ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kaga socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 253 Naturnamn : 262 Bebyggelsenamn : 334 Naturnamn : 67
Kaga sn Alguvi hög fornlämning Kaga socken Alguvi hög gravhög
Kaga sn Alguvi hög gravhög /Se Kaga sn Alguvi hög gravhög
Kaga sn Alguvikärret betesmark /Se Kaga sn Babelegöl vattensamling
Kaga sn Asphagen betesmark /Se Adolfstorp t Babelsgöl sjö
Kaga sn Babels göl göl Adolfstorp t Bosudden udde
Kaga sn Babelsgöl vattensamling /Se Alguvi gd Bosudden udde
Kaga sn Backarna betesmark /Se Alguvi by *Bredtegen teg
Kaga sn Backhumpen åker /Se Alguvi by Bronshumpen åker
Kaga sn Backliden åker /Se Alguvi Södergård gd *Bronshumpen åker
?Kaga sn Badstuguhumpen åker /Se Alguvi, Södergård gård Bussen teg
Kaga sn Beteslöten kärräng /Se Alguvi, Södergård gård *Bussen teg
Kaga sn Besmanklumparna åker /Se Alguvi Brunnsgård gd Byggningstomterna åker
Kaga by Bosudden udde /Se Alguvi, brunnsgården gård Djurholmen holme
Kaga sn Botten åker /Se Alguvi, brunnsgård gård Flogen bäck
Kaga sn Bredtegarna betes- o. slåtteräng /Se Alguvi, pilgård gård Flogen bäck
Kaga by, socken Bredåkrarna åker /Se Alguvi, pilgården gård Flogetegen teg
Kaga by, socken *Brogatan väg(?) Alguvi Gatugård gd *Flogetegen teg
Kaga sn Brohagen åker o. äng /Se Alguvi, gategården gård Gumpekroksviken vik
Kaga sn Bronshumpen åker /Se Alguvi, gategård gård Gumpekroksviken vik
Kaga sn Brunnsliden åker /Se Alguvi Norrgård gd Guppen, se Gumpekrokaviken Saknas
Kaga sn Bräthålan håla /Se Alguvi, norrgården gård Hacket åker
Kaga sn Bussen betesmark /Se Alguvi, norrgård gård *Hacket åker
Kaga sn Bygdegårdsskiftet åker /Se Alguvi Östergård gd *Hagaliderna åker
Kaga sn Byliden åker /Se Alguvi, östergård gård Hagliderna åker
Kaga Saknas Båtholmen holme /Se Alguvi, östergården gård Kroken åker
Kaga sn Båtplanen vinterförvaringsplats /Se Alguvi Bäckgård gd *Kroken åker
Kaga sn Bäcken bäck /Se Alguvi, bäckegården gård Lillgärdet åker
Kaga sn Bäckhumpen åker /Se Alguvi, bäckegård gård Lillgärdet åker
Kaga sn Bäcktomten åker /Se Alingsås t Lillängen äng
Kaga sn Bäckåkrarna åker /Se Alingsås t *Långtegarna teglar
Kaga sn Carleåkrarne åker /Se Alsberg avs *Långängarna äng
Kaga sn Carlarne åker /Se Aleberg avs *Löten äng
Kaga sn Digerdödskyrkogården gammal gravplats /Se Anderstorp lht Nybron bro
Kaga sn Djurholmen ö Anderstorp lht *Oxesten holme
Kaga sn Djurholmen holme Aronstorp lht Oxesten ö
Kaga sn Dunderlyckan åker /Se Aronstorp lht Oxhagen teg
Kaga sn Djurholmen holme /Se Aspedal lht *Oxhagen teg
Kaga sn Dungen åker /Se Aspedal lht Pinnhumpen åker
Kaga sn Enemarken betes- o. åkermark /Se Asplund lht *Pinnhumpen åker
Kaga sn /Se Byggningstomterna åker /Se Asplund lht *Racka gata väg
Kaga sn /Se Byggningstomtåkern åker /Se Backgården, se Sättuna back- eller butegård Racka gata väg
Kaga sn /Se Fattigstuguspjällen åker /Se Backgården, se Sättuna backgård Racka sten runsten
Kaga sn /Se Flaskerna åker /Se Bergsäter lht *Racka sten runsten
Kaga sn /Se Flogen vattensamling /Se Bergsäter lht Roxen sjö
