ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Orlunda socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 99
*Adalunda sn Börstad triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Amerika åker
Adhelunda sn Fyllamossen mosse Orlunda sn sn Betena åker
Orlunda gård o sn Mosekälla källa(?) Orlunda sn Björkängen åker
Orlunda socken Myrhagen ägomark(?) Orlunda socken Saknas Börstad Östergård åker
?Orlunda gård Tullemarken mosse Altorp rusthåll Drängagråten åker
Orlunda gård o sn   Altorp gård Egebyåsen ås
Orlunda sn   Andersbo lht Elgsjöskiftet åker
Orlunda sn   Anders Petter Hansagården gd Ers Larsa-humpen område
Orlunda sn   Anderstorp lht Ettan och tvåan åker
Orlunda sn   Anneberg lht Floddiket bäck
Orlunda sn   Annersaas lht Flodiket dike
Orlunda sn   Backasand lht Fotbollsplanen åker
Orlunda sn   Backen jt Fotbollsplanen åker
Orlunda sn   Backen rivet t Fylla mosse skog
Orlunda sn   Björkelund lht Grimskumlabacken landsbacke
Orlunda sn   Björkelund lht Grimskumlatorkan, se Torkan Saknas
Orlunda sn   Björkliden lht Gössebeta åker
Orlunda socken   Björkliden gd Gössegården åker
Orlunda socken   Boston lht Holken, se Sokälleholken Saknas
Orlunda sn /Se   Boston eller Solvik lht Humpen område
Orlunda socken   Brunnsvik lht Humpen åker
Orlunda sn   Börstad gårdar Hästbrunnen brunn
Orlunda sn   Börstad by Hönshusgärdet åker
Orlunda sn   Börstad skattegård gård Kalkbrottet kalkbrott
Orlunda sn   Börstad prästgård Saknas Klasaskiftet åker
Orlunda sn   Börstad källegård Saknas Knektabacken åker
Orlunda sn   Börstad ödegård Saknas Korvakullen kulle
Orlunda sn   Dampegården gård Kuskabrunn damm
Orlunda sn   Domaregården gård Kyrkliden åker
Orlunda sn   Edshaga lht Ladugårdsskiftet åker
Orlunda sn   Erikslund lht Ladugårdsskiftet åker
Orlunda sn   Ernsttorp lht Ledsamheten åker
Orlunda sn   Fina Hårds lht Lergärdet åker
Orlunda sn   Flods torp lht Lillängen åker
Orlunda sn   Framnäs lht Lyckan åker
Orlunda sn   Fridhem lht Lycketorpa äng äng
Orlunda sn /Se   Frälsegården bebyggelse Långa-gården åker
Orlunda Saknas   Gamlebo lht Långa-skogen skog
Orlunda sn   Granbo lht Långskjutsen åker
Orlunda sn   Granhem lht Långuddaskiftet åker
Orlunda sn   Granhem lht Mastbiten åker
Orlunda sn   Grimskumla Saknas Mejeriskiftet åker
Orlunda sn   Grimskumla gård Mellanplöjan åker
Orlunda sn   Göteborg lägenhet Mellanskiftet åker
Orlunda sn   Göteborg lht Mose källa upprinna
Orlunda sn   Hagaberg lht Mossen mosse
Orlunda sn   Haget utjord Mose grind landsvägsgrind
Orlunda sn   Haget utj Mose källa upprinna
Orlunda sn   Halta Selmas lht Myrhaga Vättne upprinna
Orlunda sn /Se   Helga Svans lht Myrhagarevättnet vättne
Orlunda sn /Se   Herrgården gård Myrhagen hage
Orlunda sn /Se   Hoffmansgården gård Nedre stycket (Helmerstycket) åker
Orlunda by o. sn /Se   Huldas lht Nestorahörnet åker
Orlunda sn /Se   Hårds lht Norr utfartsvägen åker
Orlunda sn /Se   Hörnet gård Obytingen allmänning
Allathorp by   Johan Borgers lht Lilla Orlunda åker
Altorp by   Kalle Modigs lht Stora Orlunda åker
Altorp gd.   Kalle Tesäjanes eller Björkliden lht Petter Hansaskogen betesmark
Altorp gd   Karlberg lht Piltorpaladugården ladugård
Altorp gd   Karlberg lht Piltorpaskogen åker
Altorp Saknas   Karl Fredriks lht Piltorpaängen äng
Altorp by   Karl Lindbergs lht Piltorpsgärdet åker
Altorp gd   Karl Nilsas eller Mossebo lht Pojkbrunn damm
?Altorp gd   Karlsfrid lht Prästgårdsskiftet åker
Altorp gd   Karlslund lht Renabacken väg
Börstad by   Karlslund lht Röda ladan lada
Börstad by   Karlsro lht Sand åker
Börstad by   Karlsro lht Sibirien åker
Börstad by   Kesa-Tildas lht Sjutunnlandsbiten åker
Börstad by   Klockare/ut/jorden Saknas Skattegårdsskiftet åker
?Börstad by   Klostergården lht Skinnarhagen äng
?Börstad by   Klosterutjorden Saknas Skinnarhagen Saknas
Börstad by o. gd   Källegården gård Skinnarängen äng
Börstad by   Kärrtorp utj samt lhtr Skåningstorpaskiftet åker
Börstad by   Kärrtorp gd Skänninge mosse åker
Börstad by   Kärrtorp, Kärrstoro Saknas Slungemosse åker
?Börstad hg   Lagringe lht Smedjebacken åker
Börstad by   Lagringe lht Snuten allmänning
Börstad by   Lilla Tildas lht Sokälleholken källa
?Börstad by   Lingagården f.d.gd Stallskiftet åker
