ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagebyhöga socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 164 Naturnamn : 169
Hagebyhöga sn Appelby mosse mosse Hagebyhöga sn sn Adlakärret kärr
Hagebyhöga sn Askahögen kulle /Se Dialektord förteckning Alebuskelinna åker
Hagebyhöga sn Askahögen Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Alängen äng
Hagebyhöga sn Askahögen kulle /Se Nummerförteckning förteckning Apelby mosse mosse
Hagebyhöga sn *Asmodha flaath Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Appelby mosse se Apelby mosse Saknas
Hagebyhöga sn »asmodha flaath» natn /Se Nummerförteckning förteckning Askahögen kulle
Hagebyhöga sn Bagghagarna terräng Nummerförteckning förteckning Askahögen kulle
Hagebyhöga sn Ekmansängen skogsmark Nummerförteckning förteckning Askahögen höjd
Hagebyhöga sn Gubbetorpabäcken bäck Nummerförteckning förteckning Askalöten lägenhetsområde
Hagebyhöga sn Halsen ägomark Nummerförteckning förteckning Askalöten se Löten Saknas
Hagebyhöga sn *Holmps ængh ängslott /Se Sagesmän förteckning Backen åker
Hagebyhöga sn Högalund ägomark Hagby snustrut inbyggarbeteckning Baggehagen åker
Hagebyhöga sn *Klotorpsbäcken bäck Hagebyhöga sn Bagghagarna bete
Hagebyhöga sn Käverön ö Hagebyhöga socken socken Bagghagarna hagmark
Hagebyhöga sn Käverön ö Hagebyhöga socken socken Bakom åker
Hagebyhöga sn Lund udde /Se Hagebyhöga sn Betesudden udde
Hagebyhöga sn Lund udde /Se Anderstorp lht Betet bete
Hagebyhöga sn Lundaudden, se Lund udde Anderstorp lht Björkhagen äng
Hagebyhöga sn Lundaudden udde Appelby by Bluemount kulle
Hagebyhöga sn Lundaudden triangelpunkt Apelby se Appelby gårdar Blåbärsmossen åker
Hagebyhöga sn Lundaviken vik Appelby gårdar Blåmåns gärde
Hagebyhöga sn *Me(d)hamrabäcken bäck Appelby norrgård gård Blå Måns åker
Hagebyhöga sn *Medhamra udde udde Appelby östergård gård Broalinna åker
Hagebyhöga socken Piperum ägomark Appelby lillgård gård Bron vid Gubbetorp landsvägsbro
Hagebyhöga sn Rävakullen ägomark Appelby mellangård gård Börjes mosse åker
Hagebyhöga socken Sandby udde udde Appelby vestergård gård Dalgrenskorset vägkors
Hagebyhöga sn Sankte Pers sten Saknas Appelby södergård gård Enebacken åker
Hagebyhöga sn Skeppstad skog Saknas Appelby utjord utjord Femtontunnlandagärdet åker
Hagebyhöga sn *Skeppsta skog Saknas Appelby vestra holme Saknas Flintebacken landsvägsbacke
Hagebyhöga sn *Skeppstad skog skog Appelby östra holme Saknas Fromabacken åker
Hagebyhöga sn Skipstada skog Saknas Aska by Frälsegårdsgärdet, Nedra gärde
Hagebyhöga sn Solgläntan Saknas Aska by Frälsegårdsgärdet, Övra gärde
Hagebyhöga sn Solgläntan terräng /Se Aska mellangård gård Gatan väg
Hagebyhöga sn Solgläntan mark /Se Aska östergård gård Gisseltorpaängen äng
Hagebyhöga sn Stångbacken fornlämning Aska södergård gård Gissletorpaängen se Gisseltorpaängen Saknas
Hagebyhöga sn *Tegelladsviken vik Aska askegård gård Glädjen åker
Hageby sn Torssänkarna kärr /Se Aska norrgård gård Graneskogen skog
