ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallerstads socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 60
Ballerstada, se Vallerstad sn *Ankara gärde »flat» Sagesmän förteckning Asphagen hage
Ballerstada sn *Ancharagærdhe Saknas Nummerförteckning förteckning Blackorna åker
Vallerstad sn Bäckkärret ägomark Vallerstad sn Björnagårdsgärdet åker
Vallerstad sn Cederstorpet ägomark Vallerstad sn Bäckagärdet åker
Vallerstad sn Födekullabäcken bäck Vallerstad socken Bäck-kärret åkermark
Vallerstad sn *Götbohween äng Adolfsberg kb Cederslyckan åker
Vallerstad sn *Götbohween äng /Se Anderstorp gt Enebacken hage
Vallerstad sn Hassla gärde Saknas Annelund lht Fårbacken grusås
Vallerstad sn *Hundawatjäng äng Augmentet förr byggning Gasthagen hage
Vallerstad sn Karlstorp terräng Bjuggorp gård Götevibäcken bäck
Vallerstad sn Korsbacken backe Bjuggorp gård Hasslagatan bygata
Vallerstad sn Kvarnhagen hage Bjuggorp gård Hasslagatan lägenhetsområde
Vallerstad sn Langæ æng äng? Björklund lht Hasslagatan väg
Vallerstad sn Lindkullen kulle Björkvik lht Hassla ängar åkermark
Vallerstad sn Ljungen terräng Björnagården gård Höghulten beteshage
Vallerstad sn Lundabacken backe /Se Björnas rivet t Höghulten skog
Vallerstad sn Lundsbacke ås Blidkulla gård Johannes-Annersahumpen åkerskifte
Vallerstad sn Lundsbacken ås /Se Blidkulla gård Jungfruhagen förr beteshage
Vallerstad sn Lunds backe triangel-punkt Blidkulla gård Jungfruhagen beteshage
Vallerstad sn Lundsbacken ås /Se Blidkulla, Lilla t Karl-Magnusahumpen åkerskifte
Vallerstad sn Lunds backe kulle /Se Blidkulla, Lilla lht Korsbacke kulle
Vallerstad sn Nydalen terräng Blixttorp lht Korsbacken backe
Vallerstad sn Skenaån å Blixtorp lht Lalyckan åker
Vallerstad sn Skenaån å /Se Blommedal lht Lillgärdet åker
Vallerstad sn Skytthagen terräng Blåsut statarestuga Lindkullen kulle
Vallerstad sn Stakekällan källa /Se Bostället gård Lotstadgärdet åker
Vallerstad sn Örnhagen terräng Bostället gård Lund ås
Vallerstad sn   Bostället gård Lunds backe kulle
Vallerstad sn   Brunnstorp lht Lunds backe kulle
Vallerstad sn   Brunnstorp lht Lärkelyckan åker
Vallerstad sn   Brunnsvik lht Lärkelyckan gärde
Vallerstad sn   Dannegården gård Melstadgatan bygata
Vallerstad sn   Domaregården gård Micklebogärdet åker
Vallerstad sn   Domaregården gård Mossen hagmark
Vallerstad sn   Fagersberg lht Mossgatan lägenhetsområde
Vallerstad sn   Fogdegården gård Mossgatan väg
Vallerstad Saknas   Fogdegården gård Narverydbäcken, se Skattegårdsbäcken Saknas
Vallerstad sn   Fredriksborg lht Narverydgatan bygata
Vallerstad sn   Fridensborg lht Narveryd ängar åker
Vallerstad sn   Fridhem lht Odlingen åkermark
Vallerstad sn   Fridslund lht Oxhagen hage
Vallerstad sn   Fridslund lht Rullgrinden grind
Vallerstad sn   Frälsegården gård Sibirien område till Götevi
Vallerstad sn   Frälsegården gård Skattegårdsbäcken bäck
Vallerstad sn   Frälsegården gård Skenaån vattendrag
Vallerstad sn   Fågelsången lht Skenaån å
Vallerstad sn   Fågelsången lht Skenaån å
Vallerstad sn   Födekulla, Lilla lht Skryten hage
Vallerstad sn   Granlund t Skryten skog
Vallerstad sn   Grantorp lht Skytthagen skog
Vallerstad sn   Grönlund lht Skytthagen hage
Vallerstad sn   Götevi by Sommarnöjet hage
Vallerstad sn /Se   Götevi by Svartån vattendrag
Vallerstad sn /Se   Götevid by *Usjöarna Saknas
Vallerstad sn /Se   Götevi Skattegård gd Vallerstadgatan väg
Vallerstad sn /Se   Götevi skattegård gård Vallerstagatan lägenhetsområde
Vallerstad sn /Se   Götevi Hovslagaregård gd Vallerstadgatan väg
Vallerstad sn /Se   Götevi hovslagaregård gård Varvkärrena kärrmark
Vallerstad sn /Se   Götevi Korpralsgård gd Ängarna åkermark
Vallerstad sn /Se   Götevi korpralsgård gård *Ödesängen äng
Vallerstad sn /Se   Götevi Norrgård gd  
»biogga torppa wada» beb?   Götevi norrgård gård  
