ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askeby socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 611 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 409 Naturnamn : 196
Askeby sn Askeby triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Almslyckan åkerstycke
Askeby by Blackan ägomark Askeby sn Amerika skogshage
Askeby sn Blåkullegärdet ägomark Askeby sn Asplyckan gärde
Askeby sn Borgslyckan ägomark Askeby Socken sn Backeängar gärden
Askeby sn Brinkbacken terräng Askeby sn sn Bastuebacken skogsbacke
Askeby sn Brinkbacken backe Askeby höns inbyggarbeteckning Bastvebacken björkbacke
Askeby sn Bruseberg berg Alinstorpet knekttorp Björkbacken björkhage
Askeby sn Bråtkärret ägomark Askeby by Blackan gärde
Askeby sn Finnhagen hage Askeby by Blackan gärde
Askeby sn Flåren sjö /Se Askeby by Blommedalsgärdet gärde
Askeby sn Flåren sjö Askeby äng Blommedalsmossen mosse
Askeby sn Flåren sjö Askeby Norrgård gård Blommedalshagen skogshage
Askeby sn Flåren sjö /Se Askeby Östergård gård Blåkullagärdet gärde
Askeby sn Fläskan ägomark Askeby kvarn kvarn Bodahagen skogshage
Askeby ?sn *Greby skog skog Asktorpet bs Bodagärdet gärde
Askeby sn Grokärr ägomark Aspudden lht Bodagärdet gärde
Askeby sn Gullgruvan skogsmark Aspudden villa Borgsbacken vägbacke
Askeby sn Gåslöt ägomark Back gård Borgslyckan gärde
Askeby sn Ivarn sjö /Se Back bs Botvidslyckan odling
Askeby sn Jonsberg fornlämning Bellevy lht Brinkbacken vägbacke
Askeby sn Jättebacken backe Bellevy villa Brinkbackelyckan gärde
Askeby sn Jättbacken teräng m. fornlämningar Berget statstuga Bruse berg, Bruseberg bergshöjd
Askeby sn Korskärret ägomark Berget t Buse berg bergshöjd
Askeby sn Krokshagen hage Berget bs. Bölingstomta utjord
Askeby sn Kungshagen terräng Berggården = Öfversta Saknas Bråtkärret gärde
Askeby sn Kungshagen utj. Berggården gård Bönhusegärdet gärde
Askeby sn Kungsängen ägomark Bergslund avs. Ekängen skogshage
Askaby sn Källtorpeberget berg Bergslund avs. Finnhagen skogslott
Askeby sn Liqwædha Eke skogslott Bergsäter ort Finnhagen skog
Askeby sn »liquidha eke» försv. namn på skogslott /Se Bergsäter lht Flärby lunder lövskogsbacke
Askeby sn * Liqwædha Eke skogslott /Se Bergsätter lht Flärbysjön sjö
Askeby sn *Likvidaeke försv. namn på skogslott Bergvalla avs Flären sjö
Askeby sn Lunderna terräng Bergvalla lht Flären sjö
Askeby sn Långholmen ägomark Betaniakapellet bebyggelse Flären sjö
Askeby sn Långholmen ägomark Björkhaga lht Fläretsviken vik
Askeby sn Långkällebacken terräng Björkliden lht Fläskan gärde
Askeby sn Lövhagen hage Björklund lht Fårbacken beteshage
Askeby sn Lövhagsmossen ägomark Björklund lht Gatgärdet gärde
Askeby sn Naddgärdet ägomark Blommedal lht Getapulien gärde
Askeby sn Nyängen ägomark Blommedal lht Granats gata väg
Askeby sn Nödlid ägomark Boda t. Grankällebrunn damm
Askeby sn Oceanen ägomark Boda lht Grankällelyckan gärde
