ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vårdsbergs socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 394 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 445 Naturnamn : 100
Vårdsberg sn Biskopsskogen skogsmark Vårdsberga sn förteckning Bengtes plöjor gärden
Vårdsberg sn Ekbacken terräng Nummerförteckning förteckning Biskopsskogen skogsmark
Vårdsberg sn /Se Ekberget minnesmärken /Se Vårdsberg sn Bjursbybäcken å
Vårdsberg sn Gatan ägomark(?) Wårdsberg sn Bladvallsängen äng
Vårdsberg sn Käggehägn skogsmark Vårdsbergs Socken socken Bobergen berg
Vårdsberg sn Lämbo ägomark Vårdsbergs adel, Se Ö. Harg inbyggarbeteckning Lilla Boberget berg
Vårdsberg sn Midsommarsbacken terräng Vårdstorp sn Stora Boberget berg
Vårdsberg sn Skarpen hage /Se Allmingstorp lht Bortre skiftet gärde
Vårdsberg sn Skarpan minnesmärke Almingstorp lht Enliden gärde
Vårdsberg sn Skarpen hage Andersbo lht Enmanslyckan gärdesskift
Vårdsberg sn Stångån å Andersbo lht Flintan gärden
Vårdsberg sn Stångån å Asplund lht Gamlehag gärde
Vårdsberg sn Sviestadlund ägomark(?) Asplund lht Gastorpegärdet gärde
Vårdsberg sn Tusseberget fornlämningar Asplund lht Glahuttlyckan gärde
Vårdsberg sn »Wänge» utjord /Se Back lht Granbacken skogsbacke
Vårdsberg sn Vimarka utskog Saknas /Se Bergdalen t Gransäter gärdesskift
Vårdsberg sn Vång utjord /Se Bergdalen lht Grindtorpsgärdet gärde
Vårdsberg sn Vårdsbergs storäng Saknas /Se Berget lht Grönhagslyckan gärde
Vårdsberg sn Vårdsbergsån å Berggården bebyggelse Haglyckan gärden
Vårdsberg sn   Berggården gård Hemgärdena gärden
Vårdsberg sn   Berglid lht Hemgärdet gärde
Vårdsberg sn   Björknäs lht Holmen ängsbit
Vårdsberg sn   Björksnäs lht Horvan gärde
Vårdsberg sn   Björkåkla gård Humpen gärde
Vårdsberg sn   Björkåkla gård Karl Petters-gärdet gärden
Vårdsberg sn   Björkåkla gård Klevberget berg
Vårdsberg sn   Björkåkra gård Klevskogen skog
Vårdsberg sn   Blommedal lht Knekthagen skogshage
Vårdsberg sn   Blommedal lht Krustorpegärdet gärde
Vårdsberg sn   Blåsvädret lht Kvarngärdet gärde
Vårdsberg sn   Blåsvädret förr knekttorp nu arr. gård Kyrkberget berg
Vårdsberg sn   Bo gård Käggehägn sockenallmänning
Vårdsberg sn   Bo gård Källgårdsgatan byväg
Vårdsberg sn   Bo gård Landsvägsgärdet gärden
Vårdsberg sn   Bro gård Landsvägsgärdet, se Lannisgärdet gärde
Vårdsberg sn   Broback t Lannisgärdet gärden
Vårdsberg sn   Brotorp lht Lundsbro gärde
Vårdsberg sn   Brotorp lht Lundsvrå gärde
Vårdsberg sn   Bränngården bebyggelse Lyckagärdet gärde
Vårdsberg sn   Bränngården gård Lyckan gärde
Vårdsberg sn   Bygget lht Lyckan gärde
Vårdsberg sn   Bökestad by Långkullen hagbacke
Vårdsberg socken   Bökestad by Långkärr gärde
