ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Allhelgona socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 7
Allhelgona sn /Se Allhelgonabacken ägomark Allhelgona sn Bergas äng äng
helghona, se Allhelgona sn Backgärdet ägomark Askegården del av bebyggelse Biskopsberga grusgrop Saknas
Allhelgona sn Baggelyckorna ägomark /Se Askegården, Övre del av bebyggelse Bredvallsgatan väg
Allhelgona sn Biskopsbergabäcken bäck Backgården bebyggelse Hagängen äng
Allhelgona sn *Flat åker Backgården gård Skena-ån å
Allhelgona sn Hagatorpet ägomark Backgården bebyggelse Utjorden gärde
Allhelgona sn Härsjö ägonamn /Se Backgården bebyggelse Örbackarna mark
Allhelgona sn Härsjöängen ägonamn /Se Bergslund lht.  
Allhelgona sn *Knopängen ängsområde Biskopsberga by  
Allhelgona sn »Knopängen» ägonamn /Se Biskopsberga utjordar  
Allhelgona socken Korsbacken plats där vägar korsar varandra /Se Biskopsberga by  
Allhelgona sn Ljungen terräng Blomstertorpet t.  
Allhelgona socken Marstrandsgärdet ägomark Brogård gd  
Allhelgona socken Norr-Lyckorna ägomark /Se Brunnsgården gård  
Allhelgona sn Skenaån å Brunnsgården bebyggelse  
Allhelgona sn Skenaån å Brunnsgården bebyggelse  
Allhelgona sn Skenaån å /Se Brunnsgården bebyggelse  
Allhelgona sn Yxhagsgärdet ägomark Bränna äng  
Allhelgona sn Örbacken backe /Se Brännaretorpet lht.  
Allhelgona sn   Brännegården bebyggelse  
Allhelgona sn   Bränninge äng  
Allhelgona sn   Bränninge gd  
Allhelgona sn   Brännmästaretorpet lht.  
Allhelgona sn   Bygget t.  
Allhelgona sn   Bäckegården gård  
Allhelgona sn   Bäckagården bebyggelse  
Allhelgona sn   Bäckagården bebyggelse  
Allhelgona sn   Bäckhagen jt.  
Allhelgona sn   Danielsgården bebyggelse  
Allhelgona sn   Djurängen utjord  
Allhelgona sn   Fallhagen f.d. jt.  
Allhelgona sn   Fallsberg by  
Allhelgona sn   Fallsberg, Lilla gård  
?Allhelgona socken   Fallsberg, Stora bebyggelse  
Allhelgona sn   Follinge by  
Allhelgona sn   Follinge utjordar  
Allhelgona sn   Follinge utjord  
Allhelgona sn   Fridhem avs. fr.  
Allhelgona sn   Fridhem lht.  
Allhelgona sn   Fridhem avs. fr.  
Allhelgona sn   Fridslund lht.  
Allhelgona sn   Frälsegården bebyggelse  
Allhelgona sn   Fållinge Saknas  
Allhelgona sn /Se   Fållinge by  
Allhelgona sn /Se   Fållinge grustag Saknas  
Allhelgona sn /Se   Fållinge järnvägsområde Saknas  
Allhelgona sn /Se   Fållinge Postgård gd  
Allhelgona sn /Se   Fållinge Kronogård gd  
Allhelgona sn /Se   Grindstugan t.  
Allhelgona sn /Se   Gråhus t.  
Allhelgona sn /Se   Gränsen lht.  
Allhelgona sn /Se   Hagalund avs. fr.  
Biskopsberga by   Hagatorpet gt.  
Biskopsberga by   Hageby by  
Biskopsberga by   Hageby by  
Biskopsberga by   Hageby, Stora bebyggelse  
Biskopsberga by   Helgonabacken avs. fr.  
Biskopsberga by   Herrgården bebyggelse  
Biskopsberga by   Herrängen utjord  
Biskopsberga by   Hoffmansgården bebyggelse  
Biskopsberga by   Hoffmanstorp avs. fr.  
Biskopsberga by   Humpen t.  
Biskopsberga gd   Härsjö utjord  
Biskopsberga by   Höglid gård  
Biskopsberga by   Hörnegården bebyggelse  
Biskopsberga by   Karlsten avs. fr.  
Biskopsberga by   Karlslund lht.  
Biskopsberga by   Karlslund avs. fr.  
Biskopsberga by   Karlslund lht.  
