybbelsback landsvägsbacke
Gränsnäs g Hophagen hage Eriksberg t Hägn gärde
Gränsnäs gd Hultet ägomark Eriksberg torp Häjet gärde
Gränsnäs gd Humpen ägomark Eriksberg rivet t Häjet äng
Gränsnäs gd Husängen ägomark Ermedal gård Häljelötshagen skogsområde
Gränsnäs gd Hällersmålen äng Ermedal gård Hästhagstäppan täppa
Hagsätter f.d. torp? Hållersmålsklint berg Falket = Falkbygget tp Högdalen täppa
Hamburg tp Hägn ängkärr Falkbygget, se Falke/t/ t Hötletäppan gärde
Häljelöt gd Hägn terräng Falke lht Jältrum odlad äng
Helgelöt gård /Se ?Häjet äng Falke/t/ t Jätteberget berg
Häljelöt gd /Se ?Häjet äng Fiskartorp t Jätteberget berg
*Hessebrotta kvarn Saknas Häjet ägomark Fjällstugan statarebostad Kalvkullen backe
Härsebråta gd Häjeängen äng Fjällstugan statarebostad Klasgruvan nedlagd gruva
Härsebråta gd /Se Häktmakaretäppan nyodling Fridhem arbetarebost. Klockarekärret gärde
Kammaren tp Häljelötsberget triangelpunkt Fridhem lht Klockaretäppan täppa
Meltorp tp Häljelötsviken vik Frosta t Klockareänden åker
Meltorp tp Hälludden udde Fråstad t Kopparmålen gärde
Meltorpet tp Hästhagstäppan terräng Fråstad f.d. båtsmanstorp Korsslätt? gärde
Norrum gd Högdalen ägomark Försök tp Kullbergsgruvan gruva
Norrum by Höttletäppan ägomark Försök torp Kvarngärdet gärde
Norrum hg Jungfruudden udde Försök t Kvarngärdet gärde
Norrum gdr Jältrum ägomark Glapptorpet tp Kvarnplöjorna åkrar
Norrum gd *Jättevilan konkavitel i berg Glapptorpet lht Kyrkbrinken landsvägsbacke
Norrum gd /Se Klockarekärret ägomark Glapptorpet torp Kyrkvrån gärde
Nybygget f.d. torp Kojmossen mosse Glutthagen hage Källgärdet = Hemgärdet gärde
*Nyssyosbodha sn Kojmosseskogen skog Grannlåten = Fjällstugan statarebostad Käringgruvorna nedlagda gruvor
*Nyssyosbodha Saknas /Se Kolbottenstäppan åker Gropstugan t Kärnggärdet gärde
Nytorpet tp Kvarnplöjorna ägomark Gropstugan torp Kärrboskogen skog
?Nöstebo gård Kärret ägomark Gruvstugan bs Kärret gärde
Nöstebo gd Kärrgärdet ägomark Gruvstugan nu rivet torp Kärrgruvan gruva
Nöstebo gd Kärrsveden äng Gruvstugan t Kärrgruvan nedlagd gruva
Nöstebo gd Kärrsvederna ägomark Gränsberg lht Kärrgärdet gärde
Nöstebo gd /Se Lillängen ägomark Gränsborg = Skogen lht Kärrsvederna gärde
Nöstebo gd /Se ?Lindklev utjord Gränsnäs gård Landsvägshagen beteshage
*Nyssyosbodha, Se Nöstebo gd /Se Lindeklöv utjord Gränsnäs gård Lergruvan nedlagd gruva
Nöstebo gd /Se Lindklev äng Gränsporten arbetarebostad Lergruvan nedlagd gruva
Nötsebo gd /Se Lindklev terräng Gästgivaregården = Sjögerum gård Linnklev berg
Passdal gd Loggärdet ägomark Hagaborg = Kammarbacken egen lht Locket gärde
Passdal gd Lomtäppan åker Hagaborg rivet t Loggärdet gärde
Passdal hg Lomängen gärde Hagaborg lht Loggärdet gärde
Passdal hg Lomängen gärde Hagalund lht Lommeängen? gärde
Passdals kvarn hg Lomängen ägomark Hagalund t Långa vik mindre vik
Petängen lht Långa vik ägomark Hagalund bs Långa vik gärde
Rothult tp Lövhultsflisan rågångsmärke Hagalund lht Långa vik västra viken av Nöstebosjön