Askeby sn Sandflotterna gärde /Se Boda lht Grindtorpehagen skogshage
Askeby socken Skogstorp terräng Borggården gård Grokärr sank mark
Askeby socken Skogstorp ägomark Borggården gård Grusbacken vägbacke
Askeby socken Skranket ägomark Borggården gård Gubbtäppan betesmark
Askeby sn Stensveden ägomark Bortom lht Guldgruvan kärr
Askeby socken Struten ägomark Bortom bs. Gåshallen klippa
Askeby socken Svennebysjön sjö Brunnsgården bebyggelse Gåshällen udde
Askeby socken Vällingsbacken ägomark Brunnsgård gård Gåslöt gärde
Askeby sn Öjersängen ägomark Brunstorp ort Gåslötelyckan gärde
Askeby sn   Brunnstorp lht Gåslötemossen odling
Askeby socken   Busan bs. Gåsåkrarna gärden
Askeby sn   Bölingstomta utj. Hagkärret gärde
Askeby sn   Dalmasens gård gård Hagplöjan odling
Askeby socken   Ekenlund lht Hagviken vik
Askeby socken   Ekenlund lht Harvarekullen gärde
Askeby sn   Ekholmen avs. lht Hemgärdet gärde
Askeby sn   Flärdstorpet knekttorp Hemgärdena gärde
Askeby sn   Fläret gård Hemgärdet gärde
Askeby sn   Fläret gård Hemhagen skogshage
Askeby sn   Fläret by Hopebacken vägbacke
Askeby sn   Fläret by Hophagen skogsmark
Askeby sn   Fläret Norrgård gård Hotellsgärdet gärde
Askeby sn   Fläret Södergård gård Hultgärdet gärde
Askeby sn   Fridhem lht Hummershumpen gärde
Askeby sn   Fridhem bs. Hästhagen beteshage
Askeby sn   Fridhem lht Hästvassen vik
Askeby sn   Fridhem lht Indien gärde
Askeby sn   Fridhem arb. bostad Ivarn sjö
Askeby sn   Granbacken t Ivarn, se Flären sjö
Askeby sn   Grankällan t. Ivarn sjö
Askeby by   Grankällan torp Jerikobackarna vägbacke
Askeby by, sn   Granshäll torp Jerikobackarna backar
Askeby sn   Greby by Jerusalemslyckan gärde
Askeby sn   Greby by Juby vall backstugeområde
Askeby sn   Greby, Lilla gård Juby vall backstugeområde
Askeby sn   Lilla Greby del av by Jungfruberget berg
Askeby sn   Greby Lilla gård Jättbacken skogsbacke
Askeby sn   Greby Lilla gård Kalotomterna betesmark
Askeby sn   Greby Lilla Storg. gård Klapparedammen damm
Askeby sn   Greby, Stora by Klockarelyckan gärdesbit
Askeby sn   Stora Greby del av by Klosterlyckan mindre odling
Askeby sn   Greby Stora gård Knektlyckan gärde
Askeby sn   Grenadjärtorp soldattorp Kohagen skogshage
Askeby sn   Grindstugan t. Kohagsgärdet gärde
Askeby sn   Grindstugan lht Korskärret odling
Askeby sn   Grindstugan lht Krokses hage skogsmark
Askeby sn   Grindstugan lht Kungshagsgärdet gärde
Askeby sn   Grindtorp lht Kyrklyckan odling
Askeby sn   Grindtorp bs Källarebacken vägbacke
Askeby sn /Se   Gropen lht Källaregärdet gärde
Askeby sn /Se   Gropen lht Källaregärdet gärde
Askeby sn /Se   Gåslöt bebyggelse Källtorpegärdet gärde
Askeby sn /Se   Gåselöt gård Källtorpeberget bergshöjd
Askeby sn /Se   Hagalund t. Källyckan gärde
Askeby sn /Se   Hagalund lht Landsvägsgärdet gärde
Askeby sn /Se   Hagalund lht Landsvägsgärdet gärde
Kloster sn   Hagalund t Lassebrunn damm
