ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fornåsa socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : 401 Naturnamn : 95
Fornåsa sn Allmänningen, Västra Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Allmänningen Saknas
Fornåsa sn Bobergs Härads Almänning allmänning Fornåsa sn sn Betsvallarna betesmark
Fornåsa sn Bobergs västra häradsallmänning allmänning Fornåsa sn Betsvallen åker
Fornåsa sn Boseallmänningen, se Allmänningen, Västra Saknas Fornåsa sn Blåmännera åkermark
Fornåsa sn Boselyckan terräng Fornåsa sn Bobergs härads västra allmänning Saknas
Fornåsa sn Fallhagen terräng Sagesmän förteckning Boselyckan åker
Fornåsa sn Falltorp terräng Fornåsa socken Bredåkrarna åkerskiften
Fornåsa sn Farstun terräng Annelund t. Bränneribäcken bäck
Fornåsa sn Gammelängen terräng Altorp lht Bäckakullen kulle
Fornåsa sn Gullmossen mosse Andersberg lht Fallhagen hage
Fornåsa sn Kårbybäcken bäck Annelund lht Finnlyckan gärde
Fornåsa sn Långskogen skogsområde Annelund lht Galgbackarna kullar
Fornåsa sn Lövnäset terräng Asplund lht Galgbacken f.d. avrättningsplats
Fornåsa socken Mohult terräng Attorp lht Gammelängen hage
Fornåsa sn Nysätter ägomark Attorp t. Gillorpejorden, se Ängbacken Saknas
Fornåsa socken Paradis terräng Backgården gård Gillorps utjord, se Ängbacken Saknas
Fornåsa socken Risan terräng Björklund t. Gullmossen mosse
Fornåsa sn Skrickekärr kärr /Se Björklund lht Hacket åker
Fornåsa sn Snippen terräng Björklund lht Hacket gärde
Fornåsa sn Sätern terräng Björkvik lht Hacket åker
Fornåsa sn Tornbergstorp terräng Blixtorp t. Holmen åker
Fornåsa sn Trehörna terräng Boberg by Hyttebergsängen ängelycka
Fornåsa sn   Boberg by Högra åkermark
Fornåsa sn   Boberg by Högrabacken backe
Fornås sn   Bobergs boställe gård Högrabetena betesmark
Fornås sn   Bobergs skattegård gård Hövelshagen äng
Fornåsa sn   Bobergs västergård gård Intagen äng
Fornåsa sn   Bobergs storgård gård Intagen åker
Fornåsa sn   Bobergs lillgård gård Janstomten åker
Fornåsa sn   Boiro lht Jonssonabacken åker
Fornåsa sn   Boiro lht Karl-Augusta-backen åker
Fornåsa sn   Borg t. Klyftorna åker
Fornåsa sn   Borg t Kohagen hage
Fornåsa sn   Bostället gård Kärret äng
Fornåsa sn   Brunnsgården gård Landhavreliden åker o. äng
Fornås sn   Bygget t. Landsvägssprättan åker
Fornås sn   Bygget lht Lillkitta äng
Fornåsa sn   Bygget lht Lillkitta äng
Fornås(a) sn   Bäckaskog lht Lilläng åker
Fornåsa sn   Bäckaskog lht Lindebrunn naturlig brunn
Fornåsa sn   Bäcktorpet lht Lindorna åker
Fornåsa sn   Bäcktorpet lht Loggärdet åker
Fornåsa sn   Dalen lht Långängen åker
Fornåsa sn   Dalen lht Lövhagen äng
Fornåsa sn   Djupedalen t. Mejeribäcken bäck
Fornåsa sn   Djupedalen, se Nydalen Saknas Mellanbetet öppen mark
Fornåsa sn   Djupedalen lht Mellanskiftet åker
Fornåsa sn o. kyrkby   Drabantgården = Tornby gård Norrgårdshagen hage
Fornåsa sn /Se   Dungen lht Norrängen åker
Fornåsa sn   Dungen Saknas Odlingen åker
Fornåsa sn   Eketorp gård Oxebetet betesmark
Fornåsa sn   Eketorp gårdar Oxhagen hage
Fornåsa sn   Eketorp utj. Pinan åker
Fornåsa sn   Eketorp gård Pinan vägkrök
Foornosa Saknas   Fallet lht Renaträdgården trädgård
Fornåsa sn   Fallet t. Ryssbacken kulle
Fornåsa sn   Fallet lht Ryssebacken backe
Fornåsa sn   Fallsberg t. Råkärret skogsmark
Fornåsa sn   Fallsberg Saknas Rävedungebacken åker
Fornåsa sn   Fallsberg t Rävedungen hage
