ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rogslösa socken : Dals härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 357 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 518 Naturnamn : 133
Rogslösa sn Anudden udde Rogslösa sn sn Ansgarsgärdet Saknas
Rogslösa by o sn Bockakyrkogården fornlämning? Rogslösa sn Baggelyckehagen hage
Rogslösa by o sn Borghamn hamn /Se Rogslösa sn Betlahemsvrån gärde
Rogslösa sn Borgs udde udde Rogslösa sn Björkefallet, Stora och Lilla Saknas
Rogslösa socken Borgs udde udde Rogslösa by o. sn Björkfallet, Lilla hage
Rogslösa socken Borgsudde udde Rogslösa sn Björkfallet, Stora hage
Rogslösa sn Borgs udde udde Rogslösa sn Blackamossen mosse
Rogslösa sn *Borkeviken vik Adineborg bebyggelse Blackorna gärde
Rogslösa sn Brott ?gruvort Almnäs lht Bockakyrkogården Saknas
Rogslösa by osn *Brottet kalkstensbrott Almnäs bebyggelse Borghamn hamn
Rogslösa sn *Bårsta(ds)bäcken bäck Anderstorp stuga Borghamn hamn
Rogslösa sn *Bårstads (Bårsta?) mosse mosse Anderstorp lht Borghamn hamn
Rogslösa sn Dagsmosse f.d. mosse Anderstorp hus Borghuvud höjd
Rogslösa sn Dagsmosse f.d. mosse Anderstorp lht Borgs udde udde
Rogslösa sn Dagsmosse mosse Anneberg stuga Borgs udde Saknas
Rogslösa sn Dagsmosse f.d. mosse Anneberg lht Borgs udde udde
Rogslösa sn Dagsmosse mosse Anneborg stuga Breidalyckan gärde
Rogslösa sn Dagsmosse mosse Anneborg småbruk Brännvinsmossen gärde
Rogslösa sn Dagsmosse mosse Annehem lht Butabacken backe
Rogslösa sn *Diurgården Omberg terräng Annelund f.d. gt Buten kulle
Rogslösa sn Drottning Ommas Borg fornlämning Annelund obebyggd tomt Buten kulle
Rogslösa sn *Elslösa Heden hed Annelund hus Bårstad mosse gärde
Rogslösa sn Hovanäs udde Annelund gd Bårstadmossen lht
Rogslösa sn Hovanäs udde Annelund lht Bäckabacke höjd
Rogslösa sn Hovanäs udde Annelund lht Bäckhagen betesmark
Roxlösa sn Hovanäs udde Baggelycke gård Davids lyckor, se Skedet Saknas
Rogslösa sn Hovanäs udde Baggelycke gd och utjord Djävulens kärr kärr
Rogslösa sn Hovanäs udde Berghem lht Ekekullen backe
Rogslösa sn Hovanäs udde /Se Bergsmarken bebyggelse Hallarna höjdsträckning
Rogslösa sn Hovanäs udde Betlehem ödetorp Hansabetet gärde
Rogslösa sn? *Hovanäsviken vik Betlehem arb.-bost Heden område
Rogslösa sn *Köp skog Björkdalen stuga Heden gärde
Rogslösa sn Langa kær Saknas Björkdalen lht Helvetes kärr torrlagt område
Rogslösa sn Långebergsvägen väg Björkegården f.d. gd Hovanäs udde
Rogslösa sn Marsafällan triangelpunkt Björkelund hus Hovanäset udde
Rogslösa sn *Myrön(?) terräng Björkelund lht Häckenäsabäcken, se Skyttlabäcken Saknas
Rogslösa sn Möttehagen hage Björketorp stuga Hägnavägen väg
Rogslösa sn Omberg berg Björketorp bebyggelse Hägnen gd
Rogslösa sn Omberg berg Björkhult stuga Hägnen gärde