Kaga sn /Se Flogebron väg /Se Björksäter lht Roxen sjö
Kaga sn /Se Flogen terräng Björksäter lht Röudden udde
Kaga sn /Se Flogetegen kärräng /Se Bojgården, se Sättuna ryssgård (bojgård) Röudden udde
Kaga sn /Se Flotthumpen åker /Se Bossgården, se Sättuna bossgård Skarpen teg
Kaga sn /Se Fårhallarna gråstensklippor /Se Bostället, se Öberga bebyggelse *Skarpen teg
Kaga sn /Se Fårhallsbergen gråstensklippor /Se Brink lht *Smedtegen teg
Kaga socken socken *Fårhallsudden udde Brink lht Spjället teg
Kaga kyrka Saknas /Se Gallstranden betesmark /Se Brohyddan lht *Spjället teg
Kaw se Kaga sn Gatåkrarna åker /Se Brohyddan lht Stenholmen holme
Alguvid by *Gillberga bäck bäck Brotorp f.d. gren. t Stenholmen holme
Alguvi by /Se Gilberga bæchkia skyrdh vattendrag Brotorp t Storängen teg
Alguvi by /Se Gillberga gärde åker Brunnsgården, se Alguvi bebyggelse *Storängen teg
Alguvid by Gillberga gärde mark Bränneborg lht Stångån å
Alguvid by Gillberga gärde jordlott Bränneborg lht Stångån å
Alguvid by Gillbergahumpen åker /Se Bränninge lht.er Svartån å
Alguvid by Gillbergagärdet åker /Se Bränninge lägenheter Svartån å
Alguvi by /Se Gillbergaliden åker /Se Bränninge, se (även) Västerbränninge by Sättuna hög gravhög
Alguvi by Globackarna, Se Backarna betesmark /Se Bränninge järnvägsstation Sättuna hög gravhög
Allguvid by Granhagen betesmark /Se Bränninge Krok-Mellangård gd Sättuna kärr äng
Alguvid by Grindhumpen åker /Se Bränninge Krok-Ågård, se Krokbränninge Ågård gd *Velorna äng
Alguvid by Grindtegen äng /Se Bränninge Krok-Ödegård, se Krokbränninge Ödegård gd Välorna äng
Alguvid by Gräslinda äng /Se Bränninge Mellan-Mellangård gd Åliderna åker
Allguvid by Gubbhagen betesmark /Se Bränninge Mellan-Norrgård gd Åliderna åker
Allguvid by Gumpekroksviken vik /Se Bränninge Väster-Mellangård Saknas  
Allguvid by Guppan strandområde Bränninge Väster-Skattgård gd  
Alguvi by Guppan vik /Se Bränninge Väster-Västergård gd  
Alguvid by Guppekroken vik /Se Butegården, se Sättuna back- eller butegård  
Alguvid by Gärdeslinda äng /Se Bysäter lht  
Alguvid by Hacket åker /Se Bysäter lht  
Alguvid by Hagen betesmark /Se Bäckegården, se Alguvi bebyggelse  
Alguvid by Hilmaskiftet åker /Se Ellalid avs  
Alguvid gd Homfamælæ äng Ellalid lht, avs  
Alguvi by /Se Härnaholmen holme /Se Enmarken utjord  
Alguvi by /Se *Härnaviken vik *Enmarkerna utjord  
Alguvi by Hästhagen åker o. äng /Se Fridhem lht  
Alguvi by /Se Högen gravhög /Se Fridhem lht  
Alguvi by /Se Höjen hög Frideberg lht  
Alguvi by /Se Jössesten holme /Se Fridsberg lht  
Alguvi by /Se Kagaliden åker /Se Frälsängen t  
Alguvi by /Se Kaga kors vägskäl /Se Frälsängen t  
Alguvi by /Se Kaga vrån åker /Se Gatugården, se Alguvi bebyggelse  
Alguvi by /Se Kagaåkrarna åker /Se Gerstorp gård  
Alguvid by /Se Kalvtomterna äng /Se Gerstorp gård  
Alguvi by /Se Klockargärdet åker /Se Gerstorp herrgård  
Alguvi by /Se Klockarholmen holme /Se Getinggården, se Krokbränninge bebyggelse  
Alguvid by /Se Klockarehumpen åker /Se Gillberga by  
Alguvid by /Se Klockartäppan åker /Se Gillberga by  
