ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerlösa socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 271 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 693 Naturnamn : 221
Västerlösa sn Asiens ägomark Västerlösa sn sn Nummerförteckning förteckning
Västerlösa sn Bränngårdsgärdena ägomark Västerlösa sn Nummerförteckning förteckning
Västerlösa sn Dömestadsbäcken bäck Västerlösa socken Nummerförteckning förteckning
Västerlösa sn *Dömestads hage Saknas Västerlösa socken socken Nummerförteckning förteckning
Västerlösa sn *Dömestads äng Saknas Västerlösa sn Algrenshagen hage
Västerlösa sn Ekebacken terräng m. fornlämningar Saknas Saknas Algrenslyckan åker
Västerlösa sn Evigheten ägomark Saknas Saknas Alkarpsstycket åker
Västerlösa sn Hjulbacken ägomark m. fornlämning (?) Adelsberg t Ameliaskogen skog
Västerlösa sn Humpen ägomark (?) Adelsberg lht Anders-olsvrån åker
Västerlösa sn *Häradsmosse Saknas Alketorp bs Asien åker
Västerlösa sn Hästgölen bakvatten (?) Alketorp bs Asien åker
Västerlösa sn Hästlöten ägomark, ås Almsäter lht Aspdungen aspdunge
Västerlösa sn Högahall terräng Almsäter lht Asptorpsgärdet åker
Västerlösa sn Höljebäcken bäck Andersberg t Asptorpshagen beteshage
Västerlösa sn Kaperna ägomark Andersberg lht Asptorpslyckan åker
Västerlösa sn Kolöten ägomark Andersberg avs. Backgärdet åker
Västerlösa sn Kumlaxne åkerfält /Se Andersbo avs Berghagen beteshage
Västerlösa sn Kumlarne ägonamn /Se Andersbo lht Bergstetslyckan åker
Västerlösa sn *Kyrkoängena ängar Anderstorp utjord Beteshagen betesmark
Västerlösa sn *Lilla äng äng Arrendegården, se Simonsgården bebyggelse Betesvallen betesmark
Västerlösa sn ?Lillån å /Se Aspegården bebyggelse Bergsätersåkern åker
Västerlösa sn Lillån å Aspegården bebyggelse Biskopshumpen Saknas
Västerlösa sn *Lindbo äng äng /Se Aspetorpet rivet t. Björkhagen hage
Västerlösa sn Lövhagen hage (?) Asptorpet t. Bottenhagen hage
Västerlösa sn *Marås äng Saknas Asptorpet+ t. Brunnshagen f.d. hage
Västerlösa sn Oceanen ägomark Backen t. Brunnsängen äng
Västerlösa sn *Rappesta ån å /Se Backgården bebyggelse Bränngårdsgärdet åker
Västerlösa sn Ridet ägomark Backgården = 6 Sperringe bebyggelse Buskhagen beteshage
Västerlösa sn Sorgen ägomark Banvaktstugan Saknas Bytaget grusgrop
Västerlösa sn *Spärringe äng Saknas Benkammargården = 9 Sperringe bebyggelse Bäckhagen skog
Västerlösa sn *Stens äng äng Benkammargården =9 Spärringe bebyggelse Bäckliden åker
Västerlösa sn *Ståltorps äng Saknas Berget lht Domareringen domarering
Västerlösa sn Svartån älv Berget lht Dungen skogsdunge
Västerlösa sn Svartån å Berget, se 1-2 Höljebotorp bebyggelse Dömestadsbäcken bäck
Västerlösa sn Vinningen ägomark Berget bebyggelse Edvardshagen beteshage
Västerlösa sn Västerlösa äng äng Berget riven bs. Egebybäcken bäck
Västerlösa sn *Västerlösa äng äng Berget, eller Höljebotorp by Egebybäcken bäck
Västerlösa sn *Västerlösa äng Saknas Berget, eller Höljebotorp by Egelstadsbacken åker
Västerlösa sn Örnebacken ägomark Bergsbo bs Egelstadsbäcken bäck