Vårdsberg socken   Bökestad by Lämbogärdet gärde
Vårdsberg sn   Bökestad Mellangård gård Maden gärde
Vårdsberg socken   Bökestad Nedergård gård Mellangårdsgatan byväg
Vårdsberg sn   Bökestad Uppgård gård Mellanskiftet gärde
Vårdsberg socken   Charlottenlund lht Midsommarbacken skogsbacke
Vårdsberg socken   Degerstad lht Munkhagen utjord
Vårdsberg sn   Degerstad lht Myren gärden
Vårdsberg socken   Degerryd by Mörtlingsgärdet gärden
Vårdsberg socken   Degeryd by Mörtlingshagen skogshage
Vårdsberg sn   Degeryd by Odlingen gärde
Vårdsberg sn   Degeryd Kron - eller Nya Skattegård gård Oxlyckegärdet gärden
Vårdsberg sn   Degeryd rusthåll gård Pinan gärden
Vårdsberg sn   Degeryd Skattegird gård Plöjan gärden
Vårdsberg sn   Degeryd Tjustgård gård Ringatorpegärdet gärde
Vårdsberg sn   Djupsdala lht Rusthållsskogen skog
Vårdsberg sn   Djursdala lht Silverkällan källa
Vårdsberg sn   Ebenezer missionshus Skarpan gärden
Vårdsberg sn   Ekbacka lht Skärpan backe
Vårdsberg sn   Ekliden lht Skomakarebacken hagstycke
Vårdsberg sn   Eklund lht Skomakaregärdet gärde
Vårdsberg sn   Eklund lht Slumpan utjord
Vårdsberg by o. sn   Enlund lht Sockenallmänningen jordområde
Vårdsberg sn   Enlund lht Sockenmarkeskogen skogsmark
Vårdsbärg sn   Eriksdal lht Stattute gärde
Vårdsberg sn   Eriksdal lht Storskogen skogsmark
Vårdsberg sn   Fesasken lht Styva gärdet gärde
Vårdsberg sn   Fjärndelen arbetarbostad Stångån å
Vårdsberg sn   Fredriksro lht Sumpilen källa
Vårdsberg sn /Se   Fredriksro lärarbostad Svinkullebacken hagstycke
Vårdsberg sn   Fridhem lht Svältelider gärde
Vårdsberg sn   Fridhem lht Torparebacken hagbacke
Vårdsberg Saknas   Fridhem lht Torparehagen skogsmark
Vårdsberg sn   Fridhem lht Tussberget berg
Vårdsberg sn   Fridhem lht Tusseberget berg
Wardbergz Saknas   Fridshyddan missionshus Tånga gärde
Wardbergz prästgård Saknas   Frälsgården gård Törns hage hage
Vårdsberg sn   Frälsgården gård Utskogen skogshage
Vårdsberg sn   Frösäter lht Varggröpperna Saknas
Vårdsberg sn   Frösäter lht Vetterstadängen gärde
Vårdsberg sn   Gammeltorp gård Viskerydkors vägkorsning
Vårdsberg sn   Gammeltorp gård Vång utjord
Vårdsberg sn   Gammeltorp gård Lilla Vångsbacken backe
Vårdsberg sn /Se   Gammaltorp gård Stora Vångsbacken backe
Vårdsberg sn /Se   Gammelstorp gård Vårdsbergegärdet gärde
Vårdsberg sn /Se   Gastkrämman t Vårdsberge kors korsväg
Vårdsberg sn /Se   Gatan t Vårdsbergsån å
Vårdsberg sn /Se   Gatan gård Vårdsbergsån del av å
Vårdsberg sn /Se   Gatan lht Vårdsbergeån å
Vårdsberg sn /Se   Ginkelösa by Vårdsbergsgärdet gärde
Vårdsberg sn /Se   Ginkelösa by Vängehagen skogshage
Vårdsberg sn /Se   Ginkelösa lht Västgötasäcken gärden
Vårdsbergs kyrka Saknas /Se   Ginkelösa bebyggelse Åholmen avs.
