ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örtomta socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 529 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 623 Naturnamn : 350
Örtomta sn Bastängen ägomark Nummerförteckning förteckning Adamsgärdet gärde
Örtomta sn Björkskäret udde Örtomta sn sn Adamshagen skogshage
Örtomta sn Björnlöten ägomark Örtomta sn Ampen göl
Örtomta sn Borgarön fornborg Saknas Saknas Arton tunnlanden gärde
Örtomta sn Borgerön ekbacke Örtomta Socken socken Bagghällan hälla
Örtomta sn Braberg terräng Örtomta örnar inbyggarbeteckning Baggkällelid åker
Örtomta sn Brotorpelyckan ägomark Örtomta örnar inbyggarebeteckning Barönslyckan gärde
Örtomta sn Brustorp Lilla terräng Almedal lht Barösmossen gärde
Örtomta sn Brånnstorpsviken vik Almlund torp Bastängen gärde
Örtomta sn Brännkärr ägomark Almlunden avs. Björklyckan gärde
Örtomta sn Brännvinsbrinken backe /Se Almsätter lht Björkmossen gärde
Örtomta sn Byviksgärdet ägomark Almsäter lht Björkskäret ö
Örtomta sn *Djupsundsudden udde Alviken arbetarbostad Björkskär holme
Örtomta sn Djurgården skogsmark ( Andersborg) lht Björkö hage skogsmark
Örtomta sn Flogen ägomark Anneberg avs. Björnhagarna skogshagar
Örtomta sn Flåren sjö /Se Anneborg fabrik Björnlötesskiftet gärde
Örtomta sn Flären sjö Anneborg snickerifabrik Blåvom gärde
Örtomta sn Flären sjö /Se Annersborg lht Blåvom, Lilla gärde
Örtomta sn Flären sjö /Se Asplund lht Blåvom, Stora gärde
Örtomta sn Frejsgärdet ägomark Asplund lht Bockö förr ö, nu fastland
Örtomta sn Fårbacken skogsmark Back gård Borgerön ekbacke
Örtomta sn Gamlegård sankmark Banvaktarestugan Saknas Bredvik vik
Örtomta sn Grankällemossen ägomark Banvaktens villa, avs. Briljarden gärde
Örtomta sn Gulljord ägor /Se Barön lht Brobygärdet betesmark
Örtomta sn Gåshällen holme Barön lht Brobysberg skogshagar
Örtomta sn Göstad backe triangelpunkt Bergsäter lht Brodinskullen ängsbacke
Örtomta sn *Halasior sjö /Se Björke t. Brotorpelyckan gärde
Örtomta sn halbysiöön sjö Björke Saknas Brunsåse-kulle jordkulle
Örtomta sn *Hali sjö /Se Björkebo villa Brännarevrån åkerområde
Örtomta sn Hallebysjön sjö Björkliden avst., villa Brännera skog
Örtomta sn Hallbysjön sjö /Se Björklund lht Brännkärr gärde
Örtomta sn Hallebysjön sjö Björklund avs., villa Brännvinsbrinken vägbacke
Örtomta sn Hallebysjön sjö /Se Björklund avs., villa Brännvinsåkern förr gärde, nu betesvall
Örtomta sn Hallebyån å /Se Björksäter t Bybrunnen göl
Örtomta sn Hultsätter terräng Björksäter arrendetorp Bykällan källa
Örtomta sn Husängen ägomark Björkö lht Bykällan källa
Örtomta sn Häradsön terräng Björnlöta lht Byvikshagen skogsmark
Örtomta sn Hästhagsängarna ägomark Björnlöten rivet torp Dammsnippen gärdesskift
Örtomta sn Hästkullebacken, se Prästkullebacken backe Blommedal lht Dammängsmossen gärde
Örtomta sn Hästvassen vik Blommedal avs., lht Dejhagen skogshage
Örtomta sn Hövern sjö Bomans villa Deskogen skogsmark
Örtomta sn Hövern sjö Borgen villa Djupendalängen gärde
Örtomta sn Hövern sjö Boxbäck torp Djurgården förr gärde nu beteskullar
Örtomta sn Hövern sjö /Se Bosbäck utgård Droten gärde
Örtomta sn sn Hövern sjö Braberg torp Dubbelpasset jaktpass
Örtomta sn Höversby triangelpunkt Braberg rivet torp Ekenbergmossen gärde
Örtomta sn * Höversböleviken vik Branstorp arrendegård Skenäsån å
Göstad by *Hövitsbölsviken vik Broborg t Ekkullen gärde
Öretomta Saknas Ivarn l. Flären sjö /Se Broborg lht Eklundelyckan gärde
Örtomta sn Jättekullebacken, se Prästkullebacken backe Broby by Eklundsmossen gärde
Örtomta sn Karlstorp terräng Broby by Falkenbergsgärdet gärde
