ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Pers socken : Dals härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 455 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 14
Sankt Per sn Fjuk ö Sankte Per sn Fjuk ö
Klaastad sn Fjuk ö Adolfsnäs lht Hästhagsfartågen försvunnen gärdesväg
Klastad, se Klåstad förr egen sn Fyllamossen mosse Annelund lht Kungshagen förr utgård, nu åker
Klastad förr sn, nu del av sn Fyllamossen mosse Berga lht Libomska jorden gärde
Klastad förr sn, nu del av sn »garpalykkionne» åkrar Brunnstorp lht Mjölnaliden gärde
Clastadha sn *Garpalykkione åkrar Bäckebo lht Oxbackafartågen försvunnen gärdesväg
Klastad förr sn Hovsvägen väg Bäckfors lht Rismarken skogsområde
Klastad förr sn, nu del av sn KangsHagen, Se Kungsängen ägomark Dungen lht Rismarksliden gärde
»klastadhom» del av förs. Kongs hagen, Se Kungsängen ängsområde Egeby gård Skogsgärdet gärde
Klastadha förr sn, nu ing. i sn Kungsängen ägomark Eketorp lht Slottsgraven igenlagt dike
Klastad förr sn, nu del av sn Kungsängen ängsområde Ekäng lht Tycklingeviken vik
Klastad förr sn, nu del av sn Kungsängen ägomark Fylla gårdar Vesterudd udde
St. Per [Klastadha] sn Mjölnaån å Fylla by Vesterviken vik
Klåstad förr egen sn, nu ing. i förs. Mjölnaån å Fylla utjord Saknas Vättern insjö
Klåstad förr egen sn, nu ing. i förs. Mjölnaån å Fågeltorp lht  
Klåstad f. sn, nu ing. i förs. *Märkesbäcken Saknas Granby by  
Klastad förr egen sn Mölna åen, Se Mjölnaån å Granby Åtting bebyggelse  
Kloestada förr sn Rismarken skogsområde Granlund lht  
Klåstad f. egen sn, nu del av sn Rismarken terräng Granlund lht  
*Klåstad f.d. sn *Starby gärde gärde? Grantorp lht  
Klåstad förr egen sn, nu del av sn *Starby gärde förr gärde? Granudden lht  
*Klåstad del av sn *Starby gärde gärde? Grönlund lht  
*Klåstad förr egen sn, nu del av förs. *Stora hagen jord Hagatorpet lht  
Klåstad del av förs. *Svike bäck Saknas Hauptmanslyckan åkerlycka  
Klåstad sn *Svike bäck Saknas Herrestad mosse  
Klåstad f.d. sn, del av förs. »symons lykkia» åker Hildingshem lht  
Klåstad förr egen sn *Symons lykkia åker Huvudstad gård  
Klåstad f.d. sn *Södergärdet Saknas Hässlet lht (f.d. t)  
Klåstad förr egen sn *Södergärdet Saknas Hästhagen lht, (f.d. t)  
[Klåstad sn] sn *Tegelbruksbäcken bäck Kalkhagen äng  
Klåstad f.d. sn *Tegelladsviken vik Kalvhagen äng  
Klåstad f.d. sn Tullemarken, Se Fyllamossen mosse Kammaren lht  
[Klåstad] sn Tycklinge udde udde Kerstinstorp utgård  
Klåstad fd sn Tycklingen halvö Kilen lht (f.d. t)  
Klåstad f.d. sn Tycklingen halvö Klosterjorden jord  
Klåstad Saknas Tycklingen udde Klosterstad by  
Klåstad f. egen sn Tycklingeviken vik Klosterstad Saknas  
Klåstad f. sn *Tycklingsviken vik Klosterstadstorp gård  
Klåstad förr sn *Tycklingsviken vik Klosterstadtorp Saknas  
Klåstad förr sn *Tyclingzudde udde Klosterstad järnvägsjord Saknas  
Klåstad f. egen sn   Klåstad järnvägsjord Saknas  
Klåstad förr sn /Se   Kronängen äng  
Klåstad, se Olastadha del av sn   Kungs-Starby f.d. kungsgård  
S:t Per sn   Kungsträdgården område  
Sankt Per sn   Kvissberg gård  
Sankt Per förs.   Kvissbergsjorden jord  
Sankt Per sn   Laggartorpet, Lilla lht (f.d. t)  
Sankt Per sn   Laggartorpet, Stora lht (f.d. t)  
Sankt Per socken   Lycketorp lht  
Sankt Per sn   Löten lht  
Sankt Per sn   Löten område  
Sankt Per sn   Mark, Lilla lht  
Sankt Per sn   Mark, Stora lht  
Sankt Per sn   Missunna lht  
Sankt Pers sn   Mjölnatorpet lht (f.d. t)  
Sankt Per sn   Norrgården = Ruset bebyggelse  
Sankt Per sn   Norrgården bebyggelse  
Sankt Per sn   Nybo lht  
Sankt Per sn   Nybygget lht  
Sankt Per sn   Nytorp lht  
Sankt Per sn   Prästgården komministerboställe  
Sankt Per sn   Rosenlund lht  
Sankt Per sn /Se   Ruset bebyggelse  
Sankt Per sn /Se   Sjökumla utjord  
Sankt Per sn /Se   Skarven lht (f.d. jt)  
Sankt Per sn /Se   Skogen lht (f.d. jt)  
Sankt Per förr sn /Se   Slottsgraven grav kring slott  
Vadstena, sn, se S:t Pers sn sn   Smedtorpet, Lilla lht  
Wadstena förr sn   Smedtorpet, Stora lht  
Vadstena kyrkosocken sn   Starby f.d. kungsgård  
Vadstena förr sn   Starby, Östra gård  
Vadstena förr sn   Styra utjord Saknas  
Vadstena förr sn   Södergården bebyggelse  
Vadstena förr sn   Tegelbruksjorden område  
Vadstena förr sn   Tuledet lht  
Vadstena förr sn   Tycklinge gård  
Vadstena förr sn   Vadstena hagar hagar  
Vadstena förr sn   Vadstena löt område  
Vadstena förr sn   Wennestadjorden bebyggelse  
Vadstena förr sn   Wennestad utjord  
Vadstena förr sn   Vrån lht  
Vadstena förr sn   Åsabacken stuga  
Vadstena förr sn   Östergården bebyggelse  
Vadstena förr sn      
Vadstena förr sn      
Vadstena förr sn      
Vadstena förr sn      
Vadstena förr sn      
Vadstena förr sn      
Vadstena sn sn      
[Vadstena socken] socken      
Vadstena sn      
St. Pers [Vadstena] sn      
Vadstena (numera S:t Per) sn      
Vadstena (numera S:t Per) sn      
