ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skeppsås socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 252 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 42
Skeppsås sn Baggedälden terräng Sagesmän förteckning Baggedälden däld
Skeppsås sn Grönlund terräng Nummerförteckning förteckning Baggedälden äng
Skeppsås sn *Joarss ængh Saknas Skeppsås sn Björkhagen åkermark
Skeppsås sn Korsbackarna terräng Skeppsås socken Brobybackarna landsvägsbackar
Skeppsås sn *Laanga angene Saknas Alnäs by Brogärdet åker
Skeppsås sn Svartån å Alnäs by Bärbackarna kullar
Skeppsås sn   Alnäs by Bärbackarna backar
Skeppsås socken   Alnäs sörgård gård Bärbacksgärdet åker
Skeppsås sn   Alnäs norrgård gård Dygärdet åker
Skeppsås socken   Alnäs västergård gård Ebbetorp utj
Skeppsås sn   Anderstorp lht Floen äng
Skeppsås sn   Anderstorp t Gatlyckan åker
Skeppsås sn   Asplund f.d.gt Gjutaresnuten åker
Skeppsås sn   Baggedalen förr t Gärdeshagen hage
Skeppsås sn   Baggedälden t Hagarna åker
Skeppsås sn   Berg by Hagen, se Kärret Saknas
Skeppsås sn   Berg gårdar Honungsåkrarna åker
Skeppsås sn   Berg by Hälsickes kärr kärr
Skeppsås sn   Bergs Norrgård hmd Kalkugnsbacken landsvägsbacke
Skeppsås sn   Bergs Södergård hmd Kalvhagen hage
Skeppsås sn   Berg sörgård gård Korsbackarna åkermark
Skeppsås sn   Berg norrgård gård Kyrkängen förr äng, nu gärde
Skeppsås sn   Bergsbro lht Kärret åker
Skeppsås sn   Blixttorp t Körkevägen väg
Skeppsås sn   Blixtorp utj Körkhagen hage
Skeppsås sn   Borås gård Körkängen åker
Skeppsås sn   Borås hmd Lindberget höjd
Skeppsås sn   Bostället gård Lindberget kulle
Skeppsås sn   Botorp lht Löten åker
Skeppsås sn   Broby gård Navestadbäcken bäck
Skeppsås sn   Broby by Norrgårdsbacken kulle
Skeppsås sn   Broby by Norrgårdsplöjan åker
Skeppsås sn   Brobygård, se Broby Saknas Nygärdet åker
Skeppsås sn   Brobytorp t Pintorpegärdet åker
Skeppsås sn   Broby utjord Saknas Rödbacken landsvägsbacke
Skeppsås sn   Bygget lht Rödbacken landsvägsbacke
Skeppsås sn   Bygget stuga Solkullen kulle
Skeppsås sn   Bäck riven stuga Sotarebacken landsvägsbacke
Skeppsås sn   Ebborp by Syrsebackarna kullar
Skeppsås sn   Ebborp by Torparegärdet åker
Skeppsås Saknas   Ebborp gård Trätarhumpen gärde
Skeppsås sn   Ebborps utjord Saknas Trätlyckan åker
Skeppsås sn   Emaus t  
Skeppsås sn   Fridensborg lht  
Skeppsås sn   Fridhem lht  
Skeppsås sn   Grönlund rivet t  
Skeppsås sn   Grönlund förr t  
Skeppsås sn   Gärdet gård  
Skeppsås sn   Gärdstorp rivet t  
Skeppsås sn   Gärdstorp t  
Skeppsås sn   Hagalund bs  
Skeppsås sn   Hagalund stugor  
Skeppsås sn   Hagalund lht  
Skeppsås sn /Se   Hallstorp gård  
Skeppsås sn /Se   Heden gård  
Skeppsås sn /Se   Heden gård  
Skeppsås sn /Se   Heden hmd  
Skeppsås sn /Se   Hemdala lht  
»aihinastatum» bebn? /Se   Henstorp Saknas  
Alnäs g.   Hinstorp by  
alnäs gård   Hinstorp by  
Alnäs gdar   Hinstorp by  
Alnäs gd   Hinstorp norrgård gård  
Alnäs g   Hinstorp mellangård gård  
Alnäs gd   Hinstorp sörgård gård  
Alnäs gd   Hinstorp lillgård gård  
Alnäs g   Johannesberg t  
Alnäs gdr   Johannesberg t  
?Berg by   Karlslund lht  
Berg by /Se   Karlstorp lht  
Broky hg   Krok rivet bs  
Broby prebenda gd   Kullen gård  
Broby by   Kullen gård  
Broby by   Kullen by  
Broby by   Kvinneby gård  
Broby by   Kvinneby gård  
Broby gd   Kvinneby gårdar  
Broby by   Kvinneby norrgård gård  
Broby by   Kvinneby sörgård gård  
Broby by   Kvinslunda gård  
Broby hg   Kvinnslunda utj  
Broby gd   Kvinnslunda utj  
Broby by   Kölbäck herrgård  
Broby by   Kölbäck gård  
Broby gd /Se   Kölbäck gård  
Broby by /Se   Lillgården gård  
Ebborp gd   Lotstad by  
?Ebborp by   Lottstad by  
Ebborp gd   Lottstad by  
Ebborp by   Lottstad mellangård gård  
?Ebborp by   Lottstad västergård gård  
Ebborp by   Lottstad sörgård gård  
Ebborp by   Lottstad norrgård gård  
Ebborp by   Lugnet rivet t  
?Ebbtorp by   Lugnet t  
Ebborp gård   Lycketorp lht  
Ebborp Saknas   Lycketorp t  
Ebborp Saknas   Mellangården gård  
Ebborp by   Mellangården gård  
?Ebborp by   Mellangården gård  
Ebborp by   Mellangården, se Pintorp Saknas  
Henstorp by   Mickelbo gård  
Hedenstorp Saknas   Micklebo gård  
Hinstorp Saknas   Micklebo hmd  
Hedenstorp Saknas   Navestad by  
Henstorp by   Navestad by  
Henstorp by   Navestad by  
Henstorp by   Navestad mellangård gård  
Henstorp by   Navestad norrgård gård  
Henstorp by   Navestad storgård gård  
»hikstatum» bebn? /Se   Navestad sörgård gård  
*himistatum bebn.? /Se   Navestad utjord Saknas  
?»Himstad»? bebn? /Se   Norrgården gård  
Hinstorp by   Norrgården gård  
Hinstorp by   Norrgården gård  
Henstorp by   Nybygget lht  
Henstorp gd   Nybygget stuga  
Hinstorp by   Nybygget lht  
Hinstorp by /Se   Pintorp gård  
Hinstorp gd   Pintorp gård  
Hinstorp by /Se   Prästgården kyrkoh.bost.  