Örtomta sn *Kiärholmen holme Broby förr by nu lhter Faraos skog skogsmark
Örtomta sn Knektängen äng Broby förr by Fisklöten gärde
Örtomta sn Kolmossen ägomark Brobylund avs., folkskola Flogen gärde
Örtomta sn Kyrkhagen skogsmark Broby skola skolhus Flogen gärde
Örtomta sn Lillsjön sjö Brodinstugan knekttorp Flohagen skogshage
Örtomta sn Losjön sjö Brotorp t Flåhackan gärde
Örtomta sn? Lugnviken vik Brotorp arbetarbostad Flären sjö
Örtomta sn Lycktorpegärdet ägomark Brotorp riven bs Frökenrutan gärde
Örtomta sn Långängen ägomark Brunnsås gd Fårbacken lövskogsbacke
Örtomta sn Lövsveden terräng Brunsås förr gård, nu lht Fårbacken hage
Örtomta sn * Mossviken vik Brunås gård Gamlaullälva backe
Örtomta sn Norlingstallen tall Brunås gård Gamlegård hage
Örtomta Saknas Notkullen kulle (?) Lilla Brustorp torp Gastkullen skogsbacke
Örtomta sn Nyborg ägomark Stora Brustorp torp Getbacken hagbacke
Örtomta sn Nyängen ägomark Brustorp lht Granhäckegärdet gärde
Örtomta sn Näset näs Brånstorp torp Granhäcksbackarna gärdeskullar
Örtomta sn Näset näs Brånstorp arrendegård Grankällan källa
Örtomta sn Oxbergen terräng Bråta torp Grevenspark skogshage
Örtomta sn Pettkullebacken backe /Se Bråten t. Gröna källa
Örtomta sn Pettkullebacken, se Prästkullebacken backe Bråten arrendegård Gubblyckan gärde
Örtomta sn Piältholmn, se Pälsholmarna uddar Brästorp t. Gåshallen se Gåshällen bergklabbe
Örtomta sn Prästkullebacken backe /Se Bunksätter t Gåshällen bergklabbe
Örtomta sn Pälsholmarna num. uddar Bunksäter rivet torp Gärdebylyckan gärde
Örtomta sn Teden sjö /Se Bygget riven bs Hagkärret gärde
Örtomta sn Teden, Norra sjö Byvik riven bs Hagmossen gärde
Örtomta sn TedenNorra sjö Bäcktorpet t Hagsdalegärdena gärden
Örtomta sn Teden, N:a o. S:a sjöar /Se Bäcktorpet rivet torp Hagsdalemossen gärde
Örtomta sn Travberget triangelpunkt Dala lht Hagsätersmyren gärde
Örtomta sn Tråholmarna holmar Dala banvaksstuga Hagtorpegärdet gärde
Örtomta sn Tråholmarna öar Dala lht avs. Hagtorpekärret gärde
Örtomta sn /Se Tråholmarna holmar Dala villa Hagtorpsängen gärde
Örtomta sn /Se Trädgårdstorpsgölen göl Dalen villa Hallebygärdet gärde
Örtomta sn /Se Turkiet skogsmark Djupendal t. Hallebysjön sjö
Örtomta sn /Se Tärnstenen holme Djupendal utjord Hallebysjön sjö
Örtomta sn /Se Törnmossen ägomark Ekenberg gård Hallebysjön Saknas
Örtomta sn /Se »Vestra twfuo mosa» Saknas (Ekenberg) gård Hallebysjön sjö
Örtomta sn /Se Risängen ägomark Ekenäs slott slott Halsen gärde
Örtomta sn /Se Rothuggarekärret kärr Ekenäs herrgård Hammersbacken hag- o vägbacke
Örtomta sn /Se Skallborg sankmark (?) Ekenäs säteri Hamplyckan gärdesskift
Örtomta sn /Se Solberga sankmark? Ekenäs säteri Humparna jordstycke
Örtomta kyrka Saknas Spetsmossen ägomark Ekholmen lht Hemgärdet gärde
Örtomta kyrka sn Storängen ägomark Ekholmen avs. lht Hemgärdet gärde
Barön, Stora och Lilla beb. /Se Stubbängen ägomark Eklund lht Hemhagarna skogshagar
Broby by Svennebysjön sjö Eklund villa Hjälmsätersmossarna gärde
Broby by Wiswjken vik /Se Eksätter lht Hjälmsätersviken vik
Broby by Öna terräng Eksäter lht Holklid gärde
Broby by Örtomta kyrkbacke kyrkbacke Eriksberg lht Holmehage gärde
Broby by Östanskog ägomark Erikslund avst. småbruk Holmlyckan gärde
Broby by   Fagerdal t Hult skogsbacke
Brunsås gd   Fagerdal lht Hummelsätersviken vik
?Brunsås gd   Falkenberg t Humparna utgärden
Brunsås gd   Falkenberg rivet torp Husängen gärde
Brunsås gård   Falkenlund t Häradsöna ö
Brunsås gd /Se   Falkenlund riven bs Häradsön ö
Brunsås gd /Se   Fasttorpet t Härsö ö
Brunsås gd /Se   Fasttorpet lht, f.d. soldattorp Hästhagen skogshage
