ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rappestads socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 358 Naturnamn : 88
Rappestad sn ?Forsa-ån å Rappestad socken Appelhagen hage
Rappestad sn Kapellån å Rappestad socken Attorps-ån, se Lillån Saknas
Rappestad sn Kronohumpen utj. /Se Anderstorp avs Backen äga
Rappestad sn *Kværnæstad fors Anderstorp lht Bangärdet gärde
Rappestad sn ?Lillån å Arnorp gård Berghagen hage
Rappestad sn Lillån å Arnorp gård Berghagen hage
Rappestad sn Lillån å Arnorp gård Borthagen äga
Rappestad sn *Rappesta ån å Asplund avs. Byberget berg
Rappestad socken   Asplund lht Bäckgärdet gärde
Rappestad sn   Assedun kyrkoherdebost. Exervallen hage
Rappestad sn   Assedun kyrkoh.bost. Fagerbohagen hage
Rappestad sn   Assedun = Rappestad bebyggelse Flate berget berg
Rappestad by o. sn   assedun, se Rappestad bebyggelse Forssa-ån, se Kapells-ån å
Saknas Saknas   Attorp bebyggelse Gamla gärdet gärde
Rappestad sn   Attorp bebyggelse Giljans berg berg
Rappestad sn   Attorp gård Gavelbänkarna gärde
Rappestad sn   Attorp gård Godhetsbacken gärde
Rappestad sn   Backasand avs. Granlundskällan, se Kidrumskälla Saknas
Rappestad sn   Bengtstorp torp Grenshagen hage
Rappestad sn   Bengtstorp lht Grindstugeliden gärde
Rappestad sn   Berg gård Gråtareliden gärde
Rappestad sn   Berg jord Gyllenorpehagen hage
Rappestad sn   Berg gård Hallandsbacken backe
Rappestad sn   *Bergdalen lht Helvetesstall berg
Rappestad sn   Berget torp Hemhagen äga
Rappestad sn   Berget t. Hemhagen hage
Rappestad sn   *Berget lht Herrestalöterna skogar
Rappestad sn   Berggården, se Folåsa bebyggelse Håll igen gärde
Rappestad sn   Berggården = Folåsa gård Kapells-ån å
Rappestad Saknas   Bergslund bkst Kapellån å
Rappestad sn   Bergslund lht Kapellsåbron ort
Rappestad sn   Bergsäter t. Kapellsån å
Rappestad sn   Björklund avs Kidrons källa källa
Rappestad sn   Björklund avs. Klockarehagen hage
Rappestad sn   Bostället gård Kohagen hage
Rappestad sn   Bostället, se Folåsa bebyggelse Källeliden gärde
Rappestad sn   Brostorp gård Källyckan gärde
Rappestad sn   Brostorp gård Kärret gärde
Rappestad sn   Brostorp komministerboställe Lillån å
Rappestad sn   Brunstorp avs Lötahagen hage
Rappestad sn /Se   Brunnstorp avs. Lötmon gärde
Rappestad sn /Se   *Busspå, se Bergslund bebyggelse Långliden gärde
Rappestad sn /Se   Bäck t Långliden gärde
Rappestad sn /Se   Bäck torp Långe vrå gärde
Rappestad sn /Se   Ekströmmen gård Lötehagen hage
Rappestad sn /Se   Ekströmmen gård Löten område
Aspedungen, se Assedun kyrkoherdebost.   Eksäter lht Löten åkerlott
Assedun kyrkoherdebost.   Eksäter bkst. Lyckorna gärden
Assedun kyrkoherdebost. /Se   Enegatan lht Murgårds hage, se Klockarehagen Saknas
Assedun gd /Se   Enegatan torp Märhagslöten hage och gärde
Attorp gd   Fagerbo torp Norrköping gärde
Attorp gd   Fagerbo t Odenforshagen Saknas
Attorp by   Fintorp mark Pannkakelappen gärde
Attorp gd   Finntorp utjord Prästegårdsskogen skog
Attorp by   Flottan ort Rasket hage
Attorp by   Fogdegården fogdegård Råstorpehagen hage
