ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Herrestads socken : Dals härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 195 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 15
?Herrestad sn /Se Bergudden udde Herrestads sn sn Heden = Henestadheden utjord
Herrestad sn Blåsut terräng Herrestad socken Helveteskärret gärde
Herrestad sn Helveteskärret kärr Herrestad sn Herrestadheden = Heden utjord
Herrestad sn Herrestadberg terräng Bostället länsmansboställe Hotellet vassbänk
Herrestad sn /Se Herrestadheden ägomark Dalhem stuga Kolsbro bro
Herrestad sn /Se Hærastadha å å Domaregården, Undre bebyggelse Kärrshagen åker
Herrestad sn Kolsbro bro Domaregården, Övre Saknas Mjölnaån å
Herrestad sn Kolsbro bro Eldslösa område Nissasjön vik
Herrestad sn Kolsbro bro Erlunda by Svältorna utjord
Herrestad sn Kolsbron bro Fjärdingsgården bebyggelse Tranbäcken gärde
Herrestad sn Kolsbro bro Fredriksberg g.t. Tranören udde
Herrestad sn Kolsbro bro Fredriksborg stuga Tåkern sjö
Herrestad sn Kolsbron bro Fridensborg stuga Vallshagen åker
Herrestad sn Kolsbro bro Fridhem stuga Åsberga mosse område
Herrestad sn Kolsbro bro /Se Gullkistan del av Henestad Ängsnäs område
Herrestad sn Kolsbro bro /Se Haggården bebyggelse  
Herrestad sn Kolsbro bro /Se Herrstadberg stuga  
Herrestad sn Mjölnaån å Herrestad by  
Herrestad by o. sn Nissasjön vik Herrestad by  
Herrestad sn Swalinge holme f.d. ö /Se Herrestad mosse Saknas  
Herrestad sn Svälinge Holma nu fastland förr holme /Se Hertel bebyggelse  
Herrestad sn Svällingeön f.d. ö Hilltorp stuga  
Herrestad sn Svälingeön nu fastland, förr holme Hustberga prästgård  
Herrestad sn Svälingeön udde Hustberga utjord  
Herrestad sn Svälingeön terräng Hälltorp stuga  
Herrestad sn Svältorna ägomark Jakobslund stuga  
Herrestad sn Swærdhingis å å Karlslund bebyggelse  
Herrestad sn Tooken sjö /Se Klaralund stuga  
Herrestad sn Tranören udde Karlstorp stuga  
Herrestad sn ?Tåkern sjö Kattorp utjord  
Herrestad sn Tåkern sjö Klockaregården bebyggelse  
Herrestad sn Tåkern sjö Kolsbro riven stuga  
Herrestad sn Tåkern sjö Käll(ar)egården bebyggelse  
Herrestad socken Tåkern sjö Lillgården bebyggelse  
Herrestad socken Tåkern sjö Lillgården bebyggelse  
Herrestad sn Tåkern sjö Lund stuga  
Herrestad socken Tåkern sjö Lundby by  
Herrestad socken Tåkern sjö Mellangården bebyggelse  
?Herrestad sn Tåkern sjö Mellangården bebyggelse  
Herrestad sn Tåkern sjö Mossebo stuga  
Herrestad sn Tåkern sjö Norrgården bebyggelse  
Herrestad socken Tåkerns kanal kanal Nytorp stuga  
Herrestad socken Åsberga mosse Saknas Palmagården = Rotagården bebyggelse  
Herrestad socken *Åsberga mosse Saknas Perstorp stuga  
Herrestad sn Åsberga mosse mosse Rosenvall stuga  
Herrestad sn *Åsberga mosse mosse Rosersborg stuga  
Herrestad by och sn /Se   Rotagården = Palmagården bebyggelse  
Herrestad by och sn /Se   Rutsbo stuga  
Herrestad by   Sjögården = Svälinge, Stora Saknas  
Herrestad by   Sjötorpen t.  
Herrestad sn   Skattegården bebyggelse  
Herrestad sn   Smedstorp lht.  
Herrestad sn   Solhem stuga  
Herrestad sn   Storgården = Herrestad Saknas  
Herrestad sn   Strandsnäs lht.  
Herrestad sn   Svanagården bebyggelse  
Herrestad sn   Svälinge by  
Herrestad sn   Svälinge, Stora = Sjögården Saknas  
Herrestad sn   Södergården bebyggelse  
Herrestad sn   Vilan stuga  
Herrestad sn   Västergården bebyggelse  
Herrestad sn   Västergården bebyggelse  
Herrestad sn   Västergården bebyggelse  
Herrestad sn   Åsberga by  
Herrestad sn   Östergården bebyggelse  
Herrestad sn   Östergården bebyggelse  
Herrestad gd      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad sn      
Herrestad by o sn      
Herrestad by, sn      
Herrestad by o sn      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn /Se      
Herrestad sn /Se      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by      
Erlunda by /Se      
Erlunda by /Se      
Erlunda by /Se      
Erlunda by /Se      
?Herrestad by /Se      
(?)Herrestad by o. sn      
Herrestad by      
Herrestad by o. sn      
Herrestad by, o. sn      
Herrestad by, sn      
Herrestad by      
Herrestad by      
Herrestad by      
Herrestad by      
Herrestad by      
Herrestad by      
Husberga kyrkoherdeboställe      
Husberga gd      
Husberga prästgård      
Husberga gd      
Husberga prästgd      
Husberga gd      
Husberga kyrkoherdebost.      
Husberga gd      
Husberga pgd      
Husberga gd      
Husberga kyrkoherdebost.      
Husberga pgd      
Husberga pgd      
Husberga gd      
Husberga pgd      
Husberga gd      
Husberga prästgård      
Husberga prästgd      
Husberga by      
?Husberga prästgård      
Husberga f. egen sn, nu kyrkoherdeboställe      
Husberga prästgård /Se      
Husberga gd /Se      
Husberga prästgd /Se      
Husberga gd /Se      
Husberga prästgård /Se      
Kolsbro lht      
Kolsbro lht      
Kolsbro lht /Se      
Kolsbro lht /Se      
Kolsbro lht /Se      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Svälinge by      
Svälinge by /Se      
Svälinge by      
?Svälinge by /Se      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge gd:ar      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge gdr      
Svälinge by      
Svälinge by      
Svälinge by /Se      
Svälinge by /Se      
Svälinge by /Se      
Svälinge by /Se      
Svälinge by /Se      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
Åsberga by      
»Ørlundum» by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.