ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvestads socken : Bobergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 324 Naturnamn : 105
Älvestad sn Gullback fornlämning Älvestad sn sn Amnadagatan väg
Älvestad sn Karlshov triangelpunkt Sagesmän förteckning Aspedungen hage
Älvestad socken Löten ägomark Nummerförteckning förteckning Aspedungen hage
Älvestad sn Svartån älv Älvestad sn Basttorpaängen äng
Älvestad sn Svartån å Älvestad socken Betesvallen hage
?Älvestad sn Tullgården ägomark(?) Älvestad sn och by Betesvallen hage
Älvestad sn   Alnäs utjord Björkhumpen åker
Älvestad sn   Amnada by Borringebacken landsvägsbacke
Älvestad sn   Amnada by Brahusastycket åker
Älvestad sn   Amnada by Brygghusbacken åker
Älvestad sn   Amnada östergård gård Bränneribäcken bäck
Älvestad sn /Se   Amnada mellangård gårdar Drottninggatan väg
Älvestad sn   Amnada ödegård gårdar Drottninggatan lägenhetsområde
Älvestad sn   Amnada västergård gård Dronningagatan väg
Elfvestad sn   Amnadatorp lht Ebbehögen gravkulle
Älvestad sn   Andersbo lht Ekhagegärdet åker
Älvestad sn   Anderstorp Saknas Eneby, se Enet Saknas
Älvestad sn   Anderstorp lht Enet åker
Älvestad sn   Anderstorp t Frälsegårds hage hage
Älvestad sn   Astorp, se Åstorp Saknas Frälsegårds holme holme
Älvestad sn   Back lht Frälsegårdsåkrarna åkermark
Älvestad sn   Backen lht Fyllnadsskiftet åker
Älvestad sn   Backgården gård Försjögatan vägbit
Älvestad sn   Backgården gård Gatan väg
Älvestad sn   Bengtstorp t Grinden, Röda Saknas
?Älvestad by o. sn   Bengtstorp lht Gräshagen hage
?Älvestad by o. sn   Bergsätter torp Gullback kulle
Älvestad sn   Bergsäter t. Gullback backe
?Älvestad sn   Bergsäter t Gurklisten väg
Älvestad sn   Bergsäter lht Gåsebäcken Saknas
Älfvestad sn   Bjuggården, se Östergården ödesgård Hackeryds vad vadställe
Älvestad sn   Björkdala lht Hanorpevrån åker
Älvestad sn   Björkdungen t Hunddikeliden åker
Älvestad sn   Björkdungen t. Hunddiket bäck
Älvestad sn   Björkdungen lht Hällebergastycket åker
Elfvestad sn   Björkliden lht Härsten sten
Älvestad sn   Björkmon lht Karl Johans holme holme
Älvestad sn   Borringe by Klockarehagen, se Klosterhagen Saknas
Älvestad sn   Borringe by Klosterhagen äng
Älvestad sn   Borringe by Kohagen hage
Älvestad sn   Borringe säteri gårdar Korset vägskäl
Älvestad sn   Borringe dytag Saknas Kärret hage
Älvestad sn   Borringe järnvägsområde Saknas Kärret hagmark
Älvestad sn   Borringe mellangård gård Körkebacken landsvägsbacke
Älvestad sn   Borringe norrgård gård Lerhumpen åker
Älvestad sn   Borringe frälsegård gårdar Lickstabacken landsvägsbacke
Elfvestad sn   Borringe holme utjord Lillängsbacken äng
Älvestad sn   Brahus t Lillängshumpen, se Ängen Saknas
Älvestad sn   Brahus lht Linden, Stora lind
Älvestad sn   Brahus, Lilla gt Löterna bete
Älvestad sn   Brunnstorp lht Maråsa utjord Saknas
Älvestad sn   Brustorp lht Maråsa äng, se Maråsa utjord! Saknas
Älfvesta Saknas   Bäcketorp t Munnerstorpastycket åker
Älfvestad sn   Dytaget, se Borringe dytag Saknas Myren hagmark
Älvestad sn   Edsbo lht Nordhumpen åker
Älfvestad Saknas   Ekebo lht Norrgårds holme holme
Älvestad sn   Ekemo lht Oxhagen hage