Rogslösa sn Omberg berg Björkhult lht Hästhagen betesmark
Rogslösa sn Omberg berg Björklund stuga Intagan gärde
Rogslösa sn Omberg berg Björklund bebyggelse Intagaskogen skog
Rogslösa sn *Rosenvall markområde Björklund hus Intagen skogsbacke
Rogslösa sn Römwsa Saknas Björklund lht Intaget gärde
Rogslösa sn Sigmunda almeninnga Saknas Björknäs stuga Johannesaträdgården ödetorp
Rogslösa sn »stapul aker» åker Björknäs lht Kalkberget, se Kalkbrottet Saknas
Rogslösa sn Susabacken triangel-punkt Björkshem lht Kalkbrottet industri
Rogslösa socken *Svartebergen berg Borg riven stuga Kalkstensbrottet bebyggelse
Rogslösa socken *Svarta bergen bergsparti Borghamn samhälle och stenbrott Kalkugnen, se Kalkbrottet Saknas
Rogslösa socken Syoæng Saknas Borghamn bebygg. Karl-Larsalyckan gärde
Rogslösa sn Södra gärdet jd Borghem stuga Karl-Larsaskogen skog
Rogslösa sn *Södra gärdet gärde Borghem lht Koleragärdet åker
Rogslösa sn Tooken se Tåkern sjö Borgshult lht Kolerakyrkogården gärde
Rogslösa (Roxlösa) sn Trädgårdsudden udde Borgshult lht Korpås höjd
Rogslösa sn Tåkern sjö Borgshult tomt Kvarnbacken höjd
Rogslösa sn Tåkern sjö Borgshult lht Källarebacken höjd
Rogslösa sn Tåkern sjö Bostället f.d. kronofogdeboställe Lilla mossen Saknas
Rogslösa sn Tåkern sjö Bostället gd Lilleberget kulle
Rogslösa sn Tåkern sjö Bostället f.d. korpralsboställe Lillgatan biväg
Rogslösa sn Tåkern sjö Bostället gd Lillgärdet åker
Rogslösa sn Tåkern sjö Brotorp stuga Limugnsbacken jl
Rogslösa sn Tåkern sjö Brotorp bebyggelse Limugnsvänseln Saknas
Rogslösa sn Tåkern sjö Brotorp hus Logaskiftet gärde
Rogslösa sn Tåkern sjö Brotorp bebyggelse Lyckorna gärde
Rogslösa sn Tåkern sjö Brottsledet stuga Lyckorna odlad mark
Rogslösa sn Tåkern sjö Brottsledet lht Långrutan gärde
Rogslösa sn Tåkern sjö Brottsledet lht Långgårdsvägen väg
Rogslösa sn Tåkern sjö Brunnsvik lht Löten gärde
Rogslösa sn *Västerlösa bäcken bäck Brunsvik lht Maderna sjömark
Rogslösa sn *Västerlösabäcken bäck Bygget arb.bost. Markalyckan gärde
Rogslösa sn Västerlösabäcken bäck Bygget arb.-bost. Marsabäcken bäck
Rogslösa sn Västerlösa bäcken bäck Bårstad by Marsasläpan väg
Rogslösa sn Västerlösabäcken bäck Bårstad by Middagsbetet betesmark
Rogslösa sn Västerlösabäcken bäck Bårstad, Stora = Sörby = Kaxegården rusthåll Mottahagen hage
Rogslösa sn Västerlösabäcken bäck Bårstad Boställe, se Bostället Saknas Möttahagen gärde
Rogslösa sn   Bårstad Kaxebård, se Sörby Saknas Nissalyckan gärde
Rogslösa sn   Bårstad Kronogård, se Kronogården Saknas Nordaviken vik
Rogslösa sn   Bårstad Mellangård, se Mellangården Saknas Norderna gärden
Rogslösa sn o. by.   Bårstad Södergård, se Södergården Saknas Omberg berg
Rogslösa sn   Bårstad Vågagård, se Vågagården Saknas Peermånsvägen väg
Rogslösa sn   Bäckaskog stuga Pinlyckan el. Pinängen betesmark
