ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kärna socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 482 Naturnamn : 9
Kärna socken *Biskopslund skog /Se Kärna sn Kapellsån å
Kärna sn Fårbacken fornlämning Kärna sn Kapellsån, se Slakaån Saknas
Kärna sn gilberga bæchkia skyrd vattendrag Kärna socken Kärna mosse mosse
Kärna sn Kapellsbacken höjd Adolfsberg lht Lagerlunda -ån, se Kapellsån Saknas
Kärna sn Kapellsbacken grusås Adolfsberg lht Lagerlundaån, se Slakaån Saknas
Kärna sn Kapellsbro bro Adolfsro lht Slaka-ån å
Kärna sn Kapellån å Adolfsro lht Slakaån å
Kärna sn Kapellån å Allanshem lht Åttinge urjord
Kärna sn Kapellån å /Se Allanshem lht Åttinge utjord
Kärna sn Knipan vallgata /Se Allmänningen Norra Saknas  
Kärna sn »ladhungalundabro» bro? Allmänningen, Norra allmänning  
Kärna sn *Ladhungalundabro, se Kapellsbro bro Alsäter t  
Kärna sn Ledingelunda gärde gärde /Se Alsäter t  
Kärna sn Malmen terräng(?) Anderstorp t  
Kärna sn Malmen allmänning /Se Anderstorp l  
Kärna sn Malmen terräng /Se Annedal lht  
Kärna sn Malmskogen, Västra kronopark /Se Annedal lht  
Kärna sn Milds gata gata /Se Annelund lht  
Kärna sn Rosens Backe terräng Apelstugan lht  
Kärna sn Segers gata gata /Se Apeltorp lht  
Kärna sn Segerstorp utjord Apeltorp lht  
Kärna sn Stigsängen äng Asplunda lht  
Kärna socken *Stüghx ængh jordlott Asplunda lht  
Kärna sn Storskogen skogsmark Backgården, se Tift bebyggelse  
Kärna socken Strids gata gata /Se Backhultet f.d.grev. t  
Kärna sn *Tiftbo vall trol. ängsmark Backhultet t  
Kärna sn ?Tolarp utjord Badhuset lht  
Kärna sn Viktors gata gata /Se Berggården gård  
Kärna sn Vikärr utjord /Se Bemelstorp hage  
Kärna sn Värömossen mosse Bemerstorp hage  
Kärna sn Åttinge utjord /Se Björklund t  
Kärna sn   Björklund t  
Kärna sn   Björnkärret t  
Kärna Saknas   Björnkärret t  
Kärna sn   Bläckhornet lht  
Kärna sn   Bläckhornet lht  
Kärna sn   Bossgården, se Tift bebyggelse  
Kärna sn   Boställe, Tift boställe  
Kärna sn   Brittalund lht  
Kärna sn   Brittalund lht  
Kärna sn   Bromstorp (numera öde) t  
Kärna sn   Bromstorp öde t  
Kärna sn   Bäckaskog lht  
Kärna sn   Bäckgården, se Tift bebyggelse  
Kärna sn   Bäckilstorp lht  
Kärna sn   Bäckilstorp lht  
Kärna sn   Charlottenborg, se Korset Saknas  
Kärna sn   Charlottenborg lht  
Kärna Saknas   Dalen lht  
Kärna sn   Dalen lht  
Kärna sn   Dalhem lht  
Kärna sn   Dalhem lht  
Kärna sn   Dalstorp lht(t?)  
Kärna sn   Dalstorp t  
Kärna sn   Dansen avs  
Kärna sn   Dansen avs  
Kärna sn   Dansäter lht  
Kärna sn   Dansäter lht  
Kärna sn   Domaregården, se Tift domaregård  
Kärna sn   Ekelund lht  
Kärna sn   Ekelund lht  
Kärna sn   Ekelund lht  
Kärna sn   Ekelund lht  
Kärna sn /Se   Ekhagen lht  
Kärna sn /Se   Ekhagen lht  
Kärna sn /Se   Ekhult lht (arbetarebost.)  