Älvestad sn   Eriksberg lht Pilbacken hage
Älvestad sn   Eriksberg lht Pilbacken landsv.backe
Älvestad sn   Franslund lht Riddarängen äng
Älvestad sn   Fridensborg lht Rävebacken gärde
Älvestad sn   Fridhem lht Sandgatan väg
Älvestad sn   Fridsberg lht Sandgatan väg
Älvestad sn   Frälsegården gård Sandgatan lägenhetsområde
Älvestad sn   Frälsegården = Tägneby, Södra Saknas Skallbrännan åker
Älvestad sn   Frälsegården gård Skattegårds hage hage
Älvestad sn   Försjö by Skvackermossen Saknas
Älvestad sn /Se   Försjö by Skvackermossen utäng
Älvestad sn /Se   Försjö by Snickarejorden, se Snickarestycket Saknas
Älvestad sn /Se   Försjö västergård gårdar Snickarestycket åker
Älvestad sn /Se   Försjö mellangård gård Snippen bete
Älvestad sn /Se   Försjö löneboställe Saknas Staffanskällan källa
Älvestad sn /Se   Försjö östergård gård Stallsliden åker
Älvestad sn /Se   Gatan Saknas Stenbacken kulle
Anmada by   Gatan rivet t Stillahumparna ängar
Amnada by   Gottfridsberg lht Stillan åker
Amnada by   Granhagen Saknas Stillehumpen, se Stillan Saknas
Amnada by   Granlund lht Storängshumpen åker
Amnada by   Granlund t Studsbergagatan vägbit
Amnada gdar   Granlund t. Svartån vattendrag
Amnada by   Grönkullen bs Sörgårdshagen hage
Anmada (Amnada) by   Grönkullen stuga Sörgårdshagen hage
Amnada by   Grönlund lht Sörgårds holme holme
Amnada by   Grönlund lht Tistorpedungen hagmark
Amnada by   Gustav-Ols-gården gård Torstebacken kulle
Amnada by   Gustavsberg lht Tvärvägen väg
Amnada by   Hadelöv stuga Vadet, se Hackeryds vad Saknas
Amnada by   Hadelöv lht Vadgatan väg
Amnada by   Haga stuga Vallbyhumpen åker
Amnada by   Hagalund lht Vallby utjord, se Vallbyhumpen Saknas
Amnada by   Hagalund lht Vattengatan, se Gatan Saknas
Amnada by   Hemdala lht Våmmen åker
Amnada by   Hertztorp lht Vägliden åker
Amnada by   Hjortsberg lht Vägliden, Västra åker
Anmada by   Hjortsberg lht Vägliden, Östra åker
Amnada by   Hälleberga by Västeråsabacken landsvägsbacke
Amnada by   Hälleberga by Västeråsbacken gärde
Amnada by   Hälleberga by Ådalen område
Amnada by   Hälleberga östergård gård Åliden hagmark
Amnada by   Hälleberga norrgård gård Åttingarna åkermark
Amnada by   Hälleberga mellangård gård Äbbhögen kulle
Amnada gd /Se   Hälleberga västergård gård Älvestadgatan väg
Amnada by /Se   Hälleberga utjord, se Örvads utjord Saknas Ängen, se Haråsa utjord Saknas
Amnada by /Se   Hällsberg lht Ängen åker
Amnada by   Jakobslund lht Änghagen hage
?Borringe by   Jakobslund,förpantning Saknas  
?Borringe by   Jarlsborg lht  
Börringe by /Se   Johannesberg lht  
Börringe by   Johannesberg lht  
Börringe by   Karlsborg bs  
Borringe by   Karlsborg stuga  
Borringe by   Karlshov gods  
Borringe by   Karlshov säteri  
Borringe by   Karlshov herrgård  
Borringe by   Karlshov herrgård  
Borringe by   Karlslund lht  
Borringe by   Karlslund lht  
Borringe by   Karlstorp lht  
Borringe, Börringe by   Karlsäng utj  
Borringe säteri   Katrinelund lht  
Borringe by   Karlsäng utgård  
Börringe by   Karlsäng gård  
Borringe by   Källtorp gt  
Borringe by   Kölja, se Karlshov Saknas  
Börringe by   Kölja förr by  
Borringe gdar   Kölja by  
Borringe by   Kölbäck gård  
Börringe herrg.   Kölbäck bebyggelse  