Brunsås gd /Se   Fattighuset ålderdomshemmet Hästhagsängarna gärden
Brunsås gd /Se   Flisa lht Hästvassen gärde
Bryniolfrasa gd   Flisan, Flisbacken t. Hövern sjö
Ekenäs hg   Flisan gårdsdel Hövern sjö
Ekenäs gd   Flisbacken t. Höversbyviken vik
Ekenäs hg   Flisbacken lht Ivarn sjö
?Ekenäs hg   Frejs villa Ivarn sjö
Ekenäs hg   Fridhem lht Jan-Pellebacken hagbacke
Ekenäs gammat herresäter   (Fridhem) villa Kajkullemossen gärde, förr sankmark
?Ekenäs hg   Fridshall lht Kalkungslid gärde
Ekenäs hg   Furulid småbruk Kanalen gärde
Ekenäs hg   Fågelsången riven bs Karlsbergmossen gärde
Ekenäs hrgd   Gatan seTörnmossen Saknas Karlsbergskogen skogsmark
Ekenäs hg   Gatan t Karssötakärret gärde
Ekenäs gd /Se   Gatan lht Klevstalundar skogsbacke
Ekenäs gods /Se   Glads f.d. knekttorp Klevstadgärdet gärde
Ekenäs hgd   Grindtorp lht Knallhumpen gärdesskift
*Ericxbol Saknas   Grindtorp avs. lht Knekthagen förr beteshage nu uthage
»ericxbole» sn   Grindtorp lht Kokärret gärde
*Ericxbol Saknas /Se   [Gotha-Gripenör] Saknas Kollevrå gärde
Gammalgård, se Mauritzholm gd /Se   Grönlund lht Kolmossen gärde
»gostadhum», se Göstad Saknas   Grönlund torp Korsvägeliden gärde
Gärstad by   Grönlund avs. Kråkkullarna gärde
Göstad by   Gustavsberg Saknas Kullen gärde
Göstad by   Gustenborg avs. Kvarnhagen skogshage
Göstad by   Göstad by Kvarnhagen skogshage
Göstad by   Göstad by Kvarnlid gärde
Göstad by   Göestad by Kyrkudden skogsudde
Göstad by   Göstad Mellangård gd Källarebacken vägbacke
Göstad by   Göestad Mellangård gård Källbergsgärdet gärde
Göstad by   Göstad Norrgård gård Källbergsviken vik
Göstad by   Göstad Norrgård gård Källgärdet gärde
Göstad by   Göstad Södergård gd Källskogen skogshage
Göstad by   Göestad södergård gård Källskogslid gärde
?Göstad by   Göestad Södergård gård Lackhälleskog skogshage
? Göstad by   Göstad Västergård gd Lammungebeten åker
Göstad by   Göestad Västergård gård Landsvägshagen skogsmark
Göstad by   Göstad Östergård gård Liljekonvaljebacken lövskogsbacke
?Göstad by   Göestad Östergård gård Lilla hagen gärde
Göstad by   Göstadgården gård Lilla myren gärde
Göstad by   Hagaborg lht Lilla myren gärde
Göstad by   Hagaborg lht Lillhagen skogsmark
Göstad by   Hageby by Lillsjön sjö
Göstad by   Hageby by Lillsjön sjö
Göstad by   Hageby by Lillsjön göl
Göstad by   Hageby Mellangård gård Lillsjösgraven grävt utfall
Göstad gdr,   Hageby Norrgård gård Lillsjösmossen gärde
Göstad by   Hageby Västergård gård Lillängen gärde
Göstad gdr   Hageby Östergård gård Lillängen gärde
Göstad by   Hagen t Lillängen gärde
Göstad by   Hagen lht Ljungbacken hagbacke
?Göstad by   Hags lht Ljungstorpegärdet gärde
Göstad by /Se   Hagsdal gård Loberg gärdeslycka
Göstad by /Se   Hagsdal gård Losjön sjö
Göstad by /Se   Hagsdal gård Losjön sjö
Göstad by   Hagstugan lht Lostugegärdet gärde
Göstad by /Se   Hagstugan avs. Lostugeskog skog
? Göstad by /Se   Hagsätter t. Lund lövskogsbacke
Göstad by   Hagsäter lht Lundarna lövhage
Göstad by /Se   Hagtorpet lht Lundlyckan gärde
»gøtzsthad» Saknas   Hagtorp avs. lht Lundängen, Lilla gärde
Hageby by   Hagtorpet lht Lycktorpegärdet gärde
Hageby by   Hagtorpet riven bs Långaledbacken vägbacke
Hageby by   Hastorp riven bs Långelyckan gärde
Hageby by   Handelsboden lht. Långgärdet gärde
Hageby by   Herstorp, Lilla lht Långholmen gärde
Hageby by   Herstorp, Stora lht Långkällan källa
Hageby by   Hjälmsätter gård Långkällegärdet gärde
Hageby by   Hjälmsäter herrgård Långliden gärde
Hageby by   Hjelmsäter gård Långängen gärde
Hageby by   Hjälmsäter gård Lästigen beteshage
Hageby by   Holmen Saknas Manstorpehagen skogshage
