ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varvs socken : Aska härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 276 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 266 Naturnamn : 131
Varv sn Brånshult ägomark Varvs sn sn Adamsgatan väg
Varv sn Eldsberget vårdkarberg Sagesmän förteckning Alekärret kärrmark
Varv sn Eldsberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Alhagen åker
Varv sn Illeberget berg Varv sn Amerika åker
Varv sn Långskogen skogsområde Varvs socken Saknas Aspdungen åker
Varv sn Långskogen ägomark Asplund lht Avrösningen skogsmark
Varv sn Lövstad triangel-punkt Asplund lht Birgittastigen skogsväg
Varv sn *»Rackefyrs backe» Saknas /Se Asplund lht *Blängstorp skog
Varv sn /Se Trumlyckan ägomark Annelund fastighet Blängstorpet hage
Varv sn Älleberget berg Back f d lht Bränna skog
Varv sn Älleberget berg Backen t Brännorna skogsmark
Varv sn   Backen Saknas Bäckängen äng
Varv sn   Backgården gård Dronningabacken kulle
Varv socken   Bengtstorp lht Drottningbacken landsvägsbacke
Varv by   Bengtstorpet f d lht Drottningbacken backe
Varv by   Björkhaga lht Dyhagen bete
Varv sn   Björklund lht Elleberget bergskulle
Varv socken   Björklund Saknas Enelyckan åker
Varv socken   Björknäs lht Fallet bete
Varv sn   Blåvik lht Flaxta kulle skogsmark
Varv sn   Blåvik lht Flodhageskiftet åkerskifte
Hwarf sn   Blåvik lht Floen åker
Hvarf sn   Bondlyckan lht Fåfängan äng
Hvarf sn   Bondelyckan lht Fårbacken grusås
Hvarf sn   Bondelyckan lht Gammelängen äng
Varv sn   Bostället.Norra gård Gatehagen bete
Varv sn   Bostället, södra gård Gatåkern åker
Hvarf sn   Bronshult lht Glaskullagärdet åker
Varv sn   Brunnsvik lht Glänthagen hage
Varv sn   Brunnsvik lht Glänthagen åker
Varv sn   Brånshult lht Granhagen skog
Varv sn   Bäck lht Grepstadlyckan åker
Varv sn   Bäck lht Grindlyckan åker
Varv sn   Bäckhem lht Grushålsvreten åker
Varv sn   Bäckhem lht Gustavslyckan åker
Varv sn   Dalhem lht Gäddängen äng
Varv sn   Fridensborg lht Harskärret åker
Varv sn   Fridensborg lht, Hemdalabacken åker
Hvarf sn   Fridhem lht Hingstalabacken backe
Varv sn   Fridhult lht Hinsala backe skogsbacke
Varv sn   Fridhult lht Hinsala backe skogsbacke
Varv sn   Fridslund lht Hjältelyckan åker
Varv sn   Furulid lht Hosian åker
Varv sn   Gatan f d lht Humpen kärr
Varv sn   Granhult lht Humpen åker
Hvarf sn   Granhult lht Humpeskiftet åkerskifte
Hvarf socken   Gretes f d lht Hästhagen hage
Varv sn   Gretesträdgården f d lht Jan Månssatomten hage
Varv sn   Grinden lht Järnvägsgärdet åker
Varv sn   Grinden lht Knektlyckan åker
Varv sn   Grinden lht Kongsbacken kulle
Varv sn   Gråbo, se Lund Saknas Krakhulten hage
Varv sn   Gröndal lht Krakhulten skog
Varv sn   Grönlund lht Krakhulten åker
Varv sn   Grönlund lht Krokåkern åker
Varv sn   Gustavsvik lht Kråkliden åker
Varv sn   Haga lht Kungsbacken backe
Varv sn   Hasselgapet rivet t Källtorpahacket åker
Varv sn   Harskärret lht Kärrhagen åkermark
Varv sn   Hemdala lht Kärringlyckan åker
Varv sn   Hemdala lht Laduhagen åker
Varv sn   Hilltorp lht Leråkrarna åkrar
Varv sn /Se   Hjälmsäter lht. Lillyckan åker
Varv sn /Se   Hultorp lht Linnera åker
Varv sn /Se   Hulttorp lht Långskogen område
Varv sn /Se   Hässlegapet t Långåkern åker
Varv sn o. by /Se   Högborg lht Lövhagen hage
Varv sn /Se   Hörnet t Mantesgärdesbacken landsvägsbacke
Mantesgärdet gd   Hörnet rivet t Munkelyckorna åkermark
Mantesgärdet gd   Johannelund lht Munklyckorna gärden
Mantesgärdet gd   Karlatorpet f d lht Norrängen äng
Mantesgärdet gd   Karlsberg lht Norrängsbrunn brunn
Mantesgärdet g   Karlsberg lht Nyängen äng
Mantesgärdet gd   Karlsfrid lht Olorpan åkermark
Mörby gård   Karlslund t Olorpa åker och skog
Mörby gd   Karlslund lht Oloroena, se Olorpan Saknas
? Mörby by   Karlslund Saknas Olorpet, se Olorpan Saknas
Mörby gd:ar   Karlsnäs lht Oxbetessundet åker
Mörby gd   Karlsäng lht Oxeskultebacken kulle o. landsvägsbacke
Mörby gd   Krakhultet t Oxeskulten landsvägsbacke
Mörby gd   Krakhultst f d torp Oxeskulten kulle
Mörby gd   Krongården gård Oxeskulten backe
Mörby gd   Kronhem lht Parken åker
Mörby g   Kronhem nr. 1-2, lhter Primobacken åker
Mörby g   Kullen lht Primovreten åker
Mörby Saknas   Kullen lht Prästegårds kohage hage
Mörby gd   Kvisthem Saknas Rosenhagen utj.
