ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Lars församling : Ingår i Linköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 805 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 600 Naturnamn : 163
Sankt Lars kyrka kyrka /Se Ballahaltz gendhelyckia, se Barhälls gärdena Saknas Åkerbo hd hd Allégärdet åker
Sankt Lars» sn Barhälls gärdena jordområde Sankt. Lars sn Alorpeslätten åker
Sankt Lars förs. burmansgatan gata /Se Sankt Lars förs. Amerika nyodling
Sankt Lars sn Djurgården äng Sankt Lars förs. Apelbordet åker
*Linköpings sn Djurgården äng Sankt Lars sn Asphagen hage
Sankt Lars förs. Ekkällan hälsobrunn Sankt Lars socken Aspängen åker
Sankt Lars förs. *Gamla allmänna vägen väg Sankt Lars socken f.d. socken Bastuhumpen åker
Sankt Lars förs. »hagha gatwna» väg el. gata Sankt Lars socken socken Bastukällan källa
Sankt Lars sn Kallerstada gärde förr gärde Sankt Lars sn sn Berga utjord hagmark
Sankt Lars förs. Saknas Kvarnängen (el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Bergaängen Saknas
Sankt Lars sn Kvarnängen(el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Björkkällan igenlagd källa
Sankt Lars sn Kvarngärdet(el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Björnkärret kärr
Sankt Lars sn Kvarnängen(el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Björnkärrelyckan åker
Sankt Lars sn /Se Kvarnängen( el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Björnsåker villaområde
Sankt Lars sn sn Kvarnängen (el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Blomsterkullen kulle
Sankt Lars sn Kvarnängen (el. Kvarngärdet) f. äng Sankt Lars sn sn Bombacken backe
Sankt Lars förs. Ladugårdsbacke höjdsträckning vid ladugårdsgärde Sankt Lars sn sn Botten sank slåtteräng
Sankt Lars förs. Ladugårdskällan mineralkälla /Se Sanct Lars församling del av stad Botten åker
Sankt Lars förs. Mörtlösa löt äng /Se Sanct Lars kyrka kyrka Brinkskogen skog
Sankt Lars sn *Nykvarns å, Nykvarns bruk del av å Sanct Lars kyrka kyrka Brohagen åker
Sankt Lars sn S:t Lars kyrkogård Saknas Sanct Lars kyrka kyrka Bråstorpegärdet åker
Sankt Lars förs. Sankt Lars kyrkogård Saknas Aspegården bebyggelse Byxorna åker
Sankt Lars sn Sigherstorppe skogh gd Aspegården bebyggelse Bäcklyckan åker
Sankt Lars förs. Stolpelyckan åker Asplund stuga Dalkarlskärret kärr
Sankt Lars sn *Stångbolöt ägomark? Adamstorp rivet torp Djurgårdsgärdet åker
Sankt Lars förs. Stångebro bro Adolfsborg lht Djävulsön Saknas
Sankt Lars sn Stångebro bro Alby lht Domprostehagen hage
Lars, S:t sn Stångebro bro Algotsdal lht Ekäng åker
Sankt Lars sn Stångebro bro Alorp förr torp Farsbohagen hage
Sankt Lars förr sn, nu stad Stångebro bro Alphyddan lht Fogdehumpen äng
Sankt Lars sn Stångebro bro Anderstorp stuga Fridhemsgärdet åker
Linköping sn Stångebro bro Anderstorp stuga Fårsveden hage och skogsmark
Sankt Lars sn Stångebro bro Annelund lht Fölungeberget berg
Sankt Lars sn Stångebro kvarn förr kvarn Anniero lht Förbibacken kulle
Sankt Lars sn Sältingsängen äng Augustberg urspr. en gård, området numera bebyggt Förbigärdet åker
Sankt. Lars sn Tannefors fors Augustberg förstad Gammalån strömfåra
Sankt Lars sn Tannefors fors Backgården bebyggelse Glot kärr
Sankt Lars socken Tindirboseoghe Saknas Backgården bebyggelse Granhumpen uppodlad äng
Sankt Lars förs. Tinnerbäcken bäck Baden lht Gräshagen bebyggt område
Sankt Lars sn Tinnerbäcken bäck Baron Funcks kronoåker stadsäg. Gumpekulla backe kulle
Sankt Lars förs. Tinnerbäcken bäck /Se Berga by Gumpekulla backe kulle
Sankt Lars sn Tinnerbäcken bäck /Se Berga by Haglyckan åker
Sankt Lars förs. *Tinneröbornas skog gd Berga utjord Haglyckan åker
Sankt Lars sn *Tinneröbornas skog gd Bergalid lht Haningeplöjan åker
Sankt Lars sn Tinnerö bäck bäck? /Se Bergalund lht Harkullen kulle
Sankt Lars förs. *Tornby gata väg el. gata Bergsängen utjord Haslebacken hage
Sankt Lars förs. »Ængioflata» ängar Bergbrinken lht Hemlyckan åker
