ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fivelstads socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 29
Fivelstad f. gd Alängen äng Fivelstad sn sn Bommehagen skog
Fivelstad förr gd, nu sn *Erniktebacken höjd Dialektordförteckning förteckning Bommahagen skog
Fivelstad förr gd, nu sn Fifwellstalöten skogsmark Sagesmän förteckning Brotorpabron landsvägsbro
Fivelstad förr gd, nu sn Fifwelsta utäng äng Nummerförteckning förteckning Brotorpaängen äng
Fivelstad förr gd, nu sn Fivelstads löt skogsmark Nummerförteckning förteckning Exeravallen plan
Fivelstad sn Fivelstads löt terräng Fivelstad sn Fivelstadbacken landsvägsbacke
Fivelstad sn Haremossen mosse Fivelstads socken socken Fivelstadbrunnen vattensamling
Fivelstad sn Jättestenen sten /Se Altorp lht Fågelstadsskiftet åker
Fivelstad sn Sunds löt terräng Alängen avsöndrad gård Haremossen mosse
Fivelstad sn   Anderstorp lht Hundsbergabacken landsvägsbacke
Fivelstad sn   Anneborg lht Hundsberget kulle med domarring
Fivelstad sn   Annelund lht Korvekullen kulle
Fivelstad sn   Backasand gård Korvakullen höjd
Fivelstad sn   Backasand gård Pisseroxen vattensamling
Fivelstads sn   Bernstorp lht Rävsjömossarna kärrmark
Fivelstad sn   Björkelund lht Rävsjöängen äng
Fivelstad sn   Björkelund lht Skyllern utj
Fivelstad sn   Brotorp gård Sparvträdgården Saknas
Fivelstad sn   Brotorp gård Stensjorden åker
Fivelstad sn   Brotorp åker Stubbetorpaängen äng
Fivelstad sn   Brunnsvik lht Sunds löt bebyggt område
Fivelstad sn   Brunnsvik lht Surlöskorna åkermark
Fivelstad sn   Brännegården gård Tingsbacken kulle
Fivelstad sn   Börstad by Treskitesnippen åker
Fivelstad sn   Börstad gårdar Tresnuten åker
Fivelstad sn   Börstad brännegård gård Tråstadbrunn vattensamling
Fivelstad socken   Börstad oxelgård gård Åbytingen grusgrop
Fivelstad sn   Börstad östergård gård Ölstorpabäcken bäck
Fivelstad sn   Börstad södergård gård Öna åker
Fivelstad socken   Börstad utjord Saknas  
Fivelstad socken   Cederslund lht  
Fivelstad socken   Eketorp gård  
Fifvelstad sn   Eketorp rusthåll  
Fifvelstad sn   Eriksberg lht  
Fivelstad sn   Erikslund lht  
Fivelstad sn   Fivelstad by  
Fivelstad sn   Fivelstad gårdar  
Fivelstad sn   Fivelstad brännegård gård  
Fivelstad sn   Fivelstad norrgård gård  
Fifvelstad sn   Fivelstad ödegård gård  
Fivelstad sn   Fivelstad källegård gård  
Fivelstad sn   Fivelstad östergård gård  
Fivelstad sn   Fivelstad komministerboställe Saknas  
Fivelstad sn   Fivelstad kvarn Saknas  
Fivelstad sn   Fivelstad prästgård Saknas  
Fivelstad sn   Flygeln gård  
Fivelstad sn   Fridhem lht  
Fivelstad sn   Fridhem lht  
Fivelstad sn   Fridhem, Lilla lht  
Fifvelstad sn   Fridensborg lht  
[Fielstad] Saknas   Fridenslund lht  
Fifvelstad Saknas   Funkis lht  
Fivelstad sn   Fågelstads station Saknas  
Fivelstad sn   Gatan lht  
Fivelstad sn   Gatugården gård  
Fivelstad sn   Granlund rivet t  
Fivelstad sn   Grönkullen lht  
Fivelstad sn   Grönlund lht  
Fivelstad sn   Grönlund lht  
?Fivelstad sn   Gullaryd lht  
Fivelstad sn /Se   Hagalund lht  
Fivelstad sn /Se   Hagtorpet rivet t  
Fivelstad sn /Se   Hagtorpet torp  
