ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rystads socken : Åkerbo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 580 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 541 Naturnamn : 96
Rystad sn *Gärstads äng äng Rystad sn Alholmen Saknas
Rystad sn »huirwm» jordområden Rystad sn Alholmen udde
Rystad sn Husholmen holme Rystad sn Bergholmen holme
Rystad sn »hwirffa» jordområden Rystad sn Bjursbyån å
Rystad sn »hwirffa» jordområden Backarna inbyggarbeteckning Bläckkärret kärr
Rystad socken *Hvirva skog Rystads skravel inbyggarbeteckning Bosgårds holk källa
Rystad sn *Hvirva skog Adolfsberg eget hem Boängen åker
Rystad sn Hästudden udde Alelund t. Brunnen stor källa
Rystad sn Hästudden udde Alelund avs. Brygghusberget höjd
Rystad sn *Juniviken vik Arken lht. Brynudden udde
?Rystad sn Kolarevägen väg Arken lht Drabogärdet gärde
Rystad sn Kungsgatan el. Kungsstigen väg /Se Arken lht Finngärdet gärde
Rystad sn Malmskogen, Östra f.d. kronopark /Se Asplund avs. Finntorpsvägen väg
Rystad sn Måshallarna ö Asplund lht Galgbacken åkerbacke
Rystad sn Planterhagen terräng Augustenberg avs. Grevgärdet åker
Rystad sn Risö, Lilla ö Augustenberg lht Gröna udden Saknas
Rystad sn Risö Stora ö Back gård Hantverkargatan väg
Rystad sn Roxen sjö Back, se Östergården = 2 Tegelby bebyggelse Hasselholmen, se Hasselö Saknas
Rystad sn Roxen sjö Banstugan lht Hasselö Saknas
Rystad sn Roxen sjö Beatelund gård Hasselö halvö
Rystad sn *Rystads »wadha» jordområde Beatelund gård Holken källa
Rystad sn Rödjorna, se Malmskogen kronopark /Se Beatelund gård Husholmen Saknas
Rystad sn *Skälvbosköl förr skog Bergelund lht Husholmen holme
Rystad sn *Skælffbo skröll skogslott Bergelund lht Huskholmen, se Husholmen Saknas
Rystad sn *Skälvbo skjul (?) förr skog Berglund lht Hästudden udde
Rystad sn Stångholmen holme Bjursby by Hästudden udde
Rystad sn Stångån å Bjursby by Jänkebacken skogsbacke
Rystad socken Stångån älv Bjursby gård Knästället vadställe
Rystad socken Sviestadån å Bjursby kvarn förr kvarn Kohagen hage
Rystad sn Tingsberget berg Bjursholmen gård Kalarevägen väg
Rystad sn Tingsberget berg /Se Bjursholmen gård Kråkberget berg
Rystad sn *Tunaån å Bjursholmen avs. Ladholmen holme
Rystad sn Tvärskogen skog /Se Bjursholmen gård Ladholmen kulle
Rystad sn Tvärskogsudde udde Bjursholmen, Lilla gård Lagårdsgärdet åker
Rystad sn Tvärskogsudde triangelpunkt Björkbacken stuga Lillgärdet åker
Rystad sn Vibyskär skär Björkelund lht Linghemsbäcken bäck
Rystad sn Östernäs näs? Björkhagen torp Långholmen holme
Rystad sn   Björkholmen lht Långkärret kärr
Rystad sn   Björkholmen lht Lössgärdet gärde
Rystad Saknas   Björkliden lht Malmskogen, Östra, se Östra Malmskogen Saknas
Rystad sn   Björkliden förr torp Mossen skog
Rystad sn   Björklund lht Måsberget, se Måshallarna Saknas
Rystad sn   Björklund lht Måshallarna stenholme
Rystad sn   Björklund lht Måshallarna holme
Rystad sn   Björksäter avs. Nio tunnland åker
Rystad sn   Björksätter lht Nyckeludden udde
