ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Normlösa socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 227 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 296 Naturnamn : 42
Normlösa sn Brynstorps äng f. äng Normlösa socken Amnadaströmmen parti av å
Normlösa sn Holkhagen hage Normlösa socken Betesvallen gärde
Normlösa sn Humpen terräng (?) Asplund avs Betesvallen äng
Normlösa sn Hycklinge äga /Se Backasand lht Biskopsgårdsholmen ö
Normlösa sn Höjen kulle Backasand bs. Bredgårds vattenställe vattningsplats
Normlösa sn Höjen triangelpunkt Backasand lht Brynstorpsskogen skog
Normlösa sn Jakobslund triangelpunkt Backen avs Fårbron bro
Normlösa sn *Kollaängen äng Barkgården bebyggelse Fårgölen parti av Svartån
Normlösa sn *Klockareängen Saknas Berget t. Govlösagatan väg
Normlösa sn Korsbacken backe Berget avs Govlösabron bro
Normlösa sn Lyckevallen ägomark Berget l. Govlösabäcken, se Navestadbäcken Saknas
Normlösa sn Normlösa äng f. äng *Betesvallen hmd Gärdeshagen hage
Normlösa sn Skonbergabäcken bäck Betesvallen bebyggelse Holkhagarna hagar
Normlösa sn Storbäcken bäck Biskopsgården bebyggelse Holkhagen beteshage
Normlösa sn Svartån å Biskopsgården bebyggelse Hålkaga berg
Normlösa sn Svartån å Björklund avs Högen höjd
Normlösa sn Torpa äng f. äng Bostället bebyggelse Isberget höjd
Normlösa sn Torpa ängar f. ängar Bredgården bebyggelse Korsbackarna beteshage
Normlösa sn Torsvadet ägomark(?) Bredgården bredgård, f. d. häradshöfdingeboställe Korsbackarna, Govlösa backe
Normlösa sn   Brostugan lht Kroka gärde
Normlösa sn   Brostugan l. Kyrkbäcken väg
Normlösa sn   Brotorp lht Källängen äng
Normlösa sn   Brotorp l. Kärrlyckan lycka
Normlösa sn   Brynsbo lht Laken gärde
Normlösa sn   Brynstorp gård Lergapet grind
Normlösa sn   Brynstorp gård Lillgärdet gärde
Normlösa sn   Brynstorp gård Lillholmen ö
Normlösa Saknas   Brynstorp lht Löten skog
Normlösa sn   Brynstorp lht Midsommarskällan källa
Normlösa sn   Bäck l. Nabbelyckan äng
Normlösa sn   Bäck t Navestadbäcken bäck
Normlösa sn   Bäckdala lht Skonbergabäcken bäck
Normlösa sn   Bäckdala bs. Skärkullaskogen skog
Normlösa sn   Böttestadtorp bebyggelse Snatterna parti av Svartån
Normlösa sn   Böttestadstorp gård Storholmen ö
Normlösa sn   Domarestugan, se Domarns Saknas Svartån å
Normlösa sn   Domarestugan bs. Svartån å
Normlösa sn   Domarns lht Tallviken åkerteg
Normlösa sn   Dungen st. Tuppgatan väg
Normlösa sn   Dungen lht Vågsbacken kulle
Normlösa Saknas   Fridhem l. ?Västallébacken budsvägsbacke
Normlösa sn   Fridhem lht Åsen beteshage
Normlösa sn   Fridhem lht  
Normlösa sn   Fridslund avs  
Normlösa sn   *Fähuset lht  
Normlösa sn   Gladtorpet lht  
Normlösa sn   Gladtorpet bs.  
Normlösa sn   Govlösa bebyggelse  
Normlösa sn   Govlösa by  
Normlösa sn   Govlösa gårdar  
Normlösa sn   Granlund l.  
Normlösa sn   Granlund t  
Normlösa sn   Hagalund l.  
Normlösa sn   Hagalund lht  
Normlösa sn   Hagtorpet t.  
Normlösa sn   Hagtorpet lht  
Normlösa sn   *Haket lht  
Normlösa sn   Hallen l.  
Normlösa sn   Herrgården gård  
Normlösa sn   Herrgården bebyggelse  
Normlösa sn   Hjälmestad l.  
Normlösa sn   Hjälmestad avs  
Normlösa sn   Hycklinge hmd  
Normlösa sn /Se   Hycklinge bebyggelse  
Normlösa by o. sn /Se   Hättra bebyggelse  
Normlösa sn /Se   *Hättorna hmd  
Normlösa sn /Se   Högrösten lht  
Normlösa sn /Se   Högrösten l.  