Berg gd   Fogdegården, se Herrestad Saknas Ryttarkällan källa
Biskopsforsa, se Forsa Stora gd /Se   Fågelberg by Rävberget berg
Biskopsforsa gd /Se   Fogelberg gårdar Sandbergslyckan gärde
Brodhersthorp, se Brostorp gård   Fogelberg, se Fågelberg Saknas Sibirien gärde
Brogerstorp, se Brostorp Saknas   Fågelberg = Fogelberg bebyggelse Skams kulle kulle
Brostorp gård   Folåsa, Stora gårdar Skyllen åkerfält
?Brostorp gd   Folåsa gårdar Skyllshagen hage
Brostorp gd   Folåsa by Slycke ängar gärden
Brostorp gd   Folåsa, Stora rusthåll Smedgärdet gärde
Brostorp g   Folåsa, Stora och Lilla gårdar Smedhagen hage
Brostorp gd   Folåsa, Stora, rusthåll gård Stenkullebacken backe
Brostorp komministerbost. /Se   Folåsa, St. gård Surpungen gärde
»Brothærsthorph» = Brostorp gd   Folåsa, St, norrgård gård Trean gärde
Ekströmmen gd /Se   Folåsa, St, mellangård gård Trefaldighetskällan, se Kidrons källa källa
Folaløsa, se Folåsa by   Folåsa, Lilla gårdar Trälbäcken bäck
Folåsa by   Folåsa, Lilla, berggård gård Trälbäcken bäck
Folåsa by   Folåsa, Lilla, södergård gård Trälbäcken bäck
Folåsa by   Folåsa utjord och tomt Tvåan gärde
Folåsa by   Folåsa, Lilla, södergård gård Tångelöten hage och gärde
Folåsa by   Folåsa Rusthåll, se Folåsa bebyggelse Vessleberget berg
?Folåsa by   Folåsa Rusthåll, se Folåsa bebyggelse *Vessleberget berg
Folåsa by   Folåsa Rusthåll, se Folåsa bebyggelse *Vesslehagen Saknas
Folåsa by   Forsa Saknas Ågärdet gärde
Folåsa by   Forsa by Åmotet gärde
Folåsa, Stora gd /Se   Forsa gårdar Åmotet åmynning
Folåsa by /Se   Forssa gårdar Åshagen hage
Folåsa by /Se   Forssa Säteri bebyggelse Åskiftet gärde
Folåsa gdar, by /Se   Forssa, säteri bebyggelse Åskiftet gärde
Fålåsa by /Se   Forshem bkst Åttingen hage
Fålåsa by /Se   Forssa, säteri gård Åttingen hage
Folåsa by /Se   Forssa, säteri gård Älvstorpegärdet gärde
Forsa gård o. by   Forssa, herrgård bebyggelse Ängerna gärden
Forsa by /Se   Forssa, ödegård gård  
Forsa Saknas   Forssa, södergård gård  
Forsa by   Forssa, Lilla, frälsegård gård  
Forsa by   Forssa kyrkoteg  
Forza g.   Fridhem avs  
Forsa by   Fridhem torp  
?Forsa by   Frälsegården, se Forssa bebyggelse  
?Forsa by   Frälsegården, se Fågelberg bebyggelse  
?Forsa by   Fågelberg by  
Forsa hg   Fågelberg gårdar  
Forsa säteri   Fågelberg, södergård gård  
Forsa by   Fågelberg, öster-och västergård gård(ar)  
Forsa, Stora gd /Se   Fålåsa gdar  
Fågelberg by   Fålåsa järnvägsjord Saknas  
?Fågelberg by   Fålåsa Lilla Berggård gd  
Fågelberg gd   Fålåsa Lilla Södergård gd  
Fågelberg by   Fålåsa Stora gdar  
?Fågelberg gd /Se   Fålåsa Stora Norrgård gd  
*Haristorp Saknas   Fålåsa Stora Mellangård gd  
*Harokgstörp Saknas   Gatan stuga  
Härsta el. Herrestad gård   Gatan t  
Herrestad by   *Gatan lht  
Herrestad by   Granlund avs  
Härstad by   Granlund avs  
?Herrestad gd:ar   Grindstugan bkst.  
Herrestad by   Grindstugan lht  
Härsta el. Herrestad gd   *Grindstugan lht  
Herrestad by   Gröna Attorp, se Attorp bebyggelse  
Herrestad Saknas   Grönlund avs  
Herrestad gdar   Gyllenorp utjord  
Herrestad (Ekströmmen) gd   Gyllenarp utj.  