Rystad sn   Blekbacken t. Oxhagen skogs- o. hagmark
Rystad sn   Blommedal lht Oxhagen hage
Rystad sn   Bommedal lht Pilholmen Saknas
Rystad sn   Bosgård by Prästtorpsbacken Saknas
Rystad sn   Bosgård Norrgård gd Ridbanan äng
Rystad sn   Bosgård Södergård gd Risö, Stora o Lilla Saknas
Rystad sn   Bossgård by Risö, Lilla ö
Rystad sn   Bossgård by Risö, Stora ö
Rystad sn   Bostället = 1 Karstorp bebyggelse Ryckelösa kyrkväg väg
Rystad sn   Bostället gård Rystadån å
Rystad sn   Bostället gård Röjorna skogsområde
Rystad sn   Brinken lht Sale bäck dike
Rystad sn   Brinken förr torp Sandflotterna åker
Rystad sn   Brånshult avs. Sandgärdet åker
Rystad sn   Brånshult lht Sjöbacken backe
Rystad sn   Bränneriet stuga Skarva sten sten
Rystad sn   Bärstad gård Skräddarlyckan åker
Rystad sn   Bärstad gård Smedjebacken backe
Rystad sn   Bärstad gård Stensumpen åker
Rystad sn   Bärstadskogen jr-enhet Stora udden udde
Rystad sn   Distorp gård Stratomtabäcken bäck
Rystad sn   Distorp gård Stångholmen halvö
Rystad sn   Distorp gård Svarteberg holme
Rystad sn   Djursholmen Saknas Svedviken vik
Rystad sn   Drako utjord Sviestadån å
Rystad sn   Drabosten, se Drabo Saknas Svinstadån å
Rystad sn /Se   Ekbacken stugor Svintorget vägkrök
Rystad sn /Se   Ekbacken gård Svintorget vägkrök
Rystad prästgd. o. sn /Se   Ekelund lht Svältan åker
Rystad sn /Se   Ekelund lht Talldungen skogsdunge
Rystad sn /Se   Ekenberg förr torp Tallholmen Saknas
Rystad sn /Se   Eklund lhtr Tallholmen udde
Ristadha sokn, Se Rystad sokn   Eklund lht Tempelbacken plats för Näsby sn:s gamla kyrka
Alelund torp   Eklund, Norra lht. Tingsberget berg
Alelund bebyggelse /Se   Eklund, Södra lht. Tingvallen = Tingsberget Saknas
Alelund t. /Se   Eklunden jr-enhet Tinnerstorpajorden mark
Alelund t /Se   Eklunds utjord Saknas Tinnerstorpagärdet gärde
Almænningxscogha, se Tuna kronoegendom   Ekenberg avs. Trånga gärde
»beristadum», se ?Bärstad gd   Ekängen sommarvillesamhälle Tunaskogen skog
*Bjuragöl Saknas   Ekängen villasamhälle Tvärskogen = Tvärskogsudde Saknas
Bjursby gård   Enelund lht Tvärskogen skog
?Bjursby gd   Ensbo avs. Tvärskogsudde udde
Bjursby g.   Ensbo avs. Tvärskogsudde udde
Bjursby gd   Ensbo lht Tägnebyskogen skog
Bjursby gd   Evelund lht Udden = Tvärskogsudde Saknas
Bjursby gd   Evelund torp Vibyskär holme
Bjursby g   Finnerstorp Saknas Vida berg berg
Bjursby gd   Fjärdedelen gård Ängudden udde
Bjursby gd   Folkets hus, Se Högstorp lht Östra Malmskogen f.d. kronopark
Bjursby gd   Fredriksberg lht. Östramalmskogen kronojord
Bjursby g   Fredriksberg lht  
Bjursby gd   Fredriksberg torp  
Bjursby gd   Fridensberg avs.  
?Bjursby gd   Fridensborg lht  
Bjursby gd   Fridensborg avs.  
Bjursby gd /Se   Fridensborg lht  
Bjursby gd /Se   Fridhem avs.  
Bjursby gd /Se   Fridhem lht  
Bjursby gd /Se   Fridhem lht  
Bjursby gd /Se   Frälsegården bebyggelse  
Bjursby gd /Se   Frälsenäs avsöndr.  
Bjursby gd /Se   Frälsenäs Stora o. Lilla avs.  