Västerlösa sn   Bergsbo lht Egelstads utjord utjord
Västerlösa sn   Bergsbro bs Ekbacken ekhage
Västerlösa sn   Bergsbro bs Ekbacken ekdunge
Västerlösa sn   Bergslund avs Ekbacksliden ekdunge
Västerlösa by f sn   Bergslund t. Ekströmsskogen skog
Västerlösa sn   Bergslund lht Eksätersgraven stort dike
Västerlösa sn   Bergsäter bs Eksätershagen beteshage
Västerlösa sn   Bergsäter bs Eksätersängen äng
Västerlösa sn   Bergsäter bs Evigheten gärde
Västerlösa sn   Betel kapell Fans trädgård åker
Västerlösa sn   Biskopshumparne Saknas Flottåkrarna åkrar
Västerlösa sn   Biskopshumpen gård Fullgårdshagen hage
Västerlösa sn   Björkliden lht Gillestomten utjord
Västerlösa sn   Björkliden lht Gillstuguhagen beteshage
Västerlösa sn   Blåsut statstuga Gillstuguskogen skog
Västerlösa sn   Brotorp t. Gillstuguskogen skog
Västerlösa sn   Brotorp avs Grandungen granskog
Västerlösa sn   Brotorp l. Gråtarevrån åker
Västerlösa sn   Brunnsgården bebyggelse Hagen beteshage
Västerlösa sn   Brunnsgården = 6 Egeby bebyggelse Hagen åker
Västerlösa sn   Brunnsvik avs Haget åker
Västerlösa sn   Bränngården = 2 Spärringe bebyggelse Haglyckan åker
Västerlösa sn   Bränngården bebyggelse Hamburg åker
Västerlösa sn   Burka t. Hamburgshagen betesmark
Västerlösa sn   Burka bs Holkhagen beteshage
Västerlösa sn   Buska bs Hjulbacken hage
Västerlösa sn   Buska bs Holkhagarna åker
Västerlösa sn   Buska bs. Humlehumpen äng
Västerlösa sn /Se   Bygget gård Hästbetet betesmark
Västerlösa sn /Se   Bäck lht Hästgölen parti av Svartån
Västerlösa sn /Se   Bäck l. Hästhagen beteshage
Västerlösa by o. sn /Se   Bäck lht Hästhagen beteshage
Västerlösa sn /Se   Charlottenborg lht Hästlöten åker
Västerlösa sn /Se   Charlottenberg lht Hästlöten gärde
Västerlösa by och sn /Se   Dagningen lht Högahall åker
Västerlösa sn /Se   Dragningen torp Högahall berg
Västerlösa sn /Se   Dagningen t. Höljebäcken bäck
Västerlösa sn /Se   Danmark t. Höljabäcken bäck
Västerlösa sn /Se   Danmark lht Höljeskogarna skogar
Västerlösa sn /Se   Danmark t Intagen uppodlad äng
Västerlösa sn /Se   Davidsberg bs Kaperna åker
Västerlösa sn /Se   Davidsberg lht Kaperna gärde
*Bredhagardhen f.d. gd?   Dungen lht Knektkärren kärr
Dömestad by   Dungen lht Kohagen beteshage
Dömestad by   Dungen l. Kohagen beteshage
Dömestad by   Dömestad by Kolöten åker
Dömestad by   Dömestad gårdar Kolöten gärde
Dömestad by   Dömestad by Knaparekullen stenbacke
Dömestad by   Dömestad by Krongraven dike
Dömestad gård   Dömestad by Kyrkogården Saknas
Dömestad by   Dömestad mellangård gård Kärr beteshage
Dömestad by   Dömestad norrgård gård Kärret åker
Dömestad by   Dömestad norrgård, se Norrgård Saknas Kärret beteshage
Dömestad by /Se   Dömestad södergård gård Kärret beteshage
Dömestad Saknas /Se   Dömestad västergård gård Kärret åker
Dömestad by /Se   Egeby by Kärret beteshage
Egeby by   Egeby by Kärret åker
Egeby by /Se   Egeby gårdar Kärret åker
Egeby by /Se   Egeby by Kärrhagen beteshage
Egeby by /Se   Egeby by Kärrgärdet åker
Egelstad by   Egeby brunnsgård gård Lamhagen åker
