ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Stenby socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 588 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 615 Naturnamn : 545
Sten f. sn /Se »asmodha flaath» natn /Se Västra Stenby Saknas Almabäcken bäck
Stenby, Västra sn *Asmoda flat åker? /Se Dialektordförteckning förteckning Ann-Pe-Lars lycka åker
Stenby, Västra sn /Se Birgerslund ägomark? Dialektordförteckning förteckning Appelbygärdet åker
Stenby, Västra sn Birgittas källa fornlämning Sagesmän förteckning Aspedungen hage
Stenby, Västra sn Blackorna åker /Se Sagesmän förteckning Aspedungen beteshage
Stenby, Västra sn /Se Blackorna terräng Nummerförteckning förteckning Aspedungen backe
Stenby, Västra sn /Se Blankeberg berg med fornlämning Nummerförteckning förteckning Aspekullen kulle
Stenby, Västra sn /Se Blankeberg triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Asphagen hage
Stenby, Västra sn /Se Bäckängen terräng? Nummerförteckning förteckning Asphagen åker
Stenby, Västra sn /Se Dynudden ägomark Nummerförteckning förteckning Backhagen hage
Stenby, Västra sn /Se Ekhamraviken vik Nummerförteckning förteckning Backhagen bete
Stenby, Västra sn Ekmansängen skogsmark Förkortning förteckning Backkällan upprinna
Stenby, Västra sn /Se Fallastänget åker /Se Sagesmän förteckning Backkällan upprinna
Stenby, Västra sn /Se Frebergaviken vik Sagesmän förteckning Barnmossen kärr
Stenby, Västra, kyrka kyrka /Se Granhagen terräng Sagesmän förteckning Bengtsäängen åker
Kälvesten f. sn Grepstadmossen mosse Sagesmän förteckning Birgittakällan källa
Kälvesten f. sn Grönlund terräng Sagesmän förteckning Birgittastigen stensträng
Kälvesten f. sn Gäddsättevarpet fiskeplats /Se Sagesmän förteckning Björkdungegärdet åker
Kälvesten f. sn Hamrabäcken bäck Nummerförteckning förteckning Björkängen betesäng
Kälvesten f. sn Hamraviken vik Nummerförteckning förteckning Björnakärret skog
Kälvesten f. sn Hamraviken vik Nummerförteckning förteckning Björnaröven åker
Kälvesten f. sn Hamraviken vik Nummerförteckning förteckning Björnkärret kärr
Kälvesten f. sn Holmhult terräng Nummerförteckning förteckning Björnreven impediment
Kälvesten f. sn Hålahumpen äng /Se Nummerförteckning förteckning Björnslinna åker
Kälvesten f. sn Hässlebysand strandområde? Nummerförteckning förteckning Blackebacken kulle
Kälvesten f. sn Högrabacken backe /Se Nummerförteckning förteckning Blackebacken åker
Kälvesten förr sn Hönsabetet äng /Se Nummerförteckning förteckning Blackorna åkermark
Kälvesten f. sn Jerusalem terräng Stenby sockertopp inbyggarbeteckning Blackorna åker
Kälvesten förr sn Korgebacken ägomark Stenby, Västra sn Blackorna åker
Kälvesten f. sn. Kälven försv. sjö /Se Västra Stenby socken socken Blankeberg kulle
Kälvesten förr egen sn *Kälven förr sjö /Se Västra Stenby socken socken Blankeberg kulle
Kälvesten f. sn Kälven förr sjö Västra Stenby socken socken Blankeberg åker
Kälvesten f. sn Kälven försv. sjö /Se Anderstorp lht Blåmåns kulle
Kälvesten f. sn Kälven sjö /Se Anderstorp lht Blå Måns åkerbit
Kälvesten f. sn Kälvesten-stenen Saknas Anderstorp lht Bolaget lada
Kälvesten förr egen sn Käringesjön f.d. sjö? Andregården gd Bolagsskiftet åker
Kälvesten f. sn Ljungsborg fornlämning Armbysta beb Borgagärdet åker
Kälvesten f. sn Lårstad mosse mosse Axes lht Bortre skogen skog
Kälvesten f. sn Massekullen kulle /Se Axhem lht Brännerihagen hage
Kälvesten f. sn Matsakullen kulle Axtorp f.d. gt Brännerihagen bete
Kälvesten f. sn Midsommarkällan fornlämning Axtorp lht Bybrunn brunn
Kälvesten f. sn Motalaviken vik Axtorp lht Bytorget gräsmark
Kälvesten förr egen sn Motalaviken vik Back torp Bäcken bäck
Kälvesten f. sn Motalaviken vik Bengtsägården gd Bäckleran åker
Kälvesten f. sn Motalaviken vik Birgerslund lht Bäckängen sumpmark
Kälvesten f. sn Mörtviken vik Birgerslund lht Dalagärdet åker
Kälvesten f. sn Orgelverket åker /Se Björkelund t. Dalaskiftet åker
Kälvesten f. sn Plöserna åker och äng /Se Björkelund lht Dalasnuten åker