Vadstena f. sn /Se      
Egeby by      
Egeby by      
?Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby förr by, nu lastplats      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
?Egeby by      
?Egeby by      
?Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
Egeby by      
?Egeby by      
?Egeby by      
?Egeby by      
?Egeby by      
Egeby by /Se      
Egeby gd /Se      
»eyby», Se Egeby by      
Fylla by      
Fylla gd      
Fylla by      
Fylla gdar      
Fylla by      
Fylla by      
Fylla gd:ar      
Fylla by      
Fylla by      
Fylla by      
Fylla by      
Fylla, Norra och Södra gd:ar      
Fylla by      
Fylla, Norra o. Södra gårdar      
Fylla, Norra o. Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla, Norra och Södra gårdar      
Fylla gd /Se      
Galgbacken (Galgberget) Saknas      
*Garpebolet Saknas      
?Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
?Granby by      
Granby Saknas      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby Saknas      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by      
Granby by /Se      
Granby by /Se      
Granby by /Se      
Hobdastad gd      
Hofdastadh, se Huvudstad gård      
Huvudstad gård      
Huvudstad by      
Huvudsta gård gård      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudsta gd      
Huvudsta gd      
Huvudsta by      
Huvudsta gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta hgd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudsta gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudsta gd      
Huvudstad gård      
Huvudstad gård      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad hg      
Huvudstad by      
Huvudstad gd      
Hufwudsta by      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Hufvudstad g      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad gd      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad hg      
Huvudstad gd /Se      
Huvudstad gd, (förr by) /Se      
Klastad by      
Klosterstad gård      
Klosterstad by      
Klosterstad, (Klåstad) by      
Klosterstad, (Klåstad) by      
Klosterstad gd      
Klosterstad gård      
Klosterstad gård      
Klosterstad gd      
Klosterstad gd      
Klosterstad gd      
Klosterstad gd      
Klosterstad gd      
Klosterstad gd      
Klåstad gd      
Klåstad förr egen sn      
Klåstad f. egen sn      
Klåstad f. egen sn      
Klåstatorp beb. /Se      
*Kraakasteen Saknas      
Kvisberg gård      
Kvissberg gd      
?Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg by      
Kvissberg gård      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gård      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg hg      
Kvissberg gd?      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Qvissberg g      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvisberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
Kvissberg gd      
*Ladugården Saknas      
*Ladugården Saknas      
Mölna(Starby) g      
*Ofdhastadha, se Huvudstad gård      
*Rosindal Saknas      
*Rosendal Saknas      
*Rosendal Saknas      
Rosindal Saknas      
Rosendal Saknas      
*Rosendal gods      
[Rosendal] Saknas      
*Rosendal beb.      
*Rosendal Saknas      
Rosendal gd /Se      
*Snickebro Saknas      
Solberga gd      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby f.d. kungsgård      
Starby f.d. kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby gd      
Starby gd      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby kungsgd      
Starby gd      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby gd      
Starby, Östra gd      
Starby, Ö. gd      
Starby kungsgård      
Starby by      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby hg      
Starby by      
Starby hg      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby hg      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby, Östra gd      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby by      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby, Västra gd      
Starby kungsladugård      
Starby, Östra gd      
Starby, Östra gd      
Starby, Östra gd      
Starby g      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby gd      
Starby gd      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby, Östra gd      
Starby gd      
Starby gd      
Starby hg      
Starby hg      
Starby kungsgård      
Starby kungsgård      
Starby gd      
Starby, Västra, se Starby, Östra gd      
Starby, Östra gd /Se      
Tycklinge gd /Se      
Vadstena förr sn      
?Vennestad utjord      
?Vennestad utjord      
Vennestad f.d. by      
*Vännestad del av stadsjord      
Vennestad utjord      
Vennestad utjord      
Vennestad utjord      
i vernostadhom Saknas /Se      
»vernostadhom» Saknas      
Vännestajorden Saknas      
Vännestajorden Saknas      
*Ödhaboleth gd?      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.