Bjursby kvarn Saknas   Frälsenäs, Lilla lht  
Bjursholmen by   Frälsenäs, Stora lht  
Bjursholmen gd /Se   Fröstad by  
Bosgård by   Fröstad by  
Bossgård by   Fröstad by  
Bossgård by   Fröstadvillan lht  
Bossgård by   Fröstorp avs.  
?Bossgård by   Fröstorp avs.  
Bosgård by /Se   Fågelsången lht.  
Byuragyl gd /Se   Fågelsången lht  
Bårstad? Saknas   Fågelsången lht  
Bårstad Saknas   Gatan skogv. bost.  
Bärstad gd   Gatan lht  
Bärstad by   Gatan torp  
Bärstad g   Gotthem lht  
?Bärstad gd   Granbacken lht  
Bärstad hg   Granhammar avs.  
Bärstad gd   Granhammar avs.  
Bärstad gd   Granlund avs.  
Bärstad gd   Granlund förr stuga  
Bärstad gd   Grinden lht  
Bärstad gd   Grinden lht  
Bärstad gård   Grindstugan förr stuga  
Bärstad g   Gripsberg, Se Gripsborg lht  
Bärstad gd /Se   Gripsborg lht  
Bärstad Saknas   Gropen t.  
Distorp by   Grålus, se Korsnäs Saknas  
Distorp by   Grålus, Se Korsnäs stuga  
?Distorp by   Grönhög t.  
Distorp by   Grönhök avs.  
Distorp gd /Se   Grönlund lht  
Fröstad by   Grönlund lht  
Fröstad by   Grönlund t.  
Fröstad by   Grönlund förr torp  
Fröstad by   Gullregnsområdet villaområde  
Fröstad gdr   Gulltorp avs.  
Fröstad by   Gulltorp lht  
Fröstad gdr   Gustavsberg lht  
Fröstad by   Gärstad by  
Fröstad by   Gärstad by  
Fröstad by   Gärstad by  
Fröstad by   Gärstadlund avs.  
Fröstad by   Gärstadlund avs.  
Fröstad by   Gärstadlund lht  
Fröstad by   Gärstorp gård  
?Fröstad gd   Gärstorp, Lilla t.  
Fröstad by /Se   Gässtorp gård  
Giristad, se Gärstad gd /Se   Göstad, se Gösstorp gård  
Giristadha, se Gärstad by   Göstad, se 1 Gösstorp bebyggelse  
Grönlund t /Se   Göstorp gård  
Grönlund t /Se   Göstorp, Lilla lht  
Gyrestad, se Gärstad by   Hagalund avs.  
Gärstad by   Hagalund lht  
Gärstad by   Hagalund lht  
Gärstad by   Hagalund lht  
Gärstad by   Hagalund lht  
Gärstad by   Hagalund lht  
Gärstad by   Hagen lht  
Gärstad by   Hagen lht  
Gärstad by   Hagsäter avs.  
Gärstad by   Hagsätter lht  
Gärstad by   Hagtorpet avs.  
Gärstad by   Hagtorpet lht  
Gerstad g   Hanstorp lht  
Gerstad g   Hanstorp lht  
Gärstad by   Hanstorp förr torp  
Gärstad by   Hassel gård  
Gärstad by   Hemsjö gård  
Gärstad by   Hemsjö gård  
Gärstad by   Henriksberg avs.  
Gärstad by   Hertsberg avs.  
Gärstad by   Hertsberg avs.  
Gärstad by   Hertsberg lht  
Gärstad by   Hultegården bebyggelse  
Gärstad by   Hålan, Se Björkliden förr torp  
Gärstad gd /Se   Hägerhäll utj.  
Göstorp gård   Hägerhäll avs.  
Göstorp gd   Hägerhäll lht  
Göstorp gård   Hästhagen t.  
Göstorp gd   Hästhagen avs.  
Göstorp gård /Se   Hästhagen lht  
Göstorp gd /Se   Höga utj.  
Göstorp gård /Se   Höga gård  
Görstorp gd /Se   Höga avs.  
*Hagatorp Saknas   Höga gård  
»huirwm» beb.? o. jordområden   Högalund lht  
»hwirffa» beb.? o. jordområden   Högalund lht  
Höga gd   Högstorp lht  
Karstorp by   Jordkulan lht  
Karstorp gd   Karlsborg lht  
Karstorp by   Karlsborg lht  
?Karstorp gd   Karlsborg avs.  