Rogslösa sn   Bäckaskog bebyggelse Pumpgärdet Saknas
Rogslösa sn   Charlottenborg lht Roseliusabäcken bäck
Rogslösa sn   Dalhem lht Roseliusängen äng
Rogslösa sn   Danielsgården gd Rosenvallsheden mark
Rogslösa sn   Eden bebyggelse Ryttarelyckan gärde
Rogslösa sn   Ekehaga tomt Rävagärdena, se Räven Saknas
Rogslösa sn   Ekenäs stuga Rävavägen gärdesväg
Rogslösa sn   Ekenäs hus Räven område
Rogslösa sn   Ekenäs lht Räven gärden
Rogslösa by & sn   Ekenäs lht Rödgärdet gärde
Rogslösa sn   Eketorp utjord Rödja utjord
Rogslösa sn   Eketorp stuga Sandalslyckan gärde
Rogslösa sn   Eketorp gd Sanket gärde
Rogslösa sn   Ekhaga bebyggelse Satans undantag teg
Rogslösa sn   Eldslösa utjord och änghump Sibirien gärde
Rogslösa sn   Eldslösa lht Sjöbetet betesmark
Rogslösa sn   Emanuelstorp lht Sjöhagen äng
Rogslösa sn   Eriksberg lht Sjöängen äng
Rogslösa sn   Eriksberg stuga Skedagatan väg
Rogslösa sn   Eriksberg stuga Skyllern utjord
Rogslösa sn   Eriksberg bebyggelse Skyttabäcken bäck
Rogslösa sn   Eriksberg lht Slåttahagen torp (rivet)
Rogslösa sn   Erikslund lht Smedgärdet Saknas
Rogslösa sn   Erikstorp lht Smedhagen hage
Rogslösa socken /Se   Erlösa ängshump Snickarelyckorna gärde
Rogslösa sn /Se   Erslösa utjord Spjällen gärde
Rogslösa by o. sn /Se   Erslösa ängshump Spångagärdet Saknas
Rogslösa sn /Se   Ertslösa utjord Stenbrottet industri
Rogslösa sn /Se   Falla, se Björkefallet Saknas Stora mossen Saknas
Rogslösa sn /Se   Fallastugan = Fallet nu riven stuga Storgatan, se Skedagatan Saknas
Rogslösa sn /Se   Fallet riven stuga Ströbacken gärde
Rogslösa sn /Se   Fallsberg stuga Stubbhagen gärde
Rogslösa sn /Se   Fallsberg bebyggelse Susabacken kulle
Rogslösa sn /Se   Fallstorp lht Svällängen äng
Rogslösa sn /Se   Fiskartorpet lht Svällängen äng
Rogslösa sn /Se   Flottgärdet Saknas Svältan gärde
Rogslösa sn /Se   Freberga by Sågskiftet gärde
*Baggathorp gd?   Freberga by Tjuvakyrkogården del av Svällängen
*Baggetorp förr gd /Se   Freberga utjord Tjuvakyrkogården del av Svällängen
Baggelycke gd   Freberga Mellangård, se Mellangården Saknas Tresnuten gärde
Baggelycke gd /Se   Freberga Norrgård, se Freberga Östergård Saknas Tåkern sjö
Borghamn bebyggelse och stenbrott /Se   Freberga Södergård, se Åttingen Saknas Tåkern sjö
Bårstad by   Freberga Östergård gd Urskogen skogsmark
Bårstad by   Fredensborg stuga Vetekullen bebyggelse
Bårstad by   Fridensberg stuga Västerlösaberget del av Omberg
Bårstad by   Fredensdal lht Västerlösagatan väg
Bårstad by   Fredhult bebyggelse Västerlösagatan, se Skedagatan Saknas
Bårstad by   Fredsborg lht Västgötalyckan gärde
Bårstad by   Fridensborg lht Vättern insjö
Bårstad by   Fridensberg bebyggelse Åkerberget åker och höjd
?Bårstad by   Fridensborg bebyggelse Åsbyvrån gärde
?Bårstad gdr /Se   Fridensborg bebyggelse Öbergs lyckor skogsmark