Kälvesten f. sn Pålsan källa /Se Björkliden lht Dalen äng
Kälvesten f. sn Riket åker /Se Björklund t. Dalen äng
Kälvesten f. sn Rödbergsudde udde Blackarna torp Dalsnuten åker
Kälvesten f. sn Samlalyckan åker /Se Blackstorpet t. Danielsbacken backsluttning
Kälvesten f. sn Skepparpinan del av Vättern Blackstorpet torp Danielskällan källa
Kälvesten f. sn Skeppstad mosse mosse Blackstugan t. Dikevarpet notvarp
Kälvesten f. sn Skeppstadsjön sjö Blackstugan torp Drängdöden åker
Kälvesten f. sn Skeppstadsjön sjö Blomstertorp lht Drängåkern åker
Kälvesten f. sn Skeppstad skog skog Blomstertorp lht Drängåkern åker
Kälvesten f. sn Skromman ägomark Bolaget gd Dyen åker
Kälvesten f. sn Snarhemmet utjord /Se Borgastugan torp Dynagärdet åker
Kälvesten f. sn Sskiepsta siön sjö Borghem lht Dynan åker
Kälvesten f. sn Säldabetet betesmark /Se Borghem lht Dynudden udde
Kälvesten f. sn /Se Tavlesnuten åker /Se Britthem lht Dynudden udde
Kälvesten f. sn Tegelbruksgärdet ägomark Britthem lht Dynudden udde
Kälvesten f. sn Tranberga mosse mosse Brotorp t. Dyplösen åker
Kälvesten f. sn Utsikten terräng Brotorp t. Dytaget äng
Kälvesten f. sn Varmslyckan äng /Se Brotorp torp Dytaget kärr
Kälvesten f. sn WahrWijkan vik Brunnsvik lht Dytagsbacken äng
Kälvesten f. sn Warwijken vik Brunnsvik lht Dytagsgärdet åker
Kälvesten f. egen sn *Varviken yttre delen av nuvarande Motalaviken Brunnsvik lht Ekbacken åker
Kälvesten f. sn Varviken vik /Se Bäck t. Eken åker
Kälvesten f. sn Ängdalen ägomark? Bäck t. Ekhamraviken vik
Kälvesten f. sn   Bäck beb Ekmannalyckan äng
?Kälvesten f. egen sn   Bäckedalen lht Ekudden udde
Kälvesten f. sn   Bäckedalen lht Ekudden, Yttre notvarp
Kälvesten f. sn   Bäckängen lht Ekuddevarpet notvarp
?Kälvesten f. egen sn   Bäckängen lht Eländet åker
Kälvesten f. sn /Se   Bäckängen lht Enebacken bete
Kälvesten förr sn /Se   Dalen lht Fallastänget åker
Kälvesten gmlt n. på del av sn   Dalen lht Fallet åker
Kälvesten f.d. sn /Se   Dalgrenstorp torp Fallet skog och gärde
Kälvesten f.d. sn /Se   Dalhem lht Fallet åker
Kälvesten förr sn /Se   Dalhem lht Felixasjön kärr
Sten f. sn   Daniel torp Fjärdingekärret kärr
Sten f. sn   Davidshem lht Fransängen åker
Sten förr egen sn   Davidshem lht Frebergabäcken bäck
Sten förr egen sn   Djärvastället f. d. lht Frebergasvängen landsvägskrök
Sten f. sn   Ekbacka lht Frebergaviken vik
Sten f. sn   Ekeberg gd Främre skogen skog
Sten f. sn   Ekeberget gård Fröknejorden åker
Sten f. sn, /Se   Ekeberget gård Fyrbåkegärdet åker
Sten f. sn   Ekenäs lht Fyrbåkägärdet åker
Sten förr sn   Ekensberg lht Fyrkanten åker
Sten f. sn   Ekenäs avs Fågelstadbackarna landsvägsbackar
Sten, Lilla f. sn   Ekhaga lht Fågelstadbackarna landsvägsbackar
Sten, Lilla f. sn   Ekhamra gård Fåglagatan väg
Sten f. sn   Ekhamra gård Fåglegatan väg
Sten f. sn   Ekhamra Saknas Fålehagen kronopark
Sten f. sn   Ekhyddan lht Fårabetet bete
Sten f. sn   Ekhyddan lht Fålehagen kronopark
Sten f. sn   Ekliden lht Gert och Tektors håla sandtag
Sten f. sn   Ekmannalyckan = Långvrån lht Gatan väg
Sten f. sn /Se   Emeliehem lht Gatan väg
Sten f. sn   Emelihem lht Gatan väg
Sten sn   Endalen lht Getaryggen grusås
Sten f. sn   Endalen lht Getaryggen höjdsträckning
Sten f. sn   Endalen lht Getåsen ås
Sten f.d. sn   Eriksberg lht Granhagen skog
Sten f. sn   Eriksberg lht Granhagen grandunge
Sten f. sn   Eriksdal lht Granhagen åker
Sten, Västra f. sn   Eriksdal lht Granhagsbacken åker
Sten, Västra f. sn   Erikslund lht Granhagsbacken åker
Sten f. egen sn   Erikslund lht Grefstadkälla trefaldighetskälla
Sten f. sn   Erikstorp gård Grenbergagärdet åker
Sten f. sn   Erikstorp gård Grepstadkulle höjd
Sten f. sn   Erikstorp gd Grepstadmossen mosse
Sten f. sn   Erklaklara fd lht Grepstadskogarna skogsområde
Sten f. sn   Fagerhult t Grepstadkälla källa
Sten förr sn /Se   Fallet lägenheter Grepstadkärret kärr
Sten f. sn /Se   Femknutestugan fd lht Grodkärret kärr