Allguvi by /Se Kohagen betesmark /Se Gillberga by  
Alguvid by /Se Kohagshumpen åker /Se Gillberga, norrgård gård  
Alguvi by Korskrog vägskäl /Se Gillberga, norrgård gård  
Alguvi by /Se Koängen betesmark /Se Gillberga, mellangård gård  
Alguvi by Koängsliderne åker /Se Gillberga, mellangård gård  
Alguvi by /Se Kroken åker /Se Gillberga, källgård gård  
Alguvi by /Se Krokhumpen, se även Kroken åker /Se Gillberga, källgård gård  
*Beyaratorp ödet. Kroksliden åker /Se Gillberga, södergård gård  
*Beyaratorp ödetorp Kråkdalen åker /Se Gillberga, södergård gård  
Bossgården hemman /Se Kråkdalshumpen åker /Se Gillberga utjord  
Bränninge Saknas Kullhagarne äng /Se Gillberga utjord  
Saknas byar Kulliderne åker /Se Gillorp lht  
Saknas byar Kullyckan åker o. äng /Se Gillorp lht  
Bränninge gdar Kyrkebacken väg /Se Gillstugan lht  
Bränninge gård Kyrkogärdet äga /Se Gillstugan lht  
Bränninge gdar Kyrkåkern åker /Se Gottorp lht  
Bränninge by Kållandsvarpet äng /Se Gottorp lht  
Bränninge f. d. by »kærs lykkior» åkrar Granlund lht  
Bränninge, Krok-, Mellan- och Väster- byar »kærs lykkior» åkrar Granlund lht  
Bränninge byar Källtången åker /Se Grindstugan t  
Krokbränninge, Mellanbränninge, Västerbränninge byar Kärrliden åker /Se Grindstugan t  
Bränninge by Kärrtegarna betesmark /Se Grönlund lht  
Saknas byar Lerabäcken bäck /Se Grönlund lht  
Bränninge by Lerängen åker o. äng /Se Grönsvi riven lht  
Bränninge gårdar Lerängshumpen åker /Se Grönsvi riven lht  
Bränninge gård Lilla Kohagen betesmark /Se Gyllenborg lht  
Saknas by Lillgrundet grund /Se Gyllenborg lht  
Bränninge, Krok-, Mellan- +Väster- byar Lillgärdet åker /Se Gälstorp t  
Bränninge byar /Se Lillängen äng /Se Gälstorp f.d. gren t  
Saknas byar Lyckan åker /Se Hag lht  
Bränninge by Långgärdet åker /Se Hag lht  
Bränninge lht /Se Långhagarna åker /Se Hagadal lht  
Bränninge lgh /Se Långplöjorna åker /Se Hagadal lht  
Gerstorp gd /Se Långtegarna äng /Se Hagalund lht  
Gillberga by Långåkrarna åker /Se Hagalund lht  
Gillberga by Långåkershuvudet åker /Se Hagen lht  
Gillberga by Långåkersliden åker /Se Hagen lht  
Gillberga by Långängarna äng /Se Haverland gård  
Gillberga, (numera Lilla o. Stora Gillberga) gdr /Se Löten ägomark Haverland gård  
Gillberga by Löten betesmark o. åker /Se Herrgården, se Sättuna prästgård  
Gillberga gd:ar Löten terräng Högstorp lht  
Gillberga by Löthagen betesmark /Se Högstorp lht  
Gillberga, L. och St. gdr Löthumpen åker /Se Kaga by  
Gillberga by Löthagslyckan åker o. betesmark /Se Kaga by  
?Gillberga by Marstrand åker /Se Kaga, västergård gård  
Gillberga by Mellanhumpen åker /Se Kaga, västergård gård  
Gillberga by /Se Midsommarstångshumpen åker /Se Kaga, ågård gård  
Gillberga gd /Se Midsommarstångskröken åker /Se Kaga, ågård gård  
Gillberga by /Se Mjölorpesjön sjö Kaga, östergård gård  
Gillinge tp /Se Mjölorpesjön sjö Kaga, östergård gård  
Gillorp lht /Se Myret betes-o. slåtteräng /Se Kaga, prästgård gård  
Hafverland g Myrhumpen åker /Se Kaga Prästgård bebyggelse  