Bjuggorp gd   Haget lht  
Bjuggorp gd   Haget lht  
Bjuggorp gd   Hassla by  
Bjuggorp rusth.   Hassla by  
Bjuggorp gd   Hassla by  
Blidkulla gd /Se   Hassla lilla sörgård gård  
*Bredegården gd   Hassla stora sörgård gård  
*Bredagården gd   Hassla stora södergård gård  
*Bredagården Saknas   Hassla hovsmedsgård gård  
Götevid by   Hassla sadelmakaregård gård  
Götevid by   Hassla domare-eller dannegård gård  
Götevid by   Hassla norrgård gård  
Götevid by   Hassla, norrgård gård  
Götevid by   Hassla storgård gård  
Götevi by   Hassla östergård gård  
Götevid by   Hassla gästgivaregård gård  
Götevid by   Hasslagatan stuga  
Götevid by   Hedvigsdal lht  
Götevid by   Heljord by  
Götevid by   Herrgården frälsegård  
Götevid Saknas   Hesselby lht  
Götevid by   Hilltorp lht  
Götevid by   Hilltorp lht  
Götevid by   Hovmansgården gård  
Götevid by   Hovmansgården gård  
Götevid gd:ar   Hovslagaregården gård  
?Götened sn   Häljorp by  
Götevid by   Häljorp by  
Götevid by   Häljorp by  
Götevi by /Se   Häljorp norrgård gård  
Götevi by /Se   Häljorp mellangård gård  
Götevid by /Se   Häljorp sörgård gård  
Götevid by /Se   Hässelby utj  
Götevi by /Se   Hästskogården gård  
Götevid by /Se   Hästskogården gård  
Götevid by   Högstorp lht  
?Götevi by   Jakobsberg t  
Götevi by   Jakobsborg lht  
Götevi by /Se   Jerusalem stuga  
Götevi by /Se   Johannesdal lht  
Götevid by /Se   Johannisborg lht  
Haslagærdhe, se Hassla by   Karlsberg lht  
Hassla, Stora och Lilla byar   Karlslund lht  
Hassla by   Karlstorp lht  
Hassla by   Karlstorp lht  
Hassla by   Karlströmsstället stuga  
Hassla by   Kastenhov lht  
Hassla by   Klockaregården Saknas  
Hassla by   Klämman stuga  
Hassla by   Korpralsgården gård  
?Hassla by   Krogen t  
Hassla by   Kullen lht  
Hassla by   Kullen ht  
Hassla by   Kulltorp lht  
Hassla by   Källarhemmet t  
Hassla by   Källarhemmet lht  
Hassla by   Källarhemmet t.  
Hassla by   Källhemmet lht  
Hassla by   Källyckan lht  
Hassla hg by   Källyckan stuga  
Hassla by   Kärr t  
Hassla by   Kärr t.  
Hassla gd, by   Kärr, Lilla lht  
Hassla by /Se   Kärret t.  
Hassla by /Se   Lajdons stuga  
»helgatørpe», se Häljorp Saknas   Landstorp lht  
*Hundawadha sæter Saknas   Lidtorp lht  
*Hundavada sätrar Saknas   Lidtorp t.  
*Hundavada säter beb?   Lilleby gård  
Häljorp gd   Lindås lht  
Häljorp by   Litorp lht  
Häljorp gd /Se   Ljungen lhter  
Häljorp gd /Se   Ljungen t.  
*Klapperatorp ödet.   Ljungen lhtr  
*Clapparatorp t.   Ljungen t.  
*Krakokulla Saknas   Ljungstorp gård  
*Krakokulle öde t.   Ljungstorp gård  
?Ljungstorp by   Ljungstorp gård  
Ljungstorp by /Se   Lottstad lht  
Långängen förr t.   Lund, Norra lht  
Långängen f. tp.   Lund, Västra lht  
Melstad by   Lundsle lht  
Melstad by   Lundslid t.  
Melstad by   Lundslätt t.  
Melstad by   Lycketorp lht  
?Melstad by   Långholmen gård  
Melstad by   Långtorpet t.  
Melstad by   Långtorpet lht  
Melstad by   Lycketorp lht  
Melstad by   Långängen t.  
Melstad by   Långängen t.  
Melstad by   Låstad lht  
Melstad by   Lönebostället Saknas  
Melstad by   Lövhagen lht  
Melstad by   Lövsberg lht  
Melstad by   Lövsberg lht  
?Melstad by   Mantorp lht  
Melstad by   Mellangården gård  
Melstad by   Mellangården gård  
Melstad by   Melstad by  
Melstad by   Melstad by  
Melstad by   Melstad by  
Melstad by   Melstad, Lilla gård  
Melstad by   Melstad, Lilla gård  
Melstad by   Melstad mellangård gård  
Melstad by   Melstad, storgård gård  
Melstad by   Melstad lillgård gård  
Melstad by   Melstad västergård gård  
Melstad by   Melstad frälsegård gård  
Melstad by   Melstad, Lilla bebyggelse  
Melstad, Stora gd   Melstad herrgård, se Melstad storgård Saknas  
Melstad by   Melstad, Stora Saknas  
Melstad by /Se   Mossen gård  
Midhlungstadha, se Melstad by   Mossen t.  