Sankt Lars sn »Ørtughæng» äng Bergdalen riven stuga Hästhagen hage
Sankt Lars sn   Bergdalen riven stuga Hästhagen hage
Sankt Lars förs.   Bergdalen lhter Hästhagen hage
Sankt Lars förr sn   Berghagen stuga Hökbacken bergbacke
Sankt Lars förr sn, nu förs.   Bergholm lht Iberget berg
Sankt Lars förs.   Bergholm lht Ibergsliden igenlagd åker, nu skogbeväxt
Sankt Lars sn   Bergstugan stuga Igelshagen = Gräshagen Saknas
Sankt Lars förs.   Bergstugan avs. Jänkbacken backe
Sankt Lars förs.   Bergsäter lht Kalvhagen hage
Sankt Lars förs.   Bergvalla lht Karlsbolyckan åker
Sankt Lars f.d. sn   Bergåsa lht Knabbenäs hage, betesmark
Lars, S:t sn   Betel baptistkapell Knutstorpe kärr förr kärr, nu åker
Lars, S:t sn   Björns åker utjord Knycklyckan åker
Sankt Lars förs.   Blomhult f.d. grenad.-torp Kohagen hage
Sankt Lars förs.   Blomhult lht Kohagen hage
Sankt Lars förs.   Blåsvädret bebyggelse Kullgärdet åker
Sankt Lars´ förs. Saknas   Blästad gård Kvistrumelyckan åker
Sankt Lars sn   Blästad herrgård Kyrkskogen skog
Sankt Lars sn   Blästad äldre by, nu herrgård Källberget berg
Sankt Lars förs.   Bommen riven stuga Kärrlyckan åker
Sankt Lars förs.   Bondkyrkan, se S:ct Lars kyrka Saknas Kärrgärdet åker
Sankt Lars sn   Brinkeberg lht Kärrängen äng
Sankt Lars förs. Saknas   Brinken lht Ladugårdsbacke höjdsträckning
Sankt Lars förs. Saknas   Brittenborg skolhus Ladugårdsgärde åker
Sankt Lars sn   Bromshult torp Ladugårdsgärde åker
Sankt Lars sn   Bromshult torp Ladugårdskällan gammal hälsobrunn
Sankt Lars´ förs. Saknas   Brostorp, Lilla o. Stora Saknas Ladugårdskällan förr hälsokälla
Sankt Lars församling /Se   Bruket = Pappersbruket Saknas Landshövdingejorden bebyggt område
Sankt Lars församling /Se   Brunsborg lht Lerhumpen uppodlad äng
Sankt Lars sn /Se   Bråstorp, Lilla gård Lillängen äng
Sankt Lars kyrka Saknas   Bråstorp, Lilla o. Stora by Lillängen åker
Sankt Lars kyrka förs.   Bråstorp, Lilla hemman Lottlyckan åker
Sankt Lars kyrka förs.   Bråstorp, Stora gård Lundsbacken backe
Sankt Lars kyrka förs.   Bråstorp, Stora äldre lektorsboställe, nu stadäg. Lycksalighetens ö ö
Sankt Lars kyrka förs.   Bråstorp, se Börstorp bebyggelse Lycksalighetens ö ö
Sankt Lars kyrka förs.   Bygget torp Långhagen hage
Sankt Lars kyrka förs.   Bygget riven stuga Långbacken kulle
Sankt Lars kyrka kyrka   Böckestad by Långängen åker
Sankt Lars kyrka kyrka   Böckestad, se Bökestad Saknas Långgärdet åker
Sankt Lars kyrka /Se   Bökestad skatteäng, en kronoutjord, en frälseutjord Lötorna uppodlad äng
Sankt Lars´ kyrkogård förs.   Bökestad by Maden förr kärr, nu åker
Sankt Lars kyrkogård Saknas   Bökestad by Magasinshagen hage
*Asagalna kvarn   Bökestad, Västra, se Bökestad by Malmskogen skog
*Aasagalna barn kvarn   Börstorp gård Matviken åker, förr kärr
*Aasagalna barn kvarn   Börstorp kronoäng Midsommarsberget bergkulle
*Aasa galna barn kvarn   Cedersberg lht Morotelyckan åker
Anodstadom, se Ånestad Saknas   Christineberg lht Mose backe skogbevuxen kulle
Aruondestade, se Ånestad by   Cylinderuret qvarn Mothagen hage
Augustberg stadsdel /Se   Dalbo lht Myren kärr
Barhäll försvunnen gård   Dalhem lht Myren kärr
*Barhäll försv. gd   Damdebo lht Mårdtorpegärdet åker
Barhäll försvunnen gård   Damdebo lht Odlingen åker
*Barhäll försv. gd   Djupadal lht Oxhagen hage
?*Barhäll försv. gd   Djupetorp = Idingstorp utjord Parullerna åkrar
?*Barhäll försv. gd   Djupetorp, se Idingstorp utjord Pinnelyckan åker
*Barhäll försv. gd   Djurgården gård Piphuvudet åker
*Barhäll försvunnen gård   Djurgården äng Pumpbacken backe
*Barhäll försv. gd   Djurgårdsängen, se Djurgården Saknas Raslstorpebacken backe
?*Barhäll försvunnen gård   Duvkullen lht Risbrinksbacken landsvägsbacke
?*Barhäll försv. gd   Dykällan lht Risbrinkeberget bergig höjdsträckning
Barhäll försv. gd   Edhaga lht Rosenkällasjön torrlagd sjö
*Barhäll försv. gd   Ekeberg stuga Roskällesjön Saknas