Askaby förr nunnekloster   Hagbacken lht Lilla hagen skogsmark
Askeby förr kloster   Hagbacken bs Lillehagen gärde
Askeby f. nunnekloster   Hagsäter lht Lillängen gärde
Askeby förr kloster   Hagsäter lht Lindekullagärdet gärde
Askeby förr kloster   Hagsäter lht Lindekullehagen skogshage
Askeby förr kloster   Hagsäter bs Lund eklund
Askeby förr kloster   Hagsäter lht Lundaremossen mosse
Askeby förr kloster   Handelsboden lht Lunderna gärde
Askeby förr kloster   Herrsveden t. Lundkärr förr kärr, nu odling
Askeby förr kloster   Herrsveden t Lundlyckan, Lilla gärde
Askaby förr kloster   Herrsveden torp Lundlyckan, Stora gärde
Askaby förr kloster   Holmen lht Lundslyckan gärde
Askeby förr kloster   Holmen lht Lundvallslyckan gärde
Askeby förr kloster   Holmetorp gård Lyckan gärde
Askaby förr kloster   Holmetorp gård Långbacken skogsbacke
Askeby förr kloster   Holmetorp gård Långbacken beteshage
Askeby förr kloster   Holmetorp gård Lången f. d. sjö
Askeby förr kloster   Hotellet lht Långholmen gärde
Askaby förr kloster   Hotellet torp Långholmen gärde
Askeby förr kloster   Hult ort Långkällan källa
Askaby kloster f. kloster   Hultagården gård Långhällegärdet gärde
Askeby förr kloster   Hultet bs. Lövhagen hage
Askeby by   Häradssveden torp Lövhagsgärdet gärde
Askaby förr kloster   Jeriko bs. Lövhagsmossen mosse
Askaby kolster kloster   Jerikobackarna t. Målstedtskällan källa
Askeby förr kloster   Jerikobackarna avs. Naddgärdet gärde
Askeby medeltida kloster, sn   Jerusalem torp Norrängarna gärde
Askeby kloster kloster   Jerusalem förr t. Norrängen gärde
Askaby förr kloster   Jerusalem t Nytte tall tall
Askeby förr kloster   Jonasstugan bs. Nybergsgärdet gärde
Askaby förr kloster   Jonsberg t Nylinsgärdet gärde
Askeby medelt. kloster   Juby by Nyängen åkerstycke
Askeby by   Juby by Nyängen gärde
Askaby f. kloster   Juby by Nödkällan källa
Askaby förr kloster   Juby by Nödlid gärde
Askeby medeltida kloster   Juby Brunnsgård gård Nödlidskällan källa
Askaby förr kloster   Juby Källgård gård Ocean gärde
Askeby förr kloster   Juby Mellangård gård Odlingen gärde
Askeby kl.   Juby Norrgård gård Oxbergen bergshöjd
Askeby by o. sn   Juby Stålgård gård Oxhagen skogshage
Askaby förr kloster   Juby Södergård gård Pottkullebackarna backar
Askeby medetida kloster   Juby Östergård gård Pullan gärde
Askaby förr kloster   Kapp bs Ringkällan källa
Askeby medeltida kloster   Karlbo lht Rullebo gärde
Askaby förr kloster   Karlebo = Karlsbo torp Ryttarelyckan odling
Askaby förr kloster   Karlsbo torp Sand gärde
Askeby förr kloster   Karlsbo t Sandflotterna gärde
Askeby förr kloster   Karlsborg lht Sandgropebackarna vägbacke
Askaby förr kloster   Karlsborg lht Sandlyckorna åkerområde
Askabyf förr kloster   Karlshäll lht Seländers mosse gärde
Askeby kloster o. sn   Karlshäll lht Sibirien gärde
Askaby förr kloster   Karlslund lht Sjögärdet gärde