Fornåsa sn   Falltorp t. Sankhagen hage
Fornåsa sn   Falltorp t Skriklyckan åker
Fornåsa sn   Falltorpet t Smalhumparna åkerlappar
Fornåsa sn /Se   Farstvelösagården gård Smetorpelyckan åkerlycka
Fornåsa sn /Se   Fläcken, se Råstorp Saknas Stenlyckan åker
Fornåsa sn /Se   Fornås Saknas Storhumparna åker
Fornåsa sn /Se   Fornåsa by Storängen äng
Fornåsa sn /Se   Forsnås/a/ gårdar Stålbacken åker
Fornåsa sn /Se   Fornåsa skattegård gård Sumpen åker
Fornåsa sn /Se   Fornås/a/ östergård gård Sumpen gärde
Fornåsa sn /Se   Fornås/a/ västergård gård Sumplyckan hage
»fornwsom», se Fornåsa sn   Fornås/a/ prästgård gård Sätern hage
?Boberg hg o. by   Fornås, Västra gård Sörgårdshagen hage
Boberg hg   Fornås, Östra by Tokällan offerkälla
Boberg by   Fornåsdal t. Tomterna åker
Boberg by   Fornåsdal lht Tornbyskiftet åker
Boberg by   Fornåslund lht Torparen jordområde
Boberg by   Fredrikstorp lht Torparen åker
Boberg by   Fridensborg t. Tossefångebetet, se Tossefångemarken Saknas
?Boberg by   Fridensborg lht Tossefångegärdet, se Tossefångemarken Saknas
?Boberg by   Fridhem t. Tossefångemarken område
Boberg by   Fridhem lht Tossefångeskiftet, se Tossefångemarken Saknas
Boberg by   Fridhem lht Tossefånget gärde
?Boberg by   Frälsegården gård Tossefånget liten göl
Boberg by   Fränntorp t. Tossefånget hage + åker
Boberg by   Fränntorp lht Tossefånget åker
Boberg by   Fränntorp t Vargesmockan åker
Boberg by   Gotthem lht Värmslan källa
Boberg by   Granhult t Ångern gärde
Boberg by   Granlund stuga Åsvärdsträdgården bete
Boberg hgd /Se   Grindstugan t. Ängbackelyckan, se Ängbacken Saknas
Boberg by /Se   Grindstugan lht Ängbacken åkermark
Boberg by /Se   Grindstugan t Ängen, Stora hage
Boberg by /Se   Gröndal lht Ängmarksvägen väg
Boberg gd /Se   Gröndal lht Örbäcken bäck
Boberg hgd /Se   Gullbacka lht  
»fornusom», se Fornåsa by   Haga lht  
Fornåsa by   Haga lht  
Fornåsa, Östra by   Haga t  
Fornåsa, Östra by   Haga t  
Fornåsa, Östra gd   Haga statstuga  
Fornåsa by   Hagalund t  
Fornåsa by   Hagalund lht  
Fornåsa by   Hagalund lht  
Fornåsa by o. sn   Hageby by  
Fornås by   Hageby gårdar  
Fornåsa by   Hageby gårdar  
?Fornåsa, Västra by   Hageby by  
Fornåsa, Östra by   Hageby skattegård gård  
Fornåsa, Östra by   Hageby rusthåll gård  
Fornåsa, Östra by   Haget lht  
Fornåsa by   Haget t.  
Fornås by   Haget lht  
Fornåsa, Östra by   Hagsäter lht  
?Fornåsa by   Hagsäter lht  
Fornåsa by   Holmen utmark  
Fornås by   Hulttorp t  
Fornåsa by /Se   Hulttorp Saknas  
Fornåsa by /Se   Hulttorp, se Risa Saknas  
Fornåsa by /Se   Hycklinge by  
Fornåsa by /Se   Hycklinge by  
Fornåsa samh. o. sn /Se   Hycklinge by  
Fornåsa by o. sn /Se   Hycklinge backgård gård  
Hageby by   Hycklinge lillgård gård  
Hageby by   Hycklinge sörgård gård  
Hageby by   Hycklinge mellangård gård  
Hageby by   Hycklinge norrgård gård  
Hageby by   Hycklinge storgård gård  
Hageby by   Hägn lht  
Hageby by   Hälltorp lht  
Hageby by   Hälltorp lht  
Hageby gdr   Hälltorp lht  
Hageby by   Hässlekullen gd  
?Hageby by   Hesslekullen gård  
Hageby by   Hässlekullen lhter  
Hagby by   Hässelkullen gård  
?Hageby gdar   Höganäs lht  
?Hageby by /Se   Högra, se Bobergs skattegård Saknas  
Hageby gdr   Högra bebyggelse  
Hageby gd:ar /Se   Högra gård  
Hycklinge gård   Johannesberg Saknas  
Hycklinge by   Karlsborg lht  
Hycklinge by   Karlsborg t.  