Mörby by   Kvisthem lht Rosenlyckan åker
Mörby gd   Källan lht Rävabacken backe
Mörby gd   Källan lht Skogstorpehumpen åker
Mörby by   Källan t Skya hög ås
Mörby by   Källstugan lht Skärstad brännor, se Brännorna Saknas
Mörby g   Källstugan lht Smedbacken backe
Mörby by   Källtorp lht Smedjan åker
Mörby by   Källtorp lht Smehagelyckan åker
Mörby by   Källtorpet, se Källan Saknas Smehagen hage
Mörby by   Kärret t Snutten gärde
Mörby by   Kärret t Stenkilsvarvsbrunn brunn
Mörby gd   Landstorp lht Storskogen skog
Mörby by   Landstorp lht Stycket vid granen åker
Mörby by   Larsbo lht Styrabäcken bäck
Mörby gd   Larsbo f d lht Sulaskiftet åkerskifte
Mörby by   Larstorp Saknas Sumpen hagmark o. odlad jord
Mörby by   Lotten Saknas Sumpen betesmark
Mörby gd /Se   Lotten t Sumporna, se Sumpen Saknas
Påltorp gd /Se   Ludvigsberg lht Sumporna betesmark
*Prokatorp t   Lugnet lht Sågarhagen bete
Skarsta by   Lund lht Sörängen åker
Skogstorp by   Lund, Norra lht Tranbergalyckan åker
Skogstorp by   Lund, Västra lht Trolledet utj
Skogstorp gd   Långskogen bebyggt område Tången åker
Skogstorp by   Lövingsborg lht Tällemarken skogsmark
Skogstorp by   Långskogen beb, Tällemarken bete
Skogstorp by /Se   Lövstad lht Tällemarksängen bete
Skrikstad gård   Lövstad lht Vallinggärdet åker
Skrikstad gd   Mantesgärdet Saknas Varbyhagen bete
Skrikstad gd   Mantesgärdet gård Vargemossen mosse
Skrikstad g   Mantesgärdet gård Vargmossen mosse
Skrikstad g   Mantorp lht Vasalyckan åker
Skrikstad gd   Mantorp lht Verveln bete
? Skrikstad by   Marielund lht Virvabacken kulle
Skrikstad gd   Mellangården gård Västerängarna åkermark
Skrikstad gd /Se   Mon lht Västerängen åkermark
Skrikstad Saknas /Se   Mon stuga Åsgraven sankmark
Skärstad by   Mon f d lht Åsgropen sankmark
? Skärstad by   Mossen lht Älleberget grusås
Skärstad by   Mossen lht Älleberget grusås
Skärstad by   Månsbo lht Ängedalsbacken kulle
Skärstad by   Mörby gård Ängen åker
Skärstad by   Mörby gård Ängeskiftet åkerskifte
Skärstad by   Norralund lht Österlyckan+ åker
Skärstad by   Norrgården gård  
Skärstad by   Nybygget lht  
Skärstad by   Nybygget lht  
Skärstad by   Nyhemmet lht  
Skärstad by   Nyhemmet lht  
Skärstad by   Nytorp lht  
Skärstad by   Nytorp lht  
Skärstad by   Nyäng lht  
Skärstad by   Nyäng lht  
Skärstad by   Olorp rivet t  
Skärstad by   Olorp t  
Skärstad by   Orrgärdet ödegd  
Skärstad by   Oskarsro lht  
Skärstad by   Piltorp lht  
Skärstad by   Piltorp t  
Skärstad by   Piltorp, Lilla lht  
Skärstad by   Primo nr lht  
Skärstad by   Primo f. d. gt  
? Skärstad by   Primo torp  
Skärstad by   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Skärstad by   Prästlyckan lht  
Skärstad by   Prästlyckan lht  
Skärstad by   Rosendal lht  
Skärstad Saknas /Se   Rosenhagen lht  
Stenkilsvarv by   Rosenhyddan lht  
Stenkilsvarv by   Rosenlyckan lht  
Stenkilshvarf by   Rosenlyckan lht  
Stenkilshvarf by   Sanden lht  
Stenkilsvarv by   Sanden lht  
Stenkilsvarv by   Sandslund lht  
Stenkilsvarv by   Sandslund lht  
Stenkilsvarv by   Sandstorp lht  
Stenkilsvarv by   Sandstorp lht  
Stenkilsvarv by   Sandstorp lht  
Stenkilsvarv by   Skattegården gård  
Stenkilsvarv by   Skinnarbacken lht  
Stenkilsvarv by   Skinnarebacken lht  
Stenkilshvarf by   Skinnarbacken lht  
Stenkilsvarv by   Skogalund lht  
Stenkilsvarv by   Skogalund lht  
Stenkilsvarv by   Skogstorp gård  