Haverland gd Myrängen betes-o. slåtteräng /Se Kagaborg lht  
Haverland gd /Se Måsklippan holme /Se Kagaborg lht  
»kaf(f)wa», se Kaga sn Norra Gärdet åker /Se Kagalund lht  
?Kaga by Norrängen äng /Se Kagalund lht  
Kaga by Nunnorna åker /Se Karlshem lht  
Kaga by Nybro ägomark Karlshem lht  
Kaga by Nybro bro /Se Karlslund lht  
Kaga by Nybroån å /Se Karlslund lht  
Kaga by /Se Nybrolyckan åker /Se Karlsro lht  
»kao», se Kaga sn Nyhägn åker /Se Karlsro lht  
Karlaby försv. beb /Se Nyplöjorna, se Plöjorna åker /Se Klinten lht  
Komministerbostället Saknas /Se Olstorpslyckan åker /Se Klinten lht  
*Krenge Saknas Oxesten ö Krokbränninge by  
Krokbränninge, Mellanbränninge o. Västerbränninge byar Oxesten holme /Se Krokbränninge by  
Krokbränninge by Oxhagen kärräng /Se Krokbränninge Ågård gd  
Krokbränninge, Mellanbränninge och Västerbränninge byar Perstorpeliden, Se även Prästtorpelyckan åker /Se Krokbränninge, ågård gård  
Krokbränninge by Pilgårdshumpen åker /Se Krokbränninge Ödegård gd  
Krokbränninge byar Pinhumpen åker /Se Krokbränninge, ödegård gård  
Krokbränninge by Plöjorna åker /Se Krokbränninge Mellangård gd  
Kränge Saknas Prästegårdshumpen åker /Se Krokbränninge, mellangård gård  
Lera by Prästtorpsgärdet, Se Prästtorpelyckan åker /Se Krokbränninge, mellangård gård  
Lera by Prästtorpeliden, Se Prästtorpelyckan åker /Se Krokbränninge Västergård gd  
Lera by /Se Prästtorpelyckan åker /Se Krokbränninge, västergård gård  
?Lera by /Se Prästtorpet äng /Se Krokbränninge, västergård gård  
Lera by Prästtorpsängen äng /Se Krokbränninge, ågård gård  
Lera by *Rackagata förr väg Krokbränninge, ödegård gård  
Lera by *Rackagata väg Källgården, se Gillberga källgård  
Lera by *Rackagata väg Källgården, se Mellanbränninge källgård  
Lera by *Rackagatan väg Kärret avs  
Lera by Racka gata förr väg /Se Kärret lht  
Lera by Rackegatan stenlagd väg /Se Landsholm lht  
Lera by Racke sten fornlämning Landsholm lht  
Lera by Rackesten runsten /Se Landstorp lht  
Lera by Rackestenen sten /Se Landstorp lht  
Lera by Renshumpen åker /Se Lera gårdar  
Lera by Risa betesmark /Se Lera by  
Lera by Rishagslyckan åker /Se Lera, ödegård gård  
Lera by Roxen sjö Lera, ödegård gård  
Lera by Roxen sjö Lera, mellangård gård  
Lera by Roxen sjö /Se Lera, mellangården gård  
Lera by /Se Rudan holme /Se Lera, norrgård gård  
Mellanbränninge by Röudden udde Lera, norrgård gård  
Mellanbränninge by Röudden udde Lerbacka f.d. gren. t  
Mellanbränninge, Krokbränninge och Västerbränninge byar Röudden udde /Se Lerbacka t  
Mellanbränninge by Sankhagarna betesmark /Se Lerboga f.d. gren. t  
Mellanbränninge by *Sügherstadha skoghe skogslott Lerboga t  
Mellanbränninge gdr Sjättingen åker /Se Lindhem lht  
Mellanbränninge gdr Sjöängen åker /Se Lindhem lht  
Mellanbränninge by Skarpen åker /Se Lustigtorp rivet t  
Olstorp by /Se Skäppeliden åker /Se Lustigtorp t  
Olstorp gård Skærslykkra jordlott Löten t  
Olstorp gård *Skärslyckan lycka Löten t  
Olstorp gård Smaltegen äng /Se Lövingsborg t  
