ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flistads socken : Gullbergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 324 Naturnamn : 91
Flistad sn Asphagen terräng Flistad sn Nummerförteckning förteckning
Flistad sn Bommen ägomark? Flistads socken socken Nummerförteckning förteckning
Flistad sn /Se Ekstubbe terräng? Flistad rävar inbyggarbeteckning Alberts backe vägbacke
Flistad sn Flistadbrunn hälsobrunn /Se Anderstorp Saknas Amerika gärde
Flistad sn Fågelsången terräng Anderstorp lht Amerikagärdet åker
Flistad sn Grå hall ägomark Aspelund lht Amerikahagen beteshage
Flistads sn sn Hopahagen terräng Asplund lht Asphagen beteshage
Flistad sn Karstorps äng jd Back torp Backgårdsängen äng
Flistad sn Köpenhamn ägomark Betelkapellet Saknas Bagghagen gärde
Flistad sn Lötbacken ägomark Björkvik lht Björkdungen beteshage
Flistad sn Löterna ägomark Blåbukar Saknas Brunnskällan källa
Flistad sn Maspelösa ägomark? Bockkärret gård Dyn betesmark
Flistad sn Pråmgärdet ägomark Bommen gård Englandsvrån åker
Flistad sn Segelgatan väg /Se Bommen bs Falkensgrund badställe
Flistad g. Stortingsvall utjordsområde /Se Bommen förr torp Flistad brunn hälsobrunn
Flistad sn Svartån älv Bostället gård Flistadsgatan väg
Flistad sn Säldhumparna ägomark Bostället gård Fläskskinkan gärde
Flistad sn sn Valla skog Saknas Bostället gård Fårlåret gärde
Flistad sn *Vikaren sjö Bostället gård Gammalkullagatan väg
Flistad sn *Vikarn sjö /Se Brickstad, se 4 Kullersbro gård Gammalkullaskogen skog
Flistad sn Ågrunden strandområde Brunnsgården gård Grankullaskogen skog
Flistad sn   Brunnstorp t. Gråhall åker
Flistad sn   Brunnstorp lht Gråhall gärde
Flistad socken   Bryggeriet Saknas Gråhall åker
Flistad sn   Bäckhemmet, Nedre lht Gråtaredalen åker
Flistad sn   Bäckhemmet, Nedre lht Hagen, se Skogen skog
Flistad sn   Bäckhemmet, Övre lht Hopahagen beteshage
?Flistad by o sn   Bäckhemmet, Övre lht Humpen åker
Flistad sn   Ekedalen lht Huvudet åker
Flistad sn   Ekstubbe stuga Hästäng äng
Flistad sn   Eriksborg lht Hästängen äng
Flistad sn   Erikslund lht Intaget åker
Flistad sn   Erikslund lht Kyrkgatan, se Flistadsgatan Saknas
Flistad sn   Filipsdal lht Kyrkogården Saknas
Flistad sn   Fjärdedelen hmd Kullagatan väg
Flistad sn   Fjärndelen gård Kullaskogarna skogsparti
Flistad sn   Flinttorp lht Kärret kärr
Flistad sn   Flistad Saknas Kättstorpsgatan väg
Flistad sn   Flistad by och sn Landbergshagen skog
Flistad sn   Flistad by Lillgårds utmark utjord
Flistad sn   Flistadbyn by Lillvallaskiftet åker
Flistad sn /Se   Flistad backgård gård Luffarebacken vägbacke
Flistad by o. sn /Se   Flistadbrunn hälsobrunn Lötbacken beteshage
Flistad sn /Se   Flistad brunn gård Maspelösagärdet åker
Flistad sn /Se   Flistad gatugård gård Maspelösajorden utjord
Flistad sn /Se   Flistad hörnegård Saknas Mellangärdet åker
Flistad sn /Se   Flistad hörnegård gård Mellanhagen beteshage
Flistads kyrka Saknas /Se   Flistads kyrka kyrka Norra Lundsgärdet åker
Flistad by   Flistads rävar Saknas Nyängen skog
