ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björkebergs socken : Gullbergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 58
Björkeberg sn Asphagen ägomark Björkebergs Socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkeberg sn Bålorpehagen hage Björkebergs Socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkeberg sn Bäckmansstycket ägomark Björkebergs Socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkeberg sn Gammaltorpshagen skogsmark Björkeberg sn Brusholmen holme
Björkeberg sn Humparna terräng Anderstorp utjord Bålorpshagen beteshage
Björkeberg sn Kvinnslundabacken ägomark Asphagen utjord Fattigstugugrinden+ grind
Björkeberg sn Leran ägomark? Asplund lht Fogdegårdshagen beteshage
Björkeberg sn Nötalunden skogsmark Asplund lht Gammalstorpshagen beteshage
Björkeberg sn Oceanen ägomark Back bs Gatan landsväg
Björkeberg socken Pråmen ägomark Back Saknas Gatstan, se Gatan Saknas
Björkeberg socken Prästegårdshagen skogsmark Backgården gård Gladersgrinden+ grind
Björkeberg sn Stenboängen äga /Se Bardtorpet, se Grönlund lht Hagalundsgrinden grind
Björkeberg sn Svartån älv Björkeberg 1 Kyrkoherdeboställe gård Hagen beteshage
Björkeberg sn Svartån älv Björkhyddan lht Humparna beteshage
Björkeberg sn   Björkliden avs. Hässelbyhagen beteshage
Björkeberg sn   Björklund lht Hässelbylöten äng
Björkeberg sn   Björklund lht Karstorpsvadet vadställe
Björkeberg sn   Björkö lht Klockarebacken landsvägsbacke
Björkeberg sn /Se   Bostället, se 3 Linds Norrgård gård Klockaregrinden grind
Björkeberg sn   Brittstinastugan+ bs Krongårdskorset vägkorsning
Björkeberg sn   Brostugan, se Nybygget lht Kvinslundabacken höjd
Björkeberg sn   Brostugan Saknas Kvinslundsängen uppodlad äng
Björkeberg sn   Bålorp gård Lillängen äng
Björkeberg sn   Bålorp gård Lindvägen landsväg
Björkeberg sn   Bålorp by Löten uppodlad äng
Björkeberg sn   Fogdegården hmd Löten åker
Björkebärg sn   Fogdegården Saknas Lötgatan+ väg
Björkeberg sn   Fredriksberg lht Mellangårdskärret kärr
Björkeberg sn   Fredriksberg lht Mellangårdshagen beteshage
Björkebärg sn   Fredriksberg lht Nyängen äng
Björkeberg Saknas   Fridhæm lht Nötlunden hage
Björkeberg sn   Fridhem lht Oceanen gärde
Björkeberg sn   Fridhem lht Ocean åker
Björkeberg sn   Fridslund lht Pråmbron bro
Björkeberg sn   Fritslund t Pråmen, se Pråmbron bro
Björkeberg sn   Fritslund, se Fridslund lht Prästgården beteshage
Björkeberg sn   Föraregården Saknas Ritingen björkhage
Björkeberg sn   Förgården, se 3 Linds Norrgård gård Rännan del av å
Björkeberg sn   Gammalstorp gård Slymansgrinden grind
Björkeberg sn   Gammalstorp gård Smedbacken höjd
Björkeberg sn   Gammelstorp gård Smedhagen beteshage
Björkeberg sn /Se   Gammalstorps kraftstation Saknas Sockenmarken allmänning
Björkeberg sn   Grindstugan+ stuga Solkerydshagen beteshage
Björkeberg sn /Se   Grålus+ (torp) Staden, se Gatan Saknas
Björkeberg sn /Se   Grönlund lht Stationsvägen landsväg
Björkeberg sn /Se   Grönlund t Svartgrinden grind
Björkeberg sn /Se   Grönlund lht Svartån å
Björkeberg sn /Se   Gökboet förr namn på en avs Trollbron stengrund
Arestad g.   Göket, se Kullersbro lillgård gård Trollbron stengrund
Baardatorp, se Bålorp gd:ar   Hagaborg lht Trollbron stengrund
Bålorp by   Hagaborg lht Trollbron stengrund
Bålorp by   Hagalund lht Trollbron stengrund
Bålorp gd:ar   Hagalund lht Trollbron rester av stenbro
Bålorp by /Se   Hagalund lht Tröttegatan+ väg
Gammalstorp gd /Se   Haganäs lht Utjordshagen beteshage
*Hadetorp utjord   Hasselstugan+ torp Vadet vadställe
*Henefors Saknas   Humpen, se Anderstorp utjord Årestadshagen beteshage
Hässelby gård   Hunnerstorp l. Karlekuta Utjord Saknas Årestadslöten äng
Hässelby gd   Hunnerstorp utj  
Hässelby gård   Hunnerstorp, se Humparna Saknas  
Hässelby gd   Hässelby Saknas  
Hässelby gd   Hässelby säteri  
Hässelby gd   Hässelby gård  
Hässelby gd   Hässelby gård  
Hesselby Saknas   Järnvägsstationen Saknas  
Hässelby gd   Kajsastugan+ bs  
Hesselby Saknas   Kalltorpet t  
Hässelby gård   Karlekuta utjord  
Hässelby gd /Se   Karlekuta utj  
Hässelby gd /Se   Karlsborg lht  
*Karagården Saknas   Karlshult lht  
Kullersbro by   Karlshult lht  
Kullersbro by   Klockaregården gård  
Kullersbro by   Kristinelund lht  
Kullersbro by   Kristinelund lht  
Kullersbro by   Kronogården Saknas  
Kullersbro by   Kullen lht  
Kullersbro by   Kullen lht  
Kullersbro by   Kullersbro by  
Kullersbro by   Kullersbro by  
Kullersbro by   Kullersbro by  
Kullersbro by   Kullersbro fogdegård gård  
Kullersbro by   Kullersbro kronogård gård  
Kullersbro by   Kullersbro Krongård gård  
Kullersbro by /Se   Kullersbro Lillgård avs.  