*Barhäll försv. gd   Ekenberg lht Rutorna åker
*Barhäll, Västra försv. gård   Ekensberg lht Ryttartorpejorden åker
Barhäll Saknas   Ekelyckan = Risbrinken utjord Rävantorpe fläckar hagmark
*Barhäll(?) Saknas   Ekhaga lht Röda bron bro
*Barhäll försv. gård   Ekhult lht Rödjorna utjord
Barhäll f.d. gd /Se   Ekliden lht Sankgatan skogsväg
Barhäll försvunnen gd /Se   Ekliden lht Siggantorpe Rua brunn
Berga by   Eklund kronoutjord, gård Sinkebruk kulle
Berga gd   Eklund avs. Sjögärdet åker
Berga by   Ekäng torp Skaftet åker
Berga by   Ekängen lht Skarpgärdet åker
Berga frälsegård   Ekängen utjord Skogelundlyckan åker
?Berga by   Ekö torp Skogslyckan åker
?Berga by   Elinsberg lht Skäggängen uppodlad äng
Berga herresäte   Emilsberg lht Smedflåtten åker
Berga hg   Emmalund lht Smedgärdet åker
?Berga by   Ensbo gård Smedstabäcken bäck
?Berga gd   Ensbo lht Smedstugugärdet åker
Berga by   Enstugan lht Snuthagen hage
Berga by   Eriksberg lht Stadsjorden åker
?Berga by   Eriksborg lht Stadsjorden åker
Berga by   Eriksdal lht Stigslöten utjord
Berga by   Eriksdal lht Stigsängen äng
Berga by   Erlandstorp riven stuga Storhagen hage
?Berga by   Fannylund lht Storskogen skog
Berga kyrkoherdebost. /Se   Fattigstugan riven stuga Storängen åker
Blåstad gård   Florenshill lht Storängen äng
Blåstad gd   Fogdehumpen äng Storängen förr äng, nu åker
Blästad gård   Forshem lht Stångebrolyckan bebyggelse
Blästad gd   Forshäll lht Stöveln åker
Blästad g   Fredensborg lht Suparebacken backe
Blästad gd   Fredrika Dorothea Wilhelmina Saknas Svinvallen björkdunge
Blästad g   Fredriksborg lht Svängarebacken backe
Blästad gd   Fredriksdal lht Sågarehumpen åker
Blästad gd   Fredriksdal lht Sörhagen förr betesmark, nu åker
Blästad gård   Fridensborg lht Tallaslyckan åker
Blästad g   Fridhem lht Tegelhagen hage
Blästad gd   Fridhem lht Tingsbacken hage
Blästad gd   Fridhem stuga Tobie backe backe
Blästad gd   Fridsberg lht Torparehagen hage
*Boda beb.   Fridtuna lht Trinta backen backe
*Boda Saknas   Frälsegården bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
Bondehaltebol Saknas   Frälsegården gård Utjorden Saknas
Bondehaltebol Saknas   Fröberget torp Utskogen skog
Bråstorp by   Furuberg lht Vallgatan väg
?Bråstorp by   Fyrkanten lht Varjkullen kulle
Bråstorp by /Se   Förbi riven stuga Våmma sank slåtteräng
Bökestad by   Gatalund riven stuga Västergårdsgärdet åker
Böckestad by   Granebo sjukhem Åhumpen åker
Böckestad by   Grindstugan stuga Åliderna åker
Böckestad kommunisterbost. /Se   Grindstugan torp Ånsta hage Saknas
*Forssa kvarn Saknas   Grindstugan riven stuga Ånstaholmarna åker
*Gnasebo lycke Saknas   Grindstugan stuga Åsarna åker och betesmark
?Gummetorp gård   Gropen qvarn Österlyckan åker
Gudmundetorp g   Gräshagen äng  
Gumpekulfa gd   Grönbrink riven stuga  
*Gåsalöt Saknas   Grönbäck stuga  
*Gåsalöt Saknas   Grönhagen lht  
*Hagha gatwna Saknas   Grönlund lht  
?Haninge gård   Grönånestad gård  
?Haninge gd   Gummetorp gård  
Haninge gd   Gummetorp gård  
Haninge gd   Gumpekulla kulle, gård  
Haninge gd   Gumpekulla gård  
Haninge förr tingsställe, nu gd   Gustavslund lht  
Haninge gd   Gärdberga bebyggelse  
Haninge gd   Göransberg lht.  
Haninge gd   Göthagen torp  
Haninge g   Hackefors lht  
Haninge g   Haga urspr. litan gård, området numera bebyggt  
Haninge gd   Hagaborg lht  
Haninge gd   Hagadal lht  
Haninge gård   Hagafors lht  
Haninge gd /Se   Hagalund lht  
Haninge gård /Se   Hagby lht  
Haninge gd /Se   Hagstugan stuga  
Haninge gd /Se   Hagsäter stuga  
Haninge gd /Se   Hagsäter avs.  
Haninge gd /Se   Hagsäter torp  
Haninge gd /Se   Hagtorpet rivet torp  
Haninge gd /Se   Hallby lht  
Haninge gd /Se   Hammarn stuga  
Haninge gd /Se   Haninge gårdar  
Haninge gd   Haninge by  
Haninge gd /Se   Hasselbacken lht  
Haninge by /Se   Hejdegården villasamhälle  
»haraxtorpe» beb.?   Hejdegårdens utjord stadsäg.  