Hycklinge by   Karlsfrid t.  
Hycklinge by   Karlsfrid lht  
Hycklinge by   Karlsholm, se Holmen Saknas  
Hycklinge by   Karlsholm t  
Hycklinge by   Karlslund, se Risa Saknas  
Hycklinge by   Karlslund lht  
Hycklinge by   Karlslund t  
Hycklinge by   Kastenhov t.  
Hycklinge by   Kastenhov lht  
Hycklinge by   Kastenhov t  
Hycklinge by   Kastenlund lht  
Hycklinge by   Kjälleholm lht  
Hycklinge by   Klastorp lht  
Hycklinge by   Klastorp lht  
Hycklinge by   Kommorp gård  
Hycklinge by   Kommorp gård  
Hycklinge by   Kommorp gård  
Hycklinge by   Kommorp, Lilla gård  
Hycklinge by   Kommorp, Lilla t.  
Hycklinge by /Se   Kommorp, Lilla t  
Hycklinge by /Se   Kristinelund lht  
Hycklinge by /Se   Kristinero lht  
Kommorp gd /Se   Krongården gård  
Prästgården Saknas /Se   Kvinneby soldattorp  
Råå by   Källarhem lht  
?Rå by   Källarhem t.  
by   Källarhem lht  
by   Källeholm t.  
by   Larstorp hmd.  
Rå komministerboställe gd /Se   Larstorp lht  
gdr /Se   Larstorp lht  
»Räl» okänd gård   Lillgården gård  
Skrikstad by   Lillgården gård  
Skrikstad by   Lillkitta äng  
Skrikstad by   Lindholmen lht  
Skrikstad by   Lindholmen lht  
Skrikstad by   Lindkullegård Saknas  
Skrikstad by   Lindkullen lht  
Skrikstad by   Lindkullen lht  
Skrikstad by   Linnevallen lht  
Skrikstad by   Lindkullen t.  
Skrikstad by   Linnevallen t.  
Skrikstad by   Linnevallen lht  
Skrikstad by   Ljung Saknas  
?Skrikstad gd   London Saknas  
Skrikstad by /Se   London t  
Skrikstad by /Se   Lugnet t.  
Skrikstad Saknas   Lugnet lht  
Slottel by /Se   Lundstorp t.  
Tornby by   Lundstorp rivet t  
Tornby by   Lyckhem Saknas  
?Tornby by   Lövingsberg lht  
Tornby gd /Se   Lövingsborg lht  
Tornby by   Lövnäset t  
Tornby by   Lövnäset t  
Tornby by   Mantorp t  
Tornby by   Mantorp lht  
Tornby by   Mantorp t.  
Tornby by   Mellangården gård  
Tornby by   Milltorp t.  
Tornby by   Milltorp lht  
?Tornby by   Milltorp t  
Tornby by /Se   Mohult t.  
Tornby by   Mugghultet t.  
Tornby gd   Mygghultet riven bs  
Tornby by   Mårtorp, Lilla t.  
Tornby by   Mårtorp, Lilla t  
Tornby g   Mårtorp, Lilla gård  
Tornby by   Mälltorp lht  
Tornby by   Mölltorp t.  
Tornby gd   Mölltorp lht  
Tornby by   Norrgården gård  
Tornby by   Norrkullen gård  
Tornby by   Norrkullen gård  
Tornby by   Norrkullen gård  
Tornby by   Nyberg lht  
Tornby by   Nybygget t  
Tornby by   Nydalen t  
Tornby by   Nydalen lht  
Tornby Saknas   Nydalen t  
Tornby by   Nyland t.  
Tornby by   Nyland lht  
Tornby by   Nyland lht  
Tornby by /Se   Nylund t.  
Tornby by   Nylund lht  
Tornby gd /Se   Nysäter lht  
Tornby by /Se   Nysäter lht  
Tornby gd /Se   Odensvi t.  
Vänneberga by   Odensvi lht  
Vänneberga by   Okslen t.  
Venneberga by   Oxeln rivet Gt  
Vänneberga gd   Paradis t.  
?Äsplunda by   Paradis Saknas  
Äsplunda by   Paradis t  
Esplunda by   Paris Saknas  
Äsplunda by   Paris t  
Äsplunda by   Perstorp lht  
Äsplunda by   Perstorp t.  
Äsplunda by   Perstorp lht  
Äsplunda by   Pettershov Saknas  
Äsplunda by   Prästgården kyrkoherdebos.  