Kärna sn /Se   Ekhult lht  
Kärna sn /Se   Eriksdal, se Stjärnas kafé lht  
Kärna sn /Se   Farsbo utjord  
Kärna sn /Se   Farsbo utjord  
Kärna kyrka Saknas   Femkanten lht  
Kärna kyrka   Femkanten lht  
Kärna kyrka kyrka /Se   Fredriksborg lht  
Tiftborna inbyggarnamn   Fredriksborg lht  
Saknas Saknas   Fridensborg lht  
*Arnuidhelunda Saknas   Fridensborg lht  
*Arnuidhelunda Saknas /Se   Fridhem lht  
»Arnuidhelundæ» försv. beb /Se   Fridhem lht  
*Boosgardin gd   Fridhem lht  
Bossgård = Tift bebyggelse   Frössle by  
Bossgården hemman /Se   Frössle gårdar  
Frössle by   Frössle gårdar  
Frössle gd   Furuboda lht  
Frössle by   Furulid lht  
Frössle gd   Furulid lht  
Frössle by   Gibbarp, se Jäbbarp gd  
Frössle by   Glyttinge by  
Frössle gd   Glyttinge by  
Frössle gård /Se   Glyttinge by  
Frössle by   Glyttinge gård  
Frössle gd /Se   Glyttinge, östergård gård  
Frössle gd /Se   Glyttinge, norrgård gård  
Frössle by /Se   Glyttinge, norrgård gård  
Glyttinge by   Glyttinge, berggård gård  
Glyttinge by   Glyttinge, berggård gård  
Glyttinge by   Glyttingetorp utjord  
Glyttinge by   Glyttingstorp utjord  
Glyttinge by   Granhagen avs  
Glyttinge by   Granhagen t avs  
*Glyttinge Saknas   Granlund lht  
?Glyttinge by   Gretaborg avs  
Glyttinge by   Gretaborg avs  
?Glyttinge by   Grönbrink rivet t  
Glyttinge by   Grönbrink rivet t  
Glyttinge by   Gröndalen t  
Glyttinge by   Gröndalen t  
Glyttinge by   Grönhagen t  
Glyttinge by   Grönhagen t  
Glyttinge by   Grönlund lht  
Glyttinge by   Grönlund lht  
Glyttinge by   Gärdala lht  
Glyttinge by   Gärdala lht  
Glyttinge by   Gärstad fst  
Glyttinge by /Se   Gärstad by  
Glyttinge by /Se   Gärstad by  
Glyttinge by /Se   Gärstad by  
?Gärstad by   Gärstad, mellangård gård  
Gärstad by   Gärstad, mellangård gård  
?Gärstad by   Gärstad, pilgård gård  
Gärstad by   Gärstad, pilgård gård  
Gärstad by   Gärstad, käringgård gård  
Gärstad by   Gärstad, käringgård gård  
Gärstad by   Gärstad, klubbegård gård(ar)  
Gärstad by   Gärstad, klubbegård gård(ar)  
Gärstad by   Gärstad, klubbgård gård  
Gärstad by   Gärstad, södergård gård  
?Gärstad by   Gärstadtorp, se Noby gd  
?Gärstad by   Gärstadtorp, se Noby Saknas  
Gärstad by /Se   Gärstadtorp, se Noby gård  
Gärstad Saknas /Se   Gärstadtorp gård  
Gärstad gd /Se   Haga lht-er  
Jærestadha, se Gärstad by   Haga lht:er  
Kapellet gd /Se   Hagaberg lht  
Ladhingalunda, Lagerlunda hg   Hagaborg lht  
Lagerlunda hg   Hagalid lht  
Lagerlunda hg   Hagalid lht  
Lagerlunda hg   Hagalund t  
Lagerlunda hg   Hagalund t  
Lagerlunda hgd   Hagalund lht  
Lagerlunda herrgård   Hagaryd lht  
Lagerlunda herrgård   Hagsäter Saknas  
Lagerlunda hg   Hagsäter lht  
Lagerlunda hg   Hellgrenshagen utjord  
Lagerlunda hg   Hildegård lht  
Lagerlunda hg   Hildegård lht  
Lagerlunda hg   Holken utjord  
Lagerlunda hg   Holken utjord  
Lagerlunda hg /Se   Holketorp lht  
Lagerlunda gd /Se   Holketorp, Lilla lht  
Lagerlunda hgd /Se   Holklyckan Saknas  