Biskopsberga by   Klastorp avs. fr.  
Biskopsberga by   Klostergården bebyggelse  
Biskopsberga by   Knopan äng  
Biskopsberga by   Knopängen, se Bränninge avs.  
Biskopsberga by   Knopängen = Bränninge äng  
Biskopsberga by   Korsbacka bebyggelse  
Biskopsberga by   Krogen lht  
Biskopsberga by   Krongården = Biskopsberga bebyggelse  
Biskopsberga by   Krongården = Follinge bebyggelse  
Biskopsberga by   Krongården = Lagmansberga bebyggelse  
Biskopsberga by   Källstorp avs.  
Biskopsberga by   Källstorp avs. fr.  
Biskopsberga by   Kärret lht  
Biskopsberga by /Se   Lagmansberga by  
Biskopsberga rättaredöme Saknas   Lillgården = Biskopsberga bebyggelse  
Biskopsberga f. rättaredöme   Lillgården = Lagmansberga bebyggelse  
Biskopsberga by   Lindevad gd  
Biskopsberga by /Se   Lindevads säteri Saknas  
Bönsta Saknas /Se   Linnevad herrgård  
»fallinge» by   Linnevad säteri  
Fallsberg by   Lindevads järnvägsområde Saknas  
Fallsberg by   Lindsäter hgd  
Fallsberg by   Lindsäter station  
Fallsberg by   Linnevad, se Lindevad säteri  
Fallsberg by   Ljungen avs. fr.  
Fallsberg by   Lund lht.  
Fallsberg by   Lund, Östra t.  
Fallsberg gd /Se   Lycketorp lht.  
Fallsberg gd /Se   Lyckorp avs.  
Fallsberg gd /Se   Lyckorp avs. fr.  
Fållinge by   Lötsberg avs. fr.  
Fållinge by   Löten, Lilla t.  
Fållinge by   Mellangården bebyggelse  
Fållinge by   Mellangården bebyggelse  
Fållinge by   Mineralkälla bebyggelse  
Fållinge by   Munkstigen = Sjöhagen bebyggelse  
Fållinge by   Norrgården = Lagmansberga bebyggelse  
Fållinge by   Norrgården = Vreta bebyggelse  
Fållinge by   Nybygget lht  
Fållinge by   Nybygget t.  
Fållinge by   Nygården = Follinge bebyggelse  
Follinge by   Ollelottastugan riven stuga  
Fållinge by   Orås gård  
Follinge by   Orås gård  
Fållinge by   Oskarsborg avs. fr.  
Follinge by   Oxelgården = Vistena bebyggelse  
Follinge by   Rosenlund lht.  
Fållinge by   Rusthållet = Follinge bebyggelse  
Follinge by   Sjöhagen bebyggelse  
Fållinge by   Skattegården = Vistena bebyggelse  
Follinge gd   Skogslund avs. fr.  
Follinge by   Snyttringe by  
Fållinge by   Solvik avs. fr.  
Follinge by   Stafgård gårdar  
Fållinge by   Stavgård by  
Fållinge by   Stafgård, Lilla bebyggelse  
Fållinge by /Se   Stafgård, Stora bebyggelse  
Fållinge by /Se   Storgården = Biskopsberga bebyggelse  
Follinge by /Se   Storgården hmd  
Follings by /Se   Storgården bebyggelse  
Fållinge by /Se   Storgården bebyggelse  
*Gyrgestorp Saknas   Storgården bebyggelse  
*Gøtærboælunde ? Saknas   Sylten utjord  
*götærboælunde Saknas /Se   Sämjetorp f.d. gård  
Hageby by   Sätterhult t.  
Hageby by   Södergården = Vreta bebyggelse  
Hageby by   Trangården bebyggelse  
?Hageby by   Trädgården = Hageby bebyggelse  
?Hageby by   Uddorps utjord utjord  
Hageby by   Vattrangs utjord = Sylten utjord  
Hageby by   Vistena by  
?Hagby by   Vistena by  
?Hageby Saknas   Vistena utjord  
?Hageby by   Vistena åkrar, utjord  
?Hageby by   Vreta by  
?Hageby by   Västergården = Biskopsberga bebyggelse  
?Hageby by   Västergården = Vreta bebyggelse  
Hageby by   Västra kärr avs.  
Hageby by   Åbo f.d. t.  
Hageby by   Ådalen lht.  
?Hageby by   Ängstorp lht.  