Egelstad gd   Egeby källgård gård Lammhagen hage
Egelstad by   Egeby mellangård gård Landsvägshagen beteshage
Egelsta by   Egeby norrgård gård Lappland åker
Egelstad by   Egeby södergård gård Lapplandsgärdet åker
Egelstad by   Egeby humpetaregård gård Lapplandsgärdet åker
Egelstad by   Egeby västergård gård Laskerna beteshage
Egelstad gd   Egeby östergård gård Laskerna ängar
Egelstad gd /Se   Egebylund lht Laskerna åker
Hackeryd by   Egebylund lht Laskerna åker
?Hackeryd by   Egebylund lht Laskerna åker
Hackeryd by   Egebylund avs Laskerna uppodlade marker
Hackeryd by   Egelstad gårdar Laskeberget berg
Hackeryd by   Egelstad by Lillgårdsskogen skog
Hackeryd by   Egelstad utj. Lillån å
Hackeryd by   Egelstad by Linklösabäcken bäck
?Hackeryd by   Egelstad by Lund äng
Hackeryd by   Egelstad by Lundinsidan åker
Hackeryd by   Egelstads grenadjärstorp t. Lundinsvadet vadställe
Hackeryd by   Egelstad mellangård gård Lundhagen beteshage
Hackeryd by   Egelstad södergård gård Lyckan åker
Hackeryd by   Egelstad norrgård gård Lyckan åker
Hackeryd by   Eksäter lht Lyckan mindre åker
Hackeryd by   Eksäter lht Lyckeskogarna skogar
Hackeryd by   Eksäter lht Långhagen åker
Hackeryd by   England lht Långhagen beteshage
Hackeryd by   Enskede lht Långkärret åker
Hackeryd by   Enskede lht Långåkern åker
Hakaryd Saknas   Eriksberg bs Löten äng
Hackeryd by   Eriksberg avs Lövsbergsgärdet åker
Hackeryd by   Erlingstället bs Lövsbergsängarna äng
Hackeryd by   Fagersberg lht Malmbergsstycket åker
Hackeryd by   Fagersberg avs Malmlyckan åker
Hackeryd by   Fagersberg l. Malmlyckan gärde
Hackeryd by   Fjärdedelen bebyggelse Maråsskogarna skogar
Hackeryd by   Fjärdedelen gård Mejerigårdsbaken betesmark
Hackeryd by   Fridensborg lht Mejerigårdshagen beteshage
Hackeryd by   Fridensborg lht Mellanskiftet åker
Hackeryd gd   Fridenslund avs Mossarna ängar
Hackeryd by /Se   Fridhem lht Mossen åker
Hackeryd by /Se   Fridhem bs. Mossen åker
*Haddatorp ödetorp   Fridhem bs Mossen mosse
Haddorp utj.   Fridhem bs Mossen åker
*Hielbotorp gd?   Fridhem lht Mosslyckan lycka (äng)
Holmen, Östra by /Se   Fritslund stuga Murgårdsskogen skog
Holmen, Västra by /Se   Fritzlund t. Norra Land åker
Östra holmen, Se Holmen, Östra by   Frälsegården = 2 Marås bebyggelse Norlandslyckan åker
Västra Holmen, Se Holmen, Västra by   Frälsegården =2 Marås bebyggelse Nötlunden beteshage
hofgardher, Se Marås by   Fullgården gård Ormbacken hage
*Hovgården (?) Saknas   Gatan t. Packebo hage beteshage
*Hovgården Saknas   Gillestugan gård Paradislyckan åker
Hölja by   Gillestomten utj. Perstorpslyckan åker
Höljebotorp by /Se   Gillestomten utjord Petersbergsåkern åker
Kaldakutum by   *Gillestugan bs Prästgårdshagen beteshage
Kullakotta by /Se   Govlösa utjord Prästgårdshagen beteshage
Kallakotta se Västerby by   Govlösa utjord Prästgårdsskogen skog
Karlekuta se Västerby by   Govlösa utjord Ridet gärde
Karlekuta Saknas   Granhult lht Rit åker
Karlekuta se Västerby by   Granhult lht Romhagen beteshage
Kladhahutha se Västerby by   Granhultet t. Romlyckan åker