Apelby by   Fiskartorpet t Gropebacken ängsmark
*Asmoda flat Saknas   Fiskartorpet t Gräshagssvängen landsvägskrök
Ekeberget gd /Se   Fiskartorpet lägenheter Gräshagssvängen väg
*Ekeflat Saknas   Flackhamra gård Gubbajorden åker
Ekhamra gd /Se   Flackhamra bebyggelse Gullängen åker
*Fallet t   Freberga, Södra gård Gullängen åker
*Fallet t.   Freberga, Södra gård Guttegärdet åker
Fiskartorp t.   Freberga, Södra gd Gutteskogen skog
*Fiskaratorp t   Freberga, Södra gd Gäddsättevarpet notvarp
Flackhamra gd /Se   Fredrikegården gd Gästisbacken backe
Frabergha, se Freberga, Norra hg   Fridensborg lhter Hallingstorps utjord Saknas
Freberga, Norra hg   Fridensborg lht Hamrafallet skogsdunge
Freberga, Södra hg /Se   Fridensborg lht Hamraudden udde
Freberga, Södra hg   Fridensborg avs Hamraudden udde
?Freberga, Södra hg   Fridensborg lht Hamravarpet, Inre notvarp
Freberga (S.) gd   Fridhem lhter Hamravarpet, Yttre notvarp
?Freberga )S.) gd   Fridhem lht Hamraviken vik
Freberga, S. gd   Fridhem lht Hamraviken vik
Freberga, S. gd   Fridhem lht Holm utjord
?Freberga, Södra hg   Fridhem lht Hareskramlan äng
?Freberga, Södra hg   Fridhem lht Holmhult röse
(?) Freberga, S. hgd   Fridhem lht Horngärdesgrundet grund
?Freberga hg   Fridhem lht Horngärdesgrundet grund
Freberga hgd   Furulund lht Horngärdesskogen skog
? Freberga, Södra hg   Furulund lht Horngärdsslätten sjömärke
?Freberga, Södra hg   Fågelstad by Horngärdesudden udde
? Freberga, Södra hg   Fågelstad by Horngärdsudden udde
Freberga S. hgd   Fågelstad Saknas Hundsten gränssten
Freberga hg   Fågelstad by Hålalyckan åker
Freberga gd   Fågelstad skattegård gård Hultet åker
Freberga, Södra hg   Fågelstad Skattegård gd Hultorp åker
Freberga S:a gd   Fågelstad Skattegård gd Hålabacken landsvägsbacke
? Freberga gd   Fågelstad storgård Hålagärdet åker
Freberga, Norra hg   Fågelstad Stargård gd Hålahumpen ängsmark
Freberga, Södra hg   Fågelstad Storgård gd Hålspjällen hage
Freberga, Södra hg   Fågelstad lillgård gård Hässlebetet åker
Freberga, Södra gd   Fågelstad Lillgård gd Hässlebyviken vik
Freberga, Södra hg   Fågelstad Lillgård gd Hästbetet äng
Freberga hg   Fågelstad Södergård gd Hästebacken skogsbacke
Freberga, Södra hg /Se   Fågelstad Södergård gd Hästhagen hage
Freberga gd   Fågelstad sörgård gård Hästhagen skog
Freberga, Södra hgd /Se   Fågelstadtorp utj Hästhagen bete
Freberga, Södra hgd /Se   Fågelstadtorp utjord Hästhagsåkrarna åkrar
Freberga, S:a gd /Se   Fålehagen skogv. bost. Högalundsbacken landsvägsbacke
Freberga, Södra gd /Se   Fålehagen Saknas Högrabacken backe
?Fågelstad by   Fålehagens skogvaktarboställe lht Högrabacken höjd
Fågelstad by   Fågelstadtorp Saknas Högrabacken höjdsträckning
Fågelstad by   Gerdalund lht Högrabacken landsvägsbacke
Fågelstad by   Granhagen lht Hönsabetet bete
Fågelsta by   Granhagen lht Hönsabetet äng
Fågelstad by   Granhagen lht Hönsabetet bete
Fågelstad gd   Grankulla lht Hönsekullen åker
Fågelstad by   Grenbergastället torp Intaget skogsmark
Fågelstad by   Grepstad by Intagsbetet, se Intaget Saknas
Fågelstad by   Grepstad Saknas Intagsskogen, se Intaget Saknas
Fågelstad by   Grepstad by Jerusalem badställe
Fågelstad by   Grepstad by Jerusalem badplats
Fågelstad by   Grepstad storgård gård Jolstadlöten åker
Fågelsta by   Grepstad Storgård gd Jonasperslyckan åker
Fågelstad by   Grepstad mellangård bebyggelse Jonlyckan åker
Fågelstad by   Grepstad Mellangård gd Järnvägen åker
Fågelstad gård   Grepstad Mellangård gd Jättestenarna domarring
Fågelstad by   Grepstad östergård bebyggelse Jättestenarna stensättning
Fågelstad by   Grepstad Östergård gd Kaffegropen grop
Fågelstad by   Grepstad Östergård gd Kalkugnsvarpet notvarp
Fågelstad by   Gretelund lht Kalkugnsvarpet notvarp
Fågelstad by   Grindtorp rivet t Kalvbetet åker
Fågelstad by   Grindtorp t Kalvtomten del av trädgård
Fågelstad by   +Grindtorp torp Kalvtomten åker
Fågelstad by   Grå lus fd lht Kana(a)svängen vägkrök
Fågelstad by   Grå stugan fd lht Kanasvängen väg