Äsplunda by /Se   Risa bebyggelse  
Äsplunda by /Se   Risa bebyggt område  
Äsplunda by   Risa lägenhetsområde  
Äsplunda by   Rosenlund t  
Äsplunda by   Rosenlund lht  
Äsplunda by   Rusthållet gård  
Esplunda by   by  
Äsplunda by /Se   gårdar  
Espelunda by   gårdar  
Äsplunda by /Se   Rå skattegård gård  
Äsplunda by   Rå komministerboställe gård  
Esplunda by   Rå herrgård, se Rå skattegård Saknas  
Esplunda by   Rå prästgård Saknas  
Äsplunda by /Se   Råstorp gt  
Örvad by   Rönnebo t  
    Rönnebo lht  
    Rönnebo lht  
    Land Saknas  
    Sandbacken lht  
    Sandgatan lägenhetsområde  
    Sandgropen jt  
    Sandstugan t  
    Sandstugan lht  
    Sandstugan lht  
    Sandstugan t  
    Skattegården gård  
    Skog t  
    Skog lht  
    Skogsled jt  
    Skogsled t  
    Skogslund lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp t  
    Skogstorp lht  
    Skrikstad by  
    Skrikstad by  
    Skrikstad by  
    Skrikstad sörgård gård  
    Skrikstad norrgård gård  
    Skrikstad södra frälsegård gård  
    Skrikstad norra frälsegård gård  
    Slottet by  
    Slottet by  
    Slottet by  
    Slottet västergård gård  
    Slottet frälsegård gård  
    Slottet mellangård gård  
    Slottstorpet lht  
    Smedtorpet t  
    Smedtorpet t  
    Snippen t  
    Snippen förr t  
    Snippen rivet t  
    Sofieberg lht  
    Sofielund lht  
    Solgård lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Stallsberg lht  
    Stenlyckan t  
    Stenlyckan t  
    Stenstorp t  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stenvik lht  
    Stenvik t  
    Stenvik lht  
    Storgården gård  
    Storhagen t  
    Stälsborg t  
    Svensklund t  
    Svensksund lht  
    Svenssund lht  
    Svenstorp lht  
    Svängen t  
    Säteriet gård  
    Sörgården gård  
    Sörtorp lht  
    Sörtorp t  
    Sörtorp lht  
    Tallstorp lht  
    Tellekullen, se Trumslagarehem Saknas  
    Tollstorp t  
    Tollstorp lht  
    Tornbergstorp t  
    Tornbergstorp jt  
    Tornby gd  
    Tornby gd  
    Tornby gårdar  
    Tornby by  
    Tornby by  
    Tornby Frälsegård gd  
    Tornby Lindkullsgård gd  
    Tornbytorpen t  
    Tornby Östergård gd  
    Tornby östergård g  
    Tornby mellangård gd  
    Tornby mellangård Saknas  
    Tornby Norrgård gd  
    Tornby norrgård Saknas  
    Tornby Drabantgård gd  
    Tornby drabantgård Saknas  
    Tornby Södergård gd  
    Tornby södergård Saknas  
    Tornby lillkallsgård Saknas  
    Tornby brunnsgård Saknas  
    Tornby frälsegård Saknas  
    Trehörna t  
    Trehörna t  
    Trumslagarehem t  
    Trupplyckan t  
    Tupplyckan Saknas  
    Tupplyckan lht  
    Tällekullen t  
    Udden Jt Saknas  
    Uddenäs t  
    Uddenäs lht  
    Uddenäs t  
    Vetekakan riven bs  
    Vänneberga by  
    Vänneberga gård  
    Vänneberga by  
    Vänneberga by  
    Vänneberga, Lilla gård  
    Vännebro eget hem  
    Vännebro lht  
    Vännebro gård  
    Vännersborg t  
    Vännersborg t  
    Vännershem, se Vännebro Saknas  
    Vännershem gård  
    Västergården gård  
    Åttingen = Vännebro eller Vännershem Saknas  
    Älvedal t  
    Älvedal lht  
    Älvedal t  
    Älvås lht  
    Ängsbacken Jt  
    Ängsbacken t  
    Ängen, se Kjälleholm Saknas  
    Ängsdal lht  
    Äsplunda by  
    Äsplunda by  
    Äsplunda by  
    Äsplunda skattegård gård  
    Äsplunda västergård gård  
    Äsplunda norrgård gård  
    Äsplunda storgård gård  
    Örbacken lht  
    Örbacken t  
    Örbacken lht  
    Örbäcken t  
    Örbäcken jt  
    Örbäcken t  
    Östergård lht  
    Överstagstorpen t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.