Kornettgården Saknas /Se   Grindstorp l. Ryttarekärret åker
?Kråkorp by   Grindstorp bs Råberget berg (höjd)
?Kråkorp by   Grindstugan riven stuga Råmossen mosse
?Kråkorp by   Grindstugan t Sibirien utjord
?Kråkorp by   Grindstugan lht Sjöhall berg
Kråkorp by   Grindstorp bs Skiftet nedanför backen åker
Kråkorp by   Grålycke gård Skogen skog
Kråkorp by   Gustafsberg bs Skogen åker
Kråkorp by   Gustavsberg bs Skogen skog
Kråkorp gd   Gustafsberg bs Skogen skog
Kråkorp by   Gårdsäter lht Skotten gärde
Kråkorp by /Se   Gärdet bs Skonbergagärdena åker
Kråkorp by /Se   Gärdet bs Skotten beteshage
Lind by   Gärdet bs Slättkärret, se Kärret Saknas
?Lind by   Gärdsäter lht Smedgärdet åker
Lindbotorp utjord /Se   Hackeryd gårdar Smedgärdet åker
Linkelösa by   Hackeryd by Sneddarbacken backe
Linkelösa by   Hackeryd by Sollabacken åker
Linkelösa by   Hackeryd by Sonorp åker
Linkelösa by   Hackeryd by Sorgen åker
Linkelösa by   Hackeryd aspegård gård Sparvbacken vägbacke
Linkelösa by   Hackeryd mellangård gård Sparvbacken landsvägsbacke
Linkelösa gdar /Se   Hackeryd norrgård gård Sperringebäcken bäck
Lycke Saknas   Hackeryd södergård gård Spärringebäcken bäck
Lyckan by   Hackeryd skattegård bebyggelse Storskogen skog
Lycke by   Hadtorp utjord Storskogen skog
Lycke gd   Haddorp utj. Storskogen skog
Lyckan by   Haddorp Utjord utjord Strandskiftet åker
Lyckan by   Haga gård Stöveln åker
Lycke gd   Hagalund bs Svartkällan källa
Lycke by   Hagalund bs. Svartkällsfältet åker
Lycke by   Hagalund lht Svartkällsgärdet åker
Lyckan gd   Hagen lht Svartån å
Lyckan gd   Hagen lht Svartån å
*Löntvi Saknas   Hagen avs. Söderlyckan lycka
Marås by   Hagstorp lht Södra lund åker
Marås by   Hagstorp lht Södralundsskogen skog
Marås by   Hagstorp lht Södralundsskogen skog
Marås by   Hagstugan lht Sörgårdsskogen skog
Marås by   Hamburg t. Sörlyckan åker
Marås by   Hemdalen lht Trollbron grund
Marås by   Hemdalen lht Trollbron stengrund
Mavås by   Hemdalen l. Träbrogatan landsväg
Marås by   Herrestadängen bebyggelse Träbron landsvägsbro
Marås by   Herrgården = 1 Marås bebyggelse Uljebergsbäcken bäck
Marås by   Herrgården = 1 Marås bebyggelse Utjorden åker
Marås gd   Herrgården gård Utloppsgraven dike
Marås by   Hjulbacken lht Vinningen åker
Marås by   Hjulbacken lht Vinningslyckan gärde
Marås by   Hjulbacken bs. Västerlösagärdet åker
Marås by   Holmen, Östra = 1-5 Västerlösa bebyggelse Västerlösahagen beteshage
Marås by   Hultet t. Ybromossen mosse
Marås by   Hultet t. Åholmen ö
Marås by   Hultet lht Åsskogen skog
Mellanspärringe gård /Se   Hultet l. Ängbacken beteshage
» i mosanom» Saknas   Humpen t. Ängbergsbiten åker
Prästgården Saknas /Se   Humpen, se Anderstorp Saknas Ängen äng
Smedstorp gård   Humpen bebyggelse Ängen uppodlad äng
Smedstorp gård   Humpen l. Ängen äng
Smedstorp gård   Humpen gård Öjebromossen mosse
Smedstorp gård   Humpen t. Örn grustag
Smedstorp gd /Se   Humpen lht Örnebacken åsbacke
?Sonnorp by   Håkansgården gård  
Sonorp by   Hästhagen lht  
Sonorp by /Se   Hästhagen t.  