Fågelstad by   Grönlund lht Karl Johans håla sandtag
Fågelstad by   Grönlund lht Kina åker
Fågelstad by   Gula faran lht Kinnagärdet åker
Fågelstad samh. by   Guldenborg lht Kittlekil äng
Fågelstad by   Guldenborg lht Kittlekil äng
? Fågelstad by   Guldenborg lht Kittlekil åker
Fågelstad gd   Gustavslund lht Kittlekil äng
Fågelstad by   Gustavslund lht Kittlekil åker
Fågelsta by   Gärdalund lht Klacken åker
Fågelsta gd   Haga lht Klara källa källa
Fågelstad Saknas /Se   Hagalund gård Klockarebacken åker
Fågelstad by /Se   Hagalund lhter Klockarehagen hage
Fågelstad by /Se   Hagalund t Klockarehagen åker
Fågelsta by /Se   Hagalund lägenheter Klockarehagen åker
Fågelstad by /Se   Hallingestad eller Fågelstadtorp utj. Klockareängen äng
Fågelstatorp beb. /Se   Hallingestad eller Fågelstad Saknas Klockekärret kärr
Grepstad by   Hallingstorp SAknas Knektajorden åker
Grepstad by   Hallingstorp Saknas Knektalyckan åker
Grepstad by   Hallingstorp gårdar Knektalyckan åker
Grepstad by   Hallingstorps utjord utjord Kohagen skog
Grepstad by /Se   Hamra by Kohagsskiftet åker
Grepstad by   Hamra gårdar Kolerakyrkogården mark
Grepstad by   Hamra by Kolerakyrkogården område i V. Stenby sn
Grepstad by   Hamra Skattegård gd Korgebacken kulle
Grepstad by   Hamra Skattegård Saknas Krokek betesmark
Grepstad by   Hamra Östergård gd Kronängen åker och äng
Grepstad by   Hamra Östergård gd Kronängen äng
Grepstad by   Hamra Mellangård gd Kronängen åker
Grepstad by   Hamra skola Saknas Kullagrundet grund
Grepstad by   Hamra skolhus skola Kullagrundet grund
Grepstad by   Hamratorp lht Kullagrundspricken sjömärke
Grepstad by   Harlingstorp gårdar Kullahagen hage
Grepstad by   Herrgården gård Kulla kyrkväg väg
Grepstad by   Herrgården = Stens Herrgård Saknas Kullaviken vik
Grepstad by   Hilltorp lht Kvarnabacken höjd
Grepstad by   Hilltorp lht Kvickgärdet åker
Grepstad by   Holmatorpet torp Kyrkegärdet åker
Grepstad by   Holmhult lht Kyrkgärdet åker
Grepstad by   Holmhult lht Kyrkogården i Sten Saknas
Grepstad by   Holmhult torp Kyrkovägen väg
Grepstad by   Holms utjord Saknas Källebacken skog
Grepstad by   Horngärde se Horngärdet Saknas Källgärdet åker
Grepstad by   Horngärdet gd *Kälven sjö
Grepstad by   Horngärdet gård Kälven sjö
Grepstad by   Horngärdet gård Kälvestenen runsten
Grepstad by   Horngärdet gd Kämpebacken landsvägsbacke
Grepstad by   Hålan gård Kämpebacken landsvägsbacke
Grepstad by   Hålan gård Käringsjön kärr
Grepstad förr sätesgård, nu by   Hålan gd Kärngsjön kärr
Grepstad by   Hässelby by Käringesjön kärr
Grepstad by   Hässleby Saknas Kärrelyckan åker
Grepstad by   Hässleby by Kärrlyckan åker
Grepstad by   Hässleby östergård gård Kärrstugulyckan åker
Grepstad by   Hässleby Östergård gd Ladugårdsgärdet åker
Grepstad by   Hässleby Östergård gd Lagärdet åker
?Grepstad by   Hässleby gd Lapphemsbetet betesmark
Grepstad by   Hässleby fanj. bost. gård Ledsamheten åker
Grepstad by   Hässlebysand bebyggelse Leran åker
?Grepstad by   Hässlebytorp lht Leran åker
Grepstad by   Hässlebytorp lht Leran = Nyckelby lera åker
Grepstad by   Hässlebytorp gd Lerhålorna kärr
Grepstad by   Högalund lhter Lerhålorna skogsdunge
Grepstad by   Höganäs lht Lertaget = Lerhålorna kärr
Grepstad by   Högalund lht Lervägen väg
Grepstad by   Högalund lht Lilla skogen skog
Grepstad by   Högalund bebyggelse Lillegården åker
Grepstad by   Högalund bebyggelse Lillhamra åker
Grepstad by   Höganäs lht Lillängsåkrarne Saknas
Grepstad by /Se   Höganäs lht Lindlyckan åker
Grepstad by /Se   Högrabacken gård Lindorna ängsområde
Grepstad by /Se   Högrabacken Saknas Lindorna åker
Grepstad by /Se   Högrabacken gd Linnera åker
Grepstad by /Se   Högrebacken gård Lyckan åker
*Gubbehagen Saknas   Höshemmet Saknas Lyckebacken åker
?Hallingstorp gd:ar   Ingridsborg lht Lyckorna åker
Hallingstorp gd /Se   Ingridsborg lht Lysbojen boj
Hamra by   Jerusalem stuga Långbetet betesmark
Hamra by   Jerusalem torp Långeresbacken åker