Olstorp gård Smedtegen äng /Se Lövingsborg t  
Olstorp gd Smärtan äng /Se Mellanbränninge by  
Olstorp gd Snuthagshumpen åker /Se Mellanbränninge by  
Olstorp g Soldatelyckan åker /Se Mellanbränninge gd  
Olstorp gd Spjällen åker /Se Mellanbränninge Mellangård gd  
Olstorp gd Spjället teg /Se Mellanbränninge, mellangård gård  
Olstorp gd /Se Sten Bets Humpen åker /Se Mellanbränninge, mellangård gård  
*Præstatorp gd Stenholmen udde Mellanbränninge Källgård gd  
*Prästtorp Saknas Stenholmen holme Mellanbränninge, källgård gård  
*Prästtorp Saknas Stenholmen holme /Se Mellanbränninge, källgård gård  
*Rumpoker ödetorp Stora Kohagen betesmark /Se Mellanbränninge Norrgård gd  
*Rumpokärr ödet. Storgärdet åker /Se Mellanbränninge, norrgård gård  
*Rumpekärr Saknas Storhagen äng /Se Mellanbränninge, norrgård gård  
*Rumpokärr ödetorp /Se Storhagslyckan åker /Se Mellangården, se Alguvi bebyggelse  
»sudhragarden» gd Storängen äng /Se Mellangården, se Gillberga bebyggelse  
?Säby gd Storängskärret betesmark /Se Mellangården, se Krokbränninge bebyggelse  
?Säby gd Storån å /Se Mellangården, se Lera bebyggelse  
?Säby gd Stubbhagslyckan åker /Se Mellangården, se Mellanbränninge bebyggelse  
Sättuna by Sundtegarna kärräng /Se Mellangården, se Sättuna bebyggelse  
Sättuna by /Se Svartån älv Mellangården, se Västerbränninge bebyggelse  
Sättuna by Svartån å /Se Nedergården, se Sättuna bebyggelse  
Sättuna by Svinvallar äng /Se Norrgården, se Alguvi bebyggelse  
Sättuna by /Se Svinvallshumpen åker /Se Norrgården, se Gillberga bebyggelse  
Sättuna by Sättuna hög fornminne Norrgården, se Lera bebyggelse  
Sättuna by Sättuna hög fornlämning Norrgården, se Mellanbränninge bebyggelse  
Sättuna by Sättuna kärr sankmark Norrgården, se Örberga bebyggelse  
Sättuna by Sättuna kärr kärr Nybron bebyggelse  
Sättuna by Sätunakärret betesmark /Se Nylund lht  
?Sättuna by Södra Gärdet åker /Se Nylund lht  
Sättuna by Söderängen äng /Se Olstorp gårdar  
Sätuna by Tallbacken backe Olstorp gårdar  
Sättuna by Tiftbäcken bäck Oxhagen t  
Sättuna by Tiftbäcken bäck Oxhagen t  
Sättuna by Tiftsängen äng /Se Perstorp riven lht  
Sättuna by /Se Tildadelen åker /Se Perstorp rivet t  
Sätuna by Tjärorpeliden åker /Se Petersborg lht  
Sättuna gd /Se Tryggskiftet åker /Se Petersborg lht  
Sättuna by /Se Tväråkrarna åker /Se Pilgården, se Alguvi bebyggelse  
Sättuna by /Se Täpphumpen åker /Se Pilgården, se Krokbränninge bebyggelse  
Sät(t)una by /Se Vallbyholmen holme /Se Pilgården, se Sättuna bebyggelse  
Sättuna by /Se Vallby Vad vad /Se Prästgården, se Kaga prästgård  
Sätuna by /Se Velerna terräng Prästgården, se Sättuna prästgård  
Sättuna by /Se Velerna äng /Se Prästgården, se Örberga bebyggelse  
Sättuna by /Se Velhumpen åker /Se Raelstorp avs  
Sättuna by /Se Velskifterna åker /Se Raelstorp avs  
Sätuna by /Se Våmmarna åker /Se Ristorp t  
Sätuna by /Se Vångängen kärräng /Se Ristorp t  
Sättuna Bossgård gd /Se Västergårdshumpen åker /Se Rosenlund lht  
Västerbränninge by Västra Gärdet åker /Se Rosenlund lht  