Börstad by   Linghem lht Stavlösatorken, se Torkeskogen Saknas
Börstad by   Lunden lht Storängen åker
Börstad by   Lunden lht Stövel åker
Börstad by   Lundmansgården gård Svarta bron bro
Börstad by   Lycketorp gård Svennaskiftet åker
Börstad Saknas   Lycketorp bebyggelse Söder utfartsvägen åker
Börstad by /Se   Långudden gård Tieliera åker
Börstad by /Se   Långudden gård Tistorpagatan väg
Börstad gd /Se   Länsmansgården gård Torkabacken åker
Börstad by /Se   Lönntorp lht Torkan backe
*Esbjörnetorp Saknas   Marieberg lht Torkan backe
*Esbyornatorp Saknas   Marielund lht Torkan, se Torkeskogen Saknas
*Esbyörnatorp torp   Mellangården gård Torkeskogen skog
*Esbyörnatorp Saknas   Mellangården f d gd Trekanten åker
Grimskumla gd   Mossebo lht Tretton tunnland åker
Grimskumla gd   Mossebo lht Vetterbommabacken åker
Grimskumla gd.   Moster Annas lht Vättnet brunn
Grimskumla gd   Myrhagen och Skinnarhagen Saknas Åttingebeta åker
Grimskumla gd /Se   Myrhagen Saknas Övre plöjan åker
Grimskumla gård /Se   Myrhagen utj  
*Haflösa Saknas   Norrgården gård  
*Klattorp gd   Nydala f.d. gd  
Klockaregården Saknas   Nyhem lht  
Lycketorp Saknas   Nyhem lht  
Lycketorp gd   Nytorp lht  
?Lycketorp gd   Orlunda Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda by  
Lycketorp gd   Orlunda länsmansgård Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda prästgård Saknas  
Lycketorp gård   Orlunda mellangård Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda domaregård Saknas  
Lycketorp gd /Se   Orlunda hoffmansgård Saknas  
Lycketorp gård   Orlunda norrgård Saknas  
Lycketorp gård   Orlunda västergård Saknas  
Lycketorp g.   Orlunda utjord, kallad skatteutjorden Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda utjord Haget bek Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda utjord Kärstorp bek Saknas  
Lycketorp gd   Orlunda utjord Klosterutjorden Saknas  
Lycketorp gd /Se   Orlunda dampegård Saknas  
Odolanda by   Orlundahaget Saknas  
Orlunda by   Orlunda klockare- och kyrkojord Saknas  
Orlunda by   Orlunda kyrkoherdeboställe Saknas  
?Orlunda by o. sn   Orsa Adels lht  
Orlunda by o. sn   Orsa Tildas lht  
?Orlunda by, sn   Oskar Annas lht  
?Orlunda by, sn   Oskarsro Saknas  
Orlunda by o. sn   Persbo lht  
Orlunda by   Pila Karl-Johans lht  
Orlunda by   Piltorp gård  
Orlunda by   Piltorp gård  
Orlunda by   Prästgården = Börstad Saknas  
Orlunda by   Rostorp lht  
Orlunda by   Rydhagen lht  
Orlunda by   Rydhagen lht  
Orlunda by   Röbo lht  
Orlunda by   Rydhagen lht  
Orlunda by   Röbo lht  
Orlunda by   Rödbo lht  
Orlunda by   Samuels lht  
Orlunda by   Samuelsberg lht  
Orlunda by   Sar-Anners lht  
?Orlunda by   Skattegården gård  
?Orlunda by   Skattegården gd  
?Orlunda by   Skrömman lht  
?Orlunda by   Slungemossen riven stuga  
Piltorp gård   Smedstorp lht  
Piltorp gd   Sofielund lht  
Piltorp gd   Solhem lht  
Piltorp gd   Solvik lht  
Piltorp gd   Solvik lht  
Piltorp gd   Solvik lht  
Piltorp gd   Skräpet lht  
Piltorp g.   Stavlösa by  
Piltorp gd   Stavlösa Saknas  
Piltorp gd   Stavlösa skattegård Saknas  
Piltorp Saknas   Stavlösa lundmansgård Saknas  
Piltorp gd   Stavlösa södergård Saknas  
Piltorp gd /Se   Stavlösa mellangård Saknas  
»sliwngomoso» Saknas   Stavlösa frälsegård Saknas  
Stavlösa by   Stenslund lht  
Stavlösa by   Stockholm gd  
Stavlösa by   Stockholm lägenhet  
Stavlösa by   Sven Petters eller Mellangården gd  
Stavlösa by   Svenstorp lht  
Stavlösa by   Svensons lht  
Stavlösa by   Svängen lht  
Stavlösa by   Svängen lht  
Stavlösa by   Sörgården gård  
Stavlösa by   Tattarestugan lht  
Stavlösa by   Tekla Rydgrens lht  
Stavlösa by   Torkan lht  
Stavlösa by   Trädgårds-Lasses lht  
Stavlösa by   Vulkans lht  
Stavlösa by   Västergården gård  
Stavlösa by   Västgötens lht  
Stavlösa by   Åttingen gård  
Stavlösa by   Åttingen f.d. gd  
Stavlösa by   Ängstorp lht  
Stavlösa by      
Stavlösa by o. hg      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by      
?Stavlösa by      
Stavlösa by      
Stavlösa by /Se      
Stavlösa by /Se      
*Æbbatorp Saknas      
»æbbathorpe» Saknas      
*Æbbathorp Saknas      
»æbbathorpe» Saknas      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.