Hamra g   Jönsgården Saknas Långvrån äng
Hamra by   Jönsägården gd Långåkern åker
Hamra gd   Kanaan torp Långåkern åker
Hamra by   Kanan rivet t Långåkern åker
Hamra by   Kanaan jt Lårstadkärret kärr
Hamra by   Kapernaum torp Lårstad mosse mosse
Hamra by   Kappelet Saknas Mandråparen undervattensskär
Hamra by   Karl-Olsas torp Matsakullen kulle
Hamra by   Karlslund lht Massekullen kulle
Hamra by   Karlslund lhter Massäkullen åker
Hamra by   Karlslund lht Matsakullen kulle
Hamra by   Karlslund avs fr lht Matsekullen, se Massekullen Saknas
Hamra by   Karlslund lht Matsäckekullen, se Massekullen Saknas
Hamra by   Karlslund lht Mellanbotten mosse
Hamra by   Karlsro lht Mellanvarpet notvarp
Hamra by   Karlsro lht Middagsbetet bete
Hamra by /Se   Karlsro lht Middagsbetet åker
Holms utjord   Klarhem lht Missunnan hage
»hornegardz torp», se Horngärdet gd   Klarhem lht Mjölkfålla Saknas
Horngärdet gd   Klockarbacken bs Morfarsträdet träd
Horngärde gd   Klockarbacken lht Morfarsträdet träd
Horngärdet gd   Klockarebacken lht Mosselogegrindarna överfart
Hålan gård   Kristinelund lht Mossen mosse
Hålan gd   Kristinelund lht Mossen mosse
Hålan gd /Se   Krongården gård Mossen mosse
Hässleby by   Kronatorpet torp Mossen åker
Hässelby by   Krongården gd Mossen skog
Hässleby by   Krongården bebyggelse Mossen åker
? Hässleby by   Kulan rivet t Lilla Mossen f.d. skog
Hässleby by   Kulan t Stora Mossen skog
?Hässleby by   +Kulan torp Mossen borta vid Ön mosse
Hässleby by   Kulla by Mossgrinden grind
Hässelby by   Kulla Saknas Mossgärdet åker
Hässleby by   Kulla by Motalaviken vik
Hässleby by   Kulla gd Motalaviken vik
Hässelby by   Kälvsten f.d. komministerbost. Mörtviken vik
Hässleby by   Kälvsten f.d. komm.bost. Mörtviken vik
Hässelby by   Kälvsten f.d. prästgård Nagelspräckebacken landsvägsbacke
Hässelby by   Kälvsten f.d. prästgård Netzénska gränsen gräns
Hessleby by   Landstorp lht Norrbrunn damm
?? Hessleby by   Landstorp lht Norrbrunnen vattensamling
Hässleby by   Landstorp lht Nyckelby lera åker
Hässleby by   Lapphem lht Nygärdet åker
Hässleby by /Se   Larmagården bebyggelse Nygärdet åker
Hässleby by   Lillgården gård Nygärdet åker
Höshemmet gd /Se   Lillgården Saknas Nyhaga åker
*Ingesby by   Lillhamra lht Nyhagarna åker
*Ingældhzbygdh gd?   Lindekullen lht Nyland åker
»Kaalff» Saknas   Lindekullen lht Nyland åker
Kilffuesta f. egen sn   Lindekullen lht Nyland åker
*Krägslycka t   Lindhem lht Odlargärningen åker
Knapetorp gd   Lindhem lht Orgelverket åker
Kulla by   Lindlyckan stuga Orgelverket åker
Kulla by   Ljungsborg lht Orragärdet åker
Kulla by   Ljungsborg lht Orrekullen kulle
Kulla by   Ljungstorp lht Orrekullen bete
Kulla by   Ljungstorp lht Orrelyckan åker
Kulla by   Lund t Orrgärdet åker och ödetomt
Kulla by   Lund lht Oxabetet äng
Kulla by   Lund lht Oxebetet äng
Kulla by   Lund lht Paradiset område
Kulla by   Lunda lht Parkaskiftet åker
Kulla by   Lyckebacken lht Piltorpegärdet åker
Kulla by /Se   Lyckebacken lht Pinan betesmark
Kyrkosten by   Lyckebacken lht Pinan åker
Kyrkosten by   Lycketorp lht Pinan åker
Kyrkosten by   Lycketorp lht Pinan åker
Kyrkosten by   Långetorp gård Pinan åker
Kyrkosten fd. gd   Långetorp gård Pinan åker
Kyrkosten Saknas   Långetorp gd Plösen kärrmark
Kyrkosten by   Långtorp, se Långetorp Saknas Plöserna åker och ängsmark
Kyrkosten by   Långvrån utj Pumpgärdet åker
Kyrkosten by   Långvrån lht Pålsa källa
Kälfsten g   Långvrån lht Pålsan källa
Kälvsten gd   Lårstad by Ramanskan åker
Kälvsten gd   Lårstad Saknas Ramanskan åker
Kälvsten gd /Se   Lårstad by Rika åker
Kälvsten f.d. prästgd /Se   Lårstad gd Riket lövskog
Kälvesten gd /Se   Lårstad gd Riket åker
Kälvsten gd /Se   Lårstad rusthåll gård Riket åkermark
Kälvsten gd /Se   Lårstad östergård Saknas Rise åker
*Kälvstens gärde gd   Lårstad Östergård gd Ryttareängen äng
Lodhrestadha, se Lårstad by   Lårstad vestergård gård Rånabacken grusås
Lund t /Se   Lårstad Västergård gd Rånabacken höjdsträckning