Askeby förr kloster   Karlslund lht Skogsan gärde
Askeby kloster o. sn   Karlslund lht Skogslyckan gärde
Askeby kloster f. kloster   Karlslund lht Skvalbacken skogsbacke
Askeby kloster o. sn   Karlsro avs Smedhagen skogshage
Askaby förr kloster   Karlsro avs. Smedjebacken vägbacke
Askaby förr kloster   Katrinadal lht Smedlyckan gärde
Askaby förr kloster   Katrinedal lht Smedlyckan gärde
Askeby gd, sn   Katrinelund ort Småland gärde
Askaby förr kloster   Klangens t Smålandsgärdet gärde
Askeby förr kloster, sn   Klingsberg lht Spångtegen gärde
Askaby förr kloster   Klints t Stallshagen beteshage
Askeby by, sn   Klostergården del av kyrkogård Stensveden förr skogshage
Askeby sn o. kloster   Komministergården gård Stora graven grävt avloppsdike
Askeby f.d. kloster, gd o. sn   Korskärret utjord Stora hagen skogsmark
Askaby förr kloster   Kroken lht Storskogen skogsmark
Askeby by, sn   Kroken avs. lht Storskogen skog
Askaby förr kloster   Krokshagen del av utjord Storängen gärde
Askeby förr kl. sn   Krokshagen bebyggelse Struten gärde
Askaby förr kloster   Kullen ort Stubbekulla äng gärde
Askeby by, sn   Kullen, se Öfversta östergård bebyggelse Svedelyckan odling
Askeby sn o. kloster   Kullen lht Svennebysjön sjö
Askeby f. kloster   Kungshagen utjord Svennebysjön sjö
Askaby förr kloster   Kungshagen torp Svennebysjön sjö
Askeby by, sn   Kungsängen gårdsdel Svinkärret gärde
Askaby förr kloster   Kungsängen gård Sågbacken vägbacke
Askeby by, sn   Kvistrum lht Undantagsbacken skogsbacke
Askeby förr kloster   Kvistrum arbetarbostad Utjordshagen skogshage
Askaby kloster   Kyrkoherdebostället gård Utågorna utjordar
Askeby kloster kloster   Källgård gård Vadsbacken vägbacke
Askaby kloster   Källgård gård Vadsbron vägbro
Askeby kloster kloster   Källgården gård Vadsbäcken bäck
Askaby förr kloster   Källgården bebyggelse Vadsgärdet gärde
Askaby förr kloster   Källgården bebyggelse Vikhagen skogshage
Askeby f.d. kloster, sn   Källtorp gård Vikudden udde
Askeby f.d. kloster, sn   Källtorp gård Vistlöteån å
Askeby by o. sn   Källtorp gård Väggberget berg
Askaby förr kloster   Källtorp t. Välingsbacken brant vägbacke
Askeby by, sn   Källtorp torp Ängarn sjö
Askaby förr kloster   Källtorp, Lilla lht Ängen gärde
Askeby förr kloster   Lillgården bebyggelse Ängen gärde
Askaby förr kloster   Lindekulla gårdsdel Ängkällan gammal bykälla
Askaby förr kloster   Lindkulla gårdsdel Ängkällegärdet gärde
Askeby by o. sn   Lindekulla gård Öjersängen gärde
Askeby by   Lindesro ålderdomshem Österängarna gärden
Askeby kloster o. sn   Ljungstorp t Österängen gärde
Askeby by, sn   Ljungstorp avs.  
Askeby by, sn   Ludvigsborg avs.lht  
Askaby förr kloster   Lugnet lht  
Askeby förr kloster   Lugnet avs.lht  
Askeby kloster o. sn   Lövingsborg lht  
Askeby by, sn   Lövingsborg lht  
Askeby kloster o. sn   Lövsveden t.  
Askeby by, sn   Lövsveden t.  