?Spärringe by   Hästhagen t.  
Spärringe by   Högstorp bs  
Spärringe by   Högstorp bs  
?Spärringe by   Högstorp bs  
Spärringe by   Hölja by  
Spärringe by   Hölja gård  
Spärringe by   Hölja gård  
Spärringe by   Hölja by  
Spärringe by   Hölja gård  
Spärringe by   Hölja gård  
Spärringe by   Höljebotorp gårdar  
Spärringe by   Höljebotorp gårdar  
Spärringe by   Höljebotorp östergård gård  
Spärringe by   Höljebotorp västergård gård  
Sperringe by   Höljebotorp, se Berget Saknas  
Spärringe by   Höljebotorp, se Berget Saknas  
Spärringe by   Höljebotorp by  
Spärringe, Nedre o. Övre by /Se   Isidun bebyggelse  
Spärringe, Nedre o. Övre byar /Se   Johannisberg bs  
Spärringe by /Se   Johannesberg bs  
Spärringetorp by /Se   Järnvägsstaionen Saknas  
Storspärringe gd /Se   Karlekuta bebyggelse  
Stämninge gd   Karlekuta = 1-2 Västerby gårdar  
Stämninge by /Se   Karlekuta bebyggelse  
Stämninge by /Se   Kalekutta by  
*Säby gd   Kalekutta by  
Södergården Saknas /Se   Karlsborg lht  
Västerby by   Karlsborg lht  
Västerby, förr Karlekuta by   Karlsborg lht  
Västerby, förr Karlekuta by   Karlshem l.  
Västerby (förr Karlekuta) by   Karlshem lht  
Västerby by   Karlshem lht  
Västerby by /Se   Karlslund lht  
Västerby by /Se   Karlslund lht  
Västerlösa by   Karlslund t.  
Västerlösa by   Karlsro avs  
Västerlösa by o. sn   Karlsro lht  
Västerlösa by   Karlsro lht  
Västerlösa by   Karlstorp t.  
Västerlösa by   Kornettgården = 6 Västerlösa kornettsgård  
Västerlösa by   Kornettgård? gård  
Västerlösa by o. sn /Se   Kornettgården = 1 Västerlösa bebyggelse  
?Ås by   Kråkelund hmd  
Ås by   Kråklund bebyggelse  
Ås by   Kråkorp gd  
Ås by   Kråkorp gård(ar)  
Ås by   Kråkorp bebyggelse  
    Kråkorp by  
    Kråkorp by  
    Kråkorp gård  
    Kråkorpetorp = 3 Västerby bebyggelse  
    Kråkorpetorp = 3 Västerby bebyggelse  
    Källgården = 8 Egeby bebyggelse  
    Källgården = 8 Egeby bebyggelse  
    Källstugan bs.  
    Lammhagen lht  
    Lappland f.d. gård  
    Lappland lht  
    Lappland t.  
    Lappland utjord  
    Laskerna ställe  
    Laskerna t.  
    Lickeå gård  
    Lillgården = 3 Sperringstorp bebyggelse  
    Lillgården = 2 Spärringe bebyggelse  
    Lillgården = 2 Spärringstorp bebyggelse  
    Lillgården = 2 Västerlösa bebyggelse  
    Lillgården = 2 Västerlösa bebyggelse  
    Lillgården bebyggelse  
    Lind gårdar  
    Lind by  
    Lind by  
    Lind by  
    Lind by  
    Lind mellangård gård  
    Lind södergård gård  
    Lindbotorp utjord  
    Lindbotorp utj.  
    Lindbotorp utjord  
    Lindbyn by  
    Lindesberg lht  
    Lindesberg lht  
    Lindesberg t.  
    Lindevad bs  
    Lindevad jt.  
    Lindevad bs  
    Lindkullen lht  
    Lindkullen lht  
    Lindkullen l.  