Lund t /Se   Lårstad gästgifvaregård gård Röveminebacken backsluttning
Långetorp gd   Lårstad Gästgivaregård gd Rövsjömossen mosse
Långetorp gd   Lårstad Tavla lht Rödbergsudde strandkant
Långetorp gd /Se   Löten t Rödbergsudden udde
Lårstad by   Löten t Rödbergsudden udde
Lårstad by   Löten lägenheter Röja åker
Lårstad by   Lövdalen lht Röjan betesmark
Lårstad by   Lövdalen lht Rökan mosse
Lårstad by   Lövhagen lhter Sahára åker
Lårstad by   Lövhagen lht Salstenen sten
Lårstad by   Lövhagen lht Samlalyckan åker
Lårstad by   Lövhagen lht Samlalyckan åker
?Lårstad by   Lövhagen lht Samlalyckan åker
Lårstad by   Lövhem lht Sandhagsskiftet åker
Lårstad by   Lövhem lht Sandkullen kulle
Lårstad by   Mellangården gård Sandkullen åker
Lårstad by   Mellangården Saknas S:t Brita, se S:t Britas källa Saknas
Lårstad by   Mellangården gd S:t Britas källa källa
Lårstad by   Milltorp lht Sankta Britta källa källa
Lårstad by   Milltorp lht Sankta Britta källa källa
Lårstad by   Mormorsstugan f d lht Sjöbetet äng
Lårstad by   Mästerbo lht Sjöbetet bete
Lårstad by   Mästerbo lht Sjögärdet åker
Lårstad by   Mästerbo lht Sjögärdet åker
Lårstad by   Nagelspräcken bs Sjöhamraudden udde
Lårstad by   Nagelspräcken lht Sjökumlakorset landsvägskorsning
?Lårstad by   Nagelspräcken lht Sjökumlakorset vägkorsning
Lårstad by   Norrgården = Skaftesgärdet Norrgården Saknas Sjön dödisgrop
Lårstad by   Norrgården = Sjökumla Norrgård Saknas Skepparepinan sund
Lårstad by   Norrliden lht Skeppstakullen åker
Lårstad by   Norrliden lht Skeppstad mosse skog
Lårstad by   Norrsten by Skeppstad mosse mosse
Lårstad by /Se   Norrsten Saknas Skeppstasjön sjö
Lårstad by /Se   Norrsten by Skeppstadsjön sjö
Lårstad by   Norrsten lillgård Saknas Skeppstasjön sjö
Lårstad by /Se   Norrsten Lillgård gd Skeppstadbacken landsvägsbacke
Lårstad Saknas   Norrsten rusthåll Saknas Skeppstad kyrkväg väg
Lårstad by /Se   Norrsten Rusthåll gd Skeppstadskogen skog
»lødhirstadha», se Lårstad Saknas   Norrsten mellangård Saknas Skeppstadåkrarna åkrar
»myklaby», se Nyckelby Saknas   Norrsten Mellangård gårdar Skogavarpet notvarp
myclaby by   Norrsten Mellangård gårdar Skogen skog
Myckleby by   Norrsten storgård Saknas Skogsbrunn brunn
Myclaby by   Norrsten Storgård gd Skogsgrinden infart
Myklæby, se Nyckelby by   Norrsten norrgård gd Skogsgrinden grind
Norrsten by   Norrsten Norrgård gd Skrikstad äng
Norrsten by   Norrsten hpl. Saknas Skrikstad äng
norrsten by   Nybygget lht Skrommagärdet åker
Norrsten by   Nybygget lht Slumpagärdet åker
Norrsten by   Nybygget lht Slätten skog
Norrsten by   Nyckelby by Slätten skog
Norrsten by   Nyckelby Saknas Smebiten åker
Norrsten by   Nyckelby by Smedjebacken åker
norrsten by   Nyckelby Krongård gd Smedjebrunn damm
Norrsten by   Nyckelby kronogård gård Smedjebrunn damm
Norrsten by   Nyckelby mellangård gd Smedjebrunnen vattensamling
Norrsten by   Nyckelby Mellangård gd Smedkällan källa
Norrsten by   Nyckelby Mellangård gd Snarhemmet utjord
Norrsten by /Se   Nyckelby storgård Saknas Snarhemmet utjord
Norrsten by /Se   Nyckelby Storgård gd Snippen åker
Norrsten by /Se   Nyckelby Storgård gd Sovarehagen hage
nyckelby by   Nyckelby vestergård Saknas Spjällen åker
nyckelby by   Nyckelby Västergård gd Sovarehagen åker
nyckelby by   Nyckelby lillgård bebyggelse Spjället bete
Nyckelby by   Nyckelby Lillgård gd Spjället åker
nyckelby by   Nyckelbylund lägenheter Stallgärdet åker
Nyckelby by   Nytorp lht Starbrunn åker
Nyckelby by   Nytorp lht Starkebacken åker
Nyckelby by   Olovsgården lht Starrbrunn åker
Nyckelby by   Orrgården gd Stenbacken höjd
Nyckelby by   Orrgärdet gd Stenbacken kulle
Nyckelby by   Oskarsborg lht Stensgärdet åker
nyckelby by   Oskarsborg avs. Stens prästgårds ängshump äng
Nyckelby by   Persbo lht Stockholmalyckan åker
Nyckelby by   Persbo lht Stockholmelyckan åker
nyckelby by   Persro lht Stockholmslyckan åker
Nyckelby by   Petersborg lht Stora floddiket rörledning
Nyckelby by   Petersborg lht Stora tomten åker