Karstorp by   Karlsborg lht  
Karstorp by   Karlstorp avs.  
Karstorp gd   Karlstorp lht  
Karstorp by   Karstorp by  
?Kassorp (Kassarp) by   Karstorp by  
?Kassarp gd   Karstorp gård  
Kassarp Saknas /Se   Kassarp gård  
*Klockarstugan lokal   Kassarp gård  
Koffratthorp, Se Kåvetorp Saknas   Kassarp gård  
Kyrkotorp by   Klockaretorpet lht  
Kovetorp gd   Klockaretorpet avs.  
Kåvetorp gd   Klockarjorden jr-enhet  
Kåvetorp gd   Klockartorpet t.  
Kofvetorp g   Knekttorpet lht  
Kåvetorp gd   Knöpikan utjord  
Kovetorp gd   Kafvetorp gård  
Kovetorp gd /Se   Kohagstorpet, se Kotorp Saknas  
Kåvetorp gd /Se   Komministergården bebyggelse  
Kåvetorp gd /Se   Komministergården bebyggelse  
»Lodings stade», se Luestad? by   Korsnäs lht.  
Ludhingstadha, se Luestad by   Korsnäs lht  
Ludhinstadha, se Luestad by   Korsnäs stuga  
Luestad by   Kotorp t.  
Luestad by   Kotorp lht  
Luestad by   Kotorpet torp  
Luestad by   Kovetorp gård  
Luestad by   Kyrkotorp by  
Luestad by   Kyrketorp by  
Luestad by   Kyrketorp by  
Luestad by   Kåvetorp, se 1 Kofvetorp bebyggelse  
Luestad by   Kåvetorp gård  
Luestad by   Källeberg lht  
Luestad by   Källeberg lht  
Luestad by   Källsäter avs.  
Luestad by   Larslund lht  
Luestad by   Larstorp lht  
Luestad by   Larstorp förr torp  
Luestad by   Lindtorp t.  
Luestad by   Lindtorp lht  
Luestad by   Lissabon avs.  
Luestad by   Lottabo lht  
Luestad by   Lottabo torp  
Luestad by   Luestad by  
Luestad by   Luestad by  
?Luestad by   Luestad by  
Luestad by /Se   Lugnet avs.  
Luestad by /Se   Lugnet avs.  
Luestad by /Se   Lugnet lht  
Luestad Saknas   Lundsbo avs.  
Malma by   Lundstorp lht  
?Malma by   Lundstorp avs.  
Malma by   Lustigkulle lht  
Malma by o. herrg.   Lyckansberg lht  
Næsbo sn   Lyckansberg lht  
Näsby hg   Lyckansberg förr stuga  
Näsby f. egen sn   Lyckhem lht  
Näsby hg   Lyckhem lht  
Näsby (förr egen sn), hg   Långholmen lht  
Näsby hg   Långängen utj.  
Näsby sn   Långängen utjord  
Näsby förr sn, nu hg   Långängen hmd  
Näsby hgd, förr sn   Långängen gård  
?Näsby hg   Löten avs.  
?Näsby hgd   Löten avs.  
Näsby förr socken, nu egendom   Löten lht  
Näsby herrgård   Lövhagen lht  
Näsby herrgård   Malma by  
Näsby hg   Malma by  
Näsby herrg.   Malma by  
Näsby hg   Malma, Lilla gård  
Näsby hg   Malma, Stora gård  
Näsby hg   Malmskogen traktnamn  
Näsby hg   Malmskogen, Östra jr-enhet  
Näsby hg   Malmsäter avs.  
Näsby hg   Malmsäter avs.  
Näsby hg   Malmsätter gård  
Näsby hg   Marieberg lht  
Näsby hg   Marieberg torp  
Näsby hg   Mellangården gård  
Näsby Saknas   Mellangården gård  
Näsby hgd   Mellangården gård  
?Näsby hg   Mellangården gård  
Näsby f.d. sn   Mellangården gård  
Näsby sn   Mellangården gård  
Näsby hg   Mellangården gård  
?Näsby hg   Mellangården gård  
Näsby f. egen sn, nu hg   Mellangården gård  
Näsby f. egen sn, nu hg   Mellangården gård  
Näsby f. sn,   Midsommarberget avs.  