Saknas Saknas Ådalabäcken bäck /Se Roxtorp lht  
Västerbränninge by Ågårdshumpen åker /Se Roxtorp lht  
Västerbränninge by Åbacken äng /Se Rus t  
Västerbränninge by Åhagen äng /Se Rus rivet t  
Ösberga by Åholmarna holme /Se Rusthållet, se Sättuna bebyggelse  
Örberga by Åholmen holme Rydsgården, se Sättuna ryssgård (bojgård)  
?Örberga by Åhumpen åker /Se Ryssgården, se Sättuna ryssgård (bojgård)  
Örberga gd /Se Åliden åker /Se Sandtorp lht  
  Åliderna ägomark Sandtorp lht  
  Änghumpen åker /Se Skattegården, se Västerbränninge gård  
  Äng=kiärr, Se Sättuna kärr sankmark Skattegården, se Örberga bebyggelse  
  Änglidsåkrarna åker /Se Skrivaregården, se Alguvi bebyggelse  
  Ängsspjällen åker /Se Sofielund lht  
  Äspängen äng /Se Sofielund lht  
  Ödegårdshumpen åker /Se Solliden lht  
  Ören åker /Se Solliden lht  
  Östra Gärdet åker /Se Stacka gård  
    Stacka gård  
    Stacka kvarn kvarn  
    Stacka kvarn kvarn  
    Sundet t  
    Sundet f.d. gren. t  
    Sätra lht  
    Sätra lht  
    Sättuna by  
    Sättuna by  
    Sättuna, mellangård gård  
    Sättuna, mellangård gård  
    Sättuna, pilgård gård  
    Sättuna, pilgård gård  
    Sättuna, back-eller butegård gård  
    Sättuna, back-eller butegård gård  
    Sättuna, södergård gård  
    Sättuna, södergård gård  
    Sättuna, prästgård gård  
    Sättuna, prästgård gård  
    Sättuna, nedergård gård  
    Sättuna, nedergård gård  
    Sättuna, backgård gård  
    Sättuna, backgård gård  
    Sättuna, backgård gård  
    Sättuna, bossgård gård  
    Sättuna, ryssgård gård  
    Sättuna, ryssgård gård  
    Sättuna utjord  
    Sättuna utjord  
    Södergården, se Alguvi bebyggelse  
    Södergården, se Gillberga bebyggelse  
    Södergården, se Sättuna bebyggelse  
    Södralund lht  
    Södralund lht  
    Tildadalen, se Gillberga utjord  
    Tjärarp utjord  
    Tjärarp utjord  
    Tollstorp f.d. gren. t  
    Tollstorp t  
    Västerbränninge by  
    Västerbränninge by  
    Västerbränninge Skattegård gd  
    Västerbränninge, skattegård gård  
    Västerbränninge, skattegård gård  
    Västerbränninge Mellangård gd  
    Västerbränninge, mellangård gård  
    Västerbränninge, mellangård gård  
    Västerbränninge Västergård gd  
    Västerbränninge, västergård gård  
    Västerbränninge, västergård gård  
    Västergården, se Alguvi bebyggelse  
    Västergården, se Kaga bebyggelse  
    Västergården, se Krokbränninge bebyggelse  
    Västergården, se Olstorp bebyggelse  
    Västergården, se Västerbränninge bebyggelse  
    Ådala avs  
    Ådala lht, avs  
    Ågården, se Kaga bebyggelse  
    Ågården, se Krokbränninge bebyggelse  
    Ödegården, se Krokbränninge ödegård  
    Ödegården, se Lera ödegård  
    Örberga gårdar  
    Örberga by  
    Örberga gårdar  
    Örstorp t  
    Örstorp t  
    Öråsa lht  
    Öråsa lht  
    Östergården, se Alguvi bebyggelse  
    Östergården, se Kaga bebyggelse  
    Östergården, se Olstorp bebyggelse  
    Övergården, se Örberga bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.