[Haraxtorp] Saknas   Humpen Saknas  
?*Harvestad beb.   Humpen Saknas  
*Hundaberg försv. gd   Hyddan lht  
*Hunneberg försv. gård   Häradskärret, se S:t Lars kyrkomark mark  
Hunneberg försv. gd   Hässlet stuga  
Hunneberg försv. gd   Högdalen lht  
*Hunneberg försv. gård   Högstorp stuga  
[Hunneberg] försvunnen gård   Högstorp lht  
Hunneberg försv. gd   Högsäter lht  
[Hunneberg] försvunnen gård   Högtomta lht  
Hunneberg försv. gd   Hörnstugan avs.  
Hunneberg försv. gd   Hörnstugan lht  
Hunneberg försv. gd   Idingstorp gård  
*Hunneberg försvunnen gård   Idingstorp utjord, nu lantgård  
*Hunneberg försv. gård   Igelshagen, se Gräshagen Saknas  
*Hunneberg försv. gård   Jakobsberg lht  
*Hunneberg försv. gd   Jerusalem qvarn  
*Hunneberg försv. gd   Johannelund lht  
*Hunneberg försv. gård   Johannesberg lht  
*Hunneberg gd   Jonasdal lht  
*Hunneberg beb.   Jonasstugan riven stuga  
Linköping, Hunneberg stadsdel   Jonsberg lht  
*Hunneberg försv. gård   Jonsbo torp  
Hunneberg förr gårdar   Jänkstugan riven stuga  
Hunneberg försv. gd   Kallerstad gård  
*Hundaberg f.d. gd   Kallerstad gård  
*Hunneberg försvunnen gd   Kallerstad by  
*Hunneberg försv. gd   Kallerstad by  
Hundeberg f. gd   Kallersta by  
Hunneberg f. gd   Kallerstadtorpen f.d. soldattorp  
*Hunnebergs prebende Saknas   Kapernaum qvarn  
*Hæridqwad ort   Kappen stuga  
?Idningstorp utjord   Karlsberg lht  
?Idningstorp utjord /Se   Karlsberg lht  
?Kallerstad gd   Karlsbo rivet torp  
Kallerstad hg   Karlsborg lht  
Kallerstad hg   Karlslund lht  
Kallerstad hg   Katrinelund lht  
Kallerstad hg   *Klockarbostället äldre boställe  
?Kallerstad gård   Klockarelyckan stuga  
Kallerstad hg   Knektebo f.d. knekttorp  
Kallerstad hg   Knekttorpet, se Ludvigsberg Saknas  
Kallerstad hg   Kongstegen, se Tornbytegen Saknas  
Kallerstad hg   Korstensklov rivna stugor  
Kallerstad hg   Koven torp  
Kallerstad hg   Kovet torp  
?Kallerstad hg   Krypin qvarn  
Kallerstad hg   Kråksäter rivet torp  
Kallerstad näs   Kråksäter hemman  
Kallerstad hg   Kullen grenadjärtorp  
?Kallerstad hg   Kullen gård  
Kallerstad hg   Kullen stuga  
Kallerstad hg   Kullen, se Ladugården Saknas  
Kallerstad herrgård   Kungsladugården, se Linköpings Kungsladugård Saknas  
Kallerstad hg   Kungsladugårdsgärdena, se Linköpings Kungsladugård Saknas  
Kallerstad herrg.   Kvistrum stuga  
Kallerstad g   Kyrketorp stuga  
Kallerstad gd   Kärr gård  
Kallerstad hg   Köpetorp gård  
Kallerstad hg   Köpetorp gård  
Kallerstad gd /Se   Köpetorp gård  
Kallerstad Saknas /Se   Köpetorp hospitalshemman  
*Kareby f. gd   Ladugården äng  
*Kattastæta Saknas   Ladugårdsbacke förstad  
*Klockargården gd   Ladugårdshage lht  
*Klappa kvarn   Ladugårdshage lägenhet  
Kråksätter gd /Se   Ladugårdsägorna, se Linköpings Kungsladugård Saknas  
*Kungskvarn Saknas   Landshöfdingsjorden Saknas  
*Kungskvarn Saknas   Landskyrkan S:t Lars, se S:ct Lars kyrka Saknas  
Köpetorp kronoegendom   Lerpipan Saknas  
Köpetorp gd   Lillgården bebyggelse  
Köpetorp gd   Lillgården bebyggelse  
Köpetorp kronog.   Lillstugan riven stuga  
Köpetorp g   Lillånestad bebyggelse  
Köpetorp gd   Lindensborg lht  
Köpetorp g   Lindesberg urspr. gård, områder nu bebyggt  
Köpetorp gd   Lindeshill avs.  
Köpetorp gd   Lindeshill lht, förr grenadsjärtorp  
Köpetorp gd   Linköpings Kungsladugård jordområde  
»ladhukalla» beb.?   Linköpings Kungsladugård jordområde  
[Ladhkulla] Saknas   Linköpings Kungsladugård jordområde  
»ladhukulla» beb.?   Linköpings Kungsladugård jordområde  
?Linköpings kungsladugård Saknas   Linköpings landsförsamling Saknas  
Löt f. by   Linköpings Slottsladugård Saknas  
Löt f. by   Lottlyckan rivet torp  
Löt f. by   Lottlyckan torp  
*Löt by   Ludvigsberg avs.  