Hageby by   Lilla Holmtorp torp Marikällan källa
? Hageby gdar   Holmtorp, Lilla lht Marikällelid gärde
?Hageby by   Stora Holmtorp t Mellangärdet gärde
?Hageby gdr   Holmtorp, Stora arrendetorp Mellanhagen skogsmark
Hageby g   Hult riven bs Mossen gärde
Hageby by   Hultsätter lht Mossgärdet gärde
? Hagsdal gd   Hultsäter rivet torp Mosshagen skogshage
Hjälmsäter by   [Hyddan] villa Målgärdet gärde
Hjälmsäter by   Hålet rivet torp Niotunnlanden gärde
Hjälmsäter by   Hällen lht, f.d. torp Nisses-hål källare
Hjälmsäter by   Hällorna t Norrebacke gärde
Hjälmsäter by   Hällorna lht Norrhagen skogshage
Hjälmsäter by   Lilla Härstorp lht Norrtorpegärdet gärde
Hjälmsäter gård   Härstorp (L) lht Norrängarna gärden
Hjälmsäter by   Stora Härstorp lht Nygärdet gärde
Hjälmsäter by   Härsö riven bs Nyhagen skogsmark
Hjälmsäter by   [Högskogen] obebyggd jordlott Nysätersmossen gärde
Hjälmsäter by   Högtomta lht Nyängen gärde
Hjälmsäter by   Högtomta lht Odlingen gärde
Hjälmsäter gd /Se   Höversby gård Olsudden udde
Höfuölsbola gd   Höfversby by Orrskogen skogshage
*Högsbol Saknas   Höversby gård Oxberget berg
*Högsbol Saknas   Höversby Lillgård f.d. gård Oxhagen skogshage
Höversby gd   Höversby Kronogård f.d. gård Oxhagslyckan gärde
Höversby by   Höversby station Saknas Oxhagslyckan gärde
Höversby gd   Höversby Storgård f.d. gård Oxhagslyckorna gärde
Höversby gd   Jonsberg t Oxhuvudet gärde
Höversby gd   Jonsberg lägenheter Pommarns källa källa
Höversby by   Jonssons villa Pommelbackarna lövskogsbackar
Höversby by   Jämmerdalen lht Pommelgärdena gärden
Höversby by   Kallingsberg torp Pommelskällan källa
Höversby g   Kanstorpet skola o. lht Prästbacken hagbacke
Höversby by   Kanstorpe skola skolhus Prästängen gärde
Höfversby by   Kanstorpet lht Pälsärmen del av gärde
Höversby gd   Karinsberg lht Pärkullebacken gärde och skogsbacke
Höversby gård (by)   Karlberg t. Pättkullebacken skogsbacke
Höversby lgt /Se   Karlberg rivet torp Rigabacken hagbacke
Höversby gd /Se   Karlbo lht Rigbackarna backar
Höversby gd m,m. /Se   Karlebo lht Ringbybacken skogsbacken
Höversby gd /Se   Karlsberg t Ringbykrok gärde
Höversby lht /Se   Karlsberg lht Ringgärdet gärde
Jærastadha, se Görstad Saknas   Karlsborg lht Ringstorpejorden gärde
Kamstorpel lht /Se   Karlsborg lht Risängen odlat gärde
Kartorp torp   Karlsholm lht Roljen förr sjö, nu uppodlad kärrmark
Klevstad gård   [Karlsholm] lht Roljkärret förr sjö, nu kärrmark
Klevstad gård   Karlslund lht Roljsjön förr sjö
Klevstad gård   Karlsro lht Rolgskogen skog
Klevstad gård   Karlsro avs. pensinärshem Rolgskogen skog
Klevstad gård   Karslund lht Roljskogen skog
Klifsta Saknas   Kartorp rivet torp Rollsjön förr sjö, nu uppodlad kärrmark
Klevstad gd   Kartorp t Roms hage skogshage
Klefstad g   Katrinaberg t Rotkärret gärde
Klevstad gd   Katrineberg rivet torp Rödstjärten gärde
Klevstad gd   Klangens t Rödstjärten gärde
Klevstad gd /Se   Klastorp lht Rövarekulan håla i skog
Krigsberg by /Se   Klevstad by Sakristian åker
? Kyrkeby gd   Klefstad by Sandgrundet vik
Kyrkeby by   Klevstad gård Sandgärdet gärde
Källsäter gård   Klingsbro lht Sandlyckan gärde
Källsäter gd   Klingsbro villa Sandvik vik
Källsäter gård   Klippan lht Sandtorpegärdet gärde
Källsäter gård   Klippan viilla, förr troligen knekttorp Sankelid gärde
Källsäter gård   Klockaregården Saknas Sanktelid gärde
Källsäter gd /Se   Knektängen beteshage Sjustra gärde
Lackhälla gård   Komministergården Saknas Sjögärdena gärden
Lackhälla gd   Kommunalhuset Saknas Sjögärdet gärde
Lackhälla gd   Korsvägen t. Sjöhagen skogshage
Lackhälla gd   Korsvägen lht Sjöskogen skogsmark