Lagerlunda hg /Se   Holkelyckan lht  
Lagerlunda herrgård /Se   Holmen t  
Lagerlunda gd /Se   Holmen t  
Lagerlunda gods /Se   Hultet lht  
Lagerlunda hg /Se   Hultet lht  
Lagerlunda hgd /Se   Hultet, (Övre) lht  
Langhelwnda hg   Hyddan lht  
Ledingelunda by   Häradsjorden Saknas  
Ledingelunda gd   Häradslyckor häradslyckor  
Ledingelunda by   Häradslyckor häradslyckor  
Ledingelunda by   Högstorp, Nya lht  
Ledingelunda by   Höglyckan lht  
Ledingelunda by   Höglyckan lht  
Ledingelunda by /Se   Högstorp, Lilla lht  
Ledingelunda by   Högstorp, Lilla lht  
Ledingelunda gd   Högstorp, Nya lht  
Ledingelunda gd   Högsäter lht  
Ledingelunda by   Jakobslund t  
Ledingelunda by   Jakobslund t  
Ledingelunda gd /Se   Johanneslund lht  
Ledingelunda gd /Se   Johanneslund lht  
Ledingelunda by /Se   Johanneslund lht  
Ledingelunda by /Se   Johanneslund lht  
Ledingelunda hg   Jäbbarp gd  
Lädingalunda, se Ledingelunda by   Jäbbarp gård  
Malmslätt samh. /Se   Jäbbarp gård  
Malmslätt samhälle /Se   Jäbbarp gård  
Malmslätt stationssamhälle /Se   Jägervall torp  
Piltorp gd /Se   Jägervall torp  
Segerstorp utjord /Se   Jägervallen t  
Segerstorp utjord   Kapellet gård  
Segerstorp utjord   Kapellet gård  
[Segerstorp] Saknas   Kapellet bebyggelse  
Segerstorp utjord   Karinbo, se Gärstad fst  
Segerstorp utjord   Karinslund avs  
Segerstorp utjord   Karinslund avs  
»Sighistorp» lägenhet   Karlslund lht, avs  
»Sighistorp» lägenhet   Karlslund avs  
Sjövalla gård   Karlsro lht  
?Sjövalla gd   Karlsro lht  
?Sjövalla gd   *Karsbo riven lht  
?Sjövalla Saknas   Kerstinehult lht  
*Stora gården gd   Kerstinehult lht  
Stora gården gd   Klubbgården, se Gärstad bebyggelse  
»sywmalom» Saknas   Klämstorp utjord  
Tekatorp prästgård   Klämmestorp utjord  
Tift by   Klämstorp utjord  
Tift by   Knipan utjord  
Tift by   Knipan utjord  
Tift by   Kompaniet lht:er  
Tift by   Kompaniet lht  
Tift by   Korset (eller Charlottenborg) lht  
Tift by   Korset lht  
Tift by   Korset lht  
Tift by   Korset lht  
Tift by   Kristinelund lht  
Tift by   Kronlund lht  
Tift by   Kronsborg lht  
Tift by   Kronsborg lht  
Tift by   Kullen lht  
Tift by   Kullen lht  
Tift by   Kullen, Nedre lht  
?Tift by   Kyrketorp t  
Tift by   Kyrketorp t  
Tift by   Kyrklyckan t  
Tift by   Kyrklyckan t  
Tift by   Kyrkojorden Saknas  
Tift by   Källesäter lht  
?Tift by   Källsäter lht  
Tift by /Se   Käringgården, se Gärstad bebyggelse  
Tift by /Se   Kärna brunn lht  
Thiærastadha Saknas   Kärnalund lht  
Tjärorp by   Kärr gård  
Tjärorp by   Kärr gård  
Tjärorp by   Kärret lht  
Tjärarp by   Kärret lht  
Tjärarp by   Lagerlunda herrgård  
Tjärarp by   Lagerlunda gård  
Tjärorp by?   Lagerlunda, se Ledinglunda Saknas  
Tjärorp by   Landsäter lht  
Tjärorp by   Landsäter lht  
Tjärorp gd   Ledingelunda by  
Tjärorp by /Se   Ledinglunda gård  
Tockarp prästgård   Ledinglunda (Lagerlunda) gård(ar)  
Tockarp prästgård   Ledingelunda järnvägslinje järnvägslinje  
