ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skänninge stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1429 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 445
Skänninge stad /Se *Biskopsholmen holme? Sagesmän förteckning Abelshage skogs- och kärrmark
Skeninge st. *Biskopsholmen holme? Sagesmän förteckning Allhelgonagatan, Se Helgonagatan gata
Skänninge stad Brandgatan gata /Se Nummerförteckning förteckning Apotekarehagen hage
Skänninge stad Bryggerigatan gata /Se Nummerförteckning förteckning Arnsgölen badställe
Skänninge stad Bukebacken backe Nummerförteckning förteckning Arnsgölen badställe
Skeninge st. »Diggra gathu» gata /Se Nummerförteckning förteckning Aspadungen skogsdunge
Skänninge stad *Fallinges gatan f.d. gata Nummerförteckning förteckning Asphagen hage
Skänninge stad *Fasta lycka(n) åkerlycka? Nummerförteckning förteckning Axstadgatevägen väg
Skänninge stad *Fastalycka åkerlycka Förkortningar förteckning Axtahagen område
Skänninge stad *Fastalyckan åkerlycka Förkortningar förteckning Axstadhagen hage
Skänninge stad *Fastalycka Saknas /Se Förklaringar förteckning Axstad Kjärret jordområde
Skänninge stad *Fastalyckan åkerlycka? /Se Förklaringar förteckning Axstaliden jordområde
Skänninge stad *Follingis gatw gata Förklaringar förteckning Axstadlyckan jordområde
Skänninge stad Follingegatan gata /Se Skänninge stad Axstadskogarna skogar
Skänninge stad Follingegatan gata /Se Skänninge stad Axstadvägen landsväg
Skänninge stad Galgbacken triangelpunkt Skänninge stad Backegatan, Se Klostergatan, Besvärsgatan m.m. gata
Skänninge stad *Gudwasta lykkio åker Skänninge stad Backhumpeskiftet jordområde
Skänninge stad »Gudwasta lykkio» förr åker /Se Skänninge stad Bakgatan, Se Trädgårdsgatan, Kreatursgatan m.m. gata
Skänninge stad Gullringsgatan gata /Se Skänninge stad Ballgelyckan jordområde
Skänninge stad »gasawallen» vall? Skänninge stad Besvärsgatan, Se Klostergatan, Backegatan m.m. gata
Skänninge stad Hattorp triangelpunkt munkabonden inbyggarbeteckning Biskopsbergagärdet åker
Skänninge stad Helgonagatan gata /Se munkgärdarna inbyggarbeteckning Biskopsbergavägen landsväg
Skeninge st. Hospitalsängen äng /Se valltorparen inbyggarbeteckning Bjälbo broo bro
Skänninge stad Järntorgsgatan gata /Se västralundaren inbyggarbeteckning Bjälbogatan, se Plankgatan gata
Skänninge stad Katosbacken väg /Se Åboholmaren inbyggarbeteckning Blåsan badställe
Skänninge stad Kjellmansgatan gata /Se Allhelgona kyrka kyrka Blåsan badställe
Skänninge stad Kungshöga hatt höjd /Se Allhelgona skola bebyggelse Borggatan, Se Brandgatan och Ågatan gata
Skänninge stad Månsjön sjö Alnäsvillan fastighet Borgmästaregatan gata
Skänninge stad Månsjön sjö Andersberg hus Borgmästarehagen hage
Skänninge stad Nerénska bakgatan gata /Se Andersberg lht Borgmästarens löningsjord jordområde
Skänninge stad Prästgatan gata /Se Anderslund lht Bornaholmslyckan åker
Skänninge stad Pukebacken backe /Se AnnaGretastugan lht Bornholmshagen jordområde
Skänninge stad Pukebacksgatan gata /Se Aspetorpet hus Boslyckan jordområde
Skänninge stad »sisthra gerde» gärde? Aspetorpet lht Brandgatan gata
Skänninge stad Skenaån å Asphagen område och hus Brestycka jordområde
Skänninge stad Skenaån å Asphagen gård Brokvarteret kvarter
Skänninge stad Skenaån å Augustenborg lht Bron bro
Skänninge stad Skenaån å /Se Axbomsstugan lht Brotorpet äng
Skänninge stad Skenaån å /Se Axstadgatan lägenheter Brunnen göl
Skänninge stad Skänninge Lid Saknas Backen hus Brödrumsgatan gata
Skänninge stad Spetalen, Gamla fornlämning Backen lht Bukebacken backe
Skenninge stad Sprettegatan gata Backgården torp Bukebacksgatan gata
Skänninge stad *Sprettegatan gata Banvaktarestugan lht Bäckegårdsängen äng
Skänninge stad »spretta gatu» försvunnet gatunamn Bodashemmet hus Bölingslyckan åker
Skänninge stad *Sprättgatan gata Bodashemmet lht Curmansvägen planerad gata
Skänninge stad *Sprättgatan gata Bornaholm hus Drottningvägen planerad gata
Skänninge stad *Sprättegatan gata Bornaholm gd Drottningparken planerad park
Skänninge stad Stadsgärdet terräng Bornaholmshagen område Dungalyckan åker