Hagebyhöga sn Varviken vik /Se Aska vestergård gård Gubbetorpabäcken bäck
Hagebyhöga sn Väderkvarnsudden udde Aska frälsegård gård Gårdshagen åker
Hagebyhöga sn   Aska lillgård gård Hageby grushåla grushåla
Hagebyhöga sn   Askegården gård Hagebyhögabackarna kullar
Hagebyhöga sn   Askens stuga Hagebyhöga mosse mosse
Hagebyhöga sn   Asketorp lht, Hagebylöten se Löten Saknas
Hagebyhöga sn   Blomstedtastugan stuga Hagebytorpabron landsvägsbro
Hagebyhöga sn   Bostället gård Hagebytorpabäcken bäck
Hagebyhöga sn   Brustorp kyrkoh. bost., Hagebytorpskällan trefaldighetskälla
Hagebyhöga sn   Brustorp khdebost. Helvetet åker
Hagebyhöga sn   Brustorp kyrkoherdebost. Lilla Helvetet åker
Hagebyhöga sn   Bygget rivet t Jonas Olsbacken landsvägsbacke
Hagebyhöga sn   Bygget t Jordbron del av väg
Hagebyhöga sn   Bäck se Trollbäcken Saknas Jordbron bro
Hagebyhöga sn   Danielestugan stuga Jordbrosgärdet gärde
Hagebyhöga sn   Ekbacken lht Jutebacken åker
Hageby(höga) sn   Emilstorp lht Jättesten sten
Hagebyhöga sn   Fastastugan stuga Jättestenarna stenar
Hagebyhöga Saknas   Filakulan jordkula Kattebrunn damm
Hagebyhöga sn   Fjuk lht Kattebrunnskärret dytag
Hagebyhöga sn   Fjuk lht Kattebrunnsskiftet åker
Hagebyhöga sn   Flinkastugan stuga Klockarelyckan åker
Hagebyhöga sn   Fridensborg lht, Kohagen skog
Hagebyhöga sn   Fridenslund lht Kohagsgrundet grund
Hagebyhöga sn   Fridhem lht Kohagsudden udde
Hagebyhöga by o. sn   Frälsegården gård Kohagsudden udde
Hagebyhöga sn   Gisseltorp gårdar Krokåkern åker
Hagebyhöga sn   Gissletorp gård Kråkebacken kulle
Hagebyhöga sn   Gubbetorp gård Kråkbacken åker
Hagebyhöga sn   Gubbetorp gård Kyrkvägen väg
Hagebyhöga sn   Hagalund t Käringträtta stenstätta
Hagebyhöga sn /Se   Hageby by Kärråkern åker
Hagebyhöga sn /Se   Hageby by Käverön ö
Hagebyhöga sn /Se   Hageby skattegård gård Käverön ö
Hagebyhöga sn /Se   Hageby vestergård gård Käverön ö
Hagebyhöga sn /Se   Hageby norrgård gård Lagmansbrunn damm
Hagebyhöga sn /Se   Hageby mellangård gård Lerskiftet åker
Hagebyhöga kyrka kyrka /Se   Hageby östergård gårdar Lilla Löten festplats
Apelby by   Hageby övre östergård gård Lillgärdesbacken landsvägsbacke
Appelby by   Hageby nedre östergård gård Lillgärdet gärde
Apelby by   Hageby ödegård gård Lillgärdsbacken åker
Apelby by   Hageby Klockaregård bebyggelse Lund ås
Apelby by   Hageby nedre holme Saknas Lundaudden udde
Apelby by   Hageby övre holme Saknas Lundaudden udde
Appelby by   Hagebytorp, Lilla gård Lundaudden udde
Apelby by   Hagebytorp gård Lundaviken vik
apelby by   Hagebytorp, Stora gård Lundudden, se Lundaudden Saknas
Apelby by   Hagebytorp, Stora gård Lyckan åker
Apelby by   Hagebytorp, Lilla gård Långskjutsen åker
Apelby by   Hagen t Löten markområde
Appelby by   Haghem lht Löten utjord
Apelby by   Holmen, Nedre holme Löten markområde
Appelby by   Holmen, Västra holme Lövkullaängen udde
Apelby by   Holmen, Östra holme Lövkulleängen äng
Apelby by   Holmen, Övre holme Mackestycket åker
Apelby by   Hässelby by Medhamrabron landsvägsbro