Tockarp gd   Liljesätter gd  
Tockarp gd   Liljesäter lht  
Tockarp gd   Liljesäter lht  
Tockarp gd   Lillstugan lht  
Tokarp gd   Lillstugan lht  
Tokarp gd   Lillstugan lht  
Tockarp prästgård   Lugnet lht  
Tokarp kytkoh. bost /Se   Lugnet lht  
Tokarp gd /Se   Lyckebo lht  
*Tokahage gd   Lycketorp t  
Tolarp utjord   Lycketorp t  
Tolarp f. beb (nu utjord)   Lyckhem lht  
Tolarp f. beb. (nu utjord)   Lyckås lht  
Tolarp g   Lyckås lht  
?Tolarp utjord   Långholmen, se Tift bebyggelse  
?Tolarp f. beb. (nu utjord)   Lövingsdal lht  
Tolarp gd /Se   Lövingsdal lht  
Tolarp förr beb /Se   Lövsäter lht  
Tolefors hg   Lövsäter lht  
Tolefors gd /Se   Malmen, Se Malmslätt samhälle  
Torsborg lht /Se   Malmen gård  
»tyffth», se Tift by   Malmen f.d. exercisplats  
»wæri», se Värö by   Malmen lht  
Värö gd   Malmen lht  
Värö by   Malmskogen Saknas  
Värö by   Malmskogen kronopark  
Värö by   Malmslätt samhälle  
?Värö by   Malmslätt jvst  
?Värö by   Malmslätten samhälle  
Värö by   Malmslätt samhälle  
Värö by   Malmslätt järnvägsstation  
Värö by   Malmsätra lht  
Värö by   Malmsätra lht  
Värö by   Malmtorpet t  
Värö by   Marieberg t  
Värö by   Marieberg t  
Värö by   Mariedal lht  
Värö by   Mariedal lht  
Värö by   Mariehill lht  
Värö by   Mellangården, se Gärstad bebyggelse  
Värö by   Mellangården, se Gärstad bebyggelse  
Värö gd:ar   Mellangården, se Värö bebyggelse  
Värö by   Mellantorp lht  
Värö by   Mossebo lht  
Värö by   Mossebo lht  
Värö by   Mårtenslund lht  
Värö by   Mårtenslund lht  
Värö gd /Se   Nestorstugan torp  
Värö by /Se   Noby gd  
Värö by /Se   Noby gård  
Värö by /Se   Noby gård  
Ånestad gd   Noby med Gärstadtorp gård  
Ånestad el. Ånestadlund gd   Norra Allmänningen Saknas  
Ånestad gd   Norrgården, se Glyttinge bebyggelse  
Ånestad gård   Norrgården, se Tift bebyggelse  
Ånestad gård   Norrgården, se Värö bebyggelse  
Ånestad gård   Norrsäter, Lilla lht  
Ånestad gård   Norrsäter, Lilla lht  
?Ånestad gd   Norrsäter, Stora lht  
?Ånestad gd   Norrsäter, Stora lht  
?Ånestad, Ånestalund gd   Nybygget lht  
?Ånestad gd   Nybygget lht  
Ånestad gd /Se   Nydala lht  
Ånestad gd /Se   Nyland lht  
Ånestad gd /Se   Nyland lht  
Ånstalund gd   Nylund lht  
*Ødhisæng jd   Nylund lht  
Saknas Saknas   Nysäter t  
    Nysäter t  
    Nyängen t  
    Nyängen t  
    Pilgården, se Gärstad bebyggelse  
    Pilgården, se Tift bebyggelse  
    Piltorp gård  
    Piltorp t  
    Piltorp t  
    Prästgården, Gamla lht  
    Renhem t  
    Renhem t  
    Rom t  
    Rom t  
    Rosenfors avs  
    Rosenlund avs.  
    Rudorna t  
    Rudorna t  
    Rya lht  
    Råttaregården boställe  
    Röketorp lht  
    Röketorp lht  
    Sandbo lht  
    Sandbo lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp lht  
    Sandvik lht  
    Sandvik lht  
    Sandvik lht  
    Segelstorp lht  
    Segelstorp, Lilla lht  
    Segelstorp, se Segerstorp Saknas  
    Segersborg lht  
    Segersborg lht  
    Segershult lht, avs.  