Löt f. by   Lugnet lht  
*Lötbo Saknas   Lundaberg lht  
*Mörsinge beb.   Lundby lht  
*Mörsinge Saknas   Lundstorp lägenheter  
Mörtlösa by   Lundstorpet äldre lht  
Mörtlösa by   Lundstugan lht  
Mörtlösa by   Lundstugan riven stuga  
Mörtlösa by   Luta bebyggelse  
Mörtlösa by   Lyckan lht  
Mörtlösa by   Lyckebo lht  
Mörtlösa by   Lyckhem lht  
Mörtlösa by   Lyckås lht  
Mörtlösa by   Långholmen qvarn  
Mörtlösa by   Löten riven stuga  
Mörtlösa by   Lövensborg lht  
Mörtlösa by   Majbo lht  
Mörtlösa by   Malma lht  
Mörtlösa by   Mariedal lht  
Mörtlösa by   Mellangården bebyggelse  
Mörtlösa by   Mellangården bebyggelse  
Mörtlösa by   Mellangården gård  
Mörtlösa by   Mellangården bebyggelse  
Mörtlösa by   Mellangården bebyggelse  
Mörtlösa by   Mellangården bebyggelse  
Mörtlösa by   Munkgärdet åker  
Mörtlösa by   Munkgärdet åker  
Mörtlösa by   Munkhagen äldre skatteäng  
Mörtlösa by /Se   Munkängen gård  
Mörtlösa by /Se   Mårdtorpet stuga  
Nykvarn bruk   Mörtlösa by  
Nykvarn bruk   Mörtlösa by  
Nykvarn bruk   Mörtlösa by  
Nykvarn bruk   Mörtlösa by  
Nykvarn bruk   Nattstuvegården bebyggelse  
Nykvarn bruk   Norget riven stuga  
Nykvarn bruk   Norrgården bebyggelse  
Nykvarn bruk   Norrgården bebyggelse  
Nykvarn bruk   Norrgården bebyggelse  
*Patastadh försvunnen gård   Norrgården bebyggelse  
Patastad försv. gd   Norrgården bebyggelse  
Patastad försv. gd   Norrgården bebyggelse  
[Patastad] försvunnen gård   Norrgården bebyggelse  
Patastad försv. gd   Norrbrinken lht  
Patastad försv. gd   Nyborg lht  
*Patastad försvunnen gård   Nybygget Saknas  
*Patastad försv. gd   Nygård gård  
Patastad försv. gd   Nygård gård  
Patastad försv. gd   Nygård jordbruksfastighet  
*Patastad försv. gd   Nyhagen stuga  
Patastad försvunnen gd   Nyland lht  
*Lilla Patastad försv. gd   Nylund lht  
Patastad försv. gd   Nystugan lht  
*Patastad försv. gd   Nystugan lht  
*Lilla Patastad försv. gd   Olovsborg lht  
Patastad försvunnen gd   Olstorp stuga  
Patastad försv. gd   Olstorp stuga  
*Patastad försv. gård   Oskarsberg lht  
Patastad försv. beb.   Pappersbruket spinneri  
[Patastad] Saknas   Parkudden lht  
*Patastad försv. ort   Persbo stuga  
*Patastad försvunnen gd   Pillet stuga  
*Patastad försv. gård   Pinnelyckan åker  
*Patastad försv. gd   Planterhagen riven stuga  
*Patastad försvunnen gård   Planterhagen gård  
Patastad försvunnen beb. /Se   Plocket riven stuga  
(in) patastadh utdött namn på bebyggelse /Se   Prästgården bebyggelse  
*Patastad försvunnen gd /Se   Prästgården bebyggelse  
Pinan, se Nykvarn bruk   Prästgården bebyggelse  
?Raelstorp gd   Prästgården gård  
Raelstorp gd   Prästgården äldre kyrkoherdeboställe  
Raelstorp gd /Se   Prästorp stuga  
Raelstorp Saknas /Se   Pustan qvarn  
Rosenkälla hg   Pöta statarbostad  
Rosenkälla gd /Se   Raabesborg lht  
Rosenkälla gd:r /Se   Raelstorp gård  
Ryd hg   Ramsberg = Ramstorpet Saknas  
?Ryd hg   Ramstorpet rivet torp  
Ryd hg   Ramstorp utjord  
Ryd gd /Se   Ringhem lht  
Ryd hgd /Se   Ringhemslyckan lht  
Råberga by   Ringstad lht  