Normlösa by o. sn /Se   Högstorp l.  
Normlösa sn /Se   Högstorp lht  
Normlösa sn /Se   Högstorp avs  
Normlösa sn /Se   Högstorp l.  
Normlösa sn /Se   Högsäter lht  
Normlösa sn /Se   Högsätter bs.  
Andra kvarnen f. kvarn   Hörnegården bebyggelse  
Bredgården = Normlösa bebyggelse   Hörnegården bebyggelse  
Brynstorp by   Isberget gård  
Brynstorp by   Isberget hmd  
Brynstorp by   Isberget bebyggelse  
Brynstorp by   Jakobslund bs.  
Brynstorp St:a gd /Se   Jakobslund lht  
Brynstorp gd /Se   *Jeriko hmd  
Brynstorp by /Se   Johannelund avs  
Brynstorp by /Se   Karleby, Norra gård(ar)  
Brynstorp by /Se   Karleby, Norra by  
*Buskestugan Saknas   Karleby, Norra by  
*Fogdekvarnen Saknas   Karlshem bs  
Govlösa by   Karlshem lht  
Govlösa by   Karlstorp gt.  
Govlösa by   Karlstorp avs  
Govlösa by   Klastorp bs.  
Govlösa by   Klastorp lht  
Goflösa by   Klockareflotten Saknas  
Goflösa by   Klockareflotten utjord  
Govlösa by /Se   *Kohagen hmd  
Govlösa by /Se   Kohagen bebyggelse  
Gåvlösa by   Kullen bebyggelse  
?Golvlösa by   Kullen bebyggelse  
Karleby gård   Kullen bebyggelse  
?Karleby by   Kulltorp l.  
Karleby, Norra gd   Kulltorp lht  
Karleby, Norra by   Kungsängen äng  
Karleby, Norra gd   Kungsängen Saknas  
Karleby by   Kvarntorp t.  
Karleby by   Kyrkvallen lht  
Karleby by   Lertaget lht  
Karleby, Norra by   Lertaget bs.  
Karleby by   Lillgården bebyggelse  
Karleby, Norra by   Lillgården bebyggelse  
Karleby by   Ljungsgården bebyggelse  
Karleby by   Ljungsgården bebyggelse  
Karleby, Norra by   Ljusbo bs  
Karleby, Norra by   Ljusbo lht  
Karleby by   Locken avs  
Karleby byar   Locken avs  
Karleby by   Lugnet l.  
Karleby by /Se   Lugnet lht  
Karleby by /Se   Lyckvallen lht  
Karleby by /Se   Lyckås avs  
*Klockaregården Saknas   Löt lht  
?Myran gd   Löt bs  
Nederlösa Saknas   Löthagen l.  
Nederlösa by   Löthagen lht  
Nederlösa by   Lövensborg l.  
Nederlösa by   Lövensborg avs  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Mellangården bebyggelse  
Nederlösa by   Myran gård  
Nederlösa by   Myran gård  
Nederlösa by   Myran gård  
Nederlösa by   Nabben lht  
Nederlösa by   *Nederholmen bebyggelse  
Nederlösa by   Nederlösa by  
Nederlösa by /Se   Nederlösa, Västra by  
Nederlösa by /Se   Nederlösa, Östra by  
Nederlösa by /Se   Nederlösa gårdar  
Nederlösa by /Se   Norlyckan avs  
Nederlösa by /Se   Normlösa gårdar  
Nederlösa by /Se   Normlösa by  
Normlösa by   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by o. sn   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by /Se   Norrgården bebyggelse  
Normlösa by o. sn /Se   Norrmellangård bebyggelse  
Normlösa kyrka Saknas   Nydalen lht  
Normlösa by o. sn   Nydalen l.  
Normlösa by o. sn   Norrgården bebyggelse  
Normlösa kyrka Saknas   Nytorp lht  
*Normlösagården gård   Prästhumpen Saknas  
Skanaberg, se Skonberga by   Prästehumpen (hump)  
Skonberga gd   Prästgården bebyggelse  
Skonberga by   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Skonberga gård   *Rammelekuta, se Torsvad lht  
Skonberga by   Rektorsgården bebyggelse  
Skonberga by   Rektorsgården bebyggelse  
Skonberga by   Rosenlund l.  
Skonberga by   Rosenlund lht  
Skonberga by   Rusthållet rusthåll  
Skonberga by   Rydala bs.  