»Anundstade» by   Ginkelösa Krokgård gård Älskogsängen äng
Björkåkla gd   Ginkellösa kvarn Saknas Älskogsängen gärde o hage
Björkåkla gård   Ginkelösa kvarn Saknas Ängen gärde
Björkåkla gd /Se   Ginkelösa Lillgård gård Änggrindarna grindar
Bo gård   Ginkelösa Mellangård gård Ängtorpet gärde
Bo gd   Ginkellösa Storgård gård  
Bo gd   Gläntan rivet torp  
Broback torp   Granbergs gård  
Bökestad by   Grankullen lht  
Bökestad by   Grankulla arbetarbostad  
Bökestad by   Granlund lht  
Bökestad by   Granlund t  
Bökestad by   Granlund lht  
Bökestad by   Granlund lht  
Bökestad by   Gransäter t  
Bökestad by   Gransäter riven bs  
Böckstad by   Gransätter obebyggd tomt  
Bökestad by   Grindstugan lht  
Bökestad by   Grindtorp t  
Bökestad by   Grindtorp lht  
Bökestad by   Grindtorp riven bs  
Bökestad by   Grindtorp lht  
Bökestad by   Gropen gård  
Bökestad by   Grönhagen lht  
Böckestad gd /Se   Grönhagen riven bs  
Bökestad by /Se   Grönlund lht  
Bökestad by /Se   Grönlund lht  
?Degeryd by   Gunhildsborg lht  
Degeryd by   Hag nu rivna torp  
Degeryd by   Hag riven bs  
Degeryd by   Hagaberg lht  
Degeryd by   Haganäs lht  
Degeryd by   Hagstugan bs  
Degeryd by   Halvgården gård  
Degeryd by   Handelsboden lht  
Degeryd by   Handelsboden lht  
Degeryd by   Hasselbacken hpl  
[Degiaø] Saknas   Heja lht  
Degeryd by /Se   Hemsjö t  
Degeryd by /Se   Hemsjö avs.  
Degeryd by /Se   Himna by  
»degiaø» se Degeryd by /Se   Himna by  
»digerøø» beb. /Se   Himna by  
Frösäter lht /Se   Himna Berggård gård  
Gammeltorp gd   Himna Källgård gård  
Ginkelösa by   Himna Mellangård gård  
Ginkelösa by   Himna Storgård gård  
Ginkelösa by   Himna Ödegård gård  
Ginkelösa by   Himna Östergård gårdar  
Ginkelösa by   Hovetorp gård  
Ginkelösa kvarn f. kvarn   Hofvetorp gård  
Ginkelösa by /Se   Hovetorp gård  
Ginkelösa by /Se   Hovslagaregården bebyggelse  
Ginkelösa by /Se   Hovslagaregården gård  
Ginkelösa by /Se   Humpen lht  
Ginkelösa by /Se   Humpen gård  
Ginkelösa by /Se   Häjan lht  
Ginkelösa by /Se   Högstorp t  
*Glugbool Saknas   Högstorp lht  
»hefstadum» se: Jäppestad beb. /Se   Högsäter lht  
Hiepstadha, se Jäppestad by   Högsätter lht  
Himna by   Jeppestad by  
Himna gård   Jeppestad by  
Himna gård   Jäppestad by  
Himna gård   Jäppestad Kronogård gård  
Himna gård   Jäppestad Skattegård gård  
Himna gd   Jäppestad Västergård gård  
Himna gård   Jäppestad Överby gård  
Himna by   Jonsberg lht  
Himna gård   Kallegubbstugan riven bs  
Himna gård   Kaplansgården bebyggelse  
Himna gd   Kapellansgården gård  
Himna gård   Kappat t  
Himna gd   Karlsberg lht  
Himna gd   [Karlberg] avst.  
