ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Styra socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 65
Styra sn Eldberget ås Sagesmän förteckning Baggehagen äng
Styra sn Kringlebrunnen terräng Nummerförteckning förteckning Bastuhagen hage
Styra sn Lillbäcken bäck Styra sn Birgittastigen skogsväg
Styra sn Pepparbacken ägomark Styra socken Boströmsbetet bete
Styra sn *Snuggebo göl Saknas Altorp lht Bäcklyckan åker
Styra sn   Altorp lht Bäckåkern åker
Styra sn   Ann-Stinstället f d lht Eldberget ås
Styra sn   Björkhaga gård Emils lycka åker
Styra sn   Brotorp lht Födekullabäcken bäck
Styra sn   Brotorp lht Födekullalyckan åker
Styra sn   Brunnsgården skattegård Gatbrunn brunn
Styra socken   Brunnstorp lht Hageplöjan åker
Styra socken   Brunnsvik lht Hageplöja åker
Styra socken   Bygget jt Hemmahagen hage
Styra socken   Bäcketorp t Hästhagen hage
Styra sn   Bäcktorpet lht Intaget åker
Styra sn   Davidsborg lht Jättesten sten
Styra sn   Engvalls lht Kalvhagen äng
Styra sn   Fia Petters f d lht Kalvängen äng
Styra sn   Födekulla lht Klejsalyckan åker
Styra sn   Födekulla t Kleisalyckan åker
Styra sn   Granlund lht Kohagen, se Hemmahagen Saknas
Styra sn   Granlund lht Kringlebrunn brunn
Styra sn   Granlund lht Kringlebrunnen damm
Styra Saknas   Grindstorp lht Kyrkehagen äng
Styra sn   Grustaget lht Kyrkliden åker
Styra sn   Gränsen lht Kyrkogården Saknas
Styra sn   Gränsen lht Källängen åker
Styra sn   Grönlund lht Lundaskogen skogsmark
Styra sn   Grönlund lhter Mossen åker
Styra sn   Götala, Nedre och Övre byar Norrgårds lille skam åker
Styra sn /Se   Götala, Nedra gårdar Pellegölen badplats
Styra sn /Se   Götala, Nedre by Pepparbacken gärde
Styra sn /Se   Götala Nedra, östergård gård Pepparbacken gärde och backe
Brotorp gd   Götala, Nedra, västergård gård Pepparbacken åker
Götala, Övre o. Nedre byar   Götala, Nedra f.d. kaptensboställe Rassma åker
Götala (Övre o. Nedre) byar   Götala, Nedra f. d. korpralsboställe Simmahagen skog
Götala (Övre o. Nedre) byar   Götala, Övra by Smetomta åker
Götala, Övre o. Nedre byar   Götala, Övre by Stalla skog
Götala byar   Götala, Övra, skattegård gård Store Sten sten
Götala, Övre o. Nedre byar   Götala, Övra, storgård gård Storgårdshagen bete
Götala byar   Götala, Övra, västergård gård Storgårdshagen hage
?Götala, Övre och Nedre byar   Götala, Övra, norrgård gård Storskogen skogsmark
?Götala by   Götala, Övra, Övergården, se Göt., Övra skattegård Storängen åker
Götala, Övre o. Nedre byar   Götala, Övra, Brunnsgården skattegård Storängsplöjan åker
Götala byar   Hagalund lht Stumpebackarna åkermark
Götala, Övre by   Hagalund lht Styrabäcken bäck
Götala, Övre by   Hagalund lht Styrabäcken bäck
Götala, Övre o. Nedre byar   Hagen t Styrakärret åker
Götala, Övre och Nedre byar   Hagen rivet t Styraängarna f d bete
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Högalund lht Stänget äng och hagmark
Götala by   Johanneslund lht Svältan hage
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Kaptensbostället bebyggelse Syrsastycket åker
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Kaptensbostället gd Söket vattensjukt ställe
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Karlstorp lht Tomten gräsbeväxt tomt
Götala by   Karlstorp lht Tovetorpabäcken bäck