Nyckelby by   Piltorp lht Storäng, se Storängen Saknas
nyckelby by   Piprum beb Storängen äng
Nyckelby by   Piprumstad lägenheter Storängen åker
?nyckelby by   Piprumstad beb Storängen åker
Nyckelby by   Pissebacken lht Storängen bete
Nyckelby by   Pommerlyckan avs Storängen åker
Nyckelby by   Pommerlyckan lht Strandhagen hage
nyckelby by   Pommern torp Strandhagen udde
Nyckelby by   Pommern f d lht Strandshagsgrundet grund
Nyckelby by /Se   Robertsvill lht Strandshagsudden udde
Nyckelby by /Se   Robertsvill lht Strandhagsudden udde
Sandbytorp beb. /Se   Rosendal lht Strandhagsvarpet notvarp
Sjöhamra gd   Rosendal lht Strandhagsviken vik
Sjökumla by   Rosenlund lht Stubbehagakärret kärr
Sjökumla by   Rusthållet gård Stubbehov mark
Sjökumla by   Rökhem gd Stubbehov åker och betesmark
Sjökumla by   Rökhem gd Stubbehovsmossen mosse
Sjökumla by   Sand t Stänget åker
Sjökumla by   Sand jt Svalåselyckan åker
Sjökumla by   Sand bebyggelse Svanbrunnen vattensamling
Sjökumla förr tingsställe   Sandkullen lht Svenagärdet åker
Sjökumla by   Sandkullen lht Svennegärdet åker
Sjökumla by   Sandkullen lht Syltorna åker
Sjökumla by   Sandvik lhter Säldabetet betesmark
Sjökumla by   Sandvik lht Säldabetet bete
Sjökumla by   Sjöhamra gård Sätersängen äng
Sjökumla by   Sjöhamra gård Sätersängen äng
Sjökumla by   Sjöhamra Saknas Säterängen äng
Sjökumla by   Sjöhyddan lht Säterängsåkern åker
Sjökumla by   Sjöhyddan lägenheter Sättragärdet åker
Sjökumla by   Sjökumla by Sättran utjord
Sjökumla by   Sjökumla Saknas Sättran utjord
Sjökumla by   Sjökumla by Söderängen äng
Sjökumla by   Sjökumla gd Sörgårdsgärdet åker
Sjökumla Saknas /Se   Sjökumla Herrgård Saknas Sörängsskogen skog
Sjökumla by   Sjökumla rusthåll Saknas Tallemohålan sandtag
Sjökumla by /Se   Sjökumla Södergård gd Tavlabacken backe
Sjökumla by /Se   Sjökumla Södergård gd Tavlabäcken bäck
Sjökumla by /Se   Sjökumla sörgård Saknas Tavlan vägmöte
Sjökumla beb /Se   Sjökumla norrgård Saknas Tavlesnuten åker
Sjökumla by /Se   Sjökumla Norrgård gd Tegelbruksgärdet åker
Sjökumla by /Se   Sjökumla Norrgård Saknas Tegelbruksgärdet åker
Sjökumla by /Se   Skaftesgärdet by Tolgravarna kärr
Sjökumla by /Se   Skaftesgärde se Skaftesgärdet Saknas Tomten bete
Sjökumla by /Se   Skaftesgärdet Saknas Tomten åker
Sjökumla by /Se   Skaftesgärdet by Tomten trädgård
Skaftesgärdet by   Skaftesgärdet, storgård Saknas Tomten åker
Skaftesgärde by /Se   Skaftesgärdet, lillgård Saknas Tomten bete
Skaftesgärde by   Skaftesgärdet Lillgården gd Tomten åker
Skaftesgärdet by   Skaftesgärdet Lillgården gårdar Tomten bete
Skaftesgärdet by   Skaftesgärdet Norrgården gd Tomterna betesmark
Skaftesgärdet by   Skaftesgärdet Storgården gd Tosänkan kärr
Skaftesgärdet gd:ar   Skaftesgärdet storgården Tranbergabäcken bäck
Skaftesgärdet by   Skeppstad by Tranbergakorset vägkors
Skaftesgärdet by   Skeppstad Saknas Tranberga mosse mosse
Skaftesgärdet gd:ar   Skepstad by Tranbergamossen mosse
Skaftesgärde Saknas /Se   Skeppstad Västergård gd Trekanten åker
Skaftesgärdet by /Se   Skeppstad vestergård Saknas Treskälnesten gränsmärke
Skeppstad by   Skeppstad Västergård gd Trillarebacken landsvägsbacke
? Skeppsta by   Skeppstad Östergård gd Trädgårdsgärdet åker
Skeppstad by   Skeppstad östergård Saknas Tuddarpsjön göl
Skeppstad by   Skepstad Östergård gd Tuddarpesjön sjö
Skeppstad by   Skeppstadlund avs. Tuddorpasjön vattensamling
Skeppstad by   Skeppstalund lht Tuddorpegärdet åker
Skeppstad by   Skitsten lht Tuddorpekärret kärr
Skeppstad by   Skogalund Saknas Tunnekullen grund
Skeppstad by   Skogalund lhter Tvåpålavarpet notvarp
Skeppstad by   Skogalund lht Tyskan äng
Skepstad Saknas /Se   Skogalund lht Udden åker och skogsmark
Skeppstad Saknas   Skogalund lht Udden bete
Skeppsta by /Se   Skogalund lht Uddvarpet notvarp
Skipstadha skogher, se Skeppstad by   Skoghem lht Uggleboängen äng
*Skaptnalykkia by   Skoghem lht Uggleboängsmossen mosse
Sten by   Skogslund lht Upprinnan källa