Lackhälla gd   Kristinaberg t. Sjöskogen skogsmark
Lackhälla gd   Kristinebergs skola skolhus Sjöskogsberget berg
Lackhälla gård   Kristinalund riven bs Sjösätersgärdet gärde
Lackhälla gd /Se   Kristineberg gård och skolhus Sjöängen gärde
Ladugården Saknas   Krongården Saknas Skallborane betesmark
Lindenäs, se Mauritsholm gd /Se   Kullen lht Skallborgsgärdet gärde
Lostugan tp /Se   Kullen villa Skallborgshagen hage
Lostugan lht /Se   Kullen, Lilla riven bs Skattängen gärde
»lyghnom» Saknas   Kullen, Stora riven bs Skogsliden gärde
»lygna» försv. beb.,   Kupan riven bs Skopinnebacken backe
Maurityholm säteri   Kuskebo riven bs Skopinnebacken vägbacke
Maurityholm gd /Se   Kvarnen lht Skopinnegrinden grind
Mauritzholm gd /Se   Kyrkeby gårdsdel Skrankgärdet gärde
Mauritsholm gd /Se   Kyrkeby gård Skravestaänden gärde
Mauritsholm hg /Se   Källgården Saknas Skräddarebacken hagbacke
Husänder by   Källgården gård Skräddarelid gärde
Måsänder by   Källsätter gård Skräddaretorpegärdet gärde
Måsänder by   Källsäter gård Skånneslaget stenkummel
Måsänder by   Källsäter arrendetorp Skärdalagärdet gärde
Måsänder by   Källsäter, Lilla riven bs Skäret ö
Måsänder by   Källtorp lht Skärön ö
Måsänder by   Källtorp gård Smedrutan gärde
Måsänder by   Lackhälla gård Smedtomten hagbacke
Måsänder by   Lackhälla gård Smedgärdet gärde
Måsänder by   Lackhälla gård Smedgärdet gärde
Måsänder by   Ladugården säteri Smedstycket gärde
Måsänder by   Lappen riven bs Smörhålet gärde
Måsänder by   Lillgården Saknas Smedtorpegärdet gärde
Måsänder by   Lillgården gård Solka gärde
Måsänder by   Lillmålen t Spetstorpemossen gärde
Måsänder by   Linddalen riven bs Springekärret gärde
Måsänder by   Lindhem lht Stathagen beteshage
Måsänder by   Lindhem lht Stationsgärdet gärde
Måsänder by   Linds t. Stensäterskällan källa
Måsänder by   Lindö avs. villa Stolpensholk källa
Måsänder by   Lindö lägenheter Stolpgärdet gärde
Måsänder by   Lisätter t Stora hagen gärde
Mossänder by   Lisäter lht Stora hagen skogsmark
Måsänder by   Ljungstorp torp Stora lund lövskogsbacke
Måsänder by   Ljungstorp obebyggd utjord Stora mossen gärde
Måsänder by   Lilla Ljungstorp torp Stora myren gärde
Måsänder by   Ljungstorp, Lilla arbetarbostad Stora myren gärde
Måsänder by   Stora Ljungstorp torp Storgärdet gärde
Måsänder by   Ljungstorp, Stora arrendetorp Stormärren ekbacke o betesmark
Måsänder by   Loberg lht. Storängarna gärde
Måsänder by   Loberg lht Storängen gärde
Måsänder by   Lostugan torp Storängen gärde
Måsänder by   Lostugan lht Storängen gärde
Måsänder by   Lugnet torp Storängen gärde
Måsänder by   Lugnet obebodd lht Storängsmossen gärde
Måsänder by   Lund lht Stubbelundar betesvall
Mossänder by   Lundbacken arbetarbostad Stubbängen gärde
Måssänder by   Lundby lht Stärkelsebacken skogsbacke
Mossänder gdr   Lundby villa Stärkelseängen gärde
Måsänder by   Lundvallsstugan riven bs Stöveln åker
Måsänder by   Lyckan smedja Svennebysjön sjö
Måsänder by   Lyckan friköpt lht Svinvallen gräsplan
Mossänder by   Lyckebo avst. lht Sörängen gärde
Måsänder by   Lyckebo lht Teden sjö
Mossänder by   Lyckhem lht Teden sjö
Måsänder by   Lyckhem lht Tempelhagen skogshage
Måsänder by   Lycktorpet riven bs Tjädereberget berg
Mossänder gdr   Lätigen riven bs Tolmossen gärde
måsänder by   Löfsveden rivet torp Tomåla äng gärde
Mossänder gd   Lövdungen arbetarbostad Tomåla lycka gärde
*Oloffz bol kåsänder   Lövhult lht Tornmossen gärde
»olaffz bole» Saknas   Lövhult lht Tornmossevrån åkerområde
*Olaffgbol Saknas /Se   Lövingsborg lht Torpareängarna gärden
Quikstadha gård   Lövingsborg avs. villa Torrmosen gärde