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Klockaregården Saknas Tovetorpskogen skog
Götala, (numera Övre o. Nedre) byar   Korpralbostället bebyggelse Tranbergabäcken bäck
Götala by   Korpralsbostället gd Tranbergamossen mosse
Götala, (numera Nedre o. Övre) byar   Kyrktorpet lht Trekanten åker
Götala, (numera Nedre o. Övre) byar   Kyrktorpet t Värmselåkern åker
Götala, (numera Nedre o. Övre) byar   Kärr gård Väster åker
Götala (numera Nedre o. Övre) byar   Lillegården Saknas Västergärdet åkermark
Styra by   Lunn f d lht Ängbacken åker
Götala byar   Lyckebacken gård Ängen bete
Götala, Övre o. Nedre by(ar)   Lyckebacken gård  
Götala by   Lyckebacken gård  
?Götala gd   Lycketorpet lht  
Götala, Övre o Nedre byar   Lycketorpet lht  
Götala, Övre by   Lätthem f d lht  
Götala, Övre o Nedre byar   Lövsäter lht  
Götala, Övre o. Nedre byar /Se   Maj-Stines Oskars f d lht  
Götala, Övre o Nedre byar   Mamere lht  
Götala by /Se   Mamre lht  
Götala by /Se   Mamre lht  
Götala byar /Se   Mörby utjord Saknas  
Götala, Övre o. Nedre byar /Se   Nybygget t  
Götala, Nedre o. Övre byar /Se   Nybygget t  
Götala, Övre by /Se   Nyhemmet jt  
Götala, Nedre by /Se   Nytorp lht  
Götala, Nedre o. Övre byar /Se   Nämndemansgården f d gd  
Götala, Övre o. Nedre byar /Se   Olstorp t  
Götala gd:ar /Se   Olstorp t  
Götala, Nedre o. Övre byar /Se   Panthem stuga  
Götala by /Se   Sandkulla lht  
Götala, Nedre o Övre byar /Se   Sandkulla lht  
Götala byar /Se   Sandstorp lht  
Götala, Nedre o. Övre byar /Se   Sandstorp lht  
Götala, Nedre o. Övre byar /Se   Sandstorp lht  
Götala, Övre o. Nedre byar /Se   Sandtaget lht  
Götala byar /Se   Sjöhagen lht  
*Helgakors kapell kapell   Sjöhagen gård  
Styra gård   Sjöhagen utj  
Styra sn   Skattegården gård  
Styra sn   Skrukarps utjord utjord  
Styra sn   Smedstorp lht  
Styra by   Smedstorp lht  
Styra by o. sn   Smestugan f d lht  
Styra by o. sn   Stensbo lht  
Styra by o. sn   Storgården Saknas  
Styra by o. sn   Storgården f d gd  
Styra by o. sn   Styra by  
Styra by o. sn   Styra by  
Styra by o. sn   Styra skattegård gård  
Styra by o. sn   Styra mellangård gård  
Styra by o. sn   Styra östergård gård  
Styra by o. sn   Styra brunnsgård gård  
Styra by, sn   Styra västergård gård  
Styra by o. sn   Styra skattegårds utjord Saknas  
Styra by o. sn   Styra lillgård, se Styra mellangård Saknas  
Styra by, styra sn   Tallegläntan f d lht  
Styra by   Tovetorp gårdar  
Styra by   Tovetorp f. d. kommin.boställe  
Styra by   Tovetorp gård  
Styra by   Tovetorp gård  
Styra by   Ullgrensstugan f d lht  
Styra gdr   Varvs utjord Saknas  
Styra by   Vinberga gårdar  
Styra by   Vinberga by  
Styra by   Vinberga del av by  
Styra by   Vinberga lillgård gård  
Styra by   Vinberga storgård gård  
Styra by   Västergården f d gd  
Styra by   Åsen rivet t  
Styra by   Åsen t  
Styra by   Ängbacken utj  
Styra by   Ängbacken lht  
Styra by   Ängslund lht  
Styra by   Ödegården skattegård  
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Styra by      
Tovetorp by      
Tovetorp by      
Tovetorp gd:ar /Se      
Tovetorp by /Se      
Varvs utjord utjord      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga gd      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by      
Vinberga by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.