Näsby förr sn, nu hg   Midsommarberget lht  
Näsby gd /Se   Miesunna, se L. Gärstorp t.  
Näsby förr sn, nu gd   Missunna torp  
Näsby f.d. sn, nu hg /Se   Mossen lht  
Näsby hgd /Se   Månskina lht  
Prästgården Saknas /Se   Måsarp avsöndr.  
Presttorp g   Måsarp avs.  
Prestorp Saknas   Måsarp lht  
Prästtorp gd   Märrfrösan stuga  
Prästtorp gd   Nickusalund, se Alelund t.  
Prästtorp gd   Nordvästra gården gård  
Prästtorp gd   Norrgården gård  
Prästtorp gd   Norrgården gård  
Prästtorp g   Norrgården gård  
Prästtorp gård   Norrgården gård  
*Ristadha Saknas   Norrgården gård  
Rycklösa by   Norrgården gård  
Rycklösa by   Norrgården gård  
Rycklösa by   Norrgården gård  
Rycklösa by   Norrgården gård  
Rycklösa by   Nybygget avs.  
Rycklösa by   Nybygget avs.  
Rycklösa by /Se   Nybygget t.  
Rycklösa by /Se   Nybygget avs.  
Rycklösa by /Se   Nybygget torp  
?Rystad gård (numera kyrkoherdeboställe)   Nynäs lht  
?Rystad gård o. socken   Nynäs t.  
Rystad gd   Nynäs lht  
Rystad gd   Nyslätt avs.  
Rystad kyrkby   Nystugan lht  
Rystad by   Nysäter lht  
*Skogsby gård   Nysätter förr torp  
Skogstorp gd   Nårå t.  
Skogstorp g   Nårå lht  
Skogstorp g   Näsby sn  
Skogstorp gd   Näsby sn  
Skogstorp gd   Näsby by  
Skogstorp gd   Näsby herrgård  
Skogstorp gd   Näsby herrgård  
Skogstorp gård   Näsby småstugekoloni kolonistugeområde  
Skogstorp g   Perstorp lht  
Skogstorp gård   Perstorp stuga  
Skogstorp gård   Petersborg stuga  
?Skogstorp gård   Petersborg avs.  
Skogstorp gård   Planterhagen lht  
Skälv gård   Planteringshagen avs.  
Skälv gård   Prestlund utjord  
Skälv gd   Prästgården, Se Rystad prästgård  
Skälv gd   Prästtorp gd  
Skälv gd   Prästtorpet, se Lindtorp Saknas  
Skälv by   Prästtorp gård  
Skälf g   Påland lht  
Skälv gd   Påland lht  
Skälv gd   Rom avs.  
Skälv gd   Rom avs.  
Skälv by   Rosenlund avs.  
Skälv gd   Rosenlund lht  
Skälv gd   Roten t.  
Skälv gd   Roten lht  
Skälv gd   Roten förr stuga  
Skälv gd   Roxtuna fångvårdsanstalt  
Skälv gd   Rycklösa gård  
Skälv gd   Ryckelösa gård  
Skälv by /Se   Ryckelösa by  
Skälv by /Se   Ryd t.  
Skälv by /Se   Ryd lht  
Skälv gd   Ryd stuga  
Skälv by /Se   Rydsätter avs.  
Skälv gd /Se   Rydsäter avs.  
Skälv by /Se   Rydsäter f.d. fjärdingsmansbost.  
*Skänninge f. torp /Se   Rydsätter gård  
*Skänninge ödet   Rystad gård  
*Skänninge förr t   Rystad prästgård  
*Skæningghe t   Rystadröjorna, Se Röjorna jr-enhet  
*Skänninge förr t   Rystads hållplats förr jvg-hållplats  
Skäninge försv. tp /Se   Rystads prästgård, Se Rystad prästgård  
*Skänninge f.d. tp /Se   Rystad utjord Saknas  
[Snabbætorp] torp   Rystad kyrkoh. bost.  