Bårstad gdr   Fridensborg lht  
Bårstad by   Fridensdal lht  
Bårstad gdr   Fridenslund lht  
Bårstad gdr   Fridenslund lht  
Bårstad by   Fridhem stuga  
Bårstad gdr   Fridhem stuga  
Bårstad gdr   Fridhem stuga  
Bårstad gdr   Fridhem stuga  
Bårstad by   Fridhem lht  
Bårstad gdr   Fridhem lht  
Bårstad gdr   Fridhem lht  
Bårstad by   Fridhem Lilla lht  
Bårstad gdr   Fridhem Stora lht  
Bårstad gdr   Föreningsplan bebyggelse  
Bårstad by   Gamlabysgatan gärdesväg  
Bårstad gdr   Granhagen stuga  
Bårstad by   Granlund stuga  
Bårstad by   Granlund lht  
Bårstad by   Grantorp stuga  
Bårestad by   Grantorp lht  
Bårestad by   Grantorp bebyggelse  
Bårestad by   Granudden lht  
Bårestad by   Grenadjärlyckan lht  
Bårstad by /Se   Grönlund f.d. jt  
Bårstad by   Grönlund stuga  
Bårstad by /Se   Grönlund stuga  
Bårstad by /Se   Grönlund småbruk  
Eldlösa gd   Grönlund lht  
Erikstorp Saknas   Grönlund stuga  
?Freberga by   Grönlund lht  
Freberga by   Gummetorp utjord  
Freberga by   Gummetorp, se Guntorp utj.  
Freberga by   Gunnarstorp stuga  
Freberga by   Gunnarstorp bebyggelse  
Freberga by   Gunnebo lht  
Freberga by   Guntorp utj.  
Freberga by   Guntorp, se Gummetorp Saknas  
Freberga by   Guntorps utjord område  
Freberga gd   Gustavsberg lht  
Freberga by   Gyllenhammars hotell  
Freberga by   Haga stuga  
Freberga by   Haga bebyggelse  
Freberga by   Hagaborg stuga  
Freberga by /Se   Hagaborg lht  
Freberga by /Se   Hagaborg hus  
Freberga by /Se   Hagaborg lht  
Gunnetorp tidigt försvunnen gd /Se   Hagalund stuga  
Gunnostad, se Guntorps utjord Saknas   Hagalund stuga  
Gunnostad Saknas /Se   Hagalund lht  
Guntorps utjord Saknas   Hagalund lht  
Guntorp utjord   Hagalund lht  
*Gwnnartorp gd?   Hagalund lht  
Guntorp gd   Haganäs hus  
?Hageby by   Haganäs lht  
?Hageby gdr   Hageby by  
Hageby by   Hageby utjord  
Hageby by   Hageby by  
Hageby by   Hageby Mellangård gd  
Hageby by   Hageby Östergård bebyggelse  
Hageby rättaredöme f. rd   Hagebytorp stuga  
Hageby by   Hagebytorp gd  
Hageby by   Hagebytorp ödetorp  
Hageby by   Hageby Västergård Saknas  
*Herberga by   Halleberg lht  
Hovanäs by   Hanetorp stuga  
Hovanäs gd   Hanetorp lht  
Hovanäs gd /Se   Henriksborg lht  
Hovanäs bebyggelse /Se   Herrgården = Hässleby, Stora Saknas  
Häckenäs gård   Herrgården rusthåll  
Häckenäs gård   Herrgården gd  
Häckenäs gd   Herrstrandsgården Saknas  
Häckenäs gd   Herrstrandsgården gd  
Häckenäs gd   Herrstrandsgården gd  
Häckenäs gd   Hildesro bebyggelse  
Häckenäs gd   Hilltorp bebyggelse  
Häckenäs gd   Holmslund stuga  
Häckenäs gd   Holmslund torp  
Häckenäs gd   Hovagården stuga  
Häckenäs gd   Hovanäs bebyggelse  
Häckenäs gd   Hovanäs bebyggelse  
Häckenäs gd   Hyveln arb-bost.  