    Lindsberg lht  
    Lindsberg lht  
    Lindsberg torp  
    Lindsberg lht  
    Lindsbo lht  
    Lindva bs  
    Linghem lht  
    Linghem avs  
    Linghem avs.  
    Linkelösa by  
    Linkelösa by  
    Linkelösa by  
    Linkelösa gårdar  
    Linkelösa by  
    Linkelösa södergård gård  
    Linkelösa södergård gård  
    Linkelösa östergård gård  
    Ljungs utjord Saknas  
    Lund t.  
    Lund t.  
    Lund t.  
    Lund t.  
    Lund, södra bs  
    Lund, Södra lht  
    Lyckan by  
    Lyckan gård  
    Lyckan gård  
    Lycke gd  
    Lycke gård  
    Lycke gård  
    Lycke bebyggelse  
    Lycketorp lht  
    Lycketorp t.  
    Lycketorp avs  
    Lönebostället gård  
    Lövhagen lht  
    Lövhagen t.  
    Lövhagen l.  
    Lövsberg bebyggelse  
    Lövsberg lht  
    Lövsberg lht  
    Lövsberg lht  
    Lövsäter lht  
    Lövsäter lht  
    Lövsäter l.  
    Marsås by  
    Marås gårdar  
    Marås by  
    Marås by  
    Maråsbyn by  
    Marås by  
    Marås by  
    Marås frälsegård gård  
    Marås mellangård gård  
    Marås skattegård gård  
    Mejerigården bebyggelse  
    Mellangården = 3 Dömestad bebyggelse  
    Mellangården = 2 Egelstad bebyggelse  
    Mellangården = 8 Sperringe bebyggelse  
    Mellangården = 4 Egeby bebyggelse  
    Mellangården = 3 Hackeryd bebyggelse  
    Mellangården = 1 Lind bebyggelse  
    Mellangården = 3 Västerlösa bebyggelse  
    Mellangården = 3 Dömestad bebyggelse  
    Mellangården = 4 Egeby bebyggelse  
    Mellangården = 2 Egestad bebyggelse  
    Mellangården = 3 Hackeryd bebyggelse  
    Mellangården = 1 LInd bebyggelse  
    Mellangården = 8 Spärringe bebyggelse  
    Mellangården = 8 Västerlösa bebyggelse  
    Mellangården, se Herrgården = 1 Marås bebyggelse  
    Mellansperringe arrendegård gård  
    Mellansperringe lillgård gård  
    Mellansperringe simonsgård gård  
    Mellansperringe skattegård gård  
    Mellansperringe sunegård gård  
    Mellansperringe utjord utjord  
    Mickelgården Saknas  
    Missionshuset bebyggelse  
    Murgården = 9 Västerlösa bebyggelse  
    Murgården = 4 Västerlösa bebyggelse  
    Nedra gård  
    Norrgård hmd  
    Norrgården = 2 Dömestad bebyggelse  
    Norrgården = 3 Egelstad bebyggelse  
    Norrgården = 10 Sperringe bebyggelse  
    Norrgården = 1 Sperringstorp bebyggelse  
    Norrgården = 7 Egeby bebyggelse  
    Norrgården = 4 Hackeryd bebyggelse  
    Norrgården = 2 Dömestad rustmästareboställe  
    Norrgården = 7 Egeby bebyggelse  
    Norrgården = 3 Egelstad bebyggelse  
    Norrgården = 4 Hackeryd bebyggelse  
    Norrgården = 10 Spärringe bebyggelse  
    Norrgården = 1 Spärringstorp bebyggelse  
    Norrgården = 2 Ås bebyggelse  
    Norrhemmet avs.  
    Norrland lht  
    Norrland torp  
    Norrland lht  
    Nyborg t.  
    Nyborg l.  
    Nyborg t.  
    Nybygget bs  
    Nybygget avs  
    Nybygget avs  
    Nybygget l.  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget bs  
    Nyland, lilla lht  
    Nyland l.  
    Nyland bs  
    Nyland lht  
    Nyland bs  
    Nyland bs.  