Råberga by   Ringstorp riven stuga  
Råberga by   Risbrinken handelsträdgård  
Råberga by   Risbrinken utjord  
Råberga by   Rosenborg möbelfabrik  
Råberga by   Rosendal lht  
Råberga by   Rosendal stuga  
Råberga gdr   Rosendal lht  
Råberga by   Rosenhill lht  
Råberga by   Rosenkälla säteri  
Råberga by   Rosenkälla säteri  
Råberga by   Rosenkälla säteri  
Råberga by   Rosenkälla, Södra Saknas  
Råberga by   Rosenkällahumpen Saknas  
Råberga by   Rosenkällshumpen äng  
[Råberga] by   Rosenlund stuga  
Råberga by   Roskälla Saknas  
Råberga by   Roskälla, Södra, se Rosenkälla Saknas  
Råberga by /Se   Ryd säteri  
Råberga by /Se   Ryd säteri  
*Saxakulla Saknas   Rydhaga lht  
*Saxakulla Saknas /Se   Ryds gård herrgård  
?Siggantorp gård   Ryttarehemmet lht  
?Siggantorp gård   Ryttarhemmet stattorp  
Skäggetorp gård   Ryttaretorp = Ryttarehemmet bebyggelse  
Skäggetorp gård   Ryttartorpet f.d. knekttorp  
Skäggetorp gd   Ryttaretorpen rivna stugor  
Skäggetorp gd   Råbacken, se Åbacken Saknas  
Skäggetorp gd   Råberga by  
Skäggetorp gd   Råberga by  
Skäggetorp gd   Råberga by  
?Smedstad hg   Råberga by  
Smedstad hg   Råtorp stuga  
Smedstad hg   Rävantorp gård  
Smedstad hg   Rävantorp gård  
Smedstad hgd   Rävantorp hemman  
Smedstad hg   Rävenäs riven stuga  
Smedstad hg   Sand lht  
Smedstad hg   Sand lht  
Smedstad hg   Sanddalen stuga  
Smedstad hg   Sandhem lht  
Smedstad hg   Sandliden lht  
Smedstad hg   Sandstorp lht  
Smedstad hg   Sanna stuga  
Smedstad hg   +S:t Lars by äldre kyrkby  
Smedstad hg   S:ct Lars kvarter kvarter  
?Smedstad hg   +S:te Lars Kiörkas Comministergård Saknas  
Smedstad Saknas /Se   +S:te Lars Kiörkas Spannemålsbod Saknas  
Spångerum gård   +S:t Lars Kyrkohärbärge, se S:t Lars Spannemålsbod Saknas  
Spångerum gd   S:t Lars Kyrkomark, se Börstorp Saknas  
Spångerum gd   S:ct Lars skolhus äldre skola  
Spångerum gård   S:ct Lars Skolhustomt Saknas  
Spångerum gd /Se   Siggantorp gård  
Spångerum gd /Se   Siggantorp gård  
»stangabergx gard» gd   Siggantorp stadäg., hemman  
Stenkulla lht   +Siggarp, se Siggantorp Saknas  
Stenkulla lht   Sjöstugan stuga  
Stenkulla lht   Skallebo Rana qvarn  
Stång förr kungsgård   Skansen lht  
Stång f.d. kungsgård /Se   Skarpan frälsetorp  
Stång f. kungsgård   Skarpan lht  
Stång f.d. kungsgård   Skogen riven stuga  
Stång f.d. kungsgård   Skogsfrid vårdhem  
Stång f.d. kungsgård   Skogstorp rivet torp  
Stång f.d. kungsgård   Skrivarehumpen stuga  
Stång f.d. kungsgård   Skäggetorp gård  
Stång f.d. kungsgård   Skäggetorp gård  
Stång f.d. kungsgård   Skäggetorp jordbruksfastighet  
Stång f.d. kungsgård   Skäggetorp äng  
Stång f.d. kungsgård   Smedstad herrgård  
Stång f.d. kungsgård   Smedstad rusthåll, gård  
Stång f.d. kungsgård   Smedstad rusthåll  
Stång f.d. kungsgård   Smedstad utjordar  
Stång f.d. kungsgård   Smedstugan stuga  
Stång f.d. kungsgård   Smedstugan riven stuga  
Stång f.d. kungsgård   Snatert Saknas  
*Stång f.d. kungsgård   Snuggan qvarn  
*Stång f.d. kungsgård   +Sockenmagasinet äldre sockemagasin  
Stang förr kungsgård   Sofieberg avs.  