Fivelstad sn /Se   Hastekullen t  
Fivelstad sn /Se   Heleneborg skattegård  
Fivelstad sn /Se   Heleneborg, Lilla lht  
Fivelstads kyrka Saknas   Hilltorp gård  
Brotorp gd   Hilltorp, Lilla gård  
Brotorp gd   Hiltorp gård  
Brotorp gd   Hundsberget ödegård  
Brotorp g   Hundsberget gård  
Brotorp gd   Hyddan lht  
Brotorp gd   Högberget gård  
Byristadha by   Högberget gård  
Börstad by   Högstorp riven bs  
Börstad by   Johannesberg lht  
Börstad by   Johannesdal lht  
Börstad by   Johanneslund lht  
Börstad by   Jordkulan jordkula  
Börstad gd o. by   Karlsberg lht  
Börstad by   Karlslund lht  
Börstad by, gd   Karlslund lhter  
Börstad by   Karlslund lht  
Börstad by   Karlslund lht  
Börstad by   Karlslund lht  
Börstad by   Karlsro lhter  
Börstad by   Karlsro lht  
Börstad by   Karlsro lht  
Börstad by   Kartorp utj  
Börstad by   Kartorps utjord Saknas  
?Börstad by   Konradslund lht  
Börstad by   Källenborg lht  
Börstad by   Källgården gård  
Börstad by   Lagmansberga utj  
Börstad by   Lagmansberga utjord Saknas  
Börstad by   Lindekullen lht  
Börstad by /Se   Lindenäset lht  
Börstad by /Se   Lugnet lht  
Börstad by /Se   Lundeborg lht  
Börstad by /Se   Långeryd by  
Börstad by /Se   Långeryd gårdar  
Eketorp Saknas   Långeryd, rusthåll gård  
Eketorp gd   Marieberg lht  
Eketorp gd   Mariedal lht  
Eketorp g   Marielund lht  
Eketorp gd   Matildelund lht  
?Eketorp gd   Mellangården gård  
Fivelstad gård, by   Norrgården gård  
Fivelstad gd   Nybygget lhter  
Fivelstad gård, by   Nybygget lht  
Fivelstad gård   Nybygget lht  
Fivelstad gd   Nyholm lht  
Fivelstad gd   Nytorp lht  
Fivelstad gd   Petersborg lht  
Fivelstad gd   Petterslund lht  
Fivelstad gård, by   Peterslund lht  
Fivelstad gd   Prästgården komministerboställe  
Fivelstad gård, by, socken   Ridderslund lht  
Fivelstad gård, by o. socken   Riddersnäs lht  
Fivelstad gård, by o. sn   Risberga by  
Fivelstad gård, by o. socken   Risberga Saknas  
Fivelstad gård, by o. socken   Risberga mellangård gård  
Fivelstad gård, by o. sn   Risberga gatugård gård  
Fivelstad by, socken   Risberga norrgård gård  
Fivelstad by, socken   Risberga sörgård gård  
Fivelstad by, socken   Risberga tomt Saknas  
Fivelstad by o. sn   Rosenborg lht  
?Fivelstad by   Rosenhill lht  
Fivelstad by /Se   Rosenlund lhter  
Fågelstad samh   Oxelgården gård  
Fogelstad g   Russingstorp Saknas  
Fågelstad by, samh.   Russingstorp gård  
?Fågelstad samh.   Russingstorp utjord, kallad Skyllern Saknas  
Fågelstad samh. /Se   Russingstorp gård  
Fågelsta samh. /Se   Rydhem lht  
Hilltorp gd   Rävsjö säteri  
Hilltorp gd   Rävsjö säteri  
Hilltorp gd   Röbo lht  
Hiltorp gd:ar   Röbo lhter  
Hilltorp gård   Samuelsberg lht  
Hilltorp g   Sandbo lht  
Hilltorp gd   Sandkullen lhter  
Hilltorp gd /Se   Sandkullen lht  
Hilltorp gd /Se   Sandkullen lht  
Långeryd gård   Sandstorp lht  
Långeryd gård   Sandstorp lhter  
Långeryd gård   Sandstorp lht  
Långeryd by   Sandstorp lht  
Långeryd gård   Sandvik lht  
Långeryd by   Sanneberg lht  
Långeryd g   Skattegården gårdar  
Långeryd gd   Skogalund lht  