Skonberga by   Rydala lht  
Skonberga by   Sandstorp l.  
Skonberga by   Sandstorp avs  
Skonberga by   Sandvik lht  
Skonberga by   Sandvik gt.  
Skonberga by   Sjövik t  
?Skonberga, Stora, el. Skonberga, Lilla by   Sjövik avs  
Skonberga by   Skattegården bebyggelse  
Skonberga by   Skattegården bebyggelse  
Skonberga by   Skattegården bebyggelse  
Skonberga by   Skattegården Skattegård  
Skonberga, Lilla o. Stora byar   Skattegården bebyggelse  
Skonberga by   Skogen t  
Skonberga by   Skogen l.  
Skonberga by   Skogen lht  
Skonberga by   Skogelund l.  
Skånberga by   Skoglund lht  
Skånberga by   Skogstorp l.  
Skonberga by /Se   Skogstorp lht  
Skonberga gd:ar /Se   Skogstorp lht  
Skonberga by /Se   Skonberga, Stora o. Lilla byar  
Skärkulla gd   Skonberga, Stora by  
Skärkulla gd   Skonberga, Lilla gårdar  
Skönberga, se Skonberga by   Skonberga, Stora gårdar  
Smedstorp gd /Se   Skonberga, Lilla bebyggelse  
Storgården, = Skonberga, Stora gd   Skonberga, Lilla by  
Storgården = Skonberga, Stora gd   Skrivaregården bebyggelse  
Tolebro kvarnar   Skrivaregården bebyggelse  
Tolebro kvarnar   Skärkulla gård(ar)  
Tolebro kvarnar   Skärkulla gård  
Tolebro kvarnar   Skärkulla gård  
Tolebro kvarntp.   Sköntorp l.  
Tolebro kvarnar   Sköntorp avs  
Tolebro kvarnar   Smedstorp lht  
Tolebro kvarnar   Smedstorp l.  
Tolebro kvarnar   Smällen l.  
Tolebro kvarnar   Smällen lht  
?Tolebro kvarnar   Snippen l.  
Tolebro kvarnar   Snårvom riven st.  
?Tolebro kvarnar   Snurrom lht  
Tolebro kvarnar   Solbacken l.  
Tolebro kvarnar   Solbacken lht  
Tolebro kvarnar   Solhaga avs  
Tolebro kvarnar   Solhem lht  
?Tolebro kvarnar /Se   Solhem l.  
Torpa by   *Solskenet bs  
Torpa by   Solvik lht  
Torpa by   Solvik l.  
Torpa by   Stenkullen lht  
Torpa, Normlösa by   Stenstorp avs  
Torpa by   Stensätter l.  
Torpa by   Stensäter avs  
?Torpa by   Storgården bebyggelse  
Torpa by   Storgården storgård  
Torpa by   Storgården storgård  
Torpa by /Se   Storgården storgård  
*Västerbyn bydel   Strömsberg lht  
Östanbäck hemman /Se   Strömstorp avs  
Östergården gd   Strömstorp gt.  
*Östreholmen Saknas   Svartåtorp avs  
    Svartåtorp lht  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södra Tolebro vattenfall avs.  
    Sörby bebyggelse  
    Talludden lht(avs)  
    Talludden l.  
    »Tittin bs  
    Tolebro kvarnar  
    Tolebro Norra Saknas  
    Tolebro, Norra kvarntorp  
    Tolebro, Norra Saknas  
    Tolebro Södra gd  
    Tolebo, Södra Saknas  
    Tolebro, Södra kvarn  
    Torpa by  
    Torpa by  
    Torpa gårdar  
    Forsberg lht  
    Torsvad lht  
    Torsvad bs  
    Tullen l.  
    Ulfstorp bs  
    Vallen avs  
    *Väderhålet gård  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergårdstorp lht  
    Västergårdstorp bs  
    Västermellangård bebyggelse  
    Åbacke lht  
    Åbacka l.  
    Ådala gt.  
    Ådala lht  
    Åhagen lht  
    Åhagen bs  
    Åsen gård  
    Åsen hmd  
    Åstorp lht  
    Åstugan lht  
    Åstugan l.  
    Åstugan l.  
    Åttingen avs  
    Åttingen avs  
    Åttingen bebyggelse  
    Åvik t  
    Åvik avs  
    Ängen lht  
    Ängen bs  
    Östanbäck gård  
    Östanbäck gård  
    Östanbäck Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    *Överholmen bebyggelse  
    Övre Södergården bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.