Skänninge stad *Stensåker åker Borneholmstorpet torp Duvelyckan jordområde
Skänninge stad Stensåker åker Brottom hus Dygärdet område
Skänninge stad »systra lykio» jd Brottom lht Dygärdet åker
Skänninge stad *Systralykkia jord Bryggeriet hus Dyhagen område
Skänninge stad *Søstra kirkegordh kyrkogård Bryggerigården gård Dyhagen äng
Skänninge stad *Tjuvagata(n) gata Bäckegården gård Dyhagshumpen område
Skänninge stad Troje(n)borg förr stenlabyrint /Se Bäckegården torp Dyhagshumparne jordområde
Skänninge stad *Trojenbårgzgärdeth Saknas /Se Bölingastället lht Dägrebron bro
Skänninge stad Trojenborg(s)gärdet åker /Se Dungen rivet hus Dägregatan gata
Skänninge stad Trollenborgsbacken backe /Se Dungen torp Eggardsliden åker
Skänninge stad Trollenborgsgärdet åker /Se Edoffastället, Se Södralund lht Ekehagen jordområde
Skänninge stad Trögenborg förr stenlabyrint /Se Eriksberg hus Ekelyckebackarna jordområde
Skänninge stad Trögenborgsgärdet åker /Se Eriksberg lht Ekhumpen hage
Skänninge stad (f. med kloster) Ture lång skampåle /Se Fridensberg hus Eklyckan jordområde
Skänninge stad Vadstenavägen förr väg Fridensborg lht Ekåkra, SE Ekhumpen jordområde
Skänninge stad Vallen = Kreaturevallen marknadsplats /Se Fridhem hus Ekängen, SE Ekhumpen jordområde
Skänninge stad *Varafruløkkia gård Fridhem lht Fogdeliden område
Skänninge stad Vistenagatan gata /Se Fridhem krog Fogdeliden åker
Skänninge stad *Viete gata gata Gasteskrämman fastighet Fogdelids Åkra åkrar
Skänninge stad *Viete gata gata Glömskan speceriaffär Fogdelyckan område
Skänninge stad Vårfrulyckan Saknas Grinden hus Fogdelyckan åker
Skänninge stad Vårfrulyckan jord Grinden lägenhet Folkskolan Saknas
Skänninge stad Väderkvarnsbacken terräng Grindstugan, Se Grindtorpet lht Fåckegatan gata
Skänninge stad *Västra gärdet gärdet? Grindtorpet hus Fållingegatan gata
Skänninge stad Ängen vid Skänninge äng Grindtorpet lht Fållingetullen tull
Skänninge stad   Gripenberg gård Fållingevrån jordområde
Skänninge stad   Gripenberg hus Fållingevägen väg
Skänninge stad   Gropen lht Fållingskvarteret kvarter
Skänninge stad   Gropen hus Galgbacken höjd
Skänninge stad   Gråbo hus Galgbacken höjd
Skänninge stad   Grönlund hus Galglyckan område
Skänninge stad   Grönlund lht Galglyckan åker
Skänninge stad   Gustavsberg lht Gamla kyrkogården park
Skänninge stad   Gustavsberg gård (hus?) Garverigatan, Se Korpagatan gata
Skänninge stad   Gästgivaregården gård Gladlyckan åker
Skänninge stad   Hacke-Jons riven lht Grankulla jordområde
Skänninge stad   Hagalund lägenheter Granåkersliden jordområde
Skänninge stad   Hagalund hus Gropflottan åker
Skänninge stad   Hatten, Se Hattorp lht Grushålan Saknas
Skänninge stad   Hattorp = Hatten hus Gränsagärdet åker
Skänninge stad   Hattorp lht Gröngatan gata
Skänninge stad   Hedblomsgården riven fastighet Gullringsgatan gata
Skänninge stad   Hillertorp hus Gullsträngarne åkrar
Skänninge stad   Hillertorpet lht Gärdesvaktarebacken backe
Skänninge stad   Hjortsberg hus Gärdesvaktaresnuten åker
Skänninge stad   Hjortsberg = Jordsberg lht Gästgifvarhagen område
Skänninge stad   Holken = Holketorpet hus Gästgivarehagen hage
Skänninge stad   Holken, Se Holketorpet lht Gästgifverijorden område
Skänninge stad   Holketorpet lht Gästgifverijorden jordområde
Skänninge stad   Holketorpet lht Hagebygärdet åker
Skänninge stad   Holmastället lht Hagebyvägen väg
Skänninge stad   Höglid, Se Holmastället lht Hageby Utjord Saknas
Skänninge stad   Högliden hus Haslegärdet åker
Skänninge stad   Höjden hus Hattahagen hage
Skänninge stad   Höjden lht Hatten höjd
Skänninge stad   Ingridsdal hus Helgonagatan gata
Skänninge stad   Ingridsdal gd Hogstadvägen väg
Skänninge stad   Jakobsborg gård Hospitalsängen äng
Skänninge stad   Jakobsberg hus Hospitalsängen äng
Skänninge stad   Johannesberg lht Hullinska lyckan jordområde
Skänninge stad   Johannisberg hus Humpskiftet jordområde
Skänninge stad   Johansborg hus Hästebrunnen vattensamling
Skänninge stad   Jonsberg lht Hästhagen äng
Skänninge stad   Jonsbo hus Hästhagsliden åker