    Nyland, Lilla lht  
    Nysätter gd  
    Nysäter lht  
    Nysäter lht  
    Nysäter l.  
    Nysäter bs.  
    Nysäter lht  
    Nysäter lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp bs  
    Nytorp avs.  
    Nytorp l.  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Opphem avs  
    Orrenäs lht  
    Paradiset lht  
    Paradiset t.  
    Paradiset t.  
    Perstorp t.  
    Perstorp torp  
    Petersberg bs  
    Petersberg lht  
    Petersberg bs  
    Pinan hmd  
    Pinera = 1 Egeby bebyggelse  
    Pinerna gård  
    Pluggebo lht  
    Prästgården = 3 Västerlösa bebyggelse  
    Prästgården bebyggelse  
    Renstad bs.  
    Renstad avs  
    Renstad bs  
    Rom t  
    Rom t  
    Rom t  
    Rosenlund bs.  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund bs  
    Råberget lht  
    Rödlycke gård  
    Sand bs  
    Sand bs  
    Sand bs  
    Sand t  
    Sandstorp t  
    Sandstorp l.  
    Sandtorp bs  
    Sandtorp bs  
    Sandtorp bs  
    Simonsgården = 3 Sperringe bebyggelse  
    Simonsgården = 3 Spärringe bebyggelse  
    Skogelund lht  
    Skogelund bs  
    Skattegården = 1 Hackeryd bebyggelse  
    Skattegården = 3 Marås bebyggelse  
    Skattegården = 1 Spärringe bebyggelse  
    Skattegården = 1 Västerlösa bebyggelse  
    Skattegården = 3 Marås bebyggelse  
    Skattegården = 1 Västerlösa bebyggelse  
    Skattegården = 1 Hackeryd bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogalund torp  
    Skogelund bs  
    Skogelund bs  
    Skogelund lht  
    Skogelund t  
    Skogelund lht  
    Skogstorp t  
    Skogstorp bs  
    Skogstorp bs  
    Skolhuset skolhus  
    Skummingen, se Dagningen Saknas  
    Skum t  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp by  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp gård  
    Sofielund lht  
    Sofielund avs  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solkeryd äng  
    Solkeryd äng  
    Sonorp by  
    Sonorp by  
    Sonorp gårdar  
    Sonorp by  
    Sonorp by  
    Sonorp, Lilla gård  
    Sonorp, lilla bebyggelse  
    Sonorp, Lilla gård  
    Sonorp, Stora gård  
    Sonorp, Stora gård  
    Sonorp, stora gård  
    Sonstorp bs  
    Sorgesången lht  
    Spärringe by  
    Sperringe by  
    Sperringe backgård gård  
    Sperringe baggegård gård  
    Sperringe benkammargård gård  
    Spärringe, Mellan- gårdar  
    Sperringe, Mellan och Stora by  
    Spärringe, Stora gårdar  
    Spärringe by  
    Sperringe, Mellan by  
    Spärringe by  
    Spärringe, Stora by  
    Sperringe, Stora by  
    Sperringe mellangård gård  
    Sperringe norrgård gård  
    Sperringe södergård gård  
    Spärringetorp by  
    Spärringstorp by  
    Spärringstorp gårdar  
    Sperringstorp by  
    Sperringstorp by  
    Sperringstorp bränngård bebyggelse  
    Sperringstorp lillgård bebyggelse  
    Sperringstorp norrgård bebyggelse  
    Stenhagen t.  
    Stenhagen bs  
    Stensäter avs  
    Stensäter lht  
    Stensäter l.  
    Stillan kvarn  
    Stugutomten utjord  
    Stugutomten utj.  