Herrestad by   Gyllenarp eller Holken utjord  
Herrestad by   Göklund hmd  
Herrestad by   Göteborg bkst  
Herrestorp Saknas   *Göteborg t  
*hostorph gd   Hag gård  
Hårstorp beb. /Se   Hag utjord  
Kappsta sn   Haga bkst  
*Kvärnestad Saknas   Haga lht  
*Puparbo gd /Se   Hagalund bkst.  
Rappestad by o. sn   Hagalund t  
Rappestad by   Hagen bkst  
Rappestad by   Hagen lht  
Rappestad by   Hagstugan bkst  
Rappestad by   Hagstugan lht  
Rappestad by   *Hagsäter lht  
Rappestad by o. sn   Hagsäter lht  
?Rappestad by o. sn   Hallandstorpet, se Forssa bebyggelse  
Rappestad gd   Herrestad gdar  
Slycke by   Herrestad herrgård  
Slycke by   Herrestad by  
Slycke by   Herrestad gårdar  
Slycke by   Herrestad gårdar  
?Slycke by   Herrestad gårdar  
Slycke by   Herrestad gårdar  
Slycke by   Herrestadängen Saknas  
Slycke by   Holken, se Gyllenarp Saknas  
Slycke by   Holken, se Gyllenarp och Holken Saknas  
Slycke by   Hunnerstorp lht  
Slycke by   *Hålan, se Slycke bebyggelse  
Slycke by   Hällängen, se Ås Saknas  
Slycke by   Hällängen, se Ås Saknas  
Slycke by   Högstorp avs.  
Slycke by   Högstorp avs  
Slycke by   Hörnet lht  
Slycke by   Kalvhagen torp  
Slycke by /Se   Kalvhagen t  
Slycke by /Se   Karlsberg bst.  
Slycke by   Karlsberg avs  
Tyttorp by   Karlslund avs.  
Tyttorp by   Karlslund bkst  
Tyttorp gd   Karlslund avs  
Tyttorp by   *Klämma(n) bebyggelse  
Tyttorp gd   Klämman utj.  
Tyttorp gd   Kohagen, se Haga lht  
Tyttorp by   Krongården, se Rappestad bebyggelse  
Tyttorp gd   Krongården = Rappestad bebyggelse  
    Krongården = Rappestad bebyggelse  
    Kråkarp Saknas  
    Kvarnen lht  
    *Kålstorp, se Berg jord  
    Källgården = Slycke bebyggelse  
    Källgården, se Slycke bebyggelse  
    Kärret, se Lövhagen t  
    *Kärvegården, se Rappestad bebyggelse  
    Lerpipan, se Grindstugan Saknas  
    *Liden, se Gyllenarp Saknas  
    Lillgården = Rappestad bebyggelse  
    Lillgården, se Rappestad Saknas  
    Lillstugan bkst  
    Lillstugan lht  
    Linghem avs.  
    Linghem avs  
    Lottenborg l.  
    Lycketorp avs.  
    Lycketorp avs  
    Löt lht  
    Löten hage  
    Löten, se Västerlöt Saknas  
    Löthem avs.  
    Löthem avs  
    Lötsäter avs  
    Lötsäter Saknas  
    Lövhagen gård  
    Lövhagen t  
    Lövhult bkst  
    Lövhult lht  
    Lövingsborg avs  
    Lövingsborg lht  
    Lövsäter bkst  
    Lövsäter lht  
    Malma torp  
    Mantorp avs  
    Mantorp avs  
    Mellangården = Herrestad bebyggelse  
    Mellangården, se Folåsa bebyggelse  
    Mellangården, se Herrestad Saknas  
    Mellangården, se Rappestad Saknas  
    Mosshult torp  
    Mosshult t  
    Murgården bebyggelse  
    Murgården hmd  
    Murgården bebyggelse  
    Murgården, se Rappestad bebyggelse  
    Märhagen avs.  
    Märhagen t  
    Nordvallen avs.  
    Nordvallen avs  
    Norrgården = Folåsa bebyggelse  
    Norrgården = Slycke bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården = Tyttorp bebyggelse  
    Norrgården, se Folåsa, St. bebyggelse  
    Norrgården, se Slycke bebyggelse  
    Norrgården, se Tyttorp bebyggelse  
    Nybygget bkst  
    Nybygget avs  
    Nygårdarna hmd  
    Nygården = Rappestad bebyggelse  
    Nygården, se Rappestad bebyggelse  
    Nygärdet l.  