Stang förr kungsgård   Sofieborg lht  
Stang förr kungsgård   Sofielund stuga  
Stang förr kungsgård   Sofiero lht  
*Stång f.d. kungsgård   Solbacken lht  
*Stång f.d. kungsgård   Solbacken lht  
Stang förr kungsgård   Solhaga villasamhälle  
Stång f. kungsgård   Solhaga lht  
Stang förr kungsgård   Solhagen lht  
Stang förr kungsgård   Solhem lht  
*Stång f.d. kungsgård   Solhem lht  
*Stång f.d. kungsgård   Solliden lht  
Stang förr kungsgård   Solliden lht  
Stang förr kungsgård   Solskinan qvarn  
Stang förr kungsgård   Soltomta lht  
*Stång f.d. kungsgård   Spångenäs lht  
Stång Saknas   Spångerum gård  
Stång kungsgård   Spångerum bebyggelse  
Stång förr kungsgård   Stallgården lht  
Stång förr kungsgd   Stattinne riven stuga  
Stång förr kungsgård   Stattute stuga  
*Stangh förr kungsgård   Stavstorpet riven stuga  
Stång förr kungsgård   Stengården lht  
Stång förr kungsgård   Stenhagen torp  
?Stång förr gd   Stenhagen stattorp  
Stång förr kungsgård   Stenkulla lht  
Stang förr kungsgård   Stenkulla lht  
Stång förr kungsgård   Stensnäs lht  
Stång förr kungsgård   Stensäter torp  
Stång förr kungsgård   Stjärneberg gård  
Stang förr kungsgård   Storhagen frälse utjord  
Stång förr kungsgård   Strandsborg lht  
Stång f. kungsgård   Strängen Saknas  
Stång förr gd   Stålstorpet Saknas  
Stång förr kungsgård   *Stång kungsgård  
Stang förr kungsgård   Stångebro-lyckan lht  
Stång förr kungsgård   Stångshagen utjord  
*Stang förr kungsgård   Svalsätter, Lilla torp  
Stång förr gd   Sveden rivet torp  
Stång förr kungsgård   Sveden torp  
*Stang förr kungsgård   Svenneborg lht  
*Stang förr kungsgård   Svängen riven stuga  
Stång förr kungsgård   Säby by  
Stang förr kungsgård   Säby by  
Stång förr kungsgård   Sämskmakarelyckan, se Sämskmakarestampen Saknas  
Stang förr kungsgård   Sämskmakarestampen lht  
Stång förr kungsgård   Sämskmakarestampen lägenhet  
Stång förr kungsgård   Sätersholm skolhus  
*Stang förr kungsgård   Sätersholm skolhus  
Stång förr kungsgård   Södergården bebyggelse  
Stång förr kungsgård   Södergården gård  
Stang förr kungsgård   Södergården bebyggelse  
Stang förr kungsgård   Södergården bebyggelse  
*Stång förr kungsgård   Södermalm villasamhälle  
*Stång f.d. kungsgård   Sörbrinken lht  
Stang förr kungsgård   Sörgården bebyggelse  
*Stång? f.d. kungsgård   Tallbacken gård  
Stång förr kungsgård   Tallbacken lht  
Stång f.d. kungsgård   Tallbacken lht  
Stang förr kungsgård   Tannefors förstad  
Stång f.d. kungsgård   Tannefors urspr. kvarnby  
Stång f.d. kungsgård   Tannefors by  
Stang förr kungsgård   Tannefors utjord  
Stång förr kungsgård   Tanneforsstugan stuga  
Stång f. kungsgård   Taskblötan qvarn  
Stång f.d. kungsgård   Tegelhagen stuga  
Stång förr kungsgård   +Tindetyd, se Tinnerö Saknas  
Stang förr kungsgård   +Tinnerÿdztorpet Saknas  
Stång f.d. kungsgård   +Tinnerÿdzängen, se Tinnerö Saknas  
Stang förr kungsgård   Tinnerängen, se Tinnerö Saknas  
Stång förr kungsgård   +Tinnerängztorpet bebyggelse  
Stang förr kungsgård   Tinnerö gård  
Stång f. kungsgård   Tinnerö äng, nu jordbruksfastighet  
Stång f. kungsgård   +Tinneröäng, se Tinnerö Saknas  
Stång f.d. kungsgård   Tomtebo lht  
Stang förr kungsgård   Tomteboda urspr. gård, numera bebyggt  
Stång f. kungsgård   Tomten bebyggelse  
*Stang förr kungsgård   Tornby gård  
Stång förr kungsgård   Tornby by  
Stång f. kungsgård   Tornbytegen äng  
Stång f. kungsgård   Tornsberg lht  
*Stång kvarn   Torvinge by  
*Stång kvarn under kungsgård   Torvinge gård  
*Stång kvarn   Torvinge by  
*Stång kvarn   Tranelyckan = Skrivarehumpen Saknas  
*Stang kungsgård /Se   Trycket stuga  
*Stang kungsgård /Se   Trädgårdstorp lht  
+Stång f.d. kungsgård   Trädgårdstorp riven stuga  
*Stang kungsgård /Se   Tuvero lht  
*Stång gammal (kungs-)gård /Se   Törnstugan stuga  
Stång förr kungsgård /Se   Törnstugan lht  
Stång förr kungsgård /Se   Udderstorp = Idingstorp utjord  
Stång förr kungsgård   Udderstorp, se Idingstorp utjord  
Stångs rättaredöme* Saknas   Ullevi, Stora by  
*Stangaberg förr gård   Ullevi Lilla o. Stora byar  
Stangaberg förr kungsgård   Ullevi, Lilla by  
Linköping, Stångebergsgård Saknas   Ullevi, se Lilla o. Stora Ullevi Saknas  
»Stångabergs gardh» Saknas   Ullevi, Lilla by  
[Stangaberg] Saknas   Ullevi, Lilla by  
Stångebergsgården Saknas   Ullevi, Stora by  
*Stångebergsgård Saknas   Ullevi, Stora by  
*Stångbolöt Saknas   Ullevi, Stora utjordar  
*Stangbolöth Saknas   Valla herrgård  
»Stångboløt» mark   Valla herrgård  
Stångebro Saknas   Valla äldre by, nu herrgård  
Stångebro Saknas   Valla äldre by, nu herrgård  
Stångebro bro   Vallbro lht  
Säby Saknas   Vaxhall lht  
Säby by   Vidingsjö by  
?Säby by   Vidingsjö by  
Säby by   Vidingsjö by  
Säby by, hg   Vidingsjö by  
Säby by   Vidstorp lht  
Säby by   Villaberg lht  
?Säby by   Vimanstorp förr torp nu lht  
Säby hg   Vinterbråkan qvarn  
?Säby gd   Virvan lht  
?Säby gd   Visäter lht  
?Säby gd   Vällingrum Saknas  
?Säby by   Västergården bebyggelse  
Säby by   Västergården bebyggelse  
[Sätra] Saknas   Västergården gård  
*Sätra f.d. gd   Västergården avs.  