? Stenkilsvarv gd   Skogstorp gårdar  
Stenkilsvarv Saknas /Se   Skogstorp, Lilla gård  
Stenkilsvarv by /Se   Skrikstad gård  
Stenkilsvarv by /Se   Skrikstad gård  
Stenkilsvarv Saknas /Se   Skvalet mellangård  
*Stora gården gd   Skärstad gårdar  
Stora gården gd   Skärstad gård  
Styra by   Skärstad Västergård gård  
Svenathorp by   Skärstad norrgård gård  
Svinarp gd   Skärstad sörgård gård  
Svinarp by   Skärstad mellangård gård  
Svinarp by   Skärstad frälsegård gård  
Svinarp by   Skärstad by  
Svinarp by   Skärstad, Norra bostället gård  
Svinarp gd   Skärstad, Södra bostället gård  
Svinarp by   Snickarehem lht  
Svinarp by   Snickarehem lht  
Svinarp by   Solhaga lht  
Svinarp by   Solhem lht  
Svinarp by   Stallsberg lht  
Svinarp by   Stallsberg lht  
Svinarp by   Stallsberg utj  
Svinarp by   Sten avs  
Svinorp by   Sten fastighet  
Svinorp gd   Stenkilsvarv by  
Svinarp by   Stenkilsvarv gårdar  
Svinorp gd   Stenkullen lht  
Svinorp gd   Stenkullen lht  
Svinorp gd   Stenkullen Saknas  
Svinarp Saknas /Se   Stensbo lht  
Sörby by   Stenstorp lht  
Sörby by   Stenstorp lht  
Sörby gd   Striden lht  
Sörby? by   Strömstorp t  
?Sörby by   Strömstorp t  
Sörby by   Svarvare-Jösses f d lht  
Sörby gd:ar   Svintorp fr, gård  
Sörby by   Svintorp gård  
Sörby by   Sörby gods  
Sörby by   Sörby säteri  
Sörby by   Sörby gård  
Sörby by   Sörgården gård  
Sörby by   Tippes f d lht  
Sörby by   Tranberga by  
Sörby by /Se   Tranberga gårdar  
Sörby gd:ar /Se   Tranberga sörgård gård  
Tranberga by   Tranberga mellangård gård  
Tranberga by   Tranberga norrgård gård  
Tranberga by   Trehörna lht  
Tranberga by   Trehörna lht  
Tranberga by   Trolledet t  
Tranberga by   Trolledet Saknas  
Tranberga by   Törnevalla lht  
Tranberga by   Udden t  
Tranberga by   Uddenäs lht  
Tranberga by   Uddnäset lht  
Tranberga by   Varv by  
Tranbärga by   Varv gårdar  
Tranberga by   Varvs och Styra kyrkojord Saknas  
Varv by   Varv, prästgården Saknas  
Varv by   Varvs löneboställe gård  
Varv by o. sn   Varvs mellangård gård  
Varv by o. sn   Varvs norrgård gård  
Varv by   Varvs sörgård gård  
Varv by   Varvs backgård gård  
Varv by   Varvs utjord Saknas  
Varv by   Varvshäll lht  
Varv by o. sn /Se   Varvs sockenmark Saknas  
Varv by /Se   Vilan lht  
Vinberga by   Vinberga gårdar  
Vinberga by   Vinberga by  
Vinberga by   Vinberga krongård gård  
Vinberga by   Vinberga mellangård gård  
Vinberga by   Västerängen gård  
Vinberga by   Västerängen gård  
Vinberga by   Västralund lht  
Vinberga by   Äng gårdar  
Vinberga by   Äng storgård gård  
Vinberga by   Ängbolund lht  
Vinberga by   Ängdalen lht  
Vinberga by   Ängdalen lht  
Vinberga by   Ängesbo lht  
Vinberga by   Ängsdala lht  
Vinbärga by   Ängsnäs gård  
Vinberga by   Ängsnäs gård  
Vinberga by /Se   Ängstugan t  
Vinberga by /Se   Östervarv gårdar  
Vinberga by /Se   Östervarv by  
Äng gård   Östervarvs skattegård gård  
Äng gd   Östervarvs utjord Saknas  
Äng gd   Östervarvs lillgård gård  
Äng by   Östervarvs frälsegård gård  
Äng by   Östervarvs utjord, se Lilla Skogstorp Saknas  
?Äng by   Östervarvs mellangård gård  
Östervarv by      
Östervarv gd      
Östervarv gård      
Östervarv by      
Östervarv by      
Östervarv by      
Östervarv by      
Östervarv by      
Östervarv by      
Östervarv by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.