    Segershult avs  
    Segerstad lhter  
    Segerstad lht:er  
    Segerstorp utjord  
    Segerstorp gårdar  
    Segerstorp, Övre bebyggelse  
    Segerstorp, Nedre bebyggelse  
    Sjövalla gård  
    Sjövalla gård  
    Sjövallalyckan utjord  
    Sjövallalyckan utjord  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skåne t  
    Skåne t  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Snickaretorpet torp  
    Snickaretorpet torp  
    Sofielund lht  
    Solbacka torp  
    Solbacka torp  
    Solelid lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht, avs.  
    Solliden avs (v)  
    Steninge, se Ånestad bebyggelse  
    Steninge, se Ånestad bebyggelse  
    Stensberg avs  
    Stensborg lht  
    Stenvik lht  
    Stenvik lht  
    Stigsängen äng  
    Stigsängen äng  
    Stjärnas kafé lht  
    Storängen lht (arbetarebost.)  
    Storängen lht  
    Strömslund lht  
    Strömslund lht  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svärdsberg lht  
    Svärdsberg lht  
    Södergården, se Gärstad bebyggelse  
    Södergården, se Tift bebyggelse  
    Södergården, se Tift bebyggelse  
    Södralund lht  
    Södralund lht  
    Tift by  
    Tift hg  
    Tift by  
    Tift, södergård gård  
    Tift, södergård gård  
    Tift, bossgård gård  
    Tift, bossgård gård  
    Tift, rättaregård boställe  
    Tift, boställe (rättaregård) gård  
    Tift, pilgård gård  
    Tift, pilgård gård  
    Tift, pilgård gård  
    Tift, bäckgård gård  
    Tift, bäckgård gård  
    Tift, västergård gård  
    Tift, västergården gård  
    Tift, änggård gård  
    Tift, änggård gård  
    Tift, mellangård gård  
    Tift, mellangård gård  
    Tift, norrgård gård  
    Tift, norrgård gård  
    Tift, domaregård gård  
    Tift, domaregård gård  
    Tjärarp by  
    Tjärarp gårdar  
    Tokarp kyrkoherdebost.  
    Tokarp utjord  
    Tokarp kyrkoh.bost.  
    Tolarp utjord  
    Tolefors herrgård  
    Tolefors herrgård  
    Tolefors gård  
    Tolefors gård  
    Tollstorp t  
    Tollstorp t  
    Tomtebo lht  
    Tomtebo lht  
    Torkebo lht  
    Torkebo lht  
    Torsborg lht  
    Trädgårdstorp torp  
    Trädgårdstorp lht  
    Trädgårdstorp torp  
    Tullen lht  
    Udden t  
    Udden t  
    Ullstorp t  
    Ullstorp lht  
    Ulricedal lht  
    Ulricedal lht  
    Vallbo lht  
    Vallbo lht  
    Vallsro lht  
    Vallsro lht  
    Vikärr utjord  
    Vikärr utjord  
    Vägstorp lht  
    Vägstorp lht  
    Vänge kärr ort  
    Värö by  
    Värö by  
    Värö gårdar  
    Värö, södergård rusthåll  
    Värö, södergård gård  
    Värö, mellangård gård  
    Värö, mellangård gård  
    Värö, norrgård rusthåll  
    Värö, norrgård gård  
    Västergården, se Tift bebyggelse  
    Åkra avs  
    Ånestad (gårdar) utjordar  
    Ånestad utjordar  
    Ånestad, se även Ånestadlund länsmansbost.  
    Ånestad f.d. länsmansboställe  
    Ånestadlund indraget länsmansboställe  
    Ånstalund gård  
    Ånestadlund länsmansboställe  
    Änggården, se Tift bebyggelse  
    Änghem lht (arbetarebost.)  
    Änghem lht  
    Ängsäter lht  
    Ängsäter lht  
    Äspetorp gård  
    Äspetorp gård  
    Äspetorp gård  
    Örsäter, Lilla lht  
    Örsäter, Lilla lht  
    Örsäter, Stora avs  
    Örsäter, Stora avs  
    Östergården, se Glyttinge bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.