Skänninge stad   Jonsbo riven lht Hästhags Åkra åkrar
Skänninge stad   Jonsbo riven lht Hästskolyckan, Lilla jordområde
Skänninge stad   Jordsberg hus Hästskolyckan, Stora jordområde
Skänninge stad   Jordsberg lht Idrottsparken idrottsplats
Skänninge stad   Kallebondestället lht Idrottsvägen väg
Skänninge stad   Kallebondestället lht Industrivägen väg
Skeninge st.   Kapellansgårdarne Saknas Jakobsborgssanden åker
Skänninge stad   Karlsborg hus Jordbrobetet jordområde
Skänninge stad   Karlsborg gård Jungfrukärret beteshage
Skänninge stad   Karlsborgskärret lht Järnströmsgölen göl
Skänninge stad   Karlslund hus Järntorget torg
Skänninge stad   Karlslund lht Järntorgsbron bro
Skänninge stad   Katrineberg hus Järntorgsdammen fördämning
Skänninge stad   Katrineberg gård Järntorgsgatan gata
Skänninge stad   Klaestorp hus Järnvägsgatan gata
Skänninge stad   Klostret, Se S:ta Ingrids kloster kloster Järnvägsparken park
Skänninge stad   Koppartorpet lht Kappellanernes åker åker
Skänninge stad   Kungsör hus Karlsborgsbackarna höjd
Skänninge stad   Kungsör lht Karlsborgsbetet skogsmark
Skänninge stad   Koslottet, se Munkegärdet Saknas Karlsborgskärret gärde
Skänninge stad   Källarn utskänkningslokal Karlsborgskärret kärrmark
Skänninge stad   Kärret, Se Vretalyckan lht Karlssonsliden åker
Skänninge stad   Lagringe hus Katosbacken, Se Klostergatan, Backegatan m.m. gata
Skänninge stad   Lagringe lägenheter Kaxeska jorden Saknas
Skänninge stad   Lagringeställena, Se Lagringe lägenheter Kladdkällan källa
Skänninge stad   Landstorp hus Klostergatan gata
Skänninge stad   Landstorp lht Klostergärdet åker
Skänninge stad   Liljeholmen lht Klosterjorden åker
Skänninge stad   Lindesborg lht Kloster- eller Nyängen äng
Skänninge stad   Lindesberg hus Klåckare Jorden jordområde
Skänninge stad   Linnelyckestället, Linnelyckan, Se Linnhemmet m.m. lht Kolonigatan gata
Skänninge stad   Linnestugan, Se Linnhemmet, Linnelyckestället m.m. lht Kommoden fontän
Skänninge stad   Linnhemmet hus Korpegatan gata
Skänninge stad   Linnhemmet lht Korssängen jordområde
Skänninge stad   Linnhemmet, Se Linnestugan, Linnelyckestället m.m. lht Kreatursgatan gata
Skänninge stad   Lugnet hus Kreatursvallen marknadsplats
Skänninge stad   Lugnet lht Kreatursvallen, Gamla marknadsplats
Skänninge stad   Lund, Norra lht Kronåttingarna markområde
Skänninge stad   Lund, Västra gård Krokgatan gata
Skänninge stad   Lövingsborg, Lilla hus Krokhagen jordområde
Skänninge stad   Lövingsborg, Lilla gård Krokåkersliden jordområde
Skänninge stad   Lövingsborg, Stora hus Krämareängen äng
Skänninge stad   Lövingsborg, Stora gård Kungshatt höjd
Skänninge stad   Lövsäter fastighet Kungshögagärdet område
Skänninge stad   Marielund hus Kungshögagärdet åker
Skänninge stad   Marielund gård Kungshögahatt höjd
Skänninge stad   Marielund, se Uttrastället lht Kungshögahatt höjd
Skänninge stad   Marsestället lht Kungshögarna höjd
Skänninge stad   Melinastället lht Kungsparken park
Skänninge stad   Munkegärdet gård Kungsåkra åkrar
Skänninge stad   Munkegärdet gård Kyrkogatan, Västra gata
Skänninge stad   Munkgärdet gård Kyrkogatan, Östra gata
Skänninge stad   Munkgärdet gård Kyrkogården begravningsplats
Skänninge stad   Nisse Villerestället lht Kyrkogårdsbacken landsvägsbacke
Skänninge stad   Nordanå del av Skänninge stad Kyrkoherdens löningsjord jordområde
Skänninge stad   Nordanåtullen infart Kårpelyckan jordområde
Skänninge stad   Norralund hus Kårpputten badställe
Skänninge stad   Norra Samhället del av Skänninge stad Kårtorpet åker
Skänninge stad   Notarienäbben fastighet Källegatan gata
Skänninge stad   Nybygget hus Källmansgatan gata
Skänninge stad   Nybygget torp Kärleksparken park
Skänninge stad   Nyda(h)l, Se Nydal och Nydalsgärdet lht Lagringe område
Skänninge stad   Nytorp hus Lagringegärdet åker
Skänninge stad   Nytorp torp Landsvägsliden åker
Skänninge stad   Palmgrens salong teater- och kabarélokal Lilla Pihlhagen hage
Skänninge stad   Pelikan krog Lilla Torget del av gata
Skänninge stad   Pellemossestället lht Lillån å
Skänninge stad   Pepplinge lht Lillängen äng