Flistad by   Flistad skattegård gård Parken talldunge
Flistad by, sn   Flistads Skolhus Saknas Pråmbron bro
Flistad by   Flistads f.d. Skolhus, Klockaregården gård Pråmgärdet åker
Flistad by   Fredriksberg (lht) Prästgårdsängen äng
Flistad by, sn   Fredrikstorp utjord Prästvägen, se Flistadsgatan Saknas
Flistad by o. sn   Fredrikstorp utj Rävkulla åker
Flistad by   Fredrikstorp utjord Salongen byggning
Flistad gd /Se   Fredrikstorp utjord Sardhumparna, se Sälghumparna åker
*Flydisby Saknas /Se   Fredrikstorp förr utj. nu gård Segelgatan väg
Grönlund Saknas   Fridensborg lht Skallen, se Huvudet åker
Grönlund gd /Se   Fridensborg t. Skiftet nere hos Gumman åker
Hedby gd /Se   Fridhem lht Skiftet närmast bäcken åker
Hedby gd /Se   Frits äng gård Skiljestenarna gränsstenar
Hedby by /Se   Gammalkulla, se Kulla by och gårdar Skogen skog
Karstorp g.   Gammalkulla by Skärstenarna, se Skiljestenarna Saknas
Kulla by   Gammalkulla by Smedgärdet åker
Kulla by   Gatugården gård Smedhumpen gärde
Kulla by   Gategården gård Sålhumparna ängar
Kulla by   Gerbo lht Säldhumpen betesmark
Kulla by   Grankulla, se Kulla Skattegård gård Sälghumparna åker
Kulla by   Grankulla hmd Sälhumpen beteshage
Kulla by   Granlund lht Sätert åker
Kulla by   Grindstugan lht Sätert åker
Kullersbro by   Grönlund gård Tallhagen beteshage
Kullersbro gd   Grönlund gård Tegelvrån gärde
Kullersbro by   Grönlund by Tjärorpsbäcken bäck
Kullersbro by   Grönlund by Tomterna betesmark
Kullersbro by   Guldtuppar Saknas Trollbron stengrund
Kullersbro by   Haga lht Trollbron stengrund
Kætilstorp, se Kättstorp gd   Hagaberg lht Trollbron stengrund
Kättstorp gård   Haget lht Trollbron stengrund
Kättstorp gd   Haget lht Trollbron stengrund
Kättstorp by   Halvspann, se Karlslund bs Trädgårdsgärdet åker
Kättstorp by   Handelsboden lht Utmarken utjord
Kättstorp by   Hedby, se Kullersbro gd Utmarken, se Lillgårds utmark Saknas
Kättstorp by   Hedby gård Vestergrenshagen beteshage
Källstorp gd   Hedby gårdar Vildsverige del av sn
Kättstorp by   Hedby gård Västra Lundsgärdet åker
Kättstorp by   Hedby gård Ågrunden betesmark
Kättstorp gd   Hedbytorp t. Ågärdet åker
Kättstorp by /Se   Hedbytorp lht Ögonkällan källa
Lekslätt gård   Hedby Västergård gård Ön åker
Lekslätt gård   Hedby Östergård bebyggelse  
Lekslätt gård   Hålan, se Sanddalen lht  
Lekslätt g   Häggestället lht  
Lekslätt gd   Hästängen Saknas  
Lekslätt gård /Se   Hörnegården gård  
Lekslätt gård /Se   Hörnegården gård  
Lekslätt gd. /Se   Hörngården gård  
Lekslätt gd /Se   Jakoblund lht  
Lekslätt gd /Se   Johannesberg torp  
Lekslätt gd /Se   Jonslyckan, se Nytorp lht  
Lekslätt gd /Se   Järnvägsstationen Saknas  
Lekslätt gd /Se   Karlsberg lht  
Lekslätt gd /Se   Karlsberg lht  
Lekslätt gd /Se   Karlsborg lht  
Lund by   Karlsfrid lht  
Lund, Norra o Södra byar   Karlslund bs  
Lund, Norra o Södra byar   Karlslund lht  
?Lund by   Karlslund bs  
?Lund by   Karlslund lht  
?Lund by   Karlstorp lht  
?Lund by   Karlstorp t.  