Apelby by   Hesselby se Hässleby gårdar Medhamraudden udde
Apelby by /Se   Hässleby gårdar Medhamraudden udde
Apelby by /Se   Hässleby vestergård gård Medhamraviken vik
Appelby by /Se   Hässleby mellangård gård Mossen åker
Appelby by /Se   Högstorp lht Norrgårds grushåla Saknas
Appelby by   Kalle B-stugan f d lht Nötängen äng
Aska by   Karlslund lht Oxlebacken åker
Aska by   Karlslund lht Paradisudden udde
Aska by   Karlsro lht Pinan åker
Aska by   Karskastugan stuga Pinan väg
Aska by   Klatorp gård Pinan åker
Aska by   Klotorp obebygd gård Plöjet åker
Aska by   Knapetorp gård Rangiltorpebacken landsvägsbacke
Aska by   Knapetorp gård Rangiltorpabäcken bäck
Aska by   Kolstorp se Medhamra Saknas Raskastycket åker
Aska by   Larsbo torp Rebackarna kullar
Aska by   Lillgården gård Remmaren sjömärke
Aska by   Lindhem lht Rismarken åkermark
Aska by   Lugnet lht Rismarken uppodlat område
Aska by   Lund+ t Rävakullen kulle
Aska by   Långeryds utjord utjord Rävakullen åker
Aska by   Långvrån t Sandbygärdet åker
Aska by   Löten beb Sandbylandet kustremra
?Aska by   Löten torpställen Sandbyudden udde
?Aska by   Lövhagen lht Sandbyviken vik
Aska by   Lövhagen lht Sjökärret åker
Aska by   Lövkullen t Skogshagen löväng
?Aska by   Lövkullen torp Smedbacken åker
Aska by   Medhamra säteri Smedgrundet grund
Aska by   Medhamra gård Snitterkullen kulle
Aska by /Se   Medhamra herrgård Snuten, Lilla åker
Aska by /Se   Mellangården gård Snuten, Stora åker
Aska by /Se   Norrgården gård Snytterkullen åker
Brustorp kyrkoh.bost   Nybygget rivet t Solgläntan åker
Brustorp gd   Nybygget t Sol-gläntan mark
Brustorp prästgård   Nytorp lht Solgläntan åker
*Ekeflata Saknas   Piprum beb Stallbacksåkern åker
*Erländatorp gd   Piprumstad beb Stora sten sten
*Erlændathorp f.d. torp /Se   Pipbrunn stugor Stångbacken åker
Gispetorp by   Piperum lhtr Stångbacken kulle
Gissletorp by   Prästegården kyrkoh.bost. Stångbacken gravhög
Gissletorp by   Rangiltorp gård Sua område vid Trollbäcken
Gissletorp by   Rangiltorp gård Suamossen kärr
Gissletorp by   Rosenlund bebyggelse Svaljen åker
Gissletorp by   Rosenlund+ Saknas Södra grundet grund
Gissletorp gd:ar /Se   Rosenlund lht Södra grundet grund
Gissletorp by /Se   Samfälten område Tietunnlandsbiten åker
?Hageby by   Sand jt Tomten, Lilla åker
?Hageby by   Sandby förr by Tomten, Stora åker
Hageby by   Sandby gård Tosänkan kärr
Hageby by   Sandbytorp gård Tosänkegärdet åker
Hageby by   Sandbytorp gård Tosänkespjällen åker
Hageby by   Segersberg lht Tosänkorna kärr
Hageby by   Segersberg lht Tosänkorna bottenlöst kärr
Hageby by   Skattegården gård Triangeln åker
Hageby by   Smedstorp lht Trinnebrunn damm
Hagebyby by   Språngastugan stuga Trollbäcken bäck
Hageby by   Sua stuga Trollbäcken bäck
Hageby by   Sörgården gård Tärns åker
Hageby Skattegård Saknas /Se   Tossesången riven stuga Uggletorpsängen äng
Hagebyhöga by   Trollbäcken t Utjorden åker
Hagabytorp by /Se   Trollbäcken + t Vakanten åker