Börringe by   Kölbäck Saknas  
Borringe by   Larstorp lht  
Borringe by   Larstorp lht  
Børringha by   Licksta handelsbod  
Borringe by   Lickstabacken lht  
Borringe by   Liljeholmen lht  
Börringe g   Lillgården gård  
Borringe gd:ar   Lillgården gård  
Borringe gdr   Linnéa lht  
Borringe säteri   Ljungsgården gård  
Börringe gdar   Ljungsgården gård  
Börringe gdr /Se   Ljungstorp lht  
*Børringe? by   Lugnet stuga  
Brahus lht   Lund lht  
Fyrisjöh by   Lund lht  
Försjö by   Lund, Norra lht  
Försjö by   Lund, Västra lht  
?Försjö by /Se   Lund, Västra lht  
Försjö by   Lund, Östra lht  
Försjö by   Lunden gt  
Försjö by   Lyckhem lht  
Försjö by   Lyckhem lht  
Försjö by   Lyckås lht  
Försjö by   Lövhagen lht  
Försjö by   Lövsberg t  
Försjö by   Lövsborg lht  
Försjö by   Mantorp lht  
Försjö by   Mellangården gård  
Försjö g   Mellangården gård  
Försjö by   Mellangården gård  
Försjö by   Mellangården gård  
Försjö komministerbost Saknas /Se   Mellangården gård  
Försjö by /Se   Mellangården gård  
Försjö by /Se   Mellangården gård  
Försjö Saknas /Se   Mon Saknas  
*Herdheberghe gård   Munnerstorp gård  
Hirdaberg gd   Munnerstorp gård  
Hälleberga gd   Munnerstorp gård  
Hälleberga gd   Nilsborg lht  
Hälleberga gd   Nordstjärnan lhter  
Hälleberga gdr   Norralund lht  
?Hälleberga gd   Norrgården gård  
Helleberga gd   Norrgården gård  
Hälleberga gård   Norrgården gård  
Helleberga gd   Norrgården gård  
Helleberga gd   Norrhagen lht  
Hälleberga by   Nuttestället riven bs  
Hälleberga by   Nybygget t  
Karlshov hg   Nybygget Saknas  
Karlshov hgd   Nybygget lht  
Karlshov hgd   Nybygget t  
Karlshov hgd   Nydala lht  
Karlshov gd   Nystugan Saknas  
Karlshov hgd /Se   Ovantorp lht  
Karlshov Saknas   Perstorp t  
Karlshov gd /Se   Petersborg lht  
Karlshov gd /Se   Prästgården komministerboställe  
Kylia gd   Prästtorp gård  
*Kylia hg   Prästtorp gårdar  
Kölbäck by   Prästtorp by  
Kölbäck by   Prästtorp, Stora gårdar  
Kölbäck hg   Prästtorp, Lilla gårdar  
Kölbäck hg   Prästtorp Lillgård gd  
Kölbäck hg   Prästtorp Storgård gd  
Kölbäck hg   Pärkelstället riven bs  
Kölbäck hg   Rosenlund lht  
?Kölbäck hg   Sand t.  
Kölja, se Karlshov Saknas   Sand, Västra Saknas  
?Kölja gd   Sand, Östra lht  
Kölja gård   Sandstorp lht  
Kölja gård   Sandstorp lht  
Kölja gård   Sandstorp, Lilla lht  
Kölja hgd   Skattegården gård  
Kölja (numera Karlshov) gd   Skattegården gård  
Kölja gd   Skogelund lht  
*Kölja gd   Skogsfrid lht  
Kölja gd   Smedstorp lht  
Kölja gd   Smedstorp lht  
Kölja gd   Snippen stuga  
Kölja gd   Solhem lht  
Kölja gård   Spetalsgården, se Norra Tegneby gård  
Kölja by   Stenbacken lht  
Kölja by   Stenbacken bs  
Kölja gd   Stenkällan lht  
Kölja gd   Stenkällan lht  
Kölja gård   Stenslund lht  
Kölja g.   Stensäter lht  
Kölja by   Stensäter lht  
Kölja gård   Stensäter lht  
Kölja gd   Stensäter t  
Köjla gård   Stensätter gd  
*kölja gd   Stilla kvarn  
Munnerstorp gård   Storgården gård  
Munnerstorp gård   Storgården gård  
Munnerstorp gd   Storgården gård  
Munnerstorp gd   Storhagen t  
Munnerstorp gd   Storhagen t  
Munnerstorp g.   Storhagen t.  