? Sten by   Skogslund lht Walingslyckan åker
Sten by   Skogslund lht Varmslyckan = Sjöbetet äng
Sten by   Skorpetorp t Varmslyckeudden udde
Sten by   Skorpetorpet torp Varviken vik
Sten by   Skromma rivet t Varviken vik
Sten by   Skromma t +Varviken vik
Sten by   Skromma torp Vassvarpet notvarp
Sten by   Skrommatorp torp Vernslyckeudden udde
Sten by   Skräddarhemmet, Stubbehagen torp Villastycket åker
Sten by   Skräddarhemmet Saknas Vimannabacken höjd
Sten by   Skräddarhemmet gd Vimansbacken kulle
Sten by   Skuggan lht Vimanssnuten åker
Sten by   Skuggan lht Väderkvarnsbacken backe
Sten by   Skuggan avs Vännsla upprinna
Sten by /Se   Slätt lht *Vänslickeudden udde
Sten by /Se   Småland torp Värmsla upprinna
Sten by /Se   Smålandsträdgården tomt efter rivet torp Värnersbacken åker
Stubbehagen gd /Se   Snarhemmet utj Värnslyckan bete
Säter gd /Se   Snarhemmet utjord Värnslyckeudden bete
Söräng Saknas /Se   Snuten torp Västeräng åker
Söräng gd /Se   Sofielund lht Västerängen åker
Tavlan lg /Se   Sofielund lht Västgötabackarna backar
Tuddarp gd   Solgläntan lht Västgöten gärde
Tuddarp gd   Solkullen lht Västra allén åker
Tuddarp gd   Solkullen lht Vättern insjö
Tuddarp gd   Sten by Vättnet vattningsställe
Tuddarp gd   Sten Saknas Åkrarna åker
Tuddarp gd   Sten by Ängarna åker
Tuddarp gd   Sten skattegård gård Ängen bete
Tuddarp gd   Sten Skattegård gd Ängen äng
Tuddarp gd   Sten skattegård Saknas Ängen bete
Tuddarp gd   Sten rusthåll Saknas Ängudden udde
Tuddarp gd   Sten gd Ön fastmark i mosse
Tuddarp gd   Sten vestergård gård Öna mark
Tuddarp gd   Sten Västergård gd Öna skogsmark
Tuddarp gd   Sten Västergård hg Öna backe
Tuddarp gd   Sten Kyrkoherdeboställe Saknas Örvadbacken åker
Tuddarp gd   Sten (Kyrkoherdeboställe) gd Örvadsnuten åker
Tuddarp gd   Stens prästgård khdeboställe Örvadvadet sank ängsmark
Tuddarp g   Stendalsstugan lht Österäng åker
Tuddarp g   Stenkullen lht Österängen åker
Tuddarp gd   Stenkullen lht Östra allén åker
Tuddarp gd   Stenkullen lht  
Tuddarp g   Stens Herrgård skattegård  
Tuddarp gd   Stens Rusthåll Saknas  
Tuddarp gd   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Stenstorp lhter  
Tuddarp by   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Stenstorp jt  
Tuddarp gd   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Stenstorp lht  
Tuddarp gd   Storgården = Nyckelby Saknas  
Tuddarp gd   Storgården = Skaftesgärdet Saknas  
Tuddarp gd   Storäng torp  
?Tuddarp gd   Storängen lht  
Tuddarp gd   Storängen jt  
Tuddarp gd   Strandhagen jt  
Tuddarp gd   Strandhagen jr  
Tuddarp gd /Se   Strandhamra avs  
Tuddarp gd /Se   Stubbehagen torp  
* Ullavi Saknas   Stubbehagen t  
Örvad gd   Stubbehagen Saknas  
Örvad gd   Stubbehagen gd  
Örvad gd   Stubbehov torp  
Örvad gd   Sund jt  
Örvad gd   Svalås t  
Örvad gård   Svalåsen torp  
Örvad gd   Svalåsen gd  
Örvad gd   Svenagården gd  
Örvad gd   Svennegården lht  
Örvad gd   Säbylund lht  
Örvad gd   Säbylund lht  
Örvad gd   Säbylund lht  
Örvad gd   Säter se Lårstad Saknas  
Örvad gd   Säter del av Lårstad västergård  
Örvad gd   Säter gård  
Örvad gård   Sätra utj  
Örvad gd   Sätran utjord  
Örvad gd   Södergården bebyggelse  
Örvad g.   Söräng del av Stens skattegård  
Örvad gd /Se   Söräng = Sten Skattegård gård  
Örvad gd /Se   Tavlan lht  
Örvad gd /Se   Tavlan lht  
    Tingshuset Saknas  
    Tavlan lht  
    Tegelslugarebyggningen lht  
    Torstorp lht  
    Torstorp lht  
    Tuddarp gård  
    Tuddarp Saknas  
    Tuddarp gård  
    Tuddarp gd  
    Uddhamra avs.  
    Ugglebo torp  
    Värnsberg lht  
    Värnsberg lht  
    Västergården gård  
    Västergården gård i Skepstad  
    Ängdalen lht  
    Ängdalen lht  
    Ängstorp arb.bost  
    Ängstorp Saknas  
    Ängstorp lht  
    Ödegården arb. bost.  
    Ödegården lht  
    Örvad gård  
    Örvad gård  
    Örvad gd  
    Östergården gård  
    Östergården gård i Skepstad  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.