»snabbætorp» beb.   Ryttartorp lht  
[Snabarp] Saknas   Rättaretorp lht  
»snabatørp» beb.   Rättaretorpet t.  
»snabatorp» beb.   Rättaretorp torp  
»Snabatorp» gd   Rävingstomta Saknas  
[Snabbetorp] Saknas   Rävtomta namn på Rystads prästgård  
»snabba torp» förr torp   Rävtomta Saknas  
»snabbetorpe» förr torp   Röjorna Saknas  
Snarbygget lht /Se   Rödjorna avs.  
Snybbet, Se Snarbygget lht /Se   Rödjorna, se Östra Malmskogen Saknas  
Staby hg   Röjorna kronojord  
Staby gd   Röjorna jr-enhet  
Staby herrgård   Sand t.  
Staby gd   Sand lht  
Staby hg   Sand avs.  
Staby hgd   Sandtorpet = Sand Saknas  
Staby hg   Sidus lht  
Staby hg   Sidus lht  
Staby hgd   Sidus torp  
Staby hg   Sjöstugan avs.  
Staby hg   Sjöstugan lht  
Staby hg   Sjötorp t.  
Staby hg   Sjötorp avs.  
Staby hg   Sjötorp gård  
Staby hg   Sjötorpet förr torp  
Staby hg   Skattegården lht  
Staby hg   Skogsbacken avs.  
Staby hg   Skogsbacken lht  
Staby hg   Skogsliden lht  
Staby hg   Skogslund avs.  
Staby gd   Skogslund lht  
Staby hg   Skogstorp gård  
Staby hgd   Skogstorp gård  
Staby herrgård   Skogstorp lht  
Staby gd   Skogstorp stuga  
Staby herrgård   Skälv by  
Staby herrg.   Skälv by  
Staby hg   Skälv by  
Staby herrgd   Smedhemmet avs.  
Staby gd   Smedhemmet lht  
Staby hg   Smedhemmet avs.  
Staby hg   Smedhemmet lht  
Staby hg   Sofielund avs.  
Staby hg   Sofielund hmd.  
Staby hg   Sofielund lht  
Staby hg   Solbacken lht  
Staby gd   Soldana lht  
Staby hg   Soldane avs.  
Staby hg   Soldane avs.  
Staby hg   Solhaga lht  
Staby g   Solskina lht.  
Staby hgd   Solskina avsöndr.  
Staby herrg.   Staby herrgård  
Staby herrg   Staby by  
Staby by   Staby herrgård  
Staby hg   Stensäter avs.  
Staby herrg   Stensäter avs.  
Staby herrg   Stensäter t.  
Staby gd /Se   Stensätter gård  
Staby gd /Se   Stensäter avs.  
Tegneby by   Stora Malma bebyggelse  
?Tegneby by   Sveden avs.  
Tegneby by   Sveden t.  
Tägneby by   Sveden torp  
Tegneby by   Svälten lht  
Tegneby by   Säterit bebyggelse  
Tägneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Sädergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tägneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tegneby by   Södergården gård  
Tägneby by /Se   Sörgården gård  
Tegneby by /Se   Sörtorp lht  
Tegneby Saknas   Taklösa gård  
?Tinnerstorp gd   Taklösa gård  
Tinnerstorp gd   Taklösa, Se Bjursholmen, Lilla gård  
Torp by   Tallboda villasamhälle  
?Torp by   Tegneby by  
?Torp by   Tegneby by  
Torp by   Tegnebyberg avs.  
Torp by   Tingbacken bebyggelse  
?Torp by   Tinnerstorp gård  
?Torp by   Tinnerstorp gård  
Torp by   Tornsborg lht  
Torp by   Tornsborg stuga  
Torp by   Torp by  
?Torp by   Torp by  
Torp by   Torp, Västra gård  
Torstorp gård   Torp, Västra gård  
Torstorp gd   Torp, Östra gård  
??Torstorp gd   Torp, Östra gård  
Torstorp g   Torskällan avs.  
Torstorp g   Torskällan avs.  