Häckenäs gård   Hålstugan riven stuga  
Häckenäs gd /Se   Häckenäs gård  
Hässleby by   Häckenäs gd  
Hässleby by   Hägnen stuga  
Hessleby by   Hässleborg lht  
Hässleby by /Se   Hässleby by  
Hässleby gd   Hässleby = Vetekullen äng  
Hässleby by   Hässleby by  
Hessleby by   Hässleby by  
?Hässleby by   Hässleby, Stora = Herrgården rusthåll  
Hässleby by   Hässleby Stora, se Rusthållet gd  
Hessleby by   Hässlebylund bebyggelse  
Hässleby by   Hässlebylund bebyggelse  
Hessleby by   Hässlebytorp gård  
Hässleby gd   Hässlebytorp gd  
Hässleby gd   Höganäs lht  
Hässleby by   Höjden stuga  
Hässleby gd   Höjden lägenhet  
Hässleby gd   Igelmossen gd  
Hässleby gd   Johanneslund lht  
Hässleby by   Johanneslund lht  
Hässleby by   Johansborg lht  
Hässleby by   Johansborg lht  
Hessleby by /Se   Järnvägshotellet, se Gyllenhammars Saknas  
Kartorp gård   Kalkbrottet bebyggelse  
Kartorp gd   Kapellet bebyggelse  
Kartorp gd   Karlahagen Saknas  
Kartorp gd   Karlahagen gd  
Kartorp gd   Karlsborg stuga  
Kartorp gd   Karlsborg lht  
Kartorp gd   Karlsjö lht  
Kartorp gd   Karlslund stuga  
Kartorp gd   Karlslund stuga  
Kattorp g   Karlslund lht  
Kattorp gd   Karlslund bebyggelse  
Kattorp gd   Karlslund lht  
Kattorp gd   Karlslund lht  
Kattorp gd   Karlsro hus  
Kattorp gd   Karlsro bebyggelse  
Kattorp gd   Karltorp gård  
Kattorp gd   Kartorp gd  
Kattorp gd /Se   Kattorp gård  
*Kraakotorpp t   Kattorp ödegård  
*Kraakotorpp torp   Kaxegården = Sörby = Bårstad, Stora bebyggelse  
*Kyrketorp Saknas   Kaxegården, se Sörby Saknas  
*Kyrketorp Saknas   Konsum bebyggelse  
Norra gården gd   Korpås tre torp  
?Olstorp gd   Krigsberga utjord område  
Prästgården gd   Krongården bebyggelse  
Prästgården Saknas   Kronogården gd  
Rogslösa by   Kronparken skogspark  
Rogslösa (Roxlösa) by   Kvarnen bebyggelse  
Rogslösa by   Kållbergsgården = Östergården bebyggelse  
Rogslösa by   Lanthushållsskolan bebyggelse  
Rogslösa sn   Larsfrid avs.  