Himstorp gd /Se   Rimstad gård  
*Kimstada Saknas   Rimstad gård  
Kinneby gd   Rimstad gård  
Kinneby gd /Se   Rimstadvallen utj  
?Kvinneby gd   Rimstadvallen bebyggt område  
Kvinneby gd   Risan Saknas  
?Kvinneby gd   Risan lhtr  
Kvinneby gd /Se   Risan t  
Kvinneby gd /Se   Risan,utjord Saknas  
Kvinnslunda gd /Se   Skeppsås kyrkoh.bost.  
Kylabäck hg   Skeppsås löneboställe Saknas  
Kölbäck by   Skeppsås prästgård Saknas  
?Kölbäck hg   Skeppsås kyrkoh.bost.  
Kölbäck hgd   Skogstorp t  
Kölbäck hg   Skogstorp t  
Kölbäck, Stora hgd   Snickarhem lht  
Kölbäck hg   Snickarehem lht  
Kölbäck hg   Solbacken lht  
Kölbäck Saknas   Stenstorp gård  
Kölbäck by   Stenstorp t  
Kölbäck Saknas   Stenstorp t  
Kölbäck, Lilla o. Stora gdar   Stenstorp lht  
Kölbäck hg   Storgården gård  
Kylobäck Saknas   Storgården gård  
Kölbäck hg   Sämjegården gård  
Kölbäck hg   Södergården, se Bergs Södergård Saknas  
Kölbäck hg   Södergården bebyggelse  
Kölbäck hg   Södergården gård  
Kölbäck gd   Södergården gård  
Kölbäck hg   Södergården gård  
Kölbäck hg   Sörgården gård  
Kölbäck, L. och St. gdr   Tilltorp lht  
Kölbäck gdr   Tilltorp lht  
Kölbäck g   Träda by  
Kölbäck g   Träda gård  
Kölbäck gd   Träda by  
?Kölbäck hg   Tåxgen gård  
Kölbäck hgd /Se   Tången gård  
Kölbäck by /Se   Tången förr t  
Kölbäck St:a gd /Se   Vallen lht  
Lottstad by   Vågforsen avs  
Lottstad gdr   Vågforsen kvarn  
Låtstad gård   Vägstorp t  
Lottstad by   Vägstorp lht  
Lottstad by   Västergården gård  
Lottstad by   Västergården gård  
Lotstad by   Västergården gård  
Lotstad by   Vävinge by  
Lotstad by   Vevinge by  
Lottstad gdr   Vevinge by  
Lotstad by   Vevinge västergård gård  
Låstad by   Vevinge sörgård gård  
Lottstad by   Vevinge lillgård gård  
Lottstad by   Vevinge sämjegård gård  
Lottstad by   Vevinge mellangård gård  
Låstad by   Vevinge storgård gård  
Lotstad by   Vevinge aspegård Saknas  
Lotstad by   Vevinge skattegård Saknas  
Låstad g   Vågforsen kraftstation  
Lottstad by   Ängen lht  
Lottstad gd:ar   Ängen t.  
Lottstad by      
Lotstad by      
Lottstad gårdar      
Lottstad by      
Lottstad Mellangård gd      
Lottstad Norrgård gd      
Lottstad Södergård gd      
Lottstad Västergård gd      
*Ludhstatha gård      
Ludhstadha by      
»ludhstadhom» by      
Låstad, se Lottstad Saknas      
*Maxstad Saknas      
napstadha by      
Napstadha by      
»nastatum»? beb? /Se      
Nafvesta by      
Navestad by      
Navestad by      
Navestad by      
Navestad by      
Nafvestad by      
Navestad by      
Navestad by      
Navestad by      
Navestad by      
Nafvestad Saknas      
Navestad by      
Navestad by      
Prästgården, Skeppsås Saknas /Se      
Rimstad gd      
Rimstad g      
Rimstad gd      
Rimstad g      
?Rimstad gd      
Rimstad gd /Se      
Rimstad gd /Se      
*Stora gården gd      
Träda gd      
Träda gd      
Träda by      
Träda by      
Vädinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Väfvinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vävinge by      
Vevinge gd /Se      
Vävinge by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.