Hagebytorp gd /Se   Uggeltorp gård Varbjörksbacken backe
Horngärdet Saknas   Uggletorp bebyggelse Vrån åker
Hässleby by   Uggletorp gård Väderkvarnsudden udde
Hässelby by   Vitmanstorp se Medhamra Saknas Vännsla upprinna
Hässleby by   Västergården gård Västergårdsgärdet gärde
Hässelby by   Älvstorp lht Västerängen åker
?Hässleby by   Änghem lht Vättern insjö
Hässleby by   Ängstorp f d gd Ängebacken åker
Hässleby by   Östergården gård Ängen tomt
Hässleby by     Ölstorpabäcken bäck
Hässleby by     Östergårds grushåla Saknas
Hässelby by     Östergårdsgärdet, Nedra gärde
Hässleby by     Östergårdsgärdet, Övra gärde
Hessleby by     Östra gärdet åker
Hässleby by      
Höghemmet lht /Se      
Klotorp gd      
Klotorp gd      
Klotorp g      
Klotorp gd      
Klotorp obebodd u      
Klotorp Saknas      
Klotorp förr gd      
Klotorp by      
*Klootorp gd?      
?Klotorp gd      
Knapetorp rusthåll      
Knapetorp by      
Knapetorp by      
Knapetorp by      
Kolstorp gd      
Kolstorp hmn      
Koletorp hmn      
Kolstorp gd      
Kolstorp hmn      
Kolstorp gård      
Kolstorp hemman      
Kolstorp Saknas      
Kolstorp by      
*Krægxlikkio t      
Lövkullen t      
Löfkulle g      
Lövkullen torp      
Lövkullen fd. gd      
Lövkullen t      
[Löfkulla] Saknas      
Löfkulla Saknas      
Lövkullen t      
Lövkullen t      
Lövkullen t      
Medhamra hg      
Medhamra hg      
Medhamra herrgård      
Medhamra hg      
Medhamra gd      
Medhamra hg      
Medhamra gd      
Medhamra hg      
?Medhamra hg      
Medhamra hg      
Medhammer Saknas      
Medhamra hg      
Medhamra hg      
Medhamra hg      
Medhamra hg      
Medhamra gd /Se      
Medhamra gd /Se      
Medhamra hgd /Se      
Möhamar, se Medhamra hg      
Rangiltorp gd      
Rangeltorp gård      
Rangeltorp gd      
Rangeltorp gd      
Rangeltorp gd      
Rangelstorp gd      
Rangeltorp gård      
Rangeltorp by      
Rangiltorp gd      
Rangeltorp gd      
Rangeltorp gd /Se      
*Rosendal Saknas      
?Sandby hg      
Sandby gd      
Sandby by      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby hgd      
Sandby hg      
Sandby hgd      
Sandby hg      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby herrg      
Sandby gd      
Sandby hg      
Sandby hgd      
Sandby hgd      
Sandby hg      
Sandby hg      
Sandby hgd      
Sandby herrgård      
Sandby herrgård      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby herrgård      
Sandby herrgård      
?Sandby hg      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby hg      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby herrgd      
Sandby gd      
Sandby g      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby gd      
Sandby hg      
Sandby hg      
Sandby hg      
Sandby hg      
Sandby Saknas /Se      
Sandbytorp gd      
Skeppstad by      
*Tjärntorp Saknas      
Uggletorp gd      
Uggletorp by      
*Ällingetorp Saknas      
*Ærlændatorp gd?      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.