ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nässja socken : Dals härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 218 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 25
?Nässja gård Aludden udde Nässja sn sn Aludden udde
?Nässja gård Ekegärdena ägomark Nässja socken Anna sten sten
Nässja socken *Enebyudden udde Nässja sn Domareringen stensättning
Nässja sn *Enebyudde udde Eneby by Eneby park skogsområde
Nässja sn Fagerön ö Järnberga gård Fölungavallen gärde
Nässja sn Fagerön ö /Se Järnevi by Holmesta udde
Nässja by o. sn Fagerön ö Kampudden bs. Hästhagsbron bro
?Nässja sn Fölungavallen ägomark Kvarnbacken stuga Kampudden udde
Nässja sn Getaryggen ås Kätsletorpet gård Klubbhusudden udde
Nässja sn Getryggen terräng Kässletorp gd Kolberget ås
Nässja sn Hallajordarna ägomark Lassagården lht Kolbergsgärdet gärde
Nässja sn Holmestad strandområde Lugnet villa Kvarnbacken kulle
Nässja sn Hästhagsbron bro? Lund lht. Löten mosse
Nässja sn Jungfrun ö Mellangården bebyggelse Molinagärdet gärde
Nässja sn /Se Jungfrun ö /Se Norrgården bebyggelse Månsudden udde
Nässja sn ?Kampudden udde Norrgården = Järnevi bebyggelse Per Lars udde udde
Nässja socken Kampudden, el. ev. Aludden udde Nässja by Radbandet udde
Nässja socken Kampudden udde Nässja gård Runnebogärdena åkrar
Nässja socken Kampudden triangelpunkt Skepparegården bebyggelse Sillhamnen udde
Nässja sn Kampudden udde Skogstorp t. Skiljerv skog
Nässja sn Kastadskogen skogsparti Skäljen kronopark Skrotet gärde
Nässja sn Klubbhusudden udde Skäljen stuga Torparegärdet åker
Nässja sn Kolberget berg Södergården = Eneby bebyggelse Tvättfatet gärde
Nässja g Löten terräng Södergården bebyggelse Vättern insjö
Nässja sn Löten ägomark Tränäset utjord med hus Åskgärdet gärde
Nässja sn Löten ägomark Västergården = Nässja bebyggelse  
Nässja sn Månsudden udde Västgötavallen område  
Nässja sn Nässja domarring domarring Öst-Nässja by  
Nässja sn Per-Larsudden udde Östra Nässja utjord  
Nässja sn Radbandet holme /Se    
Nässja sn Runnebogårdena ägomark    
Nässja sn Sandviken vik    
Nässja sn Skiljen, se Skäljin vall    
Nässja sn Skrotet ägomark    
Nässja sn Skälgen kronopark    
Nässja sn Skäljen udde    
Nässja sn Skäljen skog /Se    
Nässja sn Sköljen vall    
Nässja sn Smedsmossen mosse    
Nässja sn Torparegärdet ägomark    
Nässja sn *Tycklingsviken vik    
Nässja sn Västgötavallen vall    
Nässja sn Västgötavallen strandområde    
Nässja sn *Östnäsudden udde    
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja sn /Se      
Nässja kyrka sn      
Nässja kyrka sn      
Nässja sn      
Eneby by      
Eneby gd      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
Eneby by      
Eneby gdr      
Eneby by      
Eneby gdr      
Eneby gdar      
Eneby by      
Eneby gd:ar      
Eneby gd:ar      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby gdr /Se      
*Fiskarelyckan Saknas      
Hornavi by      
Järnberga herrgård      
Järnberga gd      
Järneberga hg      
Järneberga hg      
Järn(e)berga gd /Se      
Järnberga gd /Se      
Järnberga gd /Se      
Järneberga hgd /Se      
Järnberga gd /Se      
Järnberga herrgård /Se      
Järnberga gd /Se      
Järnberga gd /Se      
Järneberga hg /Se      
Järnberga gd /Se      
Järnberga gd /Se      
Järnevid gd:ar      
Järnevid gdr      
Järnevi by      
Järnevi by      
Järnevid by      
Järnevi by      
Järnevid by      
Järnevi by      
Järnevi by      
Järnevi by      
Järnevid by      
Järnevi by      
Järnevid by      
Järnevi by /Se      
Järnevid gd:ar      
Järnevid gd:ar      
Järnevid by      
Jernevid by      
Järnevi by      
Jernevid by      
Järnevi by      
Järnevid gdr      
Järnevid gdr      
Järnevi by      
Järnevid gdr      
Järnevi by      
Järnevid by      
Järnevid gdar      
Järnevid gdar      
Järnevi gårdar      
Järnevid gd      
Järnevid gd:ar      
Järnevid gd:ar      
Järnevi by      
?Järnevid(el. -vi) by      
Järnevi by      
Järnevi by /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevi gårdar /Se      
Järnevid by /Se      
Järnevid gd:ar /Se      
Järnevi gdr /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevid gd:ar /Se      
Järnevid gd:ar /Se      
Järnevid by /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevid gd:ar /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevi by /Se      
Järnevid gd:ar /Se      
Kässletorp gd /Se      
Nässja hg      
Nässja gd      
Nässja gd o. sn      
Nässja gd, sn      
Nässja gd      
Nässja by o. sn      
Nässja gd o. sn      
Nässja by o. sn      
Nässja gd o. sn      
?Nässja by o. sn      
Nässja by      
Nässja by, sn      
Nässja gård      
Nässja by o. sn      
Nässja gård      
Nässja gård      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gård      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja by      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja, Östra by      
Östra Nässja by      
Nässja kyrkby /Se      
Torp ödetorp      
*Torp ödetorp      
*Torp t      
*Torp Saknas      
Örssnes by      
*Örsnäs Saknas      
Ørsnæs by      
Össnäss by      
Östnässja gdr      
Östnässja by      
?Östnässja by      
Östnässja by      
Östnässja gdar      
Östnässja gdar      
Östnässja by      
?Östnässja gdr      
?Östnässja by      
Öst-Nässja by      
Östnässja by      
Öst-nässja by      
Östnässja by      
Östnässja (el. Östra Nässja) by /Se      
Östra Nässja (el. Östnässja) by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.