    Stutegården, se Mellangården bebyggelse  
    Stämninge gårdar  
    Stämninge by  
    Stämninge by  
    Stämninge by  
    Stämninge by  
    Stämninge västergård gård  
    Stämninge östergård gård  
    Sunegården = 5 Sperringe bebyggelse  
    Sunegården = 5 Spärringe bebyggelse  
    Svennegården gård  
    Svängen gård  
    Svängen hmd  
    Södergården = 4 Dömestad bebyggelse  
    Södergården = 4 Dömestad bebyggelse  
    Södergården = 1 Egeby bebyggelse  
    Södergården = 1 Egelstad bebyggelse  
    Södergården = 2 Hackeryd bebyggelse  
    Södergården = 2 Lind bebyggelse  
    Södergården = 1 Lindelösa bebyggelse  
    Södergården = 7 Spärringe bebyggelse  
    Södergården = 7 Västerlösa bebyggelse  
    Södergården = 1 Ås bebyggelse  
    Södergården = 1 Egelstad bebyggelse  
    Södergården = 7 Sperringe bebyggelse  
    Södergården, se Lillgården bebyggelse  
    Södergården = 1 Ås bebyggelse  
    Södergården = 1 Egeby bebyggelse  
    Södergården = 2 Hackeryd bebyggelse  
    Södergården = 2 Lind bebyggelse  
    Södergården = 1 Linkelösa bebyggelse  
    Södergården = 2 Västerlösa bebyggelse  
    Södra Lund lht  
    Tegelkullen lht  
    Tegelkullen bs  
    Tegelkullen avs.  
    Tegelkullen bs  
    Tegelkullen avs  
    Tegelkullen lht  
    Tegelkullen bs.  
    Trumpetaregården = 3 Egeby bebyggelse  
    Trumpetaregården = 3 Egeby bebyggelse  
    Tyringe lht  
    Törnevalla avs  
    Törnevalla l.  
    Uppland bs  
    Visäter lht  
    Visäter l.  
    Visäter avs  
    Vägstorp avs  
    Vägstorp bs  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp l.  
    Vägstorp bs  
    Vägstorp bs.  
    Vändom lht  
    Västerby gårdar  
    Västerby by  
    Västerby by  
    Västerby by  
    Västerby, se Kalekutta Saknas  
    Västerby gård  
    Västerby östergård gård  
    Västergården = 1 Dömestad bebyggelse  
    Västergården = 1 Dömestad bebyggelse  
    Västergården = 5 Egeby bebyggelse  
    Västergården = 2 Höljebotorp bebyggelse  
    Västergården = 1 Stämninge bebyggelse  
    Västergården = 1 Stämninge bebyggelse  
    Västergården = 5 Egeby bebyggelse  
    Västerlösa gårdar  
    Västerlösa by  
    Västerlösa by  
    Västerlösa by  
    Västerlösa by  
    Västerlösa kornettgård kornettsgård  
    Västerlösa kyrka Saknas  
    Västerlösa kyrkoherdeboställe gård  
    Västerlösa lillgård gård  
    Västerlösa mellangård gård  
    Västerlösa murgård gård  
    Västerlösa nedre Mellangård gård  
    Västerlösa skattegård gård  
    Västerlösa skattegård gård  
    Västerlösa södergård gård  
    Västerlösa Övre Mellangård gård  
    Västra Holmen del av by  
    Åkerlund lht  
    Åkerslund l.  
    Åkerslund lht  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ås gård  
    Ås gårdar  
    Ås by  
    Ås by  
    Ås by  
    Ås by  
    Ås norrgård bebyggelse  
    Ås polackaregård gård  
    Ås södergård gård  
    Åsäter lht  
    Åsäter l.  
    Åsäter lht  
    Åvalla riven stuga  
    Åvallen t  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg l.  
    Ängland lht  
    Ängland lht  
    Ängsäter lht  
    Ängsäter lht  
    Ängsäter avs.  
    Ängsäter bs  
    Ängsäter bs  
    Ängsäter bs  
    Ännebyn gård  
    Ören hmd  
    Ören hmd  
    Örn gård  
    Örn bebyggelse  
    Östergården = 2 Egeby bebyggelse  
    Östergården = 1 Höljebotorp bebyggelse  
    Östergården = 2 Linkelösa bebyggelse  
    Östergården = 2 Stämninge bebyggelse  
    Östergården, se Karlekuta bebyggelse  
    Östergården = 1 Västerby bebyggelse  
    Östergården = 2 Stämninge bebyggelse  
    Östergården = 2 Linkelösa bebyggelse  
    Östergården = 2 Egeby bebyggelse  
    Östra holmen del av by  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.