?Himna by   Karlslund lht  
Himna by /Se   Karlslund affärslägenhet  
»Hiæpsta», se Jeppestad? gård   Karlstorp lht  
Hjepstad se Jeppestad gd   Karlstorp lht  
Hovetorp gd   Kleistgården gård  
Hovetorp by   Klints lht  
Hofvetorp gård   Klints t  
Hovetorp gd   Klockartorpet lht  
Hofvetorp gård   Klockartorpet gård  
?Hovetorp gd   Knagglesten riven bs  
?Hofvetorp gård   Kopparladan lada  
»hogatorp» Saknas   Korpralsgården gård  
Hovetorp gd   Kransberg lht  
Hovetorp gd /Se   Kransberg lht  
Hughathorp, se hovetorp gd   Kranslund lht  
»hwiscarø» se Viskeryd by   Kranslund lht  
Häfstatha se Jeppestad gd   Krassemössa gård  
Jäppestad gd /Se   Krokgården bebyggelse  
Jäppestad by   Krongården bebyggelse  
Jeppestad gård   Krongården gård  
Jäppestad gd /Se   Krushagen t.  
Jeppestad gård   Krushagen lht  
Jeppestad by   Krustorpet t  
Jäppestad by   Krustorpet riven bs  
Jäppestad gd /Se   Kråksången lht  
Jeppestad gd   Kråksången gård  
Jeppestad gd   Kupan lht  
Jeppestad gd?   Kullen gård  
Jeppestad gd   Kyrkoherdebostället Kyrkoh. bost.  
Jeppestad gd   Källaregården gård  
Jeppestad by   Källbo lht  
Jeppestad gd   Källgården bebyggelse  
Jeppestad gd   Källgården bebyggelse  
Jeppestad gd   Källgården gård  
Jäppestad by   Källgården gård  
Jäppestad gd   Källtorp lht  
Jeppestad by   Källtorp lht  
Jeppestad by   Lannisstugan riven bs  
Jeppestad by   Lillgården bebyggelse  
Jeppestad gd   Lillgården bebyggelse  
?Jeppestad gård   Lillvägne lht  
Jäppestad by   Linghem samhälle  
Jeppestad gård   Ljungstorp riven bs  
Jäppestad by   Lund lht  
Jeppestad gd   Lundsbro nu rivet knekttorp  
Jäppestad by   Lyckan t  
Jäppestad g   Lyckan lht  
Jäppestad gd   Långholmen arbetarbostad  
Jäppestad gd   Lämbo t.  
Kyrkoherdebostället gd /Se   Lämbo lht  
Lund gård   Lämbo rivet torp  
?Metsjö by   Malmskogen traktnamn  
Metsjö by   Marielund jt  
Metsjö by   Mariero lht  
Metsjö by   Markalund lht  
Metsjö by   Masan t.  
Metsjö by   Mellangården bebyggelse  
Metsjö by   Mellangården bebyggelse  
Metsjö by   Mellangården gård  
Metsjö by   Mellangården gård  
Metsjö, (Lilla o.Stora) byar   Mettorp lht  
Metsjö by   Meltorp lht  
Metsjö by   Metsjö by  
Metsjö by   Metsjö, Lilla by  
Metsjö gd   Metsjö Lilla by  
Metsjö by /Se   Metsjö Lilla gård  
Metsjö L:a o. St:a byar /Se   Metsjö Lilla Storgård gård  
Munketorp, Muntorp gd /Se   Metsjö, Stora gård  
Muntorp gård   Metsjö, Stora gård  
Muntorp gd   Metsjö Stora gård  
Muntorp gård   Missionshuset lht  
Muntorp gd /Se   Munkhagen utjord  
Månestad by   Muntorp gård  
Månestad by   Muntorp gård  
Månestad by   Muntorp gård  
Månestad by   Månestad by  
Månestad by   Månsstugan riven bs  
Månestad by   Mörtingstorpet t  
Månestad by   Mörtingstorpet riven bs  
Månestad by   Mörtlingstorpet riven bs  
Månestad by /Se   Mörttorpet t  
Prebende Egidii gods /Se   Mörttorpet lht  
Prebende Egidii gods   Nergården bebyggelse  
Prebende Egidii gods /Se   Norrgården bebyggelse  
Ringetorp hg   Norrgården gård  
Ringetorp hg   Nybygget lht  
Ringetorp hgd   Nybygget lht  