Skänninge stad   Petersborg lht Lindbladsvägen gata
Skänninge stad   Pettersberg hus Linköpingsgatan gata
Skänninge stad   Piskarehemmet torp Linköpingstullen tull
Skänninge stad   Polslyckan hus Linköpingsvägen väg
Skänninge stad   Porsen = Porskärret hus Linnestugeskogen skog
Skänninge stad   Porskärret, se Linnhemmet lht Linnhemshagen hage
Skänninge stad   Prästgården Saknas Logegatan gata
Skänninge stad   Pälslyckan hus Lövingsborgsbacken landsvägsbacke
Skänninge stad   Pälslyckan gård Lövingsborgsslätten åkermark
Skänninge stad   Rosenhill fastighet Magasinvägen gata
Skänninge stad   Rosendal lht Marstadvägen landsväg
Skänninge stad   Rådhuset hus Marstrandslyckan jordområde
Skänninge stad   Rösgården gård Mjölbygatan gata
Skänninge stad   Samrealskolan bebyggelse Miölby Spiällen jordområde
Skänninge stad   Sandbacken hus Mjölbyvägen väg
Skänninge stad   Sandbacken, se Melinastället lht Motalabacken gatubacke
Skänninge stad   Sandtorp hus Motalagatan gata
Skänninge stad   Sandtorpet, se Pellemossestället lht Motalatullen tull
Skänninge stad   S:ta Ingrids kloster klosterruin Motalavägen väg
Skänninge stad   Schweizeriet krog Muggelyckan jordområde
Skänninge stad   Sjuarestället lht Muggkärret skog
Skänninge stad   Skankebo, Se Jonsbo och Skankebofias ställe riven lht Mun(c)ketorp änghumpar ängsmark
Skänninge stad   Skankebo-Fias ställe, se Skankebo riven lht Munkegärdet åker
Skänninge stad   Skillingska riven lht Munkekällan källa
Skänninge stad   Skogstorp hus Munkhumpen jordområde
Skänninge stad   Skogstorp ödetorp Munkstigen gata
Skänninge stad   Skrubbelottastugan lht Murgatan gata
Skänninge stad   Skrämma gård Murhagen förr hage
Skänninge stad   Skrämman, Se Gasteskrämman och Ådalen Saknas Myggekärrslyckan jordområde
Skänninge stad   Skyttegillet skjutbana och skyttepaviljong Myggkärret, Se Muggkärret skog
Skänninge stad   Skänninge stn station Månsjön vattensamling
Skänninge stad   Smedjebacken fastighet Nedersta lyckan åker
Skänninge stad   Snippen torp Nordanågatan gata
Skänninge stad   Solbacken fastighet Nordanåkvarteret kvarter
Skänninge stad   Solgården fastighet Norra Krono Åttungsjorden Saknas
Skänninge stad   Solhem fastighet Norra skifteslagets kronoåttingar område
Skänninge stad   Solliden fastighet Norra Skifteslagets Kronoåttingar markområden
Skänninge stad   Solvik fastighet Novanderska lyckan åker
Skänninge stad   Sotare-Johannas ställe torp Novisstigen gata
Skänninge stad   Spetalen ruin Nunnestigen gata
Skänninge stad   Stadshotellet bebyggelse Nya Wadstena gr: gata
Skänninge stad   Stenfoten utskänkningslokal? Nydal gärde
Skänninge stad   Stensborg hus Nydalsgärdet område
Skänninge stad   Stenstorp hus Nydalsgärdet gärde
Skänninge stad   Stenstorp lht Nygränden, Westra och Östra gator
Skänninge stad   Sulan rivet hus Nyängen äng
Skänninge stad   Suland lht Oxbacken marknadsplats
Skänninge stad   Sveaborg lägenheter Oxbacken backe
Skänninge stad   Sveaborg, Lilla hus Oxbacken marknadsplats
Skänninge stad   Sveaborg, Östra hus Oxdrivaren backe
Skänninge stad   Svenssonsstället lht Palmgrenslyckan åker
Skänninge stad   Södraborg fastighet Palmgrensskogarna skogsmark
Skänninge stad   Södralund hus Parkgatan gata
Skänninge stad   Södralund, se Edoffastället lht Pilgrensjorden åker
Skänninge stad   Södra Samhället del av Skänninge stad Pilsängen äng
Skänninge stad   Tegelbruket lht Pissebacken landsvägsbacke
Skänninge stad   Trojenborg lht Plankgatan gata
Skänninge stad   Tullhuset lht Prinsessvägen gata
Skänninge stad   Uttrastället, Se Marielund lht Prinstorget torg
Skänninge stad   Valltorp gård Prinsvägen planerad gata
Skänninge stad   Valltorp gård Prästbomsvägen gata
Skänninge stad   Vita havet krog(?) Prästekärret kärr
Skänninge stad   Vretalyckan, Lilla hus och område Prästgatan gata
Skänninge stad   Vretalyckan, Stora område och hus Prästgårdshagen hage
Skänninge stad   Vretalyckan, se Kärret lht Prästängen äng
Skänninge stad   Vågastugan, se Vågstorp lht Pukebacken backe
Skänninge stad   Vågastugan lht Pukebacksgatan, se Pukegatan, Pukebacken gata