Kullersbro by /Se   Kullersbro lillgård gård  
Kvinnslunda by   Kullersbro mellangård gård  
Kvinnslunda by   Kullersbro storgård Saknas  
Kvinnslunda by   Kullersbro Utjord Saknas  
Kvinnslunda gd   Kvarnen Saknas  
Kvinnslunda gd   Kvinnslunda Saknas  
Kvinnslunda by /Se   Kvinslunda gårdar  
Kvinslunda by /Se   Kvinslunda gårdar  
Kvinnslunda gd /Se   Kvinnslunda by  
Lind by   Kvinnslunda gård  
Lind by   Kärrsjö utjord  
Lind by   Kärrsjö, se Kullersbro Utjord utjord  
Lind by   Körsbärshagen Saknas  
Lind by   Körsbärshagen utjord  
Lind by   Körsbärshagen utj  
Lind by   Lera Saknas  
Lind by   Lera, se 2 Kullersbro storgård 1 gård  
Lind by   Leran del av gård  
Lind by   Lind by  
Lind by   Lind by  
Lind by   Lind by  
?Lind by   Linds Backgård gård  
Lind, Lilla gd   Linds Norrgård gård  
Lindelösa by   Linds Västergård gård  
Linkelösa gd   Linds Östergård gård  
Prästgården Saknas /Se   Lindbotorp utj  
Sibborp gård   Lindbotorps utjord Saknas  
Sibborp g   Lindesberg lht  
Sibborp Saknas   Lindesberg lht  
Sibborp gd   Lindhem lht  
Sibborp gd   Lindhem lht  
Sibborp gd   Linka, se Kvarnen kvarn  
Sibborp gd   Linkan kvarn  
Sibborp gård   Linkelösa kvarn, se Kvarnen Saknas  
?Sibborp gd   Linkelösa gård  
?Solkeryd by   Linkelösa Västergård gård  
Solkeryd gd   Linkelösa Västergård gård  
Solkeryd by   Lund, västra lht  
Solkeryd gd /Se   Lyckhem lht  
Solkeryd by /Se   Lyckhem f.d. Gt  
Årestad gård   Lårbo eller Körsbärshagen, se 1 Körsbärshagen Saknas  
Årestad gd   Lårbo = Körsbärshagen utj  
Årestad gd   Lårbo, se Körsbärshagen 1 Lårbo Utjord utjord  
Årestad gd   Lönebostället, se Björkeberg 1 Kyrkoherdeboställe gård  
Årestad gd   Lötaberg lht  
Årestad gård   Lötaberg lht  
Årestad by   Lötaborg lht  
Årestad gård   Löthemmet utjord  
Årestad gård   Löthemmet utj  
Årestad gård   Lövingsborg lht  
Årestad gård   Lövsäter bs  
Årestad gård   Lövsäter bs  
Årestad by   Mellangården gård  
Årestad gd /Se   Mellangården gård  
    Norrgården hmd  
    Norrgården gård  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nyland lht  
    Nyland lht  
    Nysätter by  
    Nysäter lht  
    Nysäter lht  
    Nyängen lht  
    Nyängen lht  
    Olivehult lht  
    Pråmen, se Nybygget lht  
    Pråmen Saknas  
    Prästegården Saknas  
    Prästgården, se Björkeberg 1 Kyrkoherdeboställe gård  
    Ritingen bs  
    Ritingen bs  
    Samfälldsmarken, se Sockenmarken Saknas  
    Sandstugan, se Fridhem lht  
    Sibborp gård  
    Sibborp by  
    Sibborp gård  
    Sockenmarken Saknas  
    Solkeryd Saknas  
    Solkeryd gård  
    Solkeryd gård  
    Solkeryd skattegård, se 1-2 Solkeryd gård  
    Solkeryd stor- eller frälsegård gård  
    Station, se Järnvägsstationen Saknas  
    Stenbrohumpen utjord  
    Stenbrohumpen utj  
    Stenbrohumpen, se Humparna Saknas  
    Stenbroängen utj.  
    Stenbroängen utj  
    Stenbroängen utjord  
    Stenstorp bs  
    Stenstorp bs  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Säter lht  
    Säter lht  
    Södergården hmd  
    Sörgården gård  
    Sörstadlund bebyggelse  
    Sörstadlund lht  
    Sörstadtorp lht  
    Sörstadtorp lht  
    Söräng lht  
    Söräng lht  
    Tolvgården, se Bålorp gård  
    Utjorden, se Kullersbro Utjord utjord  
    Utjorden gård  
    Västergården gård  
    Västralund lht  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålund lht  
    Ålund lht  
    Ålund t.  
    Årestad gård  
    Årestad by  
    Årestad förr by, nu gård  
    Årestad bandel Saknas  
    Årestadlund lht  
    Årestadlund lht  
    Årestad björkegård Saknas  
    Årestad norrgård Saknas  
    Årestad södergård Saknas  
    Årestad östergård Saknas  
    Ängstugan st.  
    Örnstugan+ bs  
    Östergården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.