Rothult tp Munthorvan gärde Hagen statarebostad Långbrottet nedlagd gruva
Rumål tp Munthorvan ägomark Hagsätter = Strandudden lht Majeldsberget berg
Rumål tp Myrkastlinden åker Hagsätter lht Mateken ek
Sandtorp gd Märkärr ägomark Hagtorpet rivet t Muntorvan? gärde
Sandtorp gd Märkärret äng Hallberga lht Måsslätt, Nedre gärde
Sandtorp gd *Norumsviken vik Hallberga lht Måsslätt, Övre gärde
Sandtorp gd *Norrumsviken vik Halvgården = Sjögerum gård Märkärr gärde
S:t Pers kapell Saknas /Se *Norrumsviken vik Hammaren f.d. soldattorp Mönäs udde
Sjögerum gd Nyckelberget berg Hammaren f.d. soldattorp Nyckelberget berg
Sjögerum by Nyhägn gärde Herrgården = Börrums säteri Saknas Nyckelberget berg
Sjögerum by /Se Nyhägn ägomark Häljelöt gård Nyckelberget berg
Solbacka tp Nöstebo terräng med lada Häljelöt gård Nyhägn gärde
Stensveden tp Nöstebosjön sjö Häljelöt gd Nöstebosjön sjö
Stensätter tp Oxhagsudden udde Härsebråta by Nöstebosjön sjö
Stämsel tp Putan gärde Härsebråta by Nöstebosjön sjö
Tegen tp Putten brunn Högmark = Olofsgården gård Odlet, Lilla gärde
Udden tp Pörtestäppan åker Högmark lht Odlet, Stora gärde
Udden tp Rakellångshagen hage Kammarbacken lht Oxhagen hage
*Älmedal, se Ärmedal gd Rakelångs sten skälsten Kammarbacken = Hagaborg lht Oxhagsudden udde
Ärmedal gd Rumålen äng Kapernaum bs Oxhagsviken vik
  Rumålen äng Kransporten = Gränsporten arbetarebostad Petängen, Lilla gruva
  Ryttarehagen hage Kvarnen, se Kvarntorpet t Petängen, Lilla nedlagd gruva
  Råbocksslätten ägomark Kvarnen kvarn Petängen, Nya nedlagd gruva
  ?Rölet äng Kvarnen kvarn Petängens gruvor nedlagda gruvor
  ?Rölet äng Kvarnen riven kvarn Pumpkällegärdet gärde
  Röläng äng Kvarntorpet t Puttberget berg
  Rölängarna ängar Kvarntorpet torp Puttberget berg
  Röstebosjön sjö Kyrkskolan Saknas Pälsärmen gärde
  Skabbgärdet ägomark Kyrkskolan skola Rummerskogen? skog
  Skelingkjusan terräng Kärrebo t Råbocksslätten gärde
  Skogshem skogsområde Kärrebo f.d. Stp Rödlöt gärde
  Slätgöl äng Kärrebo f.d. soldattorp Rölet äng
  Slätgöl sankmark Lindelöv, se Lindklev gd Sandbrottet nedlagd gruva
  Släthagen ägomark Lindelöv, se Lindklöv utjord Sandtorpavrån gärde
  Smedgärdet ägomark Lindklev gd Sirapsfatet gruvhål
  Smörasken kärr Lindklöv utjord Sjögärdet gärde
  *Spanviken vik Lisadal riven bs Sjöhagen skog
  Sparvbacken terräng Lustigort rivet t Sjöhagen skog
  *Spånviken vik Lustigort rivet tp Skabbgärdet gärde
  Spånviken vik Lustigort nu rivet torp Slätgöl mosse
  *Stakberget berg Länsmansbostället = Sjögerum gård Släthagen gärde
  Stockdalsgärdet ägomark Löten, Lilla t Smedgruvan = Östergrensgruvan nedlagd gruva
  Storängen ägomark Löten, Lilla torp Smedgärdet gärde
  Strandudden udde Löten, Nya lht Smörasken gärde
  Strandudden udde Löten, Nya arbetarebost. Sparvbacken? skog
  Strandudden udde Löten, Stora rivet t Spånviken vik
  Stämselgärdet ägomark Mellantorp, se Meltorp t Spånviken vik