+Sätra gård   Västergården gård  
Tannefors by   Västergården bebyggelse  
Tannefors by, nu fabrik   Västergården statarbostad  
Tannefors by   Ydderstorp, se Idingstorp Saknas  
Tannefors by   Åbacken lht  
Tannefors by   Åbacken lht  
Tannefors by   Åby by  
Tannefors by   Åby by  
Tannefors by   Åby by  
Tannefors by   Åbylund lht  
Tannefors by   Ådala lht  
Tannefors by   Ådala lht  
Tannefors by   Åkersberg urspr. gård, numera bebyggt  
Tannefors by   Åkersberg förstad  
Tannefors by   Ålebrunnslyckan utjord  
Tannefors by   Åleryd by  
Tannefors by   Åleryd gårdar  
Tannefors by   Åleryd, Stora bebyggelse  
Tannefors by   Åleryd, Lilla bebyggelse  
Tannefors förr by, nu fabrik   Åleryd by  
Tannefors by   Ånestad herrgård  
Tannefors by   Ånestad by  
Tannefors by   Ånestad äldre häradshövdingeboställe  
Tannefors stadsdel   Ånestad Rusthåll bebyggelse  
Tannefors stadsdel   Ånestalund lht  
Tannefors by   Åsen Saknas  
Tannefors by   Åvik lht  
Tannefors by   Ängstugan jordbrukslht  
Tannefors by   Ängstuguängen, se Ängstugan Saknas  
Tannefors stadsdel   Ängsund torp  
Tannefors by   Ödebordet utjord  
Tannefors stadsdel   Ödegården gård  
Tannefors by   Ödegården utjord  
Tannefors by   Ödegården bebyggelse  
Tannefors by   Östergården bebyggelse  
Tannefors stadsdel   Östergården bebyggelse  
Tannefors stadsdel      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors förstad      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors stadsdel      
Tannefors by      
Tannefors by      
Tannefors by och bruk      
Tannefors by      
Tannefors by /Se      
Tannefors nu stadsdel      
Tannefors pappersbruk Saknas /Se      
Tannefors by /Se      
Tannefors Saknas /Se      
Tannefors kvarn Saknas      
Tannefors såg      
Tindrom, se Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gård      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gård      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö g      
Tinnerö gård      
Tinnerö gd      
Tinnerö g      
?Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd      
Tinnerö gård      
Tinnerö gd      
Tinnerö gd /Se      
Tornby Saknas      
?Tornby by      
Tornby by      
Tornby by      
*Thornby Saknas      
?Tornby by      
Tornby by      
Tornby by      
Thornbi by      
Tornby by      
Tornby by      
Tornby by      
Tornby by      
Tornby gd      
Tornby by      
?Tornby by      
Torvinge by      
Torvinge by      
Torfvinge by      
Torfvinge by      
Torvinge, (numera Lilla o. Stora) gdar      
Torvinge by      
Torvinge by      
Torvinge by /Se      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi gd      
Ullevi by      
Ullevi by      
?Ullevi by      
Ullevi, Stora by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi, Stora by      
*Ullevi Saknas      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi, Lilla gd      
Ullevi, (Lilla) by      
Ullevi by      
Ullevid by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi, Lilla by      
Ullevi, Lilla gdr      
Ullevi, Lilla gdr      
Ullevi, Lilla by      
Ullevi, Lilla by      
Ullevid by      
Ullevi by      
Ullevi by      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi, Lilla o. Stora byar /Se      
Ullevi gd /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi, Lilla och Stora byar /Se      
Ullevi(d) by /Se      
Ullevi by /Se      
Ullevi, Lilla och Stora byar /Se      
Ullevid by /Se      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla herrg.      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gd      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla trol=by      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla hg      
Valla gd /Se      
Valla hg      
Valla hgd /Se      
Valla herrgård /Se      
Valla herrgård /Se      
*Wardhelle, möjl. avses Barhäll försv. gd      
*Westroballshell, se *Barhäll, V. Saknas      
Vidingsjö by      
Vidingsjö by      
Vidingsjö by      
Vidingsjö gdr      
Vidingsjö by      
Vidingsjö by /Se      
Vidingsjö by /Se      
Vidingsjö by /Se      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åleryd by      
?Åleryd by      
?Åleryd by      
?Åleryd by      
?Åleryd by      
?Åleryd by      
Åleryd,(?) Saknas      
Åleryd by      
Åleryd by      
Åleryd by      
Åleryd by      
Åleryd gd /Se      
Åleryd by /Se      
*Åletorp Saknas      
?Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
?Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
?Ånestad by      
Ånestad by      
?Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånesta(d) by      
?Ånestad stadsdel      
Ånestad by      
?Ånestad by      
Ånestad gd:ar      
Ånestad by      
Ånestad gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.