? Ring gdr   Lövsveden t. Torvmossen gärde
Ring by   Lövsätter t Tresnippen gärde
? Ring by   Lövsäter lht Triangeln vägskäl
Ring komministerboställe /Se   Manstorp riven bs Trinneskullen ekbacke
Ring by /Se   Mauritsholm säteri Tråholmarna öar
Sandsäter t   Mauritzholm gård Trädgårdsgärdet gärde
?Sandsäter tp   Mauritzholm säteri Trädgårdstorpsgölen rudgöl
?Sandsätter t   Mejeriet mejeri Träthagen skogshage
Sandsäter tp,   Mellangården Saknas Tunnellyckan gärde
? Sandsätter Saknas /Se   Mellangården Saknas Tärnstenarna bergsklabbar
Skravestad by   Mellangården Saknas Törnmossen gärde
Skravestad prästgd   Mellangården gård i Klefstad Ugglehagen skogshage
Skravestad by   Mellangården gård i Mossänder Ugglevrån gärde
Skravestad by   Mellangården gård i Ullälfva Vapenhuset åker
Skravestad by   Mellangården gård i Ås Vikingakullen stenkummel
Skravestad by   Mellangården gård Villmossen björkmosse
Skrafvestad hg   Missionshuset Saknas Vippenhult betesmark
Skravestad by   Mosshagen riven bs Visénsbacken hagbacke
Skrafvestad by   Mossänder by Visätershagen skogshage
Skravestad prästgd   Mossänder by Värmland gärde
Skravestad förr prästgård, nu by   Mossänder by Västergårdsgärdet gärde
Skravestad ?förr sätesgd, nu by   Mossänder Mellangård gård Västergårdshaggärde gärde
Skravestad by /Se   Mossänder Storgård gård Västerängen gärde
Skravestad by   Mossänder Västergård gård Västerängen gärde
Skravestad by   Mossänder Östergård f.d. gård Ågärdet gärde
Skravestad prästgård /Se   Målen, Lilla arrendetorp Ålyckorna gärde
Skravestad Saknas /Se   Stora Målen t. Ändlötelyckan gärde
? Skärdala gård   Målen, Stora arrendegård, förr torp Änghagarna gärde
Skärdala gd   Målstorp t Öjebygärdet gärde
Skärdala gd   Målstorp arrendegård Ömossen gärde
Skärdala gd?   Månstorp t. Ön gärde
Skärdala gård   Månstorp se Monstorp Saknas Östantorpelyckan gärde
Skärdala gd /Se   Nordtorpet f.d. soldattorp, lht Österhagelyckan gärde
Skärdal gd /Se   Norrgården gård i Göstad Överbylyckan gärde
Svenneby hg   Norrgården gård i Hageby  
Svenneby hgd   Norrgården gård  
Svenneby hg /Se   Norrhagen arbetarbostad  
Svenneby herrg   Norrtorp t.  
Svenneby gd   Norrtorp lht  
Svenneby hg   Norrtorp torp  
Svenneby gd   Norrtorp avs lht  
Svenneby hg   Nyborg t.  
Svenneby gd   Nyborg lht  
Svenneby by   Nyborg riven bs  
Svenneby hg   Nyborg lht  
Svenneby gd   Nybygget torp  
Svenneby hg   Nybygget t  
Svenneby by   Nybygget lht  
Svenneby hg   Nydala lht  
Svenneby hg   Nydala t.  
Svenneby gd   Nydala avs. lht  
Svenneby hrgd?   Nysätter lht  
Svenneby hg   Nysäter riven lht  
Svenneby hg   Oskarsberg lht  
Svenneby hg /Se   Oskarsberg lht  
Svenneby hg   Oskarsborg lht  
Svenneby herrg   Pensionärhemmet Saknas  
Svenneby hg   Perstorp riven lht  
Svenneby gd /Se   Petersborg lht  
Svenneby Saknas /Se   Petersborg avs. lht  
Svenneby Saknas /Se   Prästgården Saknas  
? Sörby hg /Se   Prästgården gård  
?Sörby hg   Prästgården Saknas  
?Sörby gd   Putthem riven bs  
? Sörby hgd   Pälsärmen riven bs  
? Sörby gd   Renisan avs  
Sörby hg   Ring by  
Sörby hg   Ring by  
Sörby hg   Ring by  
Sörby hg   Ringantorp riven bs  
Sörby hg   Ringdala lht  
?Pärby hg   Ringhem lht  
?Sörby hgd   Ringhem lht  
?Sörby hgd   Ringkulla lht  
Sörby hg   Ring Lillgård (Komministerboställe) gård  
Sörby gd   Ring Storgård gård  
Sörby gd   Rings Södergård gård  
Sörby gd   Rings utjord mark  
? Sörby hg   Ringstorps station jv.st  
Sörby by   Ringstorp samhälle  
Sörby herrgård   Ringstorpsstation mark  
Sörby by   Ringås station  
Sörby hg   Ringås station järnvägsstation  
Sörby herrgård   Rolgen gård, förr t.  