?Narveryd by   Mossen t.  
Narveryd by   Mossgatan t.  
Narveryd by   Narveryd by  
Narveryd by   Narveryd by  
Narveryd by   Narveryd by  
Narveryd by   Narveryd skattegård gård  
Narveryd by   Narveryd lillgård gård  
Narveryd by   Narveryd boställe gård  
Narveryd by   Narveryd lilla sörgård gård  
Narveryd by   Narveryd stora sörgård gård  
Narveryd by   Narveryd storgård gård  
Narveryd by   Narveryd östergård gård  
Narveryd by   Narveryd västergård gård  
Narveryd by   Narveryd fogdegård gård  
Narveryd by   Narveryds utjord Saknas  
Narveryd by   Nasaret stuga  
Narveryd by   Navestad gård  
Narveryd by   Navestad norrgård gård  
Narveryd by   Nederholmen gård  
Narveryd by   Nederholmen skattegård  
Narveryd by   Norralund lht  
Narveryd by   Norrgården gård  
Narveryd by   Norrgården gård  
Narveryd by   Norrgården gård  
Narveryd by   Norrgården gård  
Narveryd by   Norrkullen lht  
Narfvoryd by   Norrslund lht  
Narveryd by   Nybygget lht  
Narveryd by   Nybygget t.  
Narveryd by   Nydalen t.  
Narveryd gd /Se   Nydalen stuga  
Narveryd by /Se   Nylund lht  
Narveryd by /Se   Nysäter t.  
Narveryd by /Se   Nysäter lht  
Narveryd by /Se   Nysätter lht  
Narveryd by /Se   Olstorp Saknas  
Navestad by   Ovantorp t.  
Navestad by   Pansar Gt.  
Prästgården, Vallerstad Saknas /Se   Pansar t.  
*Sankt Laurentii gille gille   Pansarsgård, se Fogdegården Saknas  
*Sighstenshula t.   Per-Lars hovslagaregård  
*Sigstens håla ödet.   Perstorp lht  
Lobacka lht /Se   Persvik lht  
Solbacka lht   Petersborg lht  
*Swenaatorp gd?   Prästgården kyrkoherdebost.  
Vallerstad by   Prästtorpet t.  
Vallerstad by   Prästtorpet t.  
Vallerstad gd   Prästtorpet t.  
Vallerstad by   Pölen t.  
Vallerstad by   Pölen t.  
Vallerstad g /Se   Rimbo lht  
Vallerstad by   Rimbo lht  
?Vallerstad by o sn   Rosenlund t.  
Vallerstad by   Rosenlund lht  
Vallerstad by /Se   Rostorp lht  
Vallerstada rättaredöme f. rd   Röstnäs lht  
    Röstnäs lht  
    Sadelmakaregården gård  
    Sadelmakaregården bebyggelse  
    Sandkulla lht  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Sketorp lht  
    Skogaholm t.  
    Skogaholm lht  
    Skogelund lht  
    Skogelund, se Melstad västergård Saknas  
    Skogstorp lht  
    Skogsvik lht  
    Skytthemmet t.  
    Sköntorp t.  
    Skytthemmet lht  
    Skönslund lht  
    Sköntorp, se Skönslund Saknas  
    Sköntorp t.  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Sobacka statarestuga  
    Solbacka lht  
    Solhem lht  
    Solhemmet lht  
    Stagelstorp gård  
    Stagelstorp gård  
    Stagelstorp gård  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Storgården gård  
    Sunnebo avs  
    Södergården gård  
    Söderslund lht  
    *Usjöarna t.  
    Vallerstad by  
    Vallerstad by  
    Vallerstad by  
    Vallerstad sörgård gård  
    Vallerstad storgård gård  
    Vallerstad lillgård gård  
    Vallerstad västergård gård  
    Vallerstad mellan- el. frälsegård Saknas  
    Vallerstad öster- el. hästskogård Saknas  
    Vallerstad kyrkoherdeboställe Saknas  
    Vallerstad prästgård Saknas  
    Vallslätt lht  
    Vallsnäs lht  
    Västergården = Narveryd Saknas  
    Västergården gård  
    Västralund lht  
    Åboholm lht  
    Åstorp lht  
    Åstorp lht  
    Ängdala lht  
    Ängen = Vallerstads lillgård bebyggelse  
    Önnebo lht  
    Östanbäck avs  
    Östanbäck t.  
    Övatorp lht  
    Överholmen gård  
    Överholmen korpralsgård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.