Askaby kloster   Lövsveden avs  
Askeby kloster o. sn   Lövsveden bebyggelse  
Askeby by, sn   Manhem lht  
Askeby sn o. kloster   Manhem lht  
Askeby by, sn   Marielund villa  
Askeby kloster o. sn   Mellangården bebyggelse  
Askeby by o. sn   Mellangården bebyggelse  
Askeby kloster o. sn   Mellangården gård  
Askeby kloster   Mellangården gård  
Askeby by, sn   Mellangården bebyggelse  
Askeby kloster o. sn   Mellangården gård  
Askeby by, sn   Mellangården bebyggelse  
Askeby by, sn   Mellangård gård  
Askeby kloster o. sn   Mellangården gård  
Askeby f.d. kloster   Mellangården bebyggelse  
Askaby kloster   Nadde bs  
Askeby kloster o. sn   Nartomta by  
Askeby kl., sn   Nartomta by  
Askeby f.d. kloster, sn   Nartomta by  
Askeby kloster o. sn   Nartomta by  
Askeby kloster o. sn   Nartomta Mellangård bebyggelse  
Askeby kloster o. sn   Nartomta Storgård gård  
Askeby f.d. kloster, sn   Nartomta Västergård gård  
Askeby kloster o. sn   Nartomta Östergård gård  
Askeby kloster, sn   Nartorp lht  
Askeby sn o. kloster   Nartorp lht  
Askeby sn o. kloster   Nedergården gård  
Askeby fd. kl, sn   Norrgård gård  
Askeby f.d. kl, sn   Norrgården gård  
Askaby förr kloster   Norrgården bebyggelse  
Askeby kloster o. sn   Norrgården gård  
Askeby kloster f. kloster   Norrgården bebyggelse  
Askeby fd. kl, sn   Norrgården bebyggelse  
Askeby sn o. kloster   Norrgården bebyggelse  
Askeby fd. kl, sn   Norrgården gård  
Askeby sn o. kloster   Norrgården gård  
Askeby fd. kl, sn   Nunnkällaren källare  
Askeby kloster o. sn   Nybble gård  
Askeby fd. kloster, sn   Nybble gård  
Askeby kloster o. sn   Nybble gård  
Askeby fd. kl, sn   Nybygget t.  
Askeby kloster   Nybygget lht  
Askaby f. kloster   Nybygget t  
Askeby fd. kl., sn   Nybygget lht  
Askaby kloster   Nybygget lht  
Askeby kloster   Nybygget lht  
Askeby kloster   Nygård gård  
Askeby kloster o. sn   Nysäter lht  
Askeby f.d. kloster   Nysäter avs.lht  
Askeby kloster o. sn   Nöden torp  
Askeby förr kloster   Perstorp t  
Askeby kloster o. sn   Pettersberg t  
Askeby kloster f.d. kl   Piltorp lht  
Askeby kloster förr kloster   Piltorp bs.  
Askeby kloster förr kloster   Prestgården gård  
Askaby kloster   Prästgården gård  
Askaby kloster   Pälsärmen bs  
Askaby kloster   Robo villa  
Askaby kloster   Rolfstorpet soldattorp  
Askaby förr kloster   Rolls t  
Askaby kloster   Rosendal lht  
Askaby förr kloster   Rosendal lht  
Askaby kloster   Sand lht  
Askeby kloster förr kloster   Sand lht  
Askaby kloster   Sandstugan ort  
Askaby kloster   Sandstugan lht  
Askaby kloster   Sandstugan lht  
Askaby kloster   Sandsäter lht  
Askaby kloster   Sandsäter lht  
Askaby kloster   Seländer gård  
Askaby kloster   Seländer gård  
Askaby kloster   Seländer gård  
Askaby kloster   Seländer gård  
Askaby kloster   Skogen lht  
Askaby kloster   Skogen torp  
Askaby kloster   Skogen t  
Askeby kloster   Skogslund ort  
Askeby (kloster) sn   Skogslund lht  
Askaby kloster kloster   Skogslund lht  
Askeby kloster fd. kl.   Skogslyckan avsöndrad åkerbit  
Askeby sn   Skogstorp t  
Askeby f. kloster   Skogstorp torp  
Askeby kloster kloster   Skogstorp t  
Askeby förr kloster   Skogstorp torp  
Askeby förr kloster   Skranket bs  
Askeby by   Sköldsborg avs  
Askeby kloster f. kloster   Sköldsborg avs.  