Rogslösa by   Limugnen stugor  
Rogslösa by   Limugnen lht  
Rogslösa by   Lindesberg lht  
Rogslösa by /Se   Lindesborg lht  
Rosendal torp   Lindhem stuga  
*Rosindal Saknas /Se   Lindhem lht  
*Skrakatorp, se Krakatorp t   Lindhem bebyggelse  
Susenvind torp   Linghem stuga  
Vikløsobergh se Vilseberga ? by   Linghem bebyggelse  
Vilseberga by   Linghem bebyggelse  
Vilseberga by   Ljungstorp hus  
Vilseberga by   Ljungstorp lht  
Vilseberga by   Ljungstorp lht  
Vilseberga by   Lugnet lht  
Vilseberga (St. o. L.) gd   Lugnet lht  
Vilseberga by   Lugnet lht  
Vilseberga by   Lugnet bebyggelse  
Vilseberga by   Lund stuga  
Vilseberga gdar   Lund stuga (f.d. t)  
Vilseberga by   Lund bebyggelse  
Vilseberga gårdar   Lund lht  
Vilseberga gd:ar   Lundby stuga  
Vilseberga by   Lundby lht  
Vilseberga by   Lönebostället gd  
Vilseberga by   Lövensborg hus  
Vilseberga by   Lövensborg lht  
Vilseberga by   Lövhagen hus  
Vilseberga by /Se   Lövhagen lht  
Vilseberga gd /Se   Lövhyddan stuga  
Vilseberga. Lilla o. Stora gdar /Se   Lövhyddan lht  
Vilseberga by /Se   Malmatorpet stuga  
Vilseberga by /Se   Malmatorpet ödetorp  
Withlösabergh se Vilseberga gårdar   Malmslunda lht  
Vitlösabiærgha se Vilseberga by   Marielund stuga  
Vesterlösa by   Marielund lht  
Västerlösa indr. häradshövdingeboställe   Marielund stuga  
Västerlösa gd   Marielund lht  
Västerlösa gd   Mejeriet, se Föreningsplan Saknas  
Västerlösa gd   Mellangården rusthåll  
Västerlösa gd   Mellangården gd  
Västerlösa gd   Mellangården rusthåll  
Västerlösa gd   Mellangården gd  
Västerlösa gd   Mellangården bebyggelse  
Västerlösa gd   Mellangården gd  
Västerlösa gd   Mildatorpet ödetorp  
Västerlösa gd /Se   Mossebo stuga  
Västerlösa gd /Se   Mosshult lht  
Västerlösa gd /Se   Nisshult arb.-bost.  
Västerlösa gd, lht:er /Se   Nistena ödetorp  
Västerlösa gd /Se   Norr - eller Vågagård, se Vågagården bebyggelse  
Yxstad gård   Norrgården bebyggelse  
Yxstad gd   Norrgården gd  
Yxstad gård   Nyby lht  
Yxstad g   Nybygget stuga  
Yxstad gd   Nybygget lht  
Yxstad gd   Nybylund bebyggelse  
Yxstad g   Nytorp stuga  
Yxstad gd   Nytorp lht  
Yxstad gård   Nytorp småbruk  
Yxstad gd /Se   Nytorp stuga  
Yxstad gd /Se   Olstorp gård  
Åsby by   Olstorp gd  
Åsby gdar   Olstorp utjord  
Åsby by   Olstorp Lilla småbruk  
?Åsby by   Ombergs missionshus bebyggelse  
Åsby gd:ar   Oskarsborg lht  
Åsby by   Perstorp stuga  
Åsby by   Perstorp lht  
Åsby gd:ar   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Åsby by   Prästgården, se Lönebostället Saknas  
Åsby gd:ar   Pölstorp stuga  
Åsby by   Pölstorp utjord  
Åsby by   Pölstorp bebyggelse  
Åsby by   Rislyckan bebyggelse  
Åsby by   Rislyckan gd  
Åsby by   Rogslösa by  
Åsby by   Rogslösa by  
Åsby gdr   Rogslösa by  
Åsby by   Rogslösa gd  
?Åsby gdr   Rogslösa Prästgård Saknas  
Åsby gd:ar   Rogstorp stuga  
Åsby gd:ar   Rogstorp bebyggelse  
Åsby by   Rosendal stuga  
Åsby by   Rosendal lht  
Åsby by   Rosenlund lht  
Åsby by   Rosenlund rivet jt  
Åsby gdar /Se   Rosenlund lht  
*Öslösa Saknas   Rosenlund lht  
    Rusthållet bebyggelse  
    Rusthållet gd  
    Rusthållet gd  
    Rusthållet, se Herrgården Saknas  
    Rusthållet Lilla gd  
    Ryd nu rivet hus  
    Ryd ödetorp  
    Rödjan utjord  
    Samuelsgården, se Lilla Vilseberga gd  
    Simonstorp bebyggelse  
    Sjöborg småbruk  
    Sjöby lht  
    Sjödalen bebyggelse  
    Sjöhagen lht  
    Sjöstorp stuga  
    Sjöstorp lht  
    Sjötorp stuga  
    Sjötorp lht  
    Sjövalla stuga  
    Sjövalla lht  
    Sjövik stuga  
    Sjövik lht  
    Sjövik lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gd  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gd  
    Skedaborg stuga  
    Skedaborg, se Kapellet Saknas  
    Skedet villasamhälle  
    Skedet villasamhälle  
    Skedet villasamhälle  
    Skogsbrynet lht  
    Skogshem lht  
    Skogslund stuga  
    Skogslund lht  
    Skogslund stuga  
    Skogslund lht avs  
    Skogslund stuga  
    Skogstorp stuga  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp tomter  
    Skogstorp stuga  
    Skogstorp stuga  
    Skogstorp bebyggelse  
    Skogstorp lht  
    Sköntorp stuga  
    Sköntorp lht  
    Håttahagen riven stuga  
    Smedhemmet stuga  
    Smedhemmet bebyggelse  
    Smedstorp bebyggelse  
    Solgården lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga bebyggelse  
    Solhem stuga  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem avs. lht.  