    Nyhagen avs  
    Nylund lht  
    Nylyckan bkst  
    *Nysäter lht  
    Nysäter bebyggelse  
    Nysäter avs  
    Nysäter bkst  
    Petersberg lht  
    Piparbo gård  
    Piparebo gård  
    Piparbo gård  
    Piparbo gård  
    Rappestad, dubbelspår Saknas  
    Rappestad by  
    Rappestad by  
    Rappestad gårdar  
    Rappestad by  
    Rappestad, änkegård gård  
    Rappestad, nygård gård  
    Rappestad, mellan-eller murgård gård  
    Rappestad, krongård gård  
    Rappestad, lillgård gård  
    Rappestad, storgård gård  
    Rappestad, kyrkoherdeboställe gård  
    Rappestad jord  
    Rappestad jord  
    Rasket t  
    Rosenlund avs  
    Rundelen, L. och St. utjordar  
    Rusthållet, se Folåsa bebyggelse  
    Råstorp torp  
    Råstorp lht  
    Röda Attorp, se Attorp bebyggelse  
    Sandstorp avs.  
    Sandstorp avs  
    Själagården gård  
    Skäfstorp gd  
    Skefstorp gård  
    Skefstorp gård  
    Skefstorp gård  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp t.  
    Skyddshemmet gård  
    Skyllen kyrkojord  
    Skyllern kyrkoutjord  
    Skyllersbrunn avs.  
    Skyllshem avs  
    Skyllshem avs  
    Skäfstorp gård  
    Slycke by  
    Slycke by  
    Slycke gårdar  
    Slycke, väster eller trädgård gård  
    Slycke Trädgård = Slycke bebyggelse  
    Slycke, norrgård gård  
    Slycke, källgård gård  
    Slycke, södergård gård  
    Slycke. övergård gård(ar)  
    Snickarehemmet lht  
    *Snickartorp t  
    Sten torp  
    Sten avs  
    *Stenkullen t  
    Stenstorp bkst.  
    Stenstorp avs  
    Stensäter avs  
    Stensäter bkst  
    Storgården = Rappestad bebyggelse  
    Storgården = Herrestad bebyggelse  
    Storgården, se Herrestad Saknas  
    Storgården, se Rappestad bebyggelse  
    Storhagen torp  
    Storhagen avs  
    *Suddegården, se Rappestad bebyggelse  
    Svenstorp avs.  
    Svenstorp avs  
    Säteriet bebyggelse  
    Säteriet, se Forssa bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården = Slycke bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården = Forssa bebyggelse  
    Södergården, se Folåsa, St. bebyggelse  
    Södergården, se Forssa bebyggelse  
    Södergården, se Fågelberg bebyggelse  
    Södergården, se Slycke bebyggelse  
    Södergården, se Tyttorp bebyggelse  
    Tellslund bkst  
    Tellslund lht  
    *Tiggesbo t  
    Tolftedelen, se Göklund hmd  
    Trollpungestället riven stuga  
    Trädgården, se Slycke bebyggelse  
    Tyttorp by  
    Tyttorp by  
    Tyttorp gård(ar)  
    Tången torp  
    Tången lht  
    Uddorp avs.  
    Uddorp avs  
    Valhem torp  
    Vallhem lht  
    *Vägstorp t  
    *Värmen, se Tyttorp bebyggelse  
    Västergården, se Fågelberg bebyggelse  
    Västergården, se Slycke bebyggelse  
    Västerlöt avs  
    Västerlöt avs  
    Västralund lht  
    Åbylund utäga  
    Ånäs torp  
    Ånäs t  
    Ås utjord  
    Ås jord  
    Åsarp äng  
    Åsen hmd (lht)  
    Åstorpet t  
    *Åtgången, se Tyttorp bebyggelse  
    Älvstorp avs.  
    Älvstorp t  
    Änkegården = Rappestad bebyggelse  
    Änkegården, se Rappestad bebyggelse  
    Ödegården = Forssa bebyggelse  
    Ödegården, se Forssa bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården, se Fågelberg bebyggelse  
    Övergården = Slycke bebyggelse  
    Övergården, se Slycke bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.