Lund by   Klaveret +t.  
Norra Lund gd   Klockaregården gård  
Lund, Norra by   Komministerboställe gård  
Lund, Norra by   Kornettgården gård  
Lund, Norra by   Kornettgården gård  
Lund, Norra by   Kulla by  
Lund by   Kulla by  
Lund by   Kulla by  
Lund by   Kulla gammalkulla by  
Lund, Norra gård   Kulla, Gammalkulla Norrgård gård  
Lund, Norra by   Kulla, Gammalkulla Södergård gård  
?Lund by   Kulla, Gammalkulla Västergård gård  
Lund by   Kulla hållplats Saknas  
Lund, N:a o. S:a gd:ar   Kulla kornettgård gård  
Lund by /Se   Kulla skattegård gård  
Lund by /Se   Kulla Skattegård gård  
Lund by /Se   Kulla tyskgård bebyggelse  
Maspelösa by   Kullabyn by  
Maspelösa by   Kullabyn by  
Maspelösa by   Kulla Norrgård hmd  
Maspelösa by   Kulladal lht  
Maspelösa by   Kulladal lht  
Maspelösa by   Kullen lht  
Maspelösa by   Kullen avs.  
Maspelösa by   Kullersbro säteri  
Maspelösa by   Kullersbro torp  
Maspelösa by   Kullersbro ägor  
Maspelösa by   Kullersbro gd  
Maspelösa by   Kullersbro gd  
Maspelösa by   Kullersbrotorp t.  
Maspelösa by   Kulltorp tyskgård  
Maspelösa by   Kärstorp, se Kättstorp by  
Maspelösa by /Se   Kättstorp by  
Maspelösa gd /Se   Kättstorp by  
Maspelösa by /Se   Kättstorp gård  
*Norlunda se Lund, Norra gård   Kättstorp, Frits äng gård  
Segelgatan = Sollstorp gd /Se   Kättstorp lillgård gård  
?Segorp gd   Kättstorp gård  
?Segorp by   Kättstorp by  
Segorp by   Kättstorps norrgård avs.  
?Segorp gd /Se   Kättstorp stor- eller frälsegård gård  
*Sierstorp = Segorp? Saknas   Kättstorps Stor- eller Frälsegård bebyggelse  
Valla by   Köpenhamn lht  
Valla by /Se   Köpenhamn lht  
Valla, Stora o Lilla byar /Se   Lekelätt gård  
Valla by   Lekslätt gård  
Valla by   Lekslätt gård  
Valla by   Lekslätt gård  
Valla by   Lerbäck avs.  
Valla by   Lerbäck gård  
Valla by   Lerbäck gård  
Valla by   Lerhem gård  
Valla St (o Lilla) by   Liljeholmen lht  
Valla by   Liljeholmen avs  
Valla by   Lillebo lht  
Valla by   Lillgården gård  
Valla by   Lillgården gård  
Valla by   Ljungsgården hmd  
Valla by /Se   Ljungsgården gård  
Valla by /Se   Ljungsgården Saknas  
Valla, L:a o St:a gd:ar /Se   Ljungstorp lht  
    Lund, Lilla gård  
    Lund, Lilla torp  
    Lund, Norra Saknas  
    Lund, Norra by  
    Lund, Norra by  
    Lund, Norra brunnsgård gård  
    Lund, Norra brunnsgård gård  
    Lund, Norra mellangård gård  
    Lund, Norra, söder- eller skattegård gård  
    Lund, Södra by  
    Lund, Södra by  
    Lund, Södra by  
    Lund, Södra norrgård gård  
    Lund, Södra storgård gård  
    Lund, Södra östergård Saknas  
    Lund gård  
    Lund, Västra utj  
    Lund, Västra utjord  
    Lund, Västra gård  
    Lundbo lht  
    Lundbo lht  
    Lundstorp lht  
    Lundsäter lht  
    Lundsäter lht  
    Långlöten utj.  