Askeby kloster förr kloster   Snitten avsöndrad åkerremsa  
Askeby kloster kloster   Solbacka ort  
Askeby förr kloster   Solbacka lht  
Askeby f. kloster   Solberga by  
Askaby förr kloster   Solberga gård  
Askaby förr kloster   Solberga gård  
Askaby förr kloster   Solgården lht  
Askaby kloster förr kloster   Solhaga villa  
Askeby förr kloster   Solhem villa  
Askaby förr kloster   Solvik lht  
Askeby by   Solvik lht  
Askaby förr kloster   Stensvea t  
Askeby förr kloster   Stensäter lht  
Askaby förr kloster   Stensäter lht  
Askeby förr kloster   Stolpantorp gård  
Askeby förr kloster   Stolpantorp gård  
Askaby förr kloster   Stolpantorp gård  
Askeby kloster förr kloster   Stolpantorp gård  
Askeby förr kloster   Storgården bebyggelse  
Askeby förr kloster   Storgården = Nastomta Saknas  
Askeby förr kloster   Storgården gård  
Askeby kloster   Storgården gård  
Askeby kloster   Stridsborg lht  
Askeby förr kloster   Stridsborg bebyggelse  
Askeby förr kloster   Strömslund ort  
Askeby förr kloster   Strömslund lht  
Askeby förr kloster   Strömslund lht  
Askeby förr kloster   Stubbe, Lilla bs  
Askeby f. kloster /Se   Stubbekulla t.  
Askeby kloster kloster   Stubbekulla gård  
Askaby kloster kloster   Stubbkulla avs  
Askaby kloster kloster   Stubbekulla lht  
Askeby by och sn   Stålgården bebyggelse  
Askaby kloster kloster   Stålgården gård  
Askeby förr kloster   Stålgården gård  
Askeby förr kloster   Stålgården, Lilla gård  
Askaby förr kloster   Stålgården, Stora gård  
Askaby förr kloster   Stämna by  
Askeby kl   Stämna by  
Askeby kloster   Stämna by  
Askeby kloster   Stämna gård  
Askeby kloster   Stämna Gåselöt gård  
Askeby kloster o. sn   Stämna Södergård gård  
Askeby förr kloster   Stämna Västergård gård  
Askeby förr kloster   Sundet t.  
Askeby by   Sundet lht  
Askeby förr kloster   Sundet avs.lht  
Askeby förr kloster   Sveden lht  
Askeby förr kloster   Sveden torp  
Askeby kloster kloster   Sörgården = Fläret Saknas  
Askeby förr kloster   Södergård gård  
Askeby kloster kloster   Sörgården bebyggelse  
Askeby förr kloster /Se   Sörgården bebyggelse  
Askeby förr kloster /Se   Södergård gård  
Askeby kloster   Sörgården bebyggelse  
Askeby förr kloster   Södergården gård  
Askaby f. kl.   Sörgården gård  
Askeby förr kloster   Tallbacken lht  
Askaby förr kloster   Tallbacken bs.  
Askeby kloster kloster   Tomten bs.  