Ringetorp hg   [Nybygget] villa  
Ringetorp herrgård   Nybygget gård  
Ringetorp gd   Nydala lht  
Ringatorp Saknas   Nydala lht  
Ringatorp Saknas /Se   Nysäter lht  
Ringatorp gd /Se   [Nysäter] lht  
Ringetorp hg   Nytorp t  
Ringetorp hg /Se   Nytorp t  
Ringetorp hg   Nytorp lht  
Ringetorp by /Se   Nytorp lht  
Ringetorp by /Se   Odensberg lht  
Rodestade by   Odensborg lht  
Rodherstadum, se Rogestad by   Olgagården lht  
Rogestad by   Olivelund lht  
Rogestad by   Onsberg lht  
Rogestad gdr   Perstorp lht  
Rogestad by   Perstorp lht  
Rogestad by   Pilgården bebyggelse  
Rogestad by   Pilgården gård  
Rogestad by   Pipan riven bs  
Rogestad by   Prestgården gård  
?Rogestad by   Prästgården gård  
Rogestad Saknas /Se   Ranta t  
»warzberge» Saknas   Ranta lht  
Vetterstad komministerboställe /Se   Renstorp t  
Vimarka by   Renstorp riven bs  
Vimarka by /Se   Ringatorp gd  
Vimarka by   Ringantorp herrgård  
Vimarka by   Ringantorp gård  
Vimarka by   Ringetorp gård  
Vimarka by   Ringetorp gård  
Vimarka by?   Rinstorp riven bs  
Vimarka by   Rogestad by  
Vimarka by   Rogestad by  
Vimarka by   Rogestad by  
Vimarka by   Rogestad boställe gård  
Vimarka by   Rogestad Frälsegård gård  
Vimarka by   Rogestad Korpralsgård gård  
Vimarka by   Rogestadgård gård  
Vimarka by   Rosendal lht  
Vimarka by   Rosendal lht  
Vimarka by   Rosenhild lht  
Vimarka by   Rosenhill lht  
Vimarka by   Rosenlund bebyggelse  
Vimarka by /Se   Rosenlund lht  
Vimarka by /Se   Rosenlund gård  
Vimarka by /Se   Rusthållet bebyggelse  
Vimarka by   Rusthållet gård  
Viskeryd by   Rycklösa utjord obebyggd fastighet  
*Viscæruth Saknas   Sandtorp t  
Viskeryd by   Sandtorp lht  
Viskeryd by   Skattgården Saknas  
Viskeryd by   Skattgården Saknas  
Viskeryd by   Skattegården gård  
Viskeryd by   Skattgården Saknas  
Viskeryd gd   Skattgården bebyggelse  
Viskeryd by   Skogen t.  
Viskeryd by   Skogstorp t  
Viskeryd by   Skogstorp t.  
Viskeryd by   Skogstorp riven bs  
Viskeryd by   Skogstorp lht  
Viskeryd by   Skogstorpet t  
Viskeryd by   Skrämman lht  
Viskeryd by   Skvalet lht  
Viskeryd by   Skvalet gård  
Viskeryd by   Skärpa t  
Viskeryd by   Skärpan gård  
Viskeryd gd /Se   Skönsborg lht  
Viskeryd by /Se   Smedjebacken lht  
Viskeryd by /Se   Smällen lht  
Vång utjord   Smällen lht  
Vårdsberg hg   Socknemarken utjord  
Vårdsberg by o. sn   Sockermarken, se Klockartorpet gård  
Vårdsberg hg   Solbacka lht  
Vårdsberg by /Se   Stattute bebyggelse  
Vårdsberg by   Stattute gård  
Vårdsberg by   Stattute gård  
Vårdsberg herrgård, socken   Stenkullen t  
Vårdsberg herrgård, socken   Stenkullen lht  
Vårdsberg by   Stensborg lht  
Vårdsberg hg   Stensborg avs. fr gård  
Vårdsborg hg   Stensnäs lht  
?Vårdsberg by /Se   Stensnäs lht  
Vårdsberg gd   Stensäter t  
Vårdsberg kyrkby   Stensäter riven bs  
Vårdsberg gd /Se   Storgården bebyggelse  
Vårdsberg gård /Se   Storgården bebyggelse  
Vårdsberg gd o. sn /Se   Storgården gård  
Vänge, Lilla by   Storgården bebyggelse  
Vänge gd   Strömstugan lht  
Vänge by   Svaneberg lht  
Vänge by   Svanelund avs.  