Munnerstorp gd   Studsberg by  
Norrgården beb.   Studsberg by  
?Perstorp t   Studsberg by  
Prästtorp by   Studsberg sörgård gård  
Prästtorp by   Studsberg mellangård gårdar  
Prästtorp by   Studsberg norrgård gård  
Prästtorp beb. /Se   Sundsvall lht  
Studsberg by   Sundsvall lht  
Studsberg by   Sången t  
Studsberg by   Sången f.d. t  
Studsberg by   Sängen t  
Studsberg by   Sätersborg lht  
Studsberg by   Sättorp t  
Studsberg by   Sättorp lht  
Studsberg by   Södergården gård  
Studsberg by   Södergård bebyggelse  
Studsberg by   Södergården gård  
Studsberg by   Södergården gård  
Tägneby by   Sörgården gård  
Tägneby by   Södergården gård  
Tegneby, Norra o. Södra gårdar   Tistorp t  
Tägneby by   Tistorp lht  
Tegneby by   Trenmorstorpet t  
Tägneby by   Threnmorstorpet Saknas  
Tegneby by   Tullgården gård  
Tegneby by   Tullegården gård  
Tegneby, Norra o. Södra byar   Tägneby, Norra by  
Tegneby, Södra by   Tägneby, Södra by  
Tegneby by   Tegneby Norra o. Södra byar  
Tegneby by   Tegneby byar  
Tegneby, Norra by   Tegneby, Norra gård  
Tegneby by   Tegneby, Norra gård  
Tegneby by   Tegneby, Stora, se Tegneby, Norra Saknas  
Tegneby by   Tegnby, Södra by  
Tegneby by   Tegneby, Södra norrgård gårdar  
Tegneby, N. by   Tegneby, Södra skattegård gårdar  
Tegneby gd:ar   Tegneby, Södra mellangård gård  
Tegneby by   Tegneby, Södra södergård gård  
Tegneby by   Tegneby, Södra tullgård gårdar  
Tegneby by   Tegneby, Södra frälsegård gårdar  
Tegneby gårdar /Se   Tegneby, Södra lillgård, se Tegneby Saknas  
Vittorp by   Tängstorp t  
Vittorp by   Ugglebo arb. bost.  
Vittorp by   Undantaget lht  
Vittorp by   Vadstugan stuga  
Vittorp by   Vadstugan lht  
Hvitatorp g.   Vitstorp lht  
Vittorp by   Vittorp gårdar  
Västra gården hemman, by /Se   Vittorp by  
Yraiso, se Försjö by   Vittorp by  
Älvan jvst. /Se   Vittorp, Stora gårdar  
Älvestad by o. sn   Vittorp, Lilla gårdar  
Älvestad by   Västanå, se Borringe holme Saknas  
Älvestad by   Västanå utj  
Älvestad by o. sn   Västanå lht  
Älvestad by   Västergården gård  
Älvestad by   Västergården gård  
Älvestad by   Västergården gård  
Älvestad by   Västergården gård  
?Älvestad by   Västergården gård  
Älvestad by   Västergården gård  
Älvestad by o. sn   Västralund lht  
Älvestad by o. sn   Åstorp t  
Älvestad by o. sn   Åstorp lht  
Älvestad by o. sn   Älvestad by  
Älvestad by   Älvestad by  
Älvestad by o. sn   Älvestad Bjuggegård, se Östergården Saknas  
Älvestad by o. sn   Älvestad sörgård gårdar  
Älvestad by o. sn   Älvestad västergård gårdar  
Älvestad by   Älvestad öster- eller bjuggård gård  
Älvestad by   Älvestad ljungsgård gård  
Älvestad by   Älvestad klockaregård lht  
Älvestad by   Älvsborg lht  
Älfvestad by   Ödegården gård  
Älvestad hg   Ödegården gård  
Örvad by   Örbacken lht  
Örvad by   Örbacken t  
Örvad gdr   Örvad by  
Örvad by   Örvad by  
Örvad gd   Örvad by  
Örvad by   Örvad norrgård gårdar  
Örvad by   Örvad sörgård gårdar  
Örvad by   Örvad mellangård gård  
Örvad by   Örvad Mellangård gd  
Örvad by   Örvad Norrgård gd  
Örvad by   Örvad Södergård gd  
Örvad gdr /Se   Örvad gd  
Örvad by /Se   Örvads utjord Saknas  
Örvad gd:ar /Se   Örås lht  
Örvad gd /Se   Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österskog lht  
    Östralund t  
    Övatorp t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.