?Hageby by   Öjebro utjord  
?Hageby by   Örnsnäs gård  
?Hageby by   Örnsnäs gård  
?Hageby by   Örnsnäs gd  
Hageby by   Örnsro avs. fr.  
Hageby by   Östergården = Trädgården bebyggelse  
Hageby by   Östergården bebyggelse  
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
?Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by      
Hageby by /Se      
Hageby by /Se      
Hageby gd /Se      
Handavad hg      
*Haraldshöga skog      
*Haralzhögha Saknas      
»Haralzhøghe», se Härsjö Saknas      
*Haralzhöga Saknas      
*Haraldshög försv. namn      
*Haraldshög Saknas      
*Haraldshöga gd?      
*Haraldshög Saknas      
*Haraldzögh Saknas      
*Haraldshög försv. namn      
*Haralzögh Saknas      
*Haraldshöga Saknas      
*Haralzhögh Saknas      
»haralzhøghe» Saknas      
*Haraldzhögh Saknas      
*Haraldzhögh Saknas      
*Haraldzhøgh Saknas      
*Haraldzhøgh Saknas      
*Haraldzhøgh Saknas      
[Haraldshög] Saknas      
haralzhøghe utjord      
»haralzøghia» beb.      
*harylzögææ Saknas /Se      
*Haraldshög försvunnen gd /Se      
Haraldshög försvunnen beb. /Se      
*Haraldshøgh försvunnen gd /Se      
*Haraldshög försv. gd /Se      
*Haraldzhøgh Saknas /Se      
*Haraldshög förr gd /Se      
Hundæuadh hg      
Hundevad säteri      
Hunnevad (nu Linnevad) gd      
*Hundawadh Saknas      
hundawadhi Saknas      
Hundavad (numera Lindevad) gd      
Hundavad gd      
[Hundevad] Saknas      
*Hundavad Saknas /Se      
Hundawadha sætrom, Se Lindevad gd      
*Hundawadhi Saknas      
Hundevad, se Linnevad hg      
Hundevad, se Linnevad hg      
Hunnevad gd      
Hundavad gd /Se      
*Hundæuadh gd /Se      
?Härsjö utjord      
Härsjö utjord      
*?Härsjö utjord      
?Härsjö utjord      
Härsjö utjord      
?Härsjö utjord      
?Härsjö utjord      
Härsjö utjord      
?Härsjö utjord      
Härsjö utjord      
?Härsjö utjord      
Härsjö utj.      
Härsjö utjord /Se      
Härsjö, se *Haraldshøgh Saknas      
Höglid lht /Se      
Höglid hemman /Se      
Klastorp gd /Se      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansberga by      
Lagmansbärga by      
Lagmansberga by /Se      
Lagmansberga by /Se      
Lagmansberga by /Se      
Lammeds bærgh, se Lagmansberga by      
Lindevad gd /Se      
Lindevad gd      
Linnevad herregård      
Linnevad hg      
Linnevad hg      
?Linnevad hg      
Linnevad hg      
Linnevad hg      
Lindevad gd      
?Linnevad hg      
Linnevad hg      
Linnevad gd      
Lindevad gd /Se      
Linnevad gd /Se      
Lund lht /Se      
Lund, Östra t /Se      
Orås by      
Orås gd      
Orås by      
Orås by      
Snyttringe by      
Snyttringe Saknas      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe by      
Snyttringe gd /Se      
Snyttringe gd /Se      
Snyttringe gd:ar /Se      
Snyttringe by /Se      
Snyttringe by /Se      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
?Stavgård gd      
?Stavgård gd      
?Stavgård gd      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
?Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård gd      
Stavgård gård      
Stavgård, (numera Lilla o. Stora Stavgård) gdr      
Stavgård by      
Stavgård, (numera Lilla o. Stora Stavgård) gd, gdr      
Stafgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by      
Stavgård by /Se      
Stavgård, L. o. St. gd:ar /Se      
Svansta Saknas /Se      
Sämjetorp gård      
Sämjetorp gd      
Sämjetorp förr gd      
Sämjetorp gd      
Sämjetorp gd      
Sämjetorp gd      
Sämjetorp gd /Se      
Sämjetorp gd /Se      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by      
Vistena by /Se      
Vistena gd      
Vistena by /Se      
Vistena by /Se      
Vistena by /Se      
Vistena by /Se      
Vistena by /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta gd      
Vreta by /Se      
Vreta by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.