Torstorp gd   Torstorp gård  
Torstorp Saknas /Se   Torstorp gård  
Torstorp gd /Se   Torstorp gård  
Tuna gård   Torstorp, Lilla lht  
Tuna kronoegendom   Torstorp, Lilla lht  
Tuna kronoegendom   Torvinge, Lilla gård  
?Tuna gd   Trädgårdstorp avs.  
Tuna gård   Trädgårdstorp lht  
Tuna gd   Trädgårdstorp t.  
Tuna gd   Trädgårdstorp förr torp  
Tuna gd   Tuna kungsgård  
Tuna g   Tuna kungsgård  
Tuna gd   Tuna herrgård  
Tuna gd   Tvärskogen avs.  
Tuna g   Tvärskogen t.  
Tuna hg   Tvärskogen lht  
Tuna hg   Tägneby by  
Tuna hg   Udala lht.  
Tuna gd   Udala lht  
Tuna g   Udden avs.  
Tuna gd   Udden t.  
Tuna gård   Udden torp  
[Öfre Tuna] hg   Uppgården gård  
Tuna gd   Uppgården gård  
Tuna gd   Uppgården gård  
Tuna gd   Vi, Norra jordområde  
Tuna hg   Vreta by  
Tuna f. kungsgård, nu hg   Wreta by  
Tuna gård /Se   Vreta by  
Tuna gård   Vreta Norrgård gård  
Tuna gd   Vretmanstorpet förr torp  
Tuna indr. militieboställe   Vrettorpet lht.  
Tuna indr. militieboställe   Vrettorpet lht  
Tuna indr. militieboställe   Vrettorpet torp  
Tuna hg   Vrånghult lht  
Tuna hg   Vägstorp lht  
Tuna gd   Vänge by  
Tuna hg   Vänge by  
Tuna hg   Vänge, Norra gård  
Tuna hg   Vänge, Stora, se Vänge, Norra Saknas  
Tuna hg   Vängelund avs.  
Tuna hg   Vängelund avs.  
Tuna hg   Vänge rot, Se Roten förr stuga  
Tuna hg   Vängeroten, Se Roten förr stuga  
Tuna hg   Vängesberg torp  
Tuna hg   Vängetorpet, Se Vängesberg torp  
Tuna hg   Vännersborg avs.  
?Tuna gd /Se   Västergården gård  
Tuna hg   Västergården gård  
Tuna hg   Västergården gård  
Tuna gd   Västergården bebyggelse  
Tuna indraget militieboställe   Västergården gård  
Tuna gd   Västergården gård  
Tuna herrgård   Västergården gård  
Tuna indr. militieboställe   Västergården bebyggelse  
Tuna indr. militieboställe   Västralund lht  
Tuna gd /Se   Västralund lht  
Tuna gd /Se   Åbylund avs.  
Tuna gd /Se   Åbylund gård  
Tuna gård /Se   Ågården gård  
Tuna herrgård /Se   Ågården gård  
Tuna gd /Se   Ågården gård  
Tuna gd /Se   Åttingen lht.  
Tuna gd /Se   Åttingen lht  
Tuna gd /Se   Åttingen stuga  
Tuna gd /Se   Äng hmd  
?Tvärskogen torp   Äng jr-namn  
?Tvärskogen torp   Ängen gård  
Tvärskogen t.   Ängen lht  
Tvärskogen tp   Östergården gård  
Tägneby by /Se   Östergården gård  
?Vreta by   Östergården bebyggelse  
Vreta gd   Östergården f. d. skogvaktareboställe  
Vreta gd   Östergården gård  
Vreta gd   Östergården bebyggelse  
Vreta by   Östergården gård  
Vreta g   Östernäs villasamhälle  
Vreta by      
Vreta by /Se      
Vreta gd /Se      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
St. Vänge gd      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge, Stora by      
Vänge, Södra by /Se      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
?Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by      
Vänge by /Se      
Vänge by /Se      
Vänge by o. gd      
?Äng gård      
?Äng gd      
?äng gd      
?Äng gård      
*Örabergh Saknas      
[Ösby] Saknas      
Örby f.d. gd      
Örby förr gd      
*Öryabærgh (Ørabergh) Saknas /Se      
[Öfvertuna] Saknas /Se      
Övertuna förr torp      
Övertuna förr torp      
Övertuna, Se Tuna beb.      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.