    Långlöten utjordar  
    Långlöten utjordar  
    Långlöten utjord  
    Långlöten utjord  
    Långlöten utjord  
    Långlöten utjord till Solltorp Saknas  
    Långlöten, utjord Stubbevället Saknas  
    Löten Saknas  
    Malmstorp lht  
    Malmstorp torp  
    Maspelösa by  
    Maspelösa by  
    Maspelösa Boställe gård  
    Maspelösa boställe gård  
    Maspelösa by  
    Maspelösa Fanjunkareboställe gård  
    Maspelösa gård gård  
    Maspelösa gård gård  
    Maspelösa mellangård gård  
    Maspelösa station, se Järnvägsstationen Saknas  
    Maspelösa östergård gård  
    Mellangården gård  
    Nordanå lht  
    Norratorp lht  
    Norratorp lht  
    Norrgård hmd  
    Norrgården gård  
    Nybo lht  
    Nybygget eller Snippen lht  
    Nydala lht  
    Nyhammar lht  
    Nysäter gård  
    Nysäter t.  
    Nysäter t.  
    Nysäter lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Olstorp t.  
    Olstorp lht  
    Peterslund lht  
    Petterslund lht  
    Prästegården gård  
    Prästgården, se Komministerboställe gård  
    Riset äng  
    Riset äng, hmd  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken lht  
    Sanddalen lht  
    Sanddalen lht  
    Segelgatan gård  
    Segorp by  
    Segorp, Lilla obybyggd gård  
    Segorp, Lilla gård  
    Segorp, Lilla gård  
    Segorp, Stora gård  
    Segorp, Stora gård  
    Segorp, Stora gård  
    Sergeantboställe gård  
    Sjättedelen gård  
    Sjättingen hmd  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården Saknas  
    Skolhuset, se Flistads skolhus Saknas  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp t.  
    Småland gård  
    Snippen t.  
    Snippen, se Nybygget lht  
    Sollstorp gd  
    Solltorp gård  
    Solltorp by  
    Solltorp gård  
    Solltorp bebyggelse  
    Solltorp by  
    Solltorp, Nedre gård  
    Solltorp, Övre gård  
    Solvik lht  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Storlund gård  
    Storlund by  
    Stubbevället gård  
    Stubbevället gård  
    Stubbevället gård  
    Stubbevället gård  
    Sunnanå lht  
    Sörgården gård  
    Tredingen hmd  
    Tredjedelen, se Flistad skattegård gård  
    Tyskgården gård  
    Tyskgården gård  
    Ullvans, se Olstorp lht  
    Ullvans rivet t.  
    Ullvans t.  
    Valla by  
    Valla, Lilla gård  
    Valla, Lilla, kallat Lerbäck gård  
    Valla, Lilla gård  
    Valla, Lilla by  
    Valla, Lilla gård  
    Valla, Stora by  
    Valla, Stora norrgård gård  
    Valla, Stora by  
    Valla, Stora by  
    Valla, Stora, södergård gård  
    Vallahall torp  
    Vallaholm lht  
    Vallaholm lht  
    Vallbylöten, se Nysäter lht  
    Vallenberg lht  
    Villaborg lht  
    Västanå lht  
    Yxhult lht  
    Yxhult bs  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålund lht  
    Ålund torp  
    Ålund t.  
    Åttingen gård  
    Örbacken stuga  
    Örngården, se Flistad hörnegård gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.