Sörby herrgård   Rolljen torp  
Sörby hg /Se   Roljen utgård  
?Sörby hg   Rosendal lht  
Sörby hg   Rosendal lht  
?Sörby hg   Rosenhill lht  
?Sörby gd   Rosenhill lht  
Sörby gd /Se   Rosenlund lht  
Sörby hg   Rosenlund avs. villa  
Sörby hg   Rumvik gård  
? Sörby hg   Rumvik gårdsdel  
Sörby gd   Rumvik arrendegård  
Sörby hg   Rättaretorpet t.  
Sörby hg   Rättaretorpet riven bs  
Sörby hg   Sand t.  
Sörby hg   Sand t.  
Sörby hg   Sand lht  
Sörby herrg   Sandbacken lht  
Sörby hg   Sandstugan riven bs  
Sörby hg   Sandsätter t  
Sörby hg   Lilla Sandsätter t  
Sörby hg   Sandsäter Lilla ryggåsstuga  
Sörby gd /Se   Sandsäter, Stora arbetarbostad  
Sörby gods /Se   Sandö lht  
Tomåla gd /Se   Schulzes villa  
Tomålen gd /Se   Sion missionshus  
*Tuvomossa mosse (?)   Sjöbackslyckan avs.  
Vlerfue, se Ullälva gd   Sjöberga torp  
Ullälva gd   Sjöberga utgård  
Ullälva gd   Sjöstaten riven arbetarbostad  
Ullälva gård   Sjösätter t.  
Ullälva gd   Sjösäter lht  
Ullälva gd   Sjöängen gårdsdel  
Ullälva gd   Sjöängen gård  
Ullälva gård   Skallborg t  
Ullälva gd   Skallborg rivna backstugor  
Ullälva gd   Skattgården gård i Göstad  
?Ullälva gd   Skattgården gård  
Ullälva by   Skogshult lht  
Ullälva gd   Skogshult lht  
Ullälva by   Skogstorp t.  
Ullälva gd   Skogstorp lht  
Ullälva gård   Skogvaktarebostället Saknas  
Ullälfva g   Skogvaktarns lht  
Ullälva gd   Skolhuset lht  
Ullälva gd   Skolhuset lht  
Ullälva gård   Skravestad kyrkoh. bost.  
Ullälva gd   Skrafvestad hg  
Ullälva by /Se   Skravestad löneboställe  
Ullälva gd /Se   Skravestad prästgård  
Ullälva gd /Se   Skopin riven backstuga  
Ullälva gd /Se   Skrinbo riven bs  
Ullälva gård   Skräddaretorpet lht  
Ullälva gd /Se   Skräddaretorpet bortrivet torp  
Vissvik,Lilla gd   Skånne rivet torp  
Vissvik,Lilla gd   Skåntorpet torp  
Vissevik, Lilla gård   Skånstorpet, Lilla lht  
Vissevik gd   Skånstorpet, Stora lht  
?Vistlöt gård   Skärdala gård  
Vistlöt by   Skärdala gård  
Vistlöt by   Smebacken lht  
Vistlöt by   Smedjan avst. lht  
Vistlöt by   Smedjebacken lht  
Vistlöt by   Smedstorp t  
Vistlöt by   Smedstorp lht  
Vistlöt by   Smedstorp lht  
Vistlöt by   Smedtorpet lht  
Vistlöt gd /Se   Smedtorpet lht  
Vistlöt gd /Se   Snickerifabriken Saknas  
Vistlöt by /Se   Snällens torp  
Vrå, (numera Ekenäs) gd   Sofialund lht  
Vrå hg   Sofielund villa  
Vrå Saknas   Solbacken t  
Vrå hg   Solbacka friköpt lht  
Vrå, (numera Ekenäs) hgd   Solberga t.  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Solberga t  
Vrå hgd   Solberga riven bs  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Solhöjda lht  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Solhöjd avs. villa  
Vrå hgd   Solliden lht  
Vrå, numera Ekenäs hg   Spetstorpet t  
Vrå hgd   Spetstorpet lht  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Statarebyggningen Saknas  
Vrå (nu Ekenäs) gd   Stationen järnvägsstation  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Stenslund Saknas  
Vrå hg   Stenslund lht  
Vrå (numera Ekenäs) hg   Stensäter lht  
Vrå hg   Stensätter lht  
Vrå slott   Storgården gård i Höfverby  
*Vrå hgd /Se   Storgården gård i Mossänder  
Vrå hg /Se   Storgården gård i Ring  
Ås hg   Storgården gård i Ås  
Ås hg   Storgården gård  
Ås hg   Strömsholm lht  
Ås gd   Strömsholm lht  
Ås hg   Stubbe gård  
Ås hgd   Stubbe t  
Ås hg   Stubbe arrendegård  
Ås hgd   Svea t  
Ås hg   Sveahill lht  
? Ås hg   Sveahill lht  
Ås gd   Sveden riven bs  
Ås hgd   Sveden Saknas  
Ås hg   Svenneby herrgård  
Ås hgd   Svenneby herrgård  
Ås hg   Svenneby säteri  
Ås hg   Svängöm t.  