Skänninge stad   Vågstorp, se Vågastugan lht Pukegatan, Se Pukebacksgatan och Pukebacken gata
Skänninge stad   Vårfrukyrkan kyrka Pälslyckorna åkrar
Skänninge stad   Väntorp lht Ringgatan gata
Skänninge stad   Värnkvistastugan lht Ruddammsgatan gata
Skänninge stad   Västanå hus Rusagrinden grind
Skänninge stad   Västanå fastighet Rusahagen skog
Skänninge stad   Västralund gård Rådmanshagen hage
Skänninge stad   Åbergsstället lht Sandgatan gata
Skänninge stad   Åboholm gård Sandgärdet område
Skänninge stad   Åbyholm gård Sandgärdet åker
Skänninge stad   Ådalen, se Gasteskrämman, Skrämman fastighet Sandåkra åkrar
Skänninge stad   Åliden, Se Skrämma gård Skenaån å
Skänninge stad   Örbacken hus Skenaån å
Skänninge stad   Örbacken lht Skolemästareängen äng
Skänninge stad   Östanå hus Skolgatan gata
Skänninge stad   Östanå lht Skotorget del av gata
Skänninge stad     Skvalet vattenfall
Skänninge stad     Skyttegillevägen väg och stig
Skänninge stad     Skånsängen markområde
Skänninge stad     Snipen markområde
Skänninge stad     Snyttringeliden åker
Skänninge stad     Snyttringevägen landsväg
Skänninge stad     Someliängen äng
Skänninge stad     Sommeliiängen markområde
Skänninge stad     Spetalsgölen badställe
Skänninge stad     Spiällmålen, Norra och Wästra markområden
Skänninge stad     Sprättebrunn förr brunn
Skänninge stad     Sprättebrunn förr kärrhåla
Skänninge stad     Sprättebrunns Ängen äng
Skänninge stad     Stenagärdet åker
Skänninge stad     Stenhushagen markområde
Skänninge stad     Stenslyckan område
Skänninge stad     Stenslyckan, Se Kårtorpet åker
Skänninge stad     Stockholms Gärdet gärde
Skänninge stad     Stockholms Åkra åkrar
Skänninge stad     Stora torget torg
Skänninge stad     Storebro bro
Skänninge stad     Storglommarne markområde
Skänninge stad     Storgärdet åker
Skänninge stad     Storängen äng
Skänninge stad     Strandvägen väg
Skänninge stad     Strykelodet skog
Skänninge stad     Smedsvägen planerad gata
Skänninge stad     Smålandstorget torg
Skänninge stad     Strömbergahagen markområde
Skänninge stad     Suland betesmark
Skänninge stad     Svartbrödragatan gata
Skänninge stad     Sveaborgsvägen landsväg
Skänninge stad     Sågarevägen planerad gata
Skänninge stad     Södra Krono Åttungsjorden Saknas
Skänninge stad     Södra Skifteslagets Kronoåttingar område
Skänninge stad     Södra Skifteslagets Kronoåttingar markområden
Skänninge stad     Tattarebacken marknadsplats
Skänninge stad     Tegelliden lid
Skänninge stad     Tegelliden åker
Skänninge stad     Tegellidängen äng
Skänninge stad     Tegelängen äng
Skänninge stad     Tegelängen äng
Skänninge stad     Tivoliängen äng
Skänninge stad     Tjuvebommen tullbom
Skänninge stad     Tjuvegatan gata
Skänninge stad     Tjuvlyckan område
Skänninge stad     Tjuvlyckan åker
Skänninge stad     Torget, Se Stora torget torg
Skänninge stad     Torggatan gata
Skänninge stad     Torpängen markområde
Skänninge stad     Tresnibben markområde
Skänninge stad     Trojenborgsbacken backe
Skänninge stad     Trojenborgsbron bro
Skänninge stad     Trojenborgsgärdet åker
Skänninge stad     Trojenborgsvägen gata
Skänninge stad     Trollenborgs- se Trojenborgs- Saknas
Skänninge stad     Trädgårdsgatan gata
Skänninge stad     Tullhustomten markområde
Skänninge stad     Tvärgatan gata
Skänninge stad     Tvärgränd gata
Skänninge stad     Vadstenabron, se Bron bro
Skänninge stad     Vadstenagatan gata
Skänninge stad     Vadstenagatan, Gamla gata
Skänninge stad     Vadstenatullen tull
Skänninge stad     Vadstenavägen väg
Skänninge stad     Vadstenavägen, Gamla väg och stig
Skänninge stad     Valbergshagen hage
Skänninge stad     Vallen, Se Kreatursvallen marknadsplats
Skänninge stad     Vallgatan väg
Skänninge stad     Vallgatan, Lilla gata
Skänninge stad     Vallgatan, Stora gata
Skänninge stad     Valltorpasanden åker
Skänninge stad     Vassvägen planerad väg
Skänninge stad     Vattrinska lyckan markområde
Skänninge stad     Villagatan gata
Skänninge stad     Vistenagatan gata
Skänninge stad     Vistenagrinden tullbom