Askeby kl   Torshag avs  
Askeby förr kloster   Torshag lht  
Askeby kloster kloster   Ulriksdal lht  
Askeby kl   Ulriksdal bs  
Askeby kloster   Uppgården bebyggelse  
Askeby förr kloster   Uppgården = Fläret Södergård gård  
Askeby förr kloster   Uppgården gård  
Askeby förr kloster   Utjorden lht  
Askeby förr kloster   Vadet ort  
Askeby kl.   Vadet lht  
Askeby f. kloster   Vadet arb. bostad  
Askeby kloster   Vallby lht  
Askeby f. kloster   Vallby villa  
Askaby kloster f. nunnekloster   Vallhalla lht  
Askeby kloster kloster   Valhall lht  
Askaby förr nunnekloster   Vallsäter lht  
Askeby förr kloster   Vallsäter lht  
Askeby förr kloster   Vasslyckan lht  
Askeby förr kloster   Vasslyckan torp  
Askeby f. kloster   Viken lht  
Askeby förr kloster   Viken bs  
Askeby förr kloster   Vippen bs  
Askeby kloster f. kloster   Vännersro lht  
Askeby kloster f. kloster   Vännersro lht  
Askeby förr kloster   Västergården bebyggelse  
Askaby kloster förr kloster   Västergård gård  
Askeby f. kloster   Västergården bebyggelse  
Askeby kloster kloster   Västergård gård  
Askeby by /Se   Västergården bebyggelse  
Askeby by o. sn /Se   Västergård gård  
Aawersby = Överstad? Saknas   Västergården bebyggelse  
»aawersby», se Överstad by   Västergården gård  
Aawersby Saknas /Se   Ögrens t  
Awerstadhe, se Ovrestad by   Ögrimsstugan soldattorp  
Awerstadha by   Öjeby gård  
»Awerstadhum», se Överstad by   Öijeby by  
*Bergsbol Saknas   Öjeby by  
Borggården gd   Öjebytorp gård  
Borggården gd   Öjebytorp gård  
Fläret gd   Öijebytorp gård  
Fläret gd   Öjebytorp gård  
Fläret gård   Örlingens bs.  
Fläret gård   Östergården bebyggelse  
Fläret gård   Östergård gård  
Fläret gård   Östergården bebyggelse  
Fläret gård   Östergård gård  
Fläret gård   Östergården bebyggelse  
Fläret gård   Östergården gård  
Fläret gd   Östergården bebyggelse  
Fläret g   Östergården gård  
Fläret gd   Öfversta by  
Fläret gd   Överstad by  
Fläret gd   Överstad Källgård gård  
Fläret by /Se   Överstad Norra Mellangård gård  
Fläret gd /Se   Överstad Norrgård gård  
Greby by   Överstad Södra Mellangård gård  
Greby by   Överstad Västergård gård  
Greby by   Överstad Östergård gård  
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by /Se      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby by      
Greby (numera Lilla o. Stora) gdr      
Greby by      
?Greby, Stora by      
Greby by /Se      
Gridby by      
Holmetorp gård      
Holmetorp gd      
Juby by      
Juby by      
Juby by      
Juby by      
Juby by      
Juby gdr      
Juby by      
Juby by      
Juby by /Se      
Juby by      
Juby by /Se      
Juby by /Se      
Juby gd:ar /Se      
Juby gdr /Se      
Juby by /Se      
Jungfru Maria kloster förr kloster      
Kungsängen gårdsdel      
Kungsängen gårdsdel /Se      
?Källtorp gd      
?Källtorp gd      
*Lillgården Saknas      
»lyghnom» Saknas      
»lygna» försv. beb.      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta g.      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by      
Nartomta by /Se      
Nartomta by /Se      
Nartomta by /Se      
Nartomta by /Se      
Nartomta by /Se      
Nartomta by /Se      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble gd      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble gd      
Nybble by      
Nybble by      
Nybble by      
Ofuerstadha by      
»ryzsla» förr tingsställe      
Seländer gd      
Seländer gård      
Seländer gård      
Seländer gd      
Seländer gd      
Seländer gd /Se      
Seländer gd /Se      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by /Se      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by /Se      
»stempne» by      
Stolpantorp g      
Stolpantorp gd      
Stolpantorp gd      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by      
Stämna by /Se      
Stämna by      
Stämma by /Se      
Stämna by /Se      
Stömne by      
*Södergred Saknas      
Torshag lht /Se      
Torshag lht /Se      
Torslund lht /Se      
Vadet lht      
Vadet tp /Se      
Vårfruklostret förr kloster      
Vårfruklostret förr kloster      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gård      
Öjeby gård      
Öjeby gård      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby g      
Öjeby gd      
Öjeby gd      
Öjeby by /Se      
Öfverby Saknas      
?Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Översta by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Översta by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by /Se      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Översta by      
Överstad by      
?Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
Överstad by      
?Överstad by      
Öfverstad by      
Överstad by      
Öfverstad by      
Överstad by      
Översta by      
Överstad by      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstad by /Se      
Överstarum by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.