ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järstads socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 12 Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 12
Järstad sn Saknas Saknas Järstad sn Hospitalhumpen gärde
Järstad b, sn Djurängen äng Järstad socken Höganäs odlad kulle
Järstad sn Höganäsbacken terräng Järstad sn Lotterna skogsområde
Järstad sn Lotterna skogsmark Anderslund lht Skenaån å
Järstad socken Skenaån å Back stugor Stagelstorp gärde
Järstad socken Svartån å Backgården bebyggelse Stormlyckan gärde
Järstad sn Svartån å Berg gård Sätten betesmark
Järstad sn Sätten terräng Berg gård Tjurstad gärde
Järstad sn Tjurstadgärdet ägomark Berghem t. Tjurstad gärde
Järstad sn Ullevi äng f. äng Berg, Lilla t. Utjorden gärde
Järstad sn Ulvemon terräng Bondprostegård, Brogård eller, se Brogård gd Vibergsjorden gärde
Järstad sn Åstugegärdet ägomark Brogård gd Åstugegärdet Saknas
Järstad sn   Brogård gård  
Järstad sn   Brogård gård  
Järstad sn   Bondprestegård äldre namn på Brogård  
Jerstad sn   Bäckgården bebyggelse  
Järstad Saknas   Domaregården bebyggelse  
Järstad sn   Domaregården bebyggelse  
Järstad sn   Fjärdedelen bebyggelse  
Järstad sn   Fridhem lht  
Järstad sn   Glanstorp f.d. gård  
Järstad sn   Grönlund lht  
Järstad sn   Hagalund t.  
Järstad sn   Hälltorp lht  
Järstad sn /Se   Jonstorp avs  
Järstad sn /Se   Järstad Källgård gd  
Järstad sn /Se   Järstad Mellangård gd  
Järstad sn /Se   Järstad Norrgård gd  
Järstad sn /Se   Järstad Södergård gd  
Järstad sn /Se   Järstad gdar  
»aspa gaardh» Saknas   Järstad by  
Aspenäs gd?   Klackeborg herrgård  
Berg g   Klackeborg säteri  
Berg gd   Kopparp gd  
Berg gd   Kopparp f.d. gård  
Berg gd   Källgården bebyggelse  
Berg gd   Källgården bebyggelse  
Berg gd   Lillgården bebyggelse  
Berg gd   Mellangården gård  
Berg gd   Mellangården bebyggelse  
Berg g   Mon jt  
Berg gd   Mon Olofstorps utjord  
Berg gd   Nedre Holmen del av bebyggelse  
Berg gd   Norrgården bebyggelse  
Glanstorp gd   Norrgården bebyggelse  
Glänstorp g   Nytorp avs, lht  
Gärstad, se Järstad Saknas   Olofstorp Saknas  
*Innirswaru Saknas   Olofstorps utjord utjord  
Järstad by   Orås gård  
Järstad by   Prästgården bebyggelse  
Järstad by, sn   Rosendal gård  
Järstad by   Rosendal gårdar  
Järstad by o. sn   Rosenlund avs. lht  
?Järstad gård o sn   Röda Domaregården bebyggelse  
Jerstad by   Sand t.  
?Järstad by   Sandholmen stuga  
Järstad by   Sandstorp f.d. gt.  
Järstad by   Smalhagen stuga  
Järstad Saknas   Smedstorp st.  
Järstad by   Solliden Saknas  
Järstad by   Södergården bebyggelse  
Jerstad by, sn   Sörängen lht  
Järstad by & sn   Tallhagen bebyggelse  
Järstad by /Se   Trädgårdsholm stuga  
Klackeborg herrgd   Uddarp by  
Klackeborg gd   Uddarp by  
Klackeberg by   Uddarp utjord  
Klackeborg herrg.   Ullevi by  
*Klakeborgen förr borg /Se   Ullevid by  
Kopparp gd   Ullevid by  
Kopparp g   Ullevimon Olofstorps utjord  
*Krimelstorp Saknas   Utjorden Uddarps utjord  
*Krimalathorp Saknas   Vita Domaregården bebyggelse  
Krimelstorp g   Västergården bebyggelse  
*Krinelstorp ödemark   Övre Holmen del av bebyggelse  
Mjärdevi by /Se      
Olovstorp gd /Se      
Orås by      
Orås by      
Orås by      
Orås by      
Orås by      
Orås by      
*Prästtorp Saknas      
Prästtorp Saknas      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Rosendal by      
Smedstorp gd /Se      
?Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by /Se      
Ullevi by      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi by      
Ullevi by /Se      
Ullevi by      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Uråsa se Orås by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.