Skänninge stad     Vistenavägen väg
Skänninge stad     Vretalyckan åker
Skänninge stad     Vretavägen landsväg
Skeninge st.     Vågesnuten åker
Skänninge stad     Vårfrugatan planerad gata
Skänninge stad     Vårfrulyckan område
Skänninge stad     Vårfrulyckan åker
Skänninge stad     Väderkvarnsbacken höjd
Skänninge stad     Väder höjd
Skänninge stad     Väderkvarnsbacken höjd
Skänninge stad     Västanåbacken backe
Skänninge stad     Västanågatan gata
Skänninge stad     Västanåtullen tull
Skänninge stad     Västrakärr skog
Skänninge stad     Ågatan gata
Skänninge stad     Ågatan gata
Skänninge stad     Ågränd gata
Skänninge stad     Åkervägen planerad gata
Skänninge stad     Åmadsliden markområde
Skänninge stad     Ångermanland småstugeområde
Skänninge stad     Ängen gärde
Skänninge stad     Östanågärdena åkrar
Skänninge stad     Östanåkärret kärr
Skänninge stad     Östra gärdet gärde
Skänninge stad     Saknas Saknas
Skänninge stad     Abbedissan kvarter
Skänninge stad     Allhelgona kvarter
Skänninge stad     Apotekaren kvarter
Skänninge stad     Axet kvarter
Skänninge stad     Blåklinten kvarter
Skänninge stad     Blåsippan kvarter
Skänninge stad     Borgmästaren kvarter
Skänninge stad     Brädgården kvarter
Skänninge stad     Brödraklostret kvarter
Skänninge stad     Bågen kvarter
Skänninge stad     Domarringen kvarter
Skänninge stad     Dyhagen kvarter
Skänninge stad     Fabriken kvarter
Skänninge stad     Fogden kvarter
Skänninge stad     Folkungen kvarter
Skänninge stad     Garvaren kvarter
Skänninge stad     Gillestugan kvarter
Skänninge stad     Gjutaren kvarter
Skänninge stad     Gladlyckan kvarter
Skänninge stad     Gästgivaren kvarter
Skänninge stad     Heden kvarter
Skänninge stad     Holmen kvarter
Skänninge stad     Hyacinten kvarter
Skänninge stad     Jarlen kvarter
Skänninge stad     Klosterkvarnen kvarter
Skänninge stad     Kornet kvarter
Skänninge stad     Kvarnen kvarter
Skänninge stad     Lagmannen kvarter
Skänninge stad     Liljan kvarter
Skänninge stad     Magasinet kvarter
Skänninge stad     Munken kvarter
Skänninge stad     Muraren kvarter
Skänninge stad     Målaren kvarter
Skänninge stad     Novisen kvarter
Skänninge stad     Nunnan kvarter
Skänninge stad     Oxdrivaren kvarter
Skänninge stad     Pilen kvarter
Skänninge stad     Pilgrimmen kvarter
Skänninge stad     Prelaten kvarter
Skänninge stad     Prästkragen kvarter
Skänninge stad     Påskliljan kvarter
Skänninge stad     Radiatorn kvarter
Skänninge stad     Rektorn kvarter
Skänninge stad     Riddaren kvarter
Skänninge stad     Rosen kvarter
Skänninge stad     Rosenlund kvarter
Skänninge stad     Rudan kvarter
Skänninge stad     Rådmannen kvarter
Skänninge stad     Rätten kvarter
Skänninge stad     S:ta Ingrid kvarter
Skänninge stad     Skenabron kvarter
Skänninge stad     Skolan kvarter
Skänninge stad     Skrivaren kvarter
Skänninge stad     Skytten kvarter
Skänninge stad     Smeden kvarter
Skänninge stad     Snickaren kvarter
Skänninge stad     Sofielund kvarter
Skänninge stad     Sprättebrunn kvarter
Skänninge stad     Sprättebrunnskvarteret kvarter
Skänninge stad     Sprättebrunnskvarteret kvarter
Skänninge stad     Stadslagen kvarter
Skänninge stad     Svarvaren kvarter
Skänninge stad     Systern kvarter
Skänninge stad     Sångaren kvarter
Skänninge stad     Trojenborg kvarter
Skänninge stad     Tullnären kvarter
Skänninge stad     Tullporten kvarter
Skänninge stad     Tulpanen kvarter
Skänninge stad     Tussilagon kvarter
Skänninge stad     Vadet kvarter
Skänninge stad     Vallen kvarter
Skänninge stad     Vallmon kvarter
Skänninge stad     Vassmattan kvarter
Skänninge stad     Verkstaden kvarter
Skänninge stad     Vilan kvarter
Skänninge stad     Vitsippan kvarter
Skänninge stad     Vårfrulyckan kvarter
Skänninge stad     Vårlöken kvarter
Skänninge stad     Väpnaren kvarter
Skänninge stad     Västanå kvarter
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad o. kloster      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skäninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge st.      
Skänninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge (kloster o.) stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skenninge st.      
Skenninge Saknas      
Skenninge Saknas      
Skenninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skenninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
?Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skeninge st.      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge Saknas      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad      
Skänninge stad      
Skeninge st.      
Skenninge stad      
Skenninge stad      
Skänninge nunnekloster förr kloster      
*Skänninge Vårfru förr sn      
Skänninge f. sn      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
Skänninge stad /Se      
*Allhelgonakyrkan kyrka      
*Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkan kyrka      
*Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkan kyrka      
*Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkan kyrka      
*Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkkan kyrka      
Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelgonakyrkan (sockenkyrka)      
Allhelgonakyrkan kyrka      
*Anders Smethz gardh? Saknas      
Badstugatan Saknas      
*Bakhusgård Saknas      
*Bakhus gardher gd      
*Bastugropen Saknas      
*Biskopsholmen Saknas      
*Biskopsholmen Saknas      
*Biskopsvad Saknas      
*Bosgården Saknas      
Brödragatan Saknas      
Brödragatan gata      
*Brödraklostret, se *Svartbrödraklostret förr kloster      
Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret f. kloster      
Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret kloster      
Brödraklostret kloster      
Brödraklostret kloster      
*Brödraklostret kloster      
Brödraklostret kloster      
*Brödraport Saknas      
Digrabro Saknas      
*Digerbron förr bro      
*Digragatan gata      
*Digragatan gata      
*Digragatan gata      
*Digragatan gata      
*Degergatan gata      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret förr kloster      
Dominikanerklostret f. kloster      
Dominikanerklostret f. kloster      
*Eckestugan hus      
*Fastalyckan åkerlycka      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
Fastalyckan Saknas      
*Fastalycka åker      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
*Fastalyckan Saknas      
*Finvidsgården förr gård      
Fogdelyckan Saknas      
Fållingegatan gata      
Fallinghis gathu gata      
Fållingegatan gata /Se      
»fallinghis gatu» gata      
Fållingegatan gata      
»*Faallinges gata» förr gata      
Fållinge-gatan gata      
Fållingegatan gata      
Fållingegatan gata      
Fallingxgatw gata      
*Fuckaborg Saknas      
*Fukkaborgh(?) Saknas      
*Fåckeborg Saknas      
*Fukkaborgh Saknas      
Fågelsången Saknas      
*Fågelsången Saknas      
*Fållinge Saknas      
Fållingegatan gata      
Fållingegatan gata      
*Garpekyrkan, se Vårfru- eller S:t Mariakyrkan kyrka      
[gasavallen] Saknas      
Helga fru Ingegerds kloster förr kloster      
*Helga Lekamens altare Saknas      
*Helga Lekamens altare Saknas      
Helga lekamens altare Saknas      
Helga lekamens kor kor      
*Helga lekamens kor kor      
*Helgeandshuset hus      
*Helgeandshuset hus      
*Helgeandshuset hus      
*Helgeandshuset hus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset hus      
Helgeandshuset för sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset hus      
*Helgeandshuset hus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset hus      
Helgeandshuset hus      
Helgeandshustomten tomt      
*Helgeandskyrkan kyrka      
Helgonakyrkan, se Allhelgonakyrkan kyrka      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
*Hospitalet förr sjukhus      
Skenninge hospital hospital      
Hospitalet förr sjukhus      
Hundevad Saknas      
Jungfru Maria altare Saknas      
Katarinas hospital hospital      
Klara Kloster kloster      
Klockaregården gård      
*Knapegården gård      
»kønico skarpinbærghs aker» åker      
Lagringe lht:er /Se      
*Mariaebo, Skänninge nunnekloster kloster /Se      
Muggona Saknas      
Nordanågatan gata      
Nordanåkvarteret del av stad      
Rådstugan hus      
Rådstugan hus      
*Sankta Agnes kloster kloster      
*Sankt Görans kapell predrikarebrödernas klosterkyrka      
Sankta Ingrids kloster förr kloster      
Sankta Ingerdhis kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster kloster      
Sankat Ingrids kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster kloster      
Sankta Ingrids kloster förr kloster /Se      
Sankta Ingrids nunnekloster kloster      
Sankta Ingrids nunnekloster kloster      
Sankt Martins altare Saknas      
*Sankt Martins altare altare      
Sankt Martins kloster medelt. kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sanct Martins kloster förr kloster      
Sankt Martins kloster f. kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sankt Martins kloster f. kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kyrka kyrka      
Sankt Martins kyrka kyrka      
Sankt Martins prebende Saknas      
Sankt Martins kloster, Se Skänninge kloster m.m. kloster      
*Sankt Martini systrakloster förr kloster /Se      
*Sankt Martins kloster kloster /Se      
Sankt Martini el. S:t Ingrids kloster förr nunnekloster      
Sankt Martins nunnekloster kloster      
*Sankt Martins kloster kloster      
*Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster f. kloster      
Sankt Martins nunnekloster kloster      
*Sankt Martini systrakloster förr kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins nunnekloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
*Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
*Sankt Martins kloster kloster      
*Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sankt Martini systrakloster kloster      
Sankt Martini systrakloster kloster      
Sankt Martini systrakloster kloster      
Sankt Martini systrakloster kloster      
Sankt Martini systrakloster kloster      
Sankt Mårtens kloster kloster      
Sankt Martin förr kloster      
*Sankt Martini systrakloster förr kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
*Sankt Martini systrakloster förr kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sankt Martins kloster kloster      
Skeninge, S:t Martins kloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
*Sankt Martini systrakloster förr kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster      
Sancti Martini kloster kloster      
Sankt Martins kloster förr kloster /Se      
*Sankt Martins ö s:ta Ingrids kloster kloster      
Sankt Martini systrakloster förr kloster      
*Sankta Mechthilds prebende f. kloster      
Sankt Olofs kloster kloster      
*SanktOlofs kloster förr kloster      
*SanktOlofs kloster kloster      
Sankt Olovs kloster kloster      
Sankt Olovs kloster kloster      
Skeninge, S:t Olofs kloster kloster      
Sankt Olavs kloster kloster      
Sankt Olafs kloster kloster      
Sankt Olavs kloster kloster      
*Sankt Örjans kapell kapell      
Själakoret Saknas      
Skänninge hospital hospital      
Skänninge kloster, se Skänninge nunnekloster m.m. kloster      
Skänninge kloster f. nunnekloster      
Skänninge kloster f. nunnekloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Nunneklostret f. kloster /Se      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster förr nunnekloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster f. kloster      
Skänninge kloster förr nunnekloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skenninge Kloster kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge förr kloster      
Skänninge förr kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster f. nunnekloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster f. nunnekloster      
Skänninge kloster f. kloster      
*Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kl      
Skänninge kloster kl      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninmge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. nunnekloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster förr kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Skänninge nunnekloster, se Skänninge kloster m.m. kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skärvninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge kloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
*Skänninge nunnekloster förr kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Nunneklostret kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skänninge nunnekloster kloster      
Skenninge, nunnekloster kloster      
Skänninge kloster f. kloster      
Nunneklostret kloster      
Nunneklostret kloster      
Skänninge nunnekloster f. kl.      
*Skänninge nunnekloster förr kloster      
*Skänninge nunnekloster kloster /Se      
Skänninge nunnekloster forntida kloster      
*Skänninge systrakloster kloster      
?Skänninge systrakloster kl      
Skänninge systerkloster kl      
Skenninge nunneklosters Kyrkogård kyrkogård      
Spetälskesjukhuset sjukhus      
Spetälskesjukhuset sjukhus      
*Spitalagarden spetälskesjukhus      
*Spitalagården spetälskesjukhus      
Skeninge Spitalagården gård      
*Spitalagården spetälskesjukhus      
*Spitalagården spetälskesjukhus      
*Spitalen förr spetälskesjukhus      
*Spitalen f.d. sjukhus      
*Spitalen förr spetälskesjukhus      
*Spitalen förr spetälskesjukhus      
Stadskyrkan, Se Vårfrukyrkan kyrka      
Stadskyrkan kyrka      
Stadskyrkan kyrka      
Stadskyrkan kyrka /Se      
*Stenhusgården? förr »gård»      
*Stenhusgården f.d. gård      
*Sukkabergh Saknas      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret f. kloster      
*Svartbrödraklostret kloster      
*Svartbrödraklostret förr kloster      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Svartbrödraklostret kloster      
Svartbrödraklostret kloster      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Svartbrödraklostret förr kloster      
*Systraklostret, se S:t Martini systrakloster förr kloster      
Systra klostret kloster      
Systraklostret kloster      
Systraklostret förr kloster /Se      
*Systraklostret kloster      
*Systraklostret kloster      
Systraklostret förr kloster      
Systraklostret f. kloster      
*Systraklostret kloster      
*Systraklostret f. kloster      
Systraklostret förr kloster      
Systraklostret förr kloster      
Systraklostret kloster      
Systraklostret förr kl.      
*Systra klostret förr kloster      
*Systralyckan lycka      
*Systralyckan lycka      
*Sÿstrenne gærdhe gård      
*Tegelhuset hus      
*Tegelhuset hus      
*Tjuvagatan gata      
*Tjuvagatan gata      
*Tjuvagatan gata      
*Tjuvagatan gata      
*Tjuvalyckan lycka      
*Tjuvalyckan lycka      
*Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Trojenborg stadsd. /Se      
*Wretha gathw f.d. gata?      
*Vårfrugillet Saknas      
Vårfru- eller S. Mariækyrkan stadskyrka      
Vårfru- el. S:t Mariakyrkan stadskyrka      
Vårfrukyrkan (Stadskyrkan)      
*Vårfrukyrkan (?stadskyrkan)      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfru- eller S. Mariækyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan (nuv. Stadskyrkan) kyrka      
*Vårfrukyrkan (nu Stadskyrkan) kyrka      
Skeninge, Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan (numera Stadskyrkan) kyrka      
Vårfrukyrkan, (nu Stadskyrkan) kyrka      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan, se Stadskyrkan kyrka /Se      
Vårfru kyrkogard kyrka      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.