Vänge by   Svartsjö arbetarbostad  
?Vänge by   Svenstorp t  
Vänge by   Svenstorp lht  
Vänge gd /Se   Svistad gård  
Vänge gd /Se   Södergården gård  
Åby by   Sörgården bebyggelse  
?Åby by   Tors gård  
Åby by   Traslamösse Saknas  
Åby by   Trädgårdsstugan lht  
Åby by   Trädgårdstorp t  
Åby by   Trädgårdstorp lht  
Ånestad gård   Trädgårdstorp lht  
Ånestad by   Tärnings t.  
Ånestad by   Ugglebo bs  
Ånestad by?   Uppgården bebyggelse  
Ånestad, »Anundstade» by   Valla lht  
*Älskogstorp Saknas   Vallsäter lht  
*Ælskghathorp torp   Vennerströms gård  
Älskogatorp försvunnet torp   Vernersborg lht  
Örminge by   Vetterstad by  
Örminge by   Wetterstad by  
Örminge by   Vetterstad by  
Örminge by   Vetterstad Kapellansgård gård  
Örminge by   Vetterstad Storgård gård  
?Örminge by   Vimarka by  
Örminge by   Wimarka by  
Örminge by   Vimarka by  
Örminge by   Vimarka Bränngård gård  
Örminge by   Vimarka Frälsegård gård  
Örminge by   Vimarka Källgård gård  
Örminge by   Vimarka Pilgård gård  
Örninge by   Vimarka Östergård gård  
Örminge by   Wiskeryd by  
Örminge by   Viskeryd by  
Örminge by   Viskeryd by  
Örminge by   Viskeryd gård  
Örminge by   Viskeryd Östergård gård  
Örminge by   Vita bygget lht  
?Örminge by   Vrålet t.  
Örminge by /Se   Vrålet arbetarbostad  
Örminge by /Se   Vång t  
Örminge by /Se   Vång lägenhet  
Örminge by /Se   Wårdsberg gård  
Örminge by /Se   Vårdsberg gård  
Örminge by /Se   Vårdsberg gård  
    Vårdsbergs station järnvägsanhalt  
    Vänge Lilla gd  
    Vänge Lilla gård  
    Vänge, Lilla gård  
    Vänge Lilla by  
    Vänge Södra eller Lilla by  
    Vänge Södra eller Lilla by  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västra Lund bebyggelse  
    Västralund gård  
    Åbacka lht  
    Åby by  
    Åby gård  
    Åby by  
    Åby by  
    Åbylund lht  
    Åbylund f.d. knekttorp  
    Åhamra lht  
    Åhyddan lht  
    Åhyddan lht  
    Ånestad by  
    Ånestad by  
    Ånestad by  
    Ånestad Lillgård gård  
    Ånestad Skattegård gård  
    Ånestad, Stora gård  
    Ånestad urfjäll lht  
    Ånestadängen gård  
    Änglund lht  
    Ängtorpet t  
    Ängtorpet riven bs  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården gård  
    Örminge by  
    Örminge by  
    Örminge by  
    Örminge Hovslagaregård gård  
    Örminge Lillgård gård  
    Örminge Skattegård gård  
    Örminge utjord lht  
    Örmingelund lht  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården Saknas  
    Östergården el. Östergårdarna by  
    Östergården gård  
    Överby bebyggelse  
    Överby gård  
    Överby gård  
    Över-Örminge bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.