ås herrgård   Svängom utgård  
Ås hg   Sågarebacken lht  
ås herrgård   Sågbacken handelsbod  
ås herrgård   Sågen såg  
Ås gd   Södergården gård  
Ås hg   Sörby gård  
Ås hg   Sörby säteri  
Ås gd   Sörbygatan lht  
Ås hg   Sörbygatan Saknas  
Ås herrg   Sörbygatan lht  
Ås hg   Sörgården Saknas  
Ås gd /Se   Sörgården gård i Ring  
?Åsarp gård   Tallbacken lht.  
Åsarp gd /Se   Tallbacken lht  
Åsarp gd /Se   Templet riven bs  
Åstorp,se Åsarp gd /Se   Tomåla gård  
Ängetorp gd   Tomåla gård  
Ängtorp lht   Tomåla arrendegård  
?Öjeby Saknas   Toppen riven bs  
Örtomta by, sn   Tormossen rivet torp  
Örtomta by   Tornmossen rivet torp  
Örtomta by   Torp Saknas  
Örtomta kyrkby   Travan t.  
    Trillin riven arbetarbostad  
    Trillut flygelbyggnad  
    Trädgården gård i Ås  
    Trädgården gård  
    Trädgårdstorp lht  
    Trädgårdstorp obebodd lht  
    Tunneln lht  
    Tupphem arbetarbostad  
    Tuvsätter gård  
    Tuvesäter gård  
    Lilla Tuvsätter gårdsdel  
    Tuvsäter, Lilla gård  
    Stora Tuvsätter t  
    Tuvsäter, Stora lht  
    Törnmossen t.  
    Törnmossen rivet torp  
    Ugglebo torp  
    Utjeberg lht  
    Uljeberg lht  
    Ullälva by  
    Ullälfva by  
    Ullälva gård  
    Ullälva Holmen gård  
    Ullälva Holmen gård  
    Uppgården f.d. gård  
    Utjorden utjord  
    Utjorden utjord  
    Utjorden utjord  
    Utjorden utjord  
    Vat t  
    Vadet rivet torp  
    Vadet lht  
    Valesgården gård  
    Vasses lht  
    Vikärr gård  
    Vikärr t.  
    Vikärr förr utjord, nu småbruk  
    Villan lht  
    Vissvik gd  
    Vissevik, Lilla gård  
    Lilla Wissvik gård  
    Vissvik, Lilla gård  
    Vistlöt by  
    Wistlöt by  
    Vistlöt gård  
    Vistlöt gård  
    Vistlöt by  
    Vistlöt by  
    Vistlöte kvarn kvarn  
    Vistlöte såg och kvarn lht  
    Visäter rivet torp  
    Väderkvarnen t  
    Väderkvarn lht  
    Västergården Saknas  
    Västergården Saknas  
    Västergården gård i Hageby  
    Västergården gård i Klefstad  
    Västergården gård i Mossänder  
    Västergården gård i Ullälfva  
    Västergården gård i Wistlöt  
    Västergården gård i Ås  
    Västergården gård  
    Västergården arbetarbostad  
    Åkersro avst. villa  
    Ås by  
    Ås gård  
    Ås Källgård f.d. gård  
    Ås Mellangård f.d. gård  
    Ås Storgård f.d. gård  
    Ås Trädgård f.d. gård  
    Ås Västergård f.d. gård  
    Åsarp gård  
    Åsarp Saknas  
    Åstorp obebyggd fastighet  
    Ängetorp lht  
    Änghagen lht  
    Änghagen lht  
    Ängtorp lht  
    Ängslätt avst. villa  
    Öijeby utjord  
    Öna t.  
    Öna lht.  
    Öna rivet torp  
    Önstorp lht  
    Önstorp avs. lht  
    Östantorp t.  
    Östantorp rivet torp  
    Östergården gård i Broby  
    Östergården gård i Hageby  
    Östergården gård i Hageby  
    Östergården gård i Mossänder  
    Östergården gård i Ullälfva  
    Östergården gård i Wistlöt  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.