  Stämselviken vik Meltorp t Stockdalsbacken landsvägsbacke
  Sundet ägomark Meltorp torp Stockdalsgärdet gärde
  Suttermålsgärdet gärde Norrum gd Storgruvan nedlagd gruva
  Suttermålsgärdet gärde Norrum gård Storgruvan gruvhål
  Svartudd udde Norrum gård Storskogen skog
  Svarta udden udde Nybygget t Storängen gärde
  Sörängen ägomark Nybygget t Stämselviken vik
  Tarmen kärr Nybygget lht Stämselviken vik
  Tjurhagstäppan ägomark Nyhägn riven bs Sundet vik
  Trehörningen = Nöstebosjön Saknas Nyhägn lht Svarta udden udde
  Trollberget berg Nyhägn = Lilla Västrum lht Sveden åker
  Tuvängen ägomark Näset, Lilla gård Svängbrinken landsvägsbacke
  Vinningen kärr Nöstebo gård Sörskogen = Storskogen skog
  Älgmossen ägomark Nöstebo gd Sörängen gärde
  Älgmossen mosse Nöstebo gård Tegelberget berg
  Ängkärr kärr Olofsgården = Högmark gård Tegelberget berg
  Ödgersboviken vik Passdal gård Trollberget berg
  Östensved svedja Passdal gård Tuvängen gärde
    Petängen bs och gruvor Vägglustallen tall
    Petängen lht Väster Täppa gärde
    Porsängen utj. Ådakärret kärr
    Porsängen bebyggd utjord Älgmossen mosse
    Ramshult gård Ängen gärde
    Ramshult gd Ödgersboviken vik
    Ramshult gård Ödjersboviken vik
    Rosenberg ålderdomshem Östen åker
    Rosenberg ålderdomshem Östergrensgruvan = Smedgruvan nedlagd gruva
    Rosendalen t Östergrensgruvan nedlagd gruva
    Rosendalen lht  
    Rothult = Berget lht  
    Rothult lht  
    Rothult rivet t  
    Salem bönhus  
    Salem missionshus  
    Sandtorp gård  
    Sandtorp gård  
    Sandtorp gd  
    Sandtorp gd  
    Sjögerum by  
    Sjögerum gård  
    Sjögerum gård  
    Sjögerum handelslht  
    Sjögerum, Lilla arbetarbostad  
    Sjögerum, Lilla lht  
    Skjutsstationen = Sjögerum gård  
    Skogen = Gränsborg lht  
    Skogen lht  
    Skogshem riven bs  
    Slöjdstugan lht och slöjdstuga  
    Slöjdstugan lht  
    Smedstorp torp  
    Smedstorp t  
    Snickarestugan lht och slöjdstuga  
    Snåret = Hagtorpet t  
    Snällebo bs  
    Solbacka riven bs  
    Stensätter t  
    Stensäter nu rivet torp  
    Stensäter torp  
    Stensätter bs  
    Strandudden = Hagsätter egen lht  
    Strandudden lht  
    Strömshult bs  
    Stämsel t  
    Stämsel torp  
    Stämshult båtmanstorp  
    Stämshult f.d. båtsmanstorp  
    Svanstugan = Hagalund bs  
    Såntorp, se Sandtorp gd  
    Såntorp, se Sandtorp gård  
    Såntorp gård  
    Tallebo torp  
    Tallebo lht  
    Tegan torp  
    Tegarna t  
    Tegen, se Tegarna t  
    Telefonstationen telefonstation  
    Telefonstationen Saknas  
    Varp = Varphagen tp  
    Varp torp  
    Varp t  
    Västrum lht  
    Västrum tp  
    Västrum torp  
    Västrum, Lilla el. Nyhägn lht  
    Västrum, Lilla = Nyhägn lht  
    Västrum, Lilla lht  
    Västrums skola Saknas  
    Ängen gård  
    Ängkärr t  
    Östergården = Sjögerum gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.