Långeryd by   Skoghem lht  
Långeryd gd   Skogsberg lht  
Långeryd Saknas   Skogsborg lht  
?Långeryd g   Skogslund lhter  
Långeryd gd   Skogslund lht  
Långeryd gd   Skogslund lht  
Långeryd by /Se   Skogslund lht  
Långeryd by /Se   Skogslund lht  
Risberga by   Skogslund lht  
Risberga by   Skogsstugan lht  
Risberga by   Skogstorp t  
Risberga by   Skogstorp lht  
Risberga by   Skogsäng lht  
Risberga by   Skyllern, se Russingstorp Saknas  
Risberga by   Sparvträdgården riven lht  
Risberga by   Stubbetorp gård  
Risberga by   Stubbetorp gård  
Risberga by   Stugan lht  
Risberga by   Sund by  
Risberga by   Sund gårdar  
Risberga by   Sund skattegård gård  
Risberga by   Sund lillgård gård  
Risberga by   Sund norrgård gård  
Risberga by   Sund sörgård gård  
Risberga by   Sundbyberg lht  
Risberga by   Sundsborg lht  
Risberga by   Sundsbo lht  
Risberga by   Sundsvik lht  
Risberga by   Svenstorp lht  
Risberga gd   Säterslund lht  
Risbärga by   Sörgården gård  
?Russingstorp gård   Tjärtorp utj  
Russingstorp gd   Tjärtorp utjord Saknas  
Russingstorp by /Se   Toffelbo lht  
Russingstorp by /Se   Tomtebo lht  
?Russingstorp gd /Se   Tråstad by  
Ræffshöghie, se Rävsjö herrgd   Tråstad gårdar  
Rävsjö hg   Tråstad skattegård gård  
Rävsjö hg   Tråstad vestergård gård  
Rävsjö hg   Tråstad mellangård gård  
Rävsjö hg   Trädgårdstorp t  
Rävsjö hg   Trädgårdstorp lhter  
Rävsjö hg   Ullstorp gård  
Rävsjö herrgård   Ullstorp gård  
Räfsjö gd   Villa Ödegård lht  
Rävsjö herrgård   Ängdalen lht  
Rävsjö gd   Ängen lht  
Rävsjö hg   Änghemmet lht  
Rävsjö gd   Ängshemmet lht  
Rävsjö herrgd   Ängshult lht  
Rävsjö gd   Ängslund lht  
Rävsjö gd   Ängsnäs lht  
Rävsjö hg   Ödegården gård  
Rävsjö hg   Ölstorp by  
Rävsjö gd /Se   Ölstorp Saknas  
Rävsjö gd   Ölstorp östergård gård  
Rävsjö Saknas   Ölstorp vestergård gård  
Rävsjö gd /Se   Öna lht  
Rävsjö gd /Se   Östergården gård  
Rävsjö gd /Se      
Rävsjö gd /Se      
Rävsjö gd /Se      
Rävsjö hg /Se      
Rävsjö gd /Se      
Rävsjö gd /Se      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
»Sunderby» beb.      
Sywelstadha,se Fivelstad Saknas      
Tingsbacken kulle /Se      
Tingstorp lht /Se      
?Tjärtorp utjord      
?Tjärtorp f.d. gd, nu utjd.      
[Torp] Saknas      
?Torp Saknas      
*Torp gd el. by      
*Torp Saknas      
Tråstad by      
Tråstad by      
Tråstad by      
Tråstad gdr      
Tråstad by      
Tråstad gdar      
Tråstad by      
Tråstad by /Se      
Ullstorp gård      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
?Ullstorp gård      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd      
Ullstorp gd /Se      
Ullstorp gd /Se      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Öltorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp gd      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp hg      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
(?)Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by      
Ölstorp by /Se      
Ölstorp by /Se      
Ölstorp by /Se      
Ölstorp by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.