    Solhem lht  
    Solhem stuga  
    Solhem lht  
    Solhem hus  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solvik lht  
    Steneborg stuga  
    Steneborg lht  
    Stenehult stuga  
    Stenshult lht  
    Stenstorp stuga  
    Stenstorp bebyggelse  
    Stensäter lht  
    Stensäter lht  
    Stigslund lht  
    Strand gt  
    Strand bebyggelse  
    Stranddalen lht  
    Strandsborg stuga  
    Strandborg bebyggelse  
    Strandborg lht  
    Strandslund lht  
    Strandsnäs lht  
    Strandstorp stuga  
    Strandtorp lht  
    Strömsborg stuga  
    Strömsborg lht  
    Strömsdal stuga  
    Strömsdal bebyggelse  
    Susenvind f.d. t  
    Susenvind statbyggning  
    Svartztorp lht  
    Svensborg lht  
    Svensgården, se Norrgården bebyggelse  
    Svängen stuga  
    Svängen lht  
    Sången f.d. jt  
    Sången torp  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gd  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Sörby = Bårstad, Stora = Kaxegården bebyggelse  
    Sörby gd  
    Sörstad bebyggelse  
    Toketorp gård  
    Toketorp ödegård  
    Trädgårdshemmet lht  
    Trädgårdsudden bebyggelse  
    Tun = Åsby tun bebyggelse  
    Tunmossen mosse  
    Turisthotellet avs.  
    Urskogstorpen stugor  
    Vetekullen äng  
    Vilan bebyggelse  
    Villa Gläntan lht  
    Vilseberga by  
    Vilseberga by  
    Vilseberga, Lilla bebyggelse  
    Vilseberga Lilla gd  
    Vilseberga, Stora bebyggelse  
    Vilseberga Stora gd  
    Vågagården gd  
    Vågesgården bebyggelse  
    Vägen bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västerlösa f.d. häradshöfdingeboställe  
    Västerlösa gd  
    Västralund stuga  
    Västralund lht  
    Vättersborg lht  
    Vättersborg lht  
    Vättervik lht  
    Yxstad by  
    Yxstadbordet jord till Lönebostället  
    Åsby by  
    Åsby by  
    Åsby by  
    Åsby by  
    Åsby by  
    Åsby utjord  
    Åsby gd  
    Åsby - Freberga, se Danielsgården Saknas  
    Åsbylund hus  
    Åsbylund bebyggelse  
    Åsbylund bebyggelse  
    Åsbytun tun  
    Åsbytun gd  
    Åsen hus  
    Åsen lht  
    Åstorp stuga  
    Åstorp lht  
    Åttingen gd  
    Ängsnäs lht  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården gd  
    Östergården = Kållbergsgården (ä) bebyggelse  
    Österlund stuga  
    Österlund